Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 63.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3184825010 450 961 Model turbiny: S200G
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR040226 B63
JR T3760
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 21 Feb 2020 02:28:17 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-02-21 03:28:17.422111 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-02-21 03:28:17.422173 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:28:17.422189 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-02-21 03:28:17.422206 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:28:17.422215 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-02-21 03:28:17.422223 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-02-21 03:28:17.422238 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-02-21 03:28:17.422246 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:28:17.422253 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:28:17.422263 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-02-21 03:28:17.422271 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 03:28:17.422282 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 03:28:17.422288 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 03:28:17.422293 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 03:28:17.422298 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 03:28:17.422301 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-02-21 03:28:17.422315 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:28:17.422332 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:28:17.422341 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 03:28:17.422347 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-02-21 03:28:17.422353 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-02-21 03:28:17.422362 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 03:28:17.422371 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 03:28:17.429292 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 03:28:17.429308 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 03:28:17.429318 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-02-21 03:28:17.429325 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:28:17.429330 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:28:17.429334 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-02-21 03:28:17.429338 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-02-21 03:28:17.429371 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-02-21 03:28:17.447180 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-02-21 03:28:17.447198 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-02-21 03:28:17.447205 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:28:17.447210 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 03:28:17.447215 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 03:28:17.447221 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 03:28:17.447226 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 03:28:17.447232 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 03:28:17.447237 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 03:28:17.447243 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 02:28:17 GMT 2020-02-21 03:28:17.447248 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 03:28:17.447253 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-02-21 03:28:17.447259 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 03:28:17.447267 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-02-21 03:28:17.447296 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-02-21 03:28:17.447316 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-02-21 03:28:17.453763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:28:17.453789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.453800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.453836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.453849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.453890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.453930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.460803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.466768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.466782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.466853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.466894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.466917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.466946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467335 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-02-21 03:28:17.467360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:28:17.467465 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-02-21 03:28:17.467559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.467985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.468013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.468032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.473993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474328 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-02-21 03:28:17.474459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-02-21 03:28:17.474843 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-02-21 03:28:17.474852 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 03:28:17.474857 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-02-21 03:28:17.474885 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-02-21 03:28:17.474919 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 03:28:17.474932 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 03:28:17.474937 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 03:28:17.474950 wsdl: got WSDL URL 2020-02-21 03:28:17.474955 wsdl: Parse WSDL 2020-02-21 03:28:17.475139 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-02-21 03:28:17.475152 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-02-21 03:28:17.475198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-02-21 03:28:17.475225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475254 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475262 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475276 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:28:17.475296 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475302 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475312 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:28:17.475327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.475361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.475376 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.475396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475422 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.475429 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-02-21 03:28:17.475452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.475477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-02-21 03:28:17.475491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475496 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-02-21 03:28:17.475510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475534 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475541 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475550 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:28:17.475567 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475573 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475582 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:28:17.475599 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475606 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475615 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:28:17.475627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.475660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.475675 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475680 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-02-21 03:28:17.475694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475718 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.475724 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475734 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-02-21 03:28:17.475747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.475771 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-02-21 03:28:17.475785 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-02-21 03:28:17.475804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475827 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475833 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475845 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:28:17.475862 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475869 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475878 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:28:17.475894 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.475901 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475910 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:28:17.475926 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.475932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475941 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.475954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.475980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.475991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.476005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.476031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476055 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476061 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.476124 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.476140 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:28:17.476162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-02-21 03:28:17.476173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:28:17.476197 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 03:28:17.476211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476217 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-02-21 03:28:17.476230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476254 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.476261 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476270 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-02-21 03:28:17.476287 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.476293 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476302 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-02-21 03:28:17.476318 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.476325 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476334 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-02-21 03:28:17.476350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.476357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.476378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.476413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.476427 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476433 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.476447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476471 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.476478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476487 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-02-21 03:28:17.476500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.476524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 03:28:17.476538 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476543 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-02-21 03:28:17.476557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.476587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:28:17.476609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.476633 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.476647 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476652 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.476670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476694 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.476701 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476710 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-02-21 03:28:17.476723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.476762 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-02-21 03:28:17.476777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476782 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-02-21 03:28:17.476796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.476827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.476849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.476873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.476887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476893 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.476906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476931 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.476937 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476947 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-02-21 03:28:17.476960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.476975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.476984 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-02-21 03:28:17.476999 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477004 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-02-21 03:28:17.477023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477050 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.477057 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477067 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:28:17.477094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.477101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477110 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.477123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477151 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-02-21 03:28:17.477166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477172 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.477185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477210 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.477217 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477226 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-02-21 03:28:17.477240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477264 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-02-21 03:28:17.477279 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477284 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-02-21 03:28:17.477297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477322 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.477329 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477339 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:28:17.477363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.477370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.477405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477433 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-02-21 03:28:17.477447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477452 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.477465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477489 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.477495 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477505 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-02-21 03:28:17.477517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477540 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-02-21 03:28:17.477554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477559 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-02-21 03:28:17.477572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.477602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.477625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-02-21 03:28:17.477662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477668 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.477681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477704 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.477711 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-02-21 03:28:17.477732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-02-21 03:28:17.477769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477775 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-02-21 03:28:17.477788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.477818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.477840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477864 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.477877 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477883 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.477896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477920 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.477927 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477936 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-02-21 03:28:17.477949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.477972 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 03:28:17.477986 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.477991 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-02-21 03:28:17.478004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478034 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.478041 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478050 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 03:28:17.478063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.478100 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478106 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.478119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478143 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.478150 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-02-21 03:28:17.478172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 03:28:17.478209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478215 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-02-21 03:28:17.478228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478251 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.478258 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478267 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-02-21 03:28:17.478279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478303 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.478317 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478323 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.478335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478359 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.478365 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478374 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-02-21 03:28:17.478387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478411 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 03:28:17.478424 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478430 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-02-21 03:28:17.478443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478466 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.478472 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478481 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-02-21 03:28:17.478498 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.478504 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478513 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-02-21 03:28:17.478526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478553 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.478566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478572 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.478585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478608 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.478615 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478624 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-02-21 03:28:17.478637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478660 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 03:28:17.478687 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478694 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:28:17.478707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.478738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478748 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.478761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478785 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.478800 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478806 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.478819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478846 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.478853 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478863 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:28:17.478876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.478901 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:28:17.478916 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478922 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-02-21 03:28:17.478936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478960 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:28:17.478967 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.478977 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 03:28:17.478990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.479014 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.479048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479054 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.479067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479092 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479098 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479134 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.479153 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.479169 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479179 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:28:17.479189 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-02-21 03:28:17.479200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:28:17.479224 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:28:17.479237 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479243 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-02-21 03:28:17.479256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479280 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:28:17.479287 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479296 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:28:17.479308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.479332 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.479345 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479351 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.479364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479392 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.479446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.479461 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479471 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:28:17.479480 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-02-21 03:28:17.479492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:28:17.479515 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-02-21 03:28:17.479529 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479535 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-02-21 03:28:17.479548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479572 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:28:17.479578 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479588 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-02-21 03:28:17.479600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.479624 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.479638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479643 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.479656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479678 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479684 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.479737 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.479753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479763 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:28:17.479772 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-02-21 03:28:17.479784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:28:17.479807 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:28:17.479820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479826 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-02-21 03:28:17.479839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.479870 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479880 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-02-21 03:28:17.479897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.479903 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-02-21 03:28:17.479929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.479935 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479944 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-02-21 03:28:17.479961 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.479967 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.479976 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:28:17.479993 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.479999 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480008 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 03:28:17.480030 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.480036 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480046 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-02-21 03:28:17.480063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.480069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.480091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.480169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480175 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.480189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480213 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-02-21 03:28:17.480243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-02-21 03:28:17.480282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-02-21 03:28:17.480301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480325 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480332 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480341 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 03:28:17.480361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.480394 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480400 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480409 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:28:17.480422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.480469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.480501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-02-21 03:28:17.480554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-02-21 03:28:17.480592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:28:17.480610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480640 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.480661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.480699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.480717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480741 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:28:17.480769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:28:17.480807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-02-21 03:28:17.480825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480849 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480856 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480865 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-02-21 03:28:17.480883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.480915 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.480921 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480930 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:28:17.480943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.480974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.480988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.480994 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.481007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481036 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.481056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-02-21 03:28:17.481086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.481111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:28:17.481126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481132 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.481145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481170 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481176 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481186 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:28:17.481204 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.481210 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481220 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:28:17.481237 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.481244 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481253 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:28:17.481270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481277 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481286 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:28:17.481303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:28:17.481332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.481377 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.481391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.481424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481448 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481464 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-02-21 03:28:17.481476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.481491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.481500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.481513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481540 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481547 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.481596 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481620 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.481627 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.481653 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.481659 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481668 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-02-21 03:28:17.481684 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.481691 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481699 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-02-21 03:28:17.481716 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.481722 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481731 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 03:28:17.481747 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.481753 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481762 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-02-21 03:28:17.481778 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:28:17.481784 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481795 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-02-21 03:28:17.481811 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481818 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481827 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.481843 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.481874 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481881 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481890 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-02-21 03:28:17.481906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481912 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481921 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:28:17.481938 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.481944 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.481952 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:28:17.481965 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.482041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482047 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.482061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482084 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.482091 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482100 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:28:17.482117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482123 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482132 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:28:17.482149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482155 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482163 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:28:17.482180 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.482186 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482195 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 03:28:17.482207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.482242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.482275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482299 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482315 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-02-21 03:28:17.482328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.482352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.482365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482391 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482397 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482407 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482419 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.482448 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482471 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.482478 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482487 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:28:17.482516 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482523 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482533 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 03:28:17.482550 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.482557 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482566 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:28:17.482583 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.482589 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482598 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 03:28:17.482616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.482622 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:28:17.482652 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.482659 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482669 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:28:17.482687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.482720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482726 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482735 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 03:28:17.482752 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482759 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482769 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 03:28:17.482786 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482792 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482801 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:28:17.482818 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482825 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482834 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:28:17.482846 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.482913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.482930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482936 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.482949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482974 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.482981 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.482990 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:28:17.483006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.483044 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483050 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483059 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:28:17.483076 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.483082 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483091 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.483139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.483171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483195 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-02-21 03:28:17.483223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.483237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.483247 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.483260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483285 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483312 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.483341 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483364 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483371 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483382 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:28:17.483399 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483405 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483414 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-02-21 03:28:17.483431 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483437 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483446 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-02-21 03:28:17.483462 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483469 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483478 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-02-21 03:28:17.483494 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.483500 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483509 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:28:17.483525 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.483531 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483540 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:28:17.483556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.483587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483594 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483602 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-02-21 03:28:17.483619 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483625 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483634 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-02-21 03:28:17.483651 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483657 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483666 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-02-21 03:28:17.483682 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483689 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483698 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:28:17.483714 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.483720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:28:17.483741 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.483796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.483810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483837 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483844 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483853 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.483894 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483917 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483923 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483932 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-02-21 03:28:17.483950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483956 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483965 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-02-21 03:28:17.483982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.483988 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.483996 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 03:28:17.484013 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.484024 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484034 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-02-21 03:28:17.484051 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.484057 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484066 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-02-21 03:28:17.484089 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.484095 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484104 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-02-21 03:28:17.484120 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.484126 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484135 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-02-21 03:28:17.484151 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.484157 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484166 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-02-21 03:28:17.484195 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.484202 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484212 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-02-21 03:28:17.484229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.484235 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484244 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-02-21 03:28:17.484262 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.484268 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-02-21 03:28:17.484295 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.484301 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484310 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-02-21 03:28:17.484327 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.484334 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.484361 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.484368 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484377 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-02-21 03:28:17.484390 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.484475 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484482 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-02-21 03:28:17.484498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484522 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.484529 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484539 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-02-21 03:28:17.484565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.484589 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484603 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484609 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.484622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484645 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.484652 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484661 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-02-21 03:28:17.484673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.484697 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 03:28:17.484711 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484717 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-02-21 03:28:17.484730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484753 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.484760 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484769 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.484785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.484791 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484800 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:28:17.484817 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.484823 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484832 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:28:17.484848 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.484854 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484863 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:28:17.484875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.484910 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-02-21 03:28:17.484924 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484930 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.484943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484966 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.484973 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.484982 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-02-21 03:28:17.484994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.485024 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-02-21 03:28:17.485038 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.485066 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485072 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.485081 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485094 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.485110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.485123 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485147 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.485153 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485162 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-02-21 03:28:17.485179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.485185 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485194 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-02-21 03:28:17.485210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.485216 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485225 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-02-21 03:28:17.485242 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-02-21 03:28:17.485248 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485257 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-02-21 03:28:17.485273 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.485279 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485288 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-02-21 03:28:17.485305 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.485311 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485320 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-02-21 03:28:17.485336 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.485342 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485351 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:28:17.485368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.485374 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485383 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-02-21 03:28:17.485413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.485420 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485429 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-02-21 03:28:17.485446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.485452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485462 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.485474 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-02-21 03:28:17.485525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.485542 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485548 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-02-21 03:28:17.485562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.485593 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.485615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.485641 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.485655 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485661 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.485674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485698 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:28:17.485705 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485715 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-02-21 03:28:17.485728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.485765 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-02-21 03:28:17.485778 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-02-21 03:28:17.485802 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.485809 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 03:28:17.485818 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-02-21 03:28:17.485835 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:28:17.485841 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-02-21 03:28:17.485850 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-02-21 03:28:17.485867 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.485873 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-02-21 03:28:17.485882 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-02-21 03:28:17.485895 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-02-21 03:28:17.485917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.485932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.485951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.485981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.485990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.486007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486014 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486028 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-02-21 03:28:17.486046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486052 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486061 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-02-21 03:28:17.486073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.486106 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486125 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.486139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486162 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486168 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486178 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-02-21 03:28:17.486190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.486214 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.486227 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486252 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486259 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486268 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.486308 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486333 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486339 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486349 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-02-21 03:28:17.486365 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486371 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-02-21 03:28:17.486397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.486403 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486412 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-02-21 03:28:17.486428 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486435 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486444 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-02-21 03:28:17.486461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.486467 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486476 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-02-21 03:28:17.486493 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486499 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486508 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-02-21 03:28:17.486525 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.486531 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486540 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-02-21 03:28:17.486557 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486563 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486572 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-02-21 03:28:17.486589 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486595 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486604 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-02-21 03:28:17.486616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.486660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.486676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-02-21 03:28:17.486696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486719 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486726 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486735 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-02-21 03:28:17.486752 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.486758 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486767 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:28:17.486784 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.486791 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:28:17.486816 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486822 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:28:17.486848 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.486854 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486864 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-02-21 03:28:17.486876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.486914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.486929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486934 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.486949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486977 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.486990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487013 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.487039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.487055 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487066 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:28:17.487075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-02-21 03:28:17.487087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-02-21 03:28:17.487110 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 03:28:17.487124 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487130 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-02-21 03:28:17.487144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487168 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.487174 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487184 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-02-21 03:28:17.487196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.487220 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.487234 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487239 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.487253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487276 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:28:17.487282 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487292 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-02-21 03:28:17.487304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.487328 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-02-21 03:28:17.487341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487347 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-02-21 03:28:17.487360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.487389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487398 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.487410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.487434 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.487448 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487453 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.487466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487490 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487497 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487507 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-02-21 03:28:17.487519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.487533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.487543 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 03:28:17.487555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487581 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487587 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487597 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.487638 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487662 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487669 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487678 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-02-21 03:28:17.487694 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487701 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487710 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-02-21 03:28:17.487726 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487732 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487741 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-02-21 03:28:17.487758 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487764 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487774 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-02-21 03:28:17.487790 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487797 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487807 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-02-21 03:28:17.487823 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:28:17.487829 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487838 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-02-21 03:28:17.487854 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:28:17.487861 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487870 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-02-21 03:28:17.487886 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-02-21 03:28:17.487893 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487901 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-02-21 03:28:17.487918 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.487924 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487933 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-02-21 03:28:17.487949 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487956 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487966 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-02-21 03:28:17.487982 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.487988 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.487997 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-02-21 03:28:17.488014 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488024 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.488034 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-02-21 03:28:17.488052 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488058 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.488067 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-02-21 03:28:17.488080 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.488146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.488163 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488169 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-02-21 03:28:17.488185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488209 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488216 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488225 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-02-21 03:28:17.488237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.488261 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.488275 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488281 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.488294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488317 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.488324 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488333 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-02-21 03:28:17.488346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.488369 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 03:28:17.488383 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488389 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.488404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488427 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488434 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488443 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-02-21 03:28:17.488460 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.488466 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488475 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-02-21 03:28:17.488492 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.488498 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488507 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-02-21 03:28:17.488524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488530 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488539 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-02-21 03:28:17.488551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.488586 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488600 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488606 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.488620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488644 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488650 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-02-21 03:28:17.488672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.488686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.488695 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.488708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488733 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488740 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488762 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.488790 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.488821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488830 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-02-21 03:28:17.488847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.488853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-02-21 03:28:17.488878 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488885 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488894 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-02-21 03:28:17.488910 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.488917 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488926 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-02-21 03:28:17.488942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-02-21 03:28:17.488974 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.488980 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.488989 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-02-21 03:28:17.489006 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:28:17.489012 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.489026 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-02-21 03:28:17.489039 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.489076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.489097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489103 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-02-21 03:28:17.489116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489140 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.489146 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489155 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-02-21 03:28:17.489172 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489178 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489187 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-02-21 03:28:17.489204 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489210 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489219 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-02-21 03:28:17.489235 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.489242 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489251 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-02-21 03:28:17.489267 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489274 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489282 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-02-21 03:28:17.489299 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489305 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489314 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-02-21 03:28:17.489330 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489336 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489345 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-02-21 03:28:17.489368 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489374 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489383 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-02-21 03:28:17.489396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.489446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.489460 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-02-21 03:28:17.489480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489503 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.489510 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-02-21 03:28:17.489532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.489555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 03:28:17.489571 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-02-21 03:28:17.489577 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-02-21 03:28:17.489588 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-02-21 03:28:17.489602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489608 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-02-21 03:28:17.489620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.489661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-02-21 03:28:17.489677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.489687 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-02-21 03:28:17.489697 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-02-21 03:28:17.489713 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.489719 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-02-21 03:28:17.489729 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-02-21 03:28:17.489744 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-02-21 03:28:17.489750 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-02-21 03:28:17.489759 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-02-21 03:28:17.489775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.489781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.489791 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.489806 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.489813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.489822 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.489838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.489844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.489853 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.489869 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.489875 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-02-21 03:28:17.489884 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.489900 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.489906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-02-21 03:28:17.489915 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.489931 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:28:17.489937 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-02-21 03:28:17.489946 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-02-21 03:28:17.489961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.489967 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.489977 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.489992 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-02-21 03:28:17.489998 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-02-21 03:28:17.490007 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-02-21 03:28:17.490028 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.490036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-02-21 03:28:17.490045 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.490062 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.490068 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-02-21 03:28:17.490077 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.490092 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-02-21 03:28:17.490098 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-02-21 03:28:17.490107 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-02-21 03:28:17.490118 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-02-21 03:28:17.490147 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.490174 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-02-21 03:28:17.490199 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.490224 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-02-21 03:28:17.490249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.490274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-02-21 03:28:17.490299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.490324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-02-21 03:28:17.490363 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.490389 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-02-21 03:28:17.490415 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.490440 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-02-21 03:28:17.490466 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-02-21 03:28:17.490491 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-02-21 03:28:17.490517 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-02-21 03:28:17.490543 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-02-21 03:28:17.490569 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-02-21 03:28:17.490594 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-02-21 03:28:17.490633 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.490658 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-02-21 03:28:17.490684 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.490709 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-02-21 03:28:17.490733 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.490758 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-02-21 03:28:17.490783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.490807 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-02-21 03:28:17.490833 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.490858 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:28:17.490883 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.490908 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:28:17.490932 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.490971 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-02-21 03:28:17.490998 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.491028 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-02-21 03:28:17.491055 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.491082 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-02-21 03:28:17.491108 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.491134 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-02-21 03:28:17.491160 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.491187 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:28:17.491213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.491252 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-02-21 03:28:17.491279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.491305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.491330 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.491355 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.491379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.491404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.491428 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.491453 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-02-21 03:28:17.491478 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-02-21 03:28:17.491503 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-02-21 03:28:17.491527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.491552 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-02-21 03:28:17.491576 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.491601 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.491626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.491651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-02-21 03:28:17.491676 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.491742 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-02-21 03:28:17.491766 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.491791 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-02-21 03:28:17.491815 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.491842 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-02-21 03:28:17.491868 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.491894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-02-21 03:28:17.491918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.491943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-02-21 03:28:17.491969 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.491985 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492010 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.492040 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492056 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492072 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492096 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.492120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.492216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.492318 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492343 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492367 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492392 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492415 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492432 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492456 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492481 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492497 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492521 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492545 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492569 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492593 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492617 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.492642 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492666 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492690 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492715 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.492739 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.492804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492828 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.492853 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492877 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.492902 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492926 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.492951 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.492976 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.493001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.493149 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493165 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.493228 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493253 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.493277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.493357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.493469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493484 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493500 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.493566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493613 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493638 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.493663 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493687 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.493711 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493727 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493742 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493757 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493781 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.493805 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493829 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:28:17.493854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.493934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.493996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.494051 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494075 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 03:28:17.494101 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494125 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.494150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.494198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.494295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 03:28:17.494452 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494468 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494492 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.494517 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494532 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494548 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494572 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.494596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494627 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.494691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.494786 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494811 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.494835 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494860 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.494884 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494899 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494924 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.494948 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494964 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.494988 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.495032 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495058 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.495084 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495110 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.495135 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495161 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.495186 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495211 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-02-21 03:28:17.495236 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495278 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-02-21 03:28:17.495304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.495368 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495393 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.495417 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495441 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.495466 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.495515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.495656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495672 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495687 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.495736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.495785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495801 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.495864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.495951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-02-21 03:28:17.495990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.496096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.496196 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496221 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-02-21 03:28:17.496247 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496263 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496279 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496295 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496333 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-02-21 03:28:17.496358 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496382 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-02-21 03:28:17.496406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496437 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496462 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.496486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-02-21 03:28:17.496598 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496623 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-02-21 03:28:17.496647 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496671 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-02-21 03:28:17.496695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496720 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-02-21 03:28:17.496744 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496760 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.496840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-02-21 03:28:17.496974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-02-21 03:28:17.497010 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.497067 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.497115 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.497162 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.497209 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.497253 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.497301 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.497360 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.497408 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.497456 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.497501 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.497548 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.497597 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.497644 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.497692 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.497751 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.497798 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.497844 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.497889 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.497935 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.497981 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.498054 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.498104 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.498160 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.498211 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.498257 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.498305 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.498425 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.498473 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.498521 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.498569 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.498620 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.498666 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.498715 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.498783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.498829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.498875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.498920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.498965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.499009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.499060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.499106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.499164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.499212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.499259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.499305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.499351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.499397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.499445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.499492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.499551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.499611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.499658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.499705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.499752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.499800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.499848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.499899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.499962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.500006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.500055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.500099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.500145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.500191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.500236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.500285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.500330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.500388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.500444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.500492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.500539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.500586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.500634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.500679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.500726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.500785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.500830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.500875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.500918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.500963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.501007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.501058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.501103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.501149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.501194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.501240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.501285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.501330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.501377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.501423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.501468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.501517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.501581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.501627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.501672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.501718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.501764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.501811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.501858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.501921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.501965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.502011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.502070 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 03:28:17.502094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.502151 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.502204 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.502269 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.502324 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.502376 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.502429 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.502481 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.502533 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.502586 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.502650 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.502700 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.502750 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.502801 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.502851 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.502901 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.502951 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.503009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.503068 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.503124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.503190 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.503291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.503344 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.503401 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.503453 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.503519 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.503569 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.503619 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.503670 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.503720 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.503770 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.503820 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.503870 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.503922 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.503979 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-02-21 03:28:17.504001 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.504059 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.504110 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.504161 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.504212 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.504264 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.504315 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.504380 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.504434 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.504487 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.504539 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.504592 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.504646 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.504698 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.504764 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.504815 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.504865 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.504915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.504966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.505022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.505075 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.505126 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.505177 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.505228 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.505282 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.505347 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.505402 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.505455 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.505508 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.505560 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.505613 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.505679 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.505730 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.505782 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.505840 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-02-21 03:28:17.505861 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.505922 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.505970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.506022 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.506124 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.506172 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.506220 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.506280 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.506328 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.506374 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.506420 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.506465 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.506510 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.506556 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.506602 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.506648 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.506693 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.506741 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.506786 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.506832 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.506878 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.506923 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.506969 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.507014 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.507065 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.507112 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.507158 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.507203 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.507249 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.507294 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.507340 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.507384 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.507430 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.507476 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.507527 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-02-21 03:28:17.507547 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.507598 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.507646 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.507694 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.507741 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.507788 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.507836 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-02-21 03:28:17.507883 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-02-21 03:28:17.507930 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-02-21 03:28:17.507978 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.508034 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.508083 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.508131 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.508179 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.508227 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.508275 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.508322 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.508370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.508418 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.508466 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.508515 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.508563 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.508610 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.508658 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.508705 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.508752 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-02-21 03:28:17.508800 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.508847 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.508895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.508957 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.509007 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.509062 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.509113 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.509164 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.509215 wsdl: current service: Service1 2020-02-21 03:28:17.509232 wsdl: current port: Service1Soap 2020-02-21 03:28:17.509260 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-02-21 03:28:17.509300 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-02-21 03:28:17.509325 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-02-21 03:28:17.509349 wsdl: Parsing WSDL done 2020-02-21 03:28:17.509365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.509380 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.509388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.509397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.509405 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.509412 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.509419 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:28:17.509426 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:28:17.509434 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:28:17.509441 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.509449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.509456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.509463 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.509471 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509479 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.509486 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.509494 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.509501 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.509508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.509515 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509522 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.509536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.509543 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.509551 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.509558 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:28:17.509565 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.509572 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.509579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.509586 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.509594 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.509601 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.509608 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.509615 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.509622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.509632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.509639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.509647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.509654 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.509661 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.509668 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:28:17.509675 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:28:17.509682 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:28:17.509690 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.509696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.509704 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.509711 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.509718 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509725 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.509732 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.509739 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.509746 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.509753 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.509759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.509781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.509787 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.509794 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.509801 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:28:17.509808 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.509816 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.509822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.509829 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.509836 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.509843 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.509850 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.509857 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.509864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.509873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.509880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.509887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.509894 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.509900 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.509906 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:28:17.509913 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:28:17.509919 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:28:17.509926 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.509932 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.509939 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.509945 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.509952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509959 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.509965 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.509972 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.509979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.509986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.509992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.509999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.510006 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.510013 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.510025 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.510032 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.510039 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:28:17.510046 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.510052 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.510059 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.510065 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.510072 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.510078 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.510085 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.510091 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.510098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-02-21 03:28:17.510106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-02-21 03:28:17.510112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-02-21 03:28:17.510119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510126 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-02-21 03:28:17.510132 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-02-21 03:28:17.510139 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-02-21 03:28:17.510146 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-02-21 03:28:17.510153 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-02-21 03:28:17.510159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-02-21 03:28:17.510166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-02-21 03:28:17.510172 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-02-21 03:28:17.510178 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-02-21 03:28:17.510185 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.510191 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.510198 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-02-21 03:28:17.510205 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-02-21 03:28:17.510211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-02-21 03:28:17.510218 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-02-21 03:28:17.510224 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.510230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-02-21 03:28:17.510237 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-02-21 03:28:17.510243 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-02-21 03:28:17.510250 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-02-21 03:28:17.510256 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-02-21 03:28:17.510262 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-02-21 03:28:17.510269 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-02-21 03:28:17.510275 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-02-21 03:28:17.510281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-02-21 03:28:17.510288 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-02-21 03:28:17.510295 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-02-21 03:28:17.510302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-02-21 03:28:17.510309 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-02-21 03:28:17.510315 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-02-21 03:28:17.510389 nusoap_client: checkWSDL 2020-02-21 03:28:17.510398 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:28:17.510403 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:28:17.510407 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-02-21 03:28:17.510413 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-02-21 03:28:17.510417 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 03:28:17.510421 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-02-21 03:28:17.510429 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-02-21 03:28:17.510437 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 03:28:17.510467 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510473 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:28:17.510486 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-02-21 03:28:17.510507 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-02-21 03:28:17.510513 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-02-21 03:28:17.510517 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-02-21 03:28:17.510522 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-02-21 03:28:17.510526 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:28:17.510537 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:28:17.510543 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:28:17.510548 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:28:17.510556 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510564 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-02-21 03:28:17.510569 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-02-21 03:28:17.510594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.510602 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:28:17.510606 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.510632 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 03:28:17.510637 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-02-21 03:28:17.510641 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-02-21 03:28:17.510645 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-02-21 03:28:17.510648 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-02-21 03:28:17.510652 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-02-21 03:28:17.510656 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-02-21 03:28:17.510661 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:28:17.510665 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-02-21 03:28:17.510671 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205198" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-02-21 03:28:17.510681 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:28:17.510687 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:28:17.510691 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-02-21 03:28:17.510697 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510703 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-02-21 03:28:17.510707 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-02-21 03:28:17.510732 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-02-21 03:28:17.510738 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510743 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510748 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510753 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-02-21 03:28:17.510761 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 03:28:17.510768 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510773 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:28:17.510778 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 03:28:17.510784 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205198" 2020-02-21 03:28:17.510791 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510795 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:28:17.510800 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510806 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510811 wsdl: in serializeType: returning: 205198 2020-02-21 03:28:17.510817 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-02-21 03:28:17.510824 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510828 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:28:17.510832 wsdl: in serializeType: returning: 2020-02-21 03:28:17.510838 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-02-21 03:28:17.510844 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510848 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-02-21 03:28:17.510860 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510864 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-02-21 03:28:17.510869 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-02-21 03:28:17.510873 wsdl: in serializeType: returning: 205198PLN 2020-02-21 03:28:17.510878 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205198PLN 2020-02-21 03:28:17.510891 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205198PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-02-21 03:28:17.510895 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-02-21 03:28:17.510901 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4932"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-02-21 03:28:17.510914 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-02-21 03:28:17.510920 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205198PLN 2020-02-21 03:28:17.510928 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-02-21 03:28:17.510995 nusoap_client: sending message, length=499 2020-02-21 03:28:17.510937 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-02-21 03:28:17.510947 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-02-21 03:28:17.510952 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-02-21 03:28:17.510957 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-02-21 03:28:17.510961 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-02-21 03:28:17.510967 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:28:17.510977 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:28:17.510984 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 03:28:17.510989 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 03:28:17.511001 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-02-21 03:28:17.511008 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-02-21 03:28:17.511015 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-02-21 03:28:17.517683 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-02-21 03:28:17.517692 soap_transport_http: socket connected 2020-02-21 03:28:17.517700 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-02-21 03:28:17.517705 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-02-21 03:28:17.517710 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-02-21 03:28:17.517714 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-02-21 03:28:17.517718 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-02-21 03:28:17.517722 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-02-21 03:28:17.517727 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-02-21 03:28:17.517749 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-02-21 03:28:17.526465 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-02-21 03:28:17.526474 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-02-21 03:28:17.526479 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:28:17.526485 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-02-21 03:28:17.526490 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-02-21 03:28:17.526495 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-02-21 03:28:17.526500 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-02-21 03:28:17.526506 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-02-21 03:28:17.526511 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-02-21 03:28:17.526516 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 21 Feb 2020 02:28:17 GMT 2020-02-21 03:28:17.526521 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-02-21 03:28:17.526527 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-02-21 03:28:17.526532 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-02-21 03:28:17.526538 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-02-21 03:28:17.526556 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-02-21 03:28:17.526569 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-02-21 03:28:17.526577 soap_transport_http: read to EOF 2020-02-21 03:28:17.526581 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-02-21 03:28:17.526585 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-02-21 03:28:17.526610 soap_transport_http: closed socket 2020-02-21 03:28:17.526620 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-02-21 03:28:17.526625 soap_transport_http: end of send() 2020-02-21 03:28:17.526639 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-02-21 03:28:17.526644 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 21 Feb 2020 02:28:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-02-21 03:28:17.526664 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-02-21 03:28:17.526672 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-02-21 03:28:17.526689 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-02-21 03:28:17.526694 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-02-21 03:28:17.526769 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-02-21 03:28:17.526868 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-02-21 03:28:17.526874 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-02-21 03:28:17.526882 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-02-21 03:28:17.526892 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 03:28:17.526915 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-02-21 03:28:17.526967 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-02-21 03:28:17.526987 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-02-21 03:28:17.526998 nusoap_client: got fault 2020-02-21 03:28:17.527005 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-02-21 03:28:17.527010 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-02-21 03:28:17.527016 nusoap_client: detail =