Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 66.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0015-505 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3420
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 09:54:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 11:55:00.580528 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 11:55:00.580595 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:55:00.580620 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 11:55:00.580654 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:55:00.580674 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 11:55:00.580691 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 11:55:00.580713 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 11:55:00.580730 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:55:00.580742 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:55:00.580758 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:55:00.580775 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:55:00.580798 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:55:00.580809 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:55:00.580818 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:55:00.580827 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:55:00.580835 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 11:55:00.580856 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:55:00.580879 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:55:00.580895 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:55:00.580905 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 11:55:00.580916 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 11:55:00.580932 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:55:00.580947 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:55:00.588872 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:55:00.588889 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:55:00.588901 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 11:55:00.588908 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:55:00.588914 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:55:00.588919 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:55:00.588923 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 11:55:00.588953 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 11:55:00.605579 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 11:55:00.605622 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 11:55:00.605630 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:55:00.605637 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:55:00.605643 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:55:00.605648 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:55:00.605654 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:55:00.605661 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:55:00.605667 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:55:00.605673 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:54:45 GMT 2019-04-25 11:55:00.605679 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:55:00.605684 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 11:55:00.605691 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:55:00.605704 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 11:55:00.605737 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 11:55:00.613447 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.613502 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.621298 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.621356 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.621401 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 11:55:00.629203 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.629326 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.629419 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.629444 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.629464 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 11:55:00.636813 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:55:00.637131 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:55:00.637245 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.637365 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.637431 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.637454 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:55:00.637471 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-25 11:55:00.645644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:55:00.645725 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 11:55:00.645746 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-04-25 11:55:00.645758 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:55:00.645764 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 11:55:00.645874 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 11:55:00.645915 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:55:00.645932 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:55:00.645941 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:55:00.645961 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 11:55:00.645967 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 11:55:00.646149 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 11:55:00.646169 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 11:55:00.646250 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 11:55:00.646305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646349 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.646359 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646380 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:55:00.646436 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.646449 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646469 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:55:00.646502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.646550 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.646568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.646594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646625 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.646633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 11:55:00.646658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.646687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:55:00.646703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 11:55:00.646725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646751 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.646759 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646769 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:55:00.646788 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.646795 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646806 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:55:00.646824 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.646831 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646841 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:55:00.646855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.646890 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.646906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646913 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 11:55:00.646928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646954 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.646961 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.646972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 11:55:00.646986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.647012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 11:55:00.647027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647036 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 11:55:00.647061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647092 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.647102 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647120 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:55:00.647152 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.647161 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647172 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:55:00.647201 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.647214 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647233 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:55:00.647259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.647267 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647280 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.647302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.647364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.647384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647395 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.647432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647479 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647524 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.647546 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.647563 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647576 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:55:00.647587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 11:55:00.647600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:55:00.647625 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:55:00.647640 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647647 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 11:55:00.647666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647693 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.647701 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647711 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:55:00.647725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.647750 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.647765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647772 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.647787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647813 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.647821 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 11:55:00.647844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.647870 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:55:00.647886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647892 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 11:55:00.647906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.647938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.647961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.647977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.647987 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.648002 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648008 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.648023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648054 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.648066 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648086 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 11:55:00.648102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.648137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 11:55:00.648167 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648179 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 11:55:00.648198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648225 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.648235 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648252 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:55:00.648285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.648294 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.648328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.648382 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 11:55:00.648405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648413 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.648429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648455 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.648462 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648472 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 11:55:00.648486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.648512 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 11:55:00.648527 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648534 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 11:55:00.648548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648573 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.648580 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648590 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:55:00.648610 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.648617 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.648640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.648671 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 11:55:00.648687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648694 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.648717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648744 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.648751 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648762 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 11:55:00.648775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.648804 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 11:55:00.648820 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648827 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 11:55:00.648844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.648878 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648888 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.648902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.648928 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 11:55:00.648943 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.648950 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.648963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649005 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.649018 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649031 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 11:55:00.649045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649089 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 11:55:00.649117 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649125 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 11:55:00.649141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.649183 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.649220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649252 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.649281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649294 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.649317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649345 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.649352 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649362 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 11:55:00.649376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649409 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:55:00.649425 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649432 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 11:55:00.649446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649471 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.649478 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649489 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:55:00.649502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649527 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.649543 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649549 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.649563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649588 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.649595 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649605 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 11:55:00.649619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649644 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:55:00.649659 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649665 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 11:55:00.649680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649705 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.649712 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649722 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:55:00.649736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649760 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.649776 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649783 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.649796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649821 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.649828 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649838 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 11:55:00.649851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.649877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:55:00.649893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649903 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 11:55:00.649928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649962 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.649971 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.649988 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 11:55:00.650022 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.650034 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650047 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 11:55:00.650062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.650101 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.650129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650137 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.650153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650196 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.650210 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650227 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 11:55:00.650241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.650268 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:55:00.650290 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650298 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:55:00.650314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.650346 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.650369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.650395 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.650418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650424 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.650438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650464 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.650471 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650481 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:55:00.650495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.650521 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:55:00.650536 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650542 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:55:00.650556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650581 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:55:00.650588 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650598 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:55:00.650612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.650637 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.650653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650659 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.650673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650696 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650703 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.650764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.650781 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650792 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:55:00.650802 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 11:55:00.650817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:55:00.650862 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:55:00.650881 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650887 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:55:00.650908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650958 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:55:00.650968 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.650980 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:55:00.650994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.651033 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.651059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651067 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.651081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651136 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.651205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.651222 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651234 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:55:00.651244 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 11:55:00.651256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:55:00.651285 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:55:00.651302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651309 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 11:55:00.651323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651356 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 11:55:00.651384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651391 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651407 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 11:55:00.651427 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651434 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651445 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:55:00.651463 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.651470 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651480 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:55:00.651498 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.651505 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651515 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:55:00.651533 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.651539 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651549 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 11:55:00.651567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.651574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.651596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.651647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.651663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651669 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.651684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651709 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 11:55:00.651747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.651790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:55:00.651807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 11:55:00.651840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651884 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651893 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651904 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:55:00.651923 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.651952 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.651982 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.651990 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652001 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:55:00.652022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.652079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.652096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652103 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.652118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652143 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652152 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 11:55:00.652175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.652203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:55:00.652218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652225 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:55:00.652239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.652299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.652325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.652341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.652362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652387 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:55:00.652425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.652451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:55:00.652466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652473 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:55:00.652487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652512 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652519 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652529 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:55:00.652547 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652554 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652564 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.652583 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652591 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652610 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:55:00.652629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.652663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.652679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652686 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.652711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652752 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652760 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:55:00.652797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.652842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:55:00.652860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652866 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.652881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652925 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.652935 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.652948 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:55:00.652971 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.652983 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653001 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:55:00.653032 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.653040 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653051 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:55:00.653070 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.653077 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653087 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:55:00.653105 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.653112 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653122 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:55:00.653135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.653178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.653194 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653201 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.653215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653240 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653258 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 11:55:00.653271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.653302 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.653317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653348 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653356 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.653435 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653462 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.653469 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.653498 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.653505 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653515 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 11:55:00.653533 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.653540 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653551 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 11:55:00.653569 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.653576 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653586 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:55:00.653604 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.653611 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653621 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 11:55:00.653639 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:55:00.653646 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653658 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 11:55:00.653690 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.653702 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653715 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.653738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.653750 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.653800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.653809 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653821 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:55:00.653840 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.653848 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653866 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:55:00.653891 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.653958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.653990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.653998 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.654014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654040 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.654048 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654058 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:55:00.654077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654084 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654093 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:55:00.654111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654118 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654128 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:55:00.654146 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.654152 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654162 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:55:00.654175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.654213 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654234 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.654249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654275 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 11:55:00.654311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.654326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.654337 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.654351 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654379 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654387 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654402 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.654448 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654474 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.654481 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654492 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:55:00.654510 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654517 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654528 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:55:00.654546 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.654553 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654563 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:55:00.654580 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.654587 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654597 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:55:00.654615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.654622 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:55:00.654649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.654657 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:55:00.654707 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654727 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.654755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654768 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654787 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:55:00.654815 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654822 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654833 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:55:00.654855 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654884 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:55:00.654911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.654918 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.654932 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:55:00.654956 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.655025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.655050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.655073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655098 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.655105 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655115 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:55:00.655133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.655140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.655167 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.655174 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655184 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:55:00.655201 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.655208 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655218 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.655231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.655268 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.655311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655337 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655354 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 11:55:00.655367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.655382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.655393 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.655413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655443 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655451 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.655505 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655531 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.655538 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655548 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:55:00.655566 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.655573 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655583 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:55:00.655605 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.655612 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655623 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:55:00.655641 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.655648 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655658 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:55:00.655687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.655700 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655717 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:55:00.655738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.655747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:55:00.655799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.655811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.655843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.655852 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655866 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:55:00.655899 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.655908 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655920 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:55:00.655946 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.655958 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.655978 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 11:55:00.656006 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.656014 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.656025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:55:00.656043 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.656050 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.656060 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:55:00.656073 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.656133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.656149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656176 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656184 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656194 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.656238 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656265 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.656273 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656287 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 11:55:00.656307 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.656314 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656324 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 11:55:00.656342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.656349 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656359 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:55:00.656377 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.656384 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656394 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 11:55:00.656418 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.656425 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656436 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 11:55:00.656454 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.656461 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656471 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:55:00.656489 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.656496 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656506 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 11:55:00.656523 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.656530 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656540 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 11:55:00.656558 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.656565 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656575 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 11:55:00.656593 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.656600 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656609 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:55:00.656627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.656634 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656643 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:55:00.656661 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.656669 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656686 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 11:55:00.656718 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.656727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656739 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.656767 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.656780 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656799 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 11:55:00.656819 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.656901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.656926 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.656937 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 11:55:00.656975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657014 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.657023 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657033 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:55:00.657047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.657074 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.657090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657096 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.657111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657136 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.657144 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 11:55:00.657167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.657193 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:55:00.657208 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657214 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 11:55:00.657234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.657268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657281 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.657302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.657309 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657319 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:55:00.657336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.657343 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657352 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:55:00.657370 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.657377 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657387 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:55:00.657405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.657445 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 11:55:00.657461 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657467 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.657482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657512 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.657519 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657529 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 11:55:00.657542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.657558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.657568 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 11:55:00.657582 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.657619 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657632 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.657650 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.657686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.657714 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657755 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.657763 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657774 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 11:55:00.657797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.657809 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657828 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 11:55:00.657852 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.657860 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657874 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 11:55:00.657908 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:55:00.657921 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657937 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:55:00.657958 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.657965 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.657980 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 11:55:00.657999 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.658006 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.658016 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 11:55:00.658034 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.658041 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.658051 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:55:00.658069 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.658076 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.658086 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 11:55:00.658105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.658112 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.658122 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 11:55:00.658140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.658147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.658157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.658170 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 11:55:00.658221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.658238 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658245 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 11:55:00.658266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.658306 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.658330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.658356 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.658371 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658378 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.658392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658424 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:55:00.658432 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658442 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 11:55:00.658455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.658481 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:55:00.658495 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 11:55:00.658533 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.658545 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:55:00.658565 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 11:55:00.658589 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:55:00.658596 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 11:55:00.658611 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 11:55:00.658644 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.658658 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:55:00.658673 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 11:55:00.658687 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 11:55:00.658713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.658740 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658751 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.658774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658806 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.658819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658845 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.658874 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.658883 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658893 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:55:00.658912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.658919 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658929 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:55:00.658942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.658977 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.658992 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.658998 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.659013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659038 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659045 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659055 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 11:55:00.659068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.659094 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.659108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659147 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659155 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659165 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.659209 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659235 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659242 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659252 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 11:55:00.659270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659280 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659292 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 11:55:00.659311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.659318 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659328 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:55:00.659346 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659353 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659363 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 11:55:00.659380 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.659387 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659397 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 11:55:00.659421 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659428 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659439 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 11:55:00.659470 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.659484 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659500 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 11:55:00.659520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659531 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659554 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:55:00.659590 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659600 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659612 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:55:00.659627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.659695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.659720 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659730 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 11:55:00.659756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659802 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659811 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659821 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:55:00.659842 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.659849 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659859 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:55:00.659877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.659883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659893 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:55:00.659911 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659918 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659927 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:55:00.659945 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.659952 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.659961 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:55:00.659974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.660017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.660033 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.660059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660091 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.660150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.660167 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660179 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:55:00.660189 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 11:55:00.660202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:55:00.660226 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:55:00.660241 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660247 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 11:55:00.660267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660306 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.660315 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660325 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 11:55:00.660338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.660368 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.660395 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660413 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.660435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660478 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:55:00.660491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660510 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 11:55:00.660526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.660552 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 11:55:00.660574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660585 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 11:55:00.660611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.660655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.660701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.660732 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.660752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660759 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.660774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660799 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660807 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660817 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 11:55:00.660831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.660846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.660856 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:55:00.660870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660904 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660912 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660922 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.660967 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.660992 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661001 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661011 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 11:55:00.661029 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661036 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661046 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 11:55:00.661063 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661070 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661079 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 11:55:00.661097 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661104 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661114 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 11:55:00.661131 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661138 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661153 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 11:55:00.661171 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:55:00.661178 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661188 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 11:55:00.661206 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:55:00.661213 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661222 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 11:55:00.661240 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:55:00.661247 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661257 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 11:55:00.661277 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.661286 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661301 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 11:55:00.661336 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661345 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661357 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 11:55:00.661379 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661390 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661416 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 11:55:00.661448 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661457 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661467 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 11:55:00.661486 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661493 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661509 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 11:55:00.661535 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.661620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.661651 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661658 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 11:55:00.661679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661705 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661713 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661723 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 11:55:00.661736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.661763 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.661778 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661785 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.661803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661828 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.661836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 11:55:00.661859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.661885 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:55:00.661900 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.661921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661946 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.661954 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661963 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 11:55:00.661982 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.661988 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.661998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:55:00.662016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.662023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662033 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:55:00.662051 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.662058 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662072 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:55:00.662085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.662122 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662138 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662144 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.662159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662184 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662192 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662202 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 11:55:00.662216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.662261 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.662281 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662330 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662344 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662368 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.662432 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.662484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:55:00.662523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.662535 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662554 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:55:00.662581 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.662589 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662599 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 11:55:00.662617 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.662624 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662634 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:55:00.662652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.662659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:55:00.662687 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.662694 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662704 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 11:55:00.662722 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:55:00.662729 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662739 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 11:55:00.662752 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.662791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.662809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662816 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 11:55:00.662836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662862 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.662869 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662879 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 11:55:00.662897 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.662904 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662914 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 11:55:00.662932 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.662939 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662948 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 11:55:00.662966 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.662973 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.662982 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 11:55:00.663000 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.663007 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663021 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 11:55:00.663039 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.663046 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663056 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 11:55:00.663074 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.663081 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663091 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:55:00.663108 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.663115 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663125 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:55:00.663138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.663190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.663206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663213 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 11:55:00.663236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663283 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.663293 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 11:55:00.663330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.663375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:55:00.663395 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:55:00.663408 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 11:55:00.663425 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 11:55:00.663454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663466 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 11:55:00.663484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.663552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:55:00.663578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.663590 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:55:00.663601 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 11:55:00.663620 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.663627 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 11:55:00.663637 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 11:55:00.663654 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:55:00.663662 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 11:55:00.663673 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 11:55:00.663690 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.663697 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.663712 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.663731 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.663738 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.663748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.663765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.663772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.663781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.663798 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.663805 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 11:55:00.663815 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.663832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.663838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 11:55:00.663848 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.663866 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:55:00.663872 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 11:55:00.663882 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 11:55:00.663899 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.663906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.663916 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.663933 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:55:00.663940 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 11:55:00.663950 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 11:55:00.663967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.663974 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 11:55:00.663984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.664001 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.664008 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:55:00.664018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.664034 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:55:00.664041 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 11:55:00.664050 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 11:55:00.664070 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 11:55:00.664109 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.664139 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:55:00.664168 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.664195 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 11:55:00.664224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.664273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:55:00.664315 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.664367 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:55:00.664402 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.664448 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 11:55:00.664487 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 11:55:00.664527 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 11:55:00.664575 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 11:55:00.664603 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 11:55:00.664646 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 11:55:00.664674 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 11:55:00.664701 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.664727 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:55:00.664754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.664780 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:55:00.664807 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.664833 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:55:00.664860 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.664886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:55:00.664912 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.664939 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:55:00.664966 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.664992 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:55:00.665191 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.665218 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:55:00.665269 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.665308 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:55:00.665363 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.665394 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:55:00.665440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.665487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:55:00.665521 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.665573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:55:00.665607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.665634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.665661 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.665688 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.665715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.665747 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.665774 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.665801 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:55:00.665828 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 11:55:00.665855 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 11:55:00.665886 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.665930 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:55:00.665959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.665985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.666012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.666039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:55:00.666072 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.666099 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 11:55:00.666126 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.666153 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:55:00.666180 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.666207 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:55:00.666234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.666261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:55:00.666293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.666345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:55:00.666379 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666420 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666461 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.666489 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666514 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666547 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666589 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.666629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.666757 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666783 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.666809 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666836 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.666862 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666879 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666906 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.666932 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666955 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.666982 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.667010 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667036 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.667062 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667089 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.667115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.667167 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.667220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667238 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.667296 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667323 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.667372 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667412 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.667466 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667498 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.667526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.667740 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.667833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.667886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.667974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.667991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.668158 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.668324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.668513 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668560 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.668596 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668627 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668662 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668684 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668741 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.668787 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668838 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:55:00.668886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.668980 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.669007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.669129 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669155 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:55:00.669181 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669207 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.669234 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669260 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.669298 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.669463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:55:00.669702 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669720 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669746 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.669771 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669832 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.669858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.669961 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.669987 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670013 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670039 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670066 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670083 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670108 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670134 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670151 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670177 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670204 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670245 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670277 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670325 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.670382 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670439 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670506 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:55:00.670532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670577 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:55:00.670603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670629 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.670655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670682 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.670709 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670735 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.670761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670889 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.670915 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670933 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.670996 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.671051 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671108 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.671156 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671175 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.671289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:55:00.671425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.671537 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.671642 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671670 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:55:00.671696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671794 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671848 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:55:00.671889 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671926 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:55:00.671953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.671984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672065 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.672112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:55:00.672329 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672378 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:55:00.672435 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672478 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:55:00.672506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672535 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:55:00.672563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.672673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:55:00.672819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:55:00.672852 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.672912 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.672963 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.673012 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.673060 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.673108 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.673156 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.673204 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.673269 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.673323 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.673373 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.673427 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.673475 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.673523 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.673572 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.673619 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.673667 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.673715 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.673765 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.673814 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.673880 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.673937 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.673993 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.674041 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.674088 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.674135 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.674182 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.674231 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.674292 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.674361 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.674414 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.674464 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.674544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.674599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.674648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.674697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.674744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.674793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.674873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.674928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.674976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.675024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.675071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.675119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.675166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.675214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.675263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.675331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.675381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.675437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.675674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.675723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.675772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.675825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.675877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.675925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.675973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.676020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.676067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.676116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.676164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.676217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.676263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.676319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.676376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.676432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.676481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.676530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.676576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.676624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.676673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.676725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.676773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.676820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.676869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.676916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.676963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.677011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.677059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.677106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.677153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.677201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.677249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.677312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.677361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.677420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.677473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.677520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.677566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.677613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.677659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.677708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.677757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.677812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.677859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.677907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.677962 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:55:00.677995 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.678057 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.678112 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.678168 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.678226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.678286 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.678340 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.678394 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.678454 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.678509 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.678563 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.678617 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.678671 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.678725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.678779 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.678832 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.678885 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.678939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.678994 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.679049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.679102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.679156 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.679209 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.679263 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.679329 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.679384 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.679479 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.679533 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.679586 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.679639 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.679693 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.679746 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.679808 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:55:00.679832 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.679887 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.679942 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.679995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.680049 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.680103 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.680156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.680210 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.680265 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.680324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.680379 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.680438 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.680493 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.680547 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.680601 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.680659 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.680713 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.680768 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.680822 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.680877 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.681158 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.681213 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.681267 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.681327 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.681381 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.681441 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.681495 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.681549 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.681604 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.681658 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.681712 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.681765 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.681827 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 11:55:00.681850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.681899 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.681947 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.681996 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.682050 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.682098 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.682146 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.682194 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.682243 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.682297 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.682346 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.682394 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.682472 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.682566 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.682657 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.682751 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.682846 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.682938 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.683028 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.683102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.683152 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.683201 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.683249 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.683306 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.683355 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.683423 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.683474 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.683528 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.683578 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.683626 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.683678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.683733 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.683790 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 11:55:00.683813 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.683864 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.683914 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.683964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.684015 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.684066 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:55:00.684116 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:55:00.684173 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:55:00.684224 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.684277 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.684331 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.684381 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.684438 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.684505 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.684569 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.684620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.684671 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.684723 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.684773 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.684829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.684884 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.684938 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.684989 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.685040 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:55:00.685090 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.685140 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.685191 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.685241 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.685299 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.685350 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.685407 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.685458 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.685512 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 11:55:00.685530 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 11:55:00.685561 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 11:55:00.685589 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 11:55:00.685616 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 11:55:00.685642 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 11:55:00.685662 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.685678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.685686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.685695 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.685703 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.685712 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:55:00.685720 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:55:00.685728 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:55:00.685738 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.685753 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.685767 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.685780 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.685793 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.685809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.685823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.685836 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.685849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.685863 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.685878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.685888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.685896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.685904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.685911 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.685924 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:55:00.685932 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.685940 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.685947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.685955 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.685963 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.685970 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.685978 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.685986 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.685994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.686003 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.686011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.686020 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.686028 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.686037 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:55:00.686045 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:55:00.686053 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:55:00.686061 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.686069 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.686077 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.686085 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.686092 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686100 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.686108 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.686116 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.686124 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.686132 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.686155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.686163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.686170 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.686178 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:55:00.686185 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.686193 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.686200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.686208 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.686216 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.686224 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.686232 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.686239 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.686247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.686256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.686265 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.686273 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.686284 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.686292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:55:00.686299 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:55:00.686307 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:55:00.686314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.686321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.686328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.686339 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.686347 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686355 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.686363 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.686370 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.686377 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.686384 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686390 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.686411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.686420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.686427 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.686434 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:55:00.686443 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.686449 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.686456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.686463 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.686470 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.686477 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.686484 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.686490 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.686497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:55:00.686505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.686512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:55:00.686519 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:55:00.686526 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:55:00.686534 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:55:00.686541 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:55:00.686547 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:55:00.686554 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:55:00.686561 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:55:00.686567 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:55:00.686574 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:55:00.686581 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686590 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.686597 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:55:00.686604 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:55:00.686611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:55:00.686618 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686625 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:55:00.686632 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:55:00.686638 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:55:00.686645 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:55:00.686651 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:55:00.686658 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:55:00.686665 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:55:00.686671 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:55:00.686678 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:55:00.686685 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:55:00.686692 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:55:00.686700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:55:00.686718 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:55:00.686732 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:55:00.687056 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 11:55:00.687070 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:55:00.687075 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:55:00.687080 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:55:00.687087 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 11:55:00.687092 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:55:00.687096 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:55:00.687107 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 11:55:00.687116 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:55:00.687155 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687162 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:55:00.687176 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:55:00.687197 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 11:55:00.687205 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 11:55:00.687210 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 11:55:00.687214 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 11:55:00.687220 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:55:00.687231 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:55:00.687238 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:55:00.687243 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:55:00.687255 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687264 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:55:00.687270 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 11:55:00.687297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.687308 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:55:00.687313 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.687342 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:55:00.687349 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 11:55:00.687353 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 11:55:00.687357 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 11:55:00.687362 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 11:55:00.687366 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 11:55:00.687370 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 11:55:00.687375 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 11:55:00.687382 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:55:00.687393 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:55:00.687405 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:55:00.687410 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:55:00.687416 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687422 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:55:00.687427 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:55:00.687450 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:55:00.687458 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687462 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687469 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687474 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:55:00.687486 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:55:00.687494 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:55:00.687498 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:55:00.687503 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:55:00.687510 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200819" 2019-04-25 11:55:00.687517 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:55:00.687521 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:55:00.687526 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:55:00.687533 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:55:00.687538 wsdl: in serializeType: returning: 200819 2019-04-25 11:55:00.687544 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:55:00.687551 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:55:00.687556 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:55:00.687560 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:55:00.687569 wsdl: in serializeType: returning: 200819 2019-04-25 11:55:00.687574 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200819 2019-04-25 11:55:00.687595 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200819 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 11:55:00.687600 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 11:55:00.687606 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8856"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 11:55:00.687621 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 11:55:00.687627 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200819 2019-04-25 11:55:00.687638 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 11:55:00.687716 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 11:55:00.687652 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:55:00.687664 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:55:00.687669 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:55:00.687674 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:55:00.687678 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:55:00.687685 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:55:00.687696 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:55:00.687704 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:55:00.687709 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:55:00.687723 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 11:55:00.687733 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:55:00.687742 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:55:00.695492 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:55:00.695508 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:55:00.695519 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 11:55:00.695525 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 11:55:00.695530 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:55:00.695535 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:55:00.695540 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:55:00.695544 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:55:00.695548 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 11:55:00.695588 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 11:55:00.705339 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 11:55:00.705356 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 11:55:00.705363 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:55:00.705368 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:55:00.705373 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:55:00.705379 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:55:00.705385 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:55:00.705394 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:55:00.705400 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:55:00.705406 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:54:45 GMT 2019-04-25 11:55:00.705412 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:55:00.705418 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 11:55:00.705423 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:55:00.705431 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 11:55:00.705454 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 11:55:00.705464 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 11:55:00.705474 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:55:00.705479 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 11:55:00.705484 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 11:55:00.705512 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:55:00.705524 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:55:00.705529 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:55:00.705550 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:55:00.705557 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 09:54:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 11:55:00.705588 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 11:55:00.705597 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 11:55:00.705616 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 11:55:00.705623 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 11:55:00.705715 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 11:55:00.705822 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 11:55:00.705829 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 11:55:00.705838 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 11:55:00.705849 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:55:00.705876 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 11:55:00.705935 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 11:55:00.706230 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:55:00.706251 nusoap_client: got fault 2019-04-25 11:55:00.706259 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 11:55:00.706264 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 11:55:00.706268 nusoap_client: detail =