Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 69.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
169436 Model turbiny: S200
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3763
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 17:15:51 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 19:15:51.472111 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 19:15:51.472170 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:15:51.472184 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205207" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 19:15:51.472201 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:15:51.472211 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 19:15:51.472220 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 19:15:51.472234 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 19:15:51.472242 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:15:51.472249 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:15:51.472258 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 19:15:51.472268 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 19:15:51.472279 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 19:15:51.472285 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 19:15:51.472289 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 19:15:51.472293 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 19:15:51.472297 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 19:15:51.472308 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:15:51.472321 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:15:51.472329 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 19:15:51.472334 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 19:15:51.472340 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 19:15:51.472349 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 19:15:51.472357 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 19:15:51.479359 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 19:15:51.479374 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 19:15:51.479385 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 19:15:51.479391 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:15:51.479397 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:15:51.479401 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 19:15:51.479405 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 19:15:51.479454 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 19:15:51.498026 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 19:15:51.498055 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 19:15:51.498062 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 19:15:51.498068 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 19:15:51.498073 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 19:15:51.498079 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 19:15:51.498084 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 19:15:51.498091 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 19:15:51.498097 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 19:15:51.498102 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 17:15:43 GMT 2020-04-01 19:15:51.498108 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 19:15:51.498113 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 19:15:51.498119 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 19:15:51.498129 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 19:15:51.498158 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 19:15:52.408739 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:15:52.408805 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:15:52.408822 soap_transport_http: read buffer of 6360 bytes 2020-04-01 19:15:52.415682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:15:52.415711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.415733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.436318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.436392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:15:52.443448 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:15:52.443478 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-04-01 19:15:52.449755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.449832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.456621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.456657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.470207 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 19:15:52.470251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.476627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.477048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:15:52.477091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.483257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.503728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.503775 soap_transport_http: read buffer of 2150 bytes 2020-04-01 19:15:52.524014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:52.827757 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:15:52.827840 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:15:52.827854 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2020-04-01 19:15:52.842041 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 19:15:53.148760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:15:53.461615 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:15:53.771931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 19:15:53.785411 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:15:53.792073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:15:53.798931 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 19:15:53.805770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 19:15:57.113313 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:57.119950 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:57.119981 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:57.126569 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:57.126718 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:57.133279 soap_transport_http: read buffer of 1724 bytes 2020-04-01 19:15:57.140229 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 19:15:57.146821 soap_transport_http: read buffer of 1048 bytes 2020-04-01 19:15:57.146902 soap_transport_http: read buffer of 1572 bytes 2020-04-01 19:15:57.456444 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 19:15:57.456542 soap_transport_http: read buffer of 2288 bytes 2020-04-01 19:15:57.469770 soap_transport_http: read buffer of 2620 bytes 2020-04-01 19:15:57.778598 soap_transport_http: read buffer of 1572 bytes 2020-04-01 19:15:58.686747 soap_transport_http: read buffer of 1572 bytes 2020-04-01 19:15:58.700006 soap_transport_http: read buffer of 2096 bytes 2020-04-01 19:15:58.706669 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:59.014740 soap_transport_http: read buffer of 5240 bytes 2020-04-01 19:15:59.028138 soap_transport_http: read buffer of 2620 bytes 2020-04-01 19:15:59.034881 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:59.055345 soap_transport_http: read buffer of 3668 bytes 2020-04-01 19:15:59.055433 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:59.061836 soap_transport_http: read buffer of 524 bytes 2020-04-01 19:15:59.081771 soap_transport_http: read buffer of 1572 bytes 2020-04-01 19:15:59.095144 soap_transport_http: read buffer of 1048 bytes 2020-04-01 19:15:59.398779 soap_transport_http: read buffer of 1572 bytes 2020-04-01 19:15:59.405479 soap_transport_http: read buffer of 896 bytes 2020-04-01 19:15:59.405511 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 19:15:59.405522 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 19:15:59.405578 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 19:15:59.405630 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 19:15:59.405655 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 19:15:59.405669 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 19:15:59.405713 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 19:15:59.405723 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 19:15:59.405961 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 19:15:59.405985 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 19:15:59.406073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 19:15:59.406126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406183 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.406199 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406224 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:15:59.406263 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.406276 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406294 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:15:59.406323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.406394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.406431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.406471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406520 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.406533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 19:15:59.406579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.406628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 19:15:59.406656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406666 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 19:15:59.406695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406749 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.406762 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406780 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:15:59.406813 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.406878 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406901 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:15:59.406936 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.406948 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.406970 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 19:15:59.406995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.407056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.407084 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407096 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 19:15:59.407122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407169 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.407182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407202 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 19:15:59.407229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.407278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 19:15:59.407306 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 19:15:59.407343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407392 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.407405 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407442 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:15:59.407477 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.407489 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407507 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:15:59.407540 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.407553 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407571 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 19:15:59.407605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.407618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.407663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.407745 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.407775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.407815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407858 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.407949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.407989 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.408023 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408045 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.408066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 19:15:59.408091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:15:59.408138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 19:15:59.408168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408180 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 19:15:59.408210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408256 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.408269 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408288 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:15:59.408314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.408363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.408393 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408404 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.408450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408508 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.408613 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.408645 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408665 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.408683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 19:15:59.408714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:15:59.408760 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 19:15:59.408795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 19:15:59.408831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408876 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.408889 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408908 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 19:15:59.408941 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.408953 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.408977 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 19:15:59.409010 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.409022 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409040 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 19:15:59.409071 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.409083 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409100 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.409125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.409192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.409219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409230 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.409257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409302 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.409315 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 19:15:59.409357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.409402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 19:15:59.409434 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 19:15:59.409478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409524 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.409537 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409555 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:15:59.409580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.409626 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.409654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409664 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.409690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409737 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.409749 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409767 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 19:15:59.409793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.409840 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 19:15:59.409868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409878 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 19:15:59.409904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.409966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.409986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.410013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.410064 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.410093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410104 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.410129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410173 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.410186 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410204 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 19:15:59.410228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.410275 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 19:15:59.410302 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410313 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 19:15:59.410340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410389 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.410402 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410420 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:15:59.410466 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.410478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.410522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.410577 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 19:15:59.410604 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410615 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.410646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410690 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.410703 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410721 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 19:15:59.410746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.410792 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 19:15:59.410819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410830 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 19:15:59.410856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410901 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.410914 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410932 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:15:59.410964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.410976 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.410993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.411017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.411069 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 19:15:59.411095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411106 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.411130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411171 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.411183 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411201 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 19:15:59.411227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.411274 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 19:15:59.411309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411320 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 19:15:59.411345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.411403 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411420 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.411454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.411500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 19:15:59.411536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411546 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.411571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411616 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.411629 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411647 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 19:15:59.411672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.411719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 19:15:59.411745 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411756 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 19:15:59.411781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.411837 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.411889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.411940 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.411966 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.411977 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.412002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412046 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.412058 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412076 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 19:15:59.412101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.412148 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 19:15:59.412176 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412187 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 19:15:59.412211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412287 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.412299 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412314 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 19:15:59.412337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.412383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.412410 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412421 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.412455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412501 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.412514 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412532 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 19:15:59.412566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.412612 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 19:15:59.412639 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412649 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 19:15:59.412673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412717 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.412729 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412746 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 19:15:59.412771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.412816 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.412842 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412852 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.412877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412921 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.412933 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.412951 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 19:15:59.412976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.413021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 19:15:59.413047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413057 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 19:15:59.413080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413123 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.413135 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413152 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 19:15:59.413186 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.413198 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413216 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 19:15:59.413242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.413296 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.413323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413333 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.413357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413403 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.413414 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413440 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 19:15:59.413465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.413514 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 19:15:59.413543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413554 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 19:15:59.413582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.413646 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.413690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.413739 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.413770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413781 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.413808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413854 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.413866 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413884 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 19:15:59.413909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.413954 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:15:59.413981 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.413992 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 19:15:59.414018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414067 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:15:59.414081 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414101 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 19:15:59.414126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.414175 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.414204 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414215 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.414242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414304 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.414406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.414447 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414468 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.414490 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 19:15:59.414517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:15:59.414566 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:15:59.414596 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414608 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 19:15:59.414636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414683 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:15:59.414695 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414713 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 19:15:59.414737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.414783 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.414809 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414820 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.414845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414889 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414901 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.414974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.415013 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.415047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.415088 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 19:15:59.415111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:15:59.415158 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 19:15:59.415186 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415197 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 19:15:59.415224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415275 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:15:59.415289 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415307 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 19:15:59.415334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.415383 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.415412 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415430 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.415458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415502 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415513 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.415620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.415652 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415671 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.415689 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 19:15:59.415713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:15:59.415759 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:15:59.415785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415795 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 19:15:59.415820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.415876 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 19:15:59.415925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.415938 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.415955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 19:15:59.415987 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.415999 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416016 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:15:59.416048 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.416059 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416076 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 19:15:59.416107 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.416118 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416136 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 19:15:59.416167 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.416178 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416201 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 19:15:59.416231 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.416242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.416284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.416375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.416403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416414 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.416448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416494 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.416507 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 19:15:59.416549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.416598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 19:15:59.416625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416636 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 19:15:59.416660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416704 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.416717 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416736 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 19:15:59.416771 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.416784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416803 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.416837 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.416849 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416867 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 19:15:59.416892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.416940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.416961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.416988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417006 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.417033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417078 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.417092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 19:15:59.417135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.417183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 19:15:59.417210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417221 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 19:15:59.417247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.417310 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.417355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.417404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.417442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417454 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.417481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417528 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.417542 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 19:15:59.417591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.417649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:15:59.417678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417690 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 19:15:59.417716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417761 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.417774 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417791 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 19:15:59.417823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.417835 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417853 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.417887 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.417957 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.417978 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 19:15:59.418005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.418071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.418100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418110 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.418135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418177 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.418189 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 19:15:59.418228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.418275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:15:59.418302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418313 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.418338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418386 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.418400 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418417 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:15:59.418457 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.418469 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418485 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:15:59.418514 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.418525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418541 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:15:59.418572 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.418584 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418600 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 19:15:59.418630 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.418641 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418657 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:15:59.418679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.418752 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.418777 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418787 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.418814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418855 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.418866 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418881 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 19:15:59.418902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.418927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.418947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.418974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419027 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419040 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419059 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419084 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.419140 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.419205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419223 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.419256 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.419267 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419284 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 19:15:59.419320 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.419331 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419347 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 19:15:59.419376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.419386 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419402 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 19:15:59.419445 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.419457 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419474 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 19:15:59.419504 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:15:59.419515 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419531 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 19:15:59.419561 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.419573 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419589 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.419618 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.419629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419644 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.419683 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.419694 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419711 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 19:15:59.419741 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.419752 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419768 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:15:59.419799 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.419810 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419825 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:15:59.419846 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.419939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.419968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.419979 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.420003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420046 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.420057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:15:59.420107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.420118 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420134 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 19:15:59.420163 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.420174 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420190 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 19:15:59.420219 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.420230 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420245 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 19:15:59.420268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.420339 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420381 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.420406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420464 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420476 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 19:15:59.420519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.420548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.420569 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.420592 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420650 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420691 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.420748 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420798 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.420811 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420829 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 19:15:59.420863 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.420876 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420894 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 19:15:59.420927 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.420939 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.420957 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 19:15:59.421030 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.421044 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421062 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 19:15:59.421095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.421112 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 19:15:59.421163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.421174 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421191 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 19:15:59.421223 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421235 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.421282 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421294 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421313 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 19:15:59.421344 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421355 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421374 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 19:15:59.421405 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421416 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421441 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:15:59.421480 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421492 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421508 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:15:59.421533 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.421631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.421665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.421675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.421704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.421756 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421768 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.421786 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:15:59.421822 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.421833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.421850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.421882 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.421924 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.421943 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:15:59.421976 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.421988 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.422006 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.422031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.422076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.422100 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.422143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.422170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.422219 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422233 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.422252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 19:15:59.422279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.422307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.422326 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.422380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422443 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422477 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422514 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.422580 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422627 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.422640 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422657 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 19:15:59.422688 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.422700 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422716 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 19:15:59.422746 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.422757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422774 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 19:15:59.422804 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.422817 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422835 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 19:15:59.422873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.422886 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422904 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 19:15:59.422936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.422948 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.422965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 19:15:59.422998 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.423011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423030 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.423065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.423077 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423096 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 19:15:59.423129 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.423140 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423158 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 19:15:59.423190 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423201 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423218 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 19:15:59.423249 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.423261 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423279 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:15:59.423314 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.423327 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423345 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:15:59.423372 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.423483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.423517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423578 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423592 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423615 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.423701 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423751 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.423764 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423781 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 19:15:59.423814 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.423826 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423843 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 19:15:59.423873 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.423884 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423903 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 19:15:59.423933 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.423945 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.423963 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 19:15:59.424036 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.424050 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424070 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 19:15:59.424109 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.424123 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424142 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 19:15:59.424177 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.424189 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424207 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 19:15:59.424241 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.424254 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424273 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 19:15:59.424306 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.424318 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424337 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 19:15:59.424370 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.424382 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424402 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 19:15:59.424483 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.424498 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 19:15:59.424563 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.424576 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424604 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 19:15:59.424638 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.424650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.424697 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.424710 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424728 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 19:15:59.424753 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.424862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.424903 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.424915 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 19:15:59.424947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425000 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.425013 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425032 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 19:15:59.425059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.425109 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.425139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425152 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.425179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425229 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.425243 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425267 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 19:15:59.425293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.425340 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 19:15:59.425368 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425380 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 19:15:59.425406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.425471 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.425523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.425541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425561 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 19:15:59.425596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.425609 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425628 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 19:15:59.425661 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.425673 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425692 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 19:15:59.425720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.425795 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 19:15:59.425825 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425838 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.425926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.425978 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.425996 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.426016 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 19:15:59.426042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.426069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.426091 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 19:15:59.426117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.426166 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426178 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.426198 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.426252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.426279 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426325 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.426337 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426356 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 19:15:59.426388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.426400 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426418 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 19:15:59.426459 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.426471 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426489 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 19:15:59.426521 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 19:15:59.426533 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426550 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 19:15:59.426583 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.426595 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426612 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 19:15:59.426643 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.426655 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426673 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 19:15:59.426703 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.426715 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:15:59.426764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.426776 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426793 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 19:15:59.426825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.426836 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426854 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 19:15:59.426885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.426897 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.426914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.426939 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 19:15:59.427028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.427058 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427070 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 19:15:59.427096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.427155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.427197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.427243 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.427270 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427280 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.427305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427350 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:15:59.427363 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427381 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 19:15:59.427406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.427460 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 19:15:59.427485 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 19:15:59.427530 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.427543 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 19:15:59.427560 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 19:15:59.427593 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:15:59.427604 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 19:15:59.427621 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 19:15:59.427653 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.427664 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 19:15:59.427681 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 19:15:59.427706 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 19:15:59.427748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.427776 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427786 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.427812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.427875 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.427928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.427939 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.427955 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 19:15:59.427985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.427996 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.428012 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 19:15:59.428036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.428074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.428094 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428120 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.428130 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.428155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.428202 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428215 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.428234 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 19:15:59.428265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.428292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.428312 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.428337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428386 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428398 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428417 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.428517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428580 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.428593 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428612 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 19:15:59.428645 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.428657 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428676 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 19:15:59.428708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.428720 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428738 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 19:15:59.428769 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.428781 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428799 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 19:15:59.428831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.428842 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428860 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 19:15:59.428891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.428903 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428921 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 19:15:59.428954 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.428966 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.428984 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 19:15:59.429017 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.429029 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.429048 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 19:15:59.429080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.429092 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.429111 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 19:15:59.429137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.429219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.429250 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429261 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 19:15:59.429288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429334 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.429348 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429366 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:15:59.429397 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.429407 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:15:59.429466 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.429477 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429494 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:15:59.429525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.429538 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429557 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 19:15:59.429591 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.429603 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429619 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:15:59.429644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.429722 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.429748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429758 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.429783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429826 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429838 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.429939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.429971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.429992 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.430010 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 19:15:59.430034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 19:15:59.430079 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 19:15:59.430106 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430117 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 19:15:59.430143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430188 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.430201 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430218 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 19:15:59.430243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.430289 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.430317 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430327 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.430350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430396 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 19:15:59.430409 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430433 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 19:15:59.430465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.430510 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 19:15:59.430538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430548 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 19:15:59.430574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.430631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.430671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.430718 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.430745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430756 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.430783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430827 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.430847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430864 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 19:15:59.430888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.430915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.430934 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 19:15:59.430958 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431015 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431028 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431045 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431071 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.431126 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431172 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431185 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431203 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 19:15:59.431234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431247 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431264 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 19:15:59.431295 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431305 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431322 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 19:15:59.431354 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431365 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431383 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 19:15:59.431414 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431433 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431453 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 19:15:59.431518 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:15:59.431530 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431545 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 19:15:59.431565 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:15:59.431573 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431583 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 19:15:59.431601 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 19:15:59.431608 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431618 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 19:15:59.431635 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.431642 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431652 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 19:15:59.431669 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431676 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431686 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 19:15:59.431703 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431709 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431719 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 19:15:59.431736 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431742 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431752 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 19:15:59.431769 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431775 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431785 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 19:15:59.431800 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.431865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.431884 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.431891 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 19:15:59.431909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.431936 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.431943 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.431953 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 19:15:59.431971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.431978 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.431987 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.432001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.432032 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.432047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432053 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.432068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432093 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432101 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432111 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 19:15:59.432124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.432150 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 19:15:59.432163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432191 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432198 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432208 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432221 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.432252 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432277 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.432285 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432295 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 19:15:59.432312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.432319 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432328 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 19:15:59.432345 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.432351 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432360 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 19:15:59.432378 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 19:15:59.432384 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432393 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 19:15:59.432410 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.432417 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432427 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 19:15:59.432453 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 19:15:59.432460 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432470 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 19:15:59.432489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.432495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.432518 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.432573 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432579 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 19:15:59.432636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432661 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.432669 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432679 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 19:15:59.432696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.432703 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432712 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.432726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.432755 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.432769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432776 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 19:15:59.432790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432815 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.432822 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432832 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 19:15:59.432846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.432871 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 19:15:59.432886 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432892 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 19:15:59.432906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432931 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.432938 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432948 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 19:15:59.432965 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.432972 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.432981 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.432995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433023 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.433038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433044 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.433058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433082 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.433089 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433099 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 19:15:59.433113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433138 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 19:15:59.433152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433158 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.433173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433197 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.433204 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433214 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 19:15:59.433232 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.433238 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433248 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 19:15:59.433261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433290 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.433305 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433311 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.433326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433350 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433357 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433367 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 19:15:59.433381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433405 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.433419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433453 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433461 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433471 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433516 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.433549 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.433576 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:15:59.433583 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433592 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 19:15:59.433606 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.433625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:15:59.433665 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 19:15:59.433672 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:15:59.433682 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 19:15:59.433695 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 19:15:59.433711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433725 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 19:15:59.433750 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.433757 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 19:15:59.433767 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 19:15:59.433784 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.433791 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 19:15:59.433800 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 19:15:59.433813 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 19:15:59.433832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433847 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433854 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 19:15:59.433868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433892 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.433899 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433909 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 19:15:59.433922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.433947 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.433962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.433968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.433981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434006 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434013 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434023 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 19:15:59.434036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.434061 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 19:15:59.434082 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.434104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434129 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434136 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434146 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 19:15:59.434164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434170 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434179 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 19:15:59.434196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 19:15:59.434229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434236 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434245 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 19:15:59.434259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.434296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434313 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434319 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.434335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434360 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434367 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434377 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 19:15:59.434390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.434415 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.434428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434461 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434470 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434480 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434494 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.434524 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 19:15:59.434583 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434589 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434599 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 19:15:59.434616 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434622 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434632 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 19:15:59.434649 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.434655 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434665 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 19:15:59.434682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434697 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 19:15:59.434714 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434721 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434730 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 19:15:59.434747 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 19:15:59.434753 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434763 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 19:15:59.434776 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.434814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.434829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434836 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 19:15:59.434852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434876 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434883 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434892 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 19:15:59.434910 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434916 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434926 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 19:15:59.434950 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.434956 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434966 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 19:15:59.434983 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.434989 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.434999 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 19:15:59.435016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.435022 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435032 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 19:15:59.435049 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.435055 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435065 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 19:15:59.435082 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.435088 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435098 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 19:15:59.435115 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.435121 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435130 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 19:15:59.435143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.435195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.435210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435217 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 19:15:59.435233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435258 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.435265 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435274 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 19:15:59.435288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.435313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 19:15:59.435329 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 19:15:59.435336 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 19:15:59.435346 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 19:15:59.435361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435367 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 19:15:59.435381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.435425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 19:15:59.435449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.435460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 19:15:59.435471 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 19:15:59.435489 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.435496 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 19:15:59.435506 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 19:15:59.435522 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 19:15:59.435529 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 19:15:59.435539 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 19:15:59.435556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.435562 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.435572 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.435589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.435595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.435605 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.435622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.435628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.435638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.435654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.435660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 19:15:59.435670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.435687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.435693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 19:15:59.435702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.435719 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:15:59.435725 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 19:15:59.435735 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 19:15:59.435751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.435757 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.435767 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.435784 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 19:15:59.435790 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 19:15:59.435799 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 19:15:59.435816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.435822 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 19:15:59.435832 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.435848 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.435854 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 19:15:59.435864 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.435879 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 19:15:59.435885 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 19:15:59.435895 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 19:15:59.435911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.435917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.435927 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.435943 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.435950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 19:15:59.435959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.435975 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 19:15:59.436011 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.436041 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 19:15:59.436069 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.436097 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 19:15:59.436124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.436151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 19:15:59.436178 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.436205 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 19:15:59.436240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.436267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 19:15:59.436294 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.436321 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 19:15:59.436347 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.436375 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 19:15:59.436402 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 19:15:59.436430 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 19:15:59.436471 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 19:15:59.436498 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 19:15:59.436524 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 19:15:59.436551 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 19:15:59.436578 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.436605 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 19:15:59.436632 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.436658 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 19:15:59.436685 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.436712 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 19:15:59.436739 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.436766 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 19:15:59.436793 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.436820 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:15:59.436846 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.436874 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:15:59.436901 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.436928 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 19:15:59.436955 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.436982 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 19:15:59.437009 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.437037 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 19:15:59.437063 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.437089 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 19:15:59.437116 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.437143 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:15:59.437171 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.437198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 19:15:59.437225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.437252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.437279 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.437306 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.437333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.437359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.437386 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.437413 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 19:15:59.437439 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 19:15:59.437471 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 19:15:59.437498 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.437525 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 19:15:59.437553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.437580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.437606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.437634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 19:15:59.437661 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.437687 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 19:15:59.437714 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.437741 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 19:15:59.437769 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.437795 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 19:15:59.437822 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.437848 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 19:15:59.437875 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.437902 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 19:15:59.437929 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.437955 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.437982 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.438009 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 19:15:59.438036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.438062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 19:15:59.438089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.438116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 19:15:59.438144 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438162 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438189 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.438216 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438234 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438251 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438277 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.438304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.438408 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438435 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.438466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.438570 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438596 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.438623 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438650 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.438676 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438693 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438719 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.438745 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438763 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438789 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.438815 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438843 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.438870 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438896 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.438922 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.438949 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.438975 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439002 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.439028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439046 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.439099 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.439152 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439178 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.439205 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439231 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.439258 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439285 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.439311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.439471 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.439560 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439587 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.439614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.439700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.439820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.439923 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.439957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.440081 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440109 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.440136 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440153 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440170 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440187 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440213 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.440239 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440266 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:15:59.440292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440326 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.440381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.440509 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440535 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 19:15:59.440562 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440588 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.440615 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440632 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440659 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.440686 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440703 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440730 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.440756 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440774 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440800 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:15:59.440827 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440845 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440871 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.440898 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440924 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.440951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.440984 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441001 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441028 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.441055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:15:59.441225 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441242 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441269 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.441295 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441312 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441329 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441355 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.441382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.441490 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441519 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.441546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.441650 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441676 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.441702 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441729 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.441755 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441772 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441798 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.441824 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441841 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441867 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.441894 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441920 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.441946 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.441973 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.442000 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442027 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.442054 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442081 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 19:15:59.442107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442125 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442151 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 19:15:59.442177 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442204 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.442231 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442257 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.442283 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442310 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.442336 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442363 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.442389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.442550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442568 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442585 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442611 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.442638 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442665 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.442692 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.442779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 19:15:59.442901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442918 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.442977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.443004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.443108 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443134 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 19:15:59.443161 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443178 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443195 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443211 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443238 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 19:15:59.443267 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443294 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 19:15:59.443320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.443407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 19:15:59.443535 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443561 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 19:15:59.443587 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443613 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 19:15:59.443640 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443657 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443683 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.443709 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443726 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443753 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 19:15:59.443780 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443797 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443823 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:15:59.443850 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443867 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443894 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 19:15:59.443921 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443948 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 19:15:59.443974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.443992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.444079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 19:15:59.444225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 19:15:59.444252 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.444310 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.444361 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.444411 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.444466 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.444517 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.444565 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.444614 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.444663 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.444711 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.444759 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.444807 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.444856 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.444903 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.444951 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.445000 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.445049 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.445098 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.445147 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.445195 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.445244 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.445293 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.445342 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.445391 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.445452 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.445508 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.445556 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.445604 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.445651 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.445699 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.445748 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.445797 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.445850 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.445898 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.445945 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.445993 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.446043 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.446091 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.446141 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.446198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.446247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.446296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.446345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.446393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.446442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.446497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.446545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.446594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.446643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.446691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.446739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.446787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.446834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.446882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.446933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.446983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.447057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.447108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.447157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.447206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.447255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.447304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.447353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.447409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.447473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.447521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.447570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.447618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.447665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.447715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.447764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.447817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.447868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.447915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.447964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.448013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.448061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.448110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.448225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.448274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.448324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.448374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.448424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.448478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.448527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.448576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.448624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.448673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.448722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.448769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.448820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.448868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.448916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.448965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.449014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.449064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.449112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.449160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.449209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.449260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.449310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.449359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.449412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.449470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.449518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.449566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.449615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.449662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.449713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.449764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.449816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.449879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.449927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.449975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.450025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.450073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.450123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.450186 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 19:15:59.450215 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.450278 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.450336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.450392 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.450452 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.450509 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.450565 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.450622 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.450970 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.451028 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.451084 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.451140 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.451195 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.451251 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.451308 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.451364 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.451419 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.451481 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.451537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.451593 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.451649 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.451706 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.451762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.451818 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.451874 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.451930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.451985 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.452040 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.452095 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.452152 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.452209 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.452264 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.452320 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.452377 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.452432 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.452493 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.452550 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.452605 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.452669 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.452732 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 19:15:59.452756 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.452813 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.452869 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.452925 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.452981 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.453037 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.453094 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.453150 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.453205 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.453261 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.453317 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.453374 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.453430 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.453492 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.453558 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.453614 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.453670 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.453727 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.453784 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.453844 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.453899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.453956 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.454021 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.454077 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.454133 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.454190 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.454245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.454301 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.454357 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.454413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.454476 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.454532 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.454589 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.454646 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.454702 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.454758 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.454813 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.454869 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.454925 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.454989 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 19:15:59.455012 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.455063 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.455114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.455164 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.455215 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.455265 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.455316 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.455367 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.455418 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.455475 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.455526 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.455581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.455638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.455688 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.455739 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.455789 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.455840 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.455890 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.455941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.455991 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.456042 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.456092 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.456143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.456194 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.456244 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.456295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.456345 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.456395 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.456451 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.456504 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.456555 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.456605 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.456655 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.456706 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.456756 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.456811 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.456863 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.456913 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.456963 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.457021 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 19:15:59.457043 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.457096 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.457148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.457200 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.457252 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.457304 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.457358 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.457410 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 19:15:59.457468 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 19:15:59.457522 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 19:15:59.457574 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.457627 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.457679 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.457731 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.457783 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.457836 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.457889 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.457942 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.457994 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.458046 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.458099 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.458152 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.458205 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.458257 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.458311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.458363 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.458416 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 19:15:59.458473 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.458526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.458578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.458631 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.458683 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.458735 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.458788 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.458841 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.458892 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.458944 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.458997 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.459050 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.459106 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 19:15:59.459123 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 19:15:59.459154 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 19:15:59.459184 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 19:15:59.459211 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 19:15:59.459239 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 19:15:59.459261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.459278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.459287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.459297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.459310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.459320 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.459328 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.459337 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:15:59.459345 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:15:59.459355 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:15:59.459363 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.459371 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.459380 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.459388 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.459397 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.459405 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.459414 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.459423 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.459430 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.459439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.459452 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.459461 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.459470 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.459480 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.459488 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.459496 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.459505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:15:59.459513 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.459521 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.459529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.459538 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.459547 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.459554 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.459562 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.459570 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.459579 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.459587 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.459596 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.459604 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.459613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.459623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.459630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.459638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.459646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.459653 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.459660 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.459668 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:15:59.459675 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:15:59.459683 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:15:59.459690 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.459697 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.459705 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.459712 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.459720 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.459728 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.459735 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.459747 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.459755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.459762 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.459770 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.459777 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.459785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.459792 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.459800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.459807 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.459815 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:15:59.459822 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.459830 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.459837 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.459845 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.459853 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.459861 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.459868 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.459875 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.459883 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.459890 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.459898 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.459905 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.459913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.459923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.459931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.459939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.459947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.459955 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.459963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.459970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:15:59.459977 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:15:59.459984 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:15:59.459991 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.459998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.460005 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.460012 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.460021 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.460028 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.460036 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.460044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.460051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.460058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.460065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.460072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.460079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.460087 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.460095 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.460102 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.460109 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:15:59.460116 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.460123 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.460133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.460141 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.460149 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.460156 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.460162 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.460169 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.460177 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.460184 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.460191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.460198 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.460205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 19:15:59.460214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 19:15:59.460221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 19:15:59.460229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 19:15:59.460236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.460243 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 19:15:59.460250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 19:15:59.460257 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 19:15:59.460263 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 19:15:59.460270 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 19:15:59.460276 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 19:15:59.460284 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 19:15:59.460291 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 19:15:59.460298 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 19:15:59.460305 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.460312 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.460319 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 19:15:59.460327 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 19:15:59.460333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 19:15:59.460340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 19:15:59.460347 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.460354 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 19:15:59.460361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.460368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 19:15:59.460375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 19:15:59.460382 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 19:15:59.460389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 19:15:59.460395 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 19:15:59.460402 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 19:15:59.460408 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 19:15:59.460415 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 19:15:59.460422 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 19:15:59.460428 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 19:15:59.460435 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 19:15:59.460441 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 19:15:59.460453 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 19:15:59.460460 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 19:15:59.460467 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 19:15:59.460474 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 19:15:59.460758 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 19:15:59.460769 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 19:15:59.460775 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 19:15:59.460780 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 19:15:59.460787 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 19:15:59.460792 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 19:15:59.460796 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 19:15:59.460806 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 19:15:59.460815 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 19:15:59.460859 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.460866 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205207" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 19:15:59.460882 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 19:15:59.460905 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 19:15:59.460912 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 19:15:59.460916 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 19:15:59.460921 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 19:15:59.460926 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205207" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 19:15:59.460938 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:15:59.460945 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:15:59.460950 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:15:59.460962 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.460971 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 19:15:59.460976 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 19:15:59.461004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.461013 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 19:15:59.461018 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.461045 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 19:15:59.461050 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 19:15:59.461054 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 19:15:59.461058 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 19:15:59.461062 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 19:15:59.461066 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 19:15:59.461070 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 19:15:59.461075 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 19:15:59.461079 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 19:15:59.461086 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205207" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 19:15:59.461097 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:15:59.461104 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:15:59.461109 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 19:15:59.461115 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.461121 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 19:15:59.461125 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 19:15:59.461152 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 19:15:59.461159 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.461164 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.461170 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.461175 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 19:15:59.461187 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 19:15:59.461194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461199 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:15:59.461204 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 19:15:59.461211 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205207" 2020-04-01 19:15:59.461218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461222 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:15:59.461228 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461234 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461239 wsdl: in serializeType: returning: 205207 2020-04-01 19:15:59.461246 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 19:15:59.461253 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461257 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:15:59.461261 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 19:15:59.461267 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 19:15:59.461274 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461278 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 19:15:59.461298 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461303 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 19:15:59.461307 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 19:15:59.461312 wsdl: in serializeType: returning: 205207PLN 2020-04-01 19:15:59.461318 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205207PLN 2020-04-01 19:15:59.461339 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205207PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 19:15:59.461344 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 19:15:59.461350 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9041"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 19:15:59.461365 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 19:15:59.461371 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205207PLN 2020-04-01 19:15:59.461381 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 19:15:59.461464 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 19:15:59.461395 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 19:15:59.461406 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 19:15:59.461412 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 19:15:59.461417 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 19:15:59.461421 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 19:15:59.461427 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:15:59.461438 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:15:59.461451 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 19:15:59.461457 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 19:15:59.461470 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 19:15:59.461480 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 19:15:59.461488 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 19:15:59.468223 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 19:15:59.468246 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 19:15:59.468262 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 19:15:59.468272 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 19:15:59.468286 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 19:15:59.468295 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 19:15:59.468303 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 19:15:59.468310 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 19:15:59.468318 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 19:15:59.468353 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 19:15:59.477191 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 19:15:59.477217 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 19:15:59.477229 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 19:15:59.477240 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 19:15:59.477258 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 19:15:59.477269 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 19:15:59.477280 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 19:15:59.477290 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 19:15:59.477300 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 19:15:59.477310 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 17:15:51 GMT 2020-04-01 19:15:59.477323 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 19:15:59.477333 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 19:15:59.477344 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 19:15:59.477359 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 19:15:59.477398 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 19:15:59.477415 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 19:15:59.477439 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 19:15:59.477449 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 19:15:59.477459 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 19:15:59.477506 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 19:15:59.477523 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 19:15:59.477533 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 19:15:59.477569 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 19:15:59.477587 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 17:15:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 19:15:59.477638 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 19:15:59.477654 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 19:15:59.477687 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 19:15:59.477699 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 19:15:59.477844 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 19:15:59.478021 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 19:15:59.478034 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 19:15:59.478049 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 19:15:59.478068 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 19:15:59.478108 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 19:15:59.478202 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 19:15:59.478244 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 19:15:59.478265 nusoap_client: got fault 2020-04-01 19:15:59.478279 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 19:15:59.478287 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 19:15:59.478297 nusoap_client: detail =