Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.10Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
444836-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2363
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:50:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:50:07.358841 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:50:07.358888 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:07.358909 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179325" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:50:07.358924 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:07.358933 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:50:07.358940 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:50:07.358953 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:50:07.358961 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:07.358966 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:07.358975 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:07.358982 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:50:07.358992 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:50:07.358998 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:50:07.359002 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:50:07.359006 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:50:07.359009 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:50:07.359020 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:07.359034 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:07.359042 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:50:07.359048 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:50:07.359053 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:50:07.359061 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:50:07.359068 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:50:07.365539 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:50:07.365554 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:50:07.365564 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:50:07.365570 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:07.365582 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:07.365587 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:50:07.365591 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:50:07.365620 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:50:07.437351 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:50:07.437395 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:50:07.437409 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:50:07.437420 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:50:07.437431 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:50:07.437442 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:50:07.437452 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:50:07.437463 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:50:07.437473 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:50:07.437482 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:50:02 GMT 2019-10-19 08:50:07.437492 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:50:07.437500 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:50:07.437511 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:50:07.437528 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:50:07.437571 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:50:07.437603 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 08:50:07.443494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.443727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.449864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.449983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.450007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.450036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.450057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.450078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.450098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.450121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.456336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.456768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.456909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462294 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.462319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.462379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.462538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.462625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.462705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.462943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.463091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.463129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.463228 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-10-19 08:50:07.497582 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.497663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:50:07.497728 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:07.497769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.497800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.497848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:07.497880 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 08:50:07.497891 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:50:07.497896 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:50:07.497934 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:50:07.497976 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:50:07.497992 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:50:07.497998 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:50:07.498019 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:50:07.498023 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:50:07.498199 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:50:07.498216 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:50:07.498264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498273 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:50:07.498294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498325 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.498334 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498350 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:07.498371 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.498378 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498390 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:07.498405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.498448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.498464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.498488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498517 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.498524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498535 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:50:07.498549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.498583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:50:07.498600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:50:07.498621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498647 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.498654 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498664 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:07.498682 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.498689 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498699 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:07.498717 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.498724 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498733 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:50:07.498747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.498781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.498797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:50:07.498817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498843 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.498850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:50:07.498873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.498900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:50:07.498915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498921 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:50:07.498935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498960 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.498967 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.498977 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:07.498994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499000 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499010 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:07.499028 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499035 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499045 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:50:07.499062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.499069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.499092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.499130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.499145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.499166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499191 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.499261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.499278 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:07.499300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:50:07.499313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:07.499337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:50:07.499352 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499358 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:50:07.499372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499397 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499404 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499414 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:07.499431 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499438 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499447 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:07.499465 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499471 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499481 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:50:07.499498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.499504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.499527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.499564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.499584 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.499608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499634 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.499640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:50:07.499664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.499689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:50:07.499704 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499710 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:50:07.499724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499749 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499756 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499766 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:07.499779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.499804 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.499819 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.499839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499869 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.499877 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:50:07.499900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.499926 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:50:07.499941 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499947 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:50:07.499960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.499984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.499991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.500014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.500054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500059 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.500073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.500104 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:50:07.500127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500152 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:50:07.500166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500172 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:50:07.500185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500211 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.500218 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500227 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:50:07.500246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.500253 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.500275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500305 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:50:07.500319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500325 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.500338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500363 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.500370 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500379 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:50:07.500393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500418 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:50:07.500432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500438 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:50:07.500452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.500483 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500492 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:50:07.500510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.500516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.500539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500568 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:50:07.500588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500595 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.500609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500633 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.500640 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500650 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:50:07.500663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500689 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:50:07.500703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500709 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:50:07.500723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.500754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.500777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:50:07.500816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500822 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.500835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500859 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.500866 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500876 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:50:07.500889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.500914 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:50:07.500929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500934 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:50:07.500948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.500979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.500988 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.501002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501026 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.501041 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501047 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.501060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501084 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.501091 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501101 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:50:07.501115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501140 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:50:07.501154 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501160 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:50:07.501174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501199 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.501206 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501216 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:50:07.501229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.501269 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501275 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.501289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501313 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.501321 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501331 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:50:07.501344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501370 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:50:07.501384 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501390 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:50:07.501403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501429 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.501436 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501446 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:50:07.501459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501485 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.501499 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501505 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.501519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501542 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.501549 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501559 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:50:07.501577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501604 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:50:07.501619 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501625 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:50:07.501638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501663 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.501670 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501679 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:50:07.501697 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.501704 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501713 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:50:07.501727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501756 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.501770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501776 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.501790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501814 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.501822 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501831 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:50:07.501845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501870 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:50:07.501885 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501891 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:50:07.501905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.501936 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501945 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.501959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.501974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.501984 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.501998 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502004 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.502018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502045 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.502052 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502062 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:50:07.502075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.502101 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:07.502116 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502123 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:50:07.502136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502161 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:07.502169 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502178 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:50:07.502192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.502217 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.502232 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502238 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.502251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502275 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502281 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.502340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.502357 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:07.502378 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:50:07.502391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:07.502415 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:07.502430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502436 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:50:07.502450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502475 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:07.502482 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502492 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:50:07.502505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.502531 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.502545 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502552 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.502565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502600 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.502658 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.502675 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502686 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:07.502696 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:50:07.502708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:07.502733 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:50:07.502748 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502754 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:50:07.502768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502793 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:07.502800 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502809 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:50:07.502823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.502848 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.502863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502868 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.502882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502905 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502911 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.502968 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.502985 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.502996 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:07.503006 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:50:07.503018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:07.503042 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:07.503057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:50:07.503077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503109 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:50:07.503137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503143 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:50:07.503170 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503177 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503186 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:50:07.503203 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.503210 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503219 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:50:07.503236 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.503243 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503252 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:50:07.503269 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.503276 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503285 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:50:07.503302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.503309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.503331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.503381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.503397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.503417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503442 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:50:07.503472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.503498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:50:07.503513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503519 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:50:07.503532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503557 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503564 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503578 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:50:07.503598 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.503631 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503638 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503647 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:50:07.503661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.503694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.503709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503715 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.503728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503753 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503760 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:50:07.503784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.503808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:50:07.503823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503829 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:50:07.503877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503904 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.503912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.503935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.503961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.503976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.503983 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.503997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504021 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504028 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:50:07.504052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.504077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:07.504092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504098 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:50:07.504111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504137 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504144 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504153 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:50:07.504171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504178 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.504204 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504211 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504221 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:50:07.504234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.504268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.504282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.504302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504326 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504334 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:50:07.504357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.504382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:07.504397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504403 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.504416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504441 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.504448 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:50:07.504474 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504481 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504490 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:07.504508 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504515 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504525 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:07.504543 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.504549 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504559 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:50:07.504581 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.504588 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504599 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:50:07.504612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.504654 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.504669 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504675 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.504689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504714 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:50:07.504744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.504759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.504770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.504797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504830 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504837 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504847 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.504892 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.504924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.504951 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.504958 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.504968 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:50:07.504985 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.504992 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505001 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:50:07.505018 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.505025 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505034 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:50:07.505051 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.505058 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505067 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:50:07.505084 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:07.505091 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505101 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:50:07.505118 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505125 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505135 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.505152 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.505185 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505192 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505201 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:50:07.505219 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505225 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:07.505252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505258 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505267 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:07.505281 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.505354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.505375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505400 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.505407 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:07.505434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505441 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505450 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:50:07.505467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505474 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505483 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:50:07.505501 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.505507 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505517 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:50:07.505530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.505567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.505614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505639 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:50:07.505670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.505685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.505696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.505709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.505798 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505823 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.505830 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505840 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:50:07.505857 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.505864 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505873 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:50:07.505891 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.505897 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505907 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:50:07.505924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.505930 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:50:07.505957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.505964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.505973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:50:07.505992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.505999 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506009 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:50:07.506027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506033 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506043 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.506060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506066 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506076 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:50:07.506093 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506099 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506109 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:50:07.506126 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506133 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506142 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:07.506159 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506166 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506175 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:07.506189 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.506243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.506261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.506281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506307 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506314 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506324 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:50:07.506342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.506349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.506375 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506381 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506391 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:50:07.506408 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.506414 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506424 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.506437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.506475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.506510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506535 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506542 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:50:07.506565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.506585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.506597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.506611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.506699 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506724 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.506731 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506741 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:50:07.506759 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506765 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506775 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:50:07.506792 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.506799 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506808 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:50:07.506826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.506832 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506842 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:50:07.506859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.506866 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506875 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:50:07.506893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.506899 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506909 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:50:07.506926 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506933 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506942 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.506959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506966 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.506976 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:50:07.506993 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.506999 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.507009 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:50:07.507026 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507033 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.507042 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:50:07.507059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.507066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.507075 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:07.507093 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.507099 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.507109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:07.507122 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.507179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.507196 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507225 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507232 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507242 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.507286 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507311 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.507318 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507328 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:50:07.507346 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.507353 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507362 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:50:07.507379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.507386 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507395 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:50:07.507412 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.507418 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507427 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:50:07.507445 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.507451 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507460 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:50:07.507478 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.507485 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507494 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:50:07.507511 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.507518 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507527 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:50:07.507544 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.507551 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507560 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:50:07.507582 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.507589 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507600 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:50:07.507618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.507624 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507634 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:50:07.507651 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.507657 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507667 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:50:07.507684 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.507691 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507700 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:50:07.507718 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.507724 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507733 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.507751 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.507757 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:50:07.507780 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.507865 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.507872 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:50:07.507887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.507912 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.507919 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.507929 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:50:07.507943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.507958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.507968 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.507983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.507989 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.508003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508027 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.508034 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508044 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:50:07.508057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.508083 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:50:07.508098 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508104 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:50:07.508118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.508150 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.508177 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.508184 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508193 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:50:07.508211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.508217 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508227 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:50:07.508244 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.508251 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508261 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:50:07.508274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.508311 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:50:07.508325 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508331 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.508347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508372 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.508379 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508389 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:50:07.508402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.508428 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:50:07.508441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.508469 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508476 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.508486 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.508516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.508531 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508556 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.508563 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508572 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:50:07.508596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.508603 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508613 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:50:07.508630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.508637 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508646 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:50:07.508663 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:07.508670 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508679 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:50:07.508696 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.508703 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508712 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:50:07.508729 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.508736 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508745 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:50:07.508762 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.508769 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508779 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:07.508796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.508802 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508812 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:50:07.508829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.508836 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508846 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:50:07.508863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.508869 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.508892 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:07.508942 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.508960 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.508966 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:50:07.508980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.509012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509022 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.509036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.509061 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.509076 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509081 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.509095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509119 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:07.509126 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509136 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:50:07.509150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.509175 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:50:07.509188 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:07.509215 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.509221 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:07.509231 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:50:07.509249 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:07.509255 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:07.509265 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:50:07.509282 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.509289 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:07.509299 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:50:07.509312 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:07.509335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.509350 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509356 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.509370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509395 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.509402 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509412 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.509429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.509436 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509446 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:50:07.509463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.509469 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509479 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:50:07.509492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.509526 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509541 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509547 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.509560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509590 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509598 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509608 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:50:07.509622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.509637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.509647 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.509661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509687 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509694 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509704 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.509747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509773 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.509780 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509790 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:50:07.509807 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.509814 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509824 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:50:07.509841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.509847 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509857 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:50:07.509874 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.509880 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509890 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:50:07.509907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.509914 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509924 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:50:07.509941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.509947 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509957 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:50:07.509974 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.509980 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.509990 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:50:07.510007 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.510013 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.510023 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:07.510040 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.510046 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.510056 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:07.510069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.510115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.510132 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510138 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:50:07.510153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510178 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.510185 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510194 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:50:07.510212 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.510218 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510228 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:07.510245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.510251 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:07.510278 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.510285 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510295 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:50:07.510312 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.510318 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510328 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:50:07.510341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.510382 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.510397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510403 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.510416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510446 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.510506 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.510523 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510534 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:07.510544 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:50:07.510557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:07.510587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:50:07.510602 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510608 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:50:07.510622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510647 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.510654 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510664 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:50:07.510677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.510703 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.510717 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510723 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.510737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:50:07.510769 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510779 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:50:07.510792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.510818 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:50:07.510832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:50:07.510852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.510883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.510907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.510932 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.510947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510953 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.510966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.510991 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511000 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511017 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:50:07.511038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.511065 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:50:07.511080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511107 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511115 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511125 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.511168 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511194 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511201 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511210 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:50:07.511228 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511235 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511244 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:50:07.511262 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511268 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511277 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:50:07.511295 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511301 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511311 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:50:07.511328 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511335 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511344 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:50:07.511361 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:07.511368 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511378 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:50:07.511395 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:07.511402 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511411 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:50:07.511429 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:07.511435 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511445 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:50:07.511462 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.511469 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511478 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:50:07.511496 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511502 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511513 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:50:07.511530 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511536 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511546 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:50:07.511563 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511569 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511585 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:50:07.511603 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511610 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511620 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:50:07.511633 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.511696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.511714 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511720 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:50:07.511735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511759 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511766 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511776 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:50:07.511789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.511815 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.511830 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.511849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511874 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.511881 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511891 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:50:07.511904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.511929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:50:07.511944 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511950 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.511964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.511988 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.511995 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512005 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:50:07.512023 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.512029 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512038 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:07.512056 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.512062 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512072 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:07.512089 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512096 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512105 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:50:07.512118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.512155 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512170 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512175 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.512190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512214 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512221 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512231 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:50:07.512244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.512270 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.512283 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512309 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512317 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512327 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512340 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.512370 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512395 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.512402 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512412 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:07.512429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.512436 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512446 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:07.512463 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512470 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512479 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:50:07.512496 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.512503 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512513 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:50:07.512530 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512547 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:07.512564 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512570 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512585 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:50:07.512603 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:50:07.512610 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512619 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:50:07.512633 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.512671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.512687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512693 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:50:07.512707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512731 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.512738 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512748 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:50:07.512765 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512771 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512781 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:50:07.512798 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512805 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512814 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:50:07.512832 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.512838 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512848 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:50:07.512865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512872 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512881 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:50:07.512898 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512905 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512914 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:50:07.512932 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512938 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512948 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:50:07.512965 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.512971 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.512981 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:50:07.512994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.513046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.513061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513067 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:50:07.513082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513106 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.513113 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:50:07.513136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.513162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:50:07.513178 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:07.513185 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:50:07.513195 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:50:07.513211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513216 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:50:07.513230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.513273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:07.513290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.513301 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:07.513311 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:50:07.513328 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.513335 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:50:07.513345 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:50:07.513362 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:07.513368 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:50:07.513378 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:50:07.513395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.513401 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.513411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.513428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.513434 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.513443 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.513460 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.513467 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.513476 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.513493 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.513499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:50:07.513509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.513525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.513531 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:50:07.513541 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.513558 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:07.513564 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:50:07.513583 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:50:07.513603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.513609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.513619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.513636 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:50:07.513642 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:50:07.513652 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:50:07.513669 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.513676 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:50:07.513686 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.513702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.513709 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:07.513719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.513735 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:07.513741 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:50:07.513751 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:50:07.513764 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:50:07.513798 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.513828 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:50:07.513855 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.513882 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:50:07.513909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.513937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:50:07.513964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.513991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:50:07.514018 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.514046 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:50:07.514073 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.514099 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:50:07.514126 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:50:07.514152 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:50:07.514179 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:50:07.514206 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:50:07.514232 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:50:07.514258 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:50:07.514285 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.514312 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:50:07.514341 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.514368 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:50:07.514394 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.514421 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:50:07.514448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.514475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:50:07.514501 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.514528 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:07.514555 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.514587 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:07.514614 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.514642 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:50:07.514669 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.514695 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:07.514722 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.514748 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:50:07.514775 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.514844 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:50:07.514872 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.514899 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:07.514926 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.514953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:07.514980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.515007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.515034 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.515061 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.515087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.515113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.515140 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.515167 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:50:07.515193 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:50:07.515220 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:50:07.515246 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.515273 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:50:07.515300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.515327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.515354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.515380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:50:07.515407 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.515434 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:50:07.515460 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.515486 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:50:07.515513 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.515542 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:50:07.515570 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.515604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:07.515631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.515657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:50:07.515684 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515702 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515729 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.515755 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515772 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515789 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515816 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.515842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.515946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.515996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.516048 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516075 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516101 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516127 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516153 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516171 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516197 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516224 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516241 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516267 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516293 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516320 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516346 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516372 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.516398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516424 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516451 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.516504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516548 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.516583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516613 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.516639 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516666 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.516692 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516719 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.516745 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516773 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.516799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.516952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516970 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.516987 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517013 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.517040 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517067 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.517093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517111 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517128 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.517181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.517302 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517319 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517380 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.517407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.517512 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517538 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.517564 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517588 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517606 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517649 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.517675 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517701 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:07.517727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.517813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.517933 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.517959 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:50:07.517987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518013 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.518039 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518065 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.518092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.518196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:50:07.518367 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518384 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518410 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.518437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518454 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518470 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518497 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.518523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.518640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.518744 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518771 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.518797 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518823 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.518850 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518867 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518893 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.518919 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518936 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.518962 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.518988 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519015 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.519041 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519068 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.519094 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519120 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.519147 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519173 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:07.519199 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519216 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519243 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:07.519269 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519295 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.519322 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519349 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.519375 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519402 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.519429 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519455 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.519483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.519646 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519706 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.519732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519759 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.519785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.519872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.519966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:07.519992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520026 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.520095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520129 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.520198 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520225 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:07.520251 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520268 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520285 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520302 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520327 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:07.520353 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520380 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:07.520406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.520493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:07.520623 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520649 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:50:07.520675 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520702 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:07.520728 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520754 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:07.520780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520797 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.520883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.520999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:07.521025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:50:07.521056 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.521114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.521165 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.521215 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.521265 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.521312 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.521361 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.521410 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.521459 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.521507 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.521555 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.521611 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.521661 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.521710 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.521760 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.521809 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.521858 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.521906 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.521954 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.522002 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.522051 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.522101 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.522150 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.522206 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.522259 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.522307 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.522355 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.522402 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.522449 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.522499 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.522548 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.522614 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.522662 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.522712 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.522771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.522873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.522923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.522972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.523020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.523067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.523115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.523163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.523213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.523262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.523309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.523357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.523405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.523452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.523500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.523548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.523604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.523652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.523701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.523750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.523799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.523848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.523897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.523950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.524003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.524050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.524097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.524144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.524220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.524271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.524320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.524378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.524429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.524479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.524536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.524592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.524641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.524691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.524739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.524786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.524835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.524883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.524931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.524979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.525032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.525081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.525128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.525176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.525225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.525274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.525323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.525389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.525441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.525489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.525539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.525597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.525647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.525700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.525753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.525800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.525847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.525894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.525941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.525990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.526039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.526106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.526157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.526211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.526273 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:50:07.526301 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.526362 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.526419 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.526475 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.526531 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.526593 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.526649 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.526704 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.526758 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.526813 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.526868 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.526923 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.526977 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.527048 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.527105 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.527164 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.527222 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.527285 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.527341 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.527396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.527451 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.527506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.527578 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.527636 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.527691 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.527746 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.527800 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.527855 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.527923 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.527982 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.528098 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.528153 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.528209 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.528265 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.528340 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:50:07.528365 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.528421 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.528476 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.528531 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.528598 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.528671 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.528728 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.528784 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.528839 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.528894 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.528962 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.529021 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.529081 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.529137 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.529193 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.529248 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.529302 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.529370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.529427 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.529483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.529539 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.529601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.529658 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.529714 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.529768 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.529823 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.529879 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.529934 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.529989 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.530044 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.530099 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.530154 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.530208 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.530265 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.530328 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:50:07.530350 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.530402 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.530452 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.530502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.530553 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.530610 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.530660 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.530710 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.530761 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.530818 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.530868 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.530917 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.530966 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.531067 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.531118 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.531168 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.531219 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.531270 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.531320 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.531371 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.531422 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.531472 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.531522 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.531571 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.531629 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.531681 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.531732 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.531782 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.531831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.531881 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.531931 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.531981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.532030 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.532080 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.532137 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:50:07.532159 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.532214 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.532266 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.532317 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.532369 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.532420 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.532472 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:07.532523 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:07.532581 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:07.532635 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.532688 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.532741 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.532793 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.532844 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.532896 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.532948 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.532999 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.533051 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.533103 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.533156 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.533208 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.533261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.533313 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.533365 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.533416 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.533467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:07.533519 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.533572 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.533651 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.533704 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.533756 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.533809 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.533861 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.533914 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.533971 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:50:07.533989 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:50:07.534019 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:50:07.534047 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:50:07.534075 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:50:07.534102 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:50:07.534123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.534141 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.534151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.534162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.534171 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.534180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.534188 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:07.534197 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:07.534206 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:07.534215 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.534224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.534233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.534241 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.534250 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534260 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.534269 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.534278 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.534286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.534295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.534303 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534312 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.534329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.534338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.534346 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.534354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:07.534363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.534371 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.534379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.534387 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.534396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.534404 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.534413 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.534421 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.534430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.534441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.534449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.534458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.534465 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.534474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.534481 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:07.534488 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:07.534496 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:07.534504 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.534512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.534520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.534527 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.534535 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534543 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.534550 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.534558 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.534565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.534583 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.534591 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534607 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.534615 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.534622 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.534629 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.534636 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:07.534644 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.534651 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.534659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.534667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.534674 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.534682 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.534689 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.534697 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.534705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.534715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.534723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.534731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.534738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.534745 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.534752 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:07.534759 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:07.534766 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:07.534773 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.534780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.534787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.534794 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.534802 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.534816 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.534823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.534831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.534838 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.534845 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534852 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.534860 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.534867 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.534875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.534881 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.534889 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:07.534896 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.534903 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.534910 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.534917 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.534925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.534931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.534939 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.534946 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.534954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:07.534963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.534970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:07.534978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:07.534985 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:07.534992 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:07.534999 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:07.535007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:07.535015 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:07.535023 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:07.535030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:07.535037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:07.535044 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:07.535051 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.535058 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.535065 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:07.535072 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:07.535079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:07.535086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:07.535093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.535100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:07.535107 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:07.535114 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:07.535121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:07.535127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:07.535134 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:07.535141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:07.535148 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:07.535155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:07.535162 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:07.535170 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:07.535177 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:07.535184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:07.535191 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:07.535271 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:50:07.535280 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:50:07.535285 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:50:07.535290 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:50:07.535297 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:50:07.535301 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:50:07.535305 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:50:07.535315 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:50:07.535323 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:50:07.535363 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535370 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179325" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:50:07.535383 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:50:07.535404 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:50:07.535410 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:50:07.535414 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:50:07.535418 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:50:07.535423 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179325" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:50:07.535434 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:07.535441 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:07.535445 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:07.535456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535464 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:07.535470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:50:07.535492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.535501 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:50:07.535506 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.535529 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:50:07.535534 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:50:07.535538 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:50:07.535542 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:50:07.535546 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:50:07.535550 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:50:07.535554 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:50:07.535558 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:50:07.535564 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179325" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:50:07.535581 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:07.535588 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:07.535592 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:07.535599 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535604 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:50:07.535608 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:07.535632 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:50:07.535639 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535643 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535648 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535652 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:07.535663 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:50:07.535671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:07.535676 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:50:07.535680 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:50:07.535687 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179325" 2019-10-19 08:50:07.535694 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:07.535698 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:50:07.535703 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:07.535709 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:07.535713 wsdl: in serializeType: returning: 179325 2019-10-19 08:50:07.535719 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:50:07.535726 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:07.535730 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:50:07.535734 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:50:07.535739 wsdl: in serializeType: returning: 179325 2019-10-19 08:50:07.535743 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179325 2019-10-19 08:50:07.535758 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179325 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:50:07.535763 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:50:07.535769 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2139"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:50:07.535783 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:50:07.535789 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179325 2019-10-19 08:50:07.535798 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:50:07.535869 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:50:07.535810 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:50:07.535821 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:50:07.535826 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:50:07.535831 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:50:07.535835 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:50:07.535841 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:07.535851 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:07.535858 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:50:07.535864 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:50:07.535876 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:50:07.535885 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:50:07.535892 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:50:07.542191 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:50:07.542228 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:50:07.542249 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:50:07.542260 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:50:07.542270 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:07.542279 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:07.542286 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:50:07.542294 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:50:07.542303 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:50:07.542346 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:50:07.565637 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:50:07.565693 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:50:07.565700 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:50:07.565705 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:50:07.565711 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:50:07.565716 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:50:07.565722 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:50:07.565728 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:50:07.565733 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:50:07.565739 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:50:02 GMT 2019-10-19 08:50:07.565746 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:50:07.565751 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:50:07.565756 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:50:07.565767 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:50:07.565797 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:50:07.565808 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:50:07.565819 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:50:07.565824 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:50:07.565829 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:50:07.565862 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:50:07.565873 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:50:07.565880 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:50:07.565903 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:50:07.565910 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:50:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:50:07.565946 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:50:07.565956 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:50:07.565980 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:50:07.565987 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:50:07.566110 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:50:07.566205 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:50:07.566211 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:50:07.566219 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:50:07.566230 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:50:07.566253 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:50:07.566306 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:50:07.566329 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:50:07.566340 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:50:07.566347 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:50:07.566352 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:50:07.566363 nusoap_client: detail =