Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.56Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5324-971-6004 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2369
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:25:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:25:16.774331 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:25:16.774390 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:25:16.774407 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:25:16.774424 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:25:16.774435 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:25:16.774445 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:25:16.774460 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:25:16.774468 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:25:16.774476 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:25:16.774485 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:25:16.774495 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:25:16.774506 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:25:16.774513 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:25:16.774518 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:25:16.774522 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:25:16.774526 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:25:16.774540 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:25:16.774557 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:25:16.774566 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:25:16.774571 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:25:16.774578 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:25:16.774588 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:25:16.774598 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:25:16.782481 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:25:16.782520 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:25:16.782545 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:25:16.782557 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:25:16.782567 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:25:16.782586 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:25:16.782594 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:25:16.782641 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:25:16.807875 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:25:16.807933 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:25:16.807941 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:25:16.807947 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:25:16.807969 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:25:16.807977 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:25:16.807983 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:25:16.807990 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:25:16.807996 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:25:16.808002 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:25:13 GMT 2019-08-22 20:25:16.808008 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:25:16.808013 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:25:16.808038 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:25:16.808052 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:25:16.808086 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:25:16.808116 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:25:16.815723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.815826 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:25:16.815858 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.815883 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.823859 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.823992 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:25:16.824027 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-22 20:25:16.824073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.824103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.824128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.824156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.832425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.832593 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:25:16.832655 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-22 20:25:16.832733 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.832766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.832840 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.832873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.832913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.832995 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.833052 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.833106 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.833160 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.833203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.840225 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.840307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.840642 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:25:16.840732 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.840843 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:25:16.840952 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:25:16.841015 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 20:25:16.841106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.841167 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:25:16.841248 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-08-22 20:25:16.848231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.848324 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 20:25:16.848354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:25:16.848456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:25:16.848478 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-22 20:25:16.848489 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:25:16.848495 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:25:16.848562 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:25:16.848619 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:25:16.848636 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:25:16.848643 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:25:16.848663 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:25:16.848668 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:25:16.848856 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:25:16.848893 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:25:16.848948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.848958 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:25:16.848979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849012 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849022 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849039 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:25:16.849068 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849076 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849087 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:25:16.849104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.849148 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.849164 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849171 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.849187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849216 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.849223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849234 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:25:16.849248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.849275 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:25:16.849290 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849297 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:25:16.849311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849337 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849344 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849354 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:25:16.849372 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849379 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849388 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:25:16.849406 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849412 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849422 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:25:16.849435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.849469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.849485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849492 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:25:16.849506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849531 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.849538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:25:16.849562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.849596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:25:16.849612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:25:16.849632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849658 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849664 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849674 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:25:16.849692 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849699 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849716 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:25:16.849743 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.849753 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849770 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:25:16.849804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.849817 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849836 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.849860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.849931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.849959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.849971 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.849999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850044 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.850186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.850220 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:25:16.850261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:25:16.850286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:25:16.850335 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:25:16.850363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:25:16.850399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850446 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.850459 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850478 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:25:16.850511 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.850523 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:25:16.850585 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.850599 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850617 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:25:16.850649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.850661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.850701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.850772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.850800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.850840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850888 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.850901 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:25:16.850946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.850973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.850993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:25:16.851021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851032 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:25:16.851059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851113 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.851125 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:25:16.851169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.851218 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.851248 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851260 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.851287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851337 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.851350 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851369 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:25:16.851396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.851447 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:25:16.851475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851487 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:25:16.851513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851560 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.851586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851606 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.851633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.851682 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.851711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851723 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.851756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851805 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.851818 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851838 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:25:16.851863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.851913 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:25:16.851942 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.851953 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:25:16.851979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852030 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.852043 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852069 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:25:16.852105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.852117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.852162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.852218 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:25:16.852247 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852258 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.852284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852333 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.852346 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852364 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:25:16.852391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.852439 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:25:16.852466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852478 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:25:16.852505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852554 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.852582 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852602 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:25:16.852638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.852650 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852669 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.852693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.852751 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:25:16.852779 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852790 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.852818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852867 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.852881 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852899 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:25:16.852925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.852953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.852973 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:25:16.853001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853013 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:25:16.853040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.853100 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.853144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.853193 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:25:16.853222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853234 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.853260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853308 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.853322 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:25:16.853365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.853413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:25:16.853440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853452 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:25:16.853479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.853540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.853596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.853750 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.853787 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853800 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.853827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853875 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.853888 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853908 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:25:16.853935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.853963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.853985 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:25:16.854015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854026 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:25:16.854052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854102 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.854115 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854135 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:25:16.854161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.854213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.854241 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854253 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.854280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854329 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.854343 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:25:16.854389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.854438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:25:16.854466 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854477 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:25:16.854505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854722 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.854737 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854752 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:25:16.854769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.854799 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.854816 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854823 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.854839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854868 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.854875 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:25:16.854900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.854926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:25:16.854941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854947 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:25:16.854962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.854987 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.854994 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855004 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:25:16.855022 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.855029 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855039 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:25:16.855053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.855085 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.855099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855106 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.855121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855147 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.855154 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:25:16.855177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.855202 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:25:16.855218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855224 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:25:16.855239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.855270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.855293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.855318 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.855333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855339 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.855353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855382 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.855389 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855399 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:25:16.855412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.855438 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:25:16.855453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855461 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:25:16.855474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855499 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:25:16.855506 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855516 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:25:16.855529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.855555 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.855570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855576 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.855590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855620 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.855691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.855708 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:25:16.855729 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:25:16.855741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:25:16.855766 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:25:16.855781 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855787 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:25:16.855802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855828 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:25:16.855834 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855844 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:25:16.855857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.855882 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.855897 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855904 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.855917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855941 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855947 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.855985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.856005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.856022 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856032 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:25:16.856042 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:25:16.856055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:25:16.856079 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:25:16.856094 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856100 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:25:16.856115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856140 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:25:16.856147 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856156 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:25:16.856170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.856195 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.856209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856215 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.856229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856258 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.856314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.856331 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856342 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:25:16.856352 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:25:16.856364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:25:16.856388 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:25:16.856402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:25:16.856423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856456 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:25:16.856484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856491 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:25:16.856518 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856534 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:25:16.856552 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.856558 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856568 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:25:16.856585 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.856591 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856601 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:25:16.856618 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.856624 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856634 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:25:16.856660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.856667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.856691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.856740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.856757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856763 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.856777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856809 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:25:16.856833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.856859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:25:16.856874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856880 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:25:16.856894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856919 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856926 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856935 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:25:16.856953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856960 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.856969 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.856987 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.856993 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857002 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:25:16.857015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.857063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857069 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.857082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857115 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:25:16.857138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:25:16.857178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857184 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:25:16.857198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857223 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857230 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857240 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.857253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.857293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857299 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.857313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857338 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857345 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:25:16.857368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:25:16.857408 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857414 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:25:16.857428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857454 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857460 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857470 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:25:16.857487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.857521 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857527 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857537 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:25:16.857550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.857598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.857619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857650 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857658 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:25:16.857681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:25:16.857721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.857742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857767 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.857774 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857784 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:25:16.857801 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857807 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857817 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:25:16.857835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.857842 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:25:16.857869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.857875 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857885 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:25:16.857902 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.857909 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857918 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:25:16.857931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.857973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.857989 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.857995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.858010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858035 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858052 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:25:16.858065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.858090 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.858105 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858136 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858144 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.858196 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.858229 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.858256 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.858263 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858273 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:25:16.858290 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.858296 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858306 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:25:16.858323 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.858329 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858339 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:25:16.858356 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.858362 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858372 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:25:16.858389 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:25:16.858396 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858406 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:25:16.858424 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858440 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.858458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858465 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858474 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.858491 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858497 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858508 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:25:16.858525 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858532 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858541 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:25:16.858558 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858573 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858583 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:25:16.858596 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.858677 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.858700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858725 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.858732 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858741 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:25:16.858759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858766 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858775 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:25:16.858792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.858799 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858809 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:25:16.858826 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.858833 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858842 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:25:16.858855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.858892 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.858929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858954 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.858961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858971 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:25:16.858984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.858999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.859009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.859023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859051 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859076 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859089 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.859118 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859144 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.859150 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859160 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:25:16.859178 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859184 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859194 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:25:16.859211 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.859218 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859227 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:25:16.859244 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.859251 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859260 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:25:16.859277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.859284 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859293 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:25:16.859316 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.859323 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859333 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:25:16.859351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.859384 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859391 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859400 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:25:16.859417 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859424 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859433 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:25:16.859450 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859457 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859466 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:25:16.859483 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859490 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859500 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:25:16.859513 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.859575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.859593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.859614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859645 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859652 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859663 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:25:16.859681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.859687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.859714 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.859720 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859730 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:25:16.859747 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.859754 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859763 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.859776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.859814 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.859830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.859852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859877 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.859884 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859894 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:25:16.859907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.859922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.859932 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.859946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.859973 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.859980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.859990 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860003 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.860033 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860058 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.860065 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860076 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:25:16.860094 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860100 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860110 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:25:16.860127 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.860133 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860143 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:25:16.860160 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.860167 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860176 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:25:16.860193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.860200 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860210 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:25:16.860227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.860234 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860244 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:25:16.860261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860267 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860276 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.860294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860301 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860310 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:25:16.860327 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860334 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860343 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:25:16.860361 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860367 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860377 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:25:16.860394 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860400 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860410 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:25:16.860427 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860433 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860443 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:25:16.860456 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.860513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.860530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860560 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860576 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860586 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860599 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.860629 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860661 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.860668 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860678 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:25:16.860696 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.860703 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860712 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:25:16.860730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.860736 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860746 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:25:16.860763 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860769 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860779 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:25:16.860796 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860802 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860811 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:25:16.860828 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.860835 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860844 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:25:16.860861 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.860868 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860878 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:25:16.860895 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.860901 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860911 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:25:16.860928 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.860935 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860945 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:25:16.860962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.860968 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.860978 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:25:16.860995 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.861002 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861011 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:25:16.861028 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.861035 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861044 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:25:16.861061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.861074 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861084 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.861101 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.861107 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861117 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:25:16.861130 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.861215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861222 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:25:16.861251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861277 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.861284 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861294 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:25:16.861308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.861333 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861348 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861355 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.861369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861394 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.861401 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861410 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:25:16.861424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.861449 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:25:16.861464 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861470 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:25:16.861488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.861520 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.861548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.861554 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861564 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:25:16.861581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.861588 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861597 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:25:16.861614 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.861621 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861630 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:25:16.861670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.861709 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:25:16.861725 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861731 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.861745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861771 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.861778 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861787 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:25:16.861801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.861816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.861826 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:25:16.861840 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.861874 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:25:16.861881 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.861891 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:25:16.861904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.861921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.861935 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.861960 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.861967 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.861976 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:25:16.861994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.862000 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862010 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:25:16.862027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.862034 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862043 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:25:16.862060 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:25:16.862067 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862076 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:25:16.862102 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.862109 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862118 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:25:16.862135 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.862141 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862155 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:25:16.862173 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.862180 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862189 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:25:16.862206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.862213 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862222 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:25:16.862239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.862246 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862256 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:25:16.862272 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.862279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862288 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.862301 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:25:16.862351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.862368 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862375 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:25:16.862393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862418 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.862425 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862435 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.862448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.862473 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.862488 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862494 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.862507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862532 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:25:16.862539 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862549 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:25:16.862562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.862594 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:25:16.862608 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:25:16.862643 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.862651 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:25:16.862661 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:25:16.862679 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:25:16.862686 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:25:16.862696 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:25:16.862713 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.862720 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:25:16.862729 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:25:16.862743 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:25:16.862766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.862782 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862788 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.862802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862827 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.862834 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862844 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.862862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.862871 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862885 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:25:16.862903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.862910 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862919 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:25:16.862933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.862968 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.862982 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.862989 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.863003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863027 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863034 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:25:16.863057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.863090 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.863103 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863131 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863139 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.863193 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863226 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863233 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863243 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:25:16.863261 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863267 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863277 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:25:16.863294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.863301 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863310 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:25:16.863328 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863334 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863344 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:25:16.863361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.863368 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863377 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:25:16.863394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863401 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863410 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:25:16.863428 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.863434 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863444 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:25:16.863461 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863468 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863477 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:25:16.863494 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863501 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863515 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:25:16.863529 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.863583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.863601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:25:16.863622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863653 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863660 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863670 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:25:16.863689 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.863695 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863709 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:25:16.863727 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.863734 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863744 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:25:16.863761 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863768 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863778 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:25:16.863795 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.863802 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863812 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:25:16.863825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.863866 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.863882 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863888 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.863902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863926 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863932 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.863976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.863998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.864015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:25:16.864036 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:25:16.864049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:25:16.864074 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:25:16.864089 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864095 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:25:16.864108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864133 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.864140 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864149 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:25:16.864162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.864188 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.864202 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864208 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.864222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864251 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:25:16.864259 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864268 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:25:16.864282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.864306 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:25:16.864321 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864327 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:25:16.864341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.864372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.864395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.864419 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.864434 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864440 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.864453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864478 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864485 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864495 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:25:16.864508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.864523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.864533 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:25:16.864547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864581 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864588 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864598 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864618 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.864655 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864680 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.864687 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864697 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:25:16.864715 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.864722 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864731 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:25:16.864749 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.864755 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864765 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:25:16.864782 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.864789 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864798 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:25:16.864816 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.864822 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864831 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:25:16.864849 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:25:16.864856 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864865 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:25:16.864883 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:25:16.864889 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864903 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:25:16.864922 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:25:16.864928 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864938 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:25:16.864955 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.864962 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.864972 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:25:16.864997 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865004 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.865014 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:25:16.865032 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865038 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.865048 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:25:16.865065 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865071 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.865081 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:25:16.865098 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865104 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.865114 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:25:16.865127 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.865189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.865208 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865214 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:25:16.865233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865259 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865265 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:25:16.865288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.865313 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.865328 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865335 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.865352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865378 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.865385 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865394 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:25:16.865408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.865433 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:25:16.865447 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865453 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.865468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865492 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865499 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865509 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:25:16.865526 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.865533 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865542 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:25:16.865559 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.865566 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865575 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:25:16.865593 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.865599 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:25:16.865622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.865665 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865681 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865687 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.865705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865731 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865738 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865748 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:25:16.865761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.865777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.865787 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.865800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865827 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865834 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865844 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865857 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.865887 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.865924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:25:16.865951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.865957 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.865967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:25:16.865993 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866000 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.866009 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:25:16.866026 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.866034 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.866043 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:25:16.866060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.866077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:25:16.866094 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866100 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.866110 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:25:16.866127 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:25:16.866134 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.866143 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:25:16.866156 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.866195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.866212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866219 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:25:16.866238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866263 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.866270 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866279 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:25:16.866297 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866304 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866313 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:25:16.866330 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866337 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866347 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:25:16.866364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.866370 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866380 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:25:16.866397 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866404 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866413 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:25:16.866431 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866438 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866451 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:25:16.866469 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866476 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866485 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:25:16.866502 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866509 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866518 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:25:16.866531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.866583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.866598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866614 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:25:16.866628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866664 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.866672 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:25:16.866696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.866721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:25:16.866737 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:25:16.866744 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:25:16.866754 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:25:16.866770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866776 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:25:16.866790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866814 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.866834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:25:16.866851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.866862 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:25:16.866872 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:25:16.866889 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.866896 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:25:16.866906 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:25:16.866925 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:25:16.866932 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:25:16.866941 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:25:16.866958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.866965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.866975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.866992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.866998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.867012 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.867030 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.867036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.867046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.867063 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.867069 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:25:16.867079 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.867096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.867102 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:25:16.867112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.867128 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:25:16.867135 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:25:16.867144 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:25:16.867165 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.867171 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.867181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.867198 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:25:16.867204 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:25:16.867214 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:25:16.867231 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.867238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:25:16.867247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.867264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.867271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:25:16.867281 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.867297 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:25:16.867303 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:25:16.867312 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:25:16.867328 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:25:16.867365 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.867395 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:25:16.867421 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.867453 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:25:16.867480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.867506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:25:16.867533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.867559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:25:16.867586 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.867612 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:25:16.867644 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.867672 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:25:16.867698 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:25:16.867725 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:25:16.867751 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:25:16.867777 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:25:16.867804 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:25:16.867829 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:25:16.867855 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.867881 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:25:16.867924 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.867951 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:25:16.867977 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.868003 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:25:16.868028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.868054 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:25:16.868081 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.868107 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:25:16.868132 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.868158 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:25:16.868184 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.868394 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:25:16.868422 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.868448 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:25:16.868474 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.868500 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:25:16.868526 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.868552 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:25:16.868579 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.868605 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:25:16.868632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.868665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:25:16.868692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.868719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.868746 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.868772 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.868797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.868823 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.868848 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.868874 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:25:16.868900 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:25:16.868926 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:25:16.868952 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.868978 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:25:16.869008 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.869034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.869060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.869091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:25:16.869118 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.869144 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:25:16.869169 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.869195 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:25:16.869221 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.869250 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:25:16.869277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.869304 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:25:16.869330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.869355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:25:16.869383 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869401 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869426 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.869452 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869469 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869486 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869512 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.869537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.869653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.869755 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869786 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.869812 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869838 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.869863 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869881 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869907 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.869933 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869950 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.869975 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.870001 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870027 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.870053 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870078 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.870104 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870129 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.870155 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870181 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.870207 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.870276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870301 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.870327 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870353 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.870378 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870404 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.870430 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870458 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.870484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.870645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870705 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.870731 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870757 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.870783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.870869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.870962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.870996 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871012 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.871101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871117 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.871213 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871239 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.871265 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871281 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871298 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871314 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871339 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.871365 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871390 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:25:16.871416 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871433 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871474 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.871500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.871618 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871649 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:25:16.871677 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871703 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.871729 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871755 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.871781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871803 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.871889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.871989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:25:16.872057 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872074 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.872125 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872142 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872158 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.872209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.872311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.872417 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872443 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872469 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872495 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872521 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872538 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872566 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872591 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872607 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872633 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872690 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872722 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872748 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872774 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.872800 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872826 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872852 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872878 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:25:16.872903 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:25:16.872972 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.872999 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.873025 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873052 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.873077 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873103 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.873129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873155 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.873183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.873341 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873400 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.873426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873452 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.873479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873496 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873539 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.873565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:25:16.873691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873724 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873766 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.873799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873832 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.873902 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873928 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:25:16.873954 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.873987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874004 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874029 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:25:16.874055 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874081 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:25:16.874107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.874192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:25:16.874312 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874338 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:25:16.874364 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874390 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:25:16.874415 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874446 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:25:16.874472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874489 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.874575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:25:16.874731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:25:16.874779 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.874840 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.874890 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.874941 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.874995 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.875041 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.875089 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.875136 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.875184 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.875233 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.875279 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.875327 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.875377 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.875424 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.875473 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.875521 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.875577 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.875625 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.875678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.875726 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.875774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.875822 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.875870 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.876151 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.876205 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.876251 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.876298 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.876344 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.876391 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.876438 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.876486 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.876538 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.876590 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.876645 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.876704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.876752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.876799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.876847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.876894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.876940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.876988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.877035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.877083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.877131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.877179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.877226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.877272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.877319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.877367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.877414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.877462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.877508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.877556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.877604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.877727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.877778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.877826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.877879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.877930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.877977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.878023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.878070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.878117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.878166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.878219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.878271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.878324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.878374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.878430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.878479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.878526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.878576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.878630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.878682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.878731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.878778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.878826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.878874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.878920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.878968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.879017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.879063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.879111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.879159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.879207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.879258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.879306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.879353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.879402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.879452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.879502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.879554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.879611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.879664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.879712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.879763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.879811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.879861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.879911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.879964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.880018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.880067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.880129 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:25:16.880158 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.880221 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.880276 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.880330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.880393 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.880445 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.880499 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.880552 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.880605 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.880674 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.880728 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.880784 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.880838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.880897 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.880950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.881004 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.881057 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.881152 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.881440 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.881497 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.881551 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.881606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.881666 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.881720 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.881773 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.881844 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.881898 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.881951 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.882004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.882064 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.882117 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.882170 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.882239 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.882299 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.882369 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:25:16.882394 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.882448 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.882502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.882557 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.882630 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.882710 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.882768 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.882823 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.882876 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.882930 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.882983 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.883044 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.883112 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.883170 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.883228 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.883282 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.883335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.883389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.883443 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.883512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.883567 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.883631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.883696 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.883750 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.883804 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.883862 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.883930 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.883984 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.884037 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.884091 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.884149 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.884203 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.884257 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.884331 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.884401 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:25:16.884424 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.884562 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.884618 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.884674 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.884724 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.884772 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.884821 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.884868 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.884926 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.884975 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.885023 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.885070 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.885124 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.885174 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.885224 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.885273 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.885322 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.885387 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.885436 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.885485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.885533 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.885582 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.885643 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.885693 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.885742 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.885792 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.885858 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.885907 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.885955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.886004 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.886059 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.886108 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.886155 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.886209 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.886274 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:25:16.886296 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.886364 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.886415 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.886465 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.886515 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.886566 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.886617 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:25:16.886675 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:25:16.886726 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:25:16.886777 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.886843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.886895 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.886948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.886999 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.887058 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.887109 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.887161 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.887213 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.887269 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.887661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.887722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.887778 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.887829 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.887879 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.887929 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.887980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:25:16.888036 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.888086 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.888139 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.888189 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.888239 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.888290 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.888345 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.888398 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.888456 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:25:16.888477 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:25:16.888512 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:25:16.888541 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:25:16.888568 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:25:16.888602 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:25:16.888630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.888660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.888673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.888686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.888698 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.888709 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.888719 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:25:16.888729 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:25:16.888740 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:25:16.888751 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.888762 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.888773 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.888783 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.888794 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.888806 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.888817 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.888828 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.888837 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.888848 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.888858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.888869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.888887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.888898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.888908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.888917 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.888926 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:25:16.888935 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.888945 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.888954 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.888964 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.888975 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.888983 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.888998 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.889008 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.889019 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.889033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.889041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.889052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.889061 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.889070 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.889079 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:25:16.889087 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:25:16.889096 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:25:16.889104 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.889112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.889121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.889130 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.889138 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889146 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.889154 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.889163 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.889171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.889180 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.889188 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889204 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.889212 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.889220 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.889228 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.889237 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:25:16.889246 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.889254 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.889263 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.889272 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.889280 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.889289 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.889297 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.889307 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.889315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.889328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.889337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.889346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.889355 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.889362 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.889370 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:25:16.889378 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:25:16.889386 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:25:16.889394 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.889402 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.889410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.889418 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.889427 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889435 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.889443 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.889455 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.889465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.889474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.889482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889500 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.889508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.889515 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.889523 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.889531 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:25:16.889539 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.889548 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.889556 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.889563 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.889572 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.889579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.889595 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.889603 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.889612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:25:16.889624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.889631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:25:16.889645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:25:16.889654 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:25:16.889663 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:25:16.889670 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:25:16.889678 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:25:16.889688 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:25:16.889696 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:25:16.889703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:25:16.889711 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:25:16.889719 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:25:16.889727 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.889742 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:25:16.889752 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:25:16.889759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:25:16.889767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:25:16.889774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:25:16.889791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:25:16.889799 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:25:16.889806 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:25:16.889813 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:25:16.889821 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:25:16.889828 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:25:16.889836 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:25:16.889843 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:25:16.889852 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:25:16.889860 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:25:16.889869 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:25:16.889876 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:25:16.889887 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:25:16.890182 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:25:16.890197 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:25:16.890204 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:25:16.890209 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:25:16.890218 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:25:16.890223 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:25:16.890228 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:25:16.890239 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:25:16.890248 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:25:16.890297 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890306 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:25:16.890321 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:25:16.890343 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:25:16.890351 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:25:16.890356 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:25:16.890360 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:25:16.890366 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:25:16.890380 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:25:16.890387 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:25:16.890393 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:25:16.890415 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890426 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:25:16.890431 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:25:16.890456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.890467 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:25:16.890472 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.890498 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:25:16.890504 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:25:16.890508 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:25:16.890512 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:25:16.890517 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:25:16.890521 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:25:16.890526 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:25:16.890530 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:25:16.890538 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:25:16.890549 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:25:16.890555 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:25:16.890559 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:25:16.890566 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890572 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:25:16.890576 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:25:16.890601 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:25:16.890607 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890612 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890618 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890622 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:25:16.890634 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:25:16.890648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:25:16.890652 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:25:16.890657 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:25:16.890665 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179358" 2019-08-22 20:25:16.890672 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:25:16.890676 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:25:16.890681 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:25:16.890688 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:25:16.890692 wsdl: in serializeType: returning: 179358 2019-08-22 20:25:16.890699 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:25:16.890706 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:25:16.890710 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:25:16.890714 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:25:16.890719 wsdl: in serializeType: returning: 179358 2019-08-22 20:25:16.890723 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179358 2019-08-22 20:25:16.890748 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179358 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:25:16.890753 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:25:16.890759 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7955"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:25:16.890773 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:25:16.890778 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179358 2019-08-22 20:25:16.890791 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:25:16.890872 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:25:16.890805 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:25:16.890818 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:25:16.890824 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:25:16.890828 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:25:16.890832 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:25:16.890840 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:25:16.890850 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:25:16.890858 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:25:16.890864 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:25:16.890886 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:25:16.890896 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:25:16.890904 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:25:16.898928 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:25:16.898979 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:25:16.899004 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:25:16.899014 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:25:16.899023 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:25:16.899032 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:25:16.899039 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:25:16.899046 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:25:16.899054 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:25:16.899097 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:25:16.909187 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:25:16.909249 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:25:16.909262 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:25:16.909273 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:25:16.909284 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:25:16.909294 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:25:16.909305 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:25:16.909315 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:25:16.909326 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:25:16.909336 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:25:13 GMT 2019-08-22 20:25:16.909349 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:25:16.909359 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:25:16.909370 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:25:16.909387 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:25:16.909432 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:25:16.909451 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:25:16.909467 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:25:16.909475 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:25:16.909483 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:25:16.909538 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:25:16.909557 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:25:16.909567 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:25:16.909620 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:25:16.909633 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:25:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:25:16.909683 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:25:16.909701 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:25:16.909738 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:25:16.909751 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:25:16.909914 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:25:16.910096 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:25:16.910109 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:25:16.910124 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:25:16.910143 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:25:16.910185 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:25:16.910281 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:25:16.910321 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:25:16.910342 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:25:16.910354 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:25:16.910366 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:25:16.910375 nusoap_client: detail =