Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 66.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0015-505 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3420
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:26:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:26:41.332914 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:26:41.332991 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:26:41.333016 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:26:41.333047 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:26:41.333065 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:26:41.333081 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:26:41.333103 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:26:41.333120 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:26:41.333132 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:26:41.333149 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:26:41.333165 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:26:41.333186 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:26:41.333197 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:26:41.333205 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:26:41.333214 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:26:41.333222 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:26:41.333243 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:26:41.333267 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:26:41.333283 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:26:41.333294 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:26:41.333304 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:26:41.333320 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:26:41.333335 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:26:41.341636 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:26:41.341692 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:26:41.341718 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:26:41.341733 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:26:41.341743 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:26:41.341751 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:26:41.341760 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:26:41.341805 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:26:41.360545 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:26:41.360630 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:26:41.360645 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:26:41.360657 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:26:41.360668 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:26:41.360678 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:26:41.360689 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:26:41.360702 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:26:41.360712 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:26:41.360722 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:26:27 GMT 2019-10-21 14:26:41.360733 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:26:41.360744 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:26:41.360755 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:26:41.360776 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:26:41.360832 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:26:41.360870 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:26:41.366640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.366842 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:26:41.366863 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-21 14:26:41.373099 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:26:41.373291 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:26:41.373411 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:26:41.373445 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-21 14:26:41.379177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.379327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.379872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.379938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.379966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.380018 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:26:41.380042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.380096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.380137 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:26:41.380177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.380200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.385062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.385138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.385437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.385466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.385508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.385532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.386147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.386528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.386667 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 14:26:41.386689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:26:41.386773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:26:41.386957 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 14:26:41.386975 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:26:41.386984 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:26:41.387047 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:26:41.387123 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:26:41.387150 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:26:41.387165 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:26:41.387198 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:26:41.387206 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:26:41.387499 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:26:41.387525 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:26:41.387603 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.387618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:26:41.387651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.387715 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.387731 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.387756 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:26:41.387796 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.387811 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.387832 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:26:41.387863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.387906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.387928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.387957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.387968 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.387994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388049 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.388061 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:26:41.388103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.388154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:26:41.388180 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:26:41.388215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388263 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.388276 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388293 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:26:41.388325 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.388337 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388354 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:26:41.388386 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.388398 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388416 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:26:41.388441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.388500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.388527 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:26:41.388565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388611 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.388624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:26:41.388667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.388722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:26:41.388750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:26:41.388786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388830 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.388843 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388861 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:26:41.388894 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.388906 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388924 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:26:41.388956 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.388968 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.388985 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:26:41.389016 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.389028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389045 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.389071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.389139 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.389167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389179 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.389206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389253 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.389385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.389420 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389442 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:26:41.389461 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:26:41.389487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:26:41.389533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:26:41.389562 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:26:41.389608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389653 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.389666 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389684 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:26:41.389729 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.389742 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389760 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:26:41.389794 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.389806 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389824 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:26:41.389858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.389870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.389910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.389951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.389971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.389998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.390037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390083 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.390094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:26:41.390137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.390178 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:26:41.390204 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390215 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:26:41.390241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390286 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.390298 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390316 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:26:41.390341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.390389 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.390418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390429 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.390454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390502 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.390515 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390533 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:26:41.390559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.390607 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:26:41.390636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390647 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:26:41.390682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.390759 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.390803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.390848 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.390876 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390887 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.390914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390961 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.390973 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.390992 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:26:41.391018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.391067 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:26:41.391096 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391108 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:26:41.391135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391184 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.391198 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:26:41.391252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.391265 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391284 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.391311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.391366 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:26:41.391396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391408 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.391436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.391496 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:26:41.391540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.391585 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:26:41.391612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391623 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:26:41.391649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.391693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.391978 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392002 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:26:41.392039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.392052 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.392098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.392152 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:26:41.392180 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392191 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.392218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392269 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.392282 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392301 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:26:41.392327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.392375 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:26:41.392403 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392415 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:26:41.392442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392491 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.392504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.392550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.392598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:26:41.392626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392637 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.392665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392720 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.392734 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392753 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:26:41.392779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.392826 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:26:41.392855 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392867 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:26:41.392893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.392953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.392972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.392997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.393043 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.393071 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393081 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.393106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393154 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.393167 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393185 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:26:41.393211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.393256 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:26:41.393285 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393296 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:26:41.393323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393372 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.393386 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393405 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:26:41.393431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.393478 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.393506 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393518 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.393544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393594 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.393609 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393628 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:26:41.393653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.393713 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:26:41.393746 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393757 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:26:41.393784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393833 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.393846 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393865 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:26:41.393890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.393937 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.393967 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.393978 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.394005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394054 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.394067 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:26:41.394112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.394160 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:26:41.394190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394202 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:26:41.394228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394276 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.394289 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394307 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:26:41.394341 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.394354 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394373 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:26:41.394399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.394453 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.394482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394493 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.394519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394563 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.394575 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394594 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:26:41.394619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.394664 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:26:41.394692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394713 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:26:41.394741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394788 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.394800 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.394846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.394893 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.394921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.394933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.394960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395012 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.395026 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395044 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:26:41.395071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.395119 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:26:41.395148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395159 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:26:41.395187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395238 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:26:41.395251 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395269 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:26:41.395294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.395343 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.395371 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395382 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.395408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395467 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.395582 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.395618 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395638 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:26:41.395657 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:26:41.395682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:26:41.395743 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:26:41.395773 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395785 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:26:41.395812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395861 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:26:41.395875 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395894 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:26:41.395921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.395948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.395969 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.395998 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396009 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.396035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396079 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396091 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.396193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.396224 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396242 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:26:41.396262 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:26:41.396282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:26:41.396325 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:26:41.396353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396365 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:26:41.396393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396439 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:26:41.396453 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396471 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:26:41.396497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.396543 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.396571 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396582 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.396605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396647 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.396659 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.397371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.397407 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397431 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:26:41.397452 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:26:41.397476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:26:41.397524 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:26:41.397552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397564 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:26:41.397593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397645 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.397658 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397677 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:26:41.397719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.397733 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397752 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:26:41.397786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.397799 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:26:41.397850 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.397862 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397879 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:26:41.397909 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.397921 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.397938 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:26:41.397970 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.397982 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398001 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:26:41.398033 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.398045 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398063 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.398088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.398177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.398208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.398246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398291 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.398303 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:26:41.398345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.398388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:26:41.398414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398425 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:26:41.398450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398497 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.398509 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398526 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:26:41.398559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.398571 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398589 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.398623 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.398636 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398654 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:26:41.398678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.398751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.398780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398792 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.398820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398866 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.398879 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:26:41.398920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.398947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.398967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:26:41.398997 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399008 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:26:41.399036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.399094 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.399138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.399184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.399211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.399248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399295 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.399309 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:26:41.399352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.399399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:26:41.399428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399440 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:26:41.399467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399516 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.399529 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399547 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:26:41.399581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.399594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.399646 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.399658 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399676 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:26:41.399711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.399771 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.399800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.399843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399892 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.399904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:26:41.399947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.399974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.399994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:26:41.400022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.400060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400105 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.400117 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400135 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:26:41.400166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.400178 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400196 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:26:41.400230 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.400243 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:26:41.400293 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.400304 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400322 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:26:41.400353 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.400366 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400385 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:26:41.400410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.400486 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.400516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400528 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.400554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400602 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400616 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400636 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:26:41.400662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.400690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.400719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.400748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400806 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400819 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400839 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.400919 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.400969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.400982 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401000 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.401034 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.401047 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401066 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:26:41.401101 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.401113 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401132 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:26:41.401166 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.401178 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401196 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:26:41.401230 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.401242 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401261 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:26:41.401295 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:26:41.401308 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401326 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:26:41.401359 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.401372 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401391 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.401426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.401439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401458 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.401491 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.401503 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401522 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:26:41.401556 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.401569 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401588 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:26:41.401621 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.401633 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401651 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:26:41.401674 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.401780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.401816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.401828 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.401859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.401907 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.401920 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.401939 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:26:41.401973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.401985 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402004 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:26:41.402038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.402050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402069 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:26:41.402103 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.402115 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402133 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:26:41.402159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.402228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.402301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402350 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:26:41.402407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.402434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.402454 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.402481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402534 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402593 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.402651 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402708 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.402722 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402740 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:26:41.402775 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.402788 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402806 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:26:41.402839 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.402852 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:26:41.402903 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.402915 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402933 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:26:41.402968 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.402980 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.402997 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:26:41.403031 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.403042 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403060 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:26:41.403090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403100 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403116 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.403145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403156 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403172 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:26:41.403199 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403209 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403226 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:26:41.403256 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403268 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403286 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:26:41.403316 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403327 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403342 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:26:41.403364 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.403448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.403485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.403527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403578 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403590 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403610 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:26:41.403644 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.403656 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403674 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.403717 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.403729 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403748 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:26:41.403780 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.403792 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403811 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.403836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.403906 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.403935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.403946 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.403972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.404018 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404031 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.404050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:26:41.404077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.404103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.404124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.404152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404203 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404231 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404254 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.404311 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404361 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.404375 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404393 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:26:41.404425 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.404437 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404455 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:26:41.404486 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.404497 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404513 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:26:41.404542 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.404553 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404568 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:26:41.404597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.404609 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:26:41.404656 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.404666 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404682 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:26:41.404721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.404733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404753 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.404789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.404801 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404818 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:26:41.404849 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.404859 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404878 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:26:41.404914 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.404928 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.404949 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:26:41.404983 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.404996 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.405017 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:26:41.405055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.405068 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.405087 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:26:41.405117 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.405215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.405248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405303 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405317 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405336 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.405408 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405472 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.405489 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405506 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:26:41.405536 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.405548 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405564 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:26:41.405594 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.405605 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405621 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:26:41.405651 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.405661 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405677 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:26:41.405714 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.405725 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405742 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:26:41.405770 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.405781 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405798 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:26:41.405827 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.405837 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405854 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:26:41.405883 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.405894 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405909 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:26:41.405938 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.405949 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.405967 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:26:41.405997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.406007 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:26:41.406049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.406060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:26:41.406108 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.406121 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406139 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:26:41.406168 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.406179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.406228 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.406240 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406257 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:26:41.406279 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.406428 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406438 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:26:41.406467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406514 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.406525 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406543 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:26:41.406567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.406616 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406656 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.406682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406738 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.406752 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406771 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:26:41.406795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.406837 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:26:41.406864 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406875 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:26:41.406901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.406961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.406979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.407011 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.407022 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407040 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:26:41.407070 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.407082 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407099 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:26:41.407128 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.407140 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407167 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:26:41.407199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.407259 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:26:41.407284 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407294 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.407316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407355 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.407365 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407380 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:26:41.407401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.407423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.407438 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:26:41.407459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.407503 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407513 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.407528 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.407572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.407595 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407634 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.407644 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407659 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:26:41.407687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.407697 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407726 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:26:41.407755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.407766 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407781 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:26:41.407809 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:26:41.407820 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407835 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:26:41.407862 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.407872 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407888 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:26:41.407916 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.407926 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407941 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:26:41.407970 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.407980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.407996 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:26:41.408023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.408034 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.408049 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:26:41.408077 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.408087 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.408103 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:26:41.408130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.408140 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.408156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.408177 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:26:41.408265 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.408293 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408304 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:26:41.408330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.408387 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.408426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.408470 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.408495 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408505 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.408528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408569 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:26:41.408580 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408597 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:26:41.408620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.408662 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:26:41.408683 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:26:41.408734 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.408746 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:26:41.408762 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:26:41.408790 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:26:41.408801 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:26:41.408816 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:26:41.408844 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.408854 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:26:41.408870 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:26:41.408892 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:26:41.408931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.408957 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.408967 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.408990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409029 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.409040 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.409084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.409094 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409111 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:26:41.409139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.409149 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:26:41.409186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.409242 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409265 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409275 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.409298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409338 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409348 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409364 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:26:41.409386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.409411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.409427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.409449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409491 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409503 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409518 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.409590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409633 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.409643 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409659 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:26:41.409687 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.409697 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409720 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:26:41.409749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.409759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409775 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:26:41.409803 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.409813 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409829 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:26:41.409856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.409867 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409882 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:26:41.409910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.409920 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409936 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:26:41.409963 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.409974 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.409991 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:26:41.410021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.410032 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.410048 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:26:41.410076 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.410086 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.410103 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:26:41.410124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.410203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.410232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410242 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:26:41.410268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410307 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.410318 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410333 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:26:41.410362 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.410372 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410387 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:26:41.410414 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.410425 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:26:41.410467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.410478 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410493 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:26:41.410521 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.410531 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410546 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:26:41.410568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.410638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.410663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.410696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410753 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.410849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.410877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410895 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:26:41.410912 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:26:41.410933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.410958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:26:41.410974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:26:41.410997 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411007 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:26:41.411029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411068 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.411078 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411094 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:26:41.411116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.411158 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.411181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411191 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.411212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411252 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:26:41.411263 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411279 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:26:41.411300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.411341 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:26:41.411364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411374 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:26:41.411396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.411447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.411484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.411524 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.411548 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411558 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.411580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411622 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411649 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:26:41.411671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.411695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.411719 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:26:41.411741 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411786 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411797 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411813 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411834 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.411884 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411926 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.411937 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.411953 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:26:41.411980 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.411991 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412007 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:26:41.412034 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412044 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412059 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:26:41.412087 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412098 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412114 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:26:41.412142 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412152 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412167 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:26:41.412196 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:26:41.412206 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412222 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:26:41.412250 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:26:41.412261 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412276 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:26:41.412304 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:26:41.412314 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412330 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:26:41.412358 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.412368 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412384 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:26:41.412412 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412422 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412437 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:26:41.412465 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412477 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412493 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:26:41.412521 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412532 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412547 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:26:41.412574 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412585 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412602 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:26:41.412625 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.412739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.412773 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.412783 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:26:41.412808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.412849 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.412859 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.412874 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:26:41.412896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.412921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.412938 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.412962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.412972 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.412995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413035 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.413045 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413061 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:26:41.413082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.413124 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:26:41.413147 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.413181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413221 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.413232 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413247 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:26:41.413275 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.413286 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413301 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:26:41.413329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.413339 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413355 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:26:41.413383 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.413393 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413408 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:26:41.413430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.413493 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413518 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413528 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.413554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413596 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413607 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413623 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:26:41.413645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.413670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.413687 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.413716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413762 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413773 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413789 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.413861 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.413914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:26:41.413959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.413969 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.413985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:26:41.414013 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414024 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.414039 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:26:41.414067 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.414079 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.414095 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:26:41.414123 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.414149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:26:41.414177 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414189 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.414205 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:26:41.414233 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:26:41.414243 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.414258 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:26:41.414280 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.414346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.414373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414384 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:26:41.414407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414446 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.414457 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414473 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:26:41.414501 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414511 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414526 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:26:41.414554 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414564 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414580 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:26:41.414610 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.414620 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414636 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:26:41.414663 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414673 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414689 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:26:41.414726 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414737 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414752 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:26:41.414781 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414791 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414807 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:26:41.414834 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.414845 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414860 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:26:41.414882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.414952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.414970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.414994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415005 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:26:41.415030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415071 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.415081 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:26:41.415118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.415160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:26:41.415186 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:26:41.415197 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:26:41.415213 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:26:41.415238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415247 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:26:41.415270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.415343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:26:41.415371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.415388 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:26:41.415404 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:26:41.415431 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.415442 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:26:41.415460 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:26:41.415485 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:26:41.415495 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:26:41.415511 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:26:41.415538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.415548 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.415564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.415593 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.415603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.415620 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.415648 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.415658 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.415674 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.415708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.415719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:26:41.415735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.415762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.415773 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:26:41.415789 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.415815 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:26:41.415825 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:26:41.415841 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:26:41.415868 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.415878 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.415894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.415923 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:26:41.415933 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:26:41.415949 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:26:41.415976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.415986 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:26:41.416004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.416032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.416043 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:26:41.416059 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.416083 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:26:41.416094 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:26:41.416109 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:26:41.416133 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:26:41.416191 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.416239 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:26:41.416284 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.416330 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:26:41.416373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.416418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:26:41.416462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.416507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:26:41.416551 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.416596 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:26:41.416643 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.416688 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:26:41.416744 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:26:41.416793 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:26:41.416841 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:26:41.416886 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:26:41.416930 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:26:41.416973 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:26:41.417016 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.417060 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:26:41.417106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.417151 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:26:41.417195 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.417238 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:26:41.417281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.417326 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:26:41.417370 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.417415 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:26:41.417459 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.417502 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:26:41.417546 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.417592 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:26:41.417637 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.417682 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:26:41.417734 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.417778 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:26:41.417821 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.417865 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:26:41.417909 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.417953 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:26:41.417997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.418040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:26:41.418086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.418214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.418259 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.418303 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.418346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.418389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.418431 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.418472 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:26:41.418514 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:26:41.418559 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:26:41.418610 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.418658 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:26:41.418856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.418914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.418962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.419012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:26:41.419060 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.419109 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:26:41.419158 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.419206 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:26:41.419256 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.419310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:26:41.419360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.419411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:26:41.419460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.419508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:26:41.419561 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419596 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419643 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.419690 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419730 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419762 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419809 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.419852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.419982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.420029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.420215 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420263 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.420312 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420360 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.420409 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420440 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420490 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.420539 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420569 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420619 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.420668 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420725 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.420775 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420825 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.420874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.420922 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.420975 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421025 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.421074 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421105 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421154 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.421202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421253 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.421314 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421365 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.421416 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421467 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.421513 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421566 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.421622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.421925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.421988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.422091 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.422197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.422358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.422570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422602 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422632 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.422774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422838 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.422921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.422972 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423020 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.423068 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423098 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423127 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423203 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.423262 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423312 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:26:41.423364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423465 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.423510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.423890 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.423945 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:26:41.424004 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.424106 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424161 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.424211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.424413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:26:41.424742 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424776 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424831 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.424882 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424914 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424942 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.424988 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.425034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.425227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.425411 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425461 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.425510 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425558 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.425605 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425636 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425685 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.425743 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425775 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425826 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.425877 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.425921 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.425964 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426007 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.426049 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426091 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.426133 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426180 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:26:41.426230 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426261 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426309 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:26:41.426358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.426459 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426508 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.426558 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426609 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.426661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426718 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.426775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.426970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.427076 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.427248 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.427344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427376 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.427500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:26:41.427745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427777 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427809 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427842 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.427949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.427985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.428155 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428204 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:26:41.428254 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428285 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428316 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428349 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428401 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:26:41.428454 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428504 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:26:41.428554 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.428732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.428922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:26:41.428973 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429022 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:26:41.429067 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429111 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:26:41.429161 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429206 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:26:41.429252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429381 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.429426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:26:41.429691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:26:41.429766 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.429875 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.429959 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.430042 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.430125 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.430211 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.430305 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.430395 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.430486 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.430579 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.430665 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.430764 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.430857 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.430946 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.431042 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.431123 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.431211 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.431301 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.431393 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.431485 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.431582 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.431679 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.431783 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.431883 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.431982 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.432071 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.432162 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.432252 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.432338 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.432431 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.432525 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.432624 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.432730 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.432827 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.432936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.433037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.433122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.433215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.433313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.433408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.433511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.433610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.433711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.433812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.433913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.434000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.434077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.434265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.434354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.434441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.434532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.434626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.434734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.434837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.434919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.434991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.435063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.435144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.435239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.435321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.435400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.435479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.435558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.435642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.435734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.435824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.435904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.435987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.436090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.436174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.436254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.436339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.436421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.436500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.436580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.436663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.436754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.436845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.436931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.437013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.437089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.437173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.437261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.437347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.437434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.437530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.437626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.437730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.437822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.437909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.438005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.438107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.438208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.438302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.438391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.438478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.438563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.438660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.438762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.438866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.438957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.439042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.439149 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:26:41.439202 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.439322 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.439425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.439531 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.439639 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.439756 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.439860 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.439958 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.440053 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.440153 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.440257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.440361 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.440461 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.440568 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.440675 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.440788 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.440890 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.441014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.441121 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.441238 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.441364 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.441468 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.441549 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.441634 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.441723 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.441805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.441884 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.441962 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.442042 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.442121 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.442200 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.442278 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.442359 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.442440 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.442540 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:26:41.442575 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.442658 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.442766 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.442866 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.442971 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.443077 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.443175 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.443270 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.443462 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.443559 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.443663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.443776 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.443879 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.443975 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.444071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.444168 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.444267 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.444367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.444465 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.444568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.444669 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.444777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.444884 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.444988 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.445090 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.445191 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.445292 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.445389 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.445486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.445587 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.445686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.445795 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.445896 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.446001 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.446122 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:26:41.446162 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.446255 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.446345 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.446436 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.446526 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.446615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.446725 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.446818 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.446911 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.447001 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.447092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.447184 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.447274 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.447364 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.447457 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.447549 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.447639 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.447744 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.447836 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.447927 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.448017 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.448109 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.448198 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.448289 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.448381 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.448475 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.448974 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.449067 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.449157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.449248 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.449337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.449427 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.449517 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.449610 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.449733 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:26:41.449773 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.449872 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.449963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.450057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.450150 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.450241 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.450333 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:26:41.450428 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:26:41.450522 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:26:41.450616 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.450711 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.450797 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.450887 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.450978 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.451071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.451167 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.451261 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.451362 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.451460 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.451556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.451653 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.451764 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.451871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.451959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.452044 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.452131 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:26:41.452217 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.452303 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.452407 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.452491 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.452575 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.452663 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.452758 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.452845 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.452944 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:26:41.452979 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:26:41.453036 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:26:41.453089 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:26:41.453139 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:26:41.453191 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:26:41.453226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.453260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.453278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.453296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.453316 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.453341 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.453359 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:26:41.453379 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:26:41.453398 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:26:41.453415 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.453431 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.453449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.453464 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.453480 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.453498 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.453513 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.453529 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.453544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.453559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.453574 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.453591 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.453606 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.453621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.453637 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.453653 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.453668 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:26:41.453683 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.453697 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.453722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.453737 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.453752 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.453767 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.453782 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.453796 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.453812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.453834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.453850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.453868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.453886 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.453904 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.453920 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:26:41.453934 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:26:41.453949 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:26:41.453963 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.453977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.453992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.454007 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.454022 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.454037 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.454051 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.454066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.454081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.454095 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.454108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.454123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.454137 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.454152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.454173 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.454188 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.454203 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:26:41.454218 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.454233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.454249 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.454264 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.454278 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.454292 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.454306 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.454322 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.454338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.454358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.454371 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.454385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.454398 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.454412 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.454425 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:26:41.454438 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:26:41.454452 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:26:41.454465 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.454478 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.454492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.454507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.454520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.454535 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.454549 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.454564 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.454580 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.454595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.454610 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.454624 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.454639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.454653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.454667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.454681 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.454695 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:26:41.454723 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.454737 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.454751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.454764 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.454777 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.454790 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.454803 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.454815 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.454828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:26:41.454847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.454859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:26:41.454873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:26:41.454885 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:26:41.454898 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:26:41.454916 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:26:41.454932 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:26:41.454946 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:26:41.454958 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:26:41.454970 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:26:41.454982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:26:41.454994 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:26:41.455007 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.455020 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.455032 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:26:41.455044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:26:41.455057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:26:41.455069 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:26:41.455082 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.455094 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:26:41.455106 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:26:41.455120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:26:41.455133 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:26:41.455145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:26:41.455159 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:26:41.455174 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:26:41.455188 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:26:41.455201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:26:41.455216 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:26:41.455229 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:26:41.455243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:26:41.455257 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:26:41.455269 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:26:41.455731 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:26:41.455757 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:26:41.455767 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:26:41.455775 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:26:41.455790 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:26:41.455798 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:26:41.455806 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:26:41.455826 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:26:41.455843 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:26:41.455926 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.455939 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:26:41.455963 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:26:41.456000 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:26:41.456012 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:26:41.456020 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:26:41.456028 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:26:41.456037 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:26:41.456058 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:26:41.456070 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:26:41.456079 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:26:41.456100 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.456116 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:26:41.456125 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:26:41.456163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.456180 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:26:41.456188 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.456224 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:26:41.456233 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:26:41.456240 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:26:41.456246 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:26:41.456253 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:26:41.456259 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:26:41.456267 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:26:41.456273 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:26:41.456284 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:26:41.456302 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:26:41.456314 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:26:41.456321 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:26:41.456332 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.456342 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:26:41.456349 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:26:41.456391 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:26:41.456404 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.456413 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.456423 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.456431 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:26:41.456450 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:26:41.456465 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:26:41.456473 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:26:41.456482 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:26:41.456494 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200819" 2019-10-21 14:26:41.456509 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:26:41.456517 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:26:41.456527 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:26:41.456538 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:26:41.456547 wsdl: in serializeType: returning: 200819 2019-10-21 14:26:41.456558 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:26:41.456571 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:26:41.456579 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:26:41.456586 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:26:41.456596 wsdl: in serializeType: returning: 200819 2019-10-21 14:26:41.456605 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200819 2019-10-21 14:26:41.456637 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200819 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:26:41.456646 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:26:41.456657 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3432"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:26:41.456682 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:26:41.456692 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200819 2019-10-21 14:26:41.456722 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:26:41.456844 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:26:41.456742 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:26:41.456764 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:26:41.456773 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:26:41.456780 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:26:41.456786 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:26:41.456796 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:26:41.456812 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:26:41.456825 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:26:41.456833 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:26:41.456855 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:26:41.456871 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:26:41.456882 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:26:41.463313 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:26:41.463365 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:26:41.463392 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:26:41.463403 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:26:41.463413 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:26:41.463422 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:26:41.463430 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:26:41.463438 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:26:41.463448 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:26:41.463498 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:26:41.471771 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:26:41.471829 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:26:41.471842 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:26:41.471852 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:26:41.471862 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:26:41.471873 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:26:41.471886 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:26:41.471896 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:26:41.471906 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:26:41.471915 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:26:27 GMT 2019-10-21 14:26:41.471927 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:26:41.471935 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:26:41.471944 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:26:41.471961 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:26:41.472014 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:26:41.472043 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:26:41.472058 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:26:41.472065 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:26:41.472073 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:26:41.472126 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:26:41.472145 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:26:41.472155 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:26:41.472198 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:26:41.472211 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:26:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:26:41.472267 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:26:41.472284 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:26:41.472322 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:26:41.472334 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:26:41.472521 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:26:41.472717 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:26:41.472729 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:26:41.472747 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:26:41.472774 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:26:41.472815 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:26:41.472911 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:26:41.472960 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:26:41.472983 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:26:41.472997 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:26:41.473005 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:26:41.473014 nusoap_client: detail =