Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 63.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1264-197-0001 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2331
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:53:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:53:42.646858 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:53:42.646934 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:42.646958 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:53:42.646988 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:42.647007 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:53:42.647023 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:53:42.647045 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:53:42.647061 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:42.647074 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:42.647090 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:53:42.647106 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:53:42.647127 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:53:42.647138 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:53:42.647146 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:53:42.647154 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:53:42.647162 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:53:42.647182 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:42.647204 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:42.647219 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:53:42.647229 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:53:42.647240 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:53:42.647256 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:53:42.647272 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:53:42.656178 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:53:42.656195 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:53:42.656208 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:53:42.656215 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:42.656220 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:42.656225 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:53:42.656229 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:53:42.656260 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:53:42.674984 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:53:42.675009 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:53:42.675016 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:53:42.675022 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:53:42.675027 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:53:42.675032 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:53:42.675042 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:53:42.675049 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:53:42.675055 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:53:42.675061 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:53:29 GMT 2019-04-25 03:53:42.675066 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:53:42.675071 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:53:42.675078 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:53:42.675089 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:53:42.675120 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:53:42.682603 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.682794 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.682812 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 03:53:42.690248 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:53:42.690433 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.690452 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 03:53:42.690536 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.690561 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 03:53:42.698203 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.698309 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.698333 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.698391 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.698449 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 03:53:42.698493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:53:42.706219 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.706342 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.706397 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.706459 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.706528 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.706546 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:53:42.706559 soap_transport_http: read buffer of 3943 bytes 2019-04-25 03:53:42.706573 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:53:42.706579 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:53:42.706616 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:53:42.706662 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:53:42.706684 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:53:42.706694 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:53:42.706728 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:53:42.706734 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:53:42.706966 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:53:42.706990 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:53:42.707069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707080 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:53:42.707103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707137 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707149 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707171 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:53:42.707195 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707203 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707214 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:53:42.707233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.707289 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.707306 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.707332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707364 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.707371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:53:42.707398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.707426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:53:42.707443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:53:42.707465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707519 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707528 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707539 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:53:42.707559 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707568 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707604 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:53:42.707637 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707652 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707671 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:53:42.707696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.707756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.707774 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707782 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:53:42.707803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707831 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.707838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:53:42.707862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.707888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:53:42.707903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:53:42.707924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707949 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707957 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.707966 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:53:42.707985 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.707992 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708002 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:53:42.708020 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.708027 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708037 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:53:42.708055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.708062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708071 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.708084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.708122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.708138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.708159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.708253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.708270 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708288 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:42.708300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:53:42.708312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:42.708337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:53:42.708353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708359 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:53:42.708373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708399 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.708406 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708415 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:42.708429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.708454 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.708469 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708475 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.708489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708514 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.708521 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708531 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:53:42.708545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.708569 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:53:42.708585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708600 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:53:42.708614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.708646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708656 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.708669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.708694 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.708709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708715 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.708728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708753 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.708761 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708771 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:53:42.708784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.708809 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:53:42.708824 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708830 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:53:42.708844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.708876 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708885 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:53:42.708904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.708911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708920 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.708933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.708961 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:53:42.708976 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.708983 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.708997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709022 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.709029 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709039 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:53:42.709052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709077 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:53:42.709092 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709098 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:53:42.709112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709136 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.709143 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709153 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:53:42.709173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.709179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709189 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.709202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709231 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:53:42.709246 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709253 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.709272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709304 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.709312 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709322 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:53:42.709335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709360 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:53:42.709375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709382 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:53:42.709395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.709428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.709451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709475 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:53:42.709491 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709497 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.709511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709536 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.709543 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709553 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:53:42.709566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709591 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:53:42.709606 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709612 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:53:42.709625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.709657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.709680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709705 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.709720 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709726 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.709740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709771 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.709778 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709788 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:53:42.709800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709826 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:53:42.709841 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709847 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:53:42.709861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709887 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.709894 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709903 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:53:42.709916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.709941 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.709957 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.709963 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.709977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710002 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.710009 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:53:42.710032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710056 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:53:42.710078 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710084 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:53:42.710098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710122 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.710129 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710139 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:53:42.710152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710177 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.710191 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710198 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.710212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710236 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.710243 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710253 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:53:42.710267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710299 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:53:42.710314 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710320 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:53:42.710334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710359 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.710366 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710376 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:53:42.710394 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.710400 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710410 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:53:42.710423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710452 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.710468 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710474 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.710488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710513 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.710520 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710530 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:53:42.710543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710567 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:53:42.710583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710589 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:53:42.710610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710634 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.710641 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710651 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.710664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710689 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.710704 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710710 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.710724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710749 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.710756 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710766 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:53:42.710779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710803 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:42.710818 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710825 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:53:42.710839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710863 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:42.710870 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710880 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:53:42.710893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.710918 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.710933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710939 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.710953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710976 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710982 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.710996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.711102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.711119 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711131 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:42.711145 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:53:42.711158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:42.711183 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:42.711199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711205 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:53:42.711219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711246 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:42.711253 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711269 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:53:42.711288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.711314 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.711330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711336 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.711350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711374 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711381 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.711439 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.711456 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711467 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:42.711477 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:53:42.711490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:42.711513 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:42.711528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711535 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:53:42.711549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.711581 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:53:42.711609 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.711616 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711626 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:53:42.711644 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.711651 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711669 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:53:42.711687 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.711694 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711704 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:53:42.711722 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.711729 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711738 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:53:42.711756 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.711762 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711772 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:53:42.711790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.711797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.711819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.711867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.711883 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.711904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711929 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.711936 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:53:42.711959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.711975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.711985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:53:42.712000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712007 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:53:42.712021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712046 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712053 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712063 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:53:42.712081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712098 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.712116 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712123 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712133 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:53:42.712146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.712178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.712193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712200 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.712214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712239 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:53:42.712270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.712302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:53:42.712318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712325 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:53:42.712339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.712395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.712420 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.712435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712442 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.712456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712481 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712488 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:53:42.712511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.712536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:42.712551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712557 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:53:42.712571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712596 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712603 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712613 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:53:42.712631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712648 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.712667 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712674 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712683 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:53:42.712696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.712729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.712744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712750 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.712764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712789 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712796 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:53:42.712820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.712844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:42.712859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712866 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.712879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712904 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.712912 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712922 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:53:42.712940 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712947 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712956 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:42.712974 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.712981 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.712990 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:42.713008 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713015 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:53:42.713043 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713050 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713060 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:53:42.713073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.713114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.713129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.713149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713175 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:53:42.713205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.713230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.713244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713281 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713289 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713300 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713313 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713331 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.713345 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.713378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.713406 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.713413 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713423 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:53:42.713441 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.713448 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713458 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:53:42.713475 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.713482 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713492 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:53:42.713510 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.713517 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713527 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:53:42.713544 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:42.713551 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713561 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:53:42.713579 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713586 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713599 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.713617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.713650 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713657 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713667 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:42.713685 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713692 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713701 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:42.713714 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.713764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.713781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.713802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713828 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.713835 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713845 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:42.713863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713870 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713879 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:53:42.713896 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.713903 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713913 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:53:42.713930 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.713937 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713947 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:53:42.713960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.713986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.713996 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714018 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.714032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714058 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:53:42.714088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.714113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.714127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714154 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714162 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.714214 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714240 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.714248 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714257 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:53:42.714280 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714310 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714325 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:53:42.714345 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.714352 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714362 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:53:42.714380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.714387 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714396 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:53:42.714414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.714421 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714430 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:53:42.714448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.714455 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714465 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:53:42.714483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714489 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.714516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714523 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714532 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:53:42.714550 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714556 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714566 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:53:42.714584 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714590 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714600 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:42.714618 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714624 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714634 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:42.714647 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.714702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.714720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.714741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714767 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714774 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714784 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:53:42.714802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.714808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.714836 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.714843 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714852 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:53:42.714870 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.714877 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714887 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.714900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.714936 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.714952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714958 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.714972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.714997 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715004 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.715014 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:53:42.715027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.715042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.715052 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.715065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715095 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.715155 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715181 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.715188 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715198 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:53:42.715216 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715222 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715232 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:53:42.715254 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.715261 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715272 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:53:42.715303 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.715311 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715321 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:53:42.715339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.715346 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:53:42.715374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.715381 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715391 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:53:42.715408 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715415 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.715443 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715451 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715460 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:53:42.715478 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715485 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715495 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:53:42.715513 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715520 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715529 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:53:42.715547 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715554 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715564 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:42.715581 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715588 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715598 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:42.715611 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.715669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.715685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715714 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715721 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715731 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.715775 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715800 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.715807 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715817 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:53:42.715835 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.715842 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715852 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:53:42.715870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.715877 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715886 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:53:42.715904 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715910 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715920 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:53:42.715938 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.715945 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715954 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:53:42.715972 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.715979 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.715989 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:53:42.716007 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.716014 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716024 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:53:42.716041 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.716048 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716058 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:53:42.716076 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.716083 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716093 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:53:42.716110 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.716116 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716126 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:53:42.716143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.716150 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716160 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:53:42.716177 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.716184 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716194 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:53:42.716212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.716219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.716246 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.716253 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716263 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:53:42.716281 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.716367 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716374 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:53:42.716391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716420 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.716427 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716437 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:53:42.716450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.716476 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716498 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.716512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716538 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.716545 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716555 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:53:42.716568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.716593 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:53:42.716608 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716615 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:53:42.716628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.716661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.716690 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.716697 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716707 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:53:42.716724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.716731 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716741 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:53:42.716758 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.716765 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716774 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:53:42.716787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.716825 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:53:42.716840 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716847 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.716862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716887 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.716895 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716905 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:53:42.716918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.716933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.716943 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:53:42.716956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.716984 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:53:42.716991 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.717001 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.717030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.717044 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717084 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.717093 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717103 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:53:42.717121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.717129 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717138 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:53:42.717156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.717163 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717173 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:53:42.717191 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:53:42.717198 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717207 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:53:42.717225 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.717232 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717241 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:53:42.717259 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.717266 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717286 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:53:42.717309 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.717317 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717327 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:42.717345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.717352 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717362 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:53:42.717380 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.717387 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717397 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:53:42.717414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.717421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.717444 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:53:42.717494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.717511 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717518 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:53:42.717534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.717566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717576 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.717589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.717613 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.717629 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717635 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.717649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717674 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:42.717681 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717690 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:53:42.717704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.717728 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:53:42.717742 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:42.717769 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.717776 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:42.717786 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:53:42.717804 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:42.717810 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:42.717820 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:53:42.717838 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.717845 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:42.717855 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:53:42.717868 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:53:42.717892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.717908 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717915 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.717930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.717962 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.717972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.717990 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.717997 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718007 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:53:42.718025 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718032 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:53:42.718054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.718087 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718102 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718108 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.718122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718147 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718154 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718164 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:53:42.718177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.718202 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.718216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718244 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718251 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718261 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718285 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.718316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718343 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718350 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718360 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:53:42.718377 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718384 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718394 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:53:42.718412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.718419 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718429 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:53:42.718447 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718454 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718463 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:53:42.718481 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.718488 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718498 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:53:42.718515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718522 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718532 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:53:42.718549 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.718557 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718567 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:53:42.718585 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718611 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:53:42.718629 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718635 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:53:42.718658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.718703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.718721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:53:42.718742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718766 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718773 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718783 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:53:42.718802 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.718809 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718818 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:42.718836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.718843 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718852 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:42.718870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718876 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:53:42.718903 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.718910 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718919 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:53:42.718932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.718973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.718988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.718994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.719009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719033 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.719098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.719115 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719126 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:42.719136 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:53:42.719148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:53:42.719172 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:53:42.719187 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719193 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:53:42.719207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719232 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.719239 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719249 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:53:42.719262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.719293 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.719308 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719315 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.719329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719355 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:53:42.719362 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719372 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:53:42.719385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.719409 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:53:42.719424 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719430 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:53:42.719444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.719476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.719499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.719523 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.719538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719545 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.719559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719584 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719591 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719601 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:53:42.719614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.719629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.719639 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:53:42.719653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719681 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719698 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.719741 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719768 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.719776 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719786 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:53:42.719804 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.719811 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719821 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:53:42.719839 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.719845 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719855 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:53:42.719872 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.719879 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719889 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:53:42.719907 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.719914 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719924 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:53:42.719942 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:42.719949 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719958 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:53:42.719976 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:42.719983 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.719993 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:53:42.720011 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:53:42.720017 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720027 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:53:42.720045 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.720052 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720062 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:53:42.720079 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720086 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720096 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:53:42.720114 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720121 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720131 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:53:42.720148 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720155 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720164 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:53:42.720182 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720189 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720198 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:53:42.720211 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.720277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.720303 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720309 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:53:42.720325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720350 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720358 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720368 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:53:42.720381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.720406 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.720421 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720428 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.720442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720466 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.720473 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720483 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:53:42.720496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.720521 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:53:42.720536 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720542 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.720556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720581 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720589 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720603 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:53:42.720621 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.720627 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720637 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:53:42.720662 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.720669 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720679 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:53:42.720697 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.720704 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720714 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:53:42.720726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.720762 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720778 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720784 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.720798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720824 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720832 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720842 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:53:42.720855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.720870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.720880 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.720894 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720922 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720929 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720939 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720952 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.720970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.720984 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.721025 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:53:42.721053 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.721059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:53:42.721087 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721094 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721104 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:53:42.721122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.721129 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721139 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:53:42.721156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721163 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:53:42.721191 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721198 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721208 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:53:42.721226 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:53:42.721233 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721243 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:53:42.721256 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.721305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.721323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721330 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:53:42.721344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721369 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.721377 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721387 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:53:42.721405 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721412 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721422 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:53:42.721439 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721447 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721456 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:53:42.721474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.721481 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721490 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:53:42.721508 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721515 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721524 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:53:42.721542 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721549 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721558 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:53:42.721576 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721583 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721592 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:53:42.721610 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721617 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721627 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:53:42.721639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.721691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.721706 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721713 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:53:42.721727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721752 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.721759 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:53:42.721782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.721807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:53:42.721824 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:53:42.721831 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:53:42.721842 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:53:42.721858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721865 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:53:42.721879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.721923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:53:42.721939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.721950 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:53:42.721960 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:53:42.721977 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.721984 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:53:42.721994 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:53:42.722011 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:53:42.722018 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:53:42.722028 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:53:42.722045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.722052 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.722062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.722079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.722086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.722096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.722113 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.722120 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.722129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.722146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.722153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:53:42.722163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.722180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.722186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:53:42.722196 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.722213 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:42.722220 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:53:42.722229 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:53:42.722246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.722253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.722263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.722286 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:53:42.722293 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:53:42.722304 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:53:42.722322 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.722328 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:53:42.722338 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.722355 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.722362 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:53:42.722372 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.722389 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:53:42.722395 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:53:42.722405 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:53:42.722418 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:53:42.722451 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.722481 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:53:42.722509 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.722537 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:53:42.722564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.722591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:53:42.722620 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.722647 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:53:42.722674 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.722701 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:53:42.722728 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:53:42.722755 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:53:42.722782 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:53:42.722809 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:53:42.722837 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:53:42.722865 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:53:42.722893 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.722919 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:53:42.722946 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.722973 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:53:42.723000 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.723027 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:53:42.723054 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.723082 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:53:42.723109 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.723136 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:42.723164 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.723191 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:42.723218 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.723245 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:53:42.723282 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.723313 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:53:42.723340 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.723367 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:53:42.723395 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.723424 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:42.723451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.723479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:53:42.723507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.723534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.723562 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.723589 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.723616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.723643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.723671 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.723698 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:53:42.723726 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:53:42.723752 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:53:42.723779 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.723806 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:53:42.723833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.723860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.723887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.723914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:53:42.723981 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.724036 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:53:42.724088 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.724135 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:53:42.724184 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.724234 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:53:42.724335 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.724369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:53:42.724396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.724425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:53:42.724454 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724473 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724500 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.724527 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724544 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724561 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724588 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.724615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.724720 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724747 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.724773 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724800 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.724827 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724844 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724871 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.724898 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724915 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724942 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.724969 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.724996 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.725022 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725050 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.725084 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725111 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.725138 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725164 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.725192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725209 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725236 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.725263 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725297 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.725325 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725352 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.725379 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725414 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.725440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.725604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725622 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725666 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.725693 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725719 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.725746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725781 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725807 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.725834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.725956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725973 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.725990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726007 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.726061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.726166 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726192 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.726220 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726238 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726255 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726277 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726308 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.726335 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726362 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:42.726389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726407 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.726478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.726600 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726627 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:53:42.726654 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726681 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.726708 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726735 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.726761 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726839 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.726867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.726989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:53:42.727044 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727062 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727088 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.727115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727132 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727149 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727175 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.727202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.727318 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727345 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727371 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727398 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727424 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727441 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727467 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727494 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727512 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727538 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727565 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727592 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727619 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727646 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.727672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727699 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727725 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727752 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:53:42.727779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727823 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:53:42.727849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727876 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.727903 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727929 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.727956 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.727983 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.728009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.728171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728232 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.728259 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.728327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.728414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:53:42.728536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.728646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.728751 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728779 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:53:42.728805 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728823 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728840 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728858 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728885 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:53:42.728912 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728939 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:53:42.728966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.728985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729002 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.729055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:53:42.729178 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729205 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:53:42.729231 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729258 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:53:42.729291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729318 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:53:42.729345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729362 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.729451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:53:42.729604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:53:42.729631 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.729689 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.729740 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.729790 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.729838 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.729887 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.729936 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.729984 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.730038 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.730086 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.730135 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.730185 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.730232 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.730347 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.730451 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.730504 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.730560 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.730610 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.730660 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.730709 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.730759 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.730816 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.730872 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.730920 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.730968 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.731015 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.731063 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.731112 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.731162 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.731217 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.731280 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.731332 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.731389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.731438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.731487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.731536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.731589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.731681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.731733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.731782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.731831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.731880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.731929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.731977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.732025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.732074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.732124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.732178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.732227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.732345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.732395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.732443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.732493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.732546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.732602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.732650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.732698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.732746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.732793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.732843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.732892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.732944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.732991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.733041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.733099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.733148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.733196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.733245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.733300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.733349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.733397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.733446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.733495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.733542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.733591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.733639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.733686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.733735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.733784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.733831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.733880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.733928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.733977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.734027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.734076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.734128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.734181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.734229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.734282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.734340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.734389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.734439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.734489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.734544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.734592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.734641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.734698 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:53:42.734726 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.734797 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.734853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.734909 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.734966 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.735021 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.735076 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.735131 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.735186 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.735241 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.735304 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.735360 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.735415 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.735471 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.735525 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.735580 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.735635 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.735690 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.735746 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.735802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.735857 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.735912 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.735967 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.736022 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.736084 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.736139 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.736203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.736259 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.736326 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.736387 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.736442 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.736498 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.736561 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:53:42.736586 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.736646 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.736703 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.736759 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.736815 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.736870 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.736925 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.736981 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.737037 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.737093 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.737148 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.737202 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.737257 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.737328 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.737384 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.737439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.737494 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.737554 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.737609 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.737712 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.737774 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.737830 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.737886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.737941 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.737996 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.738052 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.738107 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.738162 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.738217 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.738279 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.738345 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.738399 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.738461 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:53:42.738485 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.738536 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.738586 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.738637 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.738688 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.738738 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.738787 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.738837 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.738887 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.738936 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.738986 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.739035 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.739085 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.739135 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.739185 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.739234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.739291 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.739348 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.739406 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.739456 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.739506 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.739556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.739606 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.739660 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.739709 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.739763 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.739813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.739862 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.739911 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.739961 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.740010 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.740062 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.740119 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:53:42.740141 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.740194 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.740246 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.740308 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.740360 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.740415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:53:42.740467 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:53:42.740519 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:53:42.740571 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.740624 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.740680 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.740732 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.740784 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.740836 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.740887 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.740939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.740990 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.741043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.741095 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.741148 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.741200 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.741252 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.741311 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.741364 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:53:42.741416 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.741468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.741520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.741572 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.741625 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.741678 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.741742 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.741796 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.741851 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:53:42.741869 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:53:42.741899 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:53:42.741928 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:53:42.741965 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:53:42.741993 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:53:42.742014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.742030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.742039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.742047 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.742056 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.742065 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:42.742073 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:42.742081 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:42.742089 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.742097 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.742105 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.742112 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.742120 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742128 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742136 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742144 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.742151 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.742158 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742166 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.742181 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.742188 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.742196 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.742204 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:42.742212 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.742219 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.742226 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.742234 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.742242 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.742250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.742257 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.742265 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.742278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.742288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.742302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.742311 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.742319 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.742328 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:42.742336 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:42.742344 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:42.742351 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.742366 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.742374 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.742381 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.742389 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742397 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742405 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.742420 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.742428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742443 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.742450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.742457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.742464 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.742472 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:42.742479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.742487 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.742494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.742501 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.742509 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.742517 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.742524 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.742532 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.742539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.742548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.742556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.742564 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.742571 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.742578 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:42.742584 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:42.742591 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:42.742598 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.742605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.742611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.742618 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.742625 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742631 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742638 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.742651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.742665 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742679 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.742685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.742692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.742699 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.742706 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:42.742713 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.742722 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.742728 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.742735 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.742742 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.742748 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.742755 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.742761 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.742768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:53:42.742776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.742782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:53:42.742789 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:53:42.742796 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:53:42.742803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:53:42.742809 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:53:42.742816 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:53:42.742822 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:53:42.742829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:53:42.742835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:53:42.742842 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:53:42.742848 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742857 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742863 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:53:42.742870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:53:42.742877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:53:42.742883 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742890 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:53:42.742897 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:53:42.742903 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:53:42.742910 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:53:42.742916 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:53:42.742923 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:53:42.742929 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:53:42.742936 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:53:42.742942 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:53:42.742949 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:53:42.742955 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:53:42.742961 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:53:42.742968 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:53:42.742975 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:53:42.743048 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:53:42.743058 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:53:42.743063 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:53:42.743068 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:53:42.743075 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:53:42.743080 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:53:42.743084 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:53:42.743094 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:53:42.743102 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:53:42.743139 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743147 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:53:42.743161 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:53:42.743183 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:53:42.743190 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:53:42.743194 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:53:42.743199 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:53:42.743204 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:53:42.743214 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:42.743221 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:42.743226 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:42.743238 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743246 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:53:42.743251 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:53:42.743281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.743291 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:53:42.743302 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.743326 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:53:42.743332 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:53:42.743336 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:53:42.743340 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:53:42.743344 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:53:42.743348 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:53:42.743353 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:53:42.743363 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:53:42.743370 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:53:42.743381 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:42.743387 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:42.743391 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:53:42.743397 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743402 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:53:42.743406 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:53:42.743431 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:53:42.743438 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743443 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743449 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743453 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:53:42.743465 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:53:42.743472 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:42.743477 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:53:42.743482 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:53:42.743488 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179368" 2019-04-25 03:53:42.743495 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:42.743499 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:53:42.743504 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:42.743510 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:42.743515 wsdl: in serializeType: returning: 179368 2019-04-25 03:53:42.743521 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:53:42.743528 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:53:42.743532 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:53:42.743536 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:53:42.743541 wsdl: in serializeType: returning: 179368 2019-04-25 03:53:42.743545 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179368 2019-04-25 03:53:42.743559 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179368 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:53:42.743564 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:53:42.743570 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2547"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:53:42.743593 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:53:42.743599 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179368 2019-04-25 03:53:42.743609 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:53:42.743686 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:53:42.743622 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:53:42.743634 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:53:42.743639 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:53:42.743643 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:53:42.743647 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:53:42.743655 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:42.743664 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:42.743673 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:53:42.743679 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:53:42.743693 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:53:42.743703 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:53:42.743711 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:53:42.751562 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:53:42.751578 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:53:42.751588 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:53:42.751594 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:53:42.751600 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:53:42.751604 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:53:42.751608 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:53:42.751612 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:53:42.751617 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:53:42.751644 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:53:42.768081 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:53:42.768102 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:53:42.768108 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:53:42.768113 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:53:42.768118 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:53:42.768124 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:53:42.768129 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:53:42.768134 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:53:42.768143 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:53:42.768149 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:53:29 GMT 2019-04-25 03:53:42.768156 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:53:42.768161 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:53:42.768166 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:53:42.768175 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:53:42.768200 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:53:42.768210 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:53:42.768220 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:53:42.768225 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:53:42.768229 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:53:42.768261 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:53:42.768279 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:53:42.768285 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:53:42.768303 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:53:42.768310 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:53:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:53:42.768341 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:53:42.768351 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:53:42.768374 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:53:42.768380 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:53:42.768481 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:53:42.768578 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:53:42.768584 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:53:42.768593 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:53:42.768603 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:53:42.768626 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:53:42.768684 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:53:42.768766 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:53:42.768777 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:53:42.768785 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:53:42.768790 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:53:42.768795 nusoap_client: detail =