Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 68.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
12639700004 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3762
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:51:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:52:01.369978 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:52:01.370023 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:52:01.370036 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:52:01.370051 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:52:01.370061 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:52:01.370068 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:52:01.370081 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:52:01.370089 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:52:01.370095 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:52:01.370104 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:52:01.370111 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:52:01.370122 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:52:01.370127 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:52:01.370132 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:52:01.370136 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:52:01.370140 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:52:01.370150 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:52:01.370164 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:52:01.370172 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:52:01.370177 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:52:01.370183 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:52:01.370191 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:52:01.370199 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:52:01.377991 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:52:01.378015 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:52:01.378031 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:52:01.378041 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:52:01.378050 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:52:01.378058 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:52:01.378065 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:52:01.378108 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:52:01.394554 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:52:01.394588 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:52:01.394595 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:52:01.394601 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:52:01.394611 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:52:01.394617 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:52:01.394623 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:52:01.394630 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:52:01.394636 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:52:01.394642 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:51:46 GMT 2019-04-25 13:52:01.394647 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:52:01.394653 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:52:01.394660 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:52:01.394672 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:52:01.394702 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:52:01.402411 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.402462 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.410466 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.410516 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.410545 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 13:52:01.418013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:52:01.418284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:52:01.418354 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.418396 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 13:52:01.418464 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.418493 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 13:52:01.418533 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:52:01.418581 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:52:01.418606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:52:01.425758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:52:01.426364 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:52:01.426481 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.426539 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.426589 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 13:52:01.426645 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:52:01.426705 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:52:01.426747 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:52:01.426761 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-04-25 13:52:01.426797 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 13:52:01.426810 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:52:01.426816 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:52:01.426845 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:52:01.426886 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:52:01.426901 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:52:01.426907 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:52:01.426924 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:52:01.426929 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:52:01.427101 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:52:01.427116 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:52:01.427163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:52:01.427219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427252 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427261 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427283 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:52:01.427307 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427315 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427326 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:52:01.427342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.427384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.427401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.427447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427477 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.427485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:52:01.427511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.427539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:52:01.427555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:52:01.427576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427602 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427610 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427621 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:52:01.427639 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427646 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427656 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:52:01.427675 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427682 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427692 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:52:01.427705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.427739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.427755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:52:01.427779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427805 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.427813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:52:01.427837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.427863 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:52:01.427879 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:52:01.427899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427925 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427932 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427943 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:52:01.427961 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.427968 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.427978 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:52:01.427996 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.428003 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428013 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:52:01.428031 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.428037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428047 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.428060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.428099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.428115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.428137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428161 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.428231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.428248 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428260 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:52:01.428270 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:52:01.428290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:52:01.428316 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:52:01.428332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428338 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:52:01.428354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.428387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:52:01.428410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.428436 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.428451 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428458 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.428472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428498 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.428505 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428516 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:52:01.428529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.428554 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:52:01.428570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428576 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:52:01.428590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428616 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.428623 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428633 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.428646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.428672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.428687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428694 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.428708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428734 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.428741 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428751 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:52:01.428764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.428789 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:52:01.428805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428811 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:52:01.428825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428851 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.428858 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428868 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:52:01.428886 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.428893 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.428916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.428945 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:52:01.428961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.428967 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.428981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429006 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.429014 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429024 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:52:01.429037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429062 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:52:01.429077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429084 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:52:01.429097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.429131 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429140 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:52:01.429160 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.429167 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.429190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429219 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:52:01.429234 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429242 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.429260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429295 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.429303 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429313 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:52:01.429326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429352 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:52:01.429367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429374 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:52:01.429387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.429421 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429431 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.429444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429469 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:52:01.429503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429511 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.429528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429554 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.429562 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429572 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:52:01.429585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429611 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:52:01.429627 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429633 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:52:01.429647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429672 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.429679 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.429702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429727 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.429743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429749 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.429763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429788 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.429795 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429805 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:52:01.429818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429843 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:52:01.429859 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429865 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:52:01.429879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429904 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.429911 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429921 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:52:01.429934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.429959 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.429974 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.429981 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.429995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430020 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.430027 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:52:01.430050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:52:01.430091 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430097 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:52:01.430111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430137 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.430144 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430154 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:52:01.430167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.430207 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430214 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.430227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430253 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.430260 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:52:01.430290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430316 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:52:01.430332 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430338 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:52:01.430352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430377 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.430384 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430394 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:52:01.430412 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.430419 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430429 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:52:01.430442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430471 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.430486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430493 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.430506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430532 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.430539 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430549 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:52:01.430562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430587 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:52:01.430602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430609 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:52:01.430623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430648 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.430655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.430678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430703 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.430718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430725 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.430738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430763 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.430771 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430781 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:52:01.430794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430819 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:52:01.430834 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430840 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:52:01.430854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430879 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:52:01.430886 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430896 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:52:01.430910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.430935 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.430950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.430970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.430994 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431001 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.431062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.431079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431091 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:52:01.431101 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:52:01.431113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:52:01.431139 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:52:01.431154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431160 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:52:01.431174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431200 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:52:01.431208 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431218 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:52:01.431231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.431257 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.431277 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431284 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.431299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431323 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431330 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.431389 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.431406 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431417 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:52:01.431427 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:52:01.431440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:52:01.431464 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:52:01.431479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431486 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:52:01.431500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.431532 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431542 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:52:01.431560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.431567 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:52:01.431596 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.431603 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431613 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:52:01.431630 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.431637 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431647 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:52:01.431665 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.431672 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431681 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:52:01.431699 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.431706 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431716 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:52:01.431733 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.431740 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431750 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.431763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.431811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.431827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.431848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431873 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.431881 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:52:01.431904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.431929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:52:01.431945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431951 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:52:01.431965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.431990 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.431997 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432007 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:52:01.432025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432032 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.432060 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432067 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432077 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:52:01.432090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.432123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.432138 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432144 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.432158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432183 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432192 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:52:01.432215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.432241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:52:01.432257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432263 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:52:01.432281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432316 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.432339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.432365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.432380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432387 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.432401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432426 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:52:01.432457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.432482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:52:01.432497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:52:01.432518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432543 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432550 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432560 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:52:01.432578 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432596 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.432614 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432622 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432631 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:52:01.432645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.432677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.432693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.432713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432746 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:52:01.432769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.432794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:52:01.432809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.432829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432853 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.432861 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432871 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:52:01.432889 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:52:01.432923 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.432930 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432940 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:52:01.432958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.432965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.432975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:52:01.432993 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433000 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433009 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:52:01.433022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.433063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.433079 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.433099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433125 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433132 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433142 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:52:01.433155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.433180 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.433194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433224 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433231 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433254 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.433292 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.433325 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433335 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.433353 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.433360 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433369 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:52:01.433387 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.433394 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433404 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:52:01.433422 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.433429 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433438 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:52:01.433456 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.433463 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433473 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:52:01.433491 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:52:01.433498 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433508 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:52:01.433526 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433533 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433542 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.433561 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433568 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433577 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.433595 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433602 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433612 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:52:01.433630 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:52:01.433660 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.433727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433734 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.433748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433774 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.433781 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433791 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:52:01.433809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433816 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433826 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:52:01.433843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.433850 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:52:01.433878 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.433885 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433894 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:52:01.433907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.433944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.433960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.433966 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.433980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434005 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:52:01.434036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.434061 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.434074 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434101 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.434161 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434187 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.434194 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434204 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:52:01.434222 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434229 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434240 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:52:01.434257 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.434264 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434279 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:52:01.434299 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.434306 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434315 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:52:01.434333 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.434340 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434350 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:52:01.434368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.434375 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434384 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:52:01.434402 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434409 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434419 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.434437 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434444 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434453 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:52:01.434471 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434478 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434488 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:52:01.434506 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434512 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434522 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:52:01.434539 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434546 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434556 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:52:01.434569 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.434622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.434639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.434661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434709 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434719 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434731 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:52:01.434750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.434757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.434785 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.434792 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434802 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:52:01.434819 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.434826 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434836 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.434849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.434887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.434903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434909 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.434923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434948 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.434956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434966 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:52:01.434979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.434994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.435005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.435019 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435047 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435078 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.435108 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435134 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.435141 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435151 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:52:01.435169 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435176 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435186 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:52:01.435207 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.435215 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435225 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:52:01.435243 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.435250 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435260 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:52:01.435283 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.435291 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435301 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:52:01.435319 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.435327 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435336 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:52:01.435354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435361 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435371 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.435389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435397 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435407 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:52:01.435425 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435432 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435441 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:52:01.435460 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435466 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435476 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:52:01.435494 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435501 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435510 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:52:01.435528 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435535 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435544 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:52:01.435557 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.435615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.435632 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435659 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435666 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435676 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435690 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.435720 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435746 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.435753 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435763 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:52:01.435781 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.435788 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435798 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:52:01.435816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.435823 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435832 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:52:01.435850 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435857 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435867 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:52:01.435885 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435892 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435901 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:52:01.435919 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.435926 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435936 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:52:01.435954 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.435961 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.435971 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:52:01.435988 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.435996 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436005 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:52:01.436023 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.436030 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436040 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:52:01.436058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.436065 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436074 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:52:01.436093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.436099 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436109 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:52:01.436127 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.436133 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436143 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:52:01.436161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.436168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436178 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.436195 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.436202 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436212 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:52:01.436225 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.436314 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436321 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:52:01.436336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436362 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.436369 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436379 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:52:01.436392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.436418 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436434 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436441 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.436455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436481 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.436488 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436499 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:52:01.436512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.436538 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:52:01.436553 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436559 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:52:01.436573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436599 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.436606 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.436635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.436642 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436651 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:52:01.436669 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.436676 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436686 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:52:01.436704 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.436711 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436724 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:52:01.436738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.436776 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:52:01.436791 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436798 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.436812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436841 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.436848 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436859 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:52:01.436872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.436890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.436900 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:52:01.436914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.436942 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:52:01.436949 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.436959 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:52:01.436972 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.436988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.437003 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437029 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.437036 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437046 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:52:01.437064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.437071 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437081 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:52:01.437099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.437106 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437116 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:52:01.437133 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:52:01.437140 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437151 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:52:01.437169 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.437175 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437185 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:52:01.437203 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.437210 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437220 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:52:01.437238 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.437245 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437255 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:52:01.437283 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.437290 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437301 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:52:01.437320 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.437327 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437337 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:52:01.437355 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.437362 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437372 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.437385 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:52:01.437435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.437452 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437459 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:52:01.437473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.437506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.437529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.437555 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.437570 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437577 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.437591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437616 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:52:01.437623 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437633 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:52:01.437647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.437672 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:52:01.437685 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:52:01.437712 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.437719 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:52:01.437732 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:52:01.437752 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:52:01.437759 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:52:01.437768 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:52:01.437787 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.437794 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:52:01.437803 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:52:01.437819 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:52:01.437844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.437860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437869 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.437884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.437918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.437947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.437954 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437963 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:52:01.437981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.437988 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.437998 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:52:01.438011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.438044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438060 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438066 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.438080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438106 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438123 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:52:01.438137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.438162 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.438176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438204 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438211 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438221 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.438265 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438307 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438316 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438327 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:52:01.438346 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438353 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:52:01.438381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.438388 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438399 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:52:01.438421 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438428 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438438 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:52:01.438456 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.438463 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438473 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:52:01.438491 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438498 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438508 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:52:01.438526 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.438534 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438543 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:52:01.438562 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438569 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438579 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:52:01.438623 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438632 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438643 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:52:01.438657 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.438739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.438795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438807 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:52:01.438835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438865 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438884 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:52:01.438908 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.438915 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438925 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:52:01.438943 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.438950 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438960 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:52:01.438978 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.438985 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.438995 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:52:01.439013 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.439020 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439030 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:52:01.439043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.439085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.439101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.439123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439148 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439154 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.439214 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.439231 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439242 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:52:01.439252 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:52:01.439264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:52:01.439296 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:52:01.439312 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439318 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:52:01.439333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439358 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.439366 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439376 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:52:01.439389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.439420 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.439436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439443 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.439457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439482 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:52:01.439490 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439499 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:52:01.439512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.439537 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:52:01.439553 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439559 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:52:01.439572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.439604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.439627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.439652 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.439667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439674 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.439688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439713 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439721 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439731 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:52:01.439745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.439760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.439770 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:52:01.439784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439811 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439819 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439829 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.439872 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439898 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.439906 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439916 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:52:01.439934 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.439941 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439951 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:52:01.439969 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.439976 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.439986 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:52:01.440004 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440010 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440020 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:52:01.440038 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440045 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440055 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:52:01.440073 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:52:01.440080 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440090 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:52:01.440108 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:52:01.440115 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440124 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:52:01.440142 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:52:01.440149 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440159 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:52:01.440177 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.440184 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440194 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:52:01.440212 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440219 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440229 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:52:01.440246 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440253 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440263 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:52:01.440287 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440294 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440305 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:52:01.440323 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440330 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440340 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:52:01.440353 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.440418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.440440 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440446 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:52:01.440463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440488 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440526 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:52:01.440553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.440579 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.440599 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440606 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.440621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440647 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.440654 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440664 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:52:01.440677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.440703 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:52:01.440718 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440724 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.440738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440763 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440771 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440781 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:52:01.440799 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.440805 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440815 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:52:01.440833 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.440840 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440850 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:52:01.440867 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.440874 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440884 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:52:01.440897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.440934 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.440949 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440956 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.440970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.440995 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441003 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441013 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:52:01.441027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.441052 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.441066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441094 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441102 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441112 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.441157 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.441190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:52:01.441218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.441225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:52:01.441253 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441260 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441270 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:52:01.441297 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.441304 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441314 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:52:01.441332 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441339 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441349 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:52:01.441367 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441374 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441384 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:52:01.441406 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:52:01.441414 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441424 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:52:01.441438 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.441476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.441493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441500 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:52:01.441515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441540 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.441547 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441557 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:52:01.441576 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441583 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441592 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:52:01.441610 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441617 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441626 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:52:01.441644 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.441651 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441661 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:52:01.441679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441685 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441695 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:52:01.441713 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441720 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441730 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:52:01.441748 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441755 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441764 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:52:01.441782 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.441789 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441799 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:52:01.441813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.441864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.441880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441887 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:52:01.441901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.441989 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.442003 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.442023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:52:01.442039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.442056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.442066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:52:01.442085 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:52:01.442092 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:52:01.442105 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:52:01.442151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.442164 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:52:01.442191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.442236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.442283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:52:01.442318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.442339 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:52:01.442360 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:52:01.442396 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.442408 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:52:01.442429 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:52:01.442462 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:52:01.442474 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:52:01.442487 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:52:01.442507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.442515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.442525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.442544 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.442550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.442560 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.442578 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.442585 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.442595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.442612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.442619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:52:01.442628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.442715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.442727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:52:01.442743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.442764 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:52:01.442771 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:52:01.442781 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:52:01.442845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.442858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.442879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.442913 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:52:01.442926 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:52:01.442946 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:52:01.442980 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.442993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:52:01.443015 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.443049 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.443062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:52:01.443149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.443281 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:52:01.443295 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:52:01.443352 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:52:01.443379 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:52:01.443447 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.443540 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:52:01.443575 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.443606 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:52:01.443650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.443683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:52:01.443710 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.443738 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:52:01.443765 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.443792 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:52:01.443819 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:52:01.443846 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:52:01.443873 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:52:01.443900 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:52:01.443928 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:52:01.443956 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:52:01.443983 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.444010 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:52:01.444037 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.444064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:52:01.444090 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.444117 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:52:01.444144 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.444171 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:52:01.444198 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.444225 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:52:01.444299 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.444327 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:52:01.444353 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.444380 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:52:01.444414 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.444444 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:52:01.444472 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.444498 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:52:01.444526 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.444555 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:52:01.444583 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.444610 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:52:01.444638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.444665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.444692 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.444719 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.444746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.444773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.444800 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.444826 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:52:01.444853 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:52:01.444880 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:52:01.444907 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.444934 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:52:01.444961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.444988 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.445015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.445042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:52:01.445069 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.445096 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:52:01.445123 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.445150 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:52:01.445177 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.445204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:52:01.445231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.445258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:52:01.445291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.445320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:52:01.445348 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445367 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445394 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.445425 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445444 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445461 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445488 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.445514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.445618 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445645 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.445671 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445697 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.445724 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445741 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445768 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.445795 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445812 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445839 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.445867 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445894 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.445920 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.445947 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.445974 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446000 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.446027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446054 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.446080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446098 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446125 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.446151 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446178 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.446205 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446231 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.446258 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446291 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.446318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.446485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446502 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446546 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.446573 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446600 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.446627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446662 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.446715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.446872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446910 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446936 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.446981 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.447008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.447113 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447140 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.447168 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447186 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447203 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447220 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.447282 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447310 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:52:01.447337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.447430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.447553 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447580 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:52:01.447629 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447684 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.447719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447746 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.447778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.447912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.447984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:52:01.448090 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448108 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448135 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.448162 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448180 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448197 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448224 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.448250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.448363 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448389 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448423 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448451 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448477 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448495 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448521 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448548 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448565 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448592 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448619 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448646 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448673 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448700 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.448730 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448758 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448785 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448812 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:52:01.448838 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448858 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:52:01.448915 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448942 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.448969 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.448996 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.449022 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449049 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.449075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.449232 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449250 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449300 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.449327 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449354 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.449381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.449475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:52:01.449597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449632 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449649 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449675 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.449701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.449807 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:52:01.449865 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449883 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449904 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449922 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.449952 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:52:01.449980 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450006 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:52:01.450033 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.450122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:52:01.450246 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450277 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:52:01.450305 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450332 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:52:01.450358 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450385 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:52:01.450417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450470 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.450524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450576 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:52:01.450672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:52:01.450699 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.450757 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.450808 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.450858 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.450906 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.450996 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.451078 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.451129 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.451182 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.451231 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.451285 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.451334 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.451382 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.451438 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.451487 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.451534 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.451582 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.451631 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.451681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.451730 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.451780 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.451837 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.451892 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.451940 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.451988 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.452035 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.452082 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.452132 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.452181 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.452235 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.452289 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.452339 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.452396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.452451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.452501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.452550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.452597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.452646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.452695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.452743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.452792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.452840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.452888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.452935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.452983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.453032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.453127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.453175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.453223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.453276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.453328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.453377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.453432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.453486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.453539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.453587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.453634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.453682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.453733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.453815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.453866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.453920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.453968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.454017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.454074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.454122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.454171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.454220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.454267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.454323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.454371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.454427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.454476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.454523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.454573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.454620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.454667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.454761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.454849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.454935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.454995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.455046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.455095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.455144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.455193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.455246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.455306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.455354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.455405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.455455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.455502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.455551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.455600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.455655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.455702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.455751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.455807 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:52:01.455834 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.455895 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.455950 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.456005 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.456059 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.456113 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.456168 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.456221 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.456281 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.456337 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.456391 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.456452 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.456506 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.456561 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.456615 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.456670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.456723 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.456811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.456931 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.456998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.457063 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.457136 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.457196 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.457250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.457318 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.457374 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.457442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.457497 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.457552 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.457606 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.457660 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.457713 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.457775 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:52:01.457800 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.457855 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.457910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.457965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.458019 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.458073 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.458128 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.458182 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.458237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.458298 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.458387 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.458478 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.458593 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.458659 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.458728 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.458783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.458837 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.458939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.458994 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.459048 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.459104 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.459159 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.459213 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.459268 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.459329 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.459384 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.459445 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.459500 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.459554 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.459609 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.459664 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.459718 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.459781 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:52:01.459804 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.459854 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.459903 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.459952 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.460001 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.460050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.460098 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.460147 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.460195 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.460244 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.460299 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.460348 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.460397 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.460453 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.460501 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.460550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.460603 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.460652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.460705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.460757 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.460805 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.460854 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.460903 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.460951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.461000 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.461049 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.461098 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.461146 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.461194 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.461242 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.461296 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.461346 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.461405 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:52:01.461430 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.461481 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.461532 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.461587 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.461642 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.461696 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:52:01.461747 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:52:01.461797 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:52:01.461849 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.461900 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.461951 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.462002 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.462052 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.462103 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.462235 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.462498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.462552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.462610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.462661 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.462712 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.462763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.462813 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.462864 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.462915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:52:01.462966 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.463016 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.463067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.463117 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.463168 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.463218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.463270 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.463327 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.463381 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:52:01.463400 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:52:01.463436 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:52:01.463465 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:52:01.463492 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:52:01.463518 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:52:01.463537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.463551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.463559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.463568 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.463576 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.463585 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:52:01.463594 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:52:01.463602 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:52:01.463609 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.463618 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.463626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.463634 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.463642 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.463650 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.463658 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.463666 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.463674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.463682 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.463691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.463699 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.463707 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.463715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.463722 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.463730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:52:01.463738 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.463746 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.463753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.463761 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.463769 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.463777 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.463785 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.463792 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.463800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.463809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.463817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.463826 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.463834 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.463842 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:52:01.463851 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:52:01.463859 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:52:01.463867 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.463875 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.463882 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.463890 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.463898 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.463906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.463913 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.463922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.463929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.463937 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.463945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.463953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.463961 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.463968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.463976 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.463983 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:52:01.463991 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.463998 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.464006 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.464014 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.464021 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.464029 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.464037 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.464045 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.464053 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.464062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.464078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.464085 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.464093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:52:01.464100 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:52:01.464107 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:52:01.464114 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.464121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.464128 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.464135 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.464142 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.464149 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.464156 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.464163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.464170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.464177 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.464184 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.464191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.464198 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.464206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.464213 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.464220 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:52:01.464228 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.464235 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.464242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.464249 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.464256 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.464263 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.464270 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.464287 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.464295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:52:01.464303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:52:01.464318 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:52:01.464325 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:52:01.464332 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:52:01.464339 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:52:01.464346 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:52:01.464354 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:52:01.464360 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:52:01.464367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:52:01.464374 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:52:01.464381 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.464390 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.464397 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:52:01.464409 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:52:01.464417 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:52:01.464424 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.464431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:52:01.464439 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:52:01.464446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:52:01.464453 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:52:01.464460 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:52:01.464466 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:52:01.464473 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:52:01.464480 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:52:01.464487 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:52:01.464494 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:52:01.464500 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:52:01.464507 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:52:01.464514 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:52:01.464520 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:52:01.464593 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:52:01.464603 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:52:01.464608 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:52:01.464612 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:52:01.464619 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:52:01.464624 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:52:01.464628 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:52:01.464637 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:52:01.464645 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:52:01.464679 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464686 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:52:01.464699 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:52:01.464720 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:52:01.464726 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:52:01.464731 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:52:01.464735 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:52:01.464740 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:52:01.464750 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:52:01.464756 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:52:01.464761 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:52:01.464770 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464778 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:52:01.464783 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:52:01.464805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.464814 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:52:01.464819 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.464841 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:52:01.464847 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:52:01.464851 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:52:01.464855 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:52:01.464860 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:52:01.464864 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:52:01.464868 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:52:01.464872 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:52:01.464878 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:52:01.464888 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:52:01.464895 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:52:01.464899 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:52:01.464905 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464910 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:52:01.464915 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:52:01.464937 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:52:01.464943 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464948 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464953 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464958 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:52:01.464968 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:52:01.464977 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:52:01.464982 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:52:01.464986 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:52:01.464993 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205205" 2019-04-25 13:52:01.465000 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:52:01.465004 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:52:01.465009 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:52:01.465015 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:52:01.465020 wsdl: in serializeType: returning: 205205 2019-04-25 13:52:01.465027 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:52:01.465034 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:52:01.465038 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:52:01.465042 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:52:01.465047 wsdl: in serializeType: returning: 205205 2019-04-25 13:52:01.465052 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205205 2019-04-25 13:52:01.465347 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205205 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:52:01.465354 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:52:01.465361 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2634"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:52:01.465376 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:52:01.465381 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205205 2019-04-25 13:52:01.465390 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:52:01.465466 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:52:01.465402 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:52:01.465416 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:52:01.465422 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:52:01.465426 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:52:01.465430 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:52:01.465437 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:52:01.465446 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:52:01.465454 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:52:01.465460 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:52:01.465472 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:52:01.465481 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:52:01.465488 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:52:01.473300 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:52:01.473316 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:52:01.473325 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:52:01.473331 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:52:01.473337 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:52:01.473342 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:52:01.473346 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:52:01.473350 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:52:01.473355 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:52:01.473382 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:52:01.482992 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:52:01.483020 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:52:01.483026 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:52:01.483032 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:52:01.483037 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:52:01.483043 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:52:01.483053 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:52:01.483059 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:52:01.483065 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:52:01.483070 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:51:46 GMT 2019-04-25 13:52:01.483077 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:52:01.483082 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:52:01.483088 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:52:01.483097 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:52:01.483123 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:52:01.483133 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:52:01.483143 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:52:01.483148 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:52:01.483153 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:52:01.483185 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:52:01.483197 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:52:01.483203 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:52:01.483229 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:52:01.483236 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:51:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:52:01.483269 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:52:01.483286 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:52:01.483308 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:52:01.483315 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:52:01.483421 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:52:01.483518 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:52:01.483524 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:52:01.483533 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:52:01.483543 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:52:01.483567 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:52:01.483623 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:52:01.483650 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:52:01.483665 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:52:01.483673 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:52:01.483677 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:52:01.483682 nusoap_client: detail =