Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 63.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3184825010 450 961 Model turbiny: S200G
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR040226 B63
JR T3760
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 13:57:20 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 15:57:27.685869 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 15:57:27.685920 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:57:27.685940 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 15:57:27.685956 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:57:27.685965 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 15:57:27.685972 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 15:57:27.685985 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 15:57:27.685993 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:57:27.685999 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:57:27.686008 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 15:57:27.686016 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 15:57:27.686026 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 15:57:27.686032 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 15:57:27.686036 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 15:57:27.686040 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 15:57:27.686044 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 15:57:27.686054 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:57:27.686069 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:57:27.686077 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 15:57:27.686082 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 15:57:27.686087 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 15:57:27.686096 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 15:57:27.686104 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 15:57:27.692629 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 15:57:27.692651 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 15:57:27.692661 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 15:57:27.692667 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:57:27.692672 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:57:27.692677 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 15:57:27.692681 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 15:57:27.692712 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 15:57:27.709718 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 15:57:27.709735 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 15:57:27.709742 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 15:57:27.709747 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 15:57:27.709752 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 15:57:27.709758 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 15:57:27.709763 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 15:57:27.709769 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 15:57:27.709774 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 15:57:27.709779 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 13:57:20 GMT 2020-04-01 15:57:27.709785 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 15:57:27.709790 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 15:57:27.709796 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 15:57:27.709804 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 15:57:27.709830 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 15:57:27.709850 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 15:57:27.716302 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:57:27.716327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.716366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.716379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.716421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.716465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.716478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.722881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.722906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.723440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.729984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:57:27.730232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.730461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.735909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.735957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.735993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:57:27.736520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:57:27.736803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:57:27.736816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736860 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-04-01 15:57:27.736905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.736991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.737268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.742600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.742700 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 15:57:27.742714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.742746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.742782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.742812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.742839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.743116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.743156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.743185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 15:57:27.743220 soap_transport_http: read buffer of 1974 bytes 2020-04-01 15:57:27.743230 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 15:57:27.743235 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 15:57:27.743350 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 15:57:27.743386 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 15:57:27.743399 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 15:57:27.743405 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 15:57:27.743418 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 15:57:27.743422 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 15:57:27.743585 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 15:57:27.743597 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 15:57:27.743658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743667 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 15:57:27.743687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743717 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.743725 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743739 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:57:27.743758 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.743765 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743776 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:57:27.743791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.743825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.743840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.743861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743887 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.743894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 15:57:27.743917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.743943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 15:57:27.743958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.743964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 15:57:27.743978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744002 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744009 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744018 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:57:27.744036 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:57:27.744068 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744075 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744083 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 15:57:27.744096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.744129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.744143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 15:57:27.744163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744187 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.744194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 15:57:27.744216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.744241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 15:57:27.744256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 15:57:27.744278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744302 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744309 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744318 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:57:27.744335 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744341 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744350 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:57:27.744367 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744373 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744382 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 15:57:27.744400 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.744406 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744415 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.744428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.744464 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.744479 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.744499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744521 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744528 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.744588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.744605 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744616 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.744626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 15:57:27.744644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:57:27.744669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 15:57:27.744684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744690 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 15:57:27.744703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.744734 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744743 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:57:27.744756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.744780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.744795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744801 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.744814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744843 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.744897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.744913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.744934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 15:57:27.744946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:57:27.744969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 15:57:27.744983 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.744989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 15:57:27.745002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745026 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745033 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745042 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 15:57:27.745059 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745065 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745074 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 15:57:27.745091 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745097 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745110 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 15:57:27.745129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.745135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.745157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.745207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.745226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745250 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.745257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 15:57:27.745280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 15:57:27.745318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745324 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 15:57:27.745337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745360 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745367 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745376 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:57:27.745388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745427 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.745442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745448 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.745461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745487 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.745494 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745503 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 15:57:27.745516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745542 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 15:57:27.745556 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745562 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 15:57:27.745575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745601 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745608 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745618 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.745636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.745679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745686 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.745712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745737 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.745744 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745753 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 15:57:27.745766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745790 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 15:57:27.745804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745810 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 15:57:27.745823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745847 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745854 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745863 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:57:27.745880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.745887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.745908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.745935 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 15:57:27.745950 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745955 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.745968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.745992 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.745999 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746008 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 15:57:27.746021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746045 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 15:57:27.746059 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746065 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 15:57:27.746078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746102 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.746108 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:57:27.746134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.746141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.746162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746190 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 15:57:27.746204 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746210 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.746223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746247 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.746254 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746263 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 15:57:27.746275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746299 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 15:57:27.746313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746319 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 15:57:27.746332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746355 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.746362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.746384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746408 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 15:57:27.746422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746428 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.746441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746464 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.746471 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746481 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 15:57:27.746494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 15:57:27.746532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746538 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 15:57:27.746551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.746581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.746604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746628 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.746648 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746654 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.746667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746691 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.746698 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746707 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 15:57:27.746720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746745 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 15:57:27.746759 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746765 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 15:57:27.746778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746801 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.746808 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746817 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 15:57:27.746830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746854 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.746868 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746874 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.746887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746910 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.746917 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 15:57:27.746939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.746963 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 15:57:27.746977 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.746983 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 15:57:27.746995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747019 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.747026 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747035 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 15:57:27.747048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747072 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.747086 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747092 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.747105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747129 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.747135 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747144 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 15:57:27.747157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747181 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 15:57:27.747195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747201 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 15:57:27.747214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747237 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.747244 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747253 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 15:57:27.747272 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.747279 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747288 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 15:57:27.747301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747329 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.747343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747349 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.747362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747387 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.747394 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747403 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 15:57:27.747416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747440 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 15:57:27.747454 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747459 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 15:57:27.747472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.747503 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.747525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747549 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.747563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747569 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.747582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747606 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.747613 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747622 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 15:57:27.747640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747665 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:57:27.747679 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747685 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 15:57:27.747699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747723 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:57:27.747730 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747739 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 15:57:27.747752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.747776 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.747790 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747796 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.747809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747831 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747838 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.747893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.747909 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.747929 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 15:57:27.747941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:57:27.747965 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:57:27.747979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.747985 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 15:57:27.747998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748022 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:57:27.748028 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748037 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 15:57:27.748050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.748074 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.748089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748095 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.748108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748130 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748136 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.748191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.748207 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748217 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.748227 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 15:57:27.748239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:57:27.748263 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 15:57:27.748277 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748283 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 15:57:27.748296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748321 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:57:27.748328 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748337 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 15:57:27.748350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.748374 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.748389 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748395 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.748407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748430 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748436 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.748493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.748509 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748519 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.748529 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 15:57:27.748541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:57:27.748564 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:57:27.748578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 15:57:27.748598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.748628 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 15:57:27.748661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.748668 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748677 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 15:57:27.748694 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.748700 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:57:27.748726 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.748732 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748741 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 15:57:27.748758 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.748765 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748774 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 15:57:27.748791 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.748797 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748805 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 15:57:27.748822 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.748828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748837 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.748850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.748897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.748912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748918 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.748931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748955 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.748962 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 15:57:27.748984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.748998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 15:57:27.749022 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749028 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 15:57:27.749040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749064 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749071 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749080 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 15:57:27.749097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749113 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.749130 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749137 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749146 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 15:57:27.749159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.749204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749210 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.749223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749247 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749255 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 15:57:27.749277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 15:57:27.749315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749321 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 15:57:27.749334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749358 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749365 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.749400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.749440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749446 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.749461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749486 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749493 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 15:57:27.749516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:57:27.749556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749562 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 15:57:27.749575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749601 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749608 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749617 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 15:57:27.749640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.749676 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749682 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749706 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 15:57:27.749718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.749764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.749783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749807 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749814 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 15:57:27.749836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.749860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:57:27.749874 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.749893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749917 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.749924 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749933 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:57:27.749950 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749956 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749965 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:57:27.749982 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.749988 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.749997 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:57:27.750014 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750021 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750030 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 15:57:27.750047 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750053 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750062 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:57:27.750074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.750114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.750128 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750134 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.750147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750171 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750178 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 15:57:27.750199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.750224 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.750237 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750265 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750272 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750282 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750295 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.750323 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.750356 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750365 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.750382 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.750389 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750397 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 15:57:27.750414 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.750421 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750431 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 15:57:27.750448 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.750454 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750463 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 15:57:27.750480 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.750486 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750495 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 15:57:27.750512 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:57:27.750519 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750527 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 15:57:27.750545 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750551 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750560 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.750577 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750583 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750592 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.750609 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750616 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750625 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 15:57:27.750648 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750655 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750665 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:57:27.750682 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750689 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750698 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:57:27.750711 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.750762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.750780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.750800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750825 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.750831 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750840 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:57:27.750858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750864 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750873 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 15:57:27.750890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.750896 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750905 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 15:57:27.750923 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.750929 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750938 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 15:57:27.750951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.750976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.750986 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.751019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751048 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751064 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 15:57:27.751077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.751101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.751114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751140 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751169 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.751198 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751222 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.751229 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751238 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 15:57:27.751255 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751263 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751272 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 15:57:27.751289 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.751295 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751304 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 15:57:27.751321 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.751327 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751336 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 15:57:27.751353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.751360 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751369 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 15:57:27.751386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.751392 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751401 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 15:57:27.751418 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751424 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.751450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751456 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751465 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 15:57:27.751482 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751488 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751498 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 15:57:27.751514 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751521 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751530 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:57:27.751547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751553 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:57:27.751575 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.751625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.751648 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751654 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.751668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751692 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751699 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751708 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:57:27.751726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.751732 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.751758 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.751764 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751773 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:57:27.751790 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.751796 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751806 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.751818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.751854 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.751869 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.751888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751912 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.751919 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 15:57:27.751941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.751955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.751965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.751978 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752003 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752010 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752032 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.752060 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752085 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.752092 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752101 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 15:57:27.752118 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752125 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752134 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 15:57:27.752150 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.752157 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752166 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 15:57:27.752183 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.752189 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752198 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 15:57:27.752214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752221 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752230 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 15:57:27.752247 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752253 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752262 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 15:57:27.752279 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.752313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752319 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752329 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 15:57:27.752345 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752352 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752361 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 15:57:27.752378 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752384 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752393 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 15:57:27.752410 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752416 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752425 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:57:27.752442 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752448 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752457 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:57:27.752470 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.752524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.752539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752565 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752572 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752582 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752595 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.752624 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752653 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.752660 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752670 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 15:57:27.752688 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.752694 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752703 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 15:57:27.752720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.752726 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752735 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 15:57:27.752752 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752759 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752768 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 15:57:27.752785 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752791 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752800 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 15:57:27.752817 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752824 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752832 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 15:57:27.752849 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.752856 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752865 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 15:57:27.752882 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752888 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752897 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 15:57:27.752913 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752920 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752929 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 15:57:27.752946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752952 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 15:57:27.752978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.752985 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.752994 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 15:57:27.753011 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.753017 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.753026 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 15:57:27.753043 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.753049 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.753058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.753075 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.753081 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.753090 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 15:57:27.753103 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.753164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.753182 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753188 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 15:57:27.753202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753226 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.753232 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753241 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 15:57:27.753254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.753278 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.753292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753298 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.753311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753336 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.753343 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753352 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 15:57:27.753364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.753388 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 15:57:27.753403 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753409 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 15:57:27.753422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.753453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.753479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.753485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753494 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 15:57:27.753512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.753518 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753527 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 15:57:27.753544 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.753550 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753559 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 15:57:27.753572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.753606 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 15:57:27.753620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753626 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.753651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753677 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.753683 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753693 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 15:57:27.753706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.753720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.753730 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 15:57:27.753743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.753768 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753775 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.753784 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.753813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.753826 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753851 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.753857 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753866 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 15:57:27.753884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.753890 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753899 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 15:57:27.753916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.753922 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753931 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 15:57:27.753948 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 15:57:27.753954 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.753967 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 15:57:27.753985 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.753991 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754000 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 15:57:27.754017 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.754023 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754033 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 15:57:27.754049 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.754056 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754065 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:57:27.754082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.754088 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754097 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 15:57:27.754114 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.754120 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754129 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 15:57:27.754146 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.754153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754162 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.754175 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 15:57:27.754222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.754239 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754244 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 15:57:27.754262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754287 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.754294 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.754316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.754341 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.754355 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754361 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.754374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754398 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:57:27.754406 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754419 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 15:57:27.754432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.754456 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 15:57:27.754469 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 15:57:27.754494 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.754501 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 15:57:27.754510 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 15:57:27.754527 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:57:27.754534 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 15:57:27.754542 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 15:57:27.754559 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.754566 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 15:57:27.754575 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 15:57:27.754587 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 15:57:27.754609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.754624 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754630 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.754654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.754685 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754695 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.754712 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.754718 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754728 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 15:57:27.754745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.754751 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754760 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 15:57:27.754773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.754804 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.754818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754824 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.754837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754861 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.754868 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754877 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 15:57:27.754890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.754904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.754914 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.754927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.754958 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.754965 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.754974 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.754987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.755015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755040 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755046 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755055 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 15:57:27.755073 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755079 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755088 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 15:57:27.755105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.755112 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755121 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 15:57:27.755138 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755144 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755153 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 15:57:27.755170 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.755176 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755185 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 15:57:27.755202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755208 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755217 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 15:57:27.755234 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.755240 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755253 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 15:57:27.755270 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755277 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755286 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 15:57:27.755303 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755309 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755319 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 15:57:27.755332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.755375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.755392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 15:57:27.755429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755455 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755463 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755472 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:57:27.755491 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.755497 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755507 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:57:27.755524 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.755530 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755540 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:57:27.755557 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755564 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755573 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 15:57:27.755591 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.755597 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755606 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:57:27.755620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.755667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.755682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755688 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.755719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755742 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.755804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.755820 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.755840 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 15:57:27.755853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 15:57:27.755876 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 15:57:27.755890 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755896 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 15:57:27.755909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755933 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.755940 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755949 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 15:57:27.755962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.755976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.755986 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.756000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756006 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.756022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756047 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 15:57:27.756053 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756062 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 15:57:27.756075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.756099 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 15:57:27.756113 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756119 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 15:57:27.756132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.756161 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756171 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.756183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.756207 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.756221 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756227 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.756240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756268 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756275 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756284 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 15:57:27.756297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.756322 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 15:57:27.756335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756360 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756367 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756377 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756389 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.756418 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756450 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756457 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756467 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 15:57:27.756485 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756491 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756501 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 15:57:27.756518 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756524 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756533 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 15:57:27.756550 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756556 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756569 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 15:57:27.756587 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756594 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756603 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 15:57:27.756620 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:57:27.756626 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756640 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 15:57:27.756658 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:57:27.756665 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756674 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 15:57:27.756691 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 15:57:27.756697 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756706 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 15:57:27.756723 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.756730 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756739 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 15:57:27.756755 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756762 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756771 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 15:57:27.756788 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756794 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756803 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 15:57:27.756819 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756826 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756834 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 15:57:27.756851 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.756857 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756866 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 15:57:27.756879 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.756937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.756954 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.756960 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 15:57:27.756979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757004 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.757010 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757023 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 15:57:27.757041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.757048 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757057 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.757070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.757097 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.757112 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757117 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.757130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757154 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757161 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757170 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 15:57:27.757183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.757207 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 15:57:27.757220 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757245 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757252 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757261 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757274 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.757302 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757330 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.757337 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757346 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 15:57:27.757363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.757370 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757379 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 15:57:27.757395 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.757401 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757410 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 15:57:27.757428 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 15:57:27.757434 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757443 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 15:57:27.757459 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.757478 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757488 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 15:57:27.757506 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 15:57:27.757512 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757521 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 15:57:27.757538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.757544 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757553 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.757565 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.757616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757622 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 15:57:27.757788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757814 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.757821 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757830 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 15:57:27.757847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.757853 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757862 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.757875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.757903 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.757917 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757923 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 15:57:27.757940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757965 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.757971 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.757981 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 15:57:27.757994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758018 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 15:57:27.758032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758038 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 15:57:27.758051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758074 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.758081 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758090 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 15:57:27.758106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.758113 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758122 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.758135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758162 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.758176 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758182 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.758199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758223 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.758230 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758239 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 15:57:27.758252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758276 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 15:57:27.758290 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758296 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.758309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758332 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.758339 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758348 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 15:57:27.758364 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.758371 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758380 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 15:57:27.758392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758429 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.758445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758451 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.758469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758494 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758500 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758510 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 15:57:27.758522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758547 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.758559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758585 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758592 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758601 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758614 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758649 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758674 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.758681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758690 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.758707 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:57:27.758714 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758722 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 15:57:27.758735 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.758753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758767 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:57:27.758798 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 15:57:27.758805 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:57:27.758814 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 15:57:27.758827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 15:57:27.758842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758855 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 15:57:27.758879 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.758886 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 15:57:27.758895 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 15:57:27.758912 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.758918 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 15:57:27.758927 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 15:57:27.758940 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 15:57:27.758958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.758973 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.758979 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 15:57:27.758992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759016 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.759022 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 15:57:27.759048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.759072 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.759087 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759093 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.759106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759130 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.759136 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 15:57:27.759158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.759182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 15:57:27.759201 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759207 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.759221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759245 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.759251 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759261 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 15:57:27.759278 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.759284 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759293 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 15:57:27.759310 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.759316 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759330 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 15:57:27.759348 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.759355 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759364 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 15:57:27.759377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.759412 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759428 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759434 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.759447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759471 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759478 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759487 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 15:57:27.759500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.759524 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.759537 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759568 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759575 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759584 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.759626 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.759663 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 15:57:27.759690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.759696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 15:57:27.759721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.759728 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759736 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 15:57:27.759754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.759760 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759769 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 15:57:27.759785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.759792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 15:57:27.759817 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.759823 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759832 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 15:57:27.759849 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 15:57:27.759855 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759864 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 15:57:27.759877 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.759913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.759929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759935 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 15:57:27.759952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759976 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.759983 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.759992 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 15:57:27.760009 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760015 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760024 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 15:57:27.760041 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760047 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760057 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 15:57:27.760073 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.760080 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760092 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 15:57:27.760110 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760116 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760126 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 15:57:27.760142 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760149 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760158 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 15:57:27.760174 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760180 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760189 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 15:57:27.760206 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760212 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760221 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 15:57:27.760234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.760284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.760298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760305 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 15:57:27.760323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760346 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.760353 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 15:57:27.760375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.760400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 15:57:27.760430 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 15:57:27.760437 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 15:57:27.760446 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 15:57:27.760462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760468 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 15:57:27.760482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.760525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 15:57:27.760542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.760552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 15:57:27.760563 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 15:57:27.760580 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.760586 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 15:57:27.760596 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 15:57:27.760613 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 15:57:27.760619 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 15:57:27.760638 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 15:57:27.760657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.760664 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.760674 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.760691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.760709 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.760719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.760736 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.760742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.760751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.760768 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.760774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 15:57:27.760784 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.760800 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.760807 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 15:57:27.760816 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.760832 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:57:27.760838 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 15:57:27.760847 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 15:57:27.760863 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.760869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.760878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.760894 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 15:57:27.760900 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 15:57:27.760910 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 15:57:27.760925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.760931 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 15:57:27.760940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.760957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.760963 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 15:57:27.760972 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.760987 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 15:57:27.760993 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 15:57:27.761006 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 15:57:27.761023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.761029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.761039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.761055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.761061 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 15:57:27.761070 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.761081 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 15:57:27.761111 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.761139 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 15:57:27.761164 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.761191 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 15:57:27.761216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.761242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 15:57:27.761267 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.761293 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 15:57:27.761319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.761344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 15:57:27.761370 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.761395 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 15:57:27.761420 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.761446 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 15:57:27.761471 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 15:57:27.761498 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 15:57:27.761523 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 15:57:27.761548 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 15:57:27.761574 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 15:57:27.761599 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 15:57:27.761624 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.761659 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 15:57:27.761685 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.761710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 15:57:27.761736 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.761761 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 15:57:27.761786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.761811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 15:57:27.761837 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.761862 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:57:27.761887 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.761913 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:57:27.761938 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.761963 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 15:57:27.761989 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.762014 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 15:57:27.762040 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.762066 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 15:57:27.762091 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.762116 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 15:57:27.762141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.762167 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:57:27.762193 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.762219 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 15:57:27.762245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.762270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.762295 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.762325 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.762350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.762375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.762400 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.762425 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 15:57:27.762450 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 15:57:27.762475 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 15:57:27.762500 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.762525 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 15:57:27.762551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.762576 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.762601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.762627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 15:57:27.762658 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.762684 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 15:57:27.762709 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.762735 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 15:57:27.762761 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.762786 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 15:57:27.762811 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.762835 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 15:57:27.762861 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.762886 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 15:57:27.762911 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.762937 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.762962 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.762987 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 15:57:27.763012 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.763042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 15:57:27.763067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.763093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 15:57:27.763119 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763136 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763161 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.763187 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763203 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763219 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763244 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.763269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.763366 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763391 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.763416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.763513 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763538 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763563 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763588 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763613 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763630 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763660 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763685 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763706 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763731 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763756 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763782 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763807 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763832 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.763856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763881 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763906 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763932 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.763957 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.763999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.764024 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764049 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.764074 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764099 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.764123 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764148 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.764173 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764198 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.764223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.764372 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764421 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764456 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.764483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764509 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.764535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764552 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.764620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.764755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764771 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764802 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.764867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764884 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.764970 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.764996 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.765051 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765382 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765454 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.765513 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765561 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:57:27.765608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.765776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.765945 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.765970 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 15:57:27.765995 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766020 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.766045 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766061 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766087 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.766112 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766128 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766153 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.766178 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766201 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766227 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:57:27.766257 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766273 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766298 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.766323 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766348 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.766372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.766474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:57:27.766664 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766681 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766706 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.766732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766749 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766765 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766790 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.766816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.766935 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.766960 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.766986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.767082 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767107 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767132 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767158 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767183 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767199 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767223 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767248 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767264 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767289 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767313 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767338 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767363 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767388 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.767412 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767504 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 15:57:27.767535 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767578 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 15:57:27.767605 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767641 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.767668 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767694 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.767720 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767746 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.767772 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767798 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.767824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.767981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.767997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768012 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768037 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.768063 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768088 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.768113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768129 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768145 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.768195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 15:57:27.768314 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768330 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768345 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768361 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.768411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768427 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.768510 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768538 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 15:57:27.768577 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768594 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768662 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 15:57:27.768692 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768719 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 15:57:27.768746 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768805 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.768831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.768938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 15:57:27.768977 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769004 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 15:57:27.769029 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769056 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 15:57:27.769082 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769098 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769124 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.769150 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769167 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769192 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 15:57:27.769218 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769234 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769260 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:57:27.769286 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769302 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769328 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 15:57:27.769354 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769380 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 15:57:27.769406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769438 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.769506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 15:57:27.769663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 15:57:27.769689 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.769745 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.769796 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.769847 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.769897 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.769947 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.769994 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.770044 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.770093 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.770142 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.770191 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.770238 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.770287 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.770335 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.770383 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.770433 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.770482 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.770537 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.770585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.770639 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.770689 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.770739 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.770788 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.770851 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.770906 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.770958 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.771004 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.771050 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.771095 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.771141 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.771188 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.771236 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.771286 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.771333 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.771378 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.771424 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.771488 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.771540 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.771596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.771659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.771709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.771758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.771807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.771869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.771916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.771963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.772009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.772055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.772103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.772149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.772195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.772241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.772286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.772332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.772380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.772427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.772490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.772543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.772592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.772647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.772697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.772746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.772795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.772876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.772940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.772986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.773032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.773077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.773123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.773171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.773218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.773269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.773329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.773375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.773421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.773483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.773535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.773585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.773648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.773698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.773747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.773813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.773875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.773922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.773968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.774014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.774279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.774327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.774374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.774420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.774495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.774549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.774597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.774652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.774701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.774751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.774799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.774847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.774896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.774962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.775013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.775062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.775116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.775169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.775216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.775264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.775312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.775359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.775414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.775482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.775540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.775615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.775669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.775718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.775768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.775815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.775877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.775946 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 15:57:27.775972 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.776034 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.776091 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.776147 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.776202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.776257 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.776312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.776383 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.776439 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.776495 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.776555 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.776610 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.776671 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.776726 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.776794 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.776850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.776905 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.777248 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.777305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.777361 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.777416 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.777483 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.777547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.777603 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.777664 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.777720 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.777774 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.777829 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.777883 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.777952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.778013 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.778068 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.778122 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.778177 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.778231 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.778291 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.778347 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.778402 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.778463 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.778526 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 15:57:27.778551 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.778606 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.778669 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.778725 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.778781 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.778836 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.778896 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.778951 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.779006 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.779062 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.779117 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.779173 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.779228 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.779283 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.779343 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.779398 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.779453 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.779508 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.779564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.779620 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.779685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.779744 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.779800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.779855 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.779910 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.779965 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.780020 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.780075 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.780129 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.780184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.780244 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.780299 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.780355 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.780410 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.780465 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.780520 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.780575 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.780630 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.780690 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.780754 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 15:57:27.780776 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.780827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.780881 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.780931 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.780980 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.781029 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.781079 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.781128 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.781178 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.781228 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.781277 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.781327 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.781377 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.781426 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.781475 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.781524 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.781573 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.781623 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.781679 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.781729 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.781779 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.781829 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.781878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.781931 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.781981 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.782030 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.782079 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.782128 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.782177 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.782227 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.782276 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.782325 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.782375 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.782425 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.782474 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.782524 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.782574 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.782623 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.782678 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.782736 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 15:57:27.782758 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.782809 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.782861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.782918 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.782970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.783025 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.783078 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.783129 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 15:57:27.783181 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 15:57:27.783233 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 15:57:27.783285 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.783337 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.783388 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.783439 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.783490 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.783543 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.783594 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.783651 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.783703 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.783754 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.783807 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.783858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.783910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.783962 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.784014 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.784066 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.784118 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 15:57:27.784174 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.784225 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.784277 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.784329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.784380 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.784432 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.784485 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.784536 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.784588 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.784645 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.784697 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.784749 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.784804 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 15:57:27.784821 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 15:57:27.784851 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 15:57:27.784879 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 15:57:27.784906 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 15:57:27.784932 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 15:57:27.784950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.784965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.784975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.784984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.784993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.785001 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.785009 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.785017 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:57:27.785025 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:57:27.785033 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:57:27.785040 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.785048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.785056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.785068 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.785077 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785093 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.785101 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.785117 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.785124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785140 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.785149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.785156 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.785164 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.785172 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:57:27.785180 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.785187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.785195 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.785203 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.785211 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.785219 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.785226 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.785234 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.785243 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.785250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.785258 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.785266 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.785274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.785284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.785291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.785299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.785307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.785314 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.785322 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.785330 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:57:27.785337 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:57:27.785345 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:57:27.785352 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.785360 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.785367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.785375 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.785383 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785391 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785398 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.785406 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.785421 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.785428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785436 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785443 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.785451 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.785459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.785471 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.785479 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:57:27.785487 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.785495 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.785502 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.785510 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.785519 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.785526 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.785534 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.785541 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.785549 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.785556 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.785563 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.785571 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.785578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.785588 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.785595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.785603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.785610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.785617 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.785624 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.785635 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:57:27.785643 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:57:27.785650 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:57:27.785657 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.785664 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.785671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.785678 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.785687 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785694 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785702 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.785709 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785716 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.785723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.785730 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785744 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.785752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.785758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.785765 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.785772 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:57:27.785779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.785786 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.785793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.785800 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.785807 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.785814 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.785821 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.785828 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.785835 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.785842 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.785849 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.785860 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.785867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 15:57:27.785876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 15:57:27.785883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 15:57:27.785890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 15:57:27.785897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.785904 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 15:57:27.785911 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 15:57:27.785917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 15:57:27.785924 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 15:57:27.785931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 15:57:27.785937 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 15:57:27.785944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 15:57:27.785951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 15:57:27.785957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 15:57:27.785964 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.785971 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785978 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 15:57:27.785985 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 15:57:27.785992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 15:57:27.785999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 15:57:27.786006 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.786013 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 15:57:27.786020 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.786027 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 15:57:27.786034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 15:57:27.786041 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 15:57:27.786047 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 15:57:27.786054 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 15:57:27.786061 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 15:57:27.786067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 15:57:27.786074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 15:57:27.786081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 15:57:27.786088 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 15:57:27.786095 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 15:57:27.786101 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 15:57:27.786108 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 15:57:27.786115 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 15:57:27.786122 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 15:57:27.786128 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 15:57:27.786392 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 15:57:27.786402 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 15:57:27.786407 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 15:57:27.786411 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 15:57:27.786418 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 15:57:27.786423 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 15:57:27.786427 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 15:57:27.786440 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 15:57:27.786449 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 15:57:27.786484 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786491 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 15:57:27.786505 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 15:57:27.786527 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 15:57:27.786533 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 15:57:27.786537 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 15:57:27.786542 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 15:57:27.786547 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 15:57:27.786557 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:57:27.786563 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:57:27.786568 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:57:27.786577 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786586 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 15:57:27.786591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 15:57:27.786617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.786626 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 15:57:27.786635 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.786662 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 15:57:27.786668 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 15:57:27.786673 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 15:57:27.786677 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 15:57:27.786680 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 15:57:27.786685 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 15:57:27.786689 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 15:57:27.786693 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 15:57:27.786697 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 15:57:27.786704 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 15:57:27.786715 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:57:27.786721 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:57:27.786725 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 15:57:27.786732 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786737 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 15:57:27.786742 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 15:57:27.786768 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 15:57:27.786775 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786779 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786784 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786789 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 15:57:27.786799 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 15:57:27.786807 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786811 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:57:27.786815 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 15:57:27.786822 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205198" 2020-04-01 15:57:27.786829 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786834 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:57:27.786838 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786845 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786849 wsdl: in serializeType: returning: 205198 2020-04-01 15:57:27.786856 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 15:57:27.786863 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786867 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:57:27.786871 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 15:57:27.786877 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 15:57:27.786884 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786888 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 15:57:27.786897 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786902 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 15:57:27.786907 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 15:57:27.786912 wsdl: in serializeType: returning: 205198PLN 2020-04-01 15:57:27.786916 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205198PLN 2020-04-01 15:57:27.786936 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205198PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 15:57:27.786941 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 15:57:27.786947 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7974"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 15:57:27.786960 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 15:57:27.786965 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205198PLN 2020-04-01 15:57:27.786974 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 15:57:27.787041 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 15:57:27.786983 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 15:57:27.786993 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 15:57:27.786998 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 15:57:27.787003 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 15:57:27.787007 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 15:57:27.787013 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:57:27.787022 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:57:27.787030 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 15:57:27.787035 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 15:57:27.787047 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 15:57:27.787055 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 15:57:27.787062 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 15:57:27.793537 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 15:57:27.793551 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 15:57:27.793559 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 15:57:27.793564 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 15:57:27.793570 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 15:57:27.793574 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 15:57:27.793579 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 15:57:27.793583 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 15:57:27.793587 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 15:57:27.793613 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 15:57:27.802097 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 15:57:27.802122 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 15:57:27.802129 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 15:57:27.802134 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 15:57:27.802140 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 15:57:27.802146 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 15:57:27.802152 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 15:57:27.802158 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 15:57:27.802163 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 15:57:27.802168 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 13:57:20 GMT 2020-04-01 15:57:27.802175 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 15:57:27.802180 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 15:57:27.802186 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 15:57:27.802195 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 15:57:27.802220 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 15:57:27.802230 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 15:57:27.802240 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 15:57:27.802244 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 15:57:27.802249 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 15:57:27.802290 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 15:57:27.802302 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 15:57:27.802307 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 15:57:27.802333 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 15:57:27.802339 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 13:57:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 15:57:27.802371 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 15:57:27.802380 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 15:57:27.802399 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 15:57:27.802405 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 15:57:27.802508 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 15:57:27.802611 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 15:57:27.802618 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 15:57:27.802626 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 15:57:27.802646 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 15:57:27.802670 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 15:57:27.802726 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 15:57:27.802758 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 15:57:27.802770 nusoap_client: got fault 2020-04-01 15:57:27.802777 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 15:57:27.802782 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 15:57:27.802787 nusoap_client: detail =