Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 68.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
12639700004 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3762
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 00:39:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 02:39:26.671826 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 02:39:26.671896 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:39:26.671922 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 02:39:26.671952 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:39:26.671970 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 02:39:26.671985 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 02:39:26.672005 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 02:39:26.672022 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:39:26.672035 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:39:26.672051 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:39:26.672067 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:39:26.672088 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:39:26.672099 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:39:26.672108 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:39:26.672117 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:39:26.672125 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 02:39:26.672145 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:39:26.672167 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:39:26.672182 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:39:26.672193 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 02:39:26.672203 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 02:39:26.672219 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:39:26.672235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:39:26.680527 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:39:26.680573 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:39:26.680597 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 02:39:26.680612 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:39:26.680623 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:39:26.680632 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:39:26.680641 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 02:39:26.680684 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 02:39:26.695863 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 02:39:26.695907 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 02:39:26.695915 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:39:26.695927 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:39:26.695933 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:39:26.695939 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:39:26.695945 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:39:26.695952 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:39:26.695957 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:39:26.695963 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:39:18 GMT 2019-08-18 02:39:26.695969 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:39:26.695974 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 02:39:26.695980 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:39:26.695994 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 02:39:26.696029 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 02:39:26.696052 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 02:39:26.703568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.703633 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.703663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.703696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.703725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.703747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.711632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.711688 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:39:26.711738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.711754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.711777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.711805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.711955 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 02:39:26.719746 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.719831 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.719846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.719876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.719897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.719924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.719959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.719989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.720484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.727760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.727887 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:39:26.727957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.728045 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:39:26.728109 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.728217 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.728283 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.728352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.728392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.728477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.728538 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.728614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.728637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:39:26.728720 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-08-18 02:39:26.728778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.728850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.728959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:39:26.728989 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:39:26.729060 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 02:39:26.729079 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:39:26.729088 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 02:39:26.729144 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 02:39:26.729200 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:39:26.729224 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:39:26.729237 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:39:26.729270 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 02:39:26.729279 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 02:39:26.729514 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 02:39:26.729536 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 02:39:26.729622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.729636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 02:39:26.729669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.729723 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.729739 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.729763 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:39:26.729797 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.729809 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.729826 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:39:26.729851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.729895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.729915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.729940 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.729951 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.729977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730028 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.730041 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 02:39:26.730085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.730129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:39:26.730154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 02:39:26.730188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730229 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.730241 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730258 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:39:26.730290 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.730302 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730319 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:39:26.730349 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.730361 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730378 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:39:26.730402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.730458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.730486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 02:39:26.730523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730553 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.730560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 02:39:26.730596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.730624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 02:39:26.730640 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 02:39:26.730661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730687 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.730694 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730707 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:39:26.730730 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.730737 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730747 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:39:26.730765 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.730772 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730782 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:39:26.730799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.730806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.730829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.730868 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.730883 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.730910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730935 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.730984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.731004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.731021 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731033 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:39:26.731043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 02:39:26.731056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:39:26.731081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:39:26.731096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 02:39:26.731118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731143 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.731150 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731160 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:39:26.731177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.731184 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731194 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:39:26.731211 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.731218 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731227 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:39:26.731245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.731251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731261 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.731274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.731310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.731325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731332 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.731346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731372 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.731379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 02:39:26.731402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.731427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:39:26.731442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731448 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 02:39:26.731463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731487 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.731494 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731503 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:39:26.731517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.731542 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.731556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731562 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.731582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731608 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.731615 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731625 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 02:39:26.731638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.731663 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:39:26.731679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731685 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 02:39:26.731700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.731755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.731780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.731805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.731821 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731827 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.731840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731865 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.731872 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 02:39:26.731895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.731920 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 02:39:26.731935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731941 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 02:39:26.731955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731980 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.731987 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.731997 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:39:26.732015 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.732022 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732031 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.732044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732073 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 02:39:26.732088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732094 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.732108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732132 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.732139 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732148 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 02:39:26.732162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732186 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 02:39:26.732201 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732208 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 02:39:26.732222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732246 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.732253 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732262 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:39:26.732280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.732286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.732309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732337 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 02:39:26.732352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732358 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.732371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732396 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.732403 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732412 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 02:39:26.732425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732450 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 02:39:26.732465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732471 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 02:39:26.732484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.732515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.732538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732563 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 02:39:26.732583 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732590 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.732604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732629 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.732636 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732645 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 02:39:26.732658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 02:39:26.732699 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732709 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 02:39:26.732725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.732757 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.732780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732805 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.732820 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732826 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.732840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732864 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.732871 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732902 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 02:39:26.732928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.732956 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:39:26.732973 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.732979 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 02:39:26.732993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733019 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.733026 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733036 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:39:26.733049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.733075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.733118 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733129 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.733153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733202 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.733215 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733233 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 02:39:26.733253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.733280 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:39:26.733297 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733303 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 02:39:26.733318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733344 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.733351 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733360 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:39:26.733373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.733398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.733413 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733420 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.733433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733458 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.733464 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 02:39:26.733487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.733519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:39:26.733544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733556 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 02:39:26.733587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733618 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.733625 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733636 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 02:39:26.733654 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.733660 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733670 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 02:39:26.733690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.733742 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.733760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733767 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.733785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733831 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.733841 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733853 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 02:39:26.733867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.733896 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:39:26.733923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.733933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:39:26.733957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.734015 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734032 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.734053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.734095 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.734119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734128 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.734150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734195 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.734207 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734226 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:39:26.734250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.734287 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:39:26.734316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734325 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:39:26.734341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734378 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:39:26.734391 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734411 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:39:26.734430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.734457 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.734474 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734480 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.734495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734535 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734547 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.734636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.734667 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734686 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:39:26.734707 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 02:39:26.734727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:39:26.734754 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:39:26.734771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734778 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 02:39:26.734792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734818 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:39:26.734825 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734835 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:39:26.734848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.734873 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.734888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734895 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.734908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734932 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734938 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.734976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.734996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.735013 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735023 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:39:26.735033 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 02:39:26.735046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:39:26.735070 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:39:26.735085 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735091 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:39:26.735105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735130 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:39:26.735137 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735147 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:39:26.735160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.735185 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.735200 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735207 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.735221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735244 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735250 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.735307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.735324 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735334 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:39:26.735344 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 02:39:26.735357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:39:26.735381 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:39:26.735396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 02:39:26.735416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735441 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.735448 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 02:39:26.735476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.735483 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 02:39:26.735510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.735517 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735526 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:39:26.735544 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.735550 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735560 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:39:26.735583 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.735590 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735601 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:39:26.735619 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.735625 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735635 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 02:39:26.735657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.735664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735674 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.735687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.735746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.735763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.735786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735810 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.735817 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735826 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 02:39:26.735840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.735866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:39:26.735881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735888 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 02:39:26.735901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735926 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.735933 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735942 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:39:26.735960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.735967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.735976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.735994 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736000 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736010 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:39:26.736023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.736055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.736070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736076 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.736090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736114 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736121 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 02:39:26.736144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.736169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:39:26.736184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736190 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:39:26.736205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.736259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.736284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.736299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736305 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.736319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736344 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736350 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:39:26.736373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.736398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:39:26.736413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736419 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:39:26.736433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736458 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736465 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736474 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:39:26.736492 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736499 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736508 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.736525 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736532 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736542 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:39:26.736555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.736612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.736638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.736672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736715 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.736727 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:39:26.736800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.736848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:39:26.736874 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736885 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.736910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736954 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.736966 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.736983 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:39:26.737298 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.737311 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737324 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:39:26.737345 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.737352 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737362 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:39:26.737379 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.737386 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737396 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:39:26.737418 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.737425 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737434 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:39:26.737448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.737506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.737535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.737572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737624 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737652 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 02:39:26.737675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.737701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.737721 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.737745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737809 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.737904 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.737963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.737981 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.738015 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.738026 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738046 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 02:39:26.738078 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.738090 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738108 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 02:39:26.738141 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.738154 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738173 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:39:26.738214 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.738226 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738244 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 02:39:26.738277 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:39:26.738289 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738308 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 02:39:26.738342 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738354 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738371 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.738405 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738434 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.738465 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738476 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738494 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 02:39:26.738525 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738538 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738556 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:39:26.738595 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738607 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738625 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:39:26.738651 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.738743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.738794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.738805 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.738825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.738852 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.738859 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.738870 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:39:26.738889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738900 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.738910 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:39:26.738928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.738935 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.738944 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:39:26.738965 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.738976 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.738993 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:39:26.739019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.739077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739101 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.739118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739145 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 02:39:26.739176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.739202 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.739216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739243 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.739304 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739330 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.739337 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739347 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:39:26.739364 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739371 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739381 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:39:26.739398 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.739405 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739414 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:39:26.739431 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.739438 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739448 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:39:26.739465 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.739472 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:39:26.739503 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.739510 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739520 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:39:26.739538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.739572 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739585 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739596 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:39:26.739614 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739621 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739631 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:39:26.739649 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739655 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739665 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:39:26.739682 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739689 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739699 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:39:26.739717 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.739771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.739790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739796 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.739812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739838 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739845 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739855 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:39:26.739873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.739879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.739906 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.739913 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739923 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:39:26.739940 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.739947 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739956 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.739970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.739997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.740007 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.740029 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.740043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.740069 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740076 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.740086 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 02:39:26.740099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.740114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.740124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.740138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740166 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740173 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.740226 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740251 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.740258 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740268 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:39:26.740286 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740293 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740302 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:39:26.740319 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.740326 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740336 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:39:26.740353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.740360 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740369 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:39:26.740387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.740393 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740403 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:39:26.740420 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.740427 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740436 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:39:26.740454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740460 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.740487 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740494 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740504 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:39:26.740521 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740528 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740537 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:39:26.740555 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740562 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740572 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 02:39:26.740597 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740604 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740613 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:39:26.740631 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740647 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:39:26.740660 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.740720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.740738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740767 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740774 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740784 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.740827 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740852 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.740859 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740869 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 02:39:26.740887 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.740894 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740903 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 02:39:26.740921 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.740927 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740937 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:39:26.740954 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740961 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.740970 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 02:39:26.740987 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.740994 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741003 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 02:39:26.741020 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.741027 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741036 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:39:26.741053 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.741060 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741069 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 02:39:26.741086 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.741093 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741102 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 02:39:26.741120 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.741126 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741136 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 02:39:26.741153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.741160 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741169 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:39:26.741186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.741193 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741203 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:39:26.741220 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.741227 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741237 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 02:39:26.741255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.741261 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.741288 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.741295 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741304 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 02:39:26.741318 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.741400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741407 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 02:39:26.741422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741447 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.741454 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741464 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:39:26.741477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.741503 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741524 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.741538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741563 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.741570 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741586 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 02:39:26.741600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.741625 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:39:26.741641 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741647 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 02:39:26.741661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741686 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.741693 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.741727 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.741734 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741744 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:39:26.741761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.741768 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741778 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:39:26.741795 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.741801 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741811 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:39:26.741824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.741861 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 02:39:26.741876 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741882 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.741898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741923 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.741929 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741939 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 02:39:26.741952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.741967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.741977 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 02:39:26.741991 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.742019 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742026 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.742036 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742049 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.742066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.742080 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742105 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.742112 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742122 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 02:39:26.742139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.742146 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742156 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 02:39:26.742173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.742180 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742189 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 02:39:26.742207 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:39:26.742213 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742223 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:39:26.742240 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.742247 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742256 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 02:39:26.742273 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.742280 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742289 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 02:39:26.742307 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.742313 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:39:26.742347 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.742382 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742393 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 02:39:26.742413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.742420 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742430 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 02:39:26.742448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.742455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742464 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.742478 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 02:39:26.742527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.742544 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742551 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 02:39:26.742566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742598 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.742605 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742615 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.742628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.742654 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.742669 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742675 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.742690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742720 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:39:26.742727 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742738 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 02:39:26.742751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.742776 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:39:26.742790 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 02:39:26.742817 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.742824 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:39:26.742834 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 02:39:26.742851 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:39:26.742858 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 02:39:26.742868 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 02:39:26.742886 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.742892 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:39:26.742902 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 02:39:26.742915 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 02:39:26.742938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.742954 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742960 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.742974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.742999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.743006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.743033 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743040 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743050 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:39:26.743068 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743074 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743084 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:39:26.743097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.743131 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743146 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743152 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.743168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743192 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743199 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743209 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 02:39:26.743223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.743247 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.743261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743288 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743295 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743304 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.743347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743372 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743379 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743389 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 02:39:26.743406 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743413 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743422 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 02:39:26.743440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.743446 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743456 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:39:26.743473 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743480 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743490 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 02:39:26.743507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.743513 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743523 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 02:39:26.743540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743547 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743556 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 02:39:26.743578 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.743586 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743596 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 02:39:26.743614 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743620 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743630 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:39:26.743647 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743654 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743663 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:39:26.743677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.743727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.743747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 02:39:26.743772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743797 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743804 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:39:26.743831 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.743838 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743848 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:39:26.743865 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.743872 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743881 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:39:26.743898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743905 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743914 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:39:26.743932 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.743938 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743948 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:39:26.743961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.743990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.744000 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.744015 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744021 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.744036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.744126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.744142 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:39:26.744163 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 02:39:26.744176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:39:26.744200 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:39:26.744215 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744221 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 02:39:26.744235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744259 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.744266 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744276 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 02:39:26.744289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.744314 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.744329 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744335 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.744349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744374 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:39:26.744381 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744390 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 02:39:26.744404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.744428 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 02:39:26.744444 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744450 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 02:39:26.744464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.744500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744509 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.744522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.744547 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.744562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744569 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.744596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744621 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744629 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744639 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 02:39:26.744652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.744667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.744677 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:39:26.744691 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744723 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744730 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744740 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744754 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.744784 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744809 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.744816 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744826 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 02:39:26.744844 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.744851 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744860 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 02:39:26.744878 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.744884 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744894 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 02:39:26.744911 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.744918 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744927 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 02:39:26.744945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.744952 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.744961 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 02:39:26.744986 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:39:26.744993 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745002 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 02:39:26.745019 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:39:26.745026 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745036 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 02:39:26.745053 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:39:26.745059 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745069 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 02:39:26.745086 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.745093 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745103 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 02:39:26.745121 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745127 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745138 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 02:39:26.745155 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745162 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745171 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 02:39:26.745188 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745195 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745205 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 02:39:26.745222 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745229 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745238 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 02:39:26.745252 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.745313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.745331 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745338 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 02:39:26.745353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745378 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745384 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745394 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 02:39:26.745407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.745434 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.745449 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745455 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.745469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745494 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.745501 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745511 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 02:39:26.745524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.745549 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:39:26.745564 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745570 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.745593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745618 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745625 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745635 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 02:39:26.745653 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.745660 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745669 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:39:26.745686 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.745693 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745706 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:39:26.745729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.745736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745746 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:39:26.745759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.745797 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.745812 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745818 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.745833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745857 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.745865 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745874 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 02:39:26.745887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.745902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.745912 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.745926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.745953 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.745960 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.745970 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.745983 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746000 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.746014 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.746046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746056 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:39:26.746073 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.746080 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746090 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:39:26.746107 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746113 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746123 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 02:39:26.746140 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.746147 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746156 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:39:26.746174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746191 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:39:26.746208 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746215 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746272 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 02:39:26.746290 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:39:26.746297 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746307 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 02:39:26.746320 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.746359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.746375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746382 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 02:39:26.746399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746424 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.746431 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746440 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 02:39:26.746458 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746465 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746475 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 02:39:26.746492 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746499 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746508 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 02:39:26.746526 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.746532 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746542 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 02:39:26.746559 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746566 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746584 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 02:39:26.746603 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746610 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746620 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 02:39:26.746637 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746643 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746653 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:39:26.746670 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.746676 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746686 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:39:26.746699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.746750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.746765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746772 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 02:39:26.746787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746812 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.746819 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 02:39:26.746842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.746867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:39:26.746884 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:39:26.746891 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 02:39:26.746901 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 02:39:26.746917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746923 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 02:39:26.746936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.746960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.746986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:39:26.747003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.747014 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:39:26.747024 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 02:39:26.747041 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.747048 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 02:39:26.747058 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 02:39:26.747075 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:39:26.747081 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 02:39:26.747092 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 02:39:26.747108 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.747115 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.747125 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.747142 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.747148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.747158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.747174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.747181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.747191 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.747208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.747214 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 02:39:26.747224 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.747241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.747247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 02:39:26.747257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.747274 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:39:26.747280 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 02:39:26.747290 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 02:39:26.747307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.747313 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.747323 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.747340 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:39:26.747346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 02:39:26.747355 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 02:39:26.747372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.747379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 02:39:26.747389 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.747406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.747412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:39:26.747422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.747438 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:39:26.747444 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 02:39:26.747454 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 02:39:26.747466 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 02:39:26.747503 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.747532 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:39:26.747560 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.747600 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 02:39:26.747627 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.747654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:39:26.747681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.747708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:39:26.747735 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.747762 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:39:26.747788 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.747815 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 02:39:26.747842 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 02:39:26.747868 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 02:39:26.747895 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 02:39:26.747922 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 02:39:26.747949 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 02:39:26.747975 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 02:39:26.748008 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.748034 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:39:26.748061 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.748087 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:39:26.748114 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.748140 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:39:26.748166 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.748193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:39:26.748219 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.748246 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:39:26.748274 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.748300 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:39:26.748327 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.748354 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:39:26.748381 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.748407 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:39:26.748433 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.748460 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:39:26.748486 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.748512 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:39:26.748539 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.748566 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:39:26.748605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.748632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:39:26.748659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.748686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.748713 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.748741 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.748767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.748794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.748820 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.748846 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:39:26.748873 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 02:39:26.748899 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 02:39:26.748925 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.748952 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:39:26.748978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.749005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.749031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.749057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:39:26.749084 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.749123 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 02:39:26.749171 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.749223 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:39:26.749274 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.749327 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:39:26.749379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.749432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:39:26.749484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.749539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:39:26.749606 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749641 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749702 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.749731 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749748 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749765 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749792 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.749823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.749919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.749971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.750148 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750198 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750241 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750283 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750325 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750353 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750398 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750441 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750470 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750514 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750559 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750626 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750671 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750716 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.750762 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750807 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750854 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750897 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.750941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.750969 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751020 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.751065 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751113 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.751161 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751205 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.751248 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751291 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.751334 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751379 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.751422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.751684 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.751825 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751867 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.751918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.751972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.752057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.752252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752401 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.752445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.752653 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752703 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.752748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752802 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752829 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752872 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.752923 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.752966 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:39:26.753008 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.753146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.753338 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753382 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:39:26.753428 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753474 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.753517 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753560 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.753634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753695 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.753811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.753978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:39:26.754090 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754117 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754160 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.754203 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754238 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754264 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754307 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.754349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.754515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.754702 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754732 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.754758 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754785 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.754812 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754829 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754856 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.754882 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754898 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754924 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.754951 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.754977 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.755003 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755030 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.755056 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755083 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.755109 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755136 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:39:26.755162 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755179 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755205 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:39:26.755232 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755258 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.755284 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755311 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.755337 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755364 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.755390 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755417 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.755444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755545 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.755604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755621 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755638 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.755690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.755743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.755830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:39:26.755951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.755985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.756054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.756158 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756185 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:39:26.756212 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756229 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756246 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756262 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756288 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:39:26.756315 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756341 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:39:26.756367 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756427 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.756454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:39:26.756640 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756667 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:39:26.756694 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756721 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:39:26.756747 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756773 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:39:26.756799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756850 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756876 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.756903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.756987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.757004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.757021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:39:26.757047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:39:26.757077 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.757137 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.757188 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.757238 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.757287 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.757335 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.757384 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.757433 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.757481 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.757531 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.757583 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.757633 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.757682 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.757730 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.757779 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.757828 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.757877 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.758051 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.758105 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.758159 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.758208 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.758257 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.758306 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.758363 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.758416 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.758464 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.758518 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.758566 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.758623 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.758674 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.758727 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.758780 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.758828 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.758877 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.758935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.758983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.759031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.759080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.759129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.759176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.759260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.759349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.759438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.759533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.759631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.759710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.759760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.759812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.759897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.759950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.759999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.760046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.760104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.760153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.760203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.760252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.760301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.760355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.760408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.760455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.760501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.760549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.760609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.760659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.760708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.760762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.760809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.760859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.760916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.760965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.761014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.761064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.761113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.761160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.761208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.761257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.761306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.761354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.761401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.761449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.761498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.761546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.761601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.761650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.761698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.761748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.761797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.761846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.761895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.761946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.761997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.762050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.762104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.762152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.762199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.762246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.762293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.762342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.762393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.762446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.762493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.762542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.762604 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:39:26.762696 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.762759 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.762815 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.762871 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.762927 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.762981 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.763039 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.763094 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.763148 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.763202 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.763257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.763312 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.763366 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.763420 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.763475 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.763529 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.763589 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.763650 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.763706 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.763760 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.763816 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.763870 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.763924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.763978 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.764032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.764087 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.764143 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.764197 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.764251 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.764305 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.764359 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.764413 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.764468 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.764523 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.764591 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:39:26.764616 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.764672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.764735 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.764790 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.764845 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.764901 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.764955 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.765011 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.765066 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.765120 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.765175 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.765229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.765284 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.765339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.765394 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.765449 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.765504 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.765559 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.765619 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.765675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.765738 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.765792 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.765848 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.765903 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.765958 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.766013 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.766067 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.766122 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.766176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.766231 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.766287 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.766342 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.766396 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.766452 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.766520 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 02:39:26.766543 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.766599 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.766649 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.766698 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.766747 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.766796 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.766845 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.766895 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.766946 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.766995 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.767044 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.767093 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.767142 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.767191 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.767240 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.767289 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.767338 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.767390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.767438 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.767487 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.767536 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.767591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.767641 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.767690 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.767739 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.767787 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.767839 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.767888 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.768015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.768080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.768131 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.768180 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.768229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.768279 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.768335 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 02:39:26.768418 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.768472 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.768525 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.768583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.768637 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.768688 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.768739 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:39:26.768791 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:39:26.768842 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:39:26.768895 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.768948 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.768999 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.769051 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.769102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.769154 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.769205 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.769255 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.769307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.769358 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.769411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.769462 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.769514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.769566 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.769623 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.769675 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.769727 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:39:26.769778 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.769830 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.769883 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.769934 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.769985 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.770036 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.770087 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.770140 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.770194 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 02:39:26.770220 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 02:39:26.770274 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 02:39:26.770325 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 02:39:26.770378 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 02:39:26.770429 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 02:39:26.770461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.770483 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.770511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.770533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.770543 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.770551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.770561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:39:26.770570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:39:26.770591 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:39:26.770601 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.770610 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.770619 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.770631 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.770640 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.770649 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.770949 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.770963 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.770980 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.770989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.770997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.771024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.771033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.771041 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.771050 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:39:26.771059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.771067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.771075 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.771083 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.771092 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.771100 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.771109 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.771117 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.771126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.771138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.771146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.771154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.771163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.771172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.771180 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:39:26.771188 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:39:26.771196 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:39:26.771203 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.771211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.771219 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.771226 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.771234 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771242 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.771249 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.771257 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.771265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.771274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.771281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771289 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.771304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.771312 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.771320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.771327 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:39:26.771335 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.771342 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.771350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.771358 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.771366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.771373 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.771385 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.771394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.771403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.771413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.771421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.771430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.771438 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.771445 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.771452 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:39:26.771459 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:39:26.771467 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:39:26.771474 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.771481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.771488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.771495 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.771503 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771511 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.771518 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.771525 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.771533 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.771540 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.771547 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771563 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.771570 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.771582 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.771590 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.771598 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:39:26.771605 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.771613 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.771620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.771627 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.771635 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.771643 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.771656 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.771677 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.771690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:39:26.771707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.771721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:39:26.771731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:39:26.771738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:39:26.771746 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:39:26.771753 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:39:26.771760 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:39:26.771769 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:39:26.771777 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:39:26.771785 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:39:26.771792 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:39:26.771800 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:39:26.771807 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771814 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.771821 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:39:26.771833 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:39:26.771841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:39:26.771849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:39:26.771856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:39:26.771871 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:39:26.771878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:39:26.771885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:39:26.771892 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:39:26.771899 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:39:26.771906 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:39:26.771912 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:39:26.771919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:39:26.771927 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:39:26.771934 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:39:26.771941 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:39:26.771948 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:39:26.771956 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:39:26.772209 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 02:39:26.772219 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:39:26.772225 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:39:26.772230 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:39:26.772237 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 02:39:26.772242 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:39:26.772246 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:39:26.772256 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 02:39:26.772266 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:39:26.772308 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772319 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:39:26.772334 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:39:26.772357 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 02:39:26.772363 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 02:39:26.772368 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 02:39:26.772372 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 02:39:26.772377 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:39:26.772388 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:39:26.772395 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:39:26.772400 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:39:26.772411 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772420 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:39:26.772425 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 02:39:26.772450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.772458 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:39:26.772463 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.772486 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:39:26.772492 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 02:39:26.772496 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 02:39:26.772500 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 02:39:26.772507 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 02:39:26.772511 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 02:39:26.772516 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 02:39:26.772520 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 02:39:26.772526 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:39:26.772537 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:39:26.772544 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:39:26.772548 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:39:26.772555 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772561 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:39:26.772565 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:39:26.772594 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:39:26.772602 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772606 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772613 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772618 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:39:26.772629 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:39:26.772637 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:39:26.772642 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:39:26.772648 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:39:26.772655 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205205" 2019-08-18 02:39:26.772662 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:39:26.772666 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:39:26.772673 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:39:26.772684 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:39:26.772692 wsdl: in serializeType: returning: 205205 2019-08-18 02:39:26.772702 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:39:26.772716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:39:26.772724 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:39:26.772731 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:39:26.772740 wsdl: in serializeType: returning: 205205 2019-08-18 02:39:26.772748 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205205 2019-08-18 02:39:26.772776 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205205 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 02:39:26.772785 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 02:39:26.772796 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8872"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 02:39:26.772820 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 02:39:26.772830 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205205 2019-08-18 02:39:26.772846 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 02:39:26.772972 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 02:39:26.772867 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:39:26.772886 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:39:26.772896 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:39:26.772905 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:39:26.772912 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:39:26.772923 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:39:26.772939 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:39:26.772952 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:39:26.772961 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:39:26.772984 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 02:39:26.772999 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:39:26.773012 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:39:26.780807 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:39:26.780853 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:39:26.780878 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 02:39:26.780890 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 02:39:26.780903 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:39:26.780912 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:39:26.780921 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:39:26.780930 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:39:26.780940 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 02:39:26.780984 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 02:39:26.790570 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 02:39:26.790622 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 02:39:26.790634 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:39:26.790644 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:39:26.790653 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:39:26.790663 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:39:26.790675 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:39:26.790685 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:39:26.790695 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:39:26.790712 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:39:18 GMT 2019-08-18 02:39:26.790724 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:39:26.790735 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 02:39:26.790746 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:39:26.790763 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 02:39:26.790810 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 02:39:26.790827 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 02:39:26.790843 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:39:26.790851 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 02:39:26.790859 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 02:39:26.790907 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:39:26.790925 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:39:26.790935 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:39:26.790980 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:39:26.790991 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 00:39:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 02:39:26.791038 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 02:39:26.791053 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 02:39:26.791087 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 02:39:26.791098 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 02:39:26.791252 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 02:39:26.791427 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 02:39:26.791439 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 02:39:26.791455 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 02:39:26.791476 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:39:26.791518 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 02:39:26.791617 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 02:39:26.791663 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:39:26.791682 nusoap_client: got fault 2019-08-18 02:39:26.791694 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 02:39:26.791711 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 02:39:26.791719 nusoap_client: detail =