Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 66.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0015-505 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3420
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 02:57:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 04:57:38.506864 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 04:57:38.506916 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:38.506931 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 04:57:38.506948 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:38.506959 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 04:57:38.506968 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 04:57:38.506982 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 04:57:38.506990 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:38.506997 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:38.507005 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:57:38.507015 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 04:57:38.507027 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 04:57:38.507033 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 04:57:38.507038 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 04:57:38.507042 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 04:57:38.507046 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 04:57:38.507059 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:38.507074 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:38.507083 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 04:57:38.507088 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 04:57:38.507094 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 04:57:38.507103 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 04:57:38.507111 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 04:57:38.514897 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 04:57:38.514930 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 04:57:38.514949 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 04:57:38.514957 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:38.514964 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:38.514969 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 04:57:38.514973 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 04:57:38.515003 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 04:57:38.532246 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 04:57:38.532314 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 04:57:38.532324 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:57:38.532330 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 04:57:38.532336 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 04:57:38.532342 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 04:57:38.532348 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 04:57:38.532356 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 04:57:38.532362 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 04:57:38.532368 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 02:57:22 GMT 2019-08-20 04:57:38.532374 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 04:57:38.532380 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 04:57:38.532386 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 04:57:38.532404 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 04:57:38.532438 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 04:57:38.532461 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 04:57:38.540091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.540188 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-20 04:57:38.540218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548159 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.548251 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 04:57:38.548302 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.548332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.548527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556235 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:38.556281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.556305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.556955 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:57:38.557014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.564159 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 04:57:38.564265 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-20 04:57:38.564320 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.564359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.564475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564536 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.564630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.564741 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 04:57:38.564775 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.564815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.564982 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-20 04:57:38.565146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:57:38.565173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.565379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:57:38.572239 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-20 04:57:38.572275 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 04:57:38.572281 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 04:57:38.572318 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 04:57:38.572357 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 04:57:38.572385 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 04:57:38.572393 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 04:57:38.572414 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 04:57:38.572419 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 04:57:38.572643 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 04:57:38.572661 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 04:57:38.572714 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.572723 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 04:57:38.572745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.572777 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.572786 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.572801 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:38.572823 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.572831 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.572841 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:38.572883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.572917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.572930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.572948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.572955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.572976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573006 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.573014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 04:57:38.573043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.573071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 04:57:38.573087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 04:57:38.573128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573156 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.573164 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573174 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:38.573193 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.573201 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573211 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:38.573229 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.573236 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573246 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:57:38.573260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.573295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.573311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 04:57:38.573348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573380 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.573387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573398 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 04:57:38.573412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.573438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 04:57:38.573454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 04:57:38.573474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573500 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.573508 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573517 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:38.573535 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.573542 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573552 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:38.573570 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.573584 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573595 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:57:38.573638 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.573647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573658 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.573672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.573714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.573731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.573754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573778 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573785 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573828 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.573849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.573885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573899 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:38.573909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 04:57:38.573922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:38.573947 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 04:57:38.573964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.573970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 04:57:38.573986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574017 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.574024 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574035 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:57:38.574053 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.574060 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574069 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:57:38.574087 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.574094 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574103 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:57:38.574160 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.574168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574178 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.574192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.574230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.574246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574252 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.574268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574294 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.574301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 04:57:38.574325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.574351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 04:57:38.574366 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574372 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 04:57:38.574387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574412 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.574419 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574428 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:38.574442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.574467 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.574482 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574489 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.574521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574547 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.574554 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574564 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 04:57:38.574584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.574611 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 04:57:38.574686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574697 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 04:57:38.574719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.574754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574768 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.574806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.574834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.574851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574858 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.574872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574901 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.574909 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574919 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 04:57:38.574932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.574958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 04:57:38.574973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.574979 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 04:57:38.574993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575019 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.575026 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575059 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:57:38.575081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.575089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.575113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.575146 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 04:57:38.575162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575168 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.575182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575207 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.575214 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575224 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 04:57:38.575238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.575263 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 04:57:38.575278 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575299 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 04:57:38.575316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575342 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.575349 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575359 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:57:38.575377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.575384 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575394 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.575408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.575437 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 04:57:38.575452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575458 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.575472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575497 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.575504 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575513 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 04:57:38.575527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.575570 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 04:57:38.575592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575599 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 04:57:38.575614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.575646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.575669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.575694 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 04:57:38.575709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575715 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.575728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575823 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.575832 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575842 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 04:57:38.575856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.575882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 04:57:38.575902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575908 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 04:57:38.575922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.575954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575964 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.575977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.575992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.576002 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.576017 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576023 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.576037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576085 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.576094 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576105 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 04:57:38.576119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.576178 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 04:57:38.576211 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576221 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 04:57:38.576243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576313 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.576335 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576358 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 04:57:38.576385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.576428 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.576452 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576462 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.576483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576524 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.576555 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 04:57:38.576611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.576652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 04:57:38.576676 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576685 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 04:57:38.576707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576748 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.576759 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576774 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 04:57:38.576910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.576953 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.576983 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.576993 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.577016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577084 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.577097 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577113 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 04:57:38.577136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.577181 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 04:57:38.577205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577215 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 04:57:38.577236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577275 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.577286 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577324 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 04:57:38.577355 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.577365 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577380 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 04:57:38.577401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.577448 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.577471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577481 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.577502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577570 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.577607 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577627 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 04:57:38.577653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.577694 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 04:57:38.577720 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577730 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:57:38.577752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.577801 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.577859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.577903 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.577927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.577936 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.577958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578001 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.578012 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578028 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:57:38.578049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.578113 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:38.578138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578147 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 04:57:38.578169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578220 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:38.578233 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578251 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 04:57:38.578276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.578321 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.578381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578393 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.578420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578467 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578479 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.578615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.578650 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578669 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:38.578689 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 04:57:38.578713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:38.578759 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:38.578786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578797 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 04:57:38.578844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578896 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:38.578909 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578928 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:57:38.578954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.578980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.578999 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.579026 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579037 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.579063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579131 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579143 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.579250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.579282 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579301 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:38.579343 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 04:57:38.579370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:38.579416 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 04:57:38.579445 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579457 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 04:57:38.579484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579532 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:38.579544 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579600 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 04:57:38.579629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.579680 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.579710 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579721 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.579748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579793 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579806 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.579939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.579967 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.579985 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:38.580003 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 04:57:38.580057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:38.580102 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:38.580120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 04:57:38.580159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580192 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580200 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 04:57:38.580229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580236 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 04:57:38.580264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580270 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580280 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:57:38.580298 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.580305 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580314 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:57:38.580332 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.580339 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580348 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 04:57:38.580366 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.580373 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580382 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 04:57:38.580422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.580430 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580442 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.580457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.580511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.580529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580536 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.580550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580583 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580591 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 04:57:38.580615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.580642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 04:57:38.580683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580691 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 04:57:38.580710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580738 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580746 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580759 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 04:57:38.580779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.580813 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580820 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580829 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:57:38.580843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.580876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.580891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580898 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.580912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580952 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.580960 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.580972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 04:57:38.580986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 04:57:38.581028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581035 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:57:38.581050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581074 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581081 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581091 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.581105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.581145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581151 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.581165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581213 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:57:38.581248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581274 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:38.581293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581299 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:57:38.581314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581340 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581347 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581356 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 04:57:38.581374 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581391 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.581408 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581415 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581425 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:57:38.581438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.581488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581494 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.581508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581539 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:57:38.581563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:38.581610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581617 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.581631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581656 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.581663 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581673 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:57:38.581690 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581697 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581711 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:38.581731 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.581738 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581748 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:38.581766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.581773 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581782 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:57:38.581799 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.581806 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581816 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:57:38.581829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581869 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.581885 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581891 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.581905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581930 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.581937 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 04:57:38.581960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.581975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.581985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.581999 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582027 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582035 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582044 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582058 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.582088 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582112 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.582119 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.582147 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.582154 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582163 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 04:57:38.582181 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.582188 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582197 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 04:57:38.582214 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.582221 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582230 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 04:57:38.582248 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.582255 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582264 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 04:57:38.582282 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:38.582289 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582298 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 04:57:38.582316 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582323 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582333 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.582351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.582384 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582391 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582401 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 04:57:38.582418 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582425 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582434 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:38.582452 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582458 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582467 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:38.582481 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.582553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.582580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582606 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.582614 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582623 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:38.582714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582728 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582746 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:57:38.582777 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.582794 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582813 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:57:38.582846 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.582859 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582877 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 04:57:38.582903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.582965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.582982 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.582988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.583004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583030 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583037 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583047 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 04:57:38.583061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.583086 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.583134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583168 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583176 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583186 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583200 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.583236 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583262 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.583269 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583279 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:57:38.583297 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583304 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 04:57:38.583331 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.583338 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583347 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:57:38.583365 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.583371 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583382 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 04:57:38.583399 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.583446 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583459 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:57:38.583484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.583491 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583502 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:57:38.583524 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583531 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583541 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.583559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583566 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583581 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 04:57:38.583600 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583608 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583618 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 04:57:38.583636 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583643 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583653 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:38.583670 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583677 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583687 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:38.583702 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.583760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.583780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.583835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583863 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583870 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583880 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:57:38.583901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.583909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.583937 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.583943 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583953 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:57:38.583971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.583977 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.583987 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.584028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.584039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.584060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.584075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.584099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.584116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 04:57:38.584130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.584145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.584155 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.584169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584196 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584203 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584213 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.584256 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584282 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.584289 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584299 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:57:38.584317 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.584324 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584333 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 04:57:38.584351 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.584357 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:57:38.584385 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.584391 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584401 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 04:57:38.584418 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.584425 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584435 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:57:38.584453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.584460 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584469 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:57:38.584487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.584494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.584520 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.584527 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584537 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 04:57:38.584554 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.584561 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584571 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 04:57:38.584601 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584608 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584618 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 04:57:38.584636 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.584643 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584652 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:38.584670 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.584676 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584686 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:38.584700 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.584760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.584778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584806 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584814 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584824 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584837 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.584867 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584892 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.584900 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584910 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 04:57:38.584928 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.584935 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584945 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 04:57:38.584962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.584969 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.584978 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 04:57:38.584996 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.585002 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585012 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 04:57:38.585029 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.585036 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585045 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 04:57:38.585063 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.585069 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585079 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:57:38.585096 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.585103 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585112 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 04:57:38.585130 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.585136 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585146 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 04:57:38.585190 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.585199 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585210 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 04:57:38.585228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.585235 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585245 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:57:38.585266 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.585273 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585283 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:57:38.585301 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.585308 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585317 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 04:57:38.585335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.585341 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.585368 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.585375 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585384 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 04:57:38.585398 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.585482 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585489 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 04:57:38.585504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585529 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.585536 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585546 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:57:38.585559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.585592 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585608 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585614 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.585628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585653 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.585660 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585670 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 04:57:38.585683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.585714 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 04:57:38.585731 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585737 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 04:57:38.585752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.585784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585793 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.585811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.585818 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585827 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:57:38.585844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.585851 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585861 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:57:38.585878 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.585885 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585894 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:57:38.585907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.585944 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 04:57:38.585959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.585965 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.585979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586004 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.586011 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586020 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 04:57:38.586034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.586090 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 04:57:38.586106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.586136 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586143 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.586153 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.586187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.586202 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586228 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.586235 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586245 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 04:57:38.586263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.586269 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586279 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 04:57:38.586296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.586303 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586312 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 04:57:38.586330 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:57:38.586337 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586346 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:57:38.586364 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.586370 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586380 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 04:57:38.586397 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.586404 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586413 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 04:57:38.586431 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.586438 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586447 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:38.586496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.586506 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586519 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 04:57:38.586539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.586546 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586556 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 04:57:38.586581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.586589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586599 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.586613 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 04:57:38.586663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.586682 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 04:57:38.586706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.586740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.586764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.586790 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.586805 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586811 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.586824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586849 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:38.586856 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586866 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 04:57:38.586879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.586894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.586904 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 04:57:38.586918 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:38.586944 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.586951 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:38.586961 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 04:57:38.586979 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:38.586986 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:38.586996 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 04:57:38.587013 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.587020 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:38.587030 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 04:57:38.587043 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 04:57:38.587067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.587082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587089 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.587103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.587134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.587161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.587168 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587179 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:57:38.587196 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.587203 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587212 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:57:38.587246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.587282 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587304 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.587319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587344 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587351 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587361 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 04:57:38.587374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.587389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.587399 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.587413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587440 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587447 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587457 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.587500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587526 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.587533 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587543 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 04:57:38.587611 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.587622 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587639 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 04:57:38.587676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.587688 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587706 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 04:57:38.587738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.587750 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587766 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 04:57:38.587798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.587810 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587828 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 04:57:38.587861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.587873 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587891 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 04:57:38.587925 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.587936 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.587953 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 04:57:38.587990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.588002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.588017 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:57:38.588038 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.588045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.588055 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:57:38.588069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.588183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.588215 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588222 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 04:57:38.588238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588264 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.588271 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588281 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:57:38.588300 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.588307 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588317 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:38.588334 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.588341 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588351 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:38.588369 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.588376 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588386 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:57:38.588403 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.588410 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588420 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:57:38.588433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.588474 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.588489 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588495 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.588510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588540 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.588612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.588629 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:38.588651 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 04:57:38.588663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:57:38.588688 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 04:57:38.588703 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588709 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 04:57:38.588723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588748 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.588755 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588765 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 04:57:38.588778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.588803 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.588818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588825 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.588839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588864 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:57:38.588871 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588881 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 04:57:38.588894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.588919 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 04:57:38.588934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 04:57:38.588954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.588986 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.588995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.589009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.589034 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.589049 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589055 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.589098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589125 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589133 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589143 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 04:57:38.589156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.589187 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 04:57:38.589201 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589229 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589236 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589246 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.589289 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589315 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589323 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589332 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 04:57:38.589350 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589357 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589367 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 04:57:38.589384 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589391 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589401 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 04:57:38.589418 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589425 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589435 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 04:57:38.589452 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589459 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589469 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 04:57:38.589487 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:38.589494 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589504 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 04:57:38.589521 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:38.589528 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589538 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 04:57:38.589555 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:57:38.589562 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589571 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 04:57:38.589595 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.589602 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589612 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 04:57:38.589630 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589637 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589646 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 04:57:38.589664 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589672 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589682 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 04:57:38.589699 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589706 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589715 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 04:57:38.589733 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589740 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589749 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 04:57:38.589762 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.589823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.589841 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589848 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 04:57:38.589863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589888 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.589895 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 04:57:38.589918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.589943 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.589958 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.589964 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.589978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590002 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590009 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590019 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 04:57:38.590032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.590057 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 04:57:38.590072 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590078 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.590094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590118 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590125 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590135 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 04:57:38.590153 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590160 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590169 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:57:38.590187 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590193 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590203 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:57:38.590220 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590227 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:57:38.590250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.590286 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590301 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590307 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.590322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590347 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590354 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590364 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 04:57:38.590377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.590402 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.590416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590443 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590450 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590460 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590474 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.590503 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:57:38.590563 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590570 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590584 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:57:38.590603 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590610 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590619 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 04:57:38.590637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.590645 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590655 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 04:57:38.590672 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590679 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590688 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:57:38.590706 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590714 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590723 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 04:57:38.590741 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:57:38.590747 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590757 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 04:57:38.590770 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.590808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.590825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590831 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 04:57:38.590845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590870 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590876 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590886 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 04:57:38.590904 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590911 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590920 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 04:57:38.590938 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.590944 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590954 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 04:57:38.590971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.590978 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.590988 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 04:57:38.591006 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.591012 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591022 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 04:57:38.591039 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.591046 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591056 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 04:57:38.591073 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.591080 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591089 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 04:57:38.591107 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.591113 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591123 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 04:57:38.591136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.591186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.591201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591208 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 04:57:38.591223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.591255 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 04:57:38.591309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.591337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 04:57:38.591356 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:57:38.591363 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 04:57:38.591373 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 04:57:38.591393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591400 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 04:57:38.591414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.591458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:57:38.591475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.591486 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:57:38.591496 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 04:57:38.591513 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.591520 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 04:57:38.591530 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 04:57:38.591547 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:57:38.591553 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 04:57:38.591563 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 04:57:38.591585 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.591593 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.591603 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.591621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.591628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.591637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.591654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.591661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.591670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.591687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.591694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 04:57:38.591703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.591720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.591726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 04:57:38.591736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.591753 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:38.591759 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 04:57:38.591769 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 04:57:38.591786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.591792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.591802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.591819 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:57:38.591826 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 04:57:38.591835 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 04:57:38.591852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.591859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 04:57:38.591869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.591886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.591893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 04:57:38.591903 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.591919 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:57:38.591925 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 04:57:38.591934 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 04:57:38.591948 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 04:57:38.591983 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.592013 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 04:57:38.592040 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.592067 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 04:57:38.592094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.592120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 04:57:38.592147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.592173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 04:57:38.592200 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.592227 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 04:57:38.592253 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.592279 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 04:57:38.592305 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 04:57:38.592332 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 04:57:38.592358 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 04:57:38.592385 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 04:57:38.592412 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 04:57:38.592437 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 04:57:38.592464 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.592490 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 04:57:38.592518 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.592545 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 04:57:38.592572 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.592611 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 04:57:38.592637 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.592663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 04:57:38.592690 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.592717 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:38.592743 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.592803 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:38.592832 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.592859 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 04:57:38.592890 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.592916 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:57:38.592943 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.592969 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 04:57:38.592996 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.593022 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 04:57:38.593049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.593076 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:38.593103 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.593130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:57:38.593158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.593186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.593256 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.593283 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.593310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.593336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.593362 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.593388 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 04:57:38.593415 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 04:57:38.593441 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 04:57:38.593467 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.593494 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 04:57:38.593520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.593546 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.593577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.593606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 04:57:38.593633 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.593659 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 04:57:38.593685 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.593711 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 04:57:38.593738 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.593766 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 04:57:38.593793 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.593821 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 04:57:38.593847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.593874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 04:57:38.593901 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.593919 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.593946 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.593972 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.593989 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594005 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594031 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.594057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.594160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.594262 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594288 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594314 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594340 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594399 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594416 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594443 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594474 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594492 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594518 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594544 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594570 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594601 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594627 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.594653 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594679 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594705 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594731 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.594757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594774 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.594827 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.594880 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594906 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.594932 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.594958 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.594984 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595011 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.595038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.595190 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.595275 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595301 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.595328 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.595413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.595532 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595602 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.595658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595709 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.595762 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595788 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.595814 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595831 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595848 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595864 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.595916 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595942 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:38.595968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.595984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596001 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.596053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.596171 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596197 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 04:57:38.596224 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596250 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.596276 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596303 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.596329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.596470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 04:57:38.596650 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596666 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596692 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.596718 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596735 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596751 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596777 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.596803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.596904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.596979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.597005 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597032 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597058 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597084 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597110 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597127 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597203 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597250 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597273 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597300 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597326 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597352 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597378 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597404 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.597430 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597456 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597482 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597508 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:57:38.597534 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597551 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:57:38.597609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597636 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.597663 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.597715 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597742 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.597768 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597794 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.597820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.597972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.597989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598005 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.598057 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598083 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.598110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598127 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.598196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:57:38.598315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598391 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.598417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598434 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.598520 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598546 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:57:38.598573 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598602 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598619 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598636 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598662 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:57:38.598688 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598714 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:57:38.598740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.598826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:57:38.598947 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.598973 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 04:57:38.598999 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599025 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:57:38.599051 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:57:38.599103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599136 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.599205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:57:38.599346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 04:57:38.599406 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.599468 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.599522 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.599578 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.599629 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.599702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.599757 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.599810 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.599859 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.599907 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.599954 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.600002 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.600051 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.600099 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.600147 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.600195 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.600243 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.600292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.600340 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.600418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.600473 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.600525 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.600596 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.600660 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.600718 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.600766 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.600814 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.600861 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.600908 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.600957 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.601005 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.601058 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.601105 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.601155 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.601212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.601262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.601310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.601358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.601406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.601452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.601500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.601547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.601602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.601677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.601728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.601780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.601827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.601874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.601922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.601970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.602070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.602118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.602166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.602215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.602264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.602312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.602361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.602414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.602466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.602513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.602560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.602614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.602694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.602745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.602798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.602851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.602898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.602946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.603003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.603051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.603099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.603148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.603196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.603242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.603290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.603338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.603386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.603434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.603480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.603529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.603581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.603629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.603678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.603725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.603773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.603822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.603870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.603918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.603968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.604016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.604064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.604117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.604170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.604216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.604263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.604309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.604356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.604406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.604454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.604507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.604554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.604611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.604732 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 04:57:38.604783 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.604873 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.604930 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.604985 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.605040 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.605093 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.605146 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.605225 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.605285 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.605343 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.605421 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.605476 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.605530 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.605596 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.605651 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.605705 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.605759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.605819 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.605874 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.605928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.605981 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.606035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.606088 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.606141 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.606195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.606249 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.606302 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.606356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.606409 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.606463 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.606515 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.606569 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.606629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.606685 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.606746 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 04:57:38.606770 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.606824 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.606878 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.606932 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.606985 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.607041 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.607095 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.607149 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.607203 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.607256 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.607310 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.607419 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.607475 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.607528 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.607588 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.607642 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.607696 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.607783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.607842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.607898 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.607952 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.608118 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.608229 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.608316 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.608372 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.608426 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.608482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.608537 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.608597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.608652 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.608712 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.608768 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.608822 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.608878 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.608941 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 04:57:38.608963 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.609013 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.609062 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.609141 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.609192 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.609241 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.609289 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.609338 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.609387 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.609435 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.609484 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.609532 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.609586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.609635 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.609684 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.609739 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.609820 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.609874 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.609926 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.609975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.610024 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.610072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.610120 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.610169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.610216 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.610265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.610315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.610363 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.610411 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.610514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.610563 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.610618 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.610666 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.610721 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.610778 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 04:57:38.610800 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.610853 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.610903 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.610953 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.611004 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.611108 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.611161 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:57:38.611244 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:57:38.611296 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:57:38.611351 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.611404 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.611455 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.611505 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.611556 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.611615 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.611666 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.611723 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.611774 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.611824 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.611876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.611927 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.611978 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.612028 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.612078 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.612128 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.612178 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:57:38.612227 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.612277 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.612328 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.612378 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.612428 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.612479 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.612529 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.612587 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.612642 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 04:57:38.612660 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 04:57:38.612689 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 04:57:38.612723 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 04:57:38.612751 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 04:57:38.612778 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 04:57:38.612799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.612818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.612828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.612838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.612848 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.612857 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.612867 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:38.612876 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:38.612885 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:38.612894 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.612904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.612914 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.612923 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.612931 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.612940 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.612950 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.612960 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.612968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.612977 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.612985 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.612994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.613010 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.613019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.613027 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.613036 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:38.613044 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.613053 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.613061 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.613070 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.613079 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.613087 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.613095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.613103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.613111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.613123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.613131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.613140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.613148 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.613157 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.613165 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:38.613173 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:38.613181 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:38.613189 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.613197 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.613204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.613212 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.613220 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613228 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.613287 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.613302 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.613316 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.613329 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.613343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613357 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613371 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.613380 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.613388 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.613396 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.613404 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:38.613412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.613420 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.613428 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.613436 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.613444 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.613452 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.613459 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.613468 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.613476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.613486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.613494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.613503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.613510 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.613518 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.613526 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:38.613533 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:38.613541 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:38.613549 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.613556 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.613564 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.613571 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.613585 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613593 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.613600 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.613608 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.613616 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.613624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.613631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.613685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.613693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.613702 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.613714 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:38.613722 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.613730 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.613737 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.613744 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.613755 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.613763 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.613771 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.613778 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.613786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:57:38.613796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.613803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:57:38.613811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:57:38.613819 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:57:38.613826 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:57:38.613833 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:57:38.613841 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:57:38.613850 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:57:38.613857 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:57:38.613864 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:57:38.613872 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:57:38.613879 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:57:38.613887 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613894 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.613901 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:57:38.613909 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:57:38.613916 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:57:38.613923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:57:38.613930 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613937 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:57:38.613944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:57:38.613951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:57:38.613958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:57:38.613965 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:57:38.613973 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:57:38.613980 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:57:38.613987 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:57:38.613994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:57:38.614002 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:57:38.614009 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:57:38.614017 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:57:38.614024 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:57:38.614032 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:57:38.614115 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 04:57:38.614125 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:57:38.614131 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:57:38.614136 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:57:38.614143 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 04:57:38.614148 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 04:57:38.614152 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 04:57:38.614162 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 04:57:38.614171 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 04:57:38.614214 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614221 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:57:38.614236 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 04:57:38.614258 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 04:57:38.614265 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 04:57:38.614269 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 04:57:38.614274 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 04:57:38.614279 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:57:38.614290 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:38.614298 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:38.614302 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:38.614315 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614324 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:57:38.614329 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 04:57:38.614354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.614363 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 04:57:38.614368 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.614392 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 04:57:38.614397 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 04:57:38.614402 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 04:57:38.614406 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 04:57:38.614410 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 04:57:38.614414 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 04:57:38.614419 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 04:57:38.614423 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 04:57:38.614429 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:57:38.614439 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:38.614446 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:38.614450 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:57:38.614457 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614463 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 04:57:38.614467 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:57:38.614491 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 04:57:38.614498 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614502 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614508 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614512 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:57:38.614523 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 04:57:38.614531 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:38.614536 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:57:38.614540 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 04:57:38.614547 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200819" 2019-08-20 04:57:38.614554 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:38.614559 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:57:38.614564 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:38.614570 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:38.614581 wsdl: in serializeType: returning: 200819 2019-08-20 04:57:38.614588 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 04:57:38.614596 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:57:38.614600 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:57:38.614604 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 04:57:38.614610 wsdl: in serializeType: returning: 200819 2019-08-20 04:57:38.614614 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200819 2019-08-20 04:57:38.614627 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200819 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 04:57:38.614631 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 04:57:38.614637 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7372"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 04:57:38.614652 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 04:57:38.614657 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200819 2019-08-20 04:57:38.614668 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 04:57:38.614750 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 04:57:38.614682 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 04:57:38.614693 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 04:57:38.614699 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 04:57:38.614707 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 04:57:38.614712 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 04:57:38.614719 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:38.614730 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:38.614738 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 04:57:38.614743 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 04:57:38.614756 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 04:57:38.614767 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 04:57:38.614775 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 04:57:38.622566 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 04:57:38.622591 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 04:57:38.622603 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 04:57:38.622609 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 04:57:38.622615 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:57:38.622620 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:57:38.622625 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 04:57:38.622633 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 04:57:38.622637 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 04:57:38.622662 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 04:57:38.634347 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 04:57:38.634371 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 04:57:38.634377 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:57:38.634383 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 04:57:38.634389 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 04:57:38.634394 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 04:57:38.634401 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 04:57:38.634410 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 04:57:38.634416 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 04:57:38.634422 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 02:57:22 GMT 2019-08-20 04:57:38.634430 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 04:57:38.634435 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 04:57:38.634441 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 04:57:38.634452 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 04:57:38.634479 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 04:57:38.634490 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 04:57:38.634500 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 04:57:38.634504 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 04:57:38.634509 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 04:57:38.634540 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 04:57:38.634553 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 04:57:38.634558 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 04:57:38.634587 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:57:38.634594 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 02:57:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 04:57:38.634630 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 04:57:38.634641 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 04:57:38.634664 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 04:57:38.634670 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 04:57:38.634791 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 04:57:38.634893 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 04:57:38.634900 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 04:57:38.634909 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 04:57:38.634921 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 04:57:38.634945 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 04:57:38.635002 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 04:57:38.635026 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 04:57:38.635038 nusoap_client: got fault 2019-08-20 04:57:38.635046 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 04:57:38.635050 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 04:57:38.635056 nusoap_client: detail =