Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5316-971-7017 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2058
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:11:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:11:57.874891 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:11:57.874959 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:11:57.874980 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:11:57.875007 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:11:57.875022 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:11:57.875035 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:11:57.875052 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:11:57.875068 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:11:57.875079 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:11:57.875093 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:11:57.875106 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:11:57.875126 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:11:57.875135 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:11:57.875143 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:11:57.875150 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:11:57.875157 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:11:57.875175 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:11:57.875194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:11:57.875207 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:11:57.875215 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:11:57.875224 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:11:57.875237 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:11:57.875250 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:11:57.883349 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:11:57.883372 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:11:57.883385 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:11:57.883392 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:11:57.883397 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:11:57.883408 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:11:57.883414 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:11:57.883449 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:11:57.899522 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:11:57.899546 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:11:57.899553 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:11:57.899558 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:11:57.899563 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:11:57.899568 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:11:57.899578 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:11:57.899585 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:11:57.899590 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:11:57.899595 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:11:42 GMT 2019-04-25 18:11:57.899601 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:11:57.899606 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:11:57.899612 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:11:57.899621 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:11:57.899649 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:11:57.907388 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.907420 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.915249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.915293 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.915312 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 18:11:57.923256 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:11:57.923339 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.923406 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.923422 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.923446 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.923461 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-04-25 18:11:57.930948 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.931052 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.931115 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.931137 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.931155 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-04-25 18:11:57.938926 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.938980 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:11:57.938999 soap_transport_http: read buffer of 1959 bytes 2019-04-25 18:11:57.939008 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:11:57.939012 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:11:57.939115 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:11:57.939147 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:11:57.939160 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:11:57.939167 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:11:57.939182 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:11:57.939187 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:11:57.939360 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:11:57.939375 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:11:57.939418 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:11:57.939458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939489 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.939497 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939511 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:11:57.939532 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.939539 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939550 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:11:57.939575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.939616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.939632 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.939655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939683 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.939690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939701 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:11:57.939715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.939743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:11:57.939771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:11:57.939791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939815 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.939822 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939831 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:11:57.939849 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.939855 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939865 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:11:57.939882 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.939888 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939898 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:11:57.939910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.939944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.939959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.939965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:11:57.939979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940003 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.940010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:11:57.940032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.940057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:11:57.940071 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:11:57.940091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940114 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.940121 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940130 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:11:57.940147 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.940153 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940163 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:11:57.940179 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.940185 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940195 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:11:57.940212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.940218 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940227 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.940239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.940291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.940307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940313 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.940327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.940416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.940432 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940457 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:11:57.940468 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:11:57.940480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:11:57.940506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:11:57.940521 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940527 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:11:57.940541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940575 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.940582 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940592 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:11:57.940605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.940631 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.940645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940652 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.940665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940690 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.940697 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940707 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:11:57.940720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.940746 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:11:57.940774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940780 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:11:57.940793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.940823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.940845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.940869 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.940883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940889 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.940902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940926 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.940933 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940942 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:11:57.940955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.940970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.940980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:11:57.940994 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941000 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:11:57.941013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941036 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.941043 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941053 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:11:57.941070 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.941077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.941098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941127 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:11:57.941141 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941147 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.941161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941184 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.941191 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941201 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:11:57.941213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941238 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:11:57.941252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941258 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:11:57.941288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941314 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.941321 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941330 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:11:57.941349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.941355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941365 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.941378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941407 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:11:57.941421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941428 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.941459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941486 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.941493 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941503 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:11:57.941516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941541 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:11:57.941556 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941569 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:11:57.941583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.941615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.941637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:11:57.941677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941683 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.941697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941722 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.941729 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941739 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:11:57.941765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941790 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:11:57.941804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941810 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:11:57.941823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941846 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.941853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.941875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.941899 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.941913 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941919 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.941932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941955 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.941962 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941971 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:11:57.941984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.941998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942008 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:11:57.942023 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942028 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:11:57.942042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942066 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.942073 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942082 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:11:57.942095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942119 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.942134 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942139 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.942152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942176 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.942183 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:11:57.942205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942229 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:11:57.942243 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942249 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:11:57.942262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942300 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.942307 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942317 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:11:57.942329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.942368 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942374 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.942388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942412 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.942419 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942428 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:11:57.942441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942480 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:11:57.942495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942501 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:11:57.942514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942538 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.942545 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942555 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:11:57.942574 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.942580 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942590 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:11:57.942603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942633 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.942648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942654 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.942668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942692 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.942699 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942709 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:11:57.942722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.942812 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:11:57.942837 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942847 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:11:57.942874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942913 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.942924 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.942961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.942983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.943001 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.943026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943036 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.943060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943105 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.943117 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943135 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:11:57.943159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.943205 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:11:57.943231 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943240 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:11:57.943262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943320 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:11:57.943333 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943351 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:11:57.943376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.943422 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.943449 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943460 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.943497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943554 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.943666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.943700 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:11:57.943737 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:11:57.943760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:11:57.943808 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:11:57.943837 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943849 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:11:57.943886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943931 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:11:57.943944 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.943962 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:11:57.943986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.944033 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.944060 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944071 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.944097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944140 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944151 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.944254 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.944294 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944314 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:11:57.944333 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:11:57.944355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:11:57.944401 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:11:57.944429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944441 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:11:57.944479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944527 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.944541 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:11:57.944591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.944603 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:11:57.944656 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.944668 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944687 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:11:57.944722 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.944735 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944764 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:11:57.944795 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.944806 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944822 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:11:57.944853 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.944863 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944879 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:11:57.944907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.944918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.944933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.944954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.945040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.945068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945078 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.945101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945141 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.945152 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:11:57.945189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.945230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:11:57.945253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945262 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:11:57.945294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945338 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.945350 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945365 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:11:57.945393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.945403 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945419 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.945448 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.945458 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945486 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:11:57.945508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.945567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.945594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.945630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945673 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.945686 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945705 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:11:57.945730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.945787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:11:57.945813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:11:57.945848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.945897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.945920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.945952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.945968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.945974 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.945988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946012 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:11:57.946041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.946067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:11:57.946081 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946087 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:11:57.946100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946124 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946131 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946140 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:11:57.946158 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946165 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.946192 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946199 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946208 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:11:57.946221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.946253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.946268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946279 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.946295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946319 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946326 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:11:57.946348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.946373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:11:57.946387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946393 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.946412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946438 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.946445 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946454 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:11:57.946485 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946492 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946502 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:11:57.946519 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946526 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946536 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:11:57.946553 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.946560 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946570 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:11:57.946587 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.946594 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946603 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:11:57.946645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.946692 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.946708 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946715 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.946729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946767 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946775 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946785 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:11:57.946798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.946813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.946823 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.946837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946866 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946873 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946883 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946895 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.946926 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.946957 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946966 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.946983 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.946989 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.946999 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:11:57.947015 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.947022 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947031 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:11:57.947048 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.947055 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947064 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:11:57.947080 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.947087 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947096 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:11:57.947113 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:11:57.947120 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947129 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:11:57.947146 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947152 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947161 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.947178 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947184 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.947210 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947226 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:11:57.947243 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947258 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:11:57.947271 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.947346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.947366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947391 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.947398 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947412 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:11:57.947431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947437 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947447 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:11:57.947463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947470 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947479 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:11:57.947495 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.947502 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947511 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:11:57.947523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.947560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947581 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.947595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947619 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947626 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:11:57.947648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.947663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.947673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.947686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947712 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947719 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947728 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.947770 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947794 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.947801 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947811 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:11:57.947828 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947834 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947844 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:11:57.947861 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.947868 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947877 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:11:57.947893 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.947900 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947909 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:11:57.947925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.947932 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947941 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:11:57.947958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.947964 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.947973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:11:57.947990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.947996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.948006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.948022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948029 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.948038 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:11:57.948055 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948061 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.948070 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:11:57.948087 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948093 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.948102 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:11:57.948119 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948125 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.948135 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:11:57.948147 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.948201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.948219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948225 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.948239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948263 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948270 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948300 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:11:57.948318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.948325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.948352 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948359 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948368 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:11:57.948386 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.948392 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948405 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.948421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.948460 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.948496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948521 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948529 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:11:57.948552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.948567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.948589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.948603 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948630 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948707 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948725 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.948757 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948786 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.948793 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948803 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:11:57.948821 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948827 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948837 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:11:57.948857 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.948865 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948874 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:11:57.948891 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.948898 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948907 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:11:57.948924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.948930 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948940 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:11:57.948956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.948963 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.948972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:11:57.948989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.948995 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949004 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.949021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949029 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949038 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:11:57.949055 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949061 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949071 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:11:57.949087 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949094 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949103 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:11:57.949119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949135 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:11:57.949152 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949158 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949168 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:11:57.949180 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.949237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.949253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949288 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949295 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.949364 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949389 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.949396 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949411 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:11:57.949430 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.949437 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949447 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:11:57.949464 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.949471 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949480 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:11:57.949498 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949505 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949514 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:11:57.949532 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949538 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949548 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:11:57.949565 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.949572 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949582 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:11:57.949611 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949618 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949627 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:11:57.949644 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.949650 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949659 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:11:57.949676 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.949682 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949692 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:11:57.949708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.949715 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949724 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:11:57.949740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.949747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:11:57.949773 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.949779 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949788 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:11:57.949805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.949811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949820 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.949837 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.949843 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949853 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:11:57.949865 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.949931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.949950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.949957 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:11:57.949979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950004 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.950011 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950021 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:11:57.950033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.950059 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.950073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950079 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.950092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950117 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.950124 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950133 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:11:57.950146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.950170 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:11:57.950184 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950190 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:11:57.950208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.950239 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950249 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.950266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.950278 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950288 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:11:57.950319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.950326 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950336 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:11:57.950353 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.950360 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950369 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:11:57.950382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.950429 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:11:57.950445 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950452 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.950466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950491 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.950498 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950513 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:11:57.950526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.950542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.950552 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:11:57.950565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.950605 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950612 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.950622 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950634 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.950650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.950663 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950688 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.950695 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950704 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:11:57.950721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.950728 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950737 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:11:57.950754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.950760 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950770 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:11:57.950786 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:11:57.950793 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950802 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:11:57.950818 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.950824 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950838 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:11:57.950856 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.950862 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950872 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:11:57.950888 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.950895 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950904 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:11:57.950921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.950927 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950936 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:11:57.950953 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.950959 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.950969 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:11:57.950985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.950991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.951001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.951013 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:11:57.951063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951080 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951086 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:11:57.951106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.951137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.951159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951184 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.951199 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951205 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.951218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951242 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:11:57.951249 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951258 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:11:57.951271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951316 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:11:57.951330 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:11:57.951362 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.951369 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:11:57.951379 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:11:57.951397 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:11:57.951407 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:11:57.951418 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:11:57.951437 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.951444 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:11:57.951453 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:11:57.951467 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:11:57.951492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951508 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951515 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.951529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.951562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.951602 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.951609 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951622 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:11:57.951640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.951646 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951656 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:11:57.951668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951701 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951721 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.951735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951759 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951766 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951776 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:11:57.951788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.951803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951813 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.951826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951852 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951859 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951872 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.951915 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951939 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.951946 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951955 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:11:57.951972 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.951979 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.951988 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:11:57.952005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.952012 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952021 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:11:57.952038 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952044 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952053 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:11:57.952070 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.952076 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952085 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:11:57.952102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952108 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952117 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:11:57.952134 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.952141 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952150 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:11:57.952167 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952173 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952187 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:11:57.952204 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952211 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952220 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:11:57.952233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.952292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.952324 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952330 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:11:57.952344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952369 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952376 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:11:57.952414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.952422 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952433 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:11:57.952451 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.952457 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952467 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:11:57.952485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952491 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:11:57.952519 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.952525 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952535 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:11:57.952548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.952603 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.952619 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952624 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.952642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952672 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.952727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.952743 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952754 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:11:57.952764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:11:57.952776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:11:57.952800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:11:57.952814 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952820 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:11:57.952833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952856 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.952863 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952872 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:11:57.952885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.952909 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.952923 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952929 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.952946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952970 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:11:57.952977 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.952987 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:11:57.952999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.953023 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:11:57.953037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953043 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:11:57.953056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.953087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953096 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.953108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.953132 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.953146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953152 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.953165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953189 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:11:57.953218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.953242 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:11:57.953255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953290 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953298 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953321 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953335 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.953365 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953391 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953400 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953413 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:11:57.953432 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953439 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953449 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:11:57.953466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953473 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953483 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:11:57.953500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953506 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953516 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:11:57.953534 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953540 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953550 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:11:57.953567 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:11:57.953574 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953601 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:11:57.953619 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:11:57.953625 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953634 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:11:57.953651 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:11:57.953657 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953666 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:11:57.953683 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.953690 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953699 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:11:57.953716 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953722 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953732 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:11:57.953748 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953755 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953764 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:11:57.953780 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953787 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953796 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:11:57.953812 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953819 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953828 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:11:57.953840 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.953903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.953920 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:11:57.953944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953969 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.953976 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.953985 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:11:57.953998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.954023 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.954037 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954043 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.954060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954085 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.954091 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954101 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:11:57.954114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.954138 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:11:57.954153 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954159 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.954172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954195 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.954202 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954211 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:11:57.954228 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.954235 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954244 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:11:57.954279 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.954287 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:11:57.954316 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.954323 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954337 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:11:57.954350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.954388 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954407 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954415 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.954430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954456 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954463 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954473 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:11:57.954487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.954512 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.954526 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954553 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954560 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954575 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954600 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.954631 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.954662 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954671 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:11:57.954688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.954695 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:11:57.954721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.954727 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954737 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:11:57.954753 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.954760 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954769 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:11:57.954785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.954792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:11:57.954818 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.954824 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954833 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:11:57.954850 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:11:57.954857 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954866 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:11:57.954878 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.954915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.954932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954938 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:11:57.954957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954982 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.954989 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.954998 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:11:57.955015 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955021 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955031 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:11:57.955047 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955054 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955063 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:11:57.955080 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.955086 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955096 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:11:57.955112 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955118 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955131 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:11:57.955148 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955155 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955164 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:11:57.955181 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955187 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955197 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:11:57.955213 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955220 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955229 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:11:57.955242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.955312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.955329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955336 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:11:57.955355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955380 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.955387 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:11:57.955415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.955441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:11:57.955458 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:11:57.955465 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:11:57.955476 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:11:57.955492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955498 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:11:57.955512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.955555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:11:57.955571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.955582 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:11:57.955605 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:11:57.955622 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.955628 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:11:57.955638 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:11:57.955653 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:11:57.955660 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:11:57.955670 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:11:57.955686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.955693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.955706 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.955724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.955730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.955740 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.955756 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.955763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.955772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.955788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.955794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:11:57.955803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.955820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.955826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:11:57.955835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.955851 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:11:57.955857 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:11:57.955866 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:11:57.955882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.955889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.955898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.955914 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:11:57.955920 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:11:57.955929 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:11:57.955945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.955952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:11:57.955961 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.955977 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.955983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:11:57.955992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.956007 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:11:57.956013 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:11:57.956022 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:11:57.956034 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:11:57.956070 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.956098 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:11:57.956124 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.956151 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:11:57.956176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.956202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:11:57.956228 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.956254 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:11:57.956285 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.956325 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:11:57.956351 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:11:57.956377 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:11:57.956408 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:11:57.956436 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:11:57.956477 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:11:57.956504 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:11:57.956531 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.956557 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:11:57.956583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.956621 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:11:57.956758 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.956818 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:11:57.956856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.956882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:11:57.956908 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.956933 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:11:57.956959 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.956984 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:11:57.957009 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.957193 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:11:57.957219 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.957245 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:11:57.957271 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.957318 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:11:57.957345 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.957373 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:11:57.957401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.957431 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:11:57.957459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.957485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.957511 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.957537 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.957564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.957603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.957628 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.957654 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:11:57.957679 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:11:57.957704 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:11:57.957729 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.957754 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:11:57.957779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.957805 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.957829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.957855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:11:57.957880 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.957910 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:11:57.957936 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.957961 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:11:57.957986 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.958012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:11:57.958037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.958062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:11:57.958087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.958114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:11:57.958141 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958159 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958184 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.958208 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958225 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958241 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958266 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.958297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.958423 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958449 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958475 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958501 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958527 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958544 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958570 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958609 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958626 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958656 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958681 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958706 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958732 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958757 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.958782 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958807 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958832 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958857 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.958882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958898 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.958948 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.958973 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.958998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959023 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.959049 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959074 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.959098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959131 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959196 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.959247 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959285 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959311 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.959341 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959367 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.959393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959409 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959426 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.959476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.959591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.959691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959707 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.959806 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959831 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.959858 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959893 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959909 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959942 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.959969 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.959994 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:11:57.960020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960067 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960092 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.960117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.960231 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960256 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:11:57.960286 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960311 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.960336 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960361 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.960386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960435 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.960485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:11:57.960656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960697 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.960722 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960738 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960755 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960779 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.960804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.960902 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960927 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.960952 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.960976 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.961001 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961018 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961042 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.961067 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961083 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961108 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.961133 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961157 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.961183 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961208 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.961232 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961261 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.961292 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961317 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:11:57.961342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961358 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:11:57.961445 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.961502 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961532 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.961557 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961582 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.961607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.961753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961769 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961785 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.961836 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961862 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.961887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961920 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961950 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.961975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.961991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:11:57.962089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962105 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.962186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962202 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962259 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.962290 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962317 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:11:57.962342 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962358 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962374 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962390 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:11:57.962441 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962466 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:11:57.962491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962529 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962554 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.962579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:11:57.962693 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962718 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:11:57.962743 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962768 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:11:57.962793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962818 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:11:57.962843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.962941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.962990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.963005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.963022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.963038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.963054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:11:57.963079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:11:57.963104 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.963165 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.963214 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.963261 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.963312 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.963359 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.963405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.963451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.963514 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.963560 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.963605 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.963650 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.963695 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.963741 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.963787 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.963831 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.963877 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.963923 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.963970 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.964016 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.964082 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.964135 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.964195 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.964240 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.964291 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.964336 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.964381 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.964428 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.964474 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.964537 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.964582 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.964628 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.964682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.964728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.964774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.964820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.964865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.964910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.964971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.965020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.965066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.965111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.965156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.965200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.965245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.965296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.965343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.965400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.965446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.965492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.965572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.965881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.965937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.965988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.966037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.966083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.966128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.966172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.966217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.966263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.966315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.966365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.966410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.966456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.966510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.966556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.966602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.966648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.966692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.966738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.966783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.966834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.966880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.966925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.966972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.967017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.967062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.967107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.967153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.967197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.967243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.967295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.967342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.967389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.967436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.967486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.967535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.967580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.967625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.967669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.967713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.967759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.967806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.967858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.967904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.967950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.968004 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:11:57.968029 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.968093 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.968145 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.968198 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.968254 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.968311 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.968363 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.968415 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.968466 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.968517 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.968569 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.968621 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.968672 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.968724 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.968775 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.968825 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.968876 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.968928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.968981 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.969032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.969083 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.969134 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.969185 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.969236 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.969293 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.969345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.969429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.969482 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.969533 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.969583 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.969635 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.969686 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.969745 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:11:57.969768 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.969820 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.969872 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.969923 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.969974 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.970025 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.970077 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.970129 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.970180 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.970232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.970288 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.970341 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.970393 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.970444 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.970496 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.970552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.970603 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.970655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.970707 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.970758 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.970810 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.971053 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.971105 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.971156 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.971207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.971259 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.971316 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.971368 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.971420 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.971472 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.971522 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.971573 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.971632 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:11:57.971654 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.971701 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.971748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.971794 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.971845 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.971891 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.971937 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.971982 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.972028 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.972075 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.972121 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.972167 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.972213 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.972260 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.972329 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.972377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.972424 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.972473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.972521 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.972568 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.972628 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.972674 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.972721 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.972767 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.972813 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.972863 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.972910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.972955 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.973001 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.973047 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.973093 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.973139 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.973192 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:11:57.973213 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.973261 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.973314 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.973363 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.973411 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.973459 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:11:57.973507 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:11:57.973554 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:11:57.973607 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.973656 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.973704 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.973752 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.973799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.973847 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.973899 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.973947 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.973995 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.974045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.974092 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.974140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.974188 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.974237 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.974290 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.974339 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:11:57.974387 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.974435 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.974484 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.974531 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.974579 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.974627 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.974676 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.974724 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.974775 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:11:57.974792 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:11:57.974820 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:11:57.974848 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:11:57.974874 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:11:57.974899 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:11:57.974916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.974930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.974939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.974947 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.974956 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.974965 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:11:57.974972 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:11:57.974981 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:11:57.974988 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.974996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.975003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.975011 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.975018 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975027 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.975049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.975057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975065 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975072 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.975080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.975088 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.975095 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.975102 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:11:57.975113 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.975121 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.975129 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.975136 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.975144 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.975151 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.975159 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.975167 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.975174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.975184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.975191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.975199 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.975207 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.975216 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:11:57.975223 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:11:57.975230 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:11:57.975237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.975245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.975252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.975259 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.975266 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975278 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975286 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975294 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.975302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.975309 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975316 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975324 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.975331 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.975338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.975345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.975352 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:11:57.975359 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.975366 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.975372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.975379 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.975386 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.975394 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.975401 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.975408 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.975415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.975424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.975431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.975439 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.975445 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.975452 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:11:57.975459 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:11:57.975465 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:11:57.975472 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.975478 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.975485 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.975491 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.975502 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975509 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975515 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.975529 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.975535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975541 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.975554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.975561 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.975568 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.975574 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:11:57.975581 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.975588 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.975594 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.975600 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.975606 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.975612 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.975619 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.975625 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.975632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:11:57.975639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.975646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:11:57.975653 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:11:57.975659 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:11:57.975666 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:11:57.975672 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:11:57.975679 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:11:57.975685 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:11:57.975692 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:11:57.975698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:11:57.975704 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:11:57.975711 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975719 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975725 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:11:57.975732 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:11:57.975738 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:11:57.975744 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975751 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:11:57.975757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:11:57.975764 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:11:57.975770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:11:57.975776 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:11:57.975782 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:11:57.975788 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:11:57.975795 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:11:57.975801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:11:57.975807 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:11:57.975813 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:11:57.975819 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:11:57.975826 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:11:57.975835 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:11:57.976061 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:11:57.976071 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:11:57.976076 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:11:57.976080 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:11:57.976087 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:11:57.976091 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:11:57.976095 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:11:57.976103 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:11:57.976111 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:11:57.976149 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976155 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:11:57.976168 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:11:57.976189 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:11:57.976195 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:11:57.976199 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:11:57.976203 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:11:57.976208 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:11:57.976218 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:11:57.976224 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:11:57.976228 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:11:57.976238 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976246 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:11:57.976251 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:11:57.976278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.976287 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:11:57.976292 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.976315 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:11:57.976321 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:11:57.976325 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:11:57.976328 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:11:57.976332 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:11:57.976336 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:11:57.976340 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:11:57.976344 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:11:57.976350 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176543" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:11:57.976360 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:11:57.976366 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:11:57.976370 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:11:57.976376 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976381 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:11:57.976385 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:11:57.976408 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:11:57.976414 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976418 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976424 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976428 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:11:57.976437 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:11:57.976444 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:11:57.976449 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:11:57.976453 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:11:57.976459 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176543" 2019-04-25 18:11:57.976466 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:11:57.976470 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:11:57.976475 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:11:57.976481 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:11:57.976485 wsdl: in serializeType: returning: 176543 2019-04-25 18:11:57.976492 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:11:57.976498 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:11:57.976502 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:11:57.976506 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:11:57.976511 wsdl: in serializeType: returning: 176543 2019-04-25 18:11:57.976515 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176543 2019-04-25 18:11:57.976533 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176543 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:11:57.976537 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:11:57.976546 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6619"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:11:57.976559 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:11:57.976565 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176543 2019-04-25 18:11:57.976574 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:11:57.976641 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:11:57.976584 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:11:57.976594 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:11:57.976599 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:11:57.976603 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:11:57.976607 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:11:57.976613 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:11:57.976622 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:11:57.976630 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:11:57.976635 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:11:57.976646 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:11:57.976654 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:11:57.976661 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:11:57.984415 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:11:57.984436 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:11:57.984447 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:11:57.984453 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:11:57.984458 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:11:57.984464 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:11:57.984468 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:11:57.984472 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:11:57.984480 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:11:57.984503 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:11:57.994368 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:11:57.994409 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:11:57.994424 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:11:57.994435 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:11:57.994445 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:11:57.994455 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:11:57.994466 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:11:57.994477 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:11:57.994487 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:11:57.994499 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:11:42 GMT 2019-04-25 18:11:57.994510 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:11:57.994521 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:11:57.994531 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:11:57.994548 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:11:57.994587 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:11:57.994612 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:11:57.994627 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:11:57.994636 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:11:57.994645 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:11:57.994690 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:11:57.994720 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:11:57.994730 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:11:57.995090 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:11:57.995105 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:11:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:11:57.995151 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:11:57.995167 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:11:57.995194 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:11:57.995204 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:11:57.995355 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:11:57.995550 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:11:57.995563 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:11:57.995576 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:11:57.995605 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:11:57.995652 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:11:57.995749 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:11:57.995790 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:11:57.995817 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:11:57.995835 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:11:57.995844 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:11:57.995852 nusoap_client: detail =