Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.56Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5324-971-6004 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2369
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:39:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:39:23.811181 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:39:23.811233 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:39:23.811247 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:39:23.811263 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:39:23.811273 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:39:23.811281 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:39:23.811294 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:39:23.811302 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:39:23.811309 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:39:23.811318 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:39:23.811326 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:39:23.811338 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:39:23.811344 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:39:23.811348 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:39:23.811353 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:39:23.811357 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:39:23.811369 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:39:23.811384 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:39:23.811392 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:39:23.811398 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:39:23.811404 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:39:23.811413 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:39:23.811422 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:39:23.819369 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:39:23.819407 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:39:23.819424 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:39:23.819433 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:39:23.819439 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:39:23.819443 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:39:23.819448 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:39:23.819494 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:39:23.838187 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:39:23.838228 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:39:23.838235 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:39:23.838242 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:39:23.838248 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:39:23.838254 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:39:23.838260 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:39:23.838266 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:39:23.838272 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:39:23.838278 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:39:18 GMT 2019-04-23 06:39:23.838284 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:39:23.838289 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:39:23.838295 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:39:23.838308 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:39:23.838340 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:39:23.846064 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.846120 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.853768 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-23 06:39:23.853851 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.853867 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-23 06:39:23.854587 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:39:23.861616 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:39:23.861746 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.861804 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.861833 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.861859 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-23 06:39:23.862173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:39:23.862392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:39:23.862460 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:39:23.869517 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:39:23.869607 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.869669 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.869730 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.869772 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:39:23.869795 soap_transport_http: read buffer of 1984 bytes 2019-04-23 06:39:23.869836 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:39:23.869859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:39:23.869898 soap_transport_http: read buffer of 5311 bytes 2019-04-23 06:39:23.869917 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:39:23.869927 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:39:23.869966 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:39:23.870014 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:39:23.870037 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:39:23.870049 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:39:23.870080 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:39:23.870091 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:39:23.870302 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:39:23.870322 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:39:23.870391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:39:23.870442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870486 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.870499 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870522 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:39:23.870552 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.870562 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870577 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:39:23.870601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.870665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.870692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.870730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870778 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.870790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:39:23.870832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.870879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:39:23.870908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:39:23.870942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.870986 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.871000 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:39:23.871054 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.871067 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871086 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:39:23.871120 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.871133 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871151 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:39:23.871177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.871240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.871266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:39:23.871302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871345 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.871356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:39:23.871409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.871457 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:39:23.871484 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871496 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:39:23.871521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871567 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.871580 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871599 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:39:23.871632 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.871645 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871663 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:39:23.871695 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.871708 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871727 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:39:23.871759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.871772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871790 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.871814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.871884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.871912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.871951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.871995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.872120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.872151 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872172 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:39:23.872192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:39:23.872217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:39:23.872263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:39:23.872291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872302 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:39:23.872329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872376 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.872390 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872416 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:39:23.872444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.872492 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.872521 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872533 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.872558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872604 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.872616 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872634 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:39:23.872659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.872706 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:39:23.872733 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872744 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:39:23.872771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.872837 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.872879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.872925 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.872948 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.872958 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.872980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873024 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.873037 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873054 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:39:23.873078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.873123 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:39:23.873150 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873161 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:39:23.873187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873232 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.873245 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873263 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:39:23.873295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.873307 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.873349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.873410 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:39:23.873439 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873450 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.873477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873523 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.873535 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873552 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:39:23.873576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.873624 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:39:23.873650 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873661 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:39:23.873687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873733 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.873746 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873765 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:39:23.873799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.873810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873830 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.873853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.873901 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:39:23.873926 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.873936 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.873967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874014 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.874026 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874045 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:39:23.874070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.874118 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:39:23.874146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874157 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:39:23.874182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.874241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874260 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.874283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.874327 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:39:23.874352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874362 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.874386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874443 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.874462 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874479 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:39:23.874500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.874538 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:39:23.874561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874570 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:39:23.874590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.874638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.874674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.874722 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.874745 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874754 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.874775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874825 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.874836 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874851 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:39:23.874873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.874914 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:39:23.874938 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.874948 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:39:23.874971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875012 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.875023 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:39:23.875061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.875107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.875132 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875142 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.875164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875206 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.875217 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875234 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:39:23.875258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.875304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:39:23.875331 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875343 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:39:23.875370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875428 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.875439 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875455 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:39:23.875476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.875516 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.875541 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875552 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.875576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875621 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.875634 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:39:23.875686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.875730 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:39:23.875755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875765 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:39:23.875788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875829 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.875841 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875857 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:39:23.875887 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.875898 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875914 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:39:23.875938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.875970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.875989 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.876015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876025 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.876048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876091 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.876104 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876123 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:39:23.876147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.876195 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:39:23.876221 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876232 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:39:23.876256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.876314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876333 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.876358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.876414 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.876444 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876455 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.876482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876531 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.876543 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876560 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:39:23.876582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.876626 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:39:23.876652 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876661 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:39:23.876686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876738 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:39:23.876749 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876765 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:39:23.876787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.876827 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.876853 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876863 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.876888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876940 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.876962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.877040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.877071 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:39:23.877110 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:39:23.877134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:39:23.877182 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:39:23.877209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877221 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:39:23.877247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877306 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:39:23.877319 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877339 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:39:23.877365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.877423 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.877452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877464 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.877491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877548 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.877661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.877695 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877728 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:39:23.877748 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:39:23.877772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:39:23.877819 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:39:23.877847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877859 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:39:23.877885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.877944 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.877961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:39:23.877994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.878006 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:39:23.878057 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.878068 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878086 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:39:23.878117 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.878129 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878147 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:39:23.878179 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.878191 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878208 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:39:23.878240 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.878253 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878271 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:39:23.878317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.878330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878349 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.878379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.878479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.878506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878516 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.878540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878583 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.878594 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:39:23.878633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.878675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:39:23.878700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878721 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:39:23.878744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878783 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.878794 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878810 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:39:23.878838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.878848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878864 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.878892 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.878905 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878923 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:39:23.878946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.878982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.879003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.879027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.879058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879103 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.879114 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:39:23.879154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.879197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:39:23.879225 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879236 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:39:23.879262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.879335 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.879380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.879439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.879469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879480 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.879508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879558 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.879572 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:39:23.879618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.879669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:39:23.879699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879723 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:39:23.879750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879798 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.879811 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879839 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:39:23.879873 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.879886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.879941 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.879953 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.879972 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:39:23.879997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.880070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.880100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880112 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.880140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880190 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.880202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:39:23.880248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.880298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:39:23.880328 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880340 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.880367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880424 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.880438 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:39:23.880493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.880505 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880524 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:39:23.880559 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.880572 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880592 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:39:23.880628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.880640 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880659 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:39:23.880694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.880718 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880737 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:39:23.880763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.880840 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.880870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.880906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880955 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.880968 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.880987 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:39:23.881012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.881040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.881061 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.881087 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881141 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881154 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881173 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881198 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.881256 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.881331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.881385 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.881405 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881426 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:39:23.881461 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.881474 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881494 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:39:23.881529 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.881542 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881559 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:39:23.881591 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.881603 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881620 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:39:23.881654 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:39:23.881670 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881689 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:39:23.881733 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.881744 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881760 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.881792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.881804 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881820 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.881850 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.881861 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881877 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:39:23.881906 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.881917 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.881932 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:39:23.881954 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.882071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.882104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882146 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.882160 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:39:23.882210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.882223 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882241 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:39:23.882274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.882300 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882319 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:39:23.882345 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.882352 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882362 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:39:23.882376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.882424 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.882464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882490 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:39:23.882520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.882537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.882550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.882574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882606 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882613 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882624 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882637 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.882668 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882693 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.882700 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882710 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:39:23.882728 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.882735 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882745 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:39:23.882763 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.882769 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882780 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:39:23.882797 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.882803 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882813 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:39:23.882830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.882837 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882847 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:39:23.882864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.882871 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882881 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:39:23.882898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.882905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.882931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.882938 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882948 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:39:23.882965 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.882971 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.882981 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:39:23.882998 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883005 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.883015 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:39:23.883032 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883039 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.883048 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:39:23.883061 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.883117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.883135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883141 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.883156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883180 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883187 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883197 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:39:23.883214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.883221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.883248 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883255 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883264 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:39:23.883287 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.883295 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883305 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.883319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.883356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883377 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.883392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883424 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883431 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883441 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:39:23.883454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.883470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.883480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.883493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883523 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883530 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883540 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.883583 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883608 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.883615 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883625 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:39:23.883643 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883650 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883659 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:39:23.883681 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.883688 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883698 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:39:23.883716 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.883722 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883732 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:39:23.883749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.883756 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883766 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:39:23.883783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.883790 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883799 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:39:23.883817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.883852 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883858 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883868 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:39:23.883885 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883892 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883902 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:39:23.883920 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.883926 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883936 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:39:23.883953 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883960 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.883970 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:39:23.883987 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.883993 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.884003 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:39:23.884015 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.884074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.884090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884118 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884125 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884135 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.884178 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884203 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.884210 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884220 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:39:23.884237 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.884244 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884254 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:39:23.884271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.884281 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884293 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:39:23.884312 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.884318 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884328 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:39:23.884345 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.884352 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884361 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:39:23.884379 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.884386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884396 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:39:23.884419 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.884426 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884436 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:39:23.884454 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.884461 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884470 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:39:23.884488 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.884494 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884504 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:39:23.884521 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.884528 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884537 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:39:23.884555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.884561 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:39:23.884588 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.884595 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884605 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:39:23.884622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.884628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884638 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.884655 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.884662 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884672 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:39:23.884684 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.884769 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884776 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:39:23.884791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884817 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.884824 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884834 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:39:23.884847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.884872 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884893 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.884907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884932 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.884939 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884949 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:39:23.884962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.884977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.884987 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:39:23.885002 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885008 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:39:23.885022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.885054 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.885082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.885089 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885098 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:39:23.885115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.885122 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885132 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:39:23.885149 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.885155 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885165 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:39:23.885177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.885215 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:39:23.885230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885237 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.885251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885278 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.885287 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885298 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:39:23.885311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.885337 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:39:23.885350 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.885377 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885384 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.885394 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.885429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.885444 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885469 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.885476 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885486 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:39:23.885504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.885510 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885520 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:39:23.885537 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.885544 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885554 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:39:23.885571 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:39:23.885577 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885587 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:39:23.885605 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.885611 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885621 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:39:23.885638 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.885645 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885654 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:39:23.885672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.885678 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885688 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:39:23.885705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.885712 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885721 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:39:23.885738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.885745 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885755 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:39:23.885772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.885779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885788 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.885801 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:39:23.885852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.885869 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885875 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:39:23.885890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885915 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.885921 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885931 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.885944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.885969 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.885984 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.885990 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.886004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886028 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:39:23.886035 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886045 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:39:23.886058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.886083 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:39:23.886096 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:39:23.886123 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.886130 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:39:23.886139 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:39:23.886157 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:39:23.886163 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:39:23.886173 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:39:23.886190 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.886197 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:39:23.886207 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:39:23.886219 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:39:23.886244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.886260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886266 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.886286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.886328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.886355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886362 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886372 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:39:23.886389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886395 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886411 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:39:23.886424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.886458 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886480 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.886495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886519 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886527 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886537 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:39:23.886549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.886565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.886575 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.886588 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886615 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886622 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886632 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.886675 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886700 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886706 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886716 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:39:23.886733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886740 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886750 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:39:23.886767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.886774 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886783 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:39:23.886801 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886807 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886817 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:39:23.886834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.886840 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886850 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:39:23.886867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886874 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886883 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:39:23.886901 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.886908 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886917 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:39:23.886934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886941 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:39:23.886968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.886974 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.886984 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:39:23.886997 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.887043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.887061 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887067 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:39:23.887082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887106 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.887114 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887124 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:39:23.887141 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.887148 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887157 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:39:23.887175 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.887181 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887191 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:39:23.887208 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.887214 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887224 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:39:23.887241 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.887248 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887257 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:39:23.887270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.887319 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.887335 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887341 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.887355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887378 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887385 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887431 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.887451 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.887468 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887479 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:39:23.887489 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:39:23.887501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:39:23.887526 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:39:23.887540 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887546 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:39:23.887561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887585 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.887592 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887602 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:39:23.887615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.887656 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.887682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887689 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.887705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887730 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:39:23.887737 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887748 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:39:23.887760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.887786 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:39:23.887801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887807 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:39:23.887821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.887853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.887875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.887900 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.887914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887920 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.887934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887958 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.887966 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.887975 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:39:23.887988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.888014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:39:23.888027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888055 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888062 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888072 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888084 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.888115 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888140 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888148 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888158 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:39:23.888175 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888182 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888192 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:39:23.888209 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888216 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888225 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:39:23.888243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888249 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888259 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:39:23.888279 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888289 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888301 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:39:23.888319 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:39:23.888327 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888336 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:39:23.888353 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:39:23.888360 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888370 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:39:23.888387 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:39:23.888394 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888410 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:39:23.888428 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.888435 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888445 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:39:23.888462 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888468 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888478 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:39:23.888495 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888502 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888512 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:39:23.888529 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888535 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888545 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:39:23.888562 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888569 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888579 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:39:23.888591 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.888655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.888673 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888679 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:39:23.888695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888719 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888726 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888736 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:39:23.888749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.888775 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.888790 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888796 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.888810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888834 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.888841 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888851 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:39:23.888864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.888889 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:39:23.888903 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888910 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.888924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888948 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.888955 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888964 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:39:23.888982 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.888989 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.888998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:39:23.889015 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.889022 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:39:23.889049 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889056 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889066 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:39:23.889078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.889115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889130 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889136 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.889152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889176 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889194 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:39:23.889207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.889232 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.889246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889274 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889285 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889310 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.889341 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.889374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889384 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:39:23.889406 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.889413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:39:23.889441 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889448 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889458 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:39:23.889475 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.889482 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889492 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:39:23.889509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889526 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:39:23.889544 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889554 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889566 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:39:23.889584 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:39:23.889590 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889600 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:39:23.889612 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.889651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.889669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889675 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:39:23.889690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889714 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.889724 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889740 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:39:23.889770 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889779 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889791 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:39:23.889820 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889828 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889839 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:39:23.889858 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.889864 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889874 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:39:23.889892 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889898 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889908 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:39:23.889926 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889933 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889942 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:39:23.889959 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.889966 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.889976 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:39:23.889993 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.890000 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890010 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:39:23.890023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.890077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.890093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890099 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:39:23.890116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890141 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.890148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:39:23.890171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.890197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:39:23.890213 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:39:23.890220 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:39:23.890232 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:39:23.890248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890254 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:39:23.890267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.890327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:39:23.890344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.890355 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:39:23.890365 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:39:23.890383 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.890390 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:39:23.890407 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:39:23.890425 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:39:23.890431 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:39:23.890486 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:39:23.890504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.890511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.890521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.890538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.890545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.890555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.890572 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.890578 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.890588 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.890605 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.890612 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:39:23.890621 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.890638 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.890644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:39:23.890654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.890671 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:39:23.890677 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:39:23.890687 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:39:23.890704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.890710 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.890720 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.890736 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:39:23.890743 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:39:23.890753 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:39:23.890769 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.890776 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:39:23.890785 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.890802 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.890809 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:39:23.890818 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.890834 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:39:23.890840 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:39:23.890850 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:39:23.890865 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:39:23.890900 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.890930 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:39:23.890958 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.890985 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:39:23.891012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.891039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:39:23.891065 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.891092 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:39:23.891119 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.891146 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:39:23.891172 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:39:23.891199 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:39:23.891226 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:39:23.891253 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:39:23.891284 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:39:23.891313 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:39:23.891341 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.891367 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:39:23.891394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.891426 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:39:23.891453 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.891480 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:39:23.891506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.891533 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:39:23.891559 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.891586 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:39:23.891613 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.891639 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:39:23.891666 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.891693 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:39:23.891719 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.891746 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:39:23.891773 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.891800 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:39:23.891827 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.891854 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:39:23.891881 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.891908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:39:23.891937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.891964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.891990 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.892017 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.892043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.892069 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.892096 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.892122 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:39:23.892149 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:39:23.892175 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:39:23.892202 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.892228 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:39:23.892255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.892288 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.892318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.892345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:39:23.892371 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.892402 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:39:23.892431 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.892457 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:39:23.892484 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.892511 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:39:23.892538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.892565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:39:23.892591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.892619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:39:23.892647 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892665 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892691 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.892717 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892734 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892752 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892781 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.892811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892829 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.892915 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892941 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.892967 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.892994 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.893020 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893037 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893063 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.893089 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893107 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893132 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.893159 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893186 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.893212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893240 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.893267 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893300 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.893326 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893353 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.893379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893396 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.893455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893482 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.893508 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893552 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.893597 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893647 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.893681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.893860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893881 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.893951 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.893977 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.894004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894038 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.894091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.894211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894228 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894298 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.894325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.894437 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894463 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.894491 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894508 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894525 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894571 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.894597 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894623 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:39:23.894649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894683 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.894736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.894858 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894885 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:39:23.894911 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894937 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.894963 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.894990 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.895016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.895121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:39:23.895323 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895340 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895367 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.895393 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895416 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895434 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895460 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.895486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.895589 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895615 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.895641 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895667 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.895693 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895711 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895736 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.895762 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895779 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895805 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.895831 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895858 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.895885 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895921 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.895948 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.895974 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.896000 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896026 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:39:23.896052 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:39:23.896122 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896148 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.896174 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896200 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.896226 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896252 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.896282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896370 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896387 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.896446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896463 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896480 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896506 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.896534 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896561 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.896587 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896604 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896621 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.896674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:39:23.896795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896812 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896829 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.896899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.896977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.897003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897030 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:39:23.897056 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897074 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897091 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897118 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897168 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:39:23.897215 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897264 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:39:23.897310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897433 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.897463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:39:23.897594 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897624 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:39:23.897672 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897722 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:39:23.897761 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897788 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:39:23.897819 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.897924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.897992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.898010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.898027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.898044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:39:23.898070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:39:23.898098 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.898159 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.898210 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.898261 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.898319 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.898369 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.898425 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.898474 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.898528 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.898577 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.898626 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.898673 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.898721 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.898770 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.898841 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.898931 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.898995 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.899049 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.899100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.899148 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.899199 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.899255 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.899318 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.899367 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.899420 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.899468 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.899516 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.899566 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.899615 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.899669 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.899717 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.899766 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.899823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.899872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.899920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.899969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.900016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.900066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.900114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.900162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.900210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.900258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.900314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.900362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.900415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.900464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.900514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.900613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.900662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.900710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.900759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.900808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.900858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.900911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.900963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.901011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.901058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.901105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.901153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.901202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.901250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.901310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.901357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.901411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.901470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.901519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.901567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.901616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.901663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.901711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.901759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.901807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.901855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.901903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.901951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.901999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.902046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.902095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.902144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.902191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.902239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.902297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.902347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.902403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.902455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.902508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.902560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.902607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.902655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.902701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.902749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.902797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.902847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.902902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.902949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.902999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.903056 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:39:23.903084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.903145 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.903200 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.903255 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.903309 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.903363 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.903422 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.903475 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.903529 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.903583 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.903636 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.903691 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.903744 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.903797 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.903851 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.903904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.903957 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.904011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.904066 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.904120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.904173 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.904227 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.904280 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.904333 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.904387 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.904446 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.904507 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.904561 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.904614 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.904668 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.904721 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.904775 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.904837 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:39:23.904861 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.904915 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.904970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.905024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.905077 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.905132 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.905185 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.905240 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.905293 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.905347 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.905405 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.905460 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.905514 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.905567 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.905622 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.905676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.905730 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.905785 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.905887 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.905941 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.905994 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.906049 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.906103 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.906156 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.906210 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.906263 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.906317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.906371 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.906431 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.906485 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.906539 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.906592 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.906653 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:39:23.906676 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.906726 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.906774 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.906823 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.906872 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.906920 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.906968 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.907016 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.907065 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.907112 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.907161 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.907234 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.907293 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.907344 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.907392 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.907447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.907496 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.907545 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.907593 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.907641 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.907689 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.907738 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.907790 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.907880 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.907950 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.908006 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.908055 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.908103 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.908151 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.908200 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.908248 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.908298 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.908354 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:39:23.908376 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.908434 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.908485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.908534 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.908584 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.908635 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:39:23.908684 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:39:23.908735 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:39:23.908785 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.908836 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.908886 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.908936 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.908986 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.909036 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.909086 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.909136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.909213 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.909278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.909336 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.909388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.909444 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.909495 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.909545 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.909595 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:39:23.909646 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.909696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.909747 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.909798 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.909871 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.909947 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.910004 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.910055 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.910109 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:39:23.910127 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:39:23.910157 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:39:23.910185 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:39:23.910213 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:39:23.910240 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:39:23.910261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.910278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.910288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.910299 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.910308 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.910317 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:39:23.910327 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:39:23.910337 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:39:23.910345 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.910354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.910363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.910371 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.910380 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910390 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.910405 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.910414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.910424 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.910433 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.910459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.910467 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.910475 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.910483 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:39:23.910492 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.910500 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.910508 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.910516 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.910525 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.910533 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.910541 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.910549 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.910557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.910567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.910574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.910583 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.910591 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.910599 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:39:23.910607 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:39:23.910615 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:39:23.910623 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.910631 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.910639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.910646 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.910655 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910663 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.910671 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.910678 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.910686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.910694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910701 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910709 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.910717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.910724 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.910731 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.910739 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:39:23.910746 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.910753 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.910761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.910768 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.910776 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.910783 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.910791 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.910798 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.910806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.910815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.910823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.910832 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.910839 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.910847 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:39:23.910854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:39:23.910862 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:39:23.910870 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.910877 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.910885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.910892 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.910899 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910907 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.910914 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.910921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.910929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.910936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910943 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.910951 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.910958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.910966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.910973 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.910981 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:39:23.910988 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.910995 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.911002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.911009 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.911017 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.911024 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.911031 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.911038 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.911046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:39:23.911054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:39:23.911069 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:39:23.911076 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:39:23.911084 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:39:23.911093 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:39:23.911107 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:39:23.911122 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:39:23.911134 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:39:23.911142 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:39:23.911150 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:39:23.911158 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.911167 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.911174 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:39:23.911182 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:39:23.911189 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:39:23.911197 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.911204 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:39:23.911212 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:39:23.911223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:39:23.911231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:39:23.911239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:39:23.911246 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:39:23.911253 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:39:23.911260 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:39:23.911268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:39:23.911277 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:39:23.911289 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:39:23.911297 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:39:23.911304 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:39:23.911311 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:39:23.911392 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:39:23.911407 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:39:23.911413 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:39:23.911418 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:39:23.911425 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:39:23.911429 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:39:23.911433 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:39:23.911443 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:39:23.911452 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:39:23.911494 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911501 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:39:23.911515 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:39:23.911537 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:39:23.911543 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:39:23.911548 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:39:23.911552 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:39:23.911557 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:39:23.911568 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:39:23.911574 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:39:23.911579 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:39:23.911592 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911601 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:39:23.911607 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:39:23.911631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.911640 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:39:23.911645 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.911669 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:39:23.911674 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:39:23.911679 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:39:23.911682 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:39:23.911687 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:39:23.911690 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:39:23.911695 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:39:23.911699 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:39:23.911706 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179358" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:39:23.911716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:39:23.911723 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:39:23.911727 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:39:23.911733 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911739 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:39:23.911743 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:39:23.911766 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:39:23.911773 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911777 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911783 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911788 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:39:23.911798 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:39:23.911807 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:39:23.911812 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:39:23.911816 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:39:23.911823 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179358" 2019-04-23 06:39:23.911830 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:39:23.911834 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:39:23.911840 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:39:23.911846 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:39:23.911851 wsdl: in serializeType: returning: 179358 2019-04-23 06:39:23.911857 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:39:23.911864 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:39:23.911868 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:39:23.911872 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:39:23.911877 wsdl: in serializeType: returning: 179358 2019-04-23 06:39:23.911882 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179358 2019-04-23 06:39:23.911949 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179358 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:39:23.911958 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:39:23.911970 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7333"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:39:23.911993 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:39:23.912003 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179358 2019-04-23 06:39:23.912016 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:39:23.912109 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:39:23.912029 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:39:23.912045 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:39:23.912054 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:39:23.912063 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:39:23.912070 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:39:23.912078 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:39:23.912088 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:39:23.912097 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:39:23.912102 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:39:23.912116 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:39:23.912127 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:39:23.912135 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:39:23.920031 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:39:23.920058 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:39:23.920072 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:39:23.920078 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:39:23.920088 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:39:23.920094 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:39:23.920098 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:39:23.920103 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:39:23.920109 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:39:23.920136 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:39:23.931327 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:39:23.931363 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:39:23.931370 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:39:23.931380 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:39:23.931386 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:39:23.931392 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:39:23.931399 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:39:23.931404 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:39:23.931410 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:39:23.931416 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:39:18 GMT 2019-04-23 06:39:23.931423 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:39:23.931428 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:39:23.931434 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:39:23.931446 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:39:23.931474 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:39:23.931486 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:39:23.931496 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:39:23.931501 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:39:23.931506 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:39:23.931540 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:39:23.931551 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:39:23.931557 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:39:23.931580 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:39:23.931586 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:39:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:39:23.931624 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:39:23.931634 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:39:23.931657 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:39:23.931664 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:39:23.931773 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:39:23.931873 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:39:23.931879 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:39:23.931888 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:39:23.931898 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:39:23.931922 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:39:23.931980 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:39:23.932001 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:39:23.932013 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:39:23.932021 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:39:23.932026 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:39:23.932031 nusoap_client: detail =