Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.55Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53149706444500314776 Model turbiny: K14
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FIAT
 Silnik: 2.8/4
JR T2354
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Jun 2020 03:24:06 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-05 05:24:06.421869 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-05 05:24:06.421931 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:24:06.421945 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-05 05:24:06.421961 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:24:06.421970 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-05 05:24:06.421978 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-05 05:24:06.421991 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-05 05:24:06.421999 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:24:06.422005 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:24:06.422014 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:24:06.422021 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 05:24:06.422032 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 05:24:06.422037 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 05:24:06.422041 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 05:24:06.422045 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 05:24:06.422049 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-05 05:24:06.422059 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:24:06.422072 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:24:06.422079 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 05:24:06.422084 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-05 05:24:06.422090 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-05 05:24:06.422097 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 05:24:06.422105 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 05:24:06.428804 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 05:24:06.428819 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 05:24:06.428829 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-05 05:24:06.428835 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:24:06.428840 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:24:06.428844 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 05:24:06.428848 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-05 05:24:06.428875 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-05 05:24:06.656002 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-05 05:24:06.656031 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-05 05:24:06.656038 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:24:06.656044 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 05:24:06.656049 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 05:24:06.656055 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 05:24:06.656060 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 05:24:06.656067 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 05:24:06.656072 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 05:24:06.656077 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 03:24:06 GMT 2020-06-05 05:24:06.656083 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 05:24:06.656088 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-05 05:24:06.656093 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 05:24:06.656103 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-05 05:24:06.656129 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-05 05:24:06.656149 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-05 05:24:06.662534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:24:06.662620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.662654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.662683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.662698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.662734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.662748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669039 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:24:06.669067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.669358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.675904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.676686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682406 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 05:24:06.682455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:24:06.682474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.682982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.683417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.688950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:24:06.689048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:24:06.689091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:24:06.689373 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-06-05 05:24:06.689383 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 05:24:06.689388 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-05 05:24:06.689427 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-05 05:24:06.689467 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 05:24:06.689481 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 05:24:06.689487 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 05:24:06.689503 wsdl: got WSDL URL 2020-06-05 05:24:06.689508 wsdl: Parse WSDL 2020-06-05 05:24:06.689680 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-05 05:24:06.689693 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-05 05:24:06.689737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689746 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-05 05:24:06.689764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689794 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.689802 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689816 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:24:06.689836 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.689843 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689853 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:24:06.689869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.689905 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.689921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.689942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689968 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.689975 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.689985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-05 05:24:06.689998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.690024 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-05 05:24:06.690039 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-05 05:24:06.690059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690084 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690090 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690100 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:24:06.690117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690124 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690133 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:24:06.690150 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690156 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690166 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:24:06.690179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.690212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.690226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-05 05:24:06.690247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690271 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.690277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-05 05:24:06.690300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.690325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-05 05:24:06.690339 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-05 05:24:06.690362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690386 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690393 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:24:06.690420 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690426 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690454 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:24:06.690475 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690482 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690492 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:24:06.690510 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.690516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690526 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.690539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.690578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.690594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.690615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.690709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.690727 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.690749 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-05 05:24:06.690762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:24:06.690787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 05:24:06.690802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690809 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-05 05:24:06.690823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690848 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.690855 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690864 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:24:06.690890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.690915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.690930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690936 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.690953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690983 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.690996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691019 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.691039 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.691055 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691066 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.691076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-05 05:24:06.691089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:24:06.691112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-05 05:24:06.691127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-05 05:24:06.691147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691171 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.691177 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691187 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:24:06.691204 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.691210 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691220 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:24:06.691236 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.691243 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691256 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:24:06.691274 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.691281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691290 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.691303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.691339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.691353 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691360 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.691374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691398 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.691405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691414 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-05 05:24:06.691428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.691465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 05:24:06.691480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691486 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-05 05:24:06.691500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691524 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.691531 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691540 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:24:06.691553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.691578 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.691593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.691612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691637 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.691644 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691653 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-05 05:24:06.691666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.691691 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-05 05:24:06.691706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691712 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-05 05:24:06.691725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.691756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.691779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.691804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.691818 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691824 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.691838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691862 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.691869 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-05 05:24:06.691891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.691916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-05 05:24:06.691930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691936 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-05 05:24:06.691949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691973 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.691980 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.691989 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:24:06.692006 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.692012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692021 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.692034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692062 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-05 05:24:06.692076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692082 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.692095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692119 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.692126 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692135 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-05 05:24:06.692148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692172 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-05 05:24:06.692187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692193 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-05 05:24:06.692206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692230 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.692236 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692246 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:24:06.692262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.692269 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.692291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692319 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-05 05:24:06.692333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692339 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.692352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692376 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.692383 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692392 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-05 05:24:06.692405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692429 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-05 05:24:06.692450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692456 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-05 05:24:06.692470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.692500 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.692522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692546 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-05 05:24:06.692560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692566 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.692579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692603 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.692609 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692619 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-05 05:24:06.692632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692656 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-05 05:24:06.692671 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692678 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-05 05:24:06.692691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.692722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.692744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692769 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.692784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692790 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.692803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692827 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.692833 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692842 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-05 05:24:06.692856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692880 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 05:24:06.692894 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692900 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-05 05:24:06.692913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692937 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.692944 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692953 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 05:24:06.692966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.692981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.692990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.693005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693010 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.693024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693047 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.693054 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693063 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-05 05:24:06.693076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 05:24:06.693115 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693121 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-05 05:24:06.693134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693158 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.693165 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693174 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 05:24:06.693187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.693257 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693267 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.693290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693333 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.693345 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693363 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-05 05:24:06.693380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693406 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 05:24:06.693422 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693428 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-05 05:24:06.693449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693474 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.693481 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693490 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-05 05:24:06.693510 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.693517 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693526 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-05 05:24:06.693539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693575 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.693591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693597 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.693611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693636 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.693642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693652 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-05 05:24:06.693665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693690 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 05:24:06.693706 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693713 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:24:06.693726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.693757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.693779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693804 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.693819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693825 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.693838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693862 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.693869 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693878 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:24:06.693891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.693931 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:24:06.693947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.693956 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-05 05:24:06.693981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694028 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:24:06.694040 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694057 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 05:24:06.694081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.694124 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.694151 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694162 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.694186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694239 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.694346 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.694379 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694398 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.694416 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-05 05:24:06.694446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:24:06.694502 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:24:06.694540 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694551 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-05 05:24:06.694578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694627 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:24:06.694636 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694648 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:24:06.694662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.694689 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.694705 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694711 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.694725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694749 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694756 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.694813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.694844 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694854 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.694864 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-05 05:24:06.694876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:24:06.694900 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-05 05:24:06.694915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694921 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-05 05:24:06.694934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694959 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:24:06.694966 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.694976 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 05:24:06.694989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.695015 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.695029 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695036 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.695049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695072 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695078 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.695134 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.695151 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695162 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.695171 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-05 05:24:06.695184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:24:06.695207 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:24:06.695222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695228 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-05 05:24:06.695241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695273 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-05 05:24:06.695299 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695306 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-05 05:24:06.695332 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695338 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695348 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:24:06.695365 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.695371 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695381 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:24:06.695398 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.695404 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695413 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 05:24:06.695430 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.695443 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695453 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-05 05:24:06.695471 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.695477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.695500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.695563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.695584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695590 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.695604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695629 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695636 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-05 05:24:06.695660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.695686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-05 05:24:06.695701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695707 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-05 05:24:06.695721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695745 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695752 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695762 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 05:24:06.695780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.695814 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695821 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695830 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:24:06.695843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.695877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.695905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695911 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.695925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.695956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695965 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-05 05:24:06.695978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.695993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.696003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-05 05:24:06.696017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:24:06.696038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.696091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.696117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.696131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.696150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:24:06.696204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.696229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:24:06.696244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696250 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-05 05:24:06.696263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696287 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.696320 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.696326 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696335 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-05 05:24:06.696352 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.696359 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696368 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-05 05:24:06.696385 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.696392 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696401 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-05 05:24:06.696417 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.696424 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696438 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-05 05:24:06.696452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.696493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.696508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696527 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.696542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696578 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-05 05:24:06.696603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.696629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 05:24:06.696644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:24:06.696665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696701 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696712 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696727 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 05:24:06.696756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.696829 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696841 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696853 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:24:06.696868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.696901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.696917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696923 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.696937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696962 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.696969 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.696978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:24:06.696991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.697016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:24:06.697031 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697037 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.697051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697076 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697083 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697092 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:24:06.697109 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.697116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697125 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:24:06.697154 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.697161 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697171 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:24:06.697190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697196 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697206 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:24:06.697224 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697231 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697240 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:24:06.697254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.697296 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.697311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.697332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697357 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 05:24:06.697388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.697403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.697414 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.697429 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697466 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697473 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.697528 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697554 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.697562 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697577 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.697597 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.697604 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697613 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-05 05:24:06.697631 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.697639 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697648 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-05 05:24:06.697666 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.697673 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697682 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 05:24:06.697700 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.697706 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697716 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-05 05:24:06.697734 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:24:06.697740 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697751 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-05 05:24:06.697769 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697776 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697786 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.697815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.697854 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697861 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697871 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-05 05:24:06.697888 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697895 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697904 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:24:06.697921 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.697928 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.697937 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:24:06.697950 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.698019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698025 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.698039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698064 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.698071 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698080 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:24:06.698097 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698103 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698113 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:24:06.698130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698136 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698145 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:24:06.698176 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.698183 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698193 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:24:06.698207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.698245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.698281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698307 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-05 05:24:06.698338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.698363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.698377 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698404 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698411 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.698472 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698498 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.698505 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698515 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:24:06.698532 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698539 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698548 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 05:24:06.698570 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.698578 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698588 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:24:06.698606 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.698614 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698624 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 05:24:06.698642 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.698649 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698658 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:24:06.698676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.698682 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698692 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:24:06.698710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.698743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698750 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698760 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 05:24:06.698777 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698784 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698794 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 05:24:06.698811 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698818 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698827 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:24:06.698844 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.698864 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698874 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:24:06.698887 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.698938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.698954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698960 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.698975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.698999 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699006 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699015 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:24:06.699032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.699038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.699064 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699070 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699079 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:24:06.699095 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.699102 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699111 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.699160 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699181 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.699195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699219 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699225 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-05 05:24:06.699248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.699262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.699272 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.699285 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699312 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699319 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699342 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.699371 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699396 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.699402 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699412 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:24:06.699429 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699455 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699466 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 05:24:06.699485 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.699492 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699501 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:24:06.699519 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.699526 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699535 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 05:24:06.699553 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.699560 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699573 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:24:06.699592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.699599 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699608 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:24:06.699626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699642 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.699660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699667 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699676 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 05:24:06.699693 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699700 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699710 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 05:24:06.699727 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699734 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699743 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-05 05:24:06.699761 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699777 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:24:06.699794 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.699801 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:24:06.699837 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.699905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.699920 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699946 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699953 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.699990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.700003 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700027 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.700034 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700043 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-05 05:24:06.700059 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.700065 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700074 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-05 05:24:06.700090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.700097 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700107 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:24:06.700136 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.700148 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700165 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-05 05:24:06.700193 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.700203 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700218 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-05 05:24:06.700247 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.700257 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700274 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:24:06.700303 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.700314 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700331 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-05 05:24:06.700360 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.700372 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700388 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-05 05:24:06.700420 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.700431 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700470 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-05 05:24:06.700504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.700527 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700544 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:24:06.700578 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.700591 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700606 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:24:06.700627 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.700634 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700645 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-05 05:24:06.700663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.700670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.700697 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.700703 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700713 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-05 05:24:06.700727 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.700827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.700833 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-05 05:24:06.700849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.700873 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.700879 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.700901 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:24:06.700914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.700929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.700939 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.700953 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.700959 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.700972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.700995 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.701002 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701011 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-05 05:24:06.701024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.701048 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 05:24:06.701062 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701068 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-05 05:24:06.701081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.701110 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.701136 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.701142 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701151 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:24:06.701167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.701173 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701182 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:24:06.701199 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.701205 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701214 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:24:06.701226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.701261 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-05 05:24:06.701274 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701280 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.701295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701318 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.701324 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701334 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-05 05:24:06.701346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.701370 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-05 05:24:06.701383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.701408 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701414 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.701424 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.701472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.701486 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701511 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.701530 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701541 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-05 05:24:06.701560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.701570 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701582 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-05 05:24:06.701600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.701607 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701617 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-05 05:24:06.701634 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:24:06.701641 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701651 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:24:06.701668 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.701675 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701684 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-05 05:24:06.701702 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.701708 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701719 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-05 05:24:06.701737 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.701743 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701753 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:24:06.701771 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.701777 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701787 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-05 05:24:06.701804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.701811 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701821 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-05 05:24:06.701838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.701845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.701868 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-05 05:24:06.701930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.701960 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.701966 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-05 05:24:06.701981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702004 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.702011 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.702032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.702056 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.702070 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702076 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.702089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702113 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:24:06.702119 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702128 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-05 05:24:06.702141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.702164 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-05 05:24:06.702177 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-05 05:24:06.702202 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.702208 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 05:24:06.702218 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-05 05:24:06.702234 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:24:06.702241 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-05 05:24:06.702250 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-05 05:24:06.702265 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.702272 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 05:24:06.702281 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-05 05:24:06.702293 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-05 05:24:06.702315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.702329 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.702349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.702379 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702388 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.702404 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.702411 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702420 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:24:06.702441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.702461 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702471 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:24:06.702484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.702517 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702546 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702552 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.702570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702597 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702604 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702614 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-05 05:24:06.702628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.702643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.702653 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.702667 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702694 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702701 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702711 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.702754 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702780 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.702787 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702796 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-05 05:24:06.702828 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.702834 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702844 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-05 05:24:06.702861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.702868 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702877 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:24:06.702894 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.702913 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702922 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-05 05:24:06.702939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.702945 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702954 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 05:24:06.702971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.702977 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.702986 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-05 05:24:06.703002 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.703008 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.703017 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-05 05:24:06.703033 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.703039 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.703048 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:24:06.703065 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.703071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.703080 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:24:06.703093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.703135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.703151 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703157 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-05 05:24:06.703172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703195 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.703202 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703211 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:24:06.703227 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.703233 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703242 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:24:06.703258 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.703265 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703273 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:24:06.703289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.703296 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:24:06.703321 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.703327 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703336 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:24:06.703349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.703386 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.703400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703406 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.703419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.703539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.703557 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703573 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.703585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-05 05:24:06.703599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:24:06.703624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 05:24:06.703639 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703645 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-05 05:24:06.703661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703686 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.703693 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703703 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-05 05:24:06.703716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.703742 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.703757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703763 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.703777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703802 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:24:06.703809 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703831 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-05 05:24:06.703844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.703868 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-05 05:24:06.703883 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703889 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-05 05:24:06.703916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.703947 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703956 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:24:06.703972 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.703978 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.703988 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:24:06.704004 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704010 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704019 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-05 05:24:06.704031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.704063 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.704077 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704083 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.704096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704119 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704126 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704135 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-05 05:24:06.704148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.704171 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 05:24:06.704185 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704191 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-05 05:24:06.704204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.704234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.704255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.704279 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.704293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704299 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.704312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704335 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704342 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704351 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-05 05:24:06.704363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.704377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.704387 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 05:24:06.704399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704425 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704431 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704460 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704474 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.704504 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704529 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704535 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704545 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-05 05:24:06.704565 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704573 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704596 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-05 05:24:06.704615 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704622 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704632 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-05 05:24:06.704649 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704656 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704666 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-05 05:24:06.704683 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704690 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704700 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-05 05:24:06.704718 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:24:06.704725 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704735 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-05 05:24:06.704752 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:24:06.704759 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704768 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-05 05:24:06.704786 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:24:06.704793 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704802 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-05 05:24:06.704820 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.704827 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704837 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-05 05:24:06.704854 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704861 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704870 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-05 05:24:06.704888 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704907 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704918 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-05 05:24:06.704935 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704941 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704950 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-05 05:24:06.704966 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.704972 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.704981 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-05 05:24:06.704994 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.705052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.705069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705074 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-05 05:24:06.705097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705143 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.705152 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705167 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.705198 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.705209 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705225 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.705240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.705270 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.705285 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705291 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.705305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705328 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705335 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705344 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-05 05:24:06.705357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.705381 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-05 05:24:06.705394 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705419 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705425 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705440 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.705499 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705524 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.705531 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705540 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-05 05:24:06.705558 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.705568 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705579 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 05:24:06.705597 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.705616 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705626 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-05 05:24:06.705644 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 05:24:06.705651 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705660 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-05 05:24:06.705678 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.705685 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705694 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-05 05:24:06.705712 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 05:24:06.705719 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705728 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-05 05:24:06.705758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.705765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.705786 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-05 05:24:06.705825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.705841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705847 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-05 05:24:06.705863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705887 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.705906 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705916 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.705933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.705940 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705949 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.705961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.705980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.705990 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.706003 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706009 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-05 05:24:06.706022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706046 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.706052 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706061 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-05 05:24:06.706074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706097 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-05 05:24:06.706111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706119 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-05 05:24:06.706180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706204 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.706210 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706220 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.706236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.706243 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706252 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.706264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706292 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.706306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706312 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.706325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706349 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.706355 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706364 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-05 05:24:06.706377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706400 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 05:24:06.706414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706420 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.706439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706478 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.706485 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706494 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:24:06.706511 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.706518 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706528 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:24:06.706541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706573 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.706602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706608 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.706623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706648 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706656 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706666 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 05:24:06.706679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.706695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706705 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.706723 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706753 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706760 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706770 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706815 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.706848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.706876 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:24:06.706882 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706905 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:24:06.706920 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.706939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.706965 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:24:06.706993 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-05 05:24:06.707007 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:24:06.707024 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-05 05:24:06.707041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:24:06.707057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707072 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-05 05:24:06.707100 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.707107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-05 05:24:06.707117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:24:06.707135 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.707141 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-05 05:24:06.707151 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:24:06.707165 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-05 05:24:06.707184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707212 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707219 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-05 05:24:06.707235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707261 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.707268 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707278 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-05 05:24:06.707292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707330 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.707345 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707351 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.707364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707388 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.707395 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707405 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-05 05:24:06.707418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707463 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 05:24:06.707479 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707485 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.707512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707536 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.707543 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707553 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-05 05:24:06.707575 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.707582 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707592 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:24:06.707623 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.707630 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707639 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:24:06.707658 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.707664 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707674 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:24:06.707688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707725 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707753 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707759 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.707773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707797 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707804 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707813 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-05 05:24:06.707826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.707841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707851 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.707864 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707903 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707910 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707919 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.707959 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.707988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.707997 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:24:06.708013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.708020 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:24:06.708045 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708052 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708061 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-05 05:24:06.708077 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.708083 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708092 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 05:24:06.708108 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708124 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:24:06.708140 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708147 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708155 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:24:06.708172 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:24:06.708179 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708188 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-05 05:24:06.708200 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.708236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.708250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708256 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-05 05:24:06.708270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708293 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.708299 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708309 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-05 05:24:06.708325 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708331 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708340 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-05 05:24:06.708356 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708363 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708372 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-05 05:24:06.708388 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.708394 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708403 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-05 05:24:06.708419 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708425 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708439 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-05 05:24:06.708470 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708477 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708486 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-05 05:24:06.708503 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708509 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708519 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:24:06.708536 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708542 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708551 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 05:24:06.708569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.708635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.708651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708657 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-05 05:24:06.708674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708698 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.708705 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-05 05:24:06.708729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.708766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 05:24:06.708783 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:24:06.708789 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-05 05:24:06.708800 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-05 05:24:06.708815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708820 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-05 05:24:06.708834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.708876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:24:06.708905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.708915 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:24:06.708925 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-05 05:24:06.708941 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.708947 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-05 05:24:06.708957 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-05 05:24:06.708972 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:24:06.708978 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-05 05:24:06.708988 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-05 05:24:06.709003 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.709009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.709018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.709034 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.709040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.709050 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.709065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.709071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.709080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.709096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.709102 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-05 05:24:06.709111 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.709127 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.709133 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-05 05:24:06.709142 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.709158 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:24:06.709164 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-05 05:24:06.709173 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-05 05:24:06.709188 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.709194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.709204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.709219 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:24:06.709225 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-05 05:24:06.709234 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-05 05:24:06.709250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.709256 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-05 05:24:06.709265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.709281 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.709287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-05 05:24:06.709296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.709310 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:24:06.709316 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-05 05:24:06.709326 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-05 05:24:06.709342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.709348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.709357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.709373 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.709379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 05:24:06.709388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.709400 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-05 05:24:06.709431 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.709480 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-05 05:24:06.709507 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.709534 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-05 05:24:06.709561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.709591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 05:24:06.709630 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.709658 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-05 05:24:06.709685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.709712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 05:24:06.709751 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.709777 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-05 05:24:06.709803 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.709828 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-05 05:24:06.709854 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-05 05:24:06.709881 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-05 05:24:06.709919 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-05 05:24:06.709944 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-05 05:24:06.709968 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-05 05:24:06.709993 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-05 05:24:06.710017 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.710043 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 05:24:06.710068 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.710092 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 05:24:06.710117 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.710142 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 05:24:06.710167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.710192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 05:24:06.710217 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.710242 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:24:06.710267 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.710293 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:24:06.710318 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.710343 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-05 05:24:06.710368 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.710392 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:24:06.710417 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.710460 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-05 05:24:06.710487 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.710513 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-05 05:24:06.710539 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.710569 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:24:06.710611 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.710639 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 05:24:06.710666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.710694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:24:06.710720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.710760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.710785 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.710811 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.710837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.710863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.710888 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.710927 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 05:24:06.710951 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-05 05:24:06.710976 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-05 05:24:06.711001 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.711026 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-05 05:24:06.711050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.711075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.711100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.711125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 05:24:06.711150 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.711176 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-05 05:24:06.711201 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.711226 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 05:24:06.711251 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.711276 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 05:24:06.711301 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.711325 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-05 05:24:06.711349 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.711374 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-05 05:24:06.711399 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.711423 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 05:24:06.711468 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.711494 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.711520 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.711546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 05:24:06.711576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.711603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 05:24:06.711629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.711654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 05:24:06.711681 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711698 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711723 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.711761 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711777 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711794 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711818 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.711843 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711915 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.711939 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.711964 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.711988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.712084 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712108 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712133 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712157 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712181 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712197 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712221 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712246 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712261 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712286 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712310 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712334 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712359 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712384 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.712409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712438 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712464 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712489 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.712513 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712554 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.712583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712608 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.712633 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712658 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.712682 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712707 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.712731 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712756 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.712781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712828 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712901 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.712925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712958 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.712982 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.713006 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713031 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.713055 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713071 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713086 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713102 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713118 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713142 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.713166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713182 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.713248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.713359 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713406 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.713461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713533 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.713558 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713586 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.713611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713774 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713791 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713806 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713831 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.713855 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713880 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:24:06.713905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713921 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.713961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.713985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.714097 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714122 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 05:24:06.714146 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714162 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714178 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714202 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.714226 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714250 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.714274 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714291 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714315 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.714339 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714355 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714384 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.714410 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714454 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714481 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:24:06.714506 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714522 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714548 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.714579 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.714630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.714729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:24:06.714900 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714916 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714941 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.714966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714982 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.714997 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715026 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.715050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.715145 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715170 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.715194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.715290 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715314 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715338 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715363 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715387 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715403 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715427 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715458 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715488 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715513 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715538 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715567 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715594 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715619 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.715645 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715670 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715695 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715726 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.715764 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715781 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:24:06.715829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.715878 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715902 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.715926 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.715951 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.715975 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716000 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.716024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.716166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716182 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716197 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716221 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.716246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716271 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.716295 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716311 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716327 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716346 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716362 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716387 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.716411 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.716512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:24:06.716635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716652 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.716734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716820 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.716844 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716868 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:24:06.716893 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716909 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716924 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716940 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.716969 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:24:06.716993 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717018 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:24:06.717042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717058 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.717122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:24:06.717233 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717258 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 05:24:06.717282 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717298 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717314 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717338 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:24:06.717362 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717387 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:24:06.717411 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717427 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717458 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.717497 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717514 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717539 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:24:06.717569 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717588 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717618 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:24:06.717643 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717660 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717686 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:24:06.717712 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:24:06.717775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717807 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717847 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.717871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.717981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:24:06.718006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:24:06.718030 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.718083 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.718131 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.718178 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.718225 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.718271 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.718316 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.718362 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.718407 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.718459 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.718521 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.718575 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.718630 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.718678 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.718730 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.718791 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.718837 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.718883 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.718928 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.718972 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.719019 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.719065 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.719109 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.719155 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.719201 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.719253 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.719302 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.719347 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.719391 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.719441 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.719501 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.719549 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.719604 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.719654 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.719706 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.719752 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.719810 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.719855 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.719901 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.719946 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.719992 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.720046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.720091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.720136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.720182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.720228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.720274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.720317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.720363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.720408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.720461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.720507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.720551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.720596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.720641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.720685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.720731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.720791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.720838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.720882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.720942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.720987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.721033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.721299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.721346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.721393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.721448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.721498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.721542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.721601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.721646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.721690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.721736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.721782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.721828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.721877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.721922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.721966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.722024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.722070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.722115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.722161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.722214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.722260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.722305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.722350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.722396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.722461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.722506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.722551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.722596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.722642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.722687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.722731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.722780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.722825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.722881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.722928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.722973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.723019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.723063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.723108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.723174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.723220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.723265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.723311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.723358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.723407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.723493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.723541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.723873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.723919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.723964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.724011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.724069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.724116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.724166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.724210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.724254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.724298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.724345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.724389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.724456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.724524 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 05:24:06.724550 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.724612 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.724667 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.724720 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.724784 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.724847 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.724898 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.724953 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.725003 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.725054 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.725104 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.725155 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.725206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.725261 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.725312 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.725363 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.725414 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.725470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.725522 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.725572 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.725628 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.725680 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.725731 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.725783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.725833 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.725889 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.725944 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.725995 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.726050 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.726101 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.726152 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.726203 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.726254 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.726305 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.726355 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.726406 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.726463 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.726515 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.726570 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.726620 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.726671 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.726729 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 05:24:06.726751 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.726804 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.726858 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.726910 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.726968 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.727019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.727071 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.727121 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.727177 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.727229 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.727281 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.727331 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.727382 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.727437 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.727490 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.727542 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.727593 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.727645 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.727696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.727748 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.727799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.727850 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.727901 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.727953 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.728004 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.728055 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.728107 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.728158 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.728208 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.728263 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.728315 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.728366 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.728417 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.728474 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.728527 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.728578 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.728629 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.728680 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.728732 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.728782 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.728834 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.728892 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-05 05:24:06.728914 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.728960 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.729006 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.729052 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.729098 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.729143 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.729188 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.729239 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.729299 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.729365 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.729416 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.729471 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.729521 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.729590 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.729663 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.729712 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.729759 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.729807 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.729854 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.729913 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.729959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.730005 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.730051 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.730096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.730142 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.730187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.730232 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.730277 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.730323 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.730368 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.730413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.730468 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.730515 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.730560 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.730606 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.730651 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.730697 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.730743 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.730788 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.730835 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.730881 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.730934 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-05 05:24:06.730955 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.731003 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.731051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.731099 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.731147 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.731195 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.731242 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.731291 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:24:06.731338 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:24:06.731386 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:24:06.731439 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.731492 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.731539 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.731587 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.731635 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.731683 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.731732 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.731781 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.731834 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.731882 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.731930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.731978 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.732026 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.732073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.732121 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.732169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.732217 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.732265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:24:06.732313 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.732361 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.732408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.732462 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.732521 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.732569 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.732617 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.732665 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.732713 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.732762 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.732809 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.732857 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.732904 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.732956 wsdl: current service: Service1 2020-06-05 05:24:06.732972 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-05 05:24:06.733000 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-05 05:24:06.733027 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-05 05:24:06.733052 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-05 05:24:06.733076 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-05 05:24:06.733092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.733105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.733114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.733122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.733129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.733136 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.733143 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.733149 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:24:06.733156 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:24:06.733164 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:24:06.733170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.733177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.733184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.733192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.733199 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.733213 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.733221 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.733227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.733234 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.733241 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733249 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.733255 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733262 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.733270 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.733280 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.733288 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.733295 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:24:06.733301 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.733308 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.733315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.733323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.733329 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.733336 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.733343 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.733350 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.733357 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.733364 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.733371 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.733378 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.733385 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.733392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.733400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.733407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.733415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.733422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.733429 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.733440 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.733448 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:24:06.733455 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:24:06.733462 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:24:06.733469 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.733476 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.733483 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.733490 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.733497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.733511 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.733518 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.733525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.733532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.733538 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733545 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.733552 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733559 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.733566 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.733573 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.733580 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.733587 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:24:06.733593 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.733601 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.733607 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.733614 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.733621 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.733628 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.733634 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.733644 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.733651 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.733658 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.733665 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.733672 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.733678 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.733686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.733694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.733700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.733707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.733714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.733721 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.733727 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.733733 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:24:06.733739 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:24:06.733746 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:24:06.733753 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.733759 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.733766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.733772 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.733779 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733785 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.733792 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.733798 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.733804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.733811 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.733817 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733823 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.733829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.733836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.733842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.733849 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.733855 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.733861 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:24:06.733867 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.733873 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.733880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.733886 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.733893 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.733899 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.733906 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.733912 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.733918 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.733924 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.733931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.733937 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.733943 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.733949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:24:06.733957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:24:06.733963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:24:06.733969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:24:06.733976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.733985 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:24:06.733992 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:24:06.733998 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:24:06.734004 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:24:06.734010 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:24:06.734016 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:24:06.734023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:24:06.734030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:24:06.734036 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:24:06.734043 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.734049 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.734056 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:24:06.734063 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:24:06.734069 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:24:06.734075 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:24:06.734081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.734088 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:24:06.734094 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:24:06.734100 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.734107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:24:06.734113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:24:06.734119 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:24:06.734125 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:24:06.734131 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:24:06.734138 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:24:06.734144 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:24:06.734150 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:24:06.734156 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:24:06.734163 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:24:06.734169 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:24:06.734175 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:24:06.734181 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:24:06.734188 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:24:06.734194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:24:06.734200 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:24:06.734206 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:24:06.734440 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-05 05:24:06.734450 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:24:06.734455 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:24:06.734459 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:24:06.734466 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-05 05:24:06.734470 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 05:24:06.734474 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 05:24:06.734486 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-05 05:24:06.734495 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 05:24:06.734525 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734532 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:24:06.734545 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 05:24:06.734565 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-05 05:24:06.734570 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-05 05:24:06.734575 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-05 05:24:06.734579 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-05 05:24:06.734584 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:24:06.734594 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:24:06.734599 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:24:06.734604 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:24:06.734612 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734619 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:24:06.734624 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-05 05:24:06.734648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.734656 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:24:06.734661 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.734686 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 05:24:06.734691 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-05 05:24:06.734695 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-05 05:24:06.734699 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-05 05:24:06.734702 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-05 05:24:06.734706 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-05 05:24:06.734710 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-05 05:24:06.734714 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:24:06.734718 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-05 05:24:06.734723 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179366" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:24:06.734734 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:24:06.734740 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:24:06.734744 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:24:06.734749 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734755 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:24:06.734759 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:24:06.734784 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 05:24:06.734790 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734794 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734800 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734804 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:24:06.734814 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 05:24:06.734821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734825 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:24:06.734830 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 05:24:06.734836 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179366" 2020-06-05 05:24:06.734843 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734847 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:24:06.734852 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734857 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734862 wsdl: in serializeType: returning: 179366 2020-06-05 05:24:06.734868 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 05:24:06.734875 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:24:06.734882 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 05:24:06.734888 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-05 05:24:06.734894 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734898 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:24:06.734906 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734911 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:24:06.734915 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-05 05:24:06.734920 wsdl: in serializeType: returning: 179366PLN 2020-06-05 05:24:06.734924 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179366PLN 2020-06-05 05:24:06.734943 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179366PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-05 05:24:06.734947 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-05 05:24:06.734953 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9522"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-05 05:24:06.734966 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-05 05:24:06.734971 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179366PLN 2020-06-05 05:24:06.734980 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-05 05:24:06.735046 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-05 05:24:06.734990 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 05:24:06.735000 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 05:24:06.735005 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 05:24:06.735009 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 05:24:06.735013 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 05:24:06.735019 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:24:06.735028 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:24:06.735035 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 05:24:06.735040 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 05:24:06.735052 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-05 05:24:06.735060 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 05:24:06.735067 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 05:24:06.741744 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 05:24:06.741755 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 05:24:06.741762 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-05 05:24:06.741767 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-05 05:24:06.741772 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:24:06.741776 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:24:06.741780 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 05:24:06.741784 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 05:24:06.741788 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-05 05:24:06.741813 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-05 05:24:06.785123 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-05 05:24:06.785141 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-05 05:24:06.785147 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:24:06.785153 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 05:24:06.785158 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 05:24:06.785164 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 05:24:06.785169 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 05:24:06.785175 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 05:24:06.785180 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 05:24:06.785185 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 03:24:06 GMT 2020-06-05 05:24:06.785191 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 05:24:06.785197 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-05 05:24:06.785202 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 05:24:06.785209 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-05 05:24:06.785231 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-05 05:24:06.785240 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-05 05:24:06.785249 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 05:24:06.785253 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-05 05:24:06.785258 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-05 05:24:06.785297 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 05:24:06.785313 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 05:24:06.785319 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 05:24:06.785341 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:24:06.785347 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Jun 2020 03:24:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-05 05:24:06.785370 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-05 05:24:06.785379 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-05 05:24:06.785397 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-05 05:24:06.785403 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-05 05:24:06.785502 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-05 05:24:06.785595 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-05 05:24:06.785601 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-05 05:24:06.785610 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-05 05:24:06.785621 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 05:24:06.785644 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-05 05:24:06.785700 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-05 05:24:06.785725 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 05:24:06.785740 nusoap_client: got fault 2020-06-05 05:24:06.785760 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-05 05:24:06.785765 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-05 05:24:06.785770 nusoap_client: detail =