Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 61.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3110412674A151 Model turbiny: S2A
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Perkins
 Silnik: Phaser 110T
JR T3459
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:29:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:30:32.580666 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:30:32.580724 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:30:32.580740 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "201064" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:30:32.580759 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:30:32.580769 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:30:32.580785 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:30:32.580801 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:30:32.580810 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:30:32.580816 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:30:32.580826 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:30:32.580836 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:30:32.580848 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:30:32.580854 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:30:32.580859 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:30:32.580863 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:30:32.580867 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:30:32.580880 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:30:32.580897 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:30:32.580907 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:30:32.580913 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:30:32.580919 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:30:32.580929 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:30:32.580939 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:30:32.588884 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:30:32.588927 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:30:32.588947 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:30:32.588960 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:30:32.588968 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:30:32.588973 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:30:32.588978 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:30:32.589020 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:30:32.607881 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:30:32.607944 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:30:32.607953 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:30:32.607959 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:30:32.607965 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:30:32.607971 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:30:32.607977 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:30:32.607983 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:30:32.607989 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:30:32.607995 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:29:41 GMT 2019-06-27 00:30:32.608001 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:30:32.608006 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:30:32.608013 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:30:32.608026 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:30:32.608068 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:30:32.615658 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.615723 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.615738 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-06-27 00:30:32.623300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:30:32.623517 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.623544 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.623564 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-06-27 00:30:32.630982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:30:32.631041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:30:32.631174 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.631229 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.631245 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-06-27 00:30:32.631297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:30:32.631328 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:30:32.631355 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:30:32.631398 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:30:32.639071 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.639239 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.639300 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.639345 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.639388 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.639404 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:30:32.639418 soap_transport_http: read buffer of 6839 bytes 2019-06-27 00:30:32.639430 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:30:32.639436 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:30:32.639475 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:30:32.639515 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:30:32.639533 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:30:32.639541 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:30:32.639562 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:30:32.639567 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:30:32.639756 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:30:32.639775 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:30:32.639831 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.639841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:30:32.639864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.639897 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.639907 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.639923 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:30:32.639953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.639961 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.639972 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:30:32.639989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.640034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.640051 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.640075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640106 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.640113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640125 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:30:32.640139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.640168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:30:32.640184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:30:32.640206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640232 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.640240 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640250 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:30:32.640269 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.640276 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640286 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:30:32.640303 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.640310 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640320 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:30:32.640334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.640369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.640385 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:30:32.640406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640432 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.640439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:30:32.640463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.640489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:30:32.640511 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640519 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:30:32.640534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.640566 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640575 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:30:32.640593 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.640600 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:30:32.640627 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.640637 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640648 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:30:32.640666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.640673 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.640699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.640740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.640755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640762 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.640777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640801 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640808 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.640872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.640889 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640900 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:30:32.640911 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:30:32.640928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:30:32.640956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:30:32.640971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.640978 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:30:32.640992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641018 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.641025 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641035 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:30:32.641048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641074 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.641089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641096 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.641110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641136 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.641143 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641153 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:30:32.641167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641193 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:30:32.641207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641214 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:30:32.641228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.641260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.641283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641309 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.641324 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641330 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.641344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.641376 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:30:32.641399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641425 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:30:32.641440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641446 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:30:32.641460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641485 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.641492 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641502 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:30:32.641521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.641527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.641551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641580 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:30:32.641595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641601 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.641615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641639 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.641646 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641656 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:30:32.641669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641695 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:30:32.641710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641716 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:30:32.641730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641755 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.641762 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641771 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:30:32.641795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.641802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641812 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.641825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641858 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:30:32.641874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641881 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.641905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641939 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.641947 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641957 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:30:32.641971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.641987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.641997 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:30:32.642012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642019 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:30:32.642032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.642064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.642088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642113 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:30:32.642128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642135 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.642149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642174 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.642181 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642190 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:30:32.642203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642229 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:30:32.642243 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642250 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:30:32.642263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642288 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.642295 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642305 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.642318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642343 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.642359 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642365 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.642379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642404 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.642411 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642421 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:30:32.642434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642460 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:30:32.642475 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642481 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:30:32.642495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642520 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.642527 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642537 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:30:32.642550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642575 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.642590 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642597 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.642610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642635 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.642642 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:30:32.642666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642691 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:30:32.642706 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642712 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:30:32.642727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642751 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.642759 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642768 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:30:32.642781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.642839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.642865 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642876 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.642896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642922 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.642950 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.642969 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:30:32.642991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.643037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:30:32.643063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643074 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:30:32.643100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643150 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.643163 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643181 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:30:32.643205 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.643213 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643223 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:30:32.643244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.643275 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.643291 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643298 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.643312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643337 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.643345 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643355 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:30:32.643368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.643394 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:30:32.643409 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643415 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:30:32.643429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.643461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.643484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.643509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.643524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643531 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.643544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643569 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.643576 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643586 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:30:32.643599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.643625 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:30:32.643639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643646 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:30:32.643660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643684 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:30:32.643691 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643701 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:30:32.643714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.643740 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.643755 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643761 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.643775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643806 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.643903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.643942 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.643960 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:30:32.643978 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:30:32.644000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:30:32.644048 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:30:32.644078 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644089 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:30:32.644119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644173 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:30:32.644187 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644206 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:30:32.644316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.644366 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.644402 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644414 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.644442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644510 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644524 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.644614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.644638 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644651 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:30:32.644662 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:30:32.644675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:30:32.644700 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:30:32.644715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644722 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:30:32.644737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644762 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.644770 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:30:32.644798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.644805 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:30:32.644834 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.644841 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644877 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:30:32.644899 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.644906 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644917 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:30:32.644943 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.644951 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644961 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:30:32.644980 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.644986 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.644996 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:30:32.645014 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.645021 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645031 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.645044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.645109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.645126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.645148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645180 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:30:32.645204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.645253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:30:32.645269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:30:32.645291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645316 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645323 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645333 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:30:32.645351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.645385 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645392 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645401 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:30:32.645415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.645449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.645463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645469 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.645484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645509 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645517 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:30:32.645540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.645567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:30:32.645583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:30:32.645603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645635 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.645658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.645684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.645699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.645719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645744 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645752 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:30:32.645775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.645801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:30:32.645816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645822 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:30:32.645837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645862 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645869 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645879 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:30:32.645896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.645938 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.645946 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645956 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:30:32.645970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.645993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.646003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.646019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646025 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.646040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646070 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.646078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:30:32.646102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.646128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:30:32.646143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646149 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.646163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646188 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646195 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646205 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:30:32.646222 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.646229 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646239 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:30:32.646256 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.646263 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646273 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:30:32.646291 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646297 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646308 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:30:32.646325 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646332 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646342 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:30:32.646355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.646398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.646413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646420 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.646434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646458 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646466 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646476 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:30:32.646489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.646504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.646514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.646530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646561 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646569 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646579 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646593 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.646625 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.646657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.646685 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.646692 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646702 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:30:32.646720 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.646727 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646737 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:30:32.646754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.646761 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646772 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:30:32.646789 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.646796 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646806 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:30:32.646824 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:30:32.646831 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646841 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:30:32.646859 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646866 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646875 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.646892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646909 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.646932 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:30:32.646968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.646975 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.646985 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:30:32.646998 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.647074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.647096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647122 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.647164 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647177 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:30:32.647198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647205 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647214 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:30:32.647232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647239 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647249 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:30:32.647266 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.647273 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647283 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:30:32.647296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.647336 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647357 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.647373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647399 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:30:32.647430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.647446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.647456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.647470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647497 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647528 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.647559 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647584 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.647591 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647601 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:30:32.647619 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647626 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647636 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:30:32.647654 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.647661 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647671 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:30:32.647689 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.647695 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647705 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:30:32.647723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.647729 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647739 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:30:32.647757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.647763 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647773 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:30:32.647790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.647825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647832 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647841 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:30:32.647859 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647866 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647876 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:30:32.647894 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647900 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647911 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:30:32.647933 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.647941 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.647951 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:30:32.647965 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.648020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.648039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648045 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.648064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648091 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648098 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648108 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:30:32.648126 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.648133 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.648160 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648167 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648177 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:30:32.648194 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.648202 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648212 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.648225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.648264 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.648300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648325 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648343 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:30:32.648356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.648371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.648382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.648395 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648425 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648443 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.648487 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648512 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.648519 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648529 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:30:32.648546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648553 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648563 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:30:32.648586 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.648593 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648603 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:30:32.648621 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.648628 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648638 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:30:32.648655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.648662 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648673 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:30:32.648690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.648697 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648707 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:30:32.648725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648732 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.648759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648767 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648777 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:30:32.648795 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648802 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648812 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:30:32.648830 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.648836 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648846 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:30:32.648864 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648870 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:30:32.648897 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.648904 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648914 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:30:32.648934 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.648996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.649013 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649042 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649050 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.649112 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649138 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.649145 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649155 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:30:32.649173 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.649181 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649191 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:30:32.649209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.649215 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649225 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:30:32.649243 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.649250 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649260 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:30:32.649278 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.649284 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649294 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:30:32.649312 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.649319 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649329 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:30:32.649346 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.649353 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649363 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:30:32.649380 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.649387 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649397 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:30:32.649414 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.649421 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649431 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:30:32.649449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.649455 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649465 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:30:32.649482 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.649489 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649499 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:30:32.649516 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.649523 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649532 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:30:32.649550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.649557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649567 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.649585 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.649592 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649602 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:30:32.649615 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.649701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649708 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:30:32.649724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649750 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.649757 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649766 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:30:32.649780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.649806 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649828 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.649842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649867 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.649874 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649884 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:30:32.649898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.649929 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:30:32.649946 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649952 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:30:32.649967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.649993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.650000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.650028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.650035 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650044 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:30:32.650066 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.650073 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650084 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:30:32.650102 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.650109 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650118 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:30:32.650132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.650171 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:30:32.650186 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650192 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.650207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650232 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.650239 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650249 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:30:32.650262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.650288 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:30:32.650302 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.650329 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650336 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.650346 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.650376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.650475 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650504 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.650519 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650530 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:30:32.650554 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.650561 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650571 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:30:32.650589 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.650596 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650606 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:30:32.650627 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:30:32.650634 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650645 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:30:32.650664 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.650671 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650684 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:30:32.650703 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.650710 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650721 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:30:32.650739 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.650745 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650755 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:30:32.650773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.650780 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650790 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:30:32.650807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.650815 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650825 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:30:32.650842 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.650849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.650872 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:30:32.650931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.650951 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650958 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:30:32.650974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.650999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.651006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651017 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.651030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.651060 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.651078 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651084 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.651099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651124 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:30:32.651131 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651142 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:30:32.651155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.651181 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:30:32.651194 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:30:32.651222 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.651229 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:30:32.651239 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:30:32.651257 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:30:32.651263 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:30:32.651273 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:30:32.651291 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.651298 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:30:32.651308 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:30:32.651321 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:30:32.651346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.651362 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651369 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.651383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.651416 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.651445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.651452 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651462 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:30:32.651480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.651486 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651496 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:30:32.651510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.651544 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651558 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651565 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.651580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651605 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651612 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651622 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:30:32.651635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.651651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.651661 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.651674 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651702 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651709 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651719 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651733 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.651764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651789 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.651797 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651807 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:30:32.651824 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.651831 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651841 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:30:32.651859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.651866 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651876 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:30:32.651894 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.651901 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651911 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:30:32.651934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.651941 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651952 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:30:32.651970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.651977 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.651987 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:30:32.652004 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.652012 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.652022 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:30:32.652040 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.652047 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.652061 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:30:32.652080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.652087 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.652097 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:30:32.652111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.652160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.652178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652184 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:30:32.652199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652224 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.652231 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652241 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:30:32.652260 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.652267 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652276 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:30:32.652294 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.652300 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652310 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:30:32.652327 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.652334 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652344 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:30:32.652361 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.652368 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652378 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:30:32.652391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.652435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.652450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.652471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652495 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652501 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.652561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.652578 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652589 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:30:32.652600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:30:32.652612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:30:32.652637 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:30:32.652652 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652658 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:30:32.652672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652702 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.652709 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652719 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:30:32.652733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.652758 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.652777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652784 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.652799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652827 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:30:32.652834 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652844 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:30:32.652858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.652883 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:30:32.652898 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652904 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:30:32.652919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.652958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.652982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.652997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.653008 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.653023 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653029 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.653043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653075 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653083 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653094 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:30:32.653107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.653133 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:30:32.653147 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653175 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653183 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653193 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.653236 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653262 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653270 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653280 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:30:32.653298 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653305 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653315 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:30:32.653332 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653339 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653349 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:30:32.653366 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653373 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653382 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:30:32.653400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653407 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653417 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:30:32.653435 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:30:32.653442 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653451 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:30:32.653469 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:30:32.653476 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653485 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:30:32.653503 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:30:32.653510 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653520 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:30:32.653537 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.653544 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653554 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:30:32.653572 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653579 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653589 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:30:32.653606 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653613 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653623 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:30:32.653640 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653647 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653656 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:30:32.653674 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653680 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653690 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:30:32.653703 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.653766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.653788 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653795 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:30:32.653812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653837 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.653844 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653857 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:30:32.653871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.653900 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.653916 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653923 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.653942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653968 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.653975 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.653985 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:30:32.653998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.654024 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:30:32.654039 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654045 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.654065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654092 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654099 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654109 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:30:32.654127 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.654134 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654144 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:30:32.654162 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.654169 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654178 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:30:32.654196 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654203 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654213 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:30:32.654226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.654265 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654280 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654287 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.654302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654348 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654357 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654367 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:30:32.654382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.654408 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.654422 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654451 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654458 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654468 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654481 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.654513 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.654546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654555 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:30:32.654582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.654589 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:30:32.654618 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654625 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654635 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:30:32.654653 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.654660 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654670 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:30:32.654688 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:30:32.654722 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654729 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654739 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:30:32.654757 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:30:32.654763 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654773 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:30:32.654787 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.654827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.654845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654852 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:30:32.654867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654892 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.654899 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654909 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:30:32.654932 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654939 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654950 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:30:32.654968 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.654975 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.654985 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:30:32.655002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.655009 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655018 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:30:32.655036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.655043 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655055 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:30:32.655086 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.655095 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655107 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:30:32.655126 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.655133 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655143 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:30:32.655160 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.655167 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655177 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:30:32.655191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.655246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.655261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655268 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:30:32.655284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655309 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.655316 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:30:32.655340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.655365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:30:32.655382 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:30:32.655389 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:30:32.655401 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:30:32.655417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655423 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:30:32.655437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.655482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:30:32.655499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.655510 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:30:32.655520 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:30:32.655537 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.655545 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:30:32.655555 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:30:32.655572 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:30:32.655579 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:30:32.655589 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:30:32.655607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.655613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.655623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.655641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.655648 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.655658 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.655675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.655682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.655692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.655709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.655716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:30:32.655725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.655743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.655749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:30:32.655759 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.655776 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:30:32.655783 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:30:32.655793 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:30:32.655810 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.655817 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.655827 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.655844 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:30:32.655850 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:30:32.655860 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:30:32.655877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.655884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:30:32.655894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.655911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.655918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:30:32.655934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.655951 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:30:32.655958 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:30:32.655968 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:30:32.655985 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:30:32.656026 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.656055 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:30:32.656082 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.656110 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:30:32.656137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.656164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:30:32.656191 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.656218 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:30:32.656245 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.656272 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:30:32.656298 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:30:32.656325 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:30:32.656352 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:30:32.656383 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:30:32.656421 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:30:32.656449 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:30:32.656476 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.656506 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:30:32.656534 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.656560 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:30:32.656590 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.656616 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:30:32.656643 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.656670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:30:32.656696 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.656723 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:30:32.656749 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.656777 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:30:32.656803 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.656830 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:30:32.656856 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.656884 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:30:32.656911 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.656942 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:30:32.656970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.657015 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:30:32.657065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.657114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:30:32.657164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.657207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.657234 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.657265 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.657293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.657320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.657347 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.657373 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:30:32.657404 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:30:32.657461 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:30:32.657489 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.657516 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:30:32.657543 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.657569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.657597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.657679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:30:32.657706 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.657733 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:30:32.657771 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.657800 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:30:32.657827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.657854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:30:32.657882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.657908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:30:32.657941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.657969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:30:32.657998 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658016 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658043 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.658069 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658103 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658130 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.658156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.658260 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658287 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658313 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658339 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658365 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658383 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658410 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658435 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658453 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658479 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658535 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658564 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658590 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658616 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.658642 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658669 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658695 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658722 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.658748 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658765 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658791 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.658817 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.658870 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658896 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.658922 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658955 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.658981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.658998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659109 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.659135 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659152 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.659221 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659247 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.659274 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659334 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.659360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.659481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659498 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659515 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.659583 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.659688 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659714 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.659741 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659759 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659820 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.659846 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659873 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:30:32.659899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659938 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.659965 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.659992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.660112 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660139 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:30:32.660165 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660192 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.660218 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660244 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.660271 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.660374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:30:32.660663 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660680 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660707 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.660733 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660750 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660767 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660805 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.660833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660883 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.660942 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.660969 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.660996 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661022 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.661048 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661072 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661099 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.661125 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661142 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661168 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.661196 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661222 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.661250 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661277 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.661303 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661330 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.661356 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661383 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:30:32.661409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661426 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:30:32.661479 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661505 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.661531 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661558 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.661584 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661610 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.661637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.661791 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661808 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.661878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661906 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.661938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661956 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.661999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.662025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:30:32.662151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662229 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.662255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662273 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.662360 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662388 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:30:32.662414 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662431 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662449 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662466 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662492 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:30:32.662518 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662545 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:30:32.662571 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662589 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662606 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.662659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:30:32.662780 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662806 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:30:32.662832 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662858 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:30:32.662885 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662911 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:30:32.662943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662977 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.662994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.663048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:30:32.663200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:30:32.663231 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.663295 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.663346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.663396 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.663444 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.663494 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.663542 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.663590 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.663643 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.663691 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.663741 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.663789 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.663836 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.663884 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.663939 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.663987 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.664035 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.664089 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.664140 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.664189 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.664239 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.664295 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.664364 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.664413 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.664460 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.664508 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.664555 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.664604 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.664655 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.664709 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.664756 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.664805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.664870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.664919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.664977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.665030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.665084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.665135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.665185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.665234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.665283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.665329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.665378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.665425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.665498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.665586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.665706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.665858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.665951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.666094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.666190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.666288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.667118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.667231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.667328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.667419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.667483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.667533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.667580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.667631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.667680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.667733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.667781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.667830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.667889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.667947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.667996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.668045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.668098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.668147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.668195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.668244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.668293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.668340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.668391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.668438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.668485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.668535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.668583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.668630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.668678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.668727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.668777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.668828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.668877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.668936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.668989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.669037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.669089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.669137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.669184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.669232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.669283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.669341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.669388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.669437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.669497 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:30:32.669525 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.669588 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.669644 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.669699 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.669753 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.669806 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.669860 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.669913 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.669974 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.670028 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.670088 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.670144 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.670198 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.670251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.670305 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.670358 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.670412 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.670467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.670523 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.670577 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.670631 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.670684 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.670738 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.670792 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.670846 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.670901 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.670971 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.671026 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.671087 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.671142 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.671196 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.671249 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.671313 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:30:32.671338 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.671393 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.671448 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.671503 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.671557 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.671611 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.671665 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.671720 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.671774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.671828 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.671883 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.671942 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.671997 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.672052 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.672111 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.672166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.672221 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.672276 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.672394 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.672449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.672502 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.672556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.672610 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.672664 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.672718 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.672773 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.672826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.672880 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.672941 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.672996 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.673052 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.673110 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.673172 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:30:32.673195 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.673283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.673347 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.673398 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.673447 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.673496 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.673544 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.673593 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.673641 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.673690 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.673739 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.673788 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.673879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.673955 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.674025 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.674082 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.674132 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.674181 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.674231 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.674279 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.674328 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.674378 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.674427 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.674476 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.674525 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.674573 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.674622 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.674670 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.674719 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.674768 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.674816 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.674866 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.674923 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:30:32.674952 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.675016 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.675071 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.675120 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.675170 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.675219 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:30:32.675267 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:30:32.675316 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:30:32.675366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.675416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.675466 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.675515 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.675564 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.675614 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.675663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.675737 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.675789 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.675839 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.675888 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.675944 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.675993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.676042 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.676109 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.676160 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:30:32.676211 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.676262 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.676313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.676364 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.676427 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.676476 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.676525 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.676574 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.676627 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:30:32.676643 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:30:32.676672 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:30:32.676699 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:30:32.676725 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:30:32.676751 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:30:32.676774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.676791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.676800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.676810 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.676819 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.676828 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:30:32.676837 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:30:32.676846 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:30:32.676854 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.676863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.676872 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.676881 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.676889 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.676898 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.676906 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.676914 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.676922 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.676936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.676944 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.676953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.676961 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.676969 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.676977 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.676986 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:30:32.676994 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.677002 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.677010 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.677018 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.677027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.677042 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.677051 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.677063 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.677072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.677081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.677088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.677097 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.677104 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.677112 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:30:32.677121 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:30:32.677129 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:30:32.677139 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.677147 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.677155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.677162 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.677170 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677177 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.677185 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.677195 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.677203 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.677210 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677217 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677225 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.677232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.677240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.677247 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.677254 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:30:32.677261 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.677268 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.677275 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.677283 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.677290 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.677298 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.677305 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.677312 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.677319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.677328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.677336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.677344 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.677351 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.677359 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:30:32.677366 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:30:32.677373 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:30:32.677380 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.677387 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.677395 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.677402 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.677409 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677416 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.677423 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.677431 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.677438 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.677445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.677466 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.677474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.677481 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.677488 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:30:32.677496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.677502 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.677509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.677516 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.677523 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.677530 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.677536 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.677543 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.677550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:30:32.677558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.677565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:30:32.677573 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:30:32.677580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:30:32.677587 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:30:32.677594 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:30:32.677601 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:30:32.677608 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:30:32.677628 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:30:32.677636 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:30:32.677642 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:30:32.677649 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677658 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.677666 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:30:32.677673 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:30:32.677681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:30:32.677688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:30:32.677702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:30:32.677710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:30:32.677716 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:30:32.677723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:30:32.677730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:30:32.677737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:30:32.677744 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:30:32.677751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:30:32.677758 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:30:32.677765 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:30:32.677771 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:30:32.677779 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:30:32.677785 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:30:32.677862 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:30:32.677873 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:30:32.677878 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:30:32.677883 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:30:32.677890 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:30:32.677895 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:30:32.677899 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:30:32.677909 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:30:32.677918 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:30:32.677969 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.677976 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "201064" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:30:32.677992 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:30:32.678014 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:30:32.678021 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:30:32.678025 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:30:32.678030 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:30:32.678036 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "201064" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:30:32.678047 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:30:32.678057 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:30:32.678064 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:30:32.678078 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.678088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:30:32.678093 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:30:32.678118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.678128 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:30:32.678133 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.678163 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:30:32.678169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:30:32.678173 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:30:32.678177 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:30:32.678182 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:30:32.678186 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:30:32.678191 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:30:32.678195 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:30:32.678202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "201064" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:30:32.678213 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:30:32.678222 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:30:32.678227 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:30:32.678233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.678239 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:30:32.678243 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:30:32.678271 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:30:32.678278 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.678283 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.678289 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.678294 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:30:32.678305 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:30:32.678313 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:30:32.678318 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:30:32.678323 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:30:32.678330 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "201064" 2019-06-27 00:30:32.678338 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:30:32.678342 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:30:32.678347 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:30:32.678354 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:30:32.678359 wsdl: in serializeType: returning: 201064 2019-06-27 00:30:32.678365 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:30:32.678373 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:30:32.678377 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:30:32.678381 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:30:32.678386 wsdl: in serializeType: returning: 201064 2019-06-27 00:30:32.678391 wsdl: serializeRPCParameters returning: 201064 2019-06-27 00:30:32.678407 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=201064 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:30:32.678411 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:30:32.678418 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7180"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:30:32.678432 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:30:32.678438 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=201064 2019-06-27 00:30:32.678448 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:30:32.678528 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:30:32.678462 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:30:32.678474 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:30:32.678479 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:30:32.678484 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:30:32.678489 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:30:32.678496 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:30:32.678507 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:30:32.678516 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:30:32.678522 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:30:32.678535 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:30:32.678546 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:30:32.678554 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:30:32.686362 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:30:32.686387 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:30:32.686401 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:30:32.686407 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:30:32.686414 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:30:32.686423 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:30:32.686428 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:30:32.686432 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:30:32.686438 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:30:32.686464 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:30:32.696412 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:30:32.696433 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:30:32.696439 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:30:32.696445 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:30:32.696450 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:30:32.696456 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:30:32.696462 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:30:32.696467 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:30:32.696477 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:30:32.696483 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:29:41 GMT 2019-06-27 00:30:32.696490 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:30:32.696495 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:30:32.696501 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:30:32.696511 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:30:32.696538 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:30:32.696550 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:30:32.696560 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:30:32.696565 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:30:32.696570 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:30:32.696600 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:30:32.696613 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:30:32.696620 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:30:32.696641 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:30:32.696648 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:29:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:30:32.696686 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:30:32.696698 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:30:32.696721 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:30:32.696727 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:30:32.696840 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:30:32.696946 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:30:32.696952 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:30:32.696961 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:30:32.696972 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:30:32.696996 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:30:32.697060 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:30:32.697379 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:30:32.697397 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:30:32.697406 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:30:32.697411 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:30:32.697415 nusoap_client: detail =