Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 68.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49179-00451 Model turbiny: TDO6
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T4384
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 02:44:12.480125 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 02:44:12.480181 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:12.480196 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219649" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 02:44:12.480214 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:12.480225 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 02:44:12.480234 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 02:44:12.480250 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 02:44:12.480259 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:12.480266 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:12.480276 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:12.480286 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:44:12.480299 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:44:12.480306 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:44:12.480310 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:44:12.480315 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:44:12.480319 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 02:44:12.480333 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:12.480349 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:12.480359 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:44:12.480366 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 02:44:12.480372 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 02:44:12.480382 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:44:12.480393 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:44:12.488541 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:44:12.488588 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:44:12.488607 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 02:44:12.488617 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:12.488623 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:12.488628 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:44:12.488633 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 02:44:12.488664 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 02:44:12.508940 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 02:44:12.509002 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 02:44:12.509018 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:44:12.509027 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:44:12.509037 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:44:12.509045 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:44:12.509057 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:44:12.509069 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:44:12.509078 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:44:12.509087 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:04 GMT 2019-08-18 02:44:12.509097 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:44:12.509104 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 02:44:12.509114 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:44:12.509134 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 02:44:12.509183 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 02:44:12.509223 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 02:44:12.516599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.516665 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:44:12.516690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.516722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.516792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.516812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.524705 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:44:12.524845 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 02:44:12.524872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:44:12.524904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.524952 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:44:12.524977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.525007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.525031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533075 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:44:12.533107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.533798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.540819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.540940 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:44:12.540976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541119 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:44:12.541149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541237 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541767 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 02:44:12.541792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.541993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.542017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.542044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:12.548618 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 02:44:12.548641 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:44:12.548648 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 02:44:12.548682 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 02:44:12.548721 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:44:12.548739 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:44:12.548747 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:44:12.548768 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 02:44:12.548774 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 02:44:12.548967 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 02:44:12.548985 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 02:44:12.549041 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 02:44:12.549073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549105 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549115 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549130 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:12.549152 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549159 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549170 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:12.549186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.549230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.549246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.549271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549300 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.549308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 02:44:12.549333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.549361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:44:12.549377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 02:44:12.549397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549422 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549430 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549440 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:12.549458 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549465 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:12.549492 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549498 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549508 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:44:12.549521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.549555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.549571 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 02:44:12.549600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549636 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.549647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 02:44:12.549689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.549732 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 02:44:12.549757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549767 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 02:44:12.549790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549831 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549843 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549859 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:12.549889 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549900 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549918 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:12.549950 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.549961 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.549976 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:44:12.550007 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.550020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.550071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.550114 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.550141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.550187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550224 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550232 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.550375 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.550413 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550435 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:12.550456 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 02:44:12.550485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:12.550533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:44:12.550568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550589 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 02:44:12.550630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550681 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.550695 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550718 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:12.550749 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.550760 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550777 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:12.550807 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.550818 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550834 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:44:12.550863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.550874 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550890 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.550907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.550946 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.550962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.550969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.550984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551011 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.551018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 02:44:12.551042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:44:12.551082 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551088 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 02:44:12.551103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551128 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.551135 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551145 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:12.551158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551183 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.551198 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551204 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.551218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551249 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.551256 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551266 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 02:44:12.551280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551305 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:44:12.551320 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551326 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 02:44:12.551340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.551371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551381 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.551394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.551434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551440 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.551453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551478 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.551485 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551495 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 02:44:12.551508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551533 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 02:44:12.551547 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551554 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 02:44:12.551567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551601 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.551608 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551618 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:44:12.551636 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.551643 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551652 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.551665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551694 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 02:44:12.551714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551721 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.551736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551761 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.551768 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551777 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 02:44:12.551790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551815 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 02:44:12.551830 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551837 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 02:44:12.551850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.551881 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551891 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:44:12.551908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.551914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551924 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.551937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.551965 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 02:44:12.551980 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.551986 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.552000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552024 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.552031 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552041 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 02:44:12.552054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552079 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 02:44:12.552094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552100 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 02:44:12.552114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.552144 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.552168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552192 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 02:44:12.552207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552213 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.552226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552250 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.552257 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552267 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 02:44:12.552280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552304 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 02:44:12.552319 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552325 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 02:44:12.552338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.552369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.552392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552416 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.552431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552437 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.552451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552475 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.552482 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552492 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 02:44:12.552505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552529 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:44:12.552544 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552550 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 02:44:12.552564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552597 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.552605 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552615 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:44:12.552628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552653 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.552668 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552674 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.552687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552716 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.552724 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552734 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 02:44:12.552747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552772 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:44:12.552787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552793 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 02:44:12.552806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552831 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.552838 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552848 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:44:12.552861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552885 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.552900 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552906 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.552920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552944 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.552951 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552960 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 02:44:12.552973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.552988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.552997 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:44:12.553012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553018 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 02:44:12.553032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553057 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.553063 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553073 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 02:44:12.553091 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.553097 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553110 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 02:44:12.553124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.553153 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.553168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553174 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.553188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553217 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.553225 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553234 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 02:44:12.553248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.553276 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:44:12.553292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553298 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:44:12.553312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553336 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.553343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.553366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.553391 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.553406 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.553426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553452 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.553459 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553469 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:44:12.553483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.553509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:12.553524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553531 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:44:12.553545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553570 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:12.553582 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553592 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:44:12.553605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.553631 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.553647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553653 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.553666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553696 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.553821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.553844 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:12.553871 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 02:44:12.553883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:12.553908 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:12.553924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.553931 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 02:44:12.553945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554001 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:12.554015 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554034 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:44:12.554060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.554110 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.554140 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554151 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.554173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554210 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554221 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554288 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.554322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.554350 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:12.554385 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 02:44:12.554405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:12.554446 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:44:12.554472 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554482 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:44:12.554507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554547 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:12.554558 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554579 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:44:12.554604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.554653 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.554680 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554691 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.554715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554768 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.554863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.554882 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554893 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:12.554904 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 02:44:12.554916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:12.554941 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:12.554956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.554962 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 02:44:12.554976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555016 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 02:44:12.555044 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555054 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 02:44:12.555082 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555089 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555099 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:44:12.555120 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.555127 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555137 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:44:12.555154 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.555161 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555171 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:44:12.555188 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.555195 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555205 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 02:44:12.555222 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.555229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555238 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.555251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.555303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.555319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.555340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555364 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 02:44:12.555394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.555421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:44:12.555437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555443 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 02:44:12.555457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555512 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555525 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555542 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:44:12.555572 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.555637 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555645 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555655 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:44:12.555669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.555723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.555749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555759 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.555776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 02:44:12.555833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.555859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:44:12.555874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555881 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:44:12.555895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555920 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.555927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.555950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.555969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.555979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.555995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.556015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556044 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556051 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:44:12.556107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.556147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:12.556176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556186 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:44:12.556211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556253 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556266 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556284 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:44:12.556316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556327 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556344 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.556375 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556448 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:44:12.556474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.556530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.556560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556571 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.556605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556650 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556663 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:44:12.556704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.556745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:12.556772 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556783 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.556807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556852 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.556865 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556883 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:44:12.556915 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556927 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556945 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:12.556967 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.556974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.556983 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:12.557006 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557013 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557023 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:44:12.557041 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557048 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557057 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:44:12.557070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.557112 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.557129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.557150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557176 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557183 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 02:44:12.557206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.557231 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.557245 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557278 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557285 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557295 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.557338 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.557370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557380 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.557398 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.557405 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557414 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 02:44:12.557432 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.557438 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557448 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 02:44:12.557465 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.557471 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557481 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:44:12.557498 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.557504 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557514 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 02:44:12.557531 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:12.557538 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557548 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 02:44:12.557566 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557572 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557588 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.557606 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557613 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557622 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.557639 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557646 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557656 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 02:44:12.557673 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557679 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557689 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:12.557711 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557718 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557728 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:12.557742 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.557798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.557817 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.557838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557863 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.557870 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557880 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:12.557898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557905 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557914 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:44:12.557932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.557939 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557948 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:44:12.557965 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.557972 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.557982 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:44:12.557995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.558032 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.558069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558094 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558101 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558111 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 02:44:12.558124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.558150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.558163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558191 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558198 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558221 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.558251 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558276 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.558283 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558293 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:44:12.558311 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558318 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558327 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:44:12.558344 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.558351 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558360 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:44:12.558377 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.558384 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558393 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:44:12.558410 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.558417 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:44:12.558448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.558455 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558465 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:44:12.558483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.558516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558523 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558533 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:44:12.558550 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558556 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558566 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:44:12.558590 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558597 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558607 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:12.558624 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558631 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558640 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:12.558654 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.558712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.558731 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558737 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.558752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558778 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558785 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558794 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:44:12.558812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.558818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.558845 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.558852 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558861 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:44:12.558878 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.558885 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558894 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.558908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.558946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.558961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.558967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.558982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.559007 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559014 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.559023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 02:44:12.559037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.559052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.559062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.559076 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559103 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559110 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559133 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.559163 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559189 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.559196 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559206 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:44:12.559224 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559231 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559240 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:44:12.559257 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.559264 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559274 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:44:12.559291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.559298 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559307 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:44:12.559324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.559331 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559340 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:44:12.559358 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.559365 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:44:12.559391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559397 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559407 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.559424 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559432 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559442 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:44:12.559459 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559465 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559475 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:44:12.559492 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559499 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559508 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 02:44:12.559525 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559532 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559541 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:12.559558 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559565 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559579 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:12.559593 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.559650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.559666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559694 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559703 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559717 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.559762 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559795 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.559802 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559811 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 02:44:12.559831 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.559837 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559846 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 02:44:12.559864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.559870 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559879 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:44:12.559896 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559903 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559912 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 02:44:12.559929 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.559935 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559945 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 02:44:12.559962 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.559968 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.559977 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:44:12.559995 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.560001 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560010 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 02:44:12.560027 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.560034 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560043 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 02:44:12.560061 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.560068 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560077 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 02:44:12.560095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.560101 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560111 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:44:12.560128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.560134 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:44:12.560161 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.560168 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560178 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 02:44:12.560195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.560202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.560228 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.560235 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560244 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 02:44:12.560257 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.560343 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560350 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 02:44:12.560365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560390 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.560397 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560407 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:44:12.560421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.560446 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560461 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560468 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.560482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560506 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.560514 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560523 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 02:44:12.560536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.560561 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:44:12.560581 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560588 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 02:44:12.560603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.560635 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.560662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.560669 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560679 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:44:12.560696 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.560706 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560718 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:44:12.560736 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.560743 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560753 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:44:12.560766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.560802 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 02:44:12.560817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560824 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.560837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560863 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.560870 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560880 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 02:44:12.560893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.560908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.560918 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 02:44:12.560932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.560962 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 02:44:12.560969 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.560979 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 02:44:12.560992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.561009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.561023 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561048 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.561054 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561064 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 02:44:12.561081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.561088 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561097 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 02:44:12.561114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.561121 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561131 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 02:44:12.561148 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:12.561155 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561164 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:44:12.561181 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.561188 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561197 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 02:44:12.561215 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.561221 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561230 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 02:44:12.561248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.561254 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561263 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:12.561281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.561287 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561297 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 02:44:12.561314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.561320 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561330 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 02:44:12.561347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.561354 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.561376 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:12.561425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.561443 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561449 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 02:44:12.561465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.561497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.561520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.561545 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.561560 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561566 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.561587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561613 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:12.561620 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561629 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 02:44:12.561643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.561668 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:44:12.561682 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:12.561714 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.561722 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:12.561732 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 02:44:12.561750 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:12.561758 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:12.561768 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 02:44:12.561785 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.561792 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:12.561802 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 02:44:12.561815 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:12.561838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.561854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561860 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.561875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.561907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.561934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.561943 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561952 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:44:12.561977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.561986 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.561998 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:44:12.562012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.562046 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562071 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.562089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562119 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562128 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562139 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 02:44:12.562155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.562183 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.562199 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562232 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562239 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562252 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.562303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562339 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562346 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562359 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 02:44:12.562377 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562384 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562398 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 02:44:12.562419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.562426 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562438 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:44:12.562459 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562465 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562475 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 02:44:12.562498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.562505 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562517 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 02:44:12.562538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562545 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562555 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 02:44:12.562581 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.562590 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562603 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 02:44:12.562624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562631 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562641 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:12.562664 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562671 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562684 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:12.562697 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.562753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.562773 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562780 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 02:44:12.562799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562830 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562838 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562848 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:44:12.562871 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.562878 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562887 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:12.562905 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.562914 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562924 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:12.562942 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562949 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562958 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:44:12.562979 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.562986 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.562996 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:44:12.563009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.563049 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.563064 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.563085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.563181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.563198 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563209 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:12.563219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 02:44:12.563231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:12.563255 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:44:12.563270 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563276 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 02:44:12.563291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563315 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.563322 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563331 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 02:44:12.563344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.563370 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.563384 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563391 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.563404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563429 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:44:12.563436 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563446 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 02:44:12.563459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.563484 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 02:44:12.563498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563505 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 02:44:12.563518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563542 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.563549 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.563572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.563603 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.563618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563625 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.563639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563665 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563671 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563681 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 02:44:12.563694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.563714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.563726 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:44:12.563740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563767 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563774 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.563827 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563852 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.563859 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563869 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 02:44:12.563886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.563893 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563902 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 02:44:12.563920 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.563926 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563936 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 02:44:12.563953 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.563959 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.563969 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 02:44:12.563986 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.563993 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564003 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 02:44:12.564020 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:12.564027 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564037 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 02:44:12.564054 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:12.564061 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564070 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 02:44:12.564087 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:12.564094 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564103 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 02:44:12.564121 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.564128 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564138 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 02:44:12.564155 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564161 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564172 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 02:44:12.564189 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564195 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564205 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 02:44:12.564222 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564228 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564238 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 02:44:12.564255 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564261 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564271 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 02:44:12.564284 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.564345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.564364 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564371 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 02:44:12.564431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564456 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564463 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564473 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 02:44:12.564486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.564533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.564549 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564556 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.564570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564602 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.564609 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564619 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 02:44:12.564632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.564657 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:44:12.564677 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564683 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.564699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564729 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564736 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564746 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 02:44:12.564764 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.564770 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564780 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:12.564797 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.564804 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564817 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:12.564835 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.564842 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564851 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:44:12.564864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.564905 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.564921 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564927 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.564942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564967 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.564974 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.564983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 02:44:12.564997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.565021 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.565035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565062 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565069 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565079 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565092 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.565122 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.565154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:12.565181 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.565187 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565197 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:12.565218 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565225 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565235 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 02:44:12.565252 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.565259 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565268 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:44:12.565285 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565292 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565302 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:12.565323 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565329 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565339 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 02:44:12.565356 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:44:12.565363 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565373 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 02:44:12.565389 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.565427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.565445 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565452 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 02:44:12.565465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565490 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.565497 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565507 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 02:44:12.565524 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565531 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565540 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 02:44:12.565557 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565564 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565577 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 02:44:12.565600 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.565609 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565623 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 02:44:12.565644 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565651 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565660 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 02:44:12.565678 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565684 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565694 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 02:44:12.565716 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565723 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565733 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:44:12.565751 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.565757 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565767 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:44:12.565780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.565831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.565846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565853 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 02:44:12.565868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565893 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.565899 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 02:44:12.565922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.565937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.565947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:44:12.565964 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:12.565970 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 02:44:12.565981 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 02:44:12.565996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.566003 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 02:44:12.566016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.566039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.566060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:12.566076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.566087 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:12.566097 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 02:44:12.566114 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.566120 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 02:44:12.566131 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 02:44:12.566147 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:12.566153 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 02:44:12.566163 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 02:44:12.566180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.566186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.566196 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.566213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.566219 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.566229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.566245 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.566252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.566265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.566283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.566289 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 02:44:12.566298 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.566315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.566322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 02:44:12.566332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.566353 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:12.566359 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 02:44:12.566369 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 02:44:12.566385 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.566392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.566404 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.566422 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:44:12.566428 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 02:44:12.566438 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 02:44:12.566454 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.566461 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 02:44:12.566471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.566488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.566494 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:12.566503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.566519 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:12.566526 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 02:44:12.566539 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 02:44:12.566557 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 02:44:12.566604 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.566639 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:44:12.566670 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.566699 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 02:44:12.566731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.566758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:44:12.566785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.566812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:44:12.566840 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.566866 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:44:12.566893 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.566919 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 02:44:12.566946 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 02:44:12.566972 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 02:44:12.566999 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 02:44:12.567026 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 02:44:12.567053 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 02:44:12.567080 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 02:44:12.567106 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.567132 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:44:12.567160 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.567187 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:44:12.567214 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.567241 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:44:12.567267 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.567293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:44:12.567320 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.567347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:12.567374 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.567400 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:12.567427 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.567454 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:44:12.567481 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.567508 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:12.567534 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.567560 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:44:12.567593 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.567620 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:44:12.567647 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.567674 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:12.567703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.567735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:12.567762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.567789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.567815 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.567843 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.567874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.567900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.567927 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.567957 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:44:12.567985 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 02:44:12.568015 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 02:44:12.568042 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.568068 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:44:12.568095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.568122 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.568148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.568175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:44:12.568202 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.568228 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 02:44:12.568255 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.568281 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:44:12.568308 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.568338 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:44:12.568365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.568393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:12.568420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.568447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:44:12.568475 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568493 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568520 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.568546 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568567 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568589 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568616 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.568643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.568750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.568853 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568879 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.568906 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568932 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.568958 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.568976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569002 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.569028 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569045 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569072 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.569100 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569126 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.569153 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569179 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.569205 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569232 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.569258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569284 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.569310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569328 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569354 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.569380 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569407 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.569433 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569460 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.569485 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569568 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.569629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569676 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.569723 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.569937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.569980 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570035 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570078 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.570123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570169 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.570213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.570354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.570567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.570689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.570795 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570822 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.570848 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570865 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570882 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570899 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.570951 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.570983 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:12.571009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571043 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.571099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.571223 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571250 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:44:12.571278 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571323 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.571352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.571405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571456 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.571510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:44:12.571687 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571705 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571731 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.571756 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571773 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571790 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571816 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.571842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.571945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.571995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.572048 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572074 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572100 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572128 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572155 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572172 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572199 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572282 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572299 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572326 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572352 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572379 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572405 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572432 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.572458 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572484 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572510 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572537 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:12.572564 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572613 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:12.572640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572666 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.572693 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572720 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.572746 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572773 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.572799 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572825 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.572852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.572980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.573006 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.573091 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.573145 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.573231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:12.573353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573387 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.573457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573507 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573534 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.573561 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573593 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:12.573620 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573654 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573670 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573697 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:12.573723 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573749 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:12.573775 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573792 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.573861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.573954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:12.573980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574006 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:44:12.574034 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574060 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:12.574087 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574113 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:12.574140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574217 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.574244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:12.574388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:44:12.574423 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.574489 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.574541 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.574599 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.574651 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.574702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.574751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.574800 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.574848 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.574897 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.574945 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.574993 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.575044 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.575092 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.575141 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.575189 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.575239 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.575291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.575340 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.575393 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.575445 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.575494 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.575544 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.575606 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.575661 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.575709 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.575758 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.575805 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.575852 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.575902 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.575951 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.576004 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.576051 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.576106 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.576168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.576218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.576271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.576319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.576368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.576415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.576464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.576512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.576560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.576615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.576663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.576712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.576763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.576814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.576864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.576916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.576965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.577012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.577061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.577110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.577159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.577208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.577257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.577314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.577368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.577415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.577462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.577510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.577558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.577622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.577672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.577725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.577773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.577823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.577880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.577929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.577982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.578033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.578086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.578137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.578189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.578238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.578290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.578342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.578390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.578438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.578487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.578534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.578588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.578638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.578748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.578802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.578852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.578903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.578956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.579007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.579056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.579113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.579166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.579217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.579268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.579314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.579361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.579411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.579460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.579513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.579560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.579615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.579678 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:44:12.579709 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.579777 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.579834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.579890 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.579946 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.580001 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.580055 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.580109 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.580164 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.580218 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.580273 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.580337 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.580392 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.580484 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.580540 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.580601 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.580656 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.580718 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.580774 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.580829 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.580883 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.580938 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.580992 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.581046 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.581101 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.581157 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.581211 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.581266 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.581320 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.581375 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.581429 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.581484 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.581539 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.581600 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.581663 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:44:12.581687 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.581742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.581797 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.581852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.581907 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.581963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.582017 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.582073 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.582127 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.582182 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.582237 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.582292 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.582348 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.582403 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.582458 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.582514 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.582569 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.582630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.582686 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.582742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.582798 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.582853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.582908 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.582963 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.583018 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.583121 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.583223 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.583319 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.583421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.583521 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.583632 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.583765 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.583861 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.583957 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.584081 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 02:44:12.584121 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.584198 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.584254 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.584305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.584354 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.584404 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.584452 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.584501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.584551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.584607 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.584656 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.584709 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.584760 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.584810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.584924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.584974 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.585022 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.585072 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.585121 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.585170 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.585218 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.585267 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.585316 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.585364 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.585413 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.585461 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.585512 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.585561 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.585616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.585665 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.585720 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.585769 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.585818 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.585867 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.585924 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 02:44:12.585946 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.585999 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.586051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.586102 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.586155 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.586206 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.586257 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:12.586307 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:12.586358 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:12.586410 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.586463 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.586514 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.586567 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.586628 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.586680 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.586738 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.586790 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.586841 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.586892 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.586945 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.586997 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.587049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.587100 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.587152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.587202 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.587253 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:12.587304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.587356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.587408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.587459 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.587511 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.587563 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.587676 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.587735 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.587792 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 02:44:12.587818 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 02:44:12.587851 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 02:44:12.587879 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 02:44:12.587909 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 02:44:12.587938 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 02:44:12.587965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.587988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.587999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.588011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.588022 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.588032 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.588042 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:12.588052 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:12.588062 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:12.588072 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.588082 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.588092 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.588102 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.588112 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588122 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.588131 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.588142 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.588151 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.588160 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.588169 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588180 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.588199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.588208 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.588218 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.588227 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:12.588238 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.588247 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.588256 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.588266 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.588276 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.588285 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.588295 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.588304 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.588313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.588326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.588334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.588343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.588352 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.588361 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.588369 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:12.588377 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:12.588385 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:12.588393 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.588401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.588410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.588418 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.588426 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588435 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.588443 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.588451 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.588459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.588468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.588475 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588484 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.588500 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.588508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.588516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.588525 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:12.588533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.588541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.588548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.588557 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.588566 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.588580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.588590 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.588599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.588607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.588619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.588627 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.588636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.588645 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.588652 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.588660 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:12.588668 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:12.588677 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:12.588685 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.588693 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.588704 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.588715 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.588724 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588731 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.588740 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.588748 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.588755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.588764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.588772 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588780 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.588788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.588796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.588804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.588812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.588819 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:12.588827 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.588834 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.588842 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.588850 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.588857 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.588865 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.588872 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.588880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.588889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:12.588899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.588907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:12.588915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:12.588923 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:12.588931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:12.588939 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:12.588946 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:12.588955 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:12.588964 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:12.588972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:12.588980 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:12.588987 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:12.588995 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.589003 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.589010 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:12.589018 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:12.589025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:12.589033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:12.589040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.589047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:12.589055 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:12.589062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:12.589070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:12.589077 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:12.589084 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:12.589091 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:12.589099 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:12.589106 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:12.589115 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:12.589122 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:12.589130 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:12.589137 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:12.589145 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:12.589228 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 02:44:12.589239 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:44:12.589244 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:44:12.589249 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:44:12.589256 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 02:44:12.589261 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:44:12.589265 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:44:12.589275 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 02:44:12.589284 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:44:12.589328 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589335 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219649" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:44:12.589350 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:44:12.589373 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 02:44:12.589380 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 02:44:12.589385 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 02:44:12.589389 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 02:44:12.589395 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219649" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:44:12.589407 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:12.589414 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:12.589419 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:12.589432 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589442 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:12.589447 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 02:44:12.589473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.589483 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:44:12.589488 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.589511 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:44:12.589517 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 02:44:12.589522 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 02:44:12.589526 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 02:44:12.589530 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 02:44:12.589534 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 02:44:12.589539 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 02:44:12.589543 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 02:44:12.589550 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219649" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:44:12.589560 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:12.589567 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:12.589571 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:12.589595 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589601 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:44:12.589606 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:12.589630 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:44:12.589637 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589642 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589648 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589653 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:12.589664 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:44:12.589672 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:12.589677 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:44:12.589681 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:44:12.589688 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219649" 2019-08-18 02:44:12.589696 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:12.589701 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:44:12.589710 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:12.589718 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:12.589723 wsdl: in serializeType: returning: 219649 2019-08-18 02:44:12.589729 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:44:12.589737 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:12.589741 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:44:12.589745 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:44:12.589750 wsdl: in serializeType: returning: 219649 2019-08-18 02:44:12.589755 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219649 2019-08-18 02:44:12.589768 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219649 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 02:44:12.589773 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 02:44:12.589778 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6333"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 02:44:12.589793 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 02:44:12.589800 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219649 2019-08-18 02:44:12.589811 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 02:44:12.589891 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 02:44:12.589825 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:44:12.589837 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:44:12.589843 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:44:12.589848 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:44:12.589852 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:44:12.589859 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:12.589869 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:12.589878 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:44:12.589884 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:44:12.589897 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 02:44:12.589908 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:44:12.589917 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:44:12.597762 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:44:12.597802 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:44:12.597826 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 02:44:12.597833 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 02:44:12.597841 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:12.597847 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:12.597852 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:44:12.597856 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:44:12.597862 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 02:44:12.597890 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 02:44:12.678201 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 02:44:12.678256 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 02:44:12.678270 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:44:12.678282 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:44:12.678292 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:44:12.678302 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:44:12.678313 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:44:12.678324 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:44:12.678334 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:44:12.678344 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:04 GMT 2019-08-18 02:44:12.678355 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:44:12.678365 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 02:44:12.678376 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:44:12.678394 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 02:44:12.678442 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 02:44:12.678462 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 02:44:12.678481 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:44:12.678490 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 02:44:12.678499 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 02:44:12.678549 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:44:12.678571 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:44:12.678583 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:44:12.678621 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:44:12.678634 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 00:44:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 02:44:12.678683 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 02:44:12.678710 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 02:44:12.678746 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 02:44:12.678758 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 02:44:12.678922 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 02:44:12.679099 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 02:44:12.679110 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 02:44:12.679124 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 02:44:12.679143 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:44:12.679184 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 02:44:12.679283 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 02:44:12.679322 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:44:12.679344 nusoap_client: got fault 2019-08-18 02:44:12.679357 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 02:44:12.679366 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 02:44:12.679375 nusoap_client: detail =