Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.55Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53149706444500314776 Model turbiny: K14
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FIAT
 Silnik: 2.8/4
JR T2354
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:12:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:12:17.843152 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:12:17.843207 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:17.843228 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:12:17.843251 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:17.843278 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:12:17.843299 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:12:17.843318 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:12:17.843332 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:17.843342 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:17.843355 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:12:17.843368 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:12:17.843393 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:12:17.843403 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:12:17.843409 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:12:17.843416 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:12:17.843422 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:12:17.843440 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:17.843458 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:17.843471 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:12:17.843479 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:12:17.843488 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:12:17.843501 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:12:17.843515 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:12:17.851667 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:12:17.851703 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:12:17.851722 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:12:17.851733 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:17.851741 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:17.851748 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:12:17.851755 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:12:17.851798 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:12:17.868575 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:12:17.868619 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:12:17.868629 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:12:17.868635 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:12:17.868641 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:12:17.868646 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:12:17.868652 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:12:17.868658 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:12:17.868664 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:12:17.868669 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:12:03 GMT 2019-04-25 14:12:17.868675 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:12:17.868680 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:12:17.868686 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:12:17.868698 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:12:17.868730 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:12:17.882531 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.882589 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.890539 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.890623 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.890676 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 14:12:17.898567 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.898711 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.898735 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.898754 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.898785 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.898806 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 14:12:17.906486 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.906635 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.906714 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.906758 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.906780 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.906798 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:12:17.906815 soap_transport_http: read buffer of 5391 bytes 2019-04-25 14:12:17.906831 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:12:17.906837 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:12:17.906936 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:12:17.906970 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:12:17.906984 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:12:17.906991 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:12:17.907009 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:12:17.907013 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:12:17.907176 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:12:17.907190 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:12:17.907236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:12:17.907265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907318 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.907327 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907342 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:12:17.907365 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.907372 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907383 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:12:17.907399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.907449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.907465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.907489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907519 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.907526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907538 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:12:17.907551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.907591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:12:17.907607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:12:17.907627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907652 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.907659 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907669 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:12:17.907687 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.907694 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907704 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:12:17.907721 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.907728 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907738 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:12:17.907750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.907784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.907800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:12:17.907823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907849 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.907856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907866 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:12:17.907878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.907904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:12:17.907919 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907925 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:12:17.907938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907963 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.907970 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.907979 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:12:17.907997 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.908004 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908013 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:12:17.908030 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.908037 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908046 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:12:17.908063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.908070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.908092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.908129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.908144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908151 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.908165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908189 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.908258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.908295 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:17.908319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:12:17.908331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:17.908357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:12:17.908373 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908379 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:12:17.908394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908420 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.908427 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908438 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:17.908451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.908476 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.908491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908498 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.908511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908537 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.908544 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908555 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:12:17.908580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.908605 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:12:17.908620 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908626 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:12:17.908640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.908671 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.908698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.908722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.908737 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908743 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.908759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908784 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.908791 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908800 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:12:17.908812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.908837 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:12:17.908852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908858 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:12:17.908871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908894 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.908901 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908911 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:12:17.908928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.908935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.908957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.908975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.908985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:12:17.908999 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909005 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.909019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909043 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.909050 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909059 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:12:17.909072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909096 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:12:17.909110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909116 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:12:17.909129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.909161 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909183 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:12:17.909204 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.909210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.909233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909262 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:12:17.909291 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909298 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.909318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909345 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.909352 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909362 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:12:17.909378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909405 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:12:17.909421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909427 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:12:17.909441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.909474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.909497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909522 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:12:17.909537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909544 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.909557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909596 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.909603 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:12:17.909625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909650 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:12:17.909671 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909677 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:12:17.909690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.909721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.909742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909766 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.909780 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909786 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.909799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909824 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.909830 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909840 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:12:17.909852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909877 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:12:17.909891 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909897 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:12:17.909910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909935 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.909941 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909951 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:12:17.909963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.909978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.909987 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.910002 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910008 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.910020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910045 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.910051 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910061 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:12:17.910073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:12:17.910112 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:12:17.910131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910154 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.910161 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910171 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:12:17.910183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910206 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.910221 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910227 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.910240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910283 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.910291 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910301 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:12:17.910314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910340 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:12:17.910355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910361 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:12:17.910374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910399 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.910406 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910416 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:12:17.910434 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.910441 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910450 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:12:17.910463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910492 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.910508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910514 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.910527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910552 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.910559 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910569 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:12:17.910596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910620 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:12:17.910634 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910640 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:12:17.910653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.910684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.910706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910729 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.910744 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910750 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.910763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910787 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.910794 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910804 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:12:17.910816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910840 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:17.910855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910861 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:12:17.910874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910898 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:17.910905 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910914 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:12:17.910927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.910951 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.910965 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.910971 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.910984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911013 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911051 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.911071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.911088 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911098 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:17.911108 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:12:17.911120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:17.911144 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:17.911158 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911164 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:12:17.911178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911203 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:17.911210 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911219 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:12:17.911231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.911255 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.911270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911294 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.911309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911334 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911340 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.911404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.911421 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911432 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:17.911442 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:12:17.911454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:17.911478 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:17.911493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911500 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:12:17.911514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.911546 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911556 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:12:17.911574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.911594 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911604 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:12:17.911622 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.911629 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911638 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:12:17.911669 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.911684 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:12:17.911712 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.911718 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911728 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:12:17.911746 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.911752 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911762 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:12:17.911780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.911787 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.911809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.911858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.911874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911880 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.911895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911920 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.911927 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:12:17.911950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.911965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.911975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:12:17.912003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:12:17.912023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912047 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912054 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912064 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:12:17.912081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.912114 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912121 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912130 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:12:17.912142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.912174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.912189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912195 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.912208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912232 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912240 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:12:17.912262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.912307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:12:17.912323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912329 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:12:17.912344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912377 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912384 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.912407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.912440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.912456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912462 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.912476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912502 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912509 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:12:17.912531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.912557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:17.912572 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912578 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:12:17.912605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912629 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912636 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912645 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:12:17.912663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912677 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.912704 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912711 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912720 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:12:17.912733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.912764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.912779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912785 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.912799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912830 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:12:17.912852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.912876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:17.912891 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912897 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.912910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912934 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.912941 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912950 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:12:17.912968 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.912975 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.912984 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:17.913001 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.913007 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913016 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:17.913034 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913040 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913049 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:12:17.913066 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913073 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913082 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:12:17.913094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.913134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.913162 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913168 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.913183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913208 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913215 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:12:17.913240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.913265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.913284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913316 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913323 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913334 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.913387 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.913420 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.913448 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.913454 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913464 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:12:17.913482 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.913489 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913498 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:12:17.913516 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.913523 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913533 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:12:17.913551 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.913557 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913567 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:12:17.913585 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:17.913592 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913601 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:12:17.913619 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913626 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913636 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.913654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.913696 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913702 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913712 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:17.913737 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913744 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913753 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:17.913766 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.913817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.913835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.913856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913901 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.913909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913921 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:17.913940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913947 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913956 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:12:17.913974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.913981 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.913990 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:12:17.914012 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.914019 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914029 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:12:17.914041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.914082 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.914119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914144 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:12:17.914174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.914200 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.914214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914242 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914271 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.914308 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914335 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.914342 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914352 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:12:17.914370 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914377 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914388 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:12:17.914406 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.914412 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914426 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:12:17.914443 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.914450 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:12:17.914477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.914484 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914493 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:12:17.914511 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.914518 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914528 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:12:17.914581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914590 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.914620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914627 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914636 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:12:17.914654 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914661 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914671 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:12:17.914689 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914695 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914705 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:17.914723 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914730 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914739 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:17.914752 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.914808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.914826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914833 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.914848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914874 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914881 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914890 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:12:17.914909 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.914916 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.914943 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.914950 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914960 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:12:17.914978 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.914984 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.914994 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.915034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.915044 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.915067 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.915096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.915123 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.915141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:12:17.915154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.915169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.915183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.915197 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915227 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915237 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.915306 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915334 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.915341 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915350 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:12:17.915369 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.915376 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915385 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:12:17.915407 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.915415 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915425 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:12:17.915443 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.915450 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:12:17.915478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.915484 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915494 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:12:17.915520 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.915527 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915536 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:12:17.915554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.915561 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.915602 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.915609 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915619 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:12:17.915636 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.915643 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915652 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:12:17.915670 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915676 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915686 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:12:17.915703 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.915709 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915719 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:17.915736 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.915742 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915751 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:17.915763 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.915820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.915836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915864 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915870 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915880 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.915922 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915947 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.915953 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915963 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:12:17.915980 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.915987 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.915996 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:12:17.916013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.916020 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916029 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:12:17.916046 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.916052 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916062 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:12:17.916079 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.916085 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916094 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:12:17.916159 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.916170 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916186 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:12:17.916215 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.916226 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916242 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:12:17.916270 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.916301 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916318 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:12:17.916341 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.916348 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916358 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:12:17.916376 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.916383 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916392 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:12:17.916416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.916424 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916434 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:12:17.916453 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.916460 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916469 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:12:17.916487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.916494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916504 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.916522 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.916528 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916538 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:12:17.916551 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.916650 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916657 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:12:17.916680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916705 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.916712 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916752 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:12:17.916777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.916818 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916843 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916853 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.916875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916918 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.916930 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:12:17.916968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.916993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.917010 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:12:17.917034 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917044 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:12:17.917072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917114 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.917124 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917140 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.917168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.917178 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917192 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:12:17.917219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.917229 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917243 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:12:17.917270 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.917299 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917315 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:12:17.917337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.917399 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:12:17.917425 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917435 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.917457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917928 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.917944 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.917966 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:12:17.917989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.918014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.918029 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:12:17.918051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.918093 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918103 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.918118 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.918164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.918185 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918224 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.918234 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918249 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:12:17.918307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.918318 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918334 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:12:17.918364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.918374 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918389 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:12:17.918419 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:12:17.918430 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918450 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:12:17.918481 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.918492 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918512 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:12:17.918541 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.918551 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918579 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:12:17.918606 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.918615 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918630 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:17.918656 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.918666 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918681 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:12:17.918708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.918718 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918733 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:12:17.918760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.918769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.918804 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:12:17.918890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.918915 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.918925 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:12:17.918951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.918990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.919000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.919035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.919074 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.919096 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919105 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.919126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919164 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:17.919175 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919190 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:12:17.919210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.919249 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:12:17.919269 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:17.919335 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.919346 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:17.919362 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:12:17.919391 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:17.919401 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:17.919417 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:12:17.919446 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.919456 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:17.919471 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:12:17.919492 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:12:17.919532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.919557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919566 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.919588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.919640 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.919683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.919694 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919714 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:12:17.919753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.919764 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919778 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:12:17.919798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.919852 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.919875 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919884 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.919905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919949 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.919962 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.919980 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:12:17.920006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.920051 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.920083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920133 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920145 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920170 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.920224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920250 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920256 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920266 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:12:17.920304 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920311 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920322 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:12:17.920340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.920347 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920356 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:12:17.920374 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920381 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920391 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:12:17.920413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.920421 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920432 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:12:17.920450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920458 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920467 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:12:17.920485 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.920492 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920502 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:12:17.920520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920526 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920543 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:12:17.920574 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920581 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920591 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:12:17.920603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.920649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.920666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:12:17.920687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920711 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920718 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920732 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:12:17.920751 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.920757 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920767 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:17.920784 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.920790 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:17.920817 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920823 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:12:17.920850 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.920856 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920865 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:12:17.920877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.920918 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.920933 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920939 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.920957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920981 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.920988 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.921085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.921101 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:17.921122 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:12:17.921134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:12:17.921158 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:12:17.921173 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921179 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:12:17.921193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921267 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.921281 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921292 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:12:17.921305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.921337 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.921353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921366 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.921385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921447 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:12:17.921456 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921468 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:12:17.921482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.921508 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:12:17.921524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921530 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:12:17.921544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.921576 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.921598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.921636 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.921651 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921657 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.921670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921695 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921702 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921711 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:12:17.921724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.921739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.921748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:12:17.921762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921794 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921801 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921810 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.921852 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921877 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.921885 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921894 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:12:17.921912 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.921918 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921928 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:12:17.921945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.921951 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921960 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:12:17.921978 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.921984 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.921993 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:12:17.922010 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922016 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922026 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:12:17.922043 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:17.922049 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922063 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:12:17.922081 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:17.922087 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922096 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:12:17.922113 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:12:17.922120 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922129 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:12:17.922146 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.922153 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922162 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:12:17.922179 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922186 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922195 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:12:17.922212 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922229 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922245 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:12:17.922266 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922289 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922301 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:12:17.922320 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922327 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922337 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:12:17.922350 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.922418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.922440 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922446 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:12:17.922466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922492 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922499 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922509 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:12:17.922522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.922547 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.922563 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922582 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.922600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922625 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.922631 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922641 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:12:17.922653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.922678 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:12:17.922692 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922698 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.922712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922736 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922742 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922752 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:12:17.922769 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.922776 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922785 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:12:17.922802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.922809 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922818 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:12:17.922835 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.922842 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922855 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:12:17.922867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.922903 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.922918 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922924 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.922938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922963 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.922970 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.922980 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:12:17.922992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.923017 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.923030 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923057 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923063 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923073 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.923115 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.923152 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923161 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:12:17.923178 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.923185 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:12:17.923211 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923218 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923227 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:12:17.923244 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.923263 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923278 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:12:17.923299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:12:17.923333 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923340 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923350 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:12:17.923368 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:12:17.923375 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923384 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:12:17.923398 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.923440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.923459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:12:17.923485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923511 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.923518 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923527 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:12:17.923546 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923553 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923575 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:12:17.923593 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923599 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923608 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:12:17.923625 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.923632 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923641 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:12:17.923658 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923664 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923673 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:12:17.923690 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923697 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923710 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:12:17.923727 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923734 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923743 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:12:17.923761 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.923767 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923776 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:12:17.923788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.923839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.923854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923867 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:12:17.923885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923909 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.923916 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:12:17.923938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.923953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.923963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:12:17.923980 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:12:17.923986 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:12:17.923997 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:12:17.924013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.924019 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:12:17.924032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.924055 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.924074 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:12:17.924090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.924101 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:12:17.924110 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:12:17.924127 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.924133 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:12:17.924143 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:12:17.924159 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:12:17.924173 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:12:17.924183 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:12:17.924201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.924208 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.924221 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.924239 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.924245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.924255 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.924289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.924297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.924308 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.924326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.924333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:12:17.924342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.924360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.924366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:12:17.924376 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.924393 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:17.924401 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:12:17.924416 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:12:17.924435 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.924441 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.924451 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.924469 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:12:17.924475 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:12:17.924485 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:12:17.924503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.924509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:12:17.924519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.924536 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.924543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:12:17.924552 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.924581 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:12:17.924588 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:12:17.924597 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:12:17.924610 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:12:17.924643 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.924677 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:12:17.924704 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.924731 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:12:17.924757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.924783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:12:17.924809 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.924835 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:12:17.924862 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.924887 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:12:17.924913 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:12:17.924939 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:12:17.924965 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:12:17.924990 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:12:17.925030 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:12:17.925057 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:12:17.925083 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.925109 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:12:17.925135 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.925160 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:12:17.925186 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.925212 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:12:17.925238 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.925263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:12:17.925295 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.925321 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:17.925362 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.925389 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:17.925416 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.925607 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:12:17.925635 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.925663 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:12:17.925691 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.925718 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:12:17.925746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.925780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:17.925808 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.925836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:12:17.925865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.925893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.925948 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.925977 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.926004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.926034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.926061 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.926091 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:12:17.926119 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:12:17.926146 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:12:17.926172 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.926199 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:12:17.926226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.926253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.926287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.926329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:12:17.926358 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.926385 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:12:17.926418 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.926444 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:12:17.926471 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.926499 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:12:17.926525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.926553 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:12:17.926579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.926607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:12:17.926636 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926655 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926681 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.926707 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926725 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926742 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926768 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.926794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.926904 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926930 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.926957 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.926999 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.927026 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927047 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927074 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.927104 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927121 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927153 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.927180 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927206 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.927232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927259 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.927292 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927319 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.927345 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.927398 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.927468 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927495 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.927521 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.927588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927614 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.927639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.927799 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927816 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927857 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.927887 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.927938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.927997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.928022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.928138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928188 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.928239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928315 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.928368 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928395 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.928422 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928440 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928457 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928475 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928503 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.928534 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928560 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:17.928609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928667 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.928692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.928817 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928842 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:12:17.928867 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928893 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.928918 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928943 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.928969 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.928986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.929070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:12:17.929245 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929262 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929307 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.929334 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929358 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929375 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929401 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.929428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.929531 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929557 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929596 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929621 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929647 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929663 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929688 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929718 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929734 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929760 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929786 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929811 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929837 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929862 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.929887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929917 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929943 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.929968 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:12:17.929994 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930011 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930036 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:12:17.930062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930088 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.930113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930139 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.930164 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930189 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.930215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.930396 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930413 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930430 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930456 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.930482 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930509 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.930536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.930638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:12:17.930902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930935 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.930965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931056 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.931109 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931128 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.931212 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931239 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:12:17.931290 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931311 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931329 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931346 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931374 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:12:17.931403 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931435 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:12:17.931462 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931480 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931529 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.931556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:12:17.931696 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931742 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:12:17.931799 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931860 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:12:17.931889 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931921 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:12:17.931948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.931987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.932094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:12:17.932251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:12:17.932308 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.932369 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.932433 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.932483 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.932532 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.932594 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.932641 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.932688 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.932760 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.932807 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.932854 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.932900 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.932946 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.932993 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.933040 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.933086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.933132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.933179 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.933227 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.933321 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.933387 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.933450 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.933562 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.933617 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.933666 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.933713 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.933763 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.933813 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.933862 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.933930 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.933978 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.934027 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.934084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.934133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.934181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.934230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.934283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.934333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.934403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.934462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.934511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.934559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.934608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.934656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.934703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.934753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.934802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.934863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.934912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.934961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.935010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.935253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.935309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.935364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.935433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.935486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.935535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.935583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.935630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.935680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.935728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.935781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.935828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.935877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.935934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.935984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.936032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.936081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.936128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.936177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.936225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.936285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.936342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.936390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.936440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.936487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.936534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.936584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.936632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.936680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.936728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.936784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.936833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.936883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.936932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.936985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.937039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.937086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.937133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.937181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.937228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.937282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.937333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.937395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.937443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.937492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.937550 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:12:17.937578 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.937642 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.937708 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.937763 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.937823 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.937877 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.937932 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.937987 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.938068 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.938124 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.938184 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.938244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.938310 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.938421 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.938485 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.938539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.938593 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.938648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.938705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.938760 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.938820 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.938875 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.938930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.938984 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.939038 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.939094 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.939183 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.939239 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.939321 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.939377 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.939435 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.939492 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.939558 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:12:17.939583 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.939639 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.939693 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.939749 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.939803 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.939857 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.939912 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.939968 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.940023 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.940078 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.940133 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.940187 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.940241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.940309 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.940365 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.940425 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.940479 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.940535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.940591 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.940659 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.940714 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.940789 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.941045 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.941100 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.941155 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.941209 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.941264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.941325 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.941380 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.941435 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.941490 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.941543 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.941606 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:12:17.941630 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.941680 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.941729 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.941778 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.941832 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.941880 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.941929 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.941977 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.942026 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.942075 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.942124 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.942173 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.942223 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.942276 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.942326 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.942375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.942424 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.942473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.942523 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.942572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.942621 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.942669 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.942720 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.942769 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.942817 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.942870 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.942919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.942968 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.943016 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.943066 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.943115 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.943165 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.943222 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:12:17.943245 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.943301 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.943353 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.943409 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.943460 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.943511 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:12:17.943562 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:12:17.943613 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:12:17.943666 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.943723 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.943776 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.943827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.943877 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.943990 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.944053 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.944105 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.944155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.944209 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.944259 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.944321 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.944372 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.944423 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.944474 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.944526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:12:17.944577 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.944628 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.944680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.944732 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.944783 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.944835 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.944887 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.944938 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.944993 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:12:17.945011 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:12:17.945042 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:12:17.945071 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:12:17.945099 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:12:17.945125 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:12:17.945146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.945164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.945174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.945184 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.945194 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.945204 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:17.945214 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:17.945223 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:17.945232 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.945241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.945250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.945259 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.945268 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.945283 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.945302 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.945311 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.945320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.945329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.945338 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.945347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.945363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.945372 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.945380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.945389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:17.945398 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.945413 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.945422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.945431 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.945440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.945448 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.945457 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.945466 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.945475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.945486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.945494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.945504 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.945512 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.945522 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:17.945531 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:17.945539 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:17.945547 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.945555 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.945598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.945609 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.945618 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.945664 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.945681 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.945690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.945698 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.945707 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.945715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.945723 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.945768 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.945932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.945950 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.945965 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:17.945982 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.945996 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.946010 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.946023 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.946037 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.946054 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.946069 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.946085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.946100 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.946116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.946132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.946145 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.946158 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.946181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:17.946195 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:17.946209 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:17.946222 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.946234 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.946256 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.946268 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.946290 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.946314 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.946322 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.946330 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.946337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.946345 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.946352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.946360 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.946367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.946375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.946383 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.946390 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:17.946400 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.946411 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.946419 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.946426 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.946433 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.946441 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.946448 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.946454 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.946462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:12:17.946471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.946479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:12:17.946486 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:12:17.946494 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:12:17.946501 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:12:17.946508 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:12:17.946515 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:12:17.946522 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:12:17.946530 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:12:17.946537 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:12:17.946544 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:12:17.946552 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.946560 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.946568 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:12:17.946575 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:12:17.946583 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:12:17.946590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.946597 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:12:17.946604 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:12:17.946611 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:12:17.946618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:12:17.946625 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:12:17.946632 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:12:17.946638 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:12:17.946645 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:12:17.946660 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:12:17.946667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:12:17.946674 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:12:17.946681 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:12:17.946688 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:12:17.946695 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:12:17.946953 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:12:17.946964 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:12:17.946969 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:12:17.946974 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:12:17.946981 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:12:17.946986 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:12:17.946991 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:12:17.947001 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:12:17.947010 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:12:17.947053 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947060 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:12:17.947074 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:12:17.947096 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:12:17.947102 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:12:17.947107 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:12:17.947111 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:12:17.947116 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:12:17.947127 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:17.947134 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:17.947139 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:17.947151 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947160 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:12:17.947165 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:12:17.947190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.947200 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:12:17.947204 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.947229 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:12:17.947234 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:12:17.947238 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:12:17.947242 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:12:17.947246 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:12:17.947250 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:12:17.947254 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:12:17.947258 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:12:17.947265 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:12:17.947280 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:17.947295 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:17.947299 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:12:17.947305 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947311 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:12:17.947315 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:12:17.947341 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:12:17.947355 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947360 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947366 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947370 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:12:17.947381 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:12:17.947389 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:17.947393 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:12:17.947398 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:12:17.947409 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179366" 2019-04-25 14:12:17.947417 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:17.947422 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:12:17.947427 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:17.947433 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:17.947437 wsdl: in serializeType: returning: 179366 2019-04-25 14:12:17.947444 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:12:17.947451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:12:17.947455 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:12:17.947459 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:12:17.947464 wsdl: in serializeType: returning: 179366 2019-04-25 14:12:17.947468 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179366 2019-04-25 14:12:17.947493 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179366 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:12:17.947497 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:12:17.947504 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6461"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:12:17.947518 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:12:17.947524 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179366 2019-04-25 14:12:17.947534 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:12:17.947610 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:12:17.947547 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:12:17.947558 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:12:17.947564 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:12:17.947568 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:12:17.947572 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:12:17.947579 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:17.947589 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:17.947597 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:12:17.947603 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:12:17.947616 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:12:17.947627 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:12:17.947641 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:12:17.955519 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:12:17.955551 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:12:17.955571 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:12:17.955577 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:12:17.955584 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:12:17.955589 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:12:17.955593 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:12:17.955598 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:12:17.955603 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:12:17.955634 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:12:17.965553 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:12:17.965593 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:12:17.965604 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:12:17.965610 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:12:17.965615 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:12:17.965621 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:12:17.965627 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:12:17.965633 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:12:17.965638 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:12:17.965644 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:12:03 GMT 2019-04-25 14:12:17.965651 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:12:17.965656 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:12:17.965662 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:12:17.965673 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:12:17.965701 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:12:17.965713 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:12:17.965723 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:12:17.965728 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:12:17.965733 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:12:17.965770 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:12:17.965782 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:12:17.965788 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:12:17.965819 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:12:17.965826 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:12:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:12:17.965861 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:12:17.965871 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:12:17.965894 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:12:17.965900 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:12:17.966011 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:12:17.966126 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:12:17.966133 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:12:17.966141 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:12:17.966152 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:12:17.966176 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:12:17.966233 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:12:17.966536 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:12:17.966554 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:12:17.966562 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:12:17.966570 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:12:17.966575 nusoap_client: detail =