Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 63.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3184825010 450 961 Model turbiny: S200G
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR040226 B63
JR T3760
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:55:36.382134 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:55:36.382189 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:36.382207 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:55:36.382227 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:36.382246 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:55:36.382269 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:55:36.382285 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:55:36.382295 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:36.382302 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:36.382312 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:36.382322 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:55:36.382334 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:55:36.382340 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:55:36.382345 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:55:36.382349 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:55:36.382353 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:55:36.382366 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:36.382382 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:36.382391 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:55:36.382397 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:55:36.382403 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:55:36.382422 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:55:36.382431 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:55:36.390314 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:55:36.390348 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:55:36.390380 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:55:36.390389 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:36.390395 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:36.390400 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:55:36.390404 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:55:36.390434 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:55:36.406412 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:55:36.406444 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:55:36.406456 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:36.406467 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:55:36.406477 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:55:36.406487 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:55:36.406498 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:55:36.406510 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:55:36.406520 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:55:36.406531 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:21 GMT 2019-04-25 13:55:36.406541 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:55:36.406551 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:55:36.406562 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:55:36.406579 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:55:36.406620 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:55:36.406648 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 13:55:36.414247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.414295 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.414340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.414363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:36.421982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.422043 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.422073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.422122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.422147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:36.422168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:36.422218 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:55:36.429617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:36.429644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:36.429734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.429775 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:36.429794 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:55:36.429841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.429883 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.429922 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.429945 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.429968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.429988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.430262 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.430322 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:55:36.437368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.437406 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.437471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.437514 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.437542 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.437593 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.437626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:36.437656 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:55:36.437706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.437746 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.437788 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:36.437839 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 13:55:36.437966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.437992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:36.438018 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 13:55:36.438035 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:55:36.438044 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:55:36.438078 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:55:36.438127 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:55:36.438150 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:55:36.438161 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:55:36.438188 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:55:36.438197 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:55:36.438442 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:55:36.438465 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:55:36.438543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:55:36.438606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438661 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.438676 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438703 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:36.438742 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.438755 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:36.438803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.438869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.438898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.438937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.438987 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.439001 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:55:36.439045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.439092 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:55:36.439119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:55:36.439155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439204 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.439217 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439236 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:36.439283 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.439296 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439318 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:36.439354 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.439367 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439386 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:55:36.439422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.439490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.439521 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:55:36.439560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439610 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.439624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:55:36.439672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.439722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:55:36.439752 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:55:36.439792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439842 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.439856 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439875 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:36.439908 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.439919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.439936 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:36.439970 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.439982 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440002 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:55:36.440037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.440050 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440070 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.440097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.440171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.440200 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.440241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.440429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.440464 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:36.440506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:55:36.440532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:36.440581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:55:36.440610 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440622 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:55:36.440649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440699 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.440712 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440730 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:36.440755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.440802 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.440831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440843 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.440869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440916 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.440929 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.440949 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:55:36.440975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.441025 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:55:36.441055 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441066 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:55:36.441099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.441163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441182 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.441208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.441257 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.441286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441298 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.441324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441374 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.441388 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:55:36.441444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.441493 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:55:36.441523 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441534 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:55:36.441573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441621 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.441633 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441652 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:36.441686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.441698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441716 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.441739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.441792 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:55:36.441819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441830 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.441856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.441917 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441936 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:55:36.441961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.441990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.442010 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:55:36.442040 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442051 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:55:36.442082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442129 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.442142 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442160 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:36.442195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.442207 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.442251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.442318 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:55:36.442348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442361 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.442387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442444 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.442458 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442478 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:55:36.442505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.442554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:55:36.442592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442602 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:55:36.442626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442672 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.442685 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442703 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.442729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.442776 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:55:36.442804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442815 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.442838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.442896 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442913 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:55:36.442937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.442964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.442983 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:55:36.443010 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443021 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:55:36.443046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.443105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.443149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.443196 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.443223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443235 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.443260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443342 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.443357 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443375 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:55:36.443393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.443423 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:55:36.443441 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443448 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:55:36.443465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443493 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.443500 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443511 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:55:36.443524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.443550 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.443566 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443572 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.443586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443612 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.443619 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443630 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:55:36.443643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.443668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:55:36.443684 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443690 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:55:36.443704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443729 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.443736 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443746 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:55:36.443759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.443784 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.443799 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443806 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.443820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443845 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.443852 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:55:36.443875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.443901 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:55:36.443916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443922 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:55:36.443935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443959 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.443966 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.443976 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:55:36.443994 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.444000 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444010 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:55:36.444023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.444052 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.444068 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444074 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.444088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444112 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.444119 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444130 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:55:36.444142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.444167 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:55:36.444183 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444189 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:36.444202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.444233 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.444256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.444281 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.444303 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444310 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.444325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444350 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.444357 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444367 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:36.444380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.444405 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:36.444421 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444427 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:55:36.444440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444465 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:36.444472 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444481 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:55:36.444495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.444519 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.444534 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444540 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.444554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444577 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444584 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.444644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.444660 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444671 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:36.444681 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:55:36.444693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:36.444718 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:36.444734 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444739 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:55:36.444753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444780 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:36.444787 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444797 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:55:36.444810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.444835 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.444850 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.444870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444900 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.444957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.444973 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.444983 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:36.444994 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:55:36.445006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:36.445030 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:36.445045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445051 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:55:36.445065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445097 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:55:36.445124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445131 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:55:36.445159 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445166 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445175 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:36.445193 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.445200 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445209 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:36.445227 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.445234 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445244 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:55:36.445261 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.445267 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445277 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:55:36.445299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.445306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.445329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.445379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.445396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.445416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445441 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:55:36.445470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.445495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:55:36.445510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445516 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:55:36.445530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445554 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445561 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445571 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:55:36.445588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445595 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445605 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.445622 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445629 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445638 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:36.445651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.445684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.445698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445705 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.445718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445742 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445750 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:55:36.445773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.445799 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:55:36.445814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:36.445834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.445888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.445913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.445928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445934 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.445948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445972 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.445979 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.445989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:36.446002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.446027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:36.446042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446049 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:36.446062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446086 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446093 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446103 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:55:36.446121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446128 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.446156 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446163 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446173 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:36.446186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.446218 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.446233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446240 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.446253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446277 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:36.446313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.446339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:36.446354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.446375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446399 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.446406 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446416 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:36.446433 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446440 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446450 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:36.446467 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446473 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446483 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:36.446500 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.446507 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:36.446534 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.446541 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446551 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:36.446563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.446605 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.446621 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446627 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.446641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446665 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:55:36.446696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.446710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.446720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.446735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446765 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446772 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.446826 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446850 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.446858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.446885 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.446892 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446902 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:55:36.446920 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.446927 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446937 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:55:36.446954 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.446961 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.446970 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:55:36.446988 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.446994 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447004 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:55:36.447021 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:36.447028 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447038 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:55:36.447056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447062 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447072 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.447090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.447123 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447130 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447140 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:36.447157 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447164 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447174 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:36.447186 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.447256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.447276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447308 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.447316 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447326 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:36.447345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447352 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447361 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:36.447378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447385 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447395 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:36.447412 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.447419 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447428 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:55:36.447441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.447478 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.447514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447539 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:55:36.447569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.447585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.447594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.447608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447635 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.447695 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447720 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.447727 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447737 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:36.447755 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447761 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447772 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:55:36.447789 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.447796 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447806 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:36.447823 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.447830 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447839 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:55:36.447857 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.447863 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447873 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:36.447890 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.447897 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447906 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:36.447924 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.447957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447964 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.447974 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:55:36.447991 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.447998 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.448007 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:55:36.448025 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448031 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.448041 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:36.448058 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448065 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.448074 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:36.448087 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.448141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.448159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448165 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.448179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448203 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448210 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448220 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:36.448238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.448245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.448271 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448288 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:36.448311 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.448318 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448328 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.448341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.448378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448399 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.448413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448438 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:55:36.448468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.448483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.448493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.448506 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448535 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448542 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.448595 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448620 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.448627 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448637 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:36.448655 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448662 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448671 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:55:36.448692 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.448700 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448710 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:36.448728 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.448734 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448744 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:55:36.448761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.448768 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448778 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:36.448795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.448802 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:36.448829 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448836 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448845 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.448863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448871 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448880 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:55:36.448898 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448904 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448914 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:55:36.448932 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.448938 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448948 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:55:36.448965 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.448972 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.448981 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:36.448999 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.449005 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.449015 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:36.449028 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.449086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.449102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449130 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449137 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449148 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449160 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.449190 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449215 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.449222 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449232 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:55:36.449250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.449257 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449267 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:55:36.449284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.449291 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449306 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:55:36.449324 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.449331 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449341 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:55:36.449359 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.449366 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449376 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:55:36.449393 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.449400 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449409 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:36.449427 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.449433 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449443 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:55:36.449460 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.449467 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449477 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:55:36.449494 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.449501 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449511 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:55:36.449528 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.449535 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449544 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:36.449562 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.449568 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449577 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:36.449594 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.449601 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449611 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:55:36.449628 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.449634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449644 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.449661 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.449668 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449678 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:55:36.449691 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.449775 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449782 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:55:36.449797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449822 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.449829 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449839 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:36.449852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.449877 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449892 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449899 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.449913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449938 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.449945 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.449957 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:55:36.449980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.450020 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:55:36.450037 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450044 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:55:36.450059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.450091 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.450119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.450126 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450136 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:36.450153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.450160 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450169 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:36.450187 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.450194 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450203 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:55:36.450216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.450253 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:55:36.450269 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450275 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.450290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450322 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.450330 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450340 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:55:36.450353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.450378 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:55:36.450391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.450419 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450426 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.450435 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.450464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.450478 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450503 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.450510 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450520 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:55:36.450538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.450545 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450555 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:55:36.450572 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.450579 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450588 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:55:36.450606 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:36.450612 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450622 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:55:36.450639 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.450646 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450656 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:55:36.450673 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.450680 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450689 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:55:36.450707 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.450714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450724 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:36.450741 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.450748 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450757 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:55:36.450775 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.450781 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450791 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:55:36.450808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.450815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450825 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.450837 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:36.450888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.450905 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450912 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:55:36.450926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.450958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.450981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.450996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.451006 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.451021 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451027 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.451041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451065 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:36.451073 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451083 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:55:36.451095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.451120 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:55:36.451134 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:36.451161 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.451168 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:36.451178 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:55:36.451196 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:36.451203 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:36.451212 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:55:36.451230 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.451237 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:36.451247 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:55:36.451259 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:36.451283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.451304 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451310 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.451325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.451358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.451386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451393 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451403 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:36.451420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451427 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451437 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:36.451449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.451482 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451498 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451504 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.451518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451542 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:55:36.451572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.451587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.451597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.451610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451637 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451645 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451655 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.451697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451722 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451729 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451739 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:55:36.451757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451763 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451773 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:55:36.451790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.451797 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451807 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:55:36.451825 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451831 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451841 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:55:36.451858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.451865 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451875 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:55:36.451892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451899 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451908 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:55:36.451926 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.451933 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451943 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:55:36.451960 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.451967 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.451976 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:36.451994 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.452000 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.452010 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:36.452023 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.452069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.452086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452092 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:55:36.452109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452133 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.452140 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452150 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:36.452169 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.452175 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452185 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:36.452202 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.452209 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452218 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:36.452235 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.452242 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452252 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:36.452269 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.452275 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452285 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:36.452303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.452344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.452360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452366 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.452380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452404 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.452469 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.452486 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452496 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:36.452506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:55:36.452519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:36.452543 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:55:36.452558 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452564 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:55:36.452578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452602 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.452609 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452619 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:55:36.452632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.452657 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.452672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452678 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.452692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452717 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:36.452724 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452734 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:55:36.452747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.452771 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:55:36.452786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452792 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:55:36.452806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452830 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.452837 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452847 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.452860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.452884 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.452899 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.452919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452943 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.452950 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452961 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:55:36.452973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.452988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.452998 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:55:36.453012 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453039 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453046 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453070 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.453100 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453126 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453134 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453144 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:55:36.453162 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453168 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453178 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:55:36.453195 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453202 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453212 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:55:36.453229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453236 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453245 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:55:36.453262 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453269 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453279 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:55:36.453301 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:36.453308 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453319 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:55:36.453337 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:36.453343 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453353 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:55:36.453371 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:36.453377 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453387 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:55:36.453405 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.453411 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453421 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:55:36.453439 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453445 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453455 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:55:36.453472 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453479 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453489 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:55:36.453506 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453513 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453523 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:55:36.453540 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453547 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453557 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:55:36.453570 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.453631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.453649 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453656 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:55:36.453670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453695 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453702 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453712 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:55:36.453725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.453750 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.453765 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453771 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.453785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453810 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.453817 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453827 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:55:36.453839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.453864 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:55:36.453879 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453885 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.453899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453924 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.453931 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453941 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:55:36.453958 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.453965 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.453975 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:36.453992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.453999 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454009 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:36.454026 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454033 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454043 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:36.454055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.454092 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454107 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454113 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.454128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454153 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454160 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454171 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:55:36.454184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.454209 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.454222 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454250 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454257 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454267 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.454317 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.454349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:36.454377 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.454384 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454393 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:36.454411 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454418 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454427 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:55:36.454445 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.454451 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454461 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:55:36.454479 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454485 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:36.454513 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454519 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454529 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:55:36.454547 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:36.454553 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454563 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:55:36.454576 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.454614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.454631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454637 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:55:36.454652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454676 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.454683 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454693 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:55:36.454711 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454718 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454727 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:55:36.454744 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454751 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454761 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:55:36.454778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.454785 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454795 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:55:36.454812 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454819 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454828 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:55:36.454845 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454852 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454862 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:55:36.454879 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454886 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454895 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:55:36.454912 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.454919 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454929 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:55:36.454942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.454983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.454994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.455009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455016 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:55:36.455031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455055 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.455062 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:55:36.455085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.455110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:55:36.455126 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:36.455133 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:55:36.455145 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:55:36.455160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455167 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:55:36.455180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455204 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.455224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:36.455241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.455251 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:36.455261 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:55:36.455278 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.455285 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:55:36.455300 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:55:36.455318 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:36.455325 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:55:36.455336 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:55:36.455353 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.455359 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.455369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.455387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.455393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.455403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.455420 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.455427 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.455436 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.455454 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.455460 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:55:36.455470 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.455487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.455493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:55:36.455503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.455520 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:36.455526 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:55:36.455536 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:55:36.455553 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.455559 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.455569 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.455586 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:36.455592 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:55:36.455602 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:55:36.455619 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.455625 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:55:36.455635 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.455652 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.455659 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:36.455668 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.455684 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:36.455690 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:55:36.455700 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:55:36.455713 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:55:36.455748 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.455778 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:55:36.455805 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.455832 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:55:36.455858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.455885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:55:36.455911 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.455938 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:55:36.455964 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.455990 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:55:36.456016 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:55:36.456042 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:55:36.456069 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:55:36.456095 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:55:36.456123 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:55:36.456149 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:55:36.456176 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.456202 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:55:36.456269 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.456300 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:55:36.456328 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.456354 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:55:36.456381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.456407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:55:36.456433 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.456459 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:36.456485 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.456512 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:36.456538 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.456564 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:36.456590 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.456617 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:55:36.456644 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.456670 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:55:36.456696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.456724 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:36.456750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.456777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:36.456804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.456830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.456856 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.456882 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.456908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.456934 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.456960 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.456986 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:55:36.457012 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:55:36.457038 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:55:36.457064 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.457090 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:55:36.457116 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.457142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.457168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.457195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:55:36.457221 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.457246 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:55:36.457273 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.457303 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:55:36.457331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.457357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:55:36.457383 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.457410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:36.457436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.457464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:55:36.457492 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457510 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457535 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.457561 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457578 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457595 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457621 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.457647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.457749 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457775 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.457801 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457827 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.457853 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457870 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.457921 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457938 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.457965 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.457992 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458018 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.458044 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458070 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.458095 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458121 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.458146 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458172 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.458198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.458266 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458292 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.458323 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458350 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.458376 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458402 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.458428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.458583 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458600 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458616 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458642 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.458668 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458694 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.458721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458755 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458781 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.458807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.458925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.458975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.459026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.459128 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459154 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.459181 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459215 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459232 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.459285 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459316 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:36.459342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459376 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.459429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.459548 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459574 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:55:36.459600 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459626 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.459652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459678 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.459703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459737 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.459807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:55:36.459979 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.459996 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460022 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.460048 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460082 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460108 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.460134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.460236 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460262 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460289 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460319 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460346 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460363 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460388 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460414 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460431 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460457 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460484 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460510 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460536 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460562 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.460588 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460615 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460641 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460667 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:36.460693 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460711 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460736 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:36.460762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460788 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.460814 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460840 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.460866 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460892 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.460918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.460987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.461072 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461089 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461106 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461132 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.461158 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.461211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.461301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:36.461421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461438 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461455 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461472 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.461523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461574 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.461626 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461653 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:36.461679 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461714 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461731 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461757 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:36.461783 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461809 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:36.461835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461853 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.461922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.461990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:36.462042 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462068 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:55:36.462094 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462120 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:36.462145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462171 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:36.462197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462273 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.462303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:36.462448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:55:36.462474 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.462531 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.462581 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.462630 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.462676 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.462724 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.462770 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.462818 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.462870 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.462917 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.462966 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.463013 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.463059 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.463107 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.463155 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.463201 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.463248 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.463300 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.463351 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.463398 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.463448 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.463503 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.463557 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.463605 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.463651 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.463697 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.463744 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.463792 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.463840 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.463894 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.463941 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.463989 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.464090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.464139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.464187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.464235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.464281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.464334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.464383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.464431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.464479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.464525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.464572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.464619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.464666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.464714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.464762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.464808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.464856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.464904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.464951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.464999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.465047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.465099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.465151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.465198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.465245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.465292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.465344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.465393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.465440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.465492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.465539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.465587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.465643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.465691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.465738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.465786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.465832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.465880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.465927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.465974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.466021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.466067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.466116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.466162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.466208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.466256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.466308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.466355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.466402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.466450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.466497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.466546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.466594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.466644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.466696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.466742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.466788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.466834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.466880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.466929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.466977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.467031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.467077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.467125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.467180 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:55:36.467207 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.467268 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.467328 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.467384 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.467438 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.467491 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.467546 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.467599 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.467652 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.467706 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.467759 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.467813 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.467866 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.467921 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.467975 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.468028 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.468082 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.468135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.468190 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.468244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.468301 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.468356 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.468410 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.468464 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.468517 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.468571 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.468633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.468687 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.468741 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.468795 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.468848 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.468901 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.468964 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:55:36.468988 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.469091 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.469146 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.469201 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.469254 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.469313 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.469368 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.469422 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.469476 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.469531 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.469584 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.469638 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.469692 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.469746 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.469800 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.469853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.469908 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.469962 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.470016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.470071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.470125 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.470180 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.470234 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.470287 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.470346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.470401 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.470455 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.470508 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.470563 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.470617 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.470670 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.470724 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.470786 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:55:36.470808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.470857 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.470906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.470955 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.471004 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.471052 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.471100 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.471148 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.471196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.471245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.471297 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.471347 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.471396 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.471445 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.471493 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.471542 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.471590 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.471639 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.471687 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.471736 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.471783 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.471832 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.471880 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.471928 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.471976 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.472024 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.472072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.472120 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.472168 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.472216 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.472264 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.472318 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.472373 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:55:36.472395 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.472445 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.472495 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.472546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.472596 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.472645 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:36.472695 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:36.472745 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:36.472795 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.472846 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.472896 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.472946 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.472995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.473046 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.473095 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.473145 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.473195 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.473246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.473301 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.473353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.473403 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.473453 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.473503 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.473554 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:36.473604 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.473653 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.473704 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.473753 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.473804 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.473855 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.473905 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.473956 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.474009 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:55:36.474026 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:55:36.474056 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:55:36.474083 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:55:36.474110 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:55:36.474137 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:55:36.474158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.474173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.474183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.474192 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.474250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.474260 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:36.474269 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:36.474278 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:36.474286 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.474299 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.474309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.474318 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.474327 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474337 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.474346 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.474354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.474362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.474369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474386 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.474395 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.474403 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.474411 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.474418 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:36.474426 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.474434 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.474442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.474450 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.474458 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.474466 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.474475 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.474483 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.474491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.474501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.474508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.474518 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.474525 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.474534 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:36.474543 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:36.474550 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:36.474558 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.474565 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.474573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.474580 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.474588 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474595 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.474602 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.474610 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.474618 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.474625 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474633 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.474648 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.474656 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.474663 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.474671 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:36.474679 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.474686 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.474693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.474701 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.474708 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.474716 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.474724 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.474731 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.474739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.474748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.474756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.474765 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.474772 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.474780 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:36.474787 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:36.474794 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:36.474801 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.474808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.474816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.474823 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.474830 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474837 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.474843 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.474850 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.474857 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.474864 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474871 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.474878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.474885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.474893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.474900 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.474907 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:36.474915 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.474922 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.474929 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.474936 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.474943 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.474950 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.474956 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.474963 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.474970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:36.474978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.474985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:36.474993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:36.474999 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:36.475006 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:36.475013 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:36.475020 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:36.475027 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:36.475033 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:36.475040 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:36.475047 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:36.475053 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.475062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.475068 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:36.475075 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:36.475082 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:36.475088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.475095 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:36.475102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:36.475109 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:36.475115 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:36.475122 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:36.475128 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:36.475134 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:36.475141 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:36.475148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:36.475155 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:36.475162 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:36.475168 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:36.475175 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:36.475182 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:36.475501 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:55:36.475512 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:36.475517 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:36.475523 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:36.475529 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:55:36.475534 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:55:36.475538 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:55:36.475548 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:55:36.475556 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:55:36.475601 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475609 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:36.475624 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:55:36.475646 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:55:36.475652 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:55:36.475657 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:55:36.475661 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:55:36.475666 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:36.475677 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:36.475684 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:36.475689 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:36.475701 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475711 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:36.475716 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:55:36.475740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.475749 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:36.475754 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.475778 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:55:36.475784 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:55:36.475788 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:55:36.475792 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:55:36.475796 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:55:36.475799 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:55:36.475804 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:36.475808 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:55:36.475814 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:36.475825 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:36.475831 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:36.475835 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:36.475841 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475847 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:36.475851 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:36.475876 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:55:36.475882 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475887 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475893 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475897 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:36.475907 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:55:36.475915 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:36.475919 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:36.475924 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:55:36.475930 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205198" 2019-04-25 13:55:36.475938 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:36.475942 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:36.475946 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:36.475953 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:36.475958 wsdl: in serializeType: returning: 205198 2019-04-25 13:55:36.475964 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:55:36.475971 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:36.475975 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:36.475979 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:55:36.475984 wsdl: in serializeType: returning: 205198 2019-04-25 13:55:36.475988 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205198 2019-04-25 13:55:36.476007 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205198 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:55:36.476011 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:55:36.476017 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3512"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:55:36.476032 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:55:36.476038 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205198 2019-04-25 13:55:36.476048 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:55:36.476123 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:55:36.476060 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:55:36.476071 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:55:36.476077 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:55:36.476081 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:55:36.476085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:55:36.476092 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:36.476102 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:36.476111 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:55:36.476116 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:55:36.476129 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:55:36.476140 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:55:36.476148 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:55:36.484045 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:55:36.484062 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:55:36.484073 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:55:36.484079 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:55:36.484084 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:36.484089 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:36.484093 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:55:36.484097 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:55:36.484101 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:55:36.484132 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:55:36.493879 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:55:36.493898 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:55:36.493904 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:36.493910 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:55:36.493916 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:55:36.493921 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:55:36.493927 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:55:36.493932 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:55:36.493938 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:55:36.493943 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:21 GMT 2019-04-25 13:55:36.493949 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:55:36.493955 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:55:36.493960 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:55:36.493970 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:55:36.493994 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:55:36.494005 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:55:36.494014 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:55:36.494019 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:55:36.494024 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:55:36.494060 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:55:36.494072 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:55:36.494077 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:55:36.494101 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:36.494108 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:55:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:55:36.494136 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:55:36.494149 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:55:36.494171 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:55:36.494177 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:55:36.494284 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:55:36.494388 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:55:36.494396 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:55:36.494405 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:55:36.494416 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:55:36.494439 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:55:36.494496 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:55:36.494530 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:55:36.494542 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:55:36.494550 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:55:36.494555 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:55:36.494559 nusoap_client: detail =