Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 63.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1264-197-0001 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2331
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 08:00:27 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 10:00:48.492036 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 10:00:48.492092 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:00:48.492106 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 10:00:48.492123 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:00:48.492132 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 10:00:48.492141 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 10:00:48.492154 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 10:00:48.492162 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:00:48.492168 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:00:48.492178 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:00:48.492187 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:00:48.492198 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:00:48.492204 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:00:48.492208 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:00:48.492212 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:00:48.492217 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 10:00:48.492228 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:00:48.492243 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:00:48.492252 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:00:48.492258 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 10:00:48.492264 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 10:00:48.492273 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:00:48.492282 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:00:48.499499 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:00:48.499522 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:00:48.499534 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 10:00:48.499541 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:00:48.499551 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:00:48.499559 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:00:48.499564 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 10:00:48.499593 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 10:00:48.523584 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 10:00:48.523635 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 10:00:48.523650 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:00:48.523663 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:00:48.523675 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:00:48.523686 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:00:48.523697 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:00:48.523710 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:00:48.523721 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:00:48.523732 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:00:27 GMT 2020-05-27 10:00:48.523742 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:00:48.523751 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 10:00:48.523761 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:00:48.523781 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 10:00:48.523829 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 10:00:48.523864 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 10:00:48.530773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.530857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.530898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.530961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.530993 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.539570 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:00:48.539663 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 10:00:48.539694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.539770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.539822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.539919 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 10:00:48.546562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.546637 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 10:00:48.546678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.546725 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.546761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.546778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.546814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.546861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.546909 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.546943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.547027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.547068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.547108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.547146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.547177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.547259 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:00:48.547275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.547303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553265 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:00:48.553292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553475 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.553520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.553568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.553621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.553774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.553853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.553976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.554002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.554025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.554051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.554103 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 10:00:48.554197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.554244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.554281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.554401 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 10:00:48.554460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.559736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.559769 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.559816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.559870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.559900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.559951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.559981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.560008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:00:48.560107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:00:48.560316 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-27 10:00:48.560328 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:00:48.560334 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 10:00:48.560377 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 10:00:48.560412 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:00:48.560435 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:00:48.560443 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:00:48.560461 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 10:00:48.560467 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 10:00:48.560651 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 10:00:48.560667 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 10:00:48.560715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 10:00:48.560746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560778 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.560787 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560802 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:00:48.560823 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.560831 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560841 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:00:48.560857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.560903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.560919 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560925 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.560943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560971 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.560978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.560989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 10:00:48.561003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.561032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:00:48.561048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561054 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 10:00:48.561068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561094 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561101 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561111 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:00:48.561130 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561137 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561146 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:00:48.561164 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561171 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561181 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:00:48.561194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.561231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.561247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 10:00:48.561268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561294 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.561301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 10:00:48.561324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.561352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 10:00:48.561367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561373 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 10:00:48.561388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561414 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561421 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561438 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:00:48.561457 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561464 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:00:48.561491 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561498 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561508 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:00:48.561525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.561532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.561559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.561602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.561618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.561639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.561733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.561750 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561762 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.561772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 10:00:48.561785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:00:48.561811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:00:48.561826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561832 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 10:00:48.561852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561878 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.561885 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561895 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:00:48.561908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.561934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.561949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561955 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.561969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.561993 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562000 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.562057 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.562074 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562085 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.562095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 10:00:48.562107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:00:48.562133 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:00:48.562147 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562153 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 10:00:48.562169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562193 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.562200 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562210 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:00:48.562228 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.562235 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562245 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:00:48.562263 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.562270 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562280 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:00:48.562297 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.562304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562314 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.562327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.562366 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.562381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.562406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562439 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.562446 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562457 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 10:00:48.562470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.562497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:00:48.562512 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562518 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 10:00:48.562532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562562 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.562570 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562580 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:00:48.562594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.562620 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.562635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562641 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.562655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562682 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.562690 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562700 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 10:00:48.562712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.562738 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:00:48.562753 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562760 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 10:00:48.562773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.562805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562815 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.562827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.562854 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.562869 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562875 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.562888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562913 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.562920 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 10:00:48.562943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.562968 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 10:00:48.562983 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.562989 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 10:00:48.563002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563027 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.563033 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563043 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:00:48.563060 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.563067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563076 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.563089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563119 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 10:00:48.563134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563140 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.563153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563178 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.563185 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563194 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 10:00:48.563207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563233 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 10:00:48.563247 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563253 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 10:00:48.563266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563290 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.563297 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563307 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:00:48.563324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.563331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.563353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563384 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 10:00:48.563398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563404 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.563417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563448 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.563456 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563465 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 10:00:48.563478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563504 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 10:00:48.563518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563524 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 10:00:48.563538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.563574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.563597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 10:00:48.563638 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563644 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.563657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563682 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.563689 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563698 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 10:00:48.563711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563737 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 10:00:48.563751 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563759 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 10:00:48.563772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563797 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.563804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.563826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563853 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.563867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563874 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.563887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.563919 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563929 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 10:00:48.563942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.563968 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:00:48.563982 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.563988 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 10:00:48.564002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564027 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.564034 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564044 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:00:48.564057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564082 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.564096 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564102 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.564116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564140 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.564147 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 10:00:48.564170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:00:48.564210 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564216 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 10:00:48.564229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564254 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.564261 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564270 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:00:48.564283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564309 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.564323 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564330 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.564343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564368 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.564375 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564385 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 10:00:48.564398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564429 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:00:48.564445 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564451 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 10:00:48.564464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564489 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.564496 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564506 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 10:00:48.564525 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.564532 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564541 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 10:00:48.564560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564592 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.564607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564614 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.564627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564652 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.564659 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564669 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 10:00:48.564682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564708 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:00:48.564724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564730 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:00:48.564743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564769 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.564776 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564786 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.564799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564825 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.564840 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564847 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.564860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564884 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.564892 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564901 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:00:48.564914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.564940 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:00:48.564954 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.564961 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:00:48.564974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565000 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:00:48.565007 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565016 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:00:48.565029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.565055 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.565069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565075 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.565089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565112 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565119 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.565176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.565193 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.565213 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 10:00:48.565226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:00:48.565251 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:00:48.565265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565271 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 10:00:48.565286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565311 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:00:48.565318 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565328 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:00:48.565341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.565366 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.565380 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565387 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.565400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565436 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.565494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.565510 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565521 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.565531 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 10:00:48.565543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:00:48.565575 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:00:48.565590 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565597 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:00:48.565610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565635 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:00:48.565644 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565653 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:00:48.565666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.565693 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.565708 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565714 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.565727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565751 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565757 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.565815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.565832 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565843 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.565853 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 10:00:48.565865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:00:48.565890 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:00:48.565904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565911 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 10:00:48.565925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.565957 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.565967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 10:00:48.565985 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.565992 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566001 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 10:00:48.566019 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566025 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566035 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:00:48.566053 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.566059 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566069 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:00:48.566086 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.566093 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566103 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:00:48.566120 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.566127 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566136 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 10:00:48.566153 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.566160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.566182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.566235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.566250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.566271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566296 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566303 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 10:00:48.566326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.566352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:00:48.566367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 10:00:48.566386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566411 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566418 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566433 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:00:48.566452 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566459 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566468 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.566486 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566493 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566502 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:00:48.566515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.566563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.566582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566589 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.566603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566628 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566635 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 10:00:48.566657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.566684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:00:48.566699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566706 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:00:48.566720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.566774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.566801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.566816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566822 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.566835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566860 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566867 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:00:48.566890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.566916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:00:48.566931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566938 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 10:00:48.566952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.566984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.566994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.567012 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.567018 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567028 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 10:00:48.567045 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.567052 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567062 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 10:00:48.567080 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.567087 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567096 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 10:00:48.567114 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.567120 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567130 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 10:00:48.567143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.567187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.567202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567209 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.567223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567255 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 10:00:48.567277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.567303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:00:48.567318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567324 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:00:48.567338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567363 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567370 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567380 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:00:48.567398 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567405 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567414 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.567437 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567444 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567455 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:00:48.567468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.567503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.567518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567524 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.567544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567577 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567584 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:00:48.567608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.567634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:00:48.567649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.567668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567694 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.567701 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567711 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:00:48.567779 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567787 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567798 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:00:48.567817 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.567823 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567833 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:00:48.567852 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.567859 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567869 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:00:48.567887 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.567893 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567903 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:00:48.567916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.567961 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.567976 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.567982 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.567996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568021 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568028 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568038 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:00:48.568051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.568077 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.568092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568128 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.568183 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.568214 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568224 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.568242 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.568249 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568258 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 10:00:48.568276 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.568283 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568292 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 10:00:48.568310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.568317 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568326 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:00:48.568343 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.568350 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568360 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 10:00:48.568377 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:00:48.568384 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568395 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 10:00:48.568412 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568419 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568435 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.568454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568470 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.568493 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568500 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568510 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 10:00:48.568528 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568539 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568554 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:00:48.568574 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568581 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568591 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:00:48.568604 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.568683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.568706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568731 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.568738 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568748 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:00:48.568766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568773 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568782 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:00:48.568799 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.568806 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568815 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:00:48.568833 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.568841 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568850 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:00:48.568863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.568904 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.568939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568963 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.568970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.568980 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 10:00:48.568993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.569019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.569032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569058 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569088 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.569119 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569144 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.569151 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569161 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:00:48.569179 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569186 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569195 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:00:48.569212 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.569219 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569228 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:00:48.569245 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.569252 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569262 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:00:48.569279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.569287 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569296 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:00:48.569313 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.569320 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:00:48.569347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569354 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.569418 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569430 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569441 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:00:48.569459 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569466 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569476 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:00:48.569494 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569501 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569510 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:00:48.569527 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569534 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569543 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:00:48.569557 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.569618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.569635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569641 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.569656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569681 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569688 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569697 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:00:48.569715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.569722 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569731 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.569749 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.569755 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569765 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:00:48.569782 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.569789 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569799 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.569811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.569852 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.569866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.569888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569913 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.569920 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569929 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 10:00:48.569942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.569959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.569969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.569982 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570009 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570016 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570026 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.570071 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570096 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.570103 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570112 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:00:48.570130 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570137 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570146 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:00:48.570164 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.570170 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570179 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:00:48.570197 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.570203 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570213 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:00:48.570230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.570237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570246 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:00:48.570263 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.570270 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570279 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:00:48.570296 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570303 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570313 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.570330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570337 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570346 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:00:48.570363 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570370 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570379 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:00:48.570397 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570403 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570413 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 10:00:48.570435 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570442 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570453 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:00:48.570470 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570477 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570486 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:00:48.570499 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.570579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.570598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570627 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570635 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570645 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.570689 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570715 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.570723 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570732 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 10:00:48.570750 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.570757 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570767 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 10:00:48.570784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.570791 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570800 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:00:48.570818 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570825 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570834 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 10:00:48.570852 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570858 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570868 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 10:00:48.570886 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.570892 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570902 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:00:48.570919 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.570926 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570935 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 10:00:48.570953 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.570960 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.570969 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 10:00:48.570987 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.570993 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571003 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 10:00:48.571021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.571027 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571037 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:00:48.571054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.571061 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:00:48.571087 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.571094 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571104 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 10:00:48.571122 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.571128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.571155 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.571162 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571171 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 10:00:48.571184 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.571279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571286 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 10:00:48.571303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571327 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.571334 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571344 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:00:48.571357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.571383 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571398 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571404 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.571417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571449 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.571457 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571467 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 10:00:48.571480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.571506 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:00:48.571521 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571527 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 10:00:48.571541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571566 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.571573 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.571600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.571607 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571616 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:00:48.571633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.571640 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571650 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:00:48.571667 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.571674 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571683 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:00:48.571696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.571736 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 10:00:48.571750 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571757 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.571770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571795 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.571802 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571812 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 10:00:48.571825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.571841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.571851 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 10:00:48.571865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.571891 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 10:00:48.571898 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.571908 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 10:00:48.571921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.571938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.571952 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.571977 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.571984 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.571994 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 10:00:48.572012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.572019 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572029 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 10:00:48.572046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.572053 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572063 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 10:00:48.572080 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:00:48.572087 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572096 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:00:48.572114 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.572121 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572130 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 10:00:48.572147 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.572154 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572165 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 10:00:48.572182 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.572189 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572198 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:00:48.572216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.572222 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572232 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 10:00:48.572249 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.572256 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572265 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 10:00:48.572315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.572324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572335 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.572349 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 10:00:48.572408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.572432 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572439 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 10:00:48.572462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.572499 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572509 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.572523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.572550 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.572565 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572571 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.572585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572610 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:00:48.572617 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572627 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 10:00:48.572640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.572666 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:00:48.572680 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 10:00:48.572705 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.572712 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:00:48.572722 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 10:00:48.572740 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:00:48.572746 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 10:00:48.572756 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 10:00:48.572774 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.572780 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:00:48.572790 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 10:00:48.572803 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 10:00:48.572829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.572844 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572850 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.572864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.572896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572906 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.572924 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.572931 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572940 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:00:48.572958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.572965 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.572974 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:00:48.572987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.573023 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573037 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573044 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.573058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573083 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573090 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573100 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 10:00:48.573113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.573139 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.573152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573179 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573186 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573196 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.573240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573265 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573272 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573281 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 10:00:48.573300 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573307 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573317 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 10:00:48.573334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.573341 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573351 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:00:48.573368 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573375 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573384 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 10:00:48.573401 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.573408 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573417 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:00:48.573441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573448 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573457 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 10:00:48.573475 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.573482 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573491 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 10:00:48.573508 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573515 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573524 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:00:48.573542 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573548 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573558 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:00:48.573571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.573623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.573640 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573646 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 10:00:48.573663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573688 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573695 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573704 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:00:48.573722 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.573728 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573738 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:00:48.573755 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.573762 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:00:48.573789 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573795 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573805 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:00:48.573822 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.573829 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573838 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:00:48.573851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.573895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.573910 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573916 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.573932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573961 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573968 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.573981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.574026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.574043 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574054 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.574064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 10:00:48.574076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:00:48.574101 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:00:48.574116 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574122 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 10:00:48.574136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574161 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.574168 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574177 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 10:00:48.574190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574216 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.574231 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574237 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.574251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574276 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:00:48.574283 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574292 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 10:00:48.574305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574331 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 10:00:48.574346 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574352 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 10:00:48.574367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.574400 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574409 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:00:48.574433 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.574441 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574451 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:00:48.574469 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.574476 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574485 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 10:00:48.574498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574537 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.574560 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574570 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.574586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574611 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.574618 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574628 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 10:00:48.574641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574667 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:00:48.574682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 10:00:48.574702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.574733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.574756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574782 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.574796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574802 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.574816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574841 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.574848 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574858 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 10:00:48.574871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.574887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574897 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:00:48.574911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.574937 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.574944 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.574954 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.574967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.574984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.574998 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575023 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575030 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575040 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 10:00:48.575057 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575064 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575074 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 10:00:48.575091 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575098 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575108 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 10:00:48.575125 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575132 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575141 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 10:00:48.575159 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575166 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575176 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 10:00:48.575193 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:00:48.575200 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575210 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 10:00:48.575228 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:00:48.575235 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575244 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 10:00:48.575261 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:00:48.575268 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575277 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 10:00:48.575295 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.575302 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575312 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 10:00:48.575329 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575336 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575345 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 10:00:48.575363 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575369 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575389 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 10:00:48.575408 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575414 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575429 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 10:00:48.575448 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575455 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575465 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 10:00:48.575478 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.575549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.575567 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575574 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 10:00:48.575588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575614 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575621 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575630 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.575648 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.575655 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575664 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.575677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.575717 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.575731 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575738 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.575751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575776 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575783 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575792 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 10:00:48.575805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.575821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.575831 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 10:00:48.575845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575871 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575878 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575888 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.575932 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575957 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.575965 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.575974 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 10:00:48.575992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.575999 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576009 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:00:48.576026 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.576033 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576042 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 10:00:48.576060 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:00:48.576067 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576077 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 10:00:48.576094 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.576101 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576110 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 10:00:48.576129 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:00:48.576136 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576145 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 10:00:48.576162 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.576169 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.576192 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.576251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576257 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 10:00:48.576271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576296 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.576303 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576312 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.576330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.576337 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576346 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.576359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.576391 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.576406 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576412 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 10:00:48.576430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576456 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.576463 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576473 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 10:00:48.576486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.576513 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 10:00:48.576527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576537 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 10:00:48.576559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576588 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.576595 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576605 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.576623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.576630 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576640 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.576653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.576684 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.576698 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576705 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.576765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576791 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.576798 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576808 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 10:00:48.576821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.576847 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:00:48.576862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576868 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.576882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.576913 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576923 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:00:48.576941 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.576948 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576958 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:00:48.576970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.576991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577000 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.577015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577021 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.577035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577059 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577067 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577076 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:00:48.577089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577115 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.577134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577169 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577179 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577192 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577224 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.577256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.577284 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:00:48.577290 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577300 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:00:48.577315 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.577336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577350 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:00:48.577378 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 10:00:48.577384 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:00:48.577394 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 10:00:48.577407 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:00:48.577440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577456 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 10:00:48.577482 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.577489 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 10:00:48.577499 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:00:48.577517 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.577523 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 10:00:48.577533 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:00:48.577546 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 10:00:48.577568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577583 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577589 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 10:00:48.577603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.577635 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577645 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 10:00:48.577658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577684 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.577699 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577705 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.577718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577742 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.577749 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577759 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 10:00:48.577772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.577798 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:00:48.577813 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577819 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.577832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577857 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.577864 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577873 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 10:00:48.577891 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.577898 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577907 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:00:48.577925 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.577931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577941 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:00:48.577959 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.577965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.577975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:00:48.577988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.578085 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578101 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578108 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.578122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578153 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578161 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578170 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 10:00:48.578184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.578211 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.578224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578251 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578258 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578267 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.578311 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.578342 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578357 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:00:48.578385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.578396 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:00:48.578441 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578449 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578459 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 10:00:48.578477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.578484 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578493 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:00:48.578511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578517 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578527 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:00:48.578545 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578551 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578561 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:00:48.578578 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:00:48.578585 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578594 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 10:00:48.578608 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.578651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.578667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578674 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 10:00:48.578688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578713 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.578720 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578730 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 10:00:48.578748 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578754 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578764 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 10:00:48.578781 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578787 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578797 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 10:00:48.578814 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.578820 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578830 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 10:00:48.578847 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578854 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578863 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 10:00:48.578880 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578887 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578896 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 10:00:48.578914 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578920 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578930 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:00:48.578947 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.578954 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.578964 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:00:48.578976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.579034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.579048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 10:00:48.579069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.579101 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 10:00:48.579124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.579150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:00:48.579166 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:00:48.579173 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 10:00:48.579184 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 10:00:48.579200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579206 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 10:00:48.579219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.579267 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:00:48.579285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.579296 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:00:48.579306 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 10:00:48.579323 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.579330 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 10:00:48.579340 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 10:00:48.579356 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:00:48.579363 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 10:00:48.579373 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 10:00:48.579390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.579396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.579406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.579427 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.579434 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.579445 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.579462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.579469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.579478 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.579495 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.579502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 10:00:48.579511 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.579528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.579535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 10:00:48.579544 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.579561 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:00:48.579568 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 10:00:48.579577 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 10:00:48.579594 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.579601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.579611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.579627 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:00:48.579634 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 10:00:48.579644 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 10:00:48.579660 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.579667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 10:00:48.579677 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.579693 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.579700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 10:00:48.579709 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.579725 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:00:48.579731 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 10:00:48.579741 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 10:00:48.579759 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.579766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.579776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.579793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.579799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:00:48.579809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.579824 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 10:00:48.579859 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.579888 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:00:48.579914 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.579940 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 10:00:48.579967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.579993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:00:48.580019 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.580045 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:00:48.580071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.580097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:00:48.580123 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.580149 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:00:48.580174 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.580200 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 10:00:48.580226 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 10:00:48.580252 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 10:00:48.580278 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 10:00:48.580304 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 10:00:48.580329 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 10:00:48.580371 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 10:00:48.580398 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.580430 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:00:48.580458 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.580490 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:00:48.580524 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.580551 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:00:48.580577 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.580603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:00:48.580629 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.580655 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:00:48.580686 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.580716 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:00:48.580742 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.580774 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:00:48.580800 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.580826 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:00:48.580862 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.580889 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:00:48.580915 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.580940 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:00:48.580967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.580993 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:00:48.581020 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.581054 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:00:48.581082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.581108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:00:48.581135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.581160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.581186 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.581212 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.581239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.581265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.581290 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.581316 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:00:48.581342 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 10:00:48.581368 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 10:00:48.581394 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.581420 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:00:48.581456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.581482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.581509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.581535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:00:48.581561 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.581589 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 10:00:48.581615 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.581641 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:00:48.581667 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.581693 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:00:48.581719 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.581745 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 10:00:48.581770 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.581796 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 10:00:48.581822 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.581848 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:00:48.581874 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.581901 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.581927 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.581953 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:00:48.581979 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.582005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:00:48.582031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.582060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:00:48.582087 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582105 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582131 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.582157 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582174 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582192 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582217 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.582243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.582344 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582369 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.582395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.582508 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582540 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582566 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582591 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582616 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582633 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582658 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582683 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582700 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582725 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582750 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582776 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582809 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.582861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582913 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582938 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.582964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.582981 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.583032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583057 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.583083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583109 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.583134 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583160 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.583186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583211 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.583237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.583389 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583406 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583430 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.583488 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583514 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.583539 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583556 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583573 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583589 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583605 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583631 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.583656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583715 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.583742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.583862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583879 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.583963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.583996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.584064 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584090 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.584115 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584151 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584167 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584193 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.584219 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584244 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:00:48.584269 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.584354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.584488 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584706 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:00:48.584733 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584750 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584768 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584793 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.584819 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584844 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.584870 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584887 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584913 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.584938 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584955 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.584981 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.585007 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585024 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585050 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:00:48.585075 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585092 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585117 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.585142 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585168 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.585193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585210 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.585293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:00:48.585471 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585488 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585514 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.585540 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585557 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585573 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585598 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.585624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.585723 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585749 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.585774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.585875 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585900 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.585925 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585951 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.585976 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.585998 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586023 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.586050 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586066 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586092 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.586117 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586142 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.586168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586194 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.586219 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586245 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.586270 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586297 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.586322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:00:48.586390 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586415 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.586448 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586474 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.586500 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586525 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.586550 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586576 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.586601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.586757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586815 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.586841 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.586892 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586910 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586926 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586943 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586959 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.586985 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.587010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.587094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:00:48.587214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587263 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587293 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.587319 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.587428 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587456 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:00:48.587481 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587498 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587531 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587556 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:00:48.587581 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587656 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:00:48.587690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587724 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.587781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:00:48.587897 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587935 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:00:48.587962 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.587979 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588000 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588025 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:00:48.588055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588080 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:00:48.588106 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588123 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588148 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.588173 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588190 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588215 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:00:48.588240 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588258 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588283 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:00:48.588308 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588325 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588387 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:00:48.588416 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:00:48.588473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588506 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.588574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:00:48.588721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:00:48.588757 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.588816 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.588866 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.588914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.588961 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.589010 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.589055 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.589103 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.589150 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.589197 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.589245 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.589291 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.589338 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.589384 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.589445 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.589494 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.589542 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.589590 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.589636 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.589683 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.589730 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.589785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.589830 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.589878 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.589926 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.589981 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.590032 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.590078 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.590123 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.590169 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.590216 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.590264 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.590312 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.590361 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.590413 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.590466 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.590512 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.590559 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.590607 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.590654 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.590702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.590760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.590807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.590864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.590912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.590959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.591006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.591052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.591099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.591146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.591194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.591241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.591287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.591334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.591380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.591431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.591480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.591530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.591582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.591629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.591691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.591737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.591785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.591831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.591878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.591926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.591978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.592030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.592075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.592135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.592180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.592226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.592275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.592323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.592375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.592432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.592482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.592528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.592590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.592639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.592685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.592733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.592788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.592835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.592883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.592931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.592978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.593039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.593085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.593132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.593179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.593481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.593530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.593576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.593623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.593670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.593732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.593780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.593827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.593875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.593921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.593968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.594041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.594089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.594136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.594184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.594232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.594283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.594334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.594380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.594431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.594478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.594529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.594578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.594626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.594674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.594725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.594770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.594816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.594862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.594910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.594961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.595009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.595064 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:00:48.595091 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.595151 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.595243 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.595299 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.595353 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.595410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.595471 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.595533 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.595586 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.595640 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.595693 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.595746 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.595799 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.595852 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.595905 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.595958 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.596332 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.596387 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.596446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.596499 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.596552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.596606 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.596658 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.596711 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.596763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.596816 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.596869 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.596921 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.596979 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.597032 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.597085 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.597138 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.597190 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.597243 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.597296 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.597349 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.597401 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.597459 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.597512 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.597565 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.597617 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.597678 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:00:48.597701 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.597755 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.597808 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.597862 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.597915 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.597968 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.598021 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.598073 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.598132 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.598185 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.598239 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.598292 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.598345 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.598398 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.598502 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.598601 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.598699 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.598806 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.598953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.599010 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.599069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.599123 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.599216 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.599330 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.599452 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.599536 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.599599 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.599660 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.599714 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.599771 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.599826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.599880 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.599933 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.599988 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.600042 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.600095 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.600147 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.600201 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.600254 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.600307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.600361 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.600427 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 10:00:48.600453 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.600502 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.600551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.600603 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.600651 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.600699 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.600746 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.600793 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.600840 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.600896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.600945 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.600992 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.601041 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.601088 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.601136 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.601184 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.601231 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.601279 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.601326 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.601373 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.601421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.601476 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.601524 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.601578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.601626 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.601673 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.601720 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.601767 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.601814 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.601862 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.601910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.601963 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.602011 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.602058 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.602106 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.602153 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.602201 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.602249 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.602302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.602350 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.602398 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.602459 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 10:00:48.602481 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.602531 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.602586 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.602635 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.602685 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.602734 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.602784 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.602834 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:00:48.602883 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:00:48.602933 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:00:48.602982 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.603038 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.603087 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.603136 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.603185 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.603235 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.603285 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.603335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.603385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.603440 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.603491 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.603541 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.603597 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.603647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.603697 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.603746 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.603796 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.603846 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:00:48.603895 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.603944 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.603994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.604044 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.604106 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.604157 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.604207 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.604258 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.604308 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.604358 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.604407 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.604463 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.604514 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.604733 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 10:00:48.604762 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 10:00:48.604821 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 10:00:48.604876 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 10:00:48.604930 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 10:00:48.604978 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 10:00:48.605012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.605043 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.605062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.605079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.605104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.605121 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.605139 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.605160 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:00:48.605177 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:00:48.605193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:00:48.605208 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.605224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.605241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.605257 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.605274 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605289 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.605299 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.605309 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.605318 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.605327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.605336 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605346 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.605355 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.605373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.605382 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.605390 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.605399 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:00:48.605407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.605416 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.605430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.605440 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.605449 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.605458 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.605467 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.605475 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.605483 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.605492 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.605501 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.605509 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.605518 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.605527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.605539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.605547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.605562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.605571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.605579 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.605587 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.605595 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:00:48.605602 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:00:48.605610 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:00:48.605618 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.605626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.605634 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.605642 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.605650 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605663 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.605671 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.605679 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.605687 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.605695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.605702 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605710 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.605718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.605735 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.605743 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.605750 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.605759 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:00:48.605766 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.605774 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.605782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.605790 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.605798 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.605806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.605814 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.605822 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.605829 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.605837 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.605845 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.605852 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.605859 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.605867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.605878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.605886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.605894 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.605902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.605918 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.605925 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.605933 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:00:48.605940 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:00:48.605947 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:00:48.605956 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.605963 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.605971 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.605978 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.605986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.605994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.606001 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.606008 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.606016 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.606023 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.606030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.606037 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.606044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.606051 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.606059 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.606070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.606078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.606086 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:00:48.606093 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.606100 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.606107 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.606114 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.606123 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.606130 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.606138 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.606146 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.606153 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.606160 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.606167 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.606175 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.606181 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.606188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:00:48.606197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:00:48.606205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:00:48.606213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:00:48.606220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.606227 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:00:48.606234 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:00:48.606241 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:00:48.606248 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:00:48.606256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:00:48.606262 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:00:48.606270 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:00:48.606278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:00:48.606286 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:00:48.606293 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.606301 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.606308 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:00:48.606316 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:00:48.606323 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:00:48.606330 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:00:48.606337 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.606345 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:00:48.606351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:00:48.606358 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.606366 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:00:48.606373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:00:48.606380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:00:48.606386 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:00:48.606393 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:00:48.606400 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:00:48.606407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:00:48.606415 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:00:48.606422 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:00:48.606441 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:00:48.606449 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:00:48.606464 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:00:48.606475 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:00:48.606483 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:00:48.606491 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:00:48.606498 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:00:48.606505 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:00:48.606811 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 10:00:48.606822 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:00:48.606828 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:00:48.606833 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:00:48.606840 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 10:00:48.606845 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:00:48.606849 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:00:48.606859 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 10:00:48.606867 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:00:48.606913 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.606920 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:00:48.606936 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:00:48.606960 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 10:00:48.606966 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 10:00:48.606971 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 10:00:48.606975 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 10:00:48.606980 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:00:48.606993 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:00:48.606999 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:00:48.607004 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:00:48.607015 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.607024 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:00:48.607029 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 10:00:48.607061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.607071 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:00:48.607076 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.607112 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:00:48.607118 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 10:00:48.607122 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 10:00:48.607126 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 10:00:48.607130 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 10:00:48.607134 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 10:00:48.607147 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 10:00:48.607152 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:00:48.607156 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 10:00:48.607162 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179368" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:00:48.607173 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:00:48.607179 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:00:48.607183 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:00:48.607190 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.607195 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:00:48.607199 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:00:48.607230 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:00:48.607236 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.607241 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.607247 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.607251 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:00:48.607262 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:00:48.607270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607274 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:00:48.607279 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:00:48.607286 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179368" 2020-05-27 10:00:48.607293 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607297 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:00:48.607302 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607309 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607313 wsdl: in serializeType: returning: 179368 2020-05-27 10:00:48.607320 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:00:48.607327 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607331 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:00:48.607335 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:00:48.607341 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 10:00:48.607349 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607353 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:00:48.607363 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607368 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:00:48.607372 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 10:00:48.607377 wsdl: in serializeType: returning: 179368PLN 2020-05-27 10:00:48.607382 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179368PLN 2020-05-27 10:00:48.607404 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179368PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 10:00:48.607409 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 10:00:48.607416 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4350"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 10:00:48.607435 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 10:00:48.607442 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179368PLN 2020-05-27 10:00:48.607455 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 10:00:48.607531 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 10:00:48.607468 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:00:48.607479 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:00:48.607485 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:00:48.607490 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:00:48.607494 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:00:48.607501 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:00:48.607511 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:00:48.607519 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:00:48.607525 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:00:48.607537 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 10:00:48.607547 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:00:48.607558 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:00:48.614120 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:00:48.614144 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:00:48.614157 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 10:00:48.614163 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 10:00:48.614170 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:00:48.614175 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:00:48.614183 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:00:48.614188 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:00:48.614193 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 10:00:48.614220 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 10:00:48.624595 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 10:00:48.624626 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 10:00:48.624632 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:00:48.624638 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:00:48.624644 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:00:48.624654 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:00:48.624660 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:00:48.624666 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:00:48.624671 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:00:48.624677 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:00:27 GMT 2020-05-27 10:00:48.624684 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:00:48.624690 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 10:00:48.624696 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:00:48.624708 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 10:00:48.624736 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 10:00:48.624749 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 10:00:48.624759 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:00:48.624764 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 10:00:48.624770 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 10:00:48.624807 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:00:48.624820 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:00:48.624826 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:00:48.624858 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:00:48.624865 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 08:00:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 10:00:48.624906 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 10:00:48.624917 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 10:00:48.624943 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 10:00:48.624949 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 10:00:48.625067 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 10:00:48.625164 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 10:00:48.625171 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 10:00:48.625180 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 10:00:48.625192 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:00:48.625215 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 10:00:48.625278 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 10:00:48.625307 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:00:48.625319 nusoap_client: got fault 2020-05-27 10:00:48.625327 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 10:00:48.625332 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 10:00:48.625337 nusoap_client: detail =