Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 68.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
12639700004 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3762
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 02 Jun 2020 00:35:05 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-02 02:35:21.655892 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-02 02:35:21.655951 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 02:35:21.655967 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-02 02:35:21.655985 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 02:35:21.655995 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-02 02:35:21.656004 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-02 02:35:21.656019 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-02 02:35:21.656027 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 02:35:21.656033 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 02:35:21.656044 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 02:35:21.656053 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 02:35:21.656065 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 02:35:21.656071 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 02:35:21.656076 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 02:35:21.656081 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 02:35:21.656085 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-02 02:35:21.656097 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 02:35:21.656114 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 02:35:21.656123 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 02:35:21.656129 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-02 02:35:21.656136 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-02 02:35:21.656145 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 02:35:21.656154 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 02:35:21.662765 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 02:35:21.662782 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 02:35:21.662794 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-02 02:35:21.662801 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 02:35:21.662807 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 02:35:21.662811 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 02:35:21.662815 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-02 02:35:21.662855 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-02 02:35:21.680821 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-02 02:35:21.680861 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-02 02:35:21.680870 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 02:35:21.680893 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 02:35:21.680900 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 02:35:21.680906 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 02:35:21.680912 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 02:35:21.680936 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 02:35:21.680943 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 02:35:21.680949 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 00:35:05 GMT 2020-06-02 02:35:21.680954 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 02:35:21.680960 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-02 02:35:21.680967 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 02:35:21.680977 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-02 02:35:21.681012 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-02 02:35:21.681036 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-02 02:35:21.687617 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 02:35:21.687665 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-06-02 02:35:21.694013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.694213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.694276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.694291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.694329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.694342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.694382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.694408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.694455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.694505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.694535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.700446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700586 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 02:35:21.700625 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 02:35:21.700664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.700794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.700995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701018 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.701042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.701190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.701297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.701322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707784 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.707838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707892 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 02:35:21.707926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.707979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.708094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708337 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-06-02 02:35:21.708377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708474 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 02:35:21.708522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.708576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.708614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.708688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.713417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.713536 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.714302 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.714367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.714397 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.714431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.714491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.714516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.714572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.714611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 02:35:21.714633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 02:35:21.714662 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-06-02 02:35:21.714673 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 02:35:21.714678 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-02 02:35:21.714711 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-02 02:35:21.714743 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 02:35:21.714757 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 02:35:21.714764 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 02:35:21.714781 wsdl: got WSDL URL 2020-06-02 02:35:21.714786 wsdl: Parse WSDL 2020-06-02 02:35:21.714972 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-02 02:35:21.714989 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-02 02:35:21.715045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-02 02:35:21.715076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715107 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715117 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715132 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 02:35:21.715153 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715161 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715171 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 02:35:21.715186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.715227 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.715243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.715267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715294 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.715302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-02 02:35:21.715325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.715352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-02 02:35:21.715368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-02 02:35:21.715388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715414 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715421 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715439 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 02:35:21.715458 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715465 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 02:35:21.715492 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715499 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715508 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 02:35:21.715521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.715555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.715570 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-02 02:35:21.715591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715617 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.715623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-02 02:35:21.715647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.715672 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-02 02:35:21.715687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-02 02:35:21.715706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715731 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715737 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715747 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 02:35:21.715764 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715771 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715780 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 02:35:21.715798 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.715804 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715813 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 02:35:21.715841 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.715848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.715872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.715910 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.715925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.715946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715977 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.715990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.716039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.716056 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716067 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.716077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-02 02:35:21.716090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 02:35:21.716114 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 02:35:21.716129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716136 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-02 02:35:21.716155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716180 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.716187 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716197 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 02:35:21.716211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.716235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.716250 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716256 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.716270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716294 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716300 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.716357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.716373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716384 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.716394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-02 02:35:21.716406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 02:35:21.716446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-02 02:35:21.716461 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-02 02:35:21.716488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716513 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.716520 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716530 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 02:35:21.716547 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.716553 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716563 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 02:35:21.716580 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.716586 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716596 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 02:35:21.716613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.716619 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716629 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.716642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.716677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.716692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.716717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716743 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.716749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-02 02:35:21.716772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.716797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 02:35:21.716811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716817 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-02 02:35:21.716831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716855 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.716862 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716871 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 02:35:21.716884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.716909 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.716923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716929 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.716942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716968 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.716974 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.716984 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-02 02:35:21.716997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717022 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-02 02:35:21.717036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717042 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-02 02:35:21.717056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.717086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.717109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717133 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.717148 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717154 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.717167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717192 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.717199 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717208 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-02 02:35:21.717221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-02 02:35:21.717259 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717265 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-02 02:35:21.717278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717303 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.717310 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717319 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 02:35:21.717336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.717343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717352 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.717365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717392 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-02 02:35:21.717406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717412 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.717431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717457 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.717464 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717473 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-02 02:35:21.717486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717511 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-02 02:35:21.717525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717531 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-02 02:35:21.717545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717584 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.717591 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717601 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 02:35:21.717619 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.717625 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717635 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.717649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717678 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-02 02:35:21.717693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717699 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.717713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717738 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.717745 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717755 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-02 02:35:21.717768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717793 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-02 02:35:21.717808 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717814 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-02 02:35:21.717828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.717860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717882 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.717895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.717919 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-02 02:35:21.717934 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717940 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.717953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717977 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.717984 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.717993 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-02 02:35:21.718006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718030 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-02 02:35:21.718044 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718051 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-02 02:35:21.718065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.718095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718104 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.718118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718143 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.718157 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718163 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.718177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718201 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.718208 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718217 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-02 02:35:21.718230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718255 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 02:35:21.718269 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718275 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-02 02:35:21.718288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718312 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.718319 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718328 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 02:35:21.718341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.718379 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718385 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.718398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718427 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.718434 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718444 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-02 02:35:21.718458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718482 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 02:35:21.718497 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718503 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-02 02:35:21.718516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718540 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.718546 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718556 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 02:35:21.718569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718593 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.718607 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718613 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.718626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718651 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.718657 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718666 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-02 02:35:21.718679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718704 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 02:35:21.718718 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718724 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-02 02:35:21.718738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718762 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.718768 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718778 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-02 02:35:21.718798 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.718804 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718814 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-02 02:35:21.718827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718857 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.718872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718878 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.718891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718916 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.718922 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718932 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-02 02:35:21.718945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.718969 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 02:35:21.718985 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.718991 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 02:35:21.719005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.719037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.719060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.719085 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.719100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719106 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.719120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719144 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.719151 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719160 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 02:35:21.719174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.719198 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 02:35:21.719213 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719219 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-02 02:35:21.719233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719258 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 02:35:21.719265 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719274 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 02:35:21.719288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.719312 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.719327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719333 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.719346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719375 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.719438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.719455 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719466 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.719476 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-02 02:35:21.719488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 02:35:21.719512 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 02:35:21.719527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719533 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-02 02:35:21.719547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719587 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 02:35:21.719594 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719604 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 02:35:21.719618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.719643 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.719658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719665 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.719678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719702 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719709 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.719767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.719785 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719795 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.719806 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-02 02:35:21.719819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 02:35:21.719843 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-02 02:35:21.719871 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719878 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-02 02:35:21.719892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719916 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 02:35:21.719924 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719934 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 02:35:21.719947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.719973 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.719987 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.719993 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.720006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720036 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.720093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.720110 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720120 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.720131 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-02 02:35:21.720143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 02:35:21.720167 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-02 02:35:21.720181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720188 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-02 02:35:21.720201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720233 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-02 02:35:21.720260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720266 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-02 02:35:21.720292 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720299 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720309 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 02:35:21.720326 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.720332 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720341 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 02:35:21.720358 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.720365 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720374 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 02:35:21.720391 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.720398 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720407 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-02 02:35:21.720429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.720436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.720459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.720506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.720521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720527 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.720541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720566 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720582 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-02 02:35:21.720596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.720620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-02 02:35:21.720635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-02 02:35:21.720655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720679 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720686 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720695 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 02:35:21.720713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720729 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.720746 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 02:35:21.720774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.720817 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.720833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720839 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.720853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720878 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720885 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-02 02:35:21.720907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.720932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-02 02:35:21.720947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720954 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 02:35:21.720967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.720991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.720998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.721021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.721046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.721086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721093 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.721108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721133 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721140 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 02:35:21.721163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.721188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 02:35:21.721204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721210 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-02 02:35:21.721223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721248 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.721282 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.721289 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721298 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-02 02:35:21.721315 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.721321 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721331 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-02 02:35:21.721349 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.721355 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721364 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-02 02:35:21.721382 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.721388 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721398 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-02 02:35:21.721411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.721459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.721474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721480 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.721494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721519 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721526 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-02 02:35:21.721548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.721587 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 02:35:21.721603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 02:35:21.721624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721650 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721657 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721667 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 02:35:21.721685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721701 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.721719 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721726 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721735 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 02:35:21.721749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.721782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.721797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721804 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.721818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721844 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.721851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 02:35:21.721887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.721911 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 02:35:21.721926 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.721946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721972 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.721979 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.721988 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 02:35:21.722005 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.722011 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722021 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 02:35:21.722038 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.722044 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722053 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 02:35:21.722072 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722078 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722088 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 02:35:21.722105 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722112 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722121 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 02:35:21.722134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.722175 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.722190 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.722209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722234 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722241 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722250 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 02:35:21.722264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.722288 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.722302 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722331 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722338 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722347 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722360 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.722390 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.722427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.722455 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.722462 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722472 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-02 02:35:21.722489 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.722496 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722505 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-02 02:35:21.722522 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.722528 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722537 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 02:35:21.722554 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.722561 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722570 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-02 02:35:21.722588 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 02:35:21.722594 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722604 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-02 02:35:21.722621 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722629 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722639 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.722655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722671 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.722693 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722699 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722709 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-02 02:35:21.722727 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722734 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722743 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 02:35:21.722760 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722766 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722775 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 02:35:21.722788 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.722839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.722857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.722878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.722909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722919 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 02:35:21.722937 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722944 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722953 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 02:35:21.722970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.722976 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.722985 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 02:35:21.723002 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.723010 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723019 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 02:35:21.723032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.723068 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723089 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.723103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723127 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-02 02:35:21.723157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.723181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.723195 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723221 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723228 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723250 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.723279 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723304 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.723311 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723320 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 02:35:21.723338 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723344 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723353 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 02:35:21.723370 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.723376 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723385 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 02:35:21.723402 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.723409 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723418 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 02:35:21.723441 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.723449 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723458 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 02:35:21.723476 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.723483 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723492 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 02:35:21.723509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.723542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723549 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723571 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 02:35:21.723590 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723596 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723606 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 02:35:21.723624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723630 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723640 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 02:35:21.723657 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723664 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723674 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 02:35:21.723687 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.723740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.723768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.723790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723815 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723822 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723831 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 02:35:21.723849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.723868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.723896 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.723902 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723911 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 02:35:21.723928 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.723935 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723944 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.723957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.723982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.723992 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.724013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.724027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.724051 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.724067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-02 02:35:21.724080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.724095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.724105 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.724118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724145 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.724205 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724230 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.724237 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724246 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 02:35:21.724263 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724270 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724278 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 02:35:21.724295 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.724302 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724311 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 02:35:21.724328 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.724334 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724344 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 02:35:21.724361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.724367 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 02:35:21.724394 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.724401 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724410 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 02:35:21.724432 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724449 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.724472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724479 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724488 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 02:35:21.724505 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724511 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724521 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 02:35:21.724538 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724544 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724567 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-02 02:35:21.724586 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724602 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 02:35:21.724620 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724627 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724636 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 02:35:21.724650 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.724706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.724722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724760 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724767 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724776 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.724821 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724848 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.724868 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724877 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-02 02:35:21.724895 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.724902 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724911 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-02 02:35:21.724928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.724934 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724943 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 02:35:21.724960 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.724967 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.724976 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-02 02:35:21.724993 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.725000 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725008 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-02 02:35:21.725026 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.725032 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 02:35:21.725059 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.725065 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725075 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-02 02:35:21.725092 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.725098 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725108 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-02 02:35:21.725125 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.725132 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725141 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-02 02:35:21.725158 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.725164 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725174 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 02:35:21.725190 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.725197 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725206 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 02:35:21.725223 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.725229 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725240 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-02 02:35:21.725257 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.725263 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725272 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.725289 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.725296 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725305 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-02 02:35:21.725318 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.725400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725407 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-02 02:35:21.725421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725452 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.725459 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725468 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 02:35:21.725482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.725507 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725522 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725528 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.725541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725579 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.725587 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725596 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-02 02:35:21.725610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.725635 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 02:35:21.725650 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725657 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-02 02:35:21.725670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.725702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.725730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.725737 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725747 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 02:35:21.725764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.725771 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725781 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 02:35:21.725798 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.725805 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725815 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 02:35:21.725828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.725877 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-02 02:35:21.725892 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725898 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.725912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725937 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.725944 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725953 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-02 02:35:21.725966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.725981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.725991 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-02 02:35:21.726004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.726030 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726037 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.726046 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.726074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.726088 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726113 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.726120 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726129 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-02 02:35:21.726147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.726154 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726163 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-02 02:35:21.726180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.726187 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726196 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-02 02:35:21.726213 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 02:35:21.726220 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 02:35:21.726247 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.726253 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726263 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-02 02:35:21.726279 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.726286 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726296 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-02 02:35:21.726313 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.726320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 02:35:21.726346 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.726352 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726362 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-02 02:35:21.726379 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.726385 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726394 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-02 02:35:21.726411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.726417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726432 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.726446 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-02 02:35:21.726495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.726513 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-02 02:35:21.726535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.726566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.726588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.726613 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.726628 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726634 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.726647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726673 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 02:35:21.726679 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726689 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-02 02:35:21.726702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.726727 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-02 02:35:21.726740 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-02 02:35:21.726766 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.726772 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 02:35:21.726782 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-02 02:35:21.726799 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 02:35:21.726806 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-02 02:35:21.726815 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-02 02:35:21.726832 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.726839 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 02:35:21.726849 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-02 02:35:21.726862 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-02 02:35:21.726884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.726899 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726905 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.726920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726944 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.726951 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.726978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.726985 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.726995 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 02:35:21.727012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727019 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727028 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 02:35:21.727041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.727073 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727087 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727094 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.727108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727132 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727139 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727148 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-02 02:35:21.727161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.727186 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.727199 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727226 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727233 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727242 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.727284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727310 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727317 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727326 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-02 02:35:21.727344 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727351 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727360 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-02 02:35:21.727377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.727384 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727393 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 02:35:21.727410 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727416 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727430 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-02 02:35:21.727449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.727456 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727465 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 02:35:21.727482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727488 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727498 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-02 02:35:21.727515 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.727521 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727530 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-02 02:35:21.727547 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727567 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727578 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 02:35:21.727595 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727602 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727612 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 02:35:21.727626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.727672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.727690 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727697 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-02 02:35:21.727718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727745 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727752 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727762 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 02:35:21.727780 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.727786 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727796 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 02:35:21.727814 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.727820 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727830 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 02:35:21.727848 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727867 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727877 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 02:35:21.727895 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.727901 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727911 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 02:35:21.727924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.727963 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.727978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.727984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.727998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728028 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728065 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.728085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.728102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.728123 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-02 02:35:21.728135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 02:35:21.728159 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 02:35:21.728174 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728180 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-02 02:35:21.728194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728218 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.728225 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728234 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-02 02:35:21.728247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.728271 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.728286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728292 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.728306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728331 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 02:35:21.728338 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728347 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-02 02:35:21.728360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.728384 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-02 02:35:21.728399 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728405 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-02 02:35:21.728419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728451 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.728458 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728467 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 02:35:21.728485 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.728491 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728501 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 02:35:21.728518 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.728524 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728533 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-02 02:35:21.728546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.728593 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.728608 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728614 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.728629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728654 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.728662 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728672 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-02 02:35:21.728685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.728711 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 02:35:21.728726 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728733 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-02 02:35:21.728747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.728780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.728803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.728846 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.728880 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728886 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.728901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728926 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.728933 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728943 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-02 02:35:21.728956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.728971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.728981 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 02:35:21.728995 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729022 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729028 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729038 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729051 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.729080 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729105 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729112 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729122 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-02 02:35:21.729139 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729146 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729156 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-02 02:35:21.729173 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729181 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729190 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-02 02:35:21.729208 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729214 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729223 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-02 02:35:21.729241 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729247 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729257 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-02 02:35:21.729274 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 02:35:21.729281 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729290 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-02 02:35:21.729307 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 02:35:21.729314 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729323 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-02 02:35:21.729340 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 02:35:21.729347 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729356 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-02 02:35:21.729374 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.729380 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729390 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-02 02:35:21.729407 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729413 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729427 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-02 02:35:21.729446 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729453 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729463 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-02 02:35:21.729481 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729487 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729496 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-02 02:35:21.729514 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729520 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729529 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-02 02:35:21.729542 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.729616 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.729636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729642 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-02 02:35:21.729657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729683 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.729690 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729700 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.729718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.729725 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729734 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.729748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.729778 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.729793 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729799 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.729813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729839 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.729846 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729856 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-02 02:35:21.729882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.729897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.729907 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-02 02:35:21.729921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.729948 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.729954 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.729964 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.729977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.729993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.730007 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730033 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.730040 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730049 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-02 02:35:21.730067 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.730074 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730083 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 02:35:21.730100 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.730107 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730116 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-02 02:35:21.730133 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 02:35:21.730140 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730149 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-02 02:35:21.730166 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.730172 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730182 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-02 02:35:21.730199 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 02:35:21.730206 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730215 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-02 02:35:21.730232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.730239 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.730261 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.730313 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730319 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-02 02:35:21.730333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730357 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.730364 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730373 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.730391 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.730398 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730407 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.730420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.730455 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.730470 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730476 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-02 02:35:21.730490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730515 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.730522 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730531 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-02 02:35:21.730544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.730569 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-02 02:35:21.730584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730603 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-02 02:35:21.730618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730643 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.730650 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730659 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.730676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.730682 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730692 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.730705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.730738 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.730753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730759 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.730938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730965 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.730972 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.730982 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-02 02:35:21.730995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731020 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 02:35:21.731035 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731041 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.731055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731079 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.731086 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731095 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 02:35:21.731112 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.731119 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731128 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 02:35:21.731141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731169 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.731183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731189 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.731207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731239 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731248 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 02:35:21.731261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731286 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.731303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731331 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731338 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731348 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731361 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731391 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.731426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.731455 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-02 02:35:21.731461 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731475 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 02:35:21.731490 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.731509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 02:35:21.731550 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-02 02:35:21.731557 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 02:35:21.731566 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-02 02:35:21.731579 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 02:35:21.731594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731608 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-02 02:35:21.731633 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.731640 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-02 02:35:21.731649 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 02:35:21.731666 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.731672 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-02 02:35:21.731682 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 02:35:21.731696 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-02 02:35:21.731714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731729 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731735 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-02 02:35:21.731753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731777 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.731784 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731793 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-02 02:35:21.731806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731831 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.731846 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731852 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.731865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731889 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.731896 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731905 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-02 02:35:21.731918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.731943 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 02:35:21.731957 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.731963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.731976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732004 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732011 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732020 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-02 02:35:21.732039 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.732045 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732054 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 02:35:21.732072 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.732078 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732087 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 02:35:21.732104 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732110 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732120 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 02:35:21.732132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.732167 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732182 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.732201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732226 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732232 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732242 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-02 02:35:21.732256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.732280 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.732294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732324 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732331 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732340 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.732383 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732408 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.732415 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 02:35:21.732447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.732454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732463 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 02:35:21.732480 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732487 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732497 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-02 02:35:21.732514 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.732521 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732530 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 02:35:21.732547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732577 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 02:35:21.732594 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732601 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732616 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 02:35:21.732635 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 02:35:21.732642 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732652 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-02 02:35:21.732666 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.732703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.732720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732727 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-02 02:35:21.732742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732768 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.732775 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732785 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-02 02:35:21.732803 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732809 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732823 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-02 02:35:21.732842 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732848 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732858 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-02 02:35:21.732888 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.732895 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732903 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-02 02:35:21.732920 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732927 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732936 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-02 02:35:21.732952 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732959 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.732968 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-02 02:35:21.732985 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.732991 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733000 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 02:35:21.733018 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.733024 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733033 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 02:35:21.733046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.733096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.733110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733117 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-02 02:35:21.733136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733160 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.733167 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-02 02:35:21.733190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.733214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 02:35:21.733231 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 02:35:21.733237 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-02 02:35:21.733247 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-02 02:35:21.733262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733268 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-02 02:35:21.733281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733304 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.733323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 02:35:21.733340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.733350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 02:35:21.733360 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-02 02:35:21.733376 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.733383 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-02 02:35:21.733397 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-02 02:35:21.733414 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 02:35:21.733420 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-02 02:35:21.733434 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-02 02:35:21.733452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.733458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.733468 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.733484 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.733490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.733500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.733517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.733523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.733532 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.733549 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.733568 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-02 02:35:21.733578 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.733596 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.733602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-02 02:35:21.733611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.733628 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 02:35:21.733635 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-02 02:35:21.733645 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-02 02:35:21.733662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.733669 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.733679 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.733696 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 02:35:21.733703 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-02 02:35:21.733712 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-02 02:35:21.733729 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.733736 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-02 02:35:21.733750 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.733768 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.733774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-02 02:35:21.733784 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.733801 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 02:35:21.733807 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-02 02:35:21.733817 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-02 02:35:21.733834 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.733841 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.733851 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.733881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.733888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 02:35:21.733898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.733909 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-02 02:35:21.733941 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.733970 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-02 02:35:21.733997 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.734024 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-02 02:35:21.734050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.734077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 02:35:21.734103 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.734129 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-02 02:35:21.734156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.734182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 02:35:21.734208 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.734235 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-02 02:35:21.734260 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.734286 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-02 02:35:21.734313 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-02 02:35:21.734344 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-02 02:35:21.734370 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-02 02:35:21.734396 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-02 02:35:21.734427 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-02 02:35:21.734454 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-02 02:35:21.734480 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.734508 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 02:35:21.734535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.734575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 02:35:21.734603 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.734630 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 02:35:21.734657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.734684 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 02:35:21.734711 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.734738 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 02:35:21.734765 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.734793 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 02:35:21.734821 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.734860 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-02 02:35:21.734888 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.734914 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-02 02:35:21.734940 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.734966 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-02 02:35:21.734992 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.735018 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-02 02:35:21.735044 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.735071 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 02:35:21.735103 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.735130 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 02:35:21.735157 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.735183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 02:35:21.735209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.735236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.735262 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.735288 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.735314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.735340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.735368 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.735394 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 02:35:21.735438 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-02 02:35:21.735466 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-02 02:35:21.735493 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.735521 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-02 02:35:21.735548 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.735575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.735602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.735629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 02:35:21.735656 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.735685 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-02 02:35:21.735713 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.735754 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 02:35:21.735780 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.735806 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 02:35:21.735832 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.735862 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-02 02:35:21.735888 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.735914 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-02 02:35:21.735941 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.735967 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 02:35:21.735993 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.736019 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.736045 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.736072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 02:35:21.736099 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.736125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 02:35:21.736151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.736177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 02:35:21.736203 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736220 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736246 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.736273 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736290 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736307 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736333 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.736360 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.736466 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736493 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.736519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.736641 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736668 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.736694 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736727 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.736754 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736771 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736798 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.736825 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736842 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736882 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.736907 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736933 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.736960 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.736986 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.737013 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737038 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.737064 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737090 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.737115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737132 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.737184 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737210 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.737235 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737261 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.737287 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737313 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.737343 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737369 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.737395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.737566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737584 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.737656 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737683 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.737709 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737727 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737744 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737761 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737778 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737805 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.737832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737905 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.737932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.737987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.738056 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738088 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.738156 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738232 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.738258 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738285 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.738311 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738345 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738362 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738378 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738404 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.738434 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738461 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 02:35:21.738487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.738585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.738932 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.738958 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 02:35:21.738983 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739000 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739016 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739042 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.739068 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739093 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.739119 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739136 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739162 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.739188 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739204 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739230 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.739257 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739274 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739299 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 02:35:21.739325 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739342 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739368 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.739394 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739420 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.739452 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.739558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 02:35:21.739724 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739740 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739766 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.739792 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739809 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739825 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739851 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.739877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.739951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.739977 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740003 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.740029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.740133 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740160 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740185 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740211 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740237 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740254 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740279 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740305 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740321 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740347 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740373 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740399 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740429 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740456 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.740482 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740508 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740534 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740561 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.740587 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740604 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740630 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 02:35:21.740656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740682 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.740708 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.740765 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740791 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.740817 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740843 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.740872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.740990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.741041 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741058 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741099 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.741125 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741151 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.741177 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741195 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741211 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741227 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741244 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741270 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.741296 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.741380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 02:35:21.741511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741576 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741603 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.741630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.741737 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741764 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 02:35:21.741791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741809 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741826 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741843 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741876 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 02:35:21.741915 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741941 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 02:35:21.741968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.741984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.742052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 02:35:21.742175 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742201 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 02:35:21.742226 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742243 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742259 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742285 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 02:35:21.742311 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742337 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 02:35:21.742363 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742380 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742405 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.742436 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742453 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742479 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 02:35:21.742505 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742522 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742548 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 02:35:21.742574 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742590 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742617 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 02:35:21.742643 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742669 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 02:35:21.742694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742744 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.742796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 02:35:21.742947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 02:35:21.742973 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.743028 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.743078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.743127 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.743175 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.743224 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.743271 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.743318 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.743366 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.743414 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.743468 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.743515 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.743576 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.743625 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.743674 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.743725 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.743774 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.743825 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.743894 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.743941 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.743990 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.744038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.744084 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.744132 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.744181 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.744236 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.744288 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.744335 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.744381 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.744432 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.744480 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.744529 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.744592 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.744679 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.744786 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.744939 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.744997 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.745046 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.745097 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.745146 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.745200 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.745262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.745338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.745388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.745445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.745496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.745547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.745602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.745652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.745703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.745753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.745816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.745862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.745910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.745956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.746002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.746050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.746112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.746161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.746207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.746272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.746320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.746367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.746413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.746468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.746531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.746592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.746647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.746695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.746759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.746819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.746865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.746913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.746961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.747010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.747062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.747109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.747155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.747215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.747264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.747310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.747358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.747414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.747467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.747797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.747847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.747895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.747958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.748004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.748052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.748099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.748147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.748195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.748240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.748288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.748340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.748400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.748453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.748516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.748572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.748621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.748670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.748746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.748809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.748856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.748904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.748952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.749004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.749056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.749102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.749149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.749195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.749242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.749290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.749351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.749400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.749458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.749519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.749573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.749623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.749674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.749723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.749774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.749859 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 02:35:21.749893 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.749953 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.750008 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.750062 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.750115 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.750173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.750227 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.750286 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.750817 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.750899 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.750957 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.751013 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.751068 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.751130 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.751187 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.751243 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.751299 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.751367 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.751420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.751482 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.751552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.751619 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.751675 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.751731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.751804 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.751881 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.751943 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.751999 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.752060 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.752116 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.752172 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.752239 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.752293 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.752346 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.752399 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.752459 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.752531 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.752594 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.752650 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.752706 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.752761 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.752842 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 02:35:21.752866 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.752921 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.752975 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.753029 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.753084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.753137 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.753191 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.753244 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.753304 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.753359 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.753414 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.753490 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.753547 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.753602 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.753657 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.753714 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.753788 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.753842 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.753896 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.753950 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.754008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.754062 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.754117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.754171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.754225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.754279 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.754333 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.754387 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.754447 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.754505 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.754560 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.754614 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.754668 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.754723 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.754777 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.754831 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.754885 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.754939 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.754993 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.755047 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.755100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.755161 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-02 02:35:21.755184 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.755234 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.755282 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.755331 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.755380 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.755433 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.755483 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.755531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.755579 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.755631 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.755680 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.755729 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.755778 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.755827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.755875 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.755923 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.755971 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.756020 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.756067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.756116 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.756164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.756213 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.756261 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.756310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.756358 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.756407 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.756475 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.756526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.756576 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.756626 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.756676 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.756748 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.756798 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.756847 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.756895 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.756944 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.756993 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.757041 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.757089 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.757137 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.757186 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.757241 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-02 02:35:21.757263 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.757314 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.757364 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.757414 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.757470 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.757521 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.757571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.757622 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 02:35:21.757685 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 02:35:21.757737 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 02:35:21.757787 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.757844 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.757894 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.757945 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.757995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.758045 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.758096 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.758147 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.758198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.758248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.758299 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.758350 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.758400 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.758471 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.758524 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.758577 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.758630 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.758682 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 02:35:21.758734 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.758798 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.758848 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.758900 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.758961 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.759012 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.759063 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.759114 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.759165 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.759215 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.759266 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.759316 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.759366 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.759419 wsdl: current service: Service1 2020-06-02 02:35:21.759446 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-02 02:35:21.759476 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-02 02:35:21.759504 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-02 02:35:21.759530 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-02 02:35:21.759555 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-02 02:35:21.759575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.759589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.759598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.759606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.759614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.759622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.759629 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.759636 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 02:35:21.759644 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 02:35:21.759652 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 02:35:21.759659 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.759666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.759674 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.759681 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.759689 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.759697 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.759705 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.759712 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.759719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.759727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.759734 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.759742 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.759749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.759757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.759765 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.759772 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.759779 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.759787 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 02:35:21.759794 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.759801 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.759808 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.759816 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.759824 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.759831 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.759839 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.759846 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.759853 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.759861 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.759868 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.759875 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.759883 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.759890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.759899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.759906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.759914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.759921 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.759928 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.759935 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.759946 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 02:35:21.759954 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 02:35:21.759961 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 02:35:21.759969 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.759976 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.759983 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.759991 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.759998 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760006 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.760013 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.760020 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.760027 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.760035 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.760042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760049 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.760056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.760071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.760078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.760085 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.760093 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 02:35:21.760100 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.760107 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.760114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.760122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.760129 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.760136 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.760143 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.760150 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.760157 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.760165 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.760171 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.760179 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.760186 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.760193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.760202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.760209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.760216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.760223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.760230 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.760236 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.760243 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 02:35:21.760249 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 02:35:21.760256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 02:35:21.760263 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.760270 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.760277 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.760283 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.760291 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760298 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.760304 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.760311 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.760321 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.760329 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.760335 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760342 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.760349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760355 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.760363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.760369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.760376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.760382 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 02:35:21.760389 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.760395 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.760402 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.760408 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.760416 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.760422 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.760434 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.760455 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.760462 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.760469 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.760476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.760483 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.760490 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.760497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 02:35:21.760505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 02:35:21.760511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 02:35:21.760518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 02:35:21.760525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.760532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 02:35:21.760539 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 02:35:21.760546 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 02:35:21.760553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 02:35:21.760560 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 02:35:21.760566 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 02:35:21.760573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 02:35:21.760580 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 02:35:21.760587 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 02:35:21.760594 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760601 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.760608 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 02:35:21.760615 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 02:35:21.760622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 02:35:21.760629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 02:35:21.760636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760643 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 02:35:21.760649 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 02:35:21.760656 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.760663 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 02:35:21.760670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 02:35:21.760677 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 02:35:21.760683 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 02:35:21.760694 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 02:35:21.760701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 02:35:21.760708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 02:35:21.760715 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 02:35:21.760722 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 02:35:21.760729 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 02:35:21.760748 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 02:35:21.760755 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 02:35:21.760762 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 02:35:21.760768 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 02:35:21.760775 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 02:35:21.760781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 02:35:21.760788 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 02:35:21.761055 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-02 02:35:21.761065 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 02:35:21.761069 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 02:35:21.761074 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 02:35:21.761081 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-02 02:35:21.761085 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 02:35:21.761089 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 02:35:21.761098 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-02 02:35:21.761106 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 02:35:21.761138 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761145 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 02:35:21.761159 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 02:35:21.761180 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-02 02:35:21.761187 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-02 02:35:21.761191 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-02 02:35:21.761195 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-02 02:35:21.761201 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 02:35:21.761211 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 02:35:21.761217 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 02:35:21.761222 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 02:35:21.761231 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761239 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 02:35:21.761244 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-02 02:35:21.761269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.761277 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 02:35:21.761282 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.761307 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 02:35:21.761312 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-02 02:35:21.761316 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-02 02:35:21.761320 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-02 02:35:21.761324 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-02 02:35:21.761327 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-02 02:35:21.761331 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-02 02:35:21.761336 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 02:35:21.761340 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-02 02:35:21.761346 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 02:35:21.761356 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 02:35:21.761362 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 02:35:21.761366 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 02:35:21.761372 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761378 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 02:35:21.761382 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 02:35:21.761407 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 02:35:21.761413 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761418 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761429 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761434 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 02:35:21.761443 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 02:35:21.761451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761455 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 02:35:21.761460 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 02:35:21.761466 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205205" 2020-06-02 02:35:21.761473 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761477 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 02:35:21.761482 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761488 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761493 wsdl: in serializeType: returning: 205205 2020-06-02 02:35:21.761499 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 02:35:21.761506 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761510 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 02:35:21.761514 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 02:35:21.761519 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-02 02:35:21.761526 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761530 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 02:35:21.761540 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761545 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 02:35:21.761549 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-02 02:35:21.761554 wsdl: in serializeType: returning: 205205PLN 2020-06-02 02:35:21.761558 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205205PLN 2020-06-02 02:35:21.761578 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205205PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-02 02:35:21.761582 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-02 02:35:21.761589 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1555"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-02 02:35:21.761605 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-02 02:35:21.761611 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205205PLN 2020-06-02 02:35:21.761620 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-02 02:35:21.761690 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-02 02:35:21.761630 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 02:35:21.761641 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 02:35:21.761646 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 02:35:21.761650 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 02:35:21.761654 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 02:35:21.761661 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 02:35:21.761670 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 02:35:21.761678 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 02:35:21.761683 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 02:35:21.761696 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-02 02:35:21.761704 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 02:35:21.761712 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 02:35:21.768203 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 02:35:21.768218 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 02:35:21.768228 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-02 02:35:21.768233 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-02 02:35:21.768239 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 02:35:21.768244 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 02:35:21.768248 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 02:35:21.768252 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 02:35:21.768256 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-02 02:35:21.768282 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-02 02:35:21.776999 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-02 02:35:21.777015 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-02 02:35:21.777021 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 02:35:21.777026 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 02:35:21.777032 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 02:35:21.777038 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 02:35:21.777043 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 02:35:21.777048 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 02:35:21.777054 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 02:35:21.777059 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 00:35:05 GMT 2020-06-02 02:35:21.777069 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 02:35:21.777074 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-02 02:35:21.777080 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 02:35:21.777087 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-02 02:35:21.777109 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-02 02:35:21.777118 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-02 02:35:21.777126 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 02:35:21.777131 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-02 02:35:21.777136 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-02 02:35:21.777162 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 02:35:21.777173 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 02:35:21.777179 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 02:35:21.777197 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 02:35:21.777204 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 02 Jun 2020 00:35:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-02 02:35:21.777226 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-02 02:35:21.777237 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-02 02:35:21.777254 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-02 02:35:21.777260 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-02 02:35:21.777335 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-02 02:35:21.777429 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-02 02:35:21.777436 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-02 02:35:21.777444 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-02 02:35:21.777453 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 02:35:21.777476 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-02 02:35:21.777527 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-02 02:35:21.777551 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 02:35:21.777562 nusoap_client: got fault 2020-06-02 02:35:21.777569 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-02 02:35:21.777574 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-02 02:35:21.777582 nusoap_client: detail =