Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 62.0/63.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
12589700048 Model turbiny: S200G
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3759
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:22:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:22:45.839981 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:22:45.840045 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:22:45.840060 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205195" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:22:45.840076 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:22:45.840086 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:22:45.840095 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:22:45.840109 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:22:45.840116 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:22:45.840123 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:22:45.840131 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:22:45.840140 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:22:45.840150 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:22:45.840156 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:22:45.840161 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:22:45.840165 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:22:45.840168 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:22:45.840180 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:22:45.840195 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:22:45.840203 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:22:45.840208 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:22:45.840214 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:22:45.840223 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:22:45.840231 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:22:45.846477 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:22:45.846517 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:22:45.846533 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:22:45.846542 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:22:45.846548 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:22:45.846557 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:22:45.846562 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:22:45.846597 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:22:45.862676 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:22:45.862710 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:22:45.862725 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:22:45.862736 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:22:45.862747 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:22:45.862756 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:22:45.862766 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:22:45.862791 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:22:45.862803 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:22:45.862814 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:22:29 GMT 2019-10-14 20:22:45.862824 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:22:45.862834 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:22:45.862844 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:22:45.862861 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:22:45.862908 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:22:45.862940 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:22:45.868678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.868719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.868888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.868929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.869049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.869097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.869125 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.874710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.874734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.874935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.874973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.875017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.875047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.875074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.875116 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.875140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.875182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.875226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.875256 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.880709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.880762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.880950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881135 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881269 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:22:45.881294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881406 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:22:45.881454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881483 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.881618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.881692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.886754 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:22:45.886781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.887244 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:22:45.887284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.887353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.887398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.887427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.887469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.887497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.887538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.887564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.887628 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:22:45.887671 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.887697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.887900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.887949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.888037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.888072 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 20:22:45.888110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:22:45.888136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.888159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:22:45.888197 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-14 20:22:45.888209 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:22:45.888214 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:22:45.888263 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:22:45.888300 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:22:45.888314 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:22:45.888320 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:22:45.888338 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:22:45.888343 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:22:45.888527 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:22:45.888544 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:22:45.888602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:22:45.888632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888662 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.888671 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888685 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:22:45.888706 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.888713 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888723 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:22:45.888739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.888781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.888797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.888818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888844 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.888851 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:22:45.888874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.888899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:22:45.888914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:22:45.888937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888961 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.888968 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.888978 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:22:45.888995 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889002 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889011 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:22:45.889028 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889035 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889044 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:22:45.889057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.889090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.889105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:22:45.889126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889150 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.889157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889167 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:22:45.889180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.889204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:22:45.889219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:22:45.889238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889262 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889268 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889278 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:22:45.889295 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889301 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889311 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:22:45.889327 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889334 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889343 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:22:45.889360 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.889367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.889388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.889425 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.889440 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889446 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.889460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.889548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.889564 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889582 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:22:45.889600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:22:45.889619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:22:45.889654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:22:45.889670 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:22:45.889691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889716 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889722 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889737 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:22:45.889755 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889762 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889771 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:22:45.889788 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.889794 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889803 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:22:45.889820 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.889826 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889835 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.889848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.889883 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.889898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.889918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889942 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.889949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:22:45.889971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.889985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.889995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:22:45.890009 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890014 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:22:45.890028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890051 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.890058 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890067 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:22:45.890079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890103 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.890117 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890123 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.890137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890160 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.890167 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890176 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:22:45.890189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890213 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:22:45.890227 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890233 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:22:45.890250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890279 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.890286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.890308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.890346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890352 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.890365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890388 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.890395 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890404 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:22:45.890417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890441 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:22:45.890455 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890461 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:22:45.890474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890498 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.890505 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890514 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:22:45.890532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.890539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.890560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890595 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:22:45.890610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890616 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.890629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890653 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.890660 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890669 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:22:45.890682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890706 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:22:45.890720 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890726 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:22:45.890738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890761 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.890768 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890777 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:22:45.890794 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.890800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890809 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.890821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890848 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:22:45.890862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890868 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.890881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.890911 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890920 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:22:45.890933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.890957 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:22:45.890970 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.890976 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:22:45.890989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.891019 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891028 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.891041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891065 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:22:45.891078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891084 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.891097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891120 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.891127 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891136 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:22:45.891148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:22:45.891186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891192 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:22:45.891204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.891234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.891256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891280 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.891293 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891299 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.891312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891335 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.891342 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891351 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:22:45.891363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891387 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:22:45.891401 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891407 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:22:45.891420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891444 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.891450 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891460 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:22:45.891472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891496 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.891510 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891516 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.891529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891553 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.891560 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:22:45.891586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:22:45.891626 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891632 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:22:45.891645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891669 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.891675 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891685 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:22:45.891697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891721 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.891735 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891741 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.891754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891777 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.891784 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891793 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:22:45.891805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891829 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:22:45.891843 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891849 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:22:45.891862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891885 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.891891 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891901 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:22:45.891917 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.891924 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891933 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:22:45.891945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.891972 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.891986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.891992 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.892004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892028 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.892035 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892044 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:22:45.892056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.892080 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:22:45.892094 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892100 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:22:45.892113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.892143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.892165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.892189 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.892203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892209 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.892221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892247 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.892254 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892263 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:22:45.892276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.892301 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:22:45.892315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892321 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:22:45.892334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892358 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:22:45.892365 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892375 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:22:45.892387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.892412 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.892426 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892432 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.892445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892468 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892474 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.892528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.892544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892554 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:22:45.892564 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:22:45.892584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:22:45.892609 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:22:45.892624 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892630 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:22:45.892643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892667 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:22:45.892674 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892683 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:22:45.892695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.892719 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.892733 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892739 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.892752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892774 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892780 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.892834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.892850 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892860 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:22:45.892870 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:22:45.892882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:22:45.892904 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:22:45.892919 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892925 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:22:45.892938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892962 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:22:45.892969 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.892978 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:22:45.892990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.893014 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.893028 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893034 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.893047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893069 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893075 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.893128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.893144 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893154 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:22:45.893163 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:22:45.893175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:22:45.893198 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:22:45.893212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:22:45.893231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893263 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:22:45.893289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893296 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893305 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:22:45.893322 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893328 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893338 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:22:45.893354 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.893361 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893370 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:22:45.893386 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.893392 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893401 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:22:45.893418 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.893424 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893433 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:22:45.893481 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.893493 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893510 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.893532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.893641 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.893659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.893681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893707 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:22:45.893738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.893764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:22:45.893779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893785 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:22:45.893798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893824 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893831 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893840 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:22:45.893858 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893874 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.893891 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.893906 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893915 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:22:45.893928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.893961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.893975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.893982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.893995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894020 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:22:45.894050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.894075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:22:45.894089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894096 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:22:45.894109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.894163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.894187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.894202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894209 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.894222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894271 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894280 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:22:45.894306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.894332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:22:45.894348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:22:45.894368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894394 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894401 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894411 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:22:45.894428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894435 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894445 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.894462 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894469 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894478 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:22:45.894491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.894526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.894541 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894547 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.894561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894600 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:22:45.894631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.894657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:22:45.894672 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894678 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.894691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894716 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.894723 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894733 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:22:45.894784 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894792 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894802 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:22:45.894819 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.894826 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894835 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:22:45.894857 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.894865 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894881 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:22:45.894898 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.894905 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894915 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:22:45.894932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.894975 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.894990 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.894996 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.895010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895053 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895063 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895074 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:22:45.895101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.895131 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.895146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895175 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895183 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895193 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.895236 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.895268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.895295 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.895302 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895312 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:22:45.895329 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.895336 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895345 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:22:45.895362 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.895369 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895378 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:22:45.895395 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.895401 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895411 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:22:45.895428 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:22:45.895435 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895444 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:22:45.895461 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895469 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895478 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.895495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895512 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.895529 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895535 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895545 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:22:45.895562 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895568 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895589 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:22:45.895608 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895614 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895624 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:22:45.895637 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.895710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895716 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.895730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895755 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.895762 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895771 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:22:45.895789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895796 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895805 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:22:45.895822 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.895829 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895838 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:22:45.895855 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.895870 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895880 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:22:45.895893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.895929 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.895965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.895989 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.895997 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:22:45.896019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.896045 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.896058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896084 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896115 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.896144 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896169 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.896176 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896186 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:22:45.896203 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896210 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896219 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:22:45.896244 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.896251 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896260 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:22:45.896277 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.896284 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896293 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:22:45.896311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.896317 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896327 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:22:45.896348 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.896355 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896365 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:22:45.896382 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896389 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896399 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.896416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896423 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896432 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:22:45.896483 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896492 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896502 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:22:45.896520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896527 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896537 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:22:45.896554 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896568 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896583 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:22:45.896596 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.896655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.896676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.896713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896766 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896779 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896798 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:22:45.896833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.896842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.896872 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.896879 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896889 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:22:45.896911 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.896918 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896928 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.896941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.896974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.896985 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.897007 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.897021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.897046 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897053 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.897093 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:22:45.897108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.897124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.897134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.897149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897176 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897184 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897194 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.897249 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897274 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.897281 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897290 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:22:45.897307 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897314 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897323 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:22:45.897340 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.897346 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897355 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:22:45.897372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.897378 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897388 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:22:45.897404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.897410 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897419 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:22:45.897436 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.897443 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897452 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:22:45.897468 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897475 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897484 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.897501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897507 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897517 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:22:45.897533 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897540 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897549 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:22:45.897565 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897572 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897602 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:22:45.897621 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897628 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897637 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:22:45.897654 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897661 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897670 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:22:45.897683 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.897741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.897757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897784 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897791 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897801 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.897844 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897869 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.897876 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897889 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:22:45.897906 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.897914 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897923 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:22:45.897940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.897947 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897956 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:22:45.897973 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.897979 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.897989 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:22:45.898006 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.898012 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898021 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:22:45.898039 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.898045 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898067 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:22:45.898084 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.898090 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898099 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:22:45.898115 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.898122 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898131 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:22:45.898147 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.898153 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898163 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:22:45.898179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.898186 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898200 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:22:45.898217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.898224 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:22:45.898250 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.898256 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898265 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:22:45.898282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.898288 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.898313 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.898319 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898328 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:22:45.898341 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.898422 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898429 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:22:45.898447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898471 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.898478 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898488 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:22:45.898500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.898525 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898539 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898545 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.898562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898606 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.898613 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898624 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:22:45.898637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.898662 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:22:45.898677 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898683 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:22:45.898697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.898729 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898738 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.898755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.898762 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898771 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:22:45.898788 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.898795 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:22:45.898822 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.898828 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898838 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:22:45.898850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.898887 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:22:45.898902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898908 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.898926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898951 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.898958 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898968 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:22:45.898981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.898996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.899006 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:22:45.899019 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.899059 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899067 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.899077 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899089 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.899106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.899119 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899143 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.899149 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899163 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:22:45.899180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.899187 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899196 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:22:45.899213 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.899219 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899228 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:22:45.899245 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:22:45.899251 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899260 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:22:45.899277 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.899283 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899292 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:22:45.899309 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.899315 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899324 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:22:45.899341 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.899347 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899356 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:22:45.899373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.899379 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899388 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:22:45.899404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.899411 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899420 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:22:45.899436 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.899443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899452 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.899464 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:22:45.899511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.899528 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899534 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:22:45.899552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.899601 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899611 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.899625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.899650 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.899665 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899671 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.899691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899716 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:22:45.899723 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899733 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:22:45.899747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.899771 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:22:45.899785 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:22:45.899810 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.899817 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:22:45.899827 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:22:45.899844 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:22:45.899851 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:22:45.899861 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:22:45.899882 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.899889 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:22:45.899898 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:22:45.899911 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:22:45.899935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.899950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.899957 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.899975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900000 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.900007 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.900034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900040 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900051 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:22:45.900080 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900087 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900095 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:22:45.900108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.900140 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900160 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.900173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900196 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900203 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900216 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:22:45.900229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.900244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.900253 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.900266 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900344 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900353 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900363 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.900405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900435 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900442 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900451 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:22:45.900468 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900475 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900484 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:22:45.900501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.900507 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900569 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:22:45.900609 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900616 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900626 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:22:45.900666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.900674 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900733 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:22:45.900754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900761 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900771 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:22:45.900789 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.900795 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900805 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:22:45.900826 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900890 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900903 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:22:45.900935 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.900948 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.900958 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:22:45.900974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.901019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.901081 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901090 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:22:45.901111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901137 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.901144 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901154 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:22:45.901171 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.901181 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901191 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:22:45.901208 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.901215 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901224 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:22:45.901241 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.901247 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901256 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:22:45.901318 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.901328 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901338 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:22:45.901351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.901390 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.901409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901415 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.901434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901464 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.901930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.901980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.902012 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:22:45.902136 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:22:45.902161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:22:45.902224 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:22:45.902280 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902292 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:22:45.902325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902375 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.902388 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902407 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:22:45.902459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.902517 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.902654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902666 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.902699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902755 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:22:45.902768 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902809 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:22:45.902837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.902905 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:22:45.902936 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.902962 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:22:45.903001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.903066 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.903127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.903172 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.903200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903212 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.903259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903314 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903328 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903345 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:22:45.903447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.903474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.903494 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:22:45.903517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903618 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903631 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903650 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903674 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.903730 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903774 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.903783 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903793 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:22:45.903811 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.903819 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903833 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:22:45.903851 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.903858 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903868 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:22:45.903885 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.903892 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903902 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:22:45.903919 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.903926 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903935 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:22:45.903953 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:22:45.903960 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.903969 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:22:45.903999 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:22:45.904007 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904016 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:22:45.904032 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:22:45.904039 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904048 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:22:45.904064 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.904071 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904080 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:22:45.904097 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904103 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904112 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:22:45.904128 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904136 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904145 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:22:45.904161 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904168 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904177 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:22:45.904193 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904200 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904213 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:22:45.904226 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.904286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.904303 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904310 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:22:45.904328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904470 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904481 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:22:45.904539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.904567 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.904603 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904610 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.904624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904663 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.904671 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904681 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:22:45.904694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.904720 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:22:45.904734 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904741 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.904760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904785 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904793 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904802 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:22:45.904820 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.904827 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904837 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:22:45.904853 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.904860 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904869 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:22:45.904886 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.904893 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904902 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:22:45.904915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.904954 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.904968 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.904975 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.905000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905025 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905031 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905045 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:22:45.905058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.905082 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.905096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905122 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905128 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905138 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905150 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.905179 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.905210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:22:45.905236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.905243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:22:45.905268 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905275 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905284 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:22:45.905300 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.905307 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905316 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:22:45.905332 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905339 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:22:45.905369 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905377 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905386 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:22:45.905403 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:22:45.905409 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905418 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:22:45.905430 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.905468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.905483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905490 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:22:45.905503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905526 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.905533 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905542 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:22:45.905559 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905565 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905596 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:22:45.905616 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905623 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905633 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:22:45.905650 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.905657 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905666 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:22:45.905683 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905690 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905700 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:22:45.905717 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905723 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905733 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:22:45.905750 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905757 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905766 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:22:45.905783 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.905790 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905799 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:22:45.905812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.905864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.905878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905885 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:22:45.905904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905930 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.905937 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:22:45.905959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.905975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.905997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:22:45.906014 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:22:45.906021 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:22:45.906031 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:22:45.906046 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.906052 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:22:45.906065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.906087 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.906106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:22:45.906126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.906137 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:22:45.906146 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:22:45.906163 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.906170 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:22:45.906179 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:22:45.906195 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:22:45.906201 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:22:45.906211 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:22:45.906227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.906233 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.906242 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.906258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.906265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.906274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.906290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.906296 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.906305 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.906321 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.906327 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:22:45.906336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.906353 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.906359 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:22:45.906368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.906384 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:22:45.906390 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:22:45.906399 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:22:45.906415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.906421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.906430 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.906446 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:22:45.906452 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:22:45.906466 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:22:45.906482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.906488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:22:45.906499 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.906515 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.906521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:22:45.906530 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.906545 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:22:45.906552 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:22:45.906561 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:22:45.906577 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:22:45.906624 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.906652 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:22:45.906678 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.906705 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:22:45.906730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.906756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:22:45.906781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.906807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:22:45.906833 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.906858 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:22:45.906884 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.906910 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:22:45.906942 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:22:45.906968 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:22:45.907006 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:22:45.907031 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:22:45.907056 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:22:45.907080 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:22:45.907104 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.907129 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:22:45.907172 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.907198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:22:45.907222 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.907247 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:22:45.907271 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.907296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:22:45.907321 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.907346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:22:45.907370 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.907395 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:22:45.907420 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.907445 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:22:45.907469 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.907494 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:22:45.907518 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.907542 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:22:45.907566 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.907610 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:22:45.907636 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.907662 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:22:45.908287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.908317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:22:45.908360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.908387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.908413 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.908439 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.908690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.908718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.908743 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.908769 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:22:45.908794 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:22:45.908819 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:22:45.908846 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.908872 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:22:45.908898 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.908923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.908949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.908975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:22:45.909013 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.909037 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:22:45.909061 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.909086 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:22:45.909110 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.909137 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:22:45.909162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.909187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:22:45.909212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.909237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:22:45.909262 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909279 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909304 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.909328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909360 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909389 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.909414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.909509 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.909612 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909637 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.909665 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909689 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.909728 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909744 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909770 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.909795 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909812 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909837 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.909862 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909887 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.909912 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909937 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.909962 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.909988 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.910024 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910049 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.910073 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.910143 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910167 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.910192 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910216 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.910240 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910265 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.910289 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910314 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.910339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.910481 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910497 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910513 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.910615 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910643 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.910668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.910763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.910885 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910917 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910935 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.910961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.910986 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.911096 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911120 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.911144 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911160 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911176 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911191 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911215 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.911239 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911263 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:22:45.911287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.911367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.911483 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911507 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:22:45.911533 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911558 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.911588 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911614 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.911735 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.911844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.911984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:22:45.912022 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912038 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912062 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.912086 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912107 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912123 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912148 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.912171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.912266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.912361 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912386 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912411 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912435 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912459 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912475 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912499 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912524 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912539 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912563 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912593 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912618 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912642 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912666 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.912690 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912729 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912754 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912779 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:22:45.912809 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912826 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:22:45.912877 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912902 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.912928 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.912954 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.912979 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913018 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.913041 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913066 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.913090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.913233 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.913312 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913336 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.913361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.913446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:22:45.913557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913577 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.913695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913742 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.913808 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913834 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:22:45.913859 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913875 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913891 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913907 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913932 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:22:45.913957 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.913983 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:22:45.914020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914082 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.914106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:22:45.914217 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914243 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:22:45.914267 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914291 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:22:45.914315 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914339 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:22:45.914363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914379 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.914459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914522 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:22:45.914599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:22:45.914627 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.914681 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.914742 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.914795 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.914873 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.914923 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.914986 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.915047 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.915113 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.915159 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.915205 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.915250 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.915297 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.915342 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.915387 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.915432 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.915478 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.915542 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.915594 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.915645 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.915691 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.915751 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.915798 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.915853 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.915905 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.915955 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.916029 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.916073 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.916117 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.916162 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.916207 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.916256 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.916300 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.916347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.916399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.916460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.916505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.916550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.916601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.916645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.916690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.916734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.916780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.916824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.916883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.916928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.916971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.917015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.917061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.917106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.917151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.917195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.917440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.917486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.917533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.917584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.917630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.917680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.917729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.917773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.917817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.917861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.917905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.917951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.917996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.918045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.918089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.918135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.918187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.918232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.918277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.918323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.918369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.918412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.918457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.918502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.918546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.918597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.918644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.918689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.918733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.918777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.918822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.918867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.918912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.918959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.919004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.919049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.919096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.919141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.919187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.919236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.919285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.919328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.919372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.919416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.919459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.919505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.919550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.919604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.919654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.919700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.919752 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:22:45.919777 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.919833 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.919885 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.919936 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.919987 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.920037 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.920087 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.920138 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.920209 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.920261 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.920312 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.920363 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.920412 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.920463 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.920513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.920563 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.920621 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.920685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.920737 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.920788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.920838 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.920888 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.920971 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.921119 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.921176 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.921227 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.921292 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.921344 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.921394 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.921444 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.921494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.921544 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.921601 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.921652 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.921710 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:22:45.921732 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.921783 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.921833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.921883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.921934 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.922005 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.922056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.922107 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.922157 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.922207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.922257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.922308 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.922372 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.922423 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.922683 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.922734 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.922785 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.922835 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.922885 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.922951 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.923002 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.923052 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.923102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.923153 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.923203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.923253 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.923316 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.923376 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.923426 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.923477 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.923531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.923586 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.923637 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.923701 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.923760 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:22:45.923781 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.923827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.923873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.923918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.923968 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.924014 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.924060 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.924104 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.924164 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.924211 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.924256 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.924301 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.924346 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.924391 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.924436 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.924486 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.924532 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.924595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.924641 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.924686 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.924731 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.924777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.924821 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.924866 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.924911 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.924961 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.925020 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.925065 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.925110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.925159 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.925205 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.925250 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.925570 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.925623 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.925675 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:22:45.925695 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.925761 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.925808 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.925855 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.925901 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.925948 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.925994 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:22:45.926040 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:22:45.926087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:22:45.926134 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.926195 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.926246 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.926293 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.926341 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.926388 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.926435 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.926481 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.926527 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.926578 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.926641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.926688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.926735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.926788 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.926835 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.926883 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.926930 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:22:45.926977 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.927024 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.927071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.927118 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.927164 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.927216 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.927267 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.927315 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.927364 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:22:45.927380 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:22:45.927407 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:22:45.927438 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:22:45.927464 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:22:45.927488 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:22:45.927508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.927523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.927532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.927540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.927549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.927556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.927563 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:22:45.927571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:22:45.927584 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:22:45.927592 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.927600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.927611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.927620 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.927637 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.927651 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.927659 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.927667 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.927674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.927682 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.927689 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.927696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.927704 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.927711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.927719 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.927726 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.927733 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:22:45.927741 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.927748 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.927755 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.927762 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.927770 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.927777 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.927784 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.927791 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.927799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.927809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.927817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.927824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.927832 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.927840 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.927847 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:22:45.927854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:22:45.927861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:22:45.927869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.927876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.927883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.927890 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.927897 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.927904 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.927919 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.927926 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.927933 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.927940 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.927947 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.927954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.927961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.927968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.927978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.927985 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.927992 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:22:45.927999 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.928006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.928018 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.928026 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.928033 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.928040 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.928047 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.928055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.928063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.928072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.928079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.928086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.928093 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.928100 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.928106 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:22:45.928113 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:22:45.928119 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:22:45.928126 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.928132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.928139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.928146 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.928153 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.928160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.928166 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.928173 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.928180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.928187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.928193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.928200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.928207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.928214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.928221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.928227 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.928234 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:22:45.928240 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.928247 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.928253 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.928260 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.928266 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.928273 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.928279 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.928285 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.928292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:22:45.928301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.928308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:22:45.928315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:22:45.928321 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:22:45.928328 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:22:45.928334 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:22:45.928341 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:22:45.928348 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:22:45.928355 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:22:45.928361 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:22:45.928368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:22:45.928378 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:22:45.928385 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.928392 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.928398 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:22:45.928405 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:22:45.928412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:22:45.928418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:22:45.928425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.928431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:22:45.928438 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:22:45.928444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:22:45.928450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:22:45.928457 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:22:45.928463 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:22:45.928470 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:22:45.928476 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:22:45.928482 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:22:45.928489 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:22:45.928496 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:22:45.928502 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:22:45.928510 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:22:45.928516 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:22:45.928791 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:22:45.928802 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:22:45.928807 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:22:45.928811 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:22:45.928817 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:22:45.928821 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:22:45.928825 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:22:45.928834 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:22:45.928842 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:22:45.928879 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.928886 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:22:45.928899 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:22:45.928920 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:22:45.928926 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:22:45.928931 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:22:45.928935 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:22:45.928940 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:22:45.928950 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:22:45.928956 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:22:45.928961 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:22:45.928970 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.928979 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:22:45.928984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:22:45.929005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.929013 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:22:45.929018 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.929040 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:22:45.929045 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:22:45.929049 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:22:45.929053 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:22:45.929057 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:22:45.929060 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:22:45.929065 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:22:45.929069 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:22:45.929075 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205195" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:22:45.929084 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:22:45.929090 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:22:45.929094 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:22:45.929100 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.929105 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:22:45.929110 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:22:45.929132 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:22:45.929138 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.929142 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.929148 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.929152 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:22:45.929161 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:22:45.929168 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:22:45.929172 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:22:45.929177 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:22:45.929183 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205195" 2019-10-14 20:22:45.929190 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:22:45.929194 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:22:45.929198 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:22:45.929205 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:22:45.929209 wsdl: in serializeType: returning: 205195 2019-10-14 20:22:45.929216 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:22:45.929222 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:22:45.929226 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:22:45.929230 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:22:45.929235 wsdl: in serializeType: returning: 205195 2019-10-14 20:22:45.929239 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205195 2019-10-14 20:22:45.929257 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205195 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:22:45.929261 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:22:45.929267 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8008"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:22:45.929281 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:22:45.929286 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205195 2019-10-14 20:22:45.929295 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:22:45.929367 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:22:45.929307 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:22:45.929318 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:22:45.929323 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:22:45.929327 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:22:45.929331 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:22:45.929337 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:22:45.929348 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:22:45.929355 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:22:45.929361 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:22:45.929375 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:22:45.929384 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:22:45.929392 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:22:45.935497 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:22:45.935511 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:22:45.935520 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:22:45.935526 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:22:45.935531 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:22:45.935536 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:22:45.935540 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:22:45.935544 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:22:45.935548 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:22:45.935583 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:22:45.949082 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:22:45.949105 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:22:45.949117 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:22:45.949127 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:22:45.949137 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:22:45.949151 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:22:45.949162 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:22:45.949172 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:22:45.949182 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:22:45.949193 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:22:29 GMT 2019-10-14 20:22:45.949205 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:22:45.949215 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:22:45.949225 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:22:45.949238 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:22:45.949273 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:22:45.949290 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:22:45.949305 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:22:45.949313 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:22:45.949321 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:22:45.949362 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:22:45.949380 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:22:45.949389 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:22:45.949418 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:22:45.949434 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:22:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:22:45.949476 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:22:45.949492 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:22:45.949518 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:22:45.949528 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:22:45.949696 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:22:45.949875 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:22:45.949886 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:22:45.949900 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:22:45.949917 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:22:45.949967 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:22:45.950071 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:22:45.950111 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:22:45.950130 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:22:45.950142 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:22:45.950149 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:22:45.950158 nusoap_client: detail =