Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5316-971-7017 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2058
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:29:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:30:15.764302 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:30:15.764424 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:30:15.764447 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:30:15.764464 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:30:15.764473 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:30:15.764484 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:30:15.764502 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:30:15.764510 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:30:15.764519 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:30:15.764528 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:30:15.764536 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:30:15.764546 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:30:15.764554 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:30:15.764559 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:30:15.764563 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:30:15.764567 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:30:15.764583 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:30:15.764768 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:30:15.764780 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:30:15.764786 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:30:15.764793 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:30:15.764807 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:30:15.764815 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:30:15.771250 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:30:15.771294 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:30:15.771348 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:30:15.771359 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:30:15.771366 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:30:15.771371 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:30:15.771375 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:30:15.771410 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:30:15.788188 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:30:15.788293 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:30:15.788303 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:30:15.788309 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:30:15.788315 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:30:15.788321 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:30:15.788333 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:30:15.788341 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:30:15.788347 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:30:15.788353 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:29:52 GMT 2019-10-24 01:30:15.788360 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:30:15.788367 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:30:15.788374 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:30:15.788452 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:30:15.788497 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:30:15.788529 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:30:15.794306 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.794364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.794396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.794440 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.794486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.800626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.800670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:30:15.800707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.800750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.800796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.800826 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.800872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.800978 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:30:15.806809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.807034 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:30:15.807158 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:30:15.807207 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-10-24 01:30:15.807251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.807386 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:30:15.807426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.807469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.807493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.807525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.807664 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:30:15.812936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.812972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.812996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813163 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.813205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813289 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.813318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.813592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:30:15.813694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813835 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 01:30:15.813865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.813897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:30:15.814063 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:30:15.814118 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:30:15.819038 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-24 01:30:15.819056 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:30:15.819062 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:30:15.819175 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:30:15.819229 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:30:15.819248 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:30:15.819256 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:30:15.819279 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:30:15.819285 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:30:15.819819 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:30:15.819839 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:30:15.819909 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.819920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:30:15.819943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.819976 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.819986 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820006 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:30:15.820032 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820039 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:30:15.820072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.820117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.820134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.820157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820187 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.820195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:30:15.820220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.820249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:30:15.820265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820271 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:30:15.820289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820316 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820323 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820333 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:30:15.820352 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820359 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:30:15.820387 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820394 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820404 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:30:15.820418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.820454 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.820469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:30:15.820492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820518 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.820526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820536 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:30:15.820549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.820583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:30:15.820600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:30:15.820621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820646 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820654 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820664 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:30:15.820682 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820688 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820698 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:30:15.820715 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.820723 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820733 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:30:15.820750 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.820757 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820767 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.820780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.820821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.820836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.820859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820883 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820934 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.820955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.820974 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.820986 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:30:15.820996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:30:15.821008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:30:15.821034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:30:15.821049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:30:15.821070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821096 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.821103 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821113 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:30:15.821131 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.821137 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821147 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:30:15.821164 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.821171 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821182 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:30:15.821199 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.821206 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.821229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.821267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.821282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.821305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821331 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.821338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821348 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:30:15.821362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.821387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:30:15.821402 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821408 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:30:15.821422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.821455 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821465 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:30:15.821478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.821504 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.821519 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821525 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.821540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821611 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.821621 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821632 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:30:15.821646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.821672 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:30:15.821692 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821699 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:30:15.821714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.821786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821802 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.821817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.821843 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.821859 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821868 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.821884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.821917 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821927 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:30:15.821940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.821966 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:30:15.821981 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.821987 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:30:15.822001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822028 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.822035 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822045 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:30:15.822064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.822071 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.822094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822123 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:30:15.822138 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822144 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.822158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822183 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.822190 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822199 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:30:15.822213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822238 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:30:15.822253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822258 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:30:15.822272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822296 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.822303 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822313 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:30:15.822330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.822336 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822346 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.822360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822389 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:30:15.822403 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822409 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.822423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822448 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.822455 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822465 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:30:15.822478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822504 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:30:15.822518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822524 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:30:15.822539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.822570 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.822600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822626 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:30:15.822641 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822647 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.822661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822685 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.822692 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822702 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:30:15.822715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822740 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:30:15.822755 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822760 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:30:15.822774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.822805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.822828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822853 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.822868 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822874 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.822888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.822919 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822929 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:30:15.822943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.822968 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:30:15.822982 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.822988 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:30:15.823003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823030 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.823037 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823046 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:30:15.823060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.823101 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823107 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.823120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823145 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.823153 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823163 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:30:15.823176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823202 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:30:15.823216 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823222 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:30:15.823236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823262 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.823270 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823279 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:30:15.823293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823415 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.823441 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823452 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.823482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823515 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.823523 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823533 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:30:15.823546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823573 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:30:15.823595 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823601 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:30:15.823615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823640 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.823647 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823657 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:30:15.823675 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.823682 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823691 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:30:15.823705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823735 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.823749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823756 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.823770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823795 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.823802 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823812 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:30:15.823825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823851 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:30:15.823866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823872 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:30:15.823886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.823918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.823941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.823966 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.823981 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.823987 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.824002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824030 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.824037 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824047 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:30:15.824061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.824088 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:30:15.824103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824109 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:30:15.824122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824150 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:30:15.824157 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824167 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:30:15.824181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.824207 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.824222 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824228 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.824284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824313 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824320 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.824386 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.824404 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824415 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:30:15.824426 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:30:15.824439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:30:15.824464 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:30:15.824479 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824485 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:30:15.824499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824525 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:30:15.824532 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824542 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:30:15.824556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.824587 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.824603 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824610 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.824624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824655 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.824714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.824731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824742 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:30:15.824752 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:30:15.824765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:30:15.824789 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:30:15.824804 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824810 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:30:15.824824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824850 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:30:15.824857 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824867 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:30:15.824880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.824949 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.824965 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.824972 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.824987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825011 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825017 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825059 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.825079 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.825126 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825138 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:30:15.825149 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:30:15.825161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:30:15.825186 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:30:15.825235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:30:15.825262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825290 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825297 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:30:15.825325 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825333 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825343 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:30:15.825360 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825367 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825377 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:30:15.825395 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.825402 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825412 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:30:15.825429 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.825436 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825446 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:30:15.825463 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.825470 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825480 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:30:15.825497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.825504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.825567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.825633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.825655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825661 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.825679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825706 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825712 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:30:15.825736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.825763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:30:15.825778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:30:15.825799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825824 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825831 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825841 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:30:15.825859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825866 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.825893 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.825900 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825909 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:30:15.825923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.825956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.825971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.825977 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.825991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826101 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:30:15.826162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.826200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:30:15.826217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826224 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:30:15.826239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826272 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.826295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.826321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.826390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826399 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.826417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826444 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:30:15.826476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.826507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:30:15.826523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:30:15.826624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826656 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826663 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826674 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:30:15.826692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.826726 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826736 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826747 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:30:15.826760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.826796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.826811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826818 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.826832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826858 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.826865 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:30:15.826888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.826914 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:30:15.826929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826935 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.826949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826974 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.826981 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.826991 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:30:15.827008 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.827014 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827024 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:30:15.827042 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.827049 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827059 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:30:15.827077 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827083 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827093 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:30:15.827110 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827117 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827127 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:30:15.827140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.827183 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.827198 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827204 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.827256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827284 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827291 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827301 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:30:15.827315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.827334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.827346 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.827361 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827497 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827511 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827530 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827554 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.827610 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.827645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827656 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.827674 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.827681 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827691 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:30:15.827708 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.827715 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827725 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:30:15.827743 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.827749 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827759 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:30:15.827776 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.827783 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827793 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:30:15.827810 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:30:15.827817 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827827 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:30:15.827844 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827852 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827862 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.827880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.827914 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827920 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827930 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:30:15.827947 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827954 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827963 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:30:15.827980 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.827987 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.827996 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:30:15.828010 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.828087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828093 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.828108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828133 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.828140 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828150 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:30:15.828167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828174 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828184 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:30:15.828201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828208 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828218 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:30:15.828236 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.828242 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828252 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:30:15.828265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.828304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828325 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.828341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828366 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828373 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:30:15.828397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.828412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.828423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.828436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828465 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.828526 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828552 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.828559 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828569 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:30:15.828593 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828600 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828610 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:30:15.828627 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.828634 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828644 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:30:15.828661 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.828668 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828678 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:30:15.828695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.828701 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828711 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:30:15.828731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.828737 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828747 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:30:15.828765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828781 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.828798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828805 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828814 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:30:15.828832 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828838 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828848 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:30:15.828866 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828872 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828882 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:30:15.828900 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.828907 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:30:15.828930 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.828987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.829006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829012 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.829028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829054 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829061 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829071 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:30:15.829089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.829096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.829123 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829129 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829139 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:30:15.829156 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.829162 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829172 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.829185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.829224 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829245 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.829261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829287 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:30:15.829317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.829333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.829343 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.829357 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829385 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829402 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.829445 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829472 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.829479 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829489 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:30:15.829506 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829514 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829523 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:30:15.829540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.829547 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829557 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:30:15.829580 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.829587 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829597 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:30:15.829616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.829623 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829633 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:30:15.829651 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.829658 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829668 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:30:15.829685 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829692 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829701 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.829719 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829726 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829735 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:30:15.829752 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829759 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829769 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:30:15.829787 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.829794 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829804 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:30:15.829821 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829828 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829837 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:30:15.829855 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.829862 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829871 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:30:15.829885 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.829943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.829960 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.829989 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.829996 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830007 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830020 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.830051 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830077 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.830084 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830093 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:30:15.830111 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.830119 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830129 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:30:15.830146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.830153 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830162 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:30:15.830180 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.830186 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830196 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:30:15.830214 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.830220 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830229 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:30:15.830247 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.830253 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830263 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:30:15.830280 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.830286 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830296 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:30:15.830313 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.830320 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830329 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:30:15.830347 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.830353 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830363 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:30:15.830381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.830387 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:30:15.830414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.830421 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:30:15.830457 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.830464 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830474 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:30:15.830491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.830498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.830525 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.830531 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830540 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:30:15.830554 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.830652 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830659 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:30:15.830679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830705 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.830712 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830722 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:30:15.830736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.830762 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830777 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830784 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.830797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830822 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.830829 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830844 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:30:15.830858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.830884 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:30:15.830899 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.830906 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:30:15.830920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831000 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.831009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.831037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.831044 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831053 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:30:15.831071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.831081 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831092 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:30:15.831110 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.831117 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831126 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:30:15.831140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.831178 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:30:15.831193 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831200 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.831219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831245 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.831253 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831262 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:30:15.831276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.831301 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:30:15.831315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.831344 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831351 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.831361 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.831392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.831406 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831431 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.831437 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831447 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:30:15.831464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.831471 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831480 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:30:15.831498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.831504 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831519 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:30:15.831537 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:30:15.831544 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831553 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:30:15.831571 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.831583 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831594 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:30:15.831612 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.831619 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831629 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:30:15.831646 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.831653 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831662 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:30:15.831679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.831686 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831695 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:30:15.831713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.831719 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831729 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:30:15.831746 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.831753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.831776 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:30:15.831827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.831846 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831852 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:30:15.831871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.831904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.831927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.831953 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.831968 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.831974 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.831993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832018 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:30:15.832025 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832035 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:30:15.832049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.832074 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:30:15.832088 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:30:15.832115 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.832122 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:30:15.832132 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:30:15.832149 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:30:15.832156 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:30:15.832165 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:30:15.832183 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.832190 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:30:15.832200 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:30:15.832213 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:30:15.832236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.832252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832258 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.832279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.832312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.832339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.832346 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832356 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:30:15.832374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.832380 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832389 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:30:15.832403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.832438 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832458 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.832472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832530 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832539 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832549 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:30:15.832563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.832589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.832606 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.832626 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832659 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832666 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832676 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.832774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832801 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.832808 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832818 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:30:15.832840 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.832847 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832857 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:30:15.832874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.832880 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832890 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:30:15.832907 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.832913 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832923 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:30:15.832940 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.832947 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832957 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:30:15.832974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.832980 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.832995 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:30:15.833013 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.833020 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.833029 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:30:15.833047 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.833053 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.833063 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:30:15.833081 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.833087 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.833097 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:30:15.833110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.833158 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.833176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:30:15.833202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833227 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.833234 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833244 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:30:15.833262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.833268 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833278 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:30:15.833295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.833301 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:30:15.833328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.833335 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833345 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:30:15.833362 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.833369 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833379 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:30:15.833392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.833433 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.833448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.833473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833497 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.833564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.833596 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833668 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:30:15.833689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:30:15.833711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:30:15.833760 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:30:15.833784 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833793 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:30:15.833814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833876 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.833893 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833913 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:30:15.833935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.833960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.833978 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.833995 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834002 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.834027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834054 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:30:15.834061 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834071 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:30:15.834085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.834111 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:30:15.834125 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834132 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:30:15.834145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.834177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.834200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.834225 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.834240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834246 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.834265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834291 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834298 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834308 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:30:15.834369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.834418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.834442 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:30:15.834471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834501 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834508 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834518 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.834563 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834596 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.834604 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834614 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:30:15.834632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.834639 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834649 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:30:15.834666 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.834672 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834687 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:30:15.834706 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.834712 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834722 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:30:15.834771 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.834780 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834791 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:30:15.834810 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:30:15.834818 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834828 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:30:15.834849 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:30:15.834856 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834867 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:30:15.834884 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:30:15.834891 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834914 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:30:15.834935 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.834942 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.834984 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:30:15.835006 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835013 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.835023 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:30:15.835041 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835049 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.835058 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:30:15.835079 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835086 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.835096 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:30:15.835113 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835120 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.835129 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:30:15.835143 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.835207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.835226 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835233 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:30:15.835256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835282 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835289 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835298 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:30:15.835312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.835338 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.835352 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835359 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.835373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835397 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.835405 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835415 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:30:15.835428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.835454 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:30:15.835469 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835519 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.835540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835567 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835579 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835590 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:30:15.835608 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.835615 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835633 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:30:15.835652 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.835659 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835729 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:30:15.835765 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.835777 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:30:15.835821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.835915 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.835931 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835938 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.835953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835978 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.835986 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.835999 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:30:15.836014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.836040 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.836102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836137 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836145 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836155 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836168 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.836204 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.836237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:30:15.836265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.836272 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:30:15.836299 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836306 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836315 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:30:15.836333 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.836340 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836350 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:30:15.836367 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836373 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836382 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:30:15.836399 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836407 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836417 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:30:15.836466 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:30:15.836475 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836491 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:30:15.836505 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.836545 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.836568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836580 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:30:15.836596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836657 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.836666 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836678 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:30:15.836698 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836704 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836714 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:30:15.836731 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836738 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836758 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:30:15.836778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.836785 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836795 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:30:15.836886 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836901 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836920 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:30:15.836952 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.836962 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.836985 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:30:15.837007 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.837014 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837024 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:30:15.837041 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.837048 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837057 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:30:15.837071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.837125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.837140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837147 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:30:15.837167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.837200 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:30:15.837224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.837250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:30:15.837266 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:30:15.837273 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:30:15.837283 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:30:15.837299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837305 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:30:15.837319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.837362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:30:15.837379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.837390 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:30:15.837401 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:30:15.837418 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.837424 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:30:15.837439 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:30:15.837456 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:30:15.837463 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:30:15.837473 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:30:15.837490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.837496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.837506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.837523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.837530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.837540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.837556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.837563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.837573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.837596 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.837602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:30:15.837613 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.837630 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.837637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:30:15.837647 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.837664 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:30:15.837670 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:30:15.837680 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:30:15.837696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.837703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.837713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.837729 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:30:15.837736 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:30:15.837746 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:30:15.837762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.837768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:30:15.837786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.837804 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.837811 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:30:15.837825 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.837841 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:30:15.837848 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:30:15.837858 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:30:15.837875 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:30:15.837914 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.837943 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:30:15.837970 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.837997 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:30:15.838025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.838052 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:30:15.838079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.838106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:30:15.838133 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.838160 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:30:15.838187 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.838213 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:30:15.838239 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:30:15.838266 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:30:15.838292 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:30:15.838319 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:30:15.838346 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:30:15.838371 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:30:15.838398 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.838425 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:30:15.838467 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.838496 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:30:15.838523 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.838771 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:30:15.838799 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.838826 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:30:15.838852 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.838879 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:30:15.838906 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.838933 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:30:15.838960 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.838987 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:30:15.839015 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.839041 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:30:15.839068 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.839095 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:30:15.839121 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.839147 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:30:15.839174 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.839201 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:30:15.839228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.839255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:30:15.839283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.839311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.839338 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.839365 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.839392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.839418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.839445 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.839477 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:30:15.839504 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:30:15.839531 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:30:15.839557 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.839589 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:30:15.839617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.839645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.839671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.839698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:30:15.839725 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.839807 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:30:15.839841 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.839867 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:30:15.839899 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.839928 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:30:15.839956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.839983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:30:15.840010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.840036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:30:15.840064 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840082 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840108 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.840134 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840151 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840168 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840194 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.840220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840350 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.840378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.840485 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840511 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840538 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840564 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840596 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840613 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840640 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840667 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840684 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840710 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840736 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840762 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840788 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840815 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.840841 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840893 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840920 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.840945 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.840989 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.841015 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841042 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.841073 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841100 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.841127 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841153 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.841179 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841206 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.841234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.841385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841402 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841445 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.841471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841498 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.841525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.841617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.841744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841777 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841795 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.841882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.841974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.842034 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842060 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.842116 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842135 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842152 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842168 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.842225 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842251 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:30:15.842277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842294 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.842363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.842489 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842515 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:30:15.842543 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842570 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.842619 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842660 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.842690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842724 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842740 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.842794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.842939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:30:15.843028 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843063 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843114 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.843153 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843171 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843188 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843215 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.843241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.843351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.843455 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843482 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.843509 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843535 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.843561 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843584 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.843640 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843657 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843683 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.843709 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843785 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.843812 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.843870 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843897 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.843923 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.843949 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:30:15.844006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844025 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844051 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:30:15.844087 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844114 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.844142 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844168 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.844194 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844256 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.844285 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844314 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.844345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.844500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844560 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.844592 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844619 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.844646 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844663 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.844733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:30:15.844860 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.844988 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.845016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845033 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845050 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.845125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845153 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:30:15.845180 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845198 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845215 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845232 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845259 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:30:15.845323 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845357 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:30:15.845384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.845476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:30:15.845784 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845814 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:30:15.845841 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845871 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:30:15.845898 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.845973 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:30:15.846002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846019 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.846211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:30:15.846394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:30:15.846455 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.846521 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.846571 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.846630 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.846680 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.846728 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.846776 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.846825 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.846874 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.846923 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.847224 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.847275 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.847327 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.847376 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.847425 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.847474 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.847523 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.847577 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.847629 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.847678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.847727 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.847777 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.847826 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.847914 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.847969 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.848017 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.848065 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.848113 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.848160 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.848209 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.848257 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.848311 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.848365 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.848417 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.848538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.848600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.848649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.848699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.848747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.848794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.848842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.848890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.848987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.849072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.849160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.849249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.849304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.849357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.849406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.849454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.849541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.849602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.849698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.849757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.849816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.849866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.849915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.849968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.850027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.850074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.850120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.850172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.850220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.850269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.850323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.850375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.850423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.850473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.850529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.850583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.850633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.850683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.850738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.850785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.850833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.850882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.850930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.850978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.851025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.851073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.851121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.851168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.851311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.851391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.851475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.851528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.851588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.851638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.851688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.851743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.851793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.851878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.851974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.852030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.852102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.852181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.852232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.852282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.852373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.852429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.852481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.852532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.852611 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:30:15.852640 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.852708 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.852768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.852830 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.852886 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.852941 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.852996 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.853126 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.853223 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.853312 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.853373 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.853430 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.853485 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.853581 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.853641 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.853698 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.853757 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.853849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.853906 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.853961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.854016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.854071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.854125 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.854212 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.854295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.854395 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.854452 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.854511 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.854605 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.854666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.854758 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.854815 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.854897 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.855055 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.855176 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:30:15.855201 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.855261 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.855369 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.855425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.855489 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.855616 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.855678 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.855775 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.855834 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.855891 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.855945 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.856000 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.856068 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.856124 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.856179 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.856234 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.856289 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.856344 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.856399 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.856469 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.856525 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.856842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.856903 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.856958 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.857013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.857072 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.857141 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.857198 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.857253 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.857308 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.857368 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.857423 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.857478 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.857551 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.857620 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:30:15.857644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.857694 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.857749 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.857799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.857853 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.857902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.857952 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.858001 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.858073 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.858123 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.858172 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.858220 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.858274 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.858323 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.858394 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.858512 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.858572 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.858653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.858741 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.858843 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.858987 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.859074 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.859156 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.859211 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.859260 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.859316 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.859382 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.859433 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.859529 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.859591 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.859640 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.859690 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.859744 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.859800 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.859858 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:30:15.859881 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.859953 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.860020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.860400 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.860452 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.860504 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.860616 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:30:15.860671 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:30:15.860733 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:30:15.860812 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.860886 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.860949 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.861001 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.861053 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.861104 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.861155 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.861206 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.861258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.861309 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.861378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.861433 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.861489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.861542 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.861600 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.861652 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.861752 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:30:15.861806 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.861862 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.861916 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.861967 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.862018 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.862069 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.862121 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.862174 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.862232 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:30:15.862251 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:30:15.862283 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:30:15.862312 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:30:15.862340 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:30:15.862452 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:30:15.862489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.862557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.862572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.862591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.862604 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.862615 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.862626 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:30:15.862637 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:30:15.862650 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:30:15.862661 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.862672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.862683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.862694 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.862705 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.862716 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.862726 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.862737 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.862747 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.862764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.862775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.862787 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.862797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.862836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.862850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.862862 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.862872 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:30:15.862883 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.862893 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.862904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.862914 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.862924 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.862937 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.862948 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.862958 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.862969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.862982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.862991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.863001 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.863010 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.863023 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.863032 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:30:15.863041 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:30:15.863050 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:30:15.863058 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.863066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.863075 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.863082 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.863090 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863098 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.863107 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.863115 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.863124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.863132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.863140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863148 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863156 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.863165 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.863173 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.863181 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.863189 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:30:15.863197 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.863206 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.863215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.863224 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.863233 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.863241 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.863250 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.863259 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.863269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.863286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.863296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.863306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.863314 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.863323 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.863332 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:30:15.863341 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:30:15.863350 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:30:15.863358 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.863366 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.863375 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.863383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.863392 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863401 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.863409 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.863418 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.863427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.863436 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.863444 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863462 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.863471 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.863479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.863487 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.863521 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:30:15.863532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.863542 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.863551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.863559 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.863567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.863580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.863589 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.863598 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.863607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:30:15.863622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.863630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:30:15.863640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:30:15.863648 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:30:15.863657 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:30:15.863665 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:30:15.863674 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:30:15.863684 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:30:15.863692 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:30:15.863701 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:30:15.863709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:30:15.863718 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:30:15.863727 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863783 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.863795 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:30:15.863804 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:30:15.863812 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:30:15.863821 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:30:15.863834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863843 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:30:15.863852 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:30:15.863860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:30:15.863868 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:30:15.863877 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:30:15.863888 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:30:15.863896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:30:15.863905 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:30:15.863913 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:30:15.863924 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:30:15.863960 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:30:15.863971 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:30:15.863980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:30:15.863989 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:30:15.864394 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:30:15.864415 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:30:15.864425 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:30:15.864434 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:30:15.864446 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:30:15.864455 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:30:15.864462 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:30:15.864484 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:30:15.864525 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:30:15.864623 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.864633 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:30:15.864652 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:30:15.864674 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:30:15.864682 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:30:15.864687 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:30:15.864691 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:30:15.864698 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:30:15.864765 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:30:15.864774 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:30:15.864780 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:30:15.864796 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.864807 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:30:15.864813 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:30:15.864839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.864853 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:30:15.864858 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.864884 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:30:15.864890 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:30:15.864955 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:30:15.864961 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:30:15.864966 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:30:15.864970 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:30:15.864975 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:30:15.864980 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:30:15.864992 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:30:15.865004 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:30:15.865012 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:30:15.865016 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:30:15.865023 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.865030 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:30:15.865034 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:30:15.865060 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:30:15.865071 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.865077 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.865083 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.865088 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:30:15.865100 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:30:15.865108 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:30:15.865113 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:30:15.865118 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:30:15.865125 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176543" 2019-10-24 01:30:15.865132 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:30:15.865137 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:30:15.865142 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:30:15.865151 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:30:15.865157 wsdl: in serializeType: returning: 176543 2019-10-24 01:30:15.865163 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:30:15.865170 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:30:15.865174 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:30:15.865179 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:30:15.865184 wsdl: in serializeType: returning: 176543 2019-10-24 01:30:15.865189 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176543 2019-10-24 01:30:15.865213 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176543 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:30:15.865218 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:30:15.865224 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5859"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:30:15.865240 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:30:15.865246 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176543 2019-10-24 01:30:15.865306 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:30:15.865395 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:30:15.865323 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:30:15.865338 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:30:15.865344 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:30:15.865350 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:30:15.865354 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:30:15.865361 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:30:15.865373 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:30:15.865382 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:30:15.865388 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:30:15.865418 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:30:15.865431 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:30:15.865439 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:30:15.871660 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:30:15.871683 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:30:15.871706 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:30:15.871716 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:30:15.871724 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:30:15.871734 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:30:15.871742 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:30:15.871750 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:30:15.871758 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:30:15.871801 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:30:15.880239 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:30:15.880292 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:30:15.880299 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:30:15.880305 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:30:15.880311 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:30:15.880317 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:30:15.880324 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:30:15.880330 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:30:15.880336 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:30:15.880342 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:29:52 GMT 2019-10-24 01:30:15.880349 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:30:15.880355 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:30:15.880361 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:30:15.880373 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:30:15.880405 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:30:15.880457 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:30:15.880472 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:30:15.880477 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:30:15.880483 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:30:15.880517 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:30:15.880530 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:30:15.880537 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:30:15.880593 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:30:15.880602 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:29:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:30:15.880639 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:30:15.880758 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:30:15.880839 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:30:15.880849 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:30:15.881061 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:30:15.881235 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:30:15.881242 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:30:15.881253 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:30:15.881320 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:30:15.881351 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:30:15.881414 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:30:15.881447 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:30:15.881463 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:30:15.881504 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:30:15.881511 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:30:15.881516 nusoap_client: detail =