Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.56Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5324-971-6004 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2369
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:54:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:54:34.122241 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:54:34.122360 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:54:34.122384 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:54:34.122400 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:54:34.122410 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:54:34.122420 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:54:34.122437 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:54:34.122446 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:54:34.122454 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:54:34.122464 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:54:34.122472 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:54:34.122483 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:54:34.122491 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:54:34.122495 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:54:34.122500 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:54:34.122504 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:54:34.122519 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:54:34.122693 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:54:34.122705 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:54:34.122710 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:54:34.122716 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:54:34.122730 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:54:34.122738 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:54:34.129165 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:54:34.129205 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:54:34.129221 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:54:34.129229 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:54:34.129236 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:54:34.129240 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:54:34.129245 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:54:34.129279 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:54:34.146834 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:54:34.146908 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:54:34.146918 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:54:34.146924 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:54:34.146930 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:54:34.146935 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:54:34.146941 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:54:34.146948 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:54:34.146954 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:54:34.146959 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:54:10 GMT 2019-10-24 01:54:34.146965 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:54:34.146970 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:54:34.146976 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:54:34.147053 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:54:34.147097 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:54:34.147125 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:54:34.152911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.152985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.153012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.153060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.153087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.153110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.153135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.159275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.159376 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:54:34.159794 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:54:34.159838 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-24 01:54:34.165709 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:54:34.165809 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:54:34.165843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.165885 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.165973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.166127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.166171 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.166310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.166650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.171766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.171839 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:54:34.172099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172402 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172483 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172537 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172764 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.172796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172919 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 01:54:34.172942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.172974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.173017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.173069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.173103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.173145 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:54:34.173174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.173210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:54:34.178000 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-24 01:54:34.178047 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:54:34.178056 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:54:34.178166 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:54:34.178219 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:54:34.178237 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:54:34.178346 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:54:34.178379 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:54:34.178388 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:54:34.179022 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:54:34.179076 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:54:34.179173 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:54:34.179226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179278 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.179294 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179325 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:54:34.179417 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.179431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179453 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:54:34.179494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.179567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.179605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179615 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.179640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179683 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.179694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:54:34.179733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.179786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:54:34.179815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179826 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:54:34.179858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179905 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.179918 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.179938 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:54:34.179972 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.179985 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:54:34.180045 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.180056 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180074 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:54:34.180098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.180166 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.180195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:54:34.180233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180278 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.180292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180311 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:54:34.180338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.180418 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:54:34.180450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:54:34.180483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180523 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.180534 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180549 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:54:34.180584 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.180594 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180611 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:54:34.180643 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.180656 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180673 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:54:34.180706 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.180718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180742 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.180767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.180837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.180864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.180903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180957 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.180982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.181068 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.181101 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:54:34.181140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:54:34.181163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:54:34.181208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:54:34.181235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:54:34.181272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181318 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.181330 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181354 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:54:34.181388 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.181400 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181417 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:54:34.181447 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.181459 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181476 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:54:34.181507 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.181526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.181568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.181645 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.181672 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.181712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181759 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.181771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181788 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:54:34.181813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.181857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:54:34.181882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181893 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:54:34.181919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181964 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.181976 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.181993 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:54:34.182017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.182062 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.182088 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182099 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.182123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182167 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.182179 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182196 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:54:34.182220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.182265 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:54:34.182292 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182303 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:54:34.182333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.182391 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.182432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.182477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.182503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182514 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.182538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182588 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.182601 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182653 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:54:34.182678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.182721 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:54:34.182752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182761 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:54:34.182787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.182842 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182860 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:54:34.182894 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.182903 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.182928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.182963 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:54:34.182978 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.182985 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.182998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183024 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.183031 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183041 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:54:34.183054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183079 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:54:34.183093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183099 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:54:34.183113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183137 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.183144 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183153 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:54:34.183170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.183177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.183199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183228 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:54:34.183242 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183248 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.183262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183287 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.183294 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183304 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:54:34.183317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183342 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:54:34.183356 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183362 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:54:34.183376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183400 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.183407 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183416 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.183430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:54:34.183469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183475 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.183488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183513 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.183520 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183529 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:54:34.183542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183567 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:54:34.183587 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183594 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:54:34.183608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.183640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.183662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183687 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.183703 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183712 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.183727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183752 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.183759 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183769 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:54:34.183782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183807 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:54:34.183821 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183832 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:54:34.183847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183874 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.183881 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183890 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:54:34.183903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.183928 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.183943 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183949 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.183963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.183987 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.183995 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184009 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:54:34.184022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184047 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:54:34.184061 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184068 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:54:34.184081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184106 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.184113 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184123 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:54:34.184136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184160 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.184175 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184182 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.184196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184220 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.184227 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:54:34.184249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184274 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:54:34.184288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184295 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:54:34.184308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184332 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.184339 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184349 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:54:34.184367 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.184373 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184383 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:54:34.184396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184424 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.184471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184479 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.184493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184526 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.184533 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184543 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:54:34.184557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184590 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:54:34.184607 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184613 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:54:34.184627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.184659 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184669 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.184682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.184727 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184734 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.184747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184774 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.184781 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184791 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:54:34.184804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184830 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:54:34.184845 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184852 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:54:34.184866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184891 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:54:34.184898 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184908 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:54:34.184925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.184974 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.184990 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.184997 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.185011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185041 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.185100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.185117 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185128 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:54:34.185138 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:54:34.185150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:54:34.185175 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:54:34.185189 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185196 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:54:34.185209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185234 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:54:34.185241 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185251 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:54:34.185264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.185288 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.185303 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185309 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.185323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185355 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185361 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185398 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.185418 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.185434 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185445 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:54:34.185455 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:54:34.185467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:54:34.185490 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:54:34.185505 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185511 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:54:34.185525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185550 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:54:34.185557 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185566 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:54:34.185594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.185620 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.185635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185642 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.185655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185678 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185685 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.185748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.185764 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185775 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:54:34.185785 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:54:34.185797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:54:34.185821 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:54:34.185835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185842 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:54:34.185856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.185891 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:54:34.185918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.185925 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185935 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:54:34.185952 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.185959 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.185968 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:54:34.185990 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.185997 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:54:34.186023 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.186029 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186038 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:54:34.186056 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.186062 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186071 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:54:34.186088 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.186095 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.186117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.186167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.186184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186190 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.186206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186232 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186238 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:54:34.186261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.186287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:54:34.186302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186308 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:54:34.186321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186346 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186353 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186362 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:54:34.186380 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.186412 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186419 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186428 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:54:34.186441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.186474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.186488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186495 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.186508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186539 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:54:34.186562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.186595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:54:34.186610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:54:34.186630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.186684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.186714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.186736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186742 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.186758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186783 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186790 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186799 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:54:34.186812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.186837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:54:34.186852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:54:34.186872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186901 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186908 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186917 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:54:34.186935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.186968 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.186974 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.186992 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:54:34.187004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.187038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.187053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.187072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187097 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.187104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:54:34.187127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.187151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:54:34.187166 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187172 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.187185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187209 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.187216 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187226 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:54:34.187243 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.187250 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187259 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:54:34.187277 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.187284 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187293 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:54:34.187334 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.187344 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:54:34.187374 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.187381 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:54:34.187404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.187446 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.187461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.187482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187507 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187524 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:54:34.187537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.187556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.187566 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.187597 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187629 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187636 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187650 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187663 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.187694 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187725 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.187733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.187761 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.187768 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187777 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:54:34.187795 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.187801 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187811 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:54:34.187867 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.187879 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187897 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:54:34.187935 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.187947 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.187963 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:54:34.188003 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:54:34.188016 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188036 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:54:34.188066 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188077 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188093 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.188156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188185 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.188217 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188228 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188245 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:54:34.188276 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188287 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188302 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:54:34.188331 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188342 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188359 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:54:34.188383 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.188519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188530 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.188561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188627 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.188647 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188663 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:54:34.188685 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188692 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188703 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:54:34.188728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.188736 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188746 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:54:34.188763 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.188770 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188779 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:54:34.188792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.188832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.188868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188893 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.188901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:54:34.188929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.188944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.188954 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.188967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189003 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189010 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189020 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189033 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.189062 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189088 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.189095 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189104 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:54:34.189122 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189129 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:54:34.189155 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.189162 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189171 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:54:34.189188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.189195 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189204 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:54:34.189222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.189229 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189238 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:54:34.189260 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.189267 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189277 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:54:34.189295 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189302 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189311 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.189327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189334 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189344 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:54:34.189361 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189368 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189377 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:54:34.189394 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189400 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189410 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:54:34.189427 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189433 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189443 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:54:34.189456 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.189542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.189595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.189647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189682 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189689 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189701 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:54:34.189728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.189735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.189763 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.189769 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189779 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:54:34.189796 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.189802 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189811 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.189824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.189854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.189864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.190047 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.190063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.190089 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.190106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:54:34.190123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.190139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.190149 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.190163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190191 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190207 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.190250 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190275 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.190282 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190291 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:54:34.190309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.190316 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190325 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:54:34.190343 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.190349 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190358 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:54:34.190376 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.190382 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190392 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:54:34.190409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.190416 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:54:34.190443 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.190450 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190459 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:54:34.190476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.190483 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.190509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.190516 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190525 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:54:34.190542 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.190549 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190559 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:54:34.190589 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190596 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190606 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:54:34.190624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.190631 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:54:34.190664 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.190671 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190680 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:54:34.190693 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.190755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.190774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190802 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190810 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190820 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.190863 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190888 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.190895 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190904 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:54:34.190931 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.190938 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190948 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:54:34.190965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.190972 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.190981 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:54:34.190999 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.191006 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191015 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:54:34.191032 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.191039 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191048 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:54:34.191064 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.191071 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191080 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:54:34.191097 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.191103 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191112 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:54:34.191129 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.191136 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191145 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:54:34.191162 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.191169 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191178 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:54:34.191195 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.191202 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191218 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:54:34.191236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.191243 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:54:34.191269 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.191276 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191285 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:54:34.191302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.191309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.191334 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.191341 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191350 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:54:34.191363 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.191450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191457 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:54:34.191476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191501 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.191509 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191518 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:54:34.191531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.191557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191572 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191594 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.191613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191639 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.191649 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191659 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:54:34.191672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.191698 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:54:34.191719 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191726 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:54:34.191740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.191772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.191799 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.191806 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191815 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:54:34.191832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.191838 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191848 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:54:34.191864 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.191871 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191880 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:54:34.191893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.191930 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:54:34.191944 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.191951 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.191971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192005 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.192012 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192021 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:54:34.192034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.192059 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:54:34.192073 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.192101 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192108 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.192118 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.192148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.192161 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192186 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.192192 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192206 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:54:34.192224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.192256 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192269 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:54:34.192289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.192296 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192305 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:54:34.192323 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:54:34.192330 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192339 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:54:34.192356 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.192363 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192372 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:54:34.192389 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.192395 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192405 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:54:34.192422 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.192429 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192438 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:54:34.192455 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.192461 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192470 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:54:34.192487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.192494 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192503 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:54:34.192521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.192527 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192536 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.192549 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:54:34.192618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.192647 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192653 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:54:34.192673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192698 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.192709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.192734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.192760 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.192775 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192781 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.192799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192825 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:54:34.192832 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192842 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:54:34.192855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.192870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.192880 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:54:34.192893 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:54:34.192919 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.192926 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:54:34.192936 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:54:34.192953 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:54:34.192960 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:54:34.192969 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:54:34.192987 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.192997 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:54:34.193007 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:54:34.193020 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:54:34.193043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.193058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193064 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.193082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.193115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.193142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193149 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193159 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:54:34.193176 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193182 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193192 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:54:34.193204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.193239 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193253 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193260 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.193273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193298 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193304 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193318 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:54:34.193332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.193357 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.193375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193402 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193409 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193418 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193431 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.193462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193487 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193494 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193503 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:54:34.193521 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193527 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193536 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:54:34.193553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.193560 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193569 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:54:34.193602 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193610 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193619 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:54:34.193637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.193644 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193658 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:54:34.193675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193682 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193692 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:54:34.193714 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.193722 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193732 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:54:34.193749 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193756 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193766 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:54:34.193783 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193789 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193799 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:54:34.193812 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.193859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.193883 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193889 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:54:34.193912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193937 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.193944 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193953 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:54:34.193970 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.193977 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.193987 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:54:34.194004 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.194010 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194019 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:54:34.194036 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.194043 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194052 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:54:34.194069 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.194076 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194086 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:54:34.194099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.194140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.194155 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194162 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.194179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194203 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194209 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.194269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.194286 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:54:34.194307 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:54:34.194319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:54:34.194344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:54:34.194358 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194364 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:54:34.194382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194427 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.194435 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194445 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:54:34.194459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.194484 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.194499 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194505 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.194519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194544 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:54:34.194551 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194560 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:54:34.194587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.194614 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:54:34.194629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194635 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:54:34.194649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.194680 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194689 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.194706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.194733 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.194748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194755 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.194773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194798 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194806 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194816 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:54:34.194829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.194844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.194854 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:54:34.194867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194894 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194901 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194910 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.194953 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194978 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.194985 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.194995 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:54:34.195012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195019 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195033 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:54:34.195051 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195058 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195067 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:54:34.195084 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195091 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195100 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:54:34.195117 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195124 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195133 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:54:34.195150 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:54:34.195157 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195167 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:54:34.195184 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:54:34.195191 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195200 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:54:34.195217 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:54:34.195223 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195233 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:54:34.195250 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.195256 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195266 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:54:34.195283 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195289 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195299 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:54:34.195317 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195323 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195333 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:54:34.195349 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195356 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195365 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:54:34.195382 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195388 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195401 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:54:34.195415 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.195478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.195497 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195503 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:54:34.195523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195549 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195555 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195565 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:54:34.195593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.195619 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.195634 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195641 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.195654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195678 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.195685 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195695 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:54:34.195713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.195739 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:54:34.195754 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195760 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.195780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195804 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195811 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195821 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:54:34.195838 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.195845 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195854 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:54:34.195876 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.195883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195892 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:54:34.195909 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.195916 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195925 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:54:34.195938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.195975 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.195989 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.195995 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.196009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196033 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196041 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196054 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:54:34.196068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.196093 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.196106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196133 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196140 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196150 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196163 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.196192 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.196224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196233 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:54:34.196251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.196257 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:54:34.196284 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196291 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196300 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:54:34.196317 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.196324 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196333 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:54:34.196350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:54:34.196394 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196401 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196410 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:54:34.196427 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:54:34.196434 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196443 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:54:34.196456 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.196497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.196515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196522 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:54:34.196536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196560 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.196567 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196618 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:54:34.196642 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196650 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196660 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:54:34.196677 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196684 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196694 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:54:34.196715 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.196723 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196732 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:54:34.196750 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196757 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196766 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:54:34.196783 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196790 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196799 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:54:34.196816 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196822 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196831 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:54:34.196848 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.196855 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196864 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:54:34.196877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.196939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.196955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.196962 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:54:34.196977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.197002 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.197009 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.197018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:54:34.197031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.197050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.197061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:54:34.197077 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:54:34.197084 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:54:34.197094 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:54:34.197109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.197115 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:54:34.197129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.197151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.197171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:54:34.197187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.197202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:54:34.197212 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:54:34.197229 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.197236 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:54:34.197246 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:54:34.197262 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:54:34.197268 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:54:34.197278 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:54:34.197295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.197301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.197311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.197327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.197334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.197343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.197360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.197366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.197375 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.197392 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.197398 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:54:34.197408 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.197424 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.197430 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:54:34.197440 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.197456 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:54:34.197462 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:54:34.197471 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:54:34.197487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.197494 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.197503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.197519 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:54:34.197525 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:54:34.197535 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:54:34.197551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.197571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:54:34.197596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.197659 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.197673 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:54:34.197692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.197743 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:54:34.197757 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:54:34.197771 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:54:34.197789 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:54:34.197834 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.197898 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:54:34.197949 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.197979 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:54:34.198010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.198037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:54:34.198064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.198090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:54:34.198117 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.198142 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:54:34.198168 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.198194 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:54:34.198219 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:54:34.198245 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:54:34.198271 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:54:34.198297 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:54:34.198323 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:54:34.198348 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:54:34.198373 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.198400 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:54:34.198621 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.198649 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:54:34.198675 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.198703 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:54:34.198734 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.198800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:54:34.198847 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.198904 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:54:34.198950 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.199000 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:54:34.199043 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.199084 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:54:34.199124 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.199166 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:54:34.199212 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.199297 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:54:34.199346 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.199393 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:54:34.199439 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.199487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:54:34.199537 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.199601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:54:34.199633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.199662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.199688 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.199720 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.199752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.199779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.199805 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.199831 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:54:34.199857 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:54:34.199883 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:54:34.199909 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.199935 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:54:34.199960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.199987 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.200013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.200038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:54:34.200064 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.200090 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:54:34.200116 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.200141 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:54:34.200167 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.200196 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:54:34.200223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.200250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:54:34.200275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.200301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:54:34.200328 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200345 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200371 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.200396 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200412 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200429 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200459 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.200484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.200597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.200696 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200729 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.200755 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200780 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.200805 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200822 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200847 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.200882 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200899 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200924 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.200949 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.200974 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.200999 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201024 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.201050 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201075 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.201100 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201126 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.201151 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201173 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.201223 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.201274 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201300 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.201325 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201351 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.201376 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201403 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.201429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.201587 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.201671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201697 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.201727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.201811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.201942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.201992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.202044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202076 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.202145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202171 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.202196 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202213 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202229 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202245 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202270 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.202295 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202320 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:54:34.202345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202378 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.202429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.202549 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202580 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:54:34.202610 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202636 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.202661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202687 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.202719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202769 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.202822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.202969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:54:34.202994 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203011 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203065 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.203092 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203114 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203130 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203156 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.203181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.203280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.203379 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203405 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203431 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203456 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203481 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203497 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203525 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203550 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203567 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203600 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203626 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203651 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203676 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203704 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.203732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203757 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203783 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203808 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:54:34.203842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203884 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:54:34.203910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203935 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.203962 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.203987 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.204078 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204105 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.204160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204188 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.204215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.204425 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204441 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204461 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.204547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.204614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204651 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.204713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:54:34.204834 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204850 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204866 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.204933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.204982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.205036 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205062 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:54:34.205088 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205121 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205137 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:54:34.205188 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205213 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:54:34.205238 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205301 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.205327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:54:34.205445 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205471 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:54:34.205496 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205521 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:54:34.205547 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205572 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:54:34.205605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205622 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.205711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:54:34.205859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:54:34.205904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.205963 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.206048 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.206303 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.206353 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.206399 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.206446 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.206493 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.206540 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.206595 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.206642 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.206689 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.206745 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.206793 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.206841 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.206888 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.206936 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.207042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.207116 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.207170 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.207218 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.207266 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.207313 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.207396 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.207448 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.207494 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.207541 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.207594 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.207640 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.207688 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.207745 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.207796 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.207849 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.207898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.207953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.208000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.208047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.208094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.208141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.208186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.208233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.208280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.208328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.208376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.208423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.208470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.208515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.208561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.208618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.208731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.208811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.209084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.209166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.209221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.209270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.209317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.209365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.209416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.209466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.209512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.209558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.209613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.209659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.209707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.209769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.209820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.209865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.209914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.209968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.210020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.210068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.210116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.210163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.210208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.210255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.210301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.210348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.210395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.210440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.210492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.210538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.210591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.210639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.210686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.210732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.210781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.210828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.210875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.210927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.210976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.211023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.211074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.211124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.211170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.211216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.211265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.211312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.211360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.211408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.211459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.211510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.211558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.211621 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:54:34.211649 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.211710 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.211768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.211822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.211876 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.211929 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.211981 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.212034 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.212086 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.212139 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.212192 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.212246 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.212298 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.212350 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.212402 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.212455 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.212507 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.212605 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.212660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.212713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.212766 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.212819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.212872 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.212925 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.212977 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.213037 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.213091 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.213144 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.213196 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.213249 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.213301 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.213354 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.213406 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.213461 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.213521 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:54:34.213544 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.213604 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.213658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.213711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.213769 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.213836 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.213889 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.213941 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.213993 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.214046 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.214099 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.214152 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.214218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.214277 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.214536 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.214597 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.214650 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.214703 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.214756 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.214827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.214880 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.214933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.214991 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.215044 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.215097 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.215154 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.215221 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.215275 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.215359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.215412 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.215471 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.215524 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.215583 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.215651 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.215712 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:54:34.215735 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.215784 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.215832 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.215879 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.215931 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.215979 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.216027 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.216074 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.216137 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.216210 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.216303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.216373 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.216433 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.216482 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.216533 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.216599 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.216652 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.216713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.216760 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.216808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.216856 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.216903 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.216951 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.216998 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.217045 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.217100 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.217162 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.217209 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.217256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.217304 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.217351 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.217397 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.217712 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.217766 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.217822 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:54:34.217844 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.217911 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.217962 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.218011 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.218061 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.218110 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.218160 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:54:34.218209 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:54:34.218258 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:54:34.218308 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.218545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.218616 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.218667 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.218726 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.218776 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.218826 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.218875 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.218925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.218979 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.219030 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.219092 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.219145 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.219196 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.219245 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.219295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.219345 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:54:34.219394 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.219444 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.219494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.219543 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.219600 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.219651 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.219710 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.219762 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.219816 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:54:34.219833 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:54:34.219864 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:54:34.219891 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:54:34.219917 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:54:34.219954 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:54:34.219978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.220000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.220011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.220023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.220033 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.220042 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.220052 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:54:34.220062 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:54:34.220072 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:54:34.220122 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.220136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.220177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.220189 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.220199 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220224 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.220235 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.220245 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.220254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.220267 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.220276 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220287 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.220306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.220315 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.220323 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.220333 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:54:34.220342 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.220351 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.220360 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.220369 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.220378 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.220387 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.220395 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.220404 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.220414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.220426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.220434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.220442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.220451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.220463 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.220471 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:54:34.220479 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:54:34.220487 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:54:34.220495 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.220503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.220511 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.220519 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.220526 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220534 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.220542 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.220550 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.220558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.220566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.220573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220600 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.220607 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.220615 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.220623 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.220630 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:54:34.220638 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.220646 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.220659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.220667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.220675 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.220682 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.220698 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.220711 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.220720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.220732 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.220740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.220748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.220756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.220763 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.220770 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:54:34.220777 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:54:34.220785 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:54:34.220793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.220800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.220807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.220815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.220822 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220830 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.220837 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.220844 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.220852 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.220860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.220867 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.220883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.220891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.220899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.220906 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.220913 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:54:34.220920 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.220927 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.220935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.220942 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.220950 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.220957 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.220963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.220971 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.220978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:54:34.220988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.220996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:54:34.221004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:54:34.221012 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:54:34.221019 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:54:34.221026 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:54:34.221034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:54:34.221043 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:54:34.221051 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:54:34.221058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:54:34.221066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:54:34.221078 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:54:34.221086 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.221093 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.221101 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:54:34.221109 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:54:34.221116 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:54:34.221123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:54:34.221131 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.221138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:54:34.221145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:54:34.221152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:54:34.221159 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:54:34.221166 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:54:34.221172 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:54:34.221179 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:54:34.221186 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:54:34.221193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:54:34.221201 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:54:34.221208 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:54:34.221216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:54:34.221223 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:54:34.221230 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:54:34.221611 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:54:34.221630 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:54:34.221639 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:54:34.221648 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:54:34.221660 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:54:34.221668 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:54:34.221676 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:54:34.221692 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:54:34.221708 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:54:34.221826 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.221840 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:54:34.221869 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:54:34.221909 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:54:34.221922 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:54:34.221930 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:54:34.221938 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:54:34.221948 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:54:34.221971 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:54:34.221992 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:54:34.222001 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:54:34.222021 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.222038 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:54:34.222047 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:54:34.222091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.222108 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:54:34.222116 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.222160 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:54:34.222169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:54:34.222178 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:54:34.222185 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:54:34.222193 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:54:34.222200 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:54:34.222210 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:54:34.222218 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:54:34.222235 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:54:34.222255 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:54:34.222267 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:54:34.222275 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:54:34.222286 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.222296 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:54:34.222304 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:54:34.222357 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:54:34.222368 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.222377 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.222388 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.222395 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:54:34.222414 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:54:34.222428 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:54:34.222437 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:54:34.222488 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:54:34.222500 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179358" 2019-10-24 01:54:34.222515 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:54:34.222523 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:54:34.222533 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:54:34.222549 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:54:34.222559 wsdl: in serializeType: returning: 179358 2019-10-24 01:54:34.222570 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:54:34.222606 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:54:34.222614 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:54:34.222620 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:54:34.222629 wsdl: in serializeType: returning: 179358 2019-10-24 01:54:34.222637 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179358 2019-10-24 01:54:34.222665 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179358 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:54:34.222673 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:54:34.222684 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8566"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:54:34.222708 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:54:34.222718 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179358 2019-10-24 01:54:34.222787 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:54:34.222922 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:54:34.222813 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:54:34.222833 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:54:34.222843 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:54:34.222852 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:54:34.222859 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:54:34.222871 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:54:34.222887 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:54:34.222901 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:54:34.222911 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:54:34.222958 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:54:34.222976 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:54:34.222990 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:54:34.229173 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:54:34.229190 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:54:34.229200 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:54:34.229207 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:54:34.229213 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:54:34.229217 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:54:34.229222 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:54:34.229226 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:54:34.229230 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:54:34.229259 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:54:34.238071 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:54:34.238127 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:54:34.238142 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:54:34.238153 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:54:34.238164 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:54:34.238174 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:54:34.238187 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:54:34.238198 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:54:34.238209 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:54:34.238219 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:54:10 GMT 2019-10-24 01:54:34.238232 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:54:34.238242 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:54:34.238253 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:54:34.238271 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:54:34.238319 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:54:34.238339 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:54:34.238358 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:54:34.238368 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:54:34.238377 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:54:34.238429 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:54:34.238448 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:54:34.238461 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:54:34.238512 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:54:34.238526 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:54:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:54:34.238593 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:54:34.238719 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:54:34.238832 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:54:34.238848 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:54:34.239082 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:54:34.239287 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:54:34.239300 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:54:34.239315 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:54:34.239336 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:54:34.239380 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:54:34.239482 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:54:34.239531 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:54:34.239554 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:54:34.239568 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:54:34.239585 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:54:34.239593 nusoap_client: detail =