Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 63.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1264-197-0001 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2331
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:20:08 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:20:22.345844 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:20:22.345909 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:20:22.345930 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:20:22.345955 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:20:22.345969 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:20:22.345981 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:20:22.346000 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:20:22.346014 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:20:22.346024 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:20:22.346037 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:20:22.346050 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:20:22.346067 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:20:22.346076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:20:22.346084 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:20:22.346092 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:20:22.346099 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:20:22.346117 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:20:22.346136 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:20:22.346150 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:20:22.346158 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:20:22.346167 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:20:22.346188 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:20:22.346202 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:20:22.352484 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:20:22.352501 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:20:22.352516 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:20:22.352526 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:20:22.352533 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:20:22.352540 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:20:22.352548 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:20:22.352587 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:20:22.370971 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:20:22.370994 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:20:22.371004 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:20:22.371013 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:20:22.371022 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:20:22.371031 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:20:22.371041 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:20:22.371051 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:20:22.371059 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:20:22.371068 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:20:08 GMT 2019-10-21 14:20:22.371077 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:20:22.371086 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:20:22.371096 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:20:22.371110 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:20:22.371150 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:20:22.371179 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:20:22.377294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.377516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:20:22.383861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.383980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.384001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.389993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:20:22.390091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:20:22.390152 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:20:22.390173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.390475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.395952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396698 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 14:20:22.396738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:20:22.396991 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 14:20:22.397006 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:20:22.397014 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:20:22.397144 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:20:22.397194 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:20:22.397214 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:20:22.397224 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:20:22.397247 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:20:22.397256 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:20:22.397480 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:20:22.397501 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:20:22.397576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:20:22.397622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.397693 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397731 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:20:22.397767 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.397778 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397796 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:20:22.397823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.397881 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.397908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.397944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.397990 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.398003 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:20:22.398046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.398092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:20:22.398120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:20:22.398156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398201 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.398214 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:20:22.398261 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.398273 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398290 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:20:22.398322 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.398331 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398347 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:20:22.398367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.398426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.398452 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:20:22.398488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398532 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.398544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:20:22.398582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.398625 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:20:22.398653 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:20:22.398690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398740 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.398752 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398769 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:20:22.398799 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.398811 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398827 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:20:22.398857 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.398868 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398883 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:20:22.398912 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.398923 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.398940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.398962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.399027 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.399054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.399093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399146 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.399246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.399275 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399294 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:20:22.399310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:20:22.399330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:20:22.399370 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:20:22.399394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399404 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:20:22.399429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399472 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.399483 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399500 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:20:22.399530 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.399540 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399555 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:20:22.399583 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.399594 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399611 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:20:22.399641 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.399653 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.399693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.399763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.399789 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399799 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.399824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399868 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.399880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:20:22.399923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.399947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.399967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:20:22.399994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:20:22.400025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400067 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.400077 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400093 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:20:22.400118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.400160 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.400187 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400197 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.400227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400267 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.400277 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400293 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:20:22.400315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.400358 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:20:22.400382 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400391 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:20:22.400414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.400465 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.400502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.400543 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.400570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400580 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.400603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400646 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.400658 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:20:22.400697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.400745 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:20:22.400769 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400778 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:20:22.400800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400844 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.400856 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400873 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:20:22.400906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.400918 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.400956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.400989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.401009 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:20:22.401033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401043 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.401065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401110 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.401122 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401139 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:20:22.401162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.401208 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:20:22.401233 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401244 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:20:22.401268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401308 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.401318 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:20:22.401359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.401368 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.401409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.401460 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:20:22.401486 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401497 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.401519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401562 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.401573 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401590 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:20:22.401612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.401654 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:20:22.401680 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401690 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:20:22.401712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.401773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401789 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.401811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.401852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:20:22.401879 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401889 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.401910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401947 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.401958 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.401976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:20:22.401998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.402038 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:20:22.402064 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402075 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:20:22.402099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.402152 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.402193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.402234 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.402259 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402269 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.402293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402337 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.402348 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402363 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:20:22.402387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.402430 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:20:22.402455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402466 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:20:22.402489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402533 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.402545 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402560 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:20:22.402583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.402627 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.402650 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402659 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.402681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402729 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.402743 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402761 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:20:22.402781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.402824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:20:22.402849 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402860 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:20:22.402882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402925 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.402937 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.402956 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:20:22.402977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.403016 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.403042 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403053 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.403076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403117 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.403129 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403146 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:20:22.403169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.403207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:20:22.403232 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403242 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:20:22.403263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403304 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.403316 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403333 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:20:22.403363 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.403372 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403388 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:20:22.403409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.403459 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.403482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403491 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.403512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403553 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.403563 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403578 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:20:22.403602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.403647 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:20:22.403674 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403684 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:20:22.403708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.403766 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.403806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.403848 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.403873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403883 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.403907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403952 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.403963 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.403978 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:20:22.403998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.404039 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:20:22.404064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404074 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:20:22.404097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404139 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:20:22.404151 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404168 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:20:22.404191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.404231 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.404257 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404265 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.404288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404325 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404334 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404402 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.404437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.404465 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404484 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:20:22.404504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:20:22.404526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:20:22.404568 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:20:22.404595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404606 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:20:22.404629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404670 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:20:22.404682 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404698 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:20:22.404728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.404773 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.404799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404809 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.404833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404873 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404882 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.404948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.404985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.405015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405032 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:20:22.405049 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:20:22.405069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:20:22.405107 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:20:22.405133 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405142 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:20:22.405166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405208 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:20:22.405219 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405236 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:20:22.405257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.405301 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.405324 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405334 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.405356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405393 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405402 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.405500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.405529 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405547 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:20:22.405565 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:20:22.405584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:20:22.405626 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:20:22.405652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405662 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:20:22.405685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.405750 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:20:22.405799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.405810 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405825 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:20:22.405856 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.405868 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405885 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:20:22.405915 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.405925 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405941 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:20:22.405966 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.405976 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.405991 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:20:22.406021 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.406032 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406049 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:20:22.406080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.406090 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.406128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.406208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.406233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.406266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406306 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.406317 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:20:22.406355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.406394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:20:22.406419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406430 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:20:22.406452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406494 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.406505 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406521 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:20:22.406551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.406561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406578 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.406609 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.406619 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406636 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:20:22.406661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.406715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.406750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406761 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.406784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.406840 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:20:22.406881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.406922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:20:22.406946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.406956 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:20:22.406979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.407033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.407070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.407115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.407141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407151 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.407177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.407232 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:20:22.407271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.407315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:20:22.407340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407350 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:20:22.407374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407419 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.407431 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407448 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:20:22.407480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.407492 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.407539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.407550 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407566 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:20:22.407586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.407639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.407665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407675 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.407700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407751 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.407764 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:20:22.407803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.407844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:20:22.407870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.407902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407944 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.407956 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.407971 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:20:22.408000 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.408011 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408029 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:20:22.408059 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.408070 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408086 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:20:22.408115 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.408126 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408142 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:20:22.408171 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.408181 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408196 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:20:22.408217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.408284 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.408308 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.408340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408378 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408389 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408403 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:20:22.408426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.408450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.408468 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.408493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408542 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408554 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408572 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408596 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.408650 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408696 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.408708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.408767 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.408778 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408793 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:20:22.408826 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.408839 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408855 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:20:22.408882 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.408894 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408910 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:20:22.408939 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.408950 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.408967 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:20:22.408999 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:20:22.409010 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409026 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:20:22.409057 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409069 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409086 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.409118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409130 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.409176 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409187 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409202 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:20:22.409232 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409242 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409257 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:20:22.409286 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409296 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409311 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:20:22.409334 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.409447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.409480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409523 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.409534 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409551 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:20:22.409581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409592 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409608 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:20:22.409640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.409652 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409671 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:20:22.409701 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.409712 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409734 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:20:22.409756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.409820 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409856 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.409881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409922 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.409933 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409950 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:20:22.409971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.409995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.410015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.410036 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410081 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410093 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410111 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.410183 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410221 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.410233 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410249 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:20:22.410280 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.410290 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410305 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:20:22.410334 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.410344 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410361 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:20:22.410391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.410402 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410416 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:20:22.410444 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.410454 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410469 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:20:22.410504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.410515 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410530 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:20:22.410559 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.410570 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410585 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.410616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.410627 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410643 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:20:22.410674 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.410685 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410702 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:20:22.410738 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.410750 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410767 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:20:22.410797 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.410808 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:20:22.410845 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.410930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.410961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.410970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.410995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411039 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.411052 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411068 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:20:22.411098 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.411107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.411150 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.411161 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411178 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:20:22.411207 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.411217 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411232 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.411255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.411316 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411351 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.411373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411418 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411446 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:20:22.411471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.411495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.411513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.411535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411634 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.411685 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411738 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.411749 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411765 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:20:22.411792 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.411803 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411820 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:20:22.411850 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.411861 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411877 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:20:22.411905 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.411914 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411931 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:20:22.411958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.411969 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.411983 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:20:22.412012 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.412022 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412038 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:20:22.412069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.412126 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412137 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412153 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:20:22.412185 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412195 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412212 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:20:22.412241 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412251 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412265 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:20:22.412293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412303 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412319 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:20:22.412348 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412376 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:20:22.412396 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.412485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.412514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412562 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412575 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412594 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412619 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.412671 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412716 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.412734 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412750 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:20:22.412780 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.412792 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412807 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:20:22.412837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.412849 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412864 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:20:22.412892 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412903 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412923 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:20:22.412955 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.412966 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.412982 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:20:22.413012 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.413023 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413039 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:20:22.413069 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.413079 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413095 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:20:22.413127 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.413139 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413155 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:20:22.413185 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.413196 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413213 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:20:22.413241 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.413252 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413269 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:20:22.413300 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.413310 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413327 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:20:22.413357 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.413367 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413385 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:20:22.413415 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.413426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.413473 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.413483 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413499 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:20:22.413521 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.413656 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413666 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:20:22.413701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413751 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.413763 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:20:22.413801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.413844 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413870 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413879 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.413901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413942 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.413954 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.413970 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:20:22.413994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.414034 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:20:22.414060 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414071 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:20:22.414097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.414155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.414200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.414211 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414227 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:20:22.414255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.414266 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414283 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:20:22.414312 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.414322 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414335 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:20:22.414356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.414417 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:20:22.414443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414455 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.414478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414518 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.414529 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414546 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:20:22.414570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.414594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.414614 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:20:22.414638 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.414691 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:20:22.414703 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.414727 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:20:22.414750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.414769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.414786 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.414816 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.414827 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.414844 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:20:22.414876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.414888 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.414905 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:20:22.414935 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.414946 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.414963 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:20:22.414993 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:20:22.415004 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415021 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:20:22.415051 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.415062 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415079 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:20:22.415109 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.415121 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415143 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:20:22.415175 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.415186 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415201 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:20:22.415231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.415241 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415256 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:20:22.415285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.415295 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415311 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:20:22.415340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.415352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.415392 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:20:22.415471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.415503 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415514 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:20:22.415544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415587 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.415599 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.415640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.415680 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.415703 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415713 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.415745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415790 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:20:22.415802 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415818 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:20:22.415839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.415862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.415881 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:20:22.415906 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:20:22.415958 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.415970 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:20:22.415987 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:20:22.416017 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:20:22.416028 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:20:22.416043 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:20:22.416073 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.416085 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:20:22.416102 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:20:22.416127 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:20:22.416164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.416191 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416201 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.416224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416267 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.416278 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416294 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.416325 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.416337 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416355 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:20:22.416385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.416395 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416419 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:20:22.416442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.416496 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416520 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416530 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.416553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416596 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416609 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416627 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:20:22.416651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.416675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.416692 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.416714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416766 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416778 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416795 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.416867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416917 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.416929 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.416948 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:20:22.416978 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.416989 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417006 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:20:22.417036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.417046 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417063 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:20:22.417092 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417104 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417120 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:20:22.417150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.417161 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417178 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:20:22.417208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417219 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417237 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:20:22.417266 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.417277 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417292 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:20:22.417318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417328 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417344 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:20:22.417376 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417387 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417405 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:20:22.417430 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.417504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.417535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417545 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:20:22.417572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417616 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417629 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417647 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:20:22.417678 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.417689 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417712 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:20:22.417753 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.417765 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417782 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:20:22.417813 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417824 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417842 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:20:22.417871 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.417882 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417901 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:20:22.417923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.417971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.417991 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.418018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.418055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418092 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418102 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.418210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.418243 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418261 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:20:22.418280 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:20:22.418301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:20:22.418340 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:20:22.418368 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418378 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:20:22.418403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418448 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.418459 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418474 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:20:22.418496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.418538 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.418565 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418575 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.418597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418637 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:20:22.418649 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418671 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:20:22.418694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.418743 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:20:22.418769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418779 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:20:22.418802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.418850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.418891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.418936 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.418959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.418969 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.418991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.419032 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419043 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.419059 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:20:22.419081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.419105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.419123 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:20:22.419146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419197 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419209 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419226 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419248 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.419298 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419341 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419352 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419369 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:20:22.419400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419412 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419429 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:20:22.419461 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419473 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419490 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:20:22.419521 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419531 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419545 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:20:22.419575 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419586 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419604 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:20:22.419635 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:20:22.419647 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419663 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:20:22.419692 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:20:22.419704 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419733 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:20:22.419766 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:20:22.419776 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419793 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:20:22.419823 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.419833 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419848 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:20:22.419876 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419886 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419902 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:20:22.419933 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.419946 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.419962 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:20:22.419992 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.420003 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.420020 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:20:22.420051 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.420063 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.420079 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:20:22.420103 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.420201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.420234 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420244 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:20:22.420272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420314 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.420324 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420341 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:20:22.420363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.420404 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.420431 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420442 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.420472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420513 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.420525 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420540 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:20:22.420565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.420608 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:20:22.420634 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420644 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.420668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420709 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.420727 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420745 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:20:22.420776 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.420788 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420805 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:20:22.420835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.420847 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420862 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:20:22.420890 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.420899 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420914 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:20:22.420936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.420977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.420995 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421021 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.421032 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.421063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.421106 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421119 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.421135 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:20:22.421159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.421183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.421202 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.421228 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421272 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421284 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421301 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.421369 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.421429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:20:22.421478 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.421489 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:20:22.421533 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.421544 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421560 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:20:22.421588 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.421600 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421615 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:20:22.421644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.421655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:20:22.421699 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.421711 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421734 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:20:22.421765 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:20:22.421776 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421792 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:20:22.421813 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.421872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.421902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.421914 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:20:22.421943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.421983 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.421994 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422011 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:20:22.422040 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.422050 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422068 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:20:22.422098 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.422107 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422122 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:20:22.422154 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.422164 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422180 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:20:22.422211 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.422222 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422239 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:20:22.422269 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.422280 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422296 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:20:22.422328 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.422339 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422360 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:20:22.422392 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.422405 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422423 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:20:22.422446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.422533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.422558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422569 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:20:22.422593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.422648 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:20:22.422698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.422750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:20:22.422779 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:20:22.422790 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:20:22.422807 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:20:22.422834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422844 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:20:22.422867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422906 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.422942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:20:22.422973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.422990 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:20:22.423008 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:20:22.423039 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.423051 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:20:22.423067 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:20:22.423096 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:20:22.423107 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:20:22.423125 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:20:22.423155 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.423166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.423181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.423210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.423220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.423235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.423263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.423274 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.423298 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.423326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.423336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:20:22.423350 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.423380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.423391 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:20:22.423407 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.423435 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:20:22.423445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:20:22.423462 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:20:22.423492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.423502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.423518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.423547 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:20:22.423559 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:20:22.423576 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:20:22.423604 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.423615 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:20:22.423635 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.423664 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.423676 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:20:22.423694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.423725 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:20:22.423737 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:20:22.423754 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:20:22.423774 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:20:22.423826 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.423872 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:20:22.423919 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.423968 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:20:22.424023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.424070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:20:22.424115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.424160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:20:22.424207 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.424251 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:20:22.424297 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.424346 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:20:22.424389 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:20:22.424435 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:20:22.424485 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:20:22.424534 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:20:22.424583 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:20:22.424634 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:20:22.424679 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.424729 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:20:22.424792 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.424839 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:20:22.424886 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.424932 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:20:22.424976 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.425022 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:20:22.425067 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.425113 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:20:22.425159 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.425205 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:20:22.425250 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.425297 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:20:22.425560 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.425609 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:20:22.425655 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.425698 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:20:22.425751 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.425798 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:20:22.425843 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.425888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:20:22.425932 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.425979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:20:22.426025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.426075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.426122 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.426168 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.426216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.426264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.426315 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.426360 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:20:22.426409 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:20:22.426457 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:20:22.426506 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.426558 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:20:22.426607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.426654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.426703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.426758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:20:22.426814 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.426862 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:20:22.426910 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.426953 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:20:22.426997 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.427048 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:20:22.427097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.427146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:20:22.427191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.427234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:20:22.427283 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427313 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427362 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.427409 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427438 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427464 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427506 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.427551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.427736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.427925 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.427971 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428024 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428073 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428123 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428153 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428200 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428249 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428276 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428320 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428364 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428409 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428455 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428505 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.428550 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428596 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428640 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428689 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.428742 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428817 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.428858 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428901 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.428946 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.428989 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.429036 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429084 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.429129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429177 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.429225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429381 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429409 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.429503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429608 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.429650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.429750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.429910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.429997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.430120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.430302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430393 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.430491 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430537 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.430580 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430672 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430715 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.430763 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430811 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:20:22.430854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.430956 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.431002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.431205 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431251 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:20:22.431298 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431343 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.431392 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.431489 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.431679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:20:22.431968 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.431997 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432042 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.432087 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432116 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432147 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432190 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.432234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.432411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.432588 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432641 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.432688 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432737 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.432785 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432816 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432864 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.432908 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432935 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.432981 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.433029 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433074 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.433122 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.433213 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.433301 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433345 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:20:22.433390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:20:22.433515 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433560 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.433611 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433656 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.433702 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433760 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.433806 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.433897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.433991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.434166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.434305 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.434393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434420 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.434538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:20:22.434759 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434821 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.434937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.434966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.435117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435163 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:20:22.435211 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435239 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435267 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435298 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435341 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:20:22.435388 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435431 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:20:22.435479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435540 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.435633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:20:22.435846 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435894 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:20:22.435942 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.435987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:20:22.436035 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:20:22.436134 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.436308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:20:22.436554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:20:22.436620 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.436716 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.436808 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.436894 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.436983 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.437067 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.437154 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.437240 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.437325 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.437413 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.437489 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.437574 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.437659 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.437748 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.437836 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.437928 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.438017 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.438104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.438191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.438276 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.438361 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.438450 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.438540 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.438642 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.438743 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.438819 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.439166 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.439250 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.439337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.439424 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.439510 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.439603 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.439695 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.439789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.439891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.439975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.440057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.440144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.440235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.440311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.440398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.440490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.440577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.440664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.440759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.440842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.440931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.441014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.441101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.441187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.441274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.441358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.441445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.441533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.441621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.441711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.441806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.441902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.441998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.442081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.442159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.442243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.442326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.442410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.442507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.442599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.442686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.442783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.442881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.442965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.443049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.443131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.443220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.443304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.443394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.443472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.443553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.443637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.443718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.443777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.443826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.443874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.443923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.443972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.444021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.444072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.444121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.444170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.444220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.444269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.444319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.444373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.444427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.444474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.444522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.444574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.444622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.444673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.444728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.444783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.444831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.444881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.444938 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:20:22.444964 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.445027 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.445084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.445139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.445195 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.445250 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.445306 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.445361 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.445416 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.445472 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.445527 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.445583 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.445638 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.445694 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.445755 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.445809 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.445865 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.445929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.445987 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.446043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.446102 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.446158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.446213 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.446268 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.446323 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.446394 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.446450 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.446505 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.446560 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.446616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.446671 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.446731 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.446801 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.446856 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.446919 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:20:22.446943 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.446998 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.447054 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.447109 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.447165 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.447238 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.447294 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.447350 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.447404 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.447460 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.447515 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.447571 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.447641 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.447698 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.447764 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.447819 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.447875 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.447930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.447985 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.448055 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.448110 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.448166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.448226 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.448281 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.448336 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.448391 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.448460 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.448516 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.448571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.448626 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.448686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.448747 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.448802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.448871 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.448936 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:20:22.448958 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.449009 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.449060 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.449320 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.449378 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.449432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.449482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.449532 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.449596 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.449647 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.449697 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.449752 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.449803 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.449852 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.449907 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.449958 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.450008 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.450072 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.450122 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.450172 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.450222 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.450272 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.450321 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.450371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.450422 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.450477 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.450542 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.450593 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.450643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.450693 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.450748 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.450798 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.450848 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.450898 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.450955 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:20:22.450977 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.451047 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.451101 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.451153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.451205 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.451258 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.451309 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:20:22.451370 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:20:22.451423 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:20:22.451475 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.451528 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.451585 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.451638 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.451690 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.451748 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.451800 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.451852 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.451905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.451957 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.452010 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.452062 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.452394 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.452448 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.452500 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.452553 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.452605 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:20:22.452657 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.452709 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.452768 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.452820 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.452872 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.452924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.452981 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.453034 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.453090 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:20:22.453107 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:20:22.453137 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:20:22.453165 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:20:22.453192 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:20:22.453219 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:20:22.453239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.453255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.453263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.453272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.453281 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.453289 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.453297 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:20:22.453305 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:20:22.453313 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:20:22.453320 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.453328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.453336 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.453343 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.453351 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453360 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.453367 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.453375 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.453383 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.453390 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.453397 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453405 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.453420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.453428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.453435 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.453442 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:20:22.453450 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.453457 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.453464 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.453472 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.453479 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.453486 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.453493 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.453501 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.453512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.453523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.453530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.453539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.453546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.453554 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.453561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:20:22.453568 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:20:22.453576 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:20:22.453583 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.453590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.453597 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.453604 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.453612 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453619 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.453626 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.453634 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.453641 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.453648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.453655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453662 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.453677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.453684 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.453691 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.453698 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:20:22.453705 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.453712 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.453724 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.453732 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.453740 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.453747 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.453754 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.453762 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.453770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.453779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.453786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.453793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.453800 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.453807 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.453813 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:20:22.453820 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:20:22.453827 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:20:22.453833 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.453840 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.453847 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.453854 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.453861 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453867 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.453874 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.453881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.453888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.453899 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.453906 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.453920 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.453926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.453933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.453940 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.453946 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:20:22.453953 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.453959 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.453966 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.453972 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.453979 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.453986 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.453992 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.453998 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.454005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:20:22.454013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:20:22.454027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:20:22.454033 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:20:22.454040 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:20:22.454046 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:20:22.454053 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:20:22.454060 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:20:22.454067 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:20:22.454073 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:20:22.454080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:20:22.454086 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:20:22.454093 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.454099 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.454106 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:20:22.454112 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:20:22.454119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:20:22.454125 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:20:22.454131 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.454138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:20:22.454144 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:20:22.454151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:20:22.454157 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:20:22.454164 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:20:22.454170 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:20:22.454176 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:20:22.454183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:20:22.454189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:20:22.454196 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:20:22.454203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:20:22.454209 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:20:22.454216 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:20:22.454222 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:20:22.454466 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:20:22.454476 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:20:22.454481 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:20:22.454486 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:20:22.454493 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:20:22.454497 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:20:22.454501 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:20:22.454510 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:20:22.454518 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:20:22.454552 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454558 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:20:22.454572 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:20:22.454594 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:20:22.454600 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:20:22.454605 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:20:22.454609 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:20:22.454614 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:20:22.454624 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:20:22.454631 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:20:22.454635 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:20:22.454646 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454653 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:20:22.454659 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:20:22.454681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.454689 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:20:22.454694 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.454716 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:20:22.454726 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:20:22.454731 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:20:22.454734 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:20:22.454738 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:20:22.454742 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:20:22.454747 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:20:22.454751 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:20:22.454760 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:20:22.454771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:20:22.454778 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:20:22.454782 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:20:22.454788 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454794 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:20:22.454798 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:20:22.454820 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:20:22.454827 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454831 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454836 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454840 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:20:22.454850 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:20:22.454858 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:20:22.454863 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:20:22.454867 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:20:22.454873 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179368" 2019-10-21 14:20:22.454880 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:20:22.454885 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:20:22.454889 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:20:22.454896 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:20:22.454900 wsdl: in serializeType: returning: 179368 2019-10-21 14:20:22.454906 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:20:22.454913 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:20:22.454918 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:20:22.454921 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:20:22.454926 wsdl: in serializeType: returning: 179368 2019-10-21 14:20:22.454931 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179368 2019-10-21 14:20:22.454951 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179368 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:20:22.454955 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:20:22.454961 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5223"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:20:22.454976 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:20:22.454981 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179368 2019-10-21 14:20:22.454990 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:20:22.455063 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:20:22.455002 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:20:22.455013 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:20:22.455018 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:20:22.455023 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:20:22.455027 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:20:22.455033 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:20:22.455043 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:20:22.455051 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:20:22.455056 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:20:22.455070 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:20:22.455078 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:20:22.455086 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:20:22.461381 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:20:22.461415 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:20:22.461430 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:20:22.461436 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:20:22.461443 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:20:22.461448 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:20:22.461453 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:20:22.461457 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:20:22.461463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:20:22.461500 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:20:22.469544 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:20:22.469579 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:20:22.469586 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:20:22.469591 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:20:22.469597 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:20:22.469602 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:20:22.469608 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:20:22.469614 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:20:22.469619 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:20:22.469626 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:20:08 GMT 2019-10-21 14:20:22.469632 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:20:22.469637 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:20:22.469643 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:20:22.469653 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:20:22.469683 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:20:22.469695 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:20:22.469705 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:20:22.469710 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:20:22.469715 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:20:22.469770 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:20:22.469783 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:20:22.469790 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:20:22.469827 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:20:22.469834 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:20:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:20:22.469869 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:20:22.469880 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:20:22.469908 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:20:22.469914 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:20:22.470037 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:20:22.470141 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:20:22.470148 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:20:22.470156 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:20:22.470169 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:20:22.470194 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:20:22.470250 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:20:22.470276 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:20:22.470288 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:20:22.470296 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:20:22.470301 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:20:22.470311 nusoap_client: detail =