Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 62.00/65.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700060R2S K16 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2353
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 08:24:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 10:24:11.390476 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 10:24:11.390540 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:24:11.390555 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179355" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 10:24:11.390572 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:24:11.390582 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 10:24:11.390590 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 10:24:11.390604 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 10:24:11.390612 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:24:11.390619 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:24:11.390628 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 10:24:11.390636 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 10:24:11.390647 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 10:24:11.390653 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 10:24:11.390657 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 10:24:11.390662 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 10:24:11.390665 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 10:24:11.390677 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:24:11.390693 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:24:11.390701 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 10:24:11.390707 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 10:24:11.390713 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 10:24:11.390728 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 10:24:11.390737 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 10:24:11.396832 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 10:24:11.396848 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 10:24:11.396858 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 10:24:11.396864 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:24:11.396869 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:24:11.396874 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 10:24:11.396878 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 10:24:11.396911 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 10:24:11.412669 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 10:24:11.412686 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 10:24:11.412693 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:24:11.412698 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 10:24:11.412704 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 10:24:11.412709 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 10:24:11.412714 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 10:24:11.412721 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 10:24:11.412726 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 10:24:11.412731 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 08:24:06 GMT 2019-10-19 10:24:11.412737 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 10:24:11.412742 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 10:24:11.412748 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 10:24:11.412757 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 10:24:11.412784 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 10:24:11.412812 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 10:24:11.418689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.418990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.424763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:24:11.424991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.425312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:24:11.431258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:24:11.431277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:24:11.431446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.431953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.437998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438406 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 10:24:11.438431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 10:24:11.438776 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-19 10:24:11.438786 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 10:24:11.438792 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 10:24:11.438902 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 10:24:11.438938 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 10:24:11.438951 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 10:24:11.438957 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 10:24:11.438974 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 10:24:11.438978 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 10:24:11.439165 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 10:24:11.439180 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 10:24:11.439229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439238 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 10:24:11.439258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439289 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439298 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439317 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:24:11.439338 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439346 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439358 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:24:11.439373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.439415 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.439431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.439453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439480 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.439487 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 10:24:11.439511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.439537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 10:24:11.439553 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 10:24:11.439573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439598 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439605 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439614 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:24:11.439632 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439638 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439648 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:24:11.439665 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439672 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439681 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:24:11.439694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.439728 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.439743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439758 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 10:24:11.439772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439797 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.439810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 10:24:11.439835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.439861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 10:24:11.439876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 10:24:11.439897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439921 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439928 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439938 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:24:11.439955 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439962 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.439972 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:24:11.439989 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.439995 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440005 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:24:11.440022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.440028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.440050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.440088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.440103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.440125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.440216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.440233 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:24:11.440255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 10:24:11.440267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:24:11.440292 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 10:24:11.440307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440313 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 10:24:11.440328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440352 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.440359 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440369 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 10:24:11.440386 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.440393 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440402 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 10:24:11.440419 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.440426 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440435 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 10:24:11.440452 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.440459 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.440481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.440517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.440531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.440552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440578 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.440585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440594 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 10:24:11.440607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.440632 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 10:24:11.440647 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440653 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 10:24:11.440666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440691 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.440697 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440707 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:24:11.440720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.440745 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.440759 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440765 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.440783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440814 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.440821 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 10:24:11.440844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.440870 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 10:24:11.440885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440891 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 10:24:11.440904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.440935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.440957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.440972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.440981 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.440995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441001 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.441015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441039 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.441046 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 10:24:11.441068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441093 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 10:24:11.441107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441113 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 10:24:11.441126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441151 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.441158 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441167 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:24:11.441185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.441193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.441215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441245 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 10:24:11.441259 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441265 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.441279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441303 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.441310 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441320 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 10:24:11.441333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441357 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 10:24:11.441372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441378 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 10:24:11.441391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441415 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.441422 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441432 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:24:11.441449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.441456 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.441478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441507 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 10:24:11.441521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441527 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.441540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441564 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.441571 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441580 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 10:24:11.441593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441618 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 10:24:11.441632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441639 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 10:24:11.441652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.441683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.441705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441730 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 10:24:11.441744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441750 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.441763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441787 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.441794 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 10:24:11.441822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441847 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 10:24:11.441862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441868 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 10:24:11.441881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.441912 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441922 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.441935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.441959 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.441974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.441980 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.441993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442017 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.442025 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442034 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 10:24:11.442047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442071 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 10:24:11.442086 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442092 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 10:24:11.442105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442130 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.442137 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442146 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 10:24:11.442159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442184 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.442199 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442205 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.442218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442243 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.442250 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442259 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 10:24:11.442272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442297 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 10:24:11.442312 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442318 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 10:24:11.442331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442355 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.442362 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442372 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 10:24:11.442385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442409 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.442424 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442430 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.442443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442467 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.442474 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442483 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 10:24:11.442496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442521 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 10:24:11.442536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442542 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 10:24:11.442555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442579 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.442586 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442595 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 10:24:11.442613 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.442619 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442628 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 10:24:11.442641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442669 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.442684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442690 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.442703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442728 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.442735 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442745 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 10:24:11.442757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442782 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 10:24:11.442797 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442807 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:24:11.442822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.442854 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.442876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.442901 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.442916 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442922 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.442936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442963 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.442970 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.442979 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:24:11.442992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.443017 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:24:11.443032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443038 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 10:24:11.443051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443077 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:24:11.443084 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443093 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 10:24:11.443106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.443130 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.443145 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443151 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.443164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443194 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.443252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.443268 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443278 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:24:11.443288 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 10:24:11.443300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:24:11.443325 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:24:11.443339 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443346 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 10:24:11.443359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443384 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:24:11.443391 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443400 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:24:11.443413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.443437 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.443452 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443458 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.443471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443501 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.443557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.443573 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443584 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:24:11.443594 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 10:24:11.443606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:24:11.443630 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 10:24:11.443644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443651 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 10:24:11.443664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443689 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:24:11.443696 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443706 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 10:24:11.443718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.443743 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.443764 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443770 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.443783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443811 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443818 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.443875 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.443891 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443902 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:24:11.443912 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 10:24:11.443924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:24:11.443948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:24:11.443963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.443969 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 10:24:11.443982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444015 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 10:24:11.444042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444049 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 10:24:11.444075 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444081 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444090 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 10:24:11.444108 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.444114 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444123 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:24:11.444140 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.444147 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444155 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 10:24:11.444172 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.444179 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444188 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 10:24:11.444205 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.444211 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444220 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.444233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.444281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.444297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444303 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.444317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444349 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 10:24:11.444372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.444397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 10:24:11.444411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444417 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 10:24:11.444431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444455 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444462 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444472 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 10:24:11.444489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444505 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.444522 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444529 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444538 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:24:11.444550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.444583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.444597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444603 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.444616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444641 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 10:24:11.444670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.444695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 10:24:11.444709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:24:11.444729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444753 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444760 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444769 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.444782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.444812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.444828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.444848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444872 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444879 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:24:11.444902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.444927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:24:11.444942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444947 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 10:24:11.444961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.444986 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.444993 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445003 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 10:24:11.445020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.445027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.445053 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.445060 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445069 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:24:11.445082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.445114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.445129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.445148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.445180 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 10:24:11.445202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.445227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:24:11.445241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445247 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.445261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445285 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.445292 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445301 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:24:11.445319 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.445325 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445334 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:24:11.445351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.445358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445367 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:24:11.445384 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.445392 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445401 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:24:11.445418 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.445425 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445434 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:24:11.445447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.445487 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.445502 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445508 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.445522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445546 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445553 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445563 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 10:24:11.445576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.445591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.445601 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.445615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445643 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445650 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445659 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.445702 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.445733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.445767 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.445774 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445784 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 10:24:11.445801 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.445813 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445823 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 10:24:11.445841 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.445847 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445857 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 10:24:11.445874 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.445880 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445889 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 10:24:11.445906 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:24:11.445913 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445922 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 10:24:11.445940 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.445947 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445957 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.445974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.445980 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.445990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.446007 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446013 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446023 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 10:24:11.446039 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446046 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446055 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:24:11.446072 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446078 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446087 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:24:11.446100 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.446171 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446177 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.446192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446216 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.446223 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446233 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:24:11.446250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446257 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446266 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:24:11.446283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446289 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446298 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:24:11.446316 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.446322 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446331 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 10:24:11.446344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.446380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.446415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446440 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 10:24:11.446469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.446484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.446494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.446508 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446534 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446541 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446551 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446564 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.446593 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446618 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.446625 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446635 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:24:11.446652 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446659 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446668 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 10:24:11.446685 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.446692 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446701 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:24:11.446718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.446724 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446733 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 10:24:11.446750 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.446757 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446766 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:24:11.446787 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.446794 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446809 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:24:11.446828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.446861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446868 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446877 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 10:24:11.446894 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446901 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446910 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 10:24:11.446927 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446934 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446943 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:24:11.446961 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.446967 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.446976 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:24:11.446989 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.447042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.447059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.447079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447105 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447112 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447121 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:24:11.447139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.447146 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.447171 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447178 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447187 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:24:11.447204 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.447211 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447220 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.447233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.447269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447290 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.447303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447328 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447335 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 10:24:11.447358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.447373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.447382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.447396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447422 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.447481 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447505 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.447512 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447521 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:24:11.447539 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447546 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447555 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 10:24:11.447572 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.447578 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447587 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 10:24:11.447604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.447610 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447619 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 10:24:11.447636 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.447643 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:24:11.447668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.447675 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447684 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:24:11.447701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447708 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447717 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.447734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447741 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447750 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 10:24:11.447768 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447774 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447784 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 10:24:11.447801 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.447812 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447822 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 10:24:11.447840 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447847 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447856 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:24:11.447873 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.447880 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:24:11.447902 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.447958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.447973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448000 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448007 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448017 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.448067 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448091 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.448098 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448107 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 10:24:11.448124 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.448132 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448141 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 10:24:11.448158 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.448165 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448174 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 10:24:11.448191 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.448197 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448211 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 10:24:11.448229 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.448236 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448245 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 10:24:11.448262 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.448268 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448277 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 10:24:11.448294 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.448301 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448310 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 10:24:11.448327 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.448333 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448342 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 10:24:11.448359 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.448366 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448375 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 10:24:11.448392 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.448399 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 10:24:11.448424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.448431 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448440 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 10:24:11.448457 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.448464 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448472 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 10:24:11.448489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.448496 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.448522 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.448529 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448538 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 10:24:11.448551 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.448633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448640 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 10:24:11.448661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448686 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.448693 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448702 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 10:24:11.448715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.448741 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448756 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448762 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.448775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448799 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.448811 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448821 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 10:24:11.448834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.448859 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 10:24:11.448874 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448880 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 10:24:11.448894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.448930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.448957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.448963 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.448972 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:24:11.448989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.448995 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449004 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:24:11.449021 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.449028 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449037 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:24:11.449049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.449085 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 10:24:11.449100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449106 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.449119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449144 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.449151 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449161 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 10:24:11.449173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.449198 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 10:24:11.449211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.449244 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449252 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.449261 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449274 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.449290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.449304 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449329 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.449336 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449346 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 10:24:11.449363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.449369 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449378 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 10:24:11.449395 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.449402 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449411 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 10:24:11.449428 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 10:24:11.449434 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449443 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 10:24:11.449460 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.449467 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449476 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 10:24:11.449493 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.449499 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449512 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 10:24:11.449530 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.449537 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449546 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:24:11.449563 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.449569 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449578 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 10:24:11.449595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.449602 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449611 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 10:24:11.449628 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.449634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.449656 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 10:24:11.449705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.449722 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 10:24:11.449746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.449778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.449801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.449832 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.449847 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449853 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.449867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449891 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:24:11.449898 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449908 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 10:24:11.449921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.449936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.449945 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 10:24:11.449958 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 10:24:11.449989 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.449997 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 10:24:11.450006 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 10:24:11.450024 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:24:11.450030 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 10:24:11.450039 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 10:24:11.450065 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.450072 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 10:24:11.450081 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 10:24:11.450094 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 10:24:11.450117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.450133 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450139 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.450152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.450184 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.450211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450218 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450228 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 10:24:11.450245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450252 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450265 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 10:24:11.450278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.450311 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450326 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450332 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.450345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450370 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450377 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450386 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 10:24:11.450399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.450424 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.450437 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450463 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450470 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450480 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450492 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.450522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450551 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450558 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450568 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 10:24:11.450585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450592 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450601 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 10:24:11.450618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.450625 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450634 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 10:24:11.450651 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450657 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450666 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 10:24:11.450683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.450690 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450699 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 10:24:11.450716 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450723 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450732 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 10:24:11.450749 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.450755 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450765 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 10:24:11.450781 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450788 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450797 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 10:24:11.450820 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450827 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450837 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 10:24:11.450849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.450895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.450911 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450917 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 10:24:11.450936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450960 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.450968 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.450977 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 10:24:11.450995 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.451001 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451014 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:24:11.451031 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.451038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451047 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:24:11.451064 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.451070 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451079 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:24:11.451096 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.451103 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451112 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 10:24:11.451125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.451165 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.451180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.451200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.451293 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.451309 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451320 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:24:11.451330 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 10:24:11.451342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 10:24:11.451366 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 10:24:11.451381 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451387 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 10:24:11.451401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451425 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.451432 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451441 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 10:24:11.451454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.451479 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.451493 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451500 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.451513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451537 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:24:11.451544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451557 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 10:24:11.451571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.451596 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 10:24:11.451610 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451617 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 10:24:11.451630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.451660 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.451683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.451707 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.451722 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451728 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.451741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451767 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451774 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451784 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 10:24:11.451796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.451816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.451827 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 10:24:11.451841 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451872 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451879 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451889 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451902 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.451932 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451957 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.451964 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.451973 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 10:24:11.451991 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.451997 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452007 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 10:24:11.452024 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452030 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452039 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 10:24:11.452056 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452070 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452079 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 10:24:11.452096 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452103 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452112 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 10:24:11.452129 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:24:11.452135 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452144 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 10:24:11.452161 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:24:11.452168 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452182 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 10:24:11.452199 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 10:24:11.452206 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452215 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 10:24:11.452233 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.452239 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452249 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 10:24:11.452266 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452272 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452281 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 10:24:11.452299 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452306 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452315 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 10:24:11.452333 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452339 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452348 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 10:24:11.452365 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452372 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452381 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 10:24:11.452393 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.452453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.452471 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452478 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 10:24:11.452496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452521 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452528 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 10:24:11.452550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.452576 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.452590 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452596 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.452614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452639 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.452645 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452655 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 10:24:11.452668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.452693 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 10:24:11.452707 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452713 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.452727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452751 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452763 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452772 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 10:24:11.452789 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.452796 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 10:24:11.452828 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.452835 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 10:24:11.452861 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.452868 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452877 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 10:24:11.452890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.452926 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.452941 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452947 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.452965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.452990 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.452997 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453006 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 10:24:11.453020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.453044 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.453063 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453089 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453096 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453106 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.453148 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453177 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.453184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453193 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 10:24:11.453210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.453217 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 10:24:11.453243 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453249 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453259 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 10:24:11.453276 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.453282 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453291 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 10:24:11.453308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453315 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 10:24:11.453341 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453348 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453358 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 10:24:11.453375 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:24:11.453381 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453390 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 10:24:11.453403 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.453440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.453456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453462 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 10:24:11.453480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453505 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.453512 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453522 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 10:24:11.453539 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453545 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453554 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 10:24:11.453571 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453578 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453587 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 10:24:11.453604 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.453611 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453620 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 10:24:11.453637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453644 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453653 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 10:24:11.453670 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453676 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453685 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 10:24:11.453702 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453708 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453722 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 10:24:11.453740 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.453747 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453765 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 10:24:11.453778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.453834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.453849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 10:24:11.453870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453894 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.453901 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453915 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 10:24:11.453928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.453944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.453954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 10:24:11.453970 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 10:24:11.453977 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 10:24:11.453987 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 10:24:11.454002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.454008 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 10:24:11.454021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.454044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.454064 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 10:24:11.454080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.454090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 10:24:11.454100 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 10:24:11.454117 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.454123 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 10:24:11.454133 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 10:24:11.454149 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 10:24:11.454155 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 10:24:11.454165 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 10:24:11.454181 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.454188 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.454197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.454214 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.454220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.454229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.454246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.454252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.454266 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.454283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.454289 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 10:24:11.454299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.454315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.454322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 10:24:11.454331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.454348 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:24:11.454354 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 10:24:11.454363 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 10:24:11.454380 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.454387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.454396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.454413 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 10:24:11.454419 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 10:24:11.454428 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 10:24:11.454445 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.454451 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 10:24:11.454461 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.454478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.454484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 10:24:11.454493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.454509 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 10:24:11.454515 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 10:24:11.454525 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 10:24:11.454537 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 10:24:11.454568 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.454596 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 10:24:11.454623 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.454649 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 10:24:11.454681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.454708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 10:24:11.454734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.454760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 10:24:11.454787 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.454818 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 10:24:11.454845 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.454870 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 10:24:11.454896 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 10:24:11.454922 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 10:24:11.454948 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 10:24:11.454975 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 10:24:11.455001 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 10:24:11.455027 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 10:24:11.455053 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.455079 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 10:24:11.455119 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.455147 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 10:24:11.455173 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.455199 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 10:24:11.455225 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.455251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 10:24:11.455277 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.455303 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:24:11.455329 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.455355 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:24:11.455381 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.455407 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 10:24:11.455604 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.455631 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 10:24:11.455657 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.455683 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 10:24:11.455709 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.455735 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 10:24:11.455763 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.455789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:24:11.455821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.455848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 10:24:11.455888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.455937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.455984 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.456033 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.456091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.456140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.456192 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.456240 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 10:24:11.456284 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 10:24:11.456327 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 10:24:11.456372 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.456415 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 10:24:11.456458 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.456501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.456545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.456590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 10:24:11.456642 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.456687 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 10:24:11.456731 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.456781 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 10:24:11.456840 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.456893 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 10:24:11.456942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.456990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 10:24:11.457038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.457085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 10:24:11.457133 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457163 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457210 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.457256 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457284 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457313 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.457403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.457583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.457764 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457817 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.457870 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457916 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.457961 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.457990 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458038 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.458083 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458113 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458158 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.458203 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458249 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.458295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458340 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.458386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458431 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.458478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458525 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.458570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.458690 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458737 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.458783 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458836 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.458882 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.458927 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.458974 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459021 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.459067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.459336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459438 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.459483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459529 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.459574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459603 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459679 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.459727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.459941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.459998 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.460122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.460308 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460354 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.460399 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460428 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460457 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460485 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460531 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.460576 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460621 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:24:11.460653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.460738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.460861 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460887 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 10:24:11.460914 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460940 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.460965 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.460991 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.461016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461033 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.461127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 10:24:11.461292 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461308 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461333 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.461359 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461375 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461391 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461416 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.461442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.461540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.461639 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461669 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.461695 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461721 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.461747 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461763 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461789 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.461820 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461837 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461862 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.461887 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461913 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.461938 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.461963 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.461988 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.462040 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462065 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 10:24:11.462090 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462132 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 10:24:11.462157 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462183 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.462209 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462235 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.462261 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462286 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.462312 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462337 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.462363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.462516 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462549 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.462599 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462625 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.462651 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.462735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 10:24:11.462857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462932 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.462958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.462994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.463062 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463088 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 10:24:11.463114 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463130 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463146 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463187 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 10:24:11.463212 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463237 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 10:24:11.463263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.463347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 10:24:11.463462 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463488 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 10:24:11.463513 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463538 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 10:24:11.463564 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463589 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 10:24:11.463619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463651 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463668 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.463719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 10:24:11.463868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 10:24:11.463909 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.463966 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.464014 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.464063 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.464113 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.464159 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.464206 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.464253 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.464299 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.464347 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.464392 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.464439 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.464487 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.464534 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.464583 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.464630 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.464678 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.464726 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.464772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.464825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.464873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.464919 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.464968 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.465023 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.465075 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.465121 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.465373 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.465420 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.465465 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.465514 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.465561 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.465612 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.465662 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.465712 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.465768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.465821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.465869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.465916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.465963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.466009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.466060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.466107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.466154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.466201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.466247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.466294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.466340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.466386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.466433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.466481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.466528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.466574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.466621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.466668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.466717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.466764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.466816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.466869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.466920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.466966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.467011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.467058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.467106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.467154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.467206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.467257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.467303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.467351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.467407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.467455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.467502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.467549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.467597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.467643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.467694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.467741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.467788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.467840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.467887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.467934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.467981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.468026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.468073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.468120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.468168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.468221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.468268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.468346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.468397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.468445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.468493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.468544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.468603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.468649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.468694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.468744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.468791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.468845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.468893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.468945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.468991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.469038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.469092 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 10:24:11.469118 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.469177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.469232 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.469286 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.469339 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.469392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.469444 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.469497 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.469549 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.469603 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.469655 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.469709 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.469762 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.469820 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.469874 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.469926 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.469985 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.470047 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.470102 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.470155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.470213 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.470266 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.470318 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.470371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.470424 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.470491 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.470544 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.470597 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.470649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.470702 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.470755 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.470812 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.470879 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.470933 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.470993 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 10:24:11.471016 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.471070 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.471122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.471175 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.471228 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.471298 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.471352 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.471405 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.471458 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.471511 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.471573 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.471626 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.471692 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.471745 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.471807 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.471862 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.471915 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.471968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.472020 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.472087 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.472140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.472193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.472250 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.472304 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.472357 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.472414 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.472480 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.472533 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.472586 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.472638 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.472695 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.472748 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.472802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.472873 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.472935 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 10:24:11.472956 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.473005 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.473053 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.473312 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.473364 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.473413 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.473461 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.473508 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.473569 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.473616 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.473664 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.473711 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.473758 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.473810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.473859 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.473911 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.473959 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.474020 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.474067 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.474115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.474162 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.474210 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.474257 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.474304 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.474351 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.474404 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.474465 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.474517 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.474565 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.474612 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.474660 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.474713 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.474760 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.474813 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.474868 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 10:24:11.474890 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.474961 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.475015 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.475064 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.475113 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.475162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.475211 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 10:24:11.475260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 10:24:11.475310 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 10:24:11.475359 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.475423 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.475477 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.475527 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.475576 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.475626 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.475676 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.475725 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.475775 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.475829 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.475892 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.475942 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.476272 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.476327 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.476377 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.476427 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.476476 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 10:24:11.476525 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.476575 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.476625 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.476679 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.476728 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.476777 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.476833 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.476883 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.476935 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 10:24:11.476952 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 10:24:11.476981 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 10:24:11.477009 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 10:24:11.477035 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 10:24:11.477060 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 10:24:11.477080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.477095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.477104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.477113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.477121 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.477129 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.477137 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:24:11.477145 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:24:11.477153 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:24:11.477161 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.477169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.477178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.477186 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.477194 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477202 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477211 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.477219 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477226 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.477234 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.477241 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477249 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477257 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.477265 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.477272 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.477280 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.477288 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:24:11.477295 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.477303 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.477310 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.477318 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.477325 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.477333 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.477340 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.477348 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.477360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.477370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.477378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.477386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.477395 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.477402 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.477410 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:24:11.477417 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:24:11.477425 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:24:11.477433 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.477440 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.477448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.477455 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.477463 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477471 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477478 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.477486 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477494 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.477501 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.477509 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.477531 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.477539 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.477546 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.477554 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:24:11.477561 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.477568 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.477576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.477584 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.477591 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.477599 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.477606 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.477614 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.477621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.477631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.477638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.477646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.477653 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.477660 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.477667 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:24:11.477674 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:24:11.477681 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:24:11.477687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.477694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.477701 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.477708 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.477715 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477722 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477729 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.477736 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477743 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.477754 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.477761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.477783 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.477790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.477797 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.477808 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:24:11.477816 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.477823 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.477830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.477837 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.477844 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.477851 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.477858 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.477865 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.477872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 10:24:11.477881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.477888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 10:24:11.477895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 10:24:11.477902 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 10:24:11.477909 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 10:24:11.477916 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 10:24:11.477923 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 10:24:11.477931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 10:24:11.477937 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 10:24:11.477944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 10:24:11.477951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 10:24:11.477958 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 10:24:11.477967 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.477974 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477981 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 10:24:11.477988 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 10:24:11.477994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 10:24:11.478001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 10:24:11.478008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.478014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 10:24:11.478021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 10:24:11.478028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 10:24:11.478034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 10:24:11.478041 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 10:24:11.478048 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 10:24:11.478054 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 10:24:11.478061 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 10:24:11.478067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 10:24:11.478074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 10:24:11.478081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 10:24:11.478088 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 10:24:11.478095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 10:24:11.478102 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 10:24:11.478348 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 10:24:11.478358 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:24:11.478363 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:24:11.478368 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 10:24:11.478374 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 10:24:11.478379 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 10:24:11.478383 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 10:24:11.478392 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 10:24:11.478400 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 10:24:11.478434 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478441 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179355" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:24:11.478455 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 10:24:11.478476 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 10:24:11.478483 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 10:24:11.478488 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 10:24:11.478492 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 10:24:11.478497 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179355" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:24:11.478507 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:24:11.478513 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:24:11.478518 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:24:11.478527 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478535 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 10:24:11.478540 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 10:24:11.478563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.478571 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 10:24:11.478576 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.478598 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 10:24:11.478603 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 10:24:11.478608 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 10:24:11.478611 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 10:24:11.478615 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 10:24:11.478619 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 10:24:11.478624 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 10:24:11.478628 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 10:24:11.478638 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179355" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 10:24:11.478648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:24:11.478655 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:24:11.478659 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 10:24:11.478665 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478679 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 10:24:11.478683 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 10:24:11.478706 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 10:24:11.478712 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478716 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478722 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478726 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 10:24:11.478737 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 10:24:11.478745 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:24:11.478749 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:24:11.478754 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 10:24:11.478760 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179355" 2019-10-19 10:24:11.478767 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:24:11.478772 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:24:11.478776 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:24:11.478783 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:24:11.478788 wsdl: in serializeType: returning: 179355 2019-10-19 10:24:11.478794 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 10:24:11.478801 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 10:24:11.478811 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 10:24:11.478815 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 10:24:11.478820 wsdl: in serializeType: returning: 179355 2019-10-19 10:24:11.478825 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179355 2019-10-19 10:24:11.478845 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179355 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 10:24:11.478849 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 10:24:11.478856 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8380"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 10:24:11.478869 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 10:24:11.478875 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179355 2019-10-19 10:24:11.478884 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 10:24:11.478955 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 10:24:11.478896 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 10:24:11.478906 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 10:24:11.478911 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 10:24:11.478916 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 10:24:11.478920 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 10:24:11.478926 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:24:11.478936 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:24:11.478944 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 10:24:11.478949 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 10:24:11.478962 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 10:24:11.478971 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 10:24:11.478978 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 10:24:11.485176 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 10:24:11.485199 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 10:24:11.485212 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 10:24:11.485218 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 10:24:11.485224 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 10:24:11.485229 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 10:24:11.485233 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 10:24:11.485237 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 10:24:11.485242 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 10:24:11.485271 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 10:24:11.494526 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 10:24:11.494541 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 10:24:11.494547 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:24:11.494552 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 10:24:11.494557 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 10:24:11.494562 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 10:24:11.494568 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 10:24:11.494573 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 10:24:11.494580 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 10:24:11.494589 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 08:24:06 GMT 2019-10-19 10:24:11.494599 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 10:24:11.494609 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 10:24:11.494615 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 10:24:11.494625 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 10:24:11.494649 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 10:24:11.494660 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 10:24:11.494669 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 10:24:11.494674 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 10:24:11.494678 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 10:24:11.494712 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 10:24:11.494723 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 10:24:11.494729 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 10:24:11.494756 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 10:24:11.494762 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 08:24:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 10:24:11.494798 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 10:24:11.494814 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 10:24:11.494839 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 10:24:11.494845 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 10:24:11.494950 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 10:24:11.495049 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 10:24:11.495055 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 10:24:11.495064 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 10:24:11.495075 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 10:24:11.495099 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 10:24:11.495155 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 10:24:11.495180 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 10:24:11.495191 nusoap_client: got fault 2019-10-19 10:24:11.495199 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 10:24:11.495203 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 10:24:11.495212 nusoap_client: detail =