Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 60.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452012-0003 Model turbiny: TA31
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: RUSTON & HORNSBY
 Silnik:
JR T2364
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:46:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:47:37.999438 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:47:37.999526 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:47:37.999543 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179323" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:47:37.999561 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:47:37.999572 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:47:37.999580 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:47:37.999594 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:47:37.999603 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:47:37.999610 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:47:37.999619 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:47:37.999627 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:47:37.999639 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:47:37.999645 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:47:37.999649 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:47:37.999653 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:47:37.999657 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:47:37.999669 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:47:37.999697 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:47:37.999715 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:47:37.999725 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:47:37.999735 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:47:37.999749 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:47:37.999762 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:47:38.007557 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:47:38.007569 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:47:38.007579 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:47:38.007585 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:47:38.007590 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:47:38.007594 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:47:38.007598 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:47:38.007620 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:47:38.024964 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:47:38.024990 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:47:38.025004 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:47:38.025016 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:47:38.025024 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:47:38.025030 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:47:38.025036 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:47:38.025043 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:47:38.025055 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:47:38.025063 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:46:46 GMT 2019-06-27 00:47:38.025072 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:47:38.025081 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:47:38.025094 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:47:38.025107 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:47:38.025150 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:47:38.025182 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-06-27 00:47:38.032875 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:47:38.032904 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-27 00:47:38.040683 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:47:38.040745 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:47:38.040768 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-06-27 00:47:38.048182 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:47:38.048303 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.048356 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.048421 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.048485 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.048544 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.048591 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:47:38.055786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:47:38.056067 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.056129 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.056202 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.056267 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.056330 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.056434 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:47:38.056482 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-06-27 00:47:38.056517 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-06-27 00:47:38.056537 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:47:38.056546 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:47:38.056590 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:47:38.056634 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:47:38.056653 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:47:38.056660 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:47:38.056706 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:47:38.056718 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:47:38.056919 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:47:38.056943 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:47:38.057020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:47:38.057056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057095 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.057106 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057121 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:47:38.057143 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.057152 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057163 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:47:38.057179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.057220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.057241 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.057266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057303 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.057311 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:47:38.057336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.057364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:47:38.057380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:47:38.057415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057441 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.057448 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057458 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:47:38.057476 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.057483 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057492 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:47:38.057509 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.057515 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057525 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:47:38.057537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.057572 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.057587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:47:38.057607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057632 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.057661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:47:38.057734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.057780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:47:38.057805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057849 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:47:38.057875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057917 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.057935 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.057965 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:47:38.058013 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.058027 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058046 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:47:38.058079 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.058090 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058107 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:47:38.058137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.058148 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058165 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.058186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.058247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.058274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.058311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058351 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058368 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.058493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.058524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058544 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:47:38.058563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:47:38.058587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:47:38.058630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:47:38.058656 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058666 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:47:38.058692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058737 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.058749 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058767 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:47:38.058793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.058837 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.058863 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058873 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.058898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.058976 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.058990 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059008 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:47:38.059033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.059089 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:47:38.059118 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059128 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:47:38.059189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.059269 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.059316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.059396 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.059435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059445 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.059470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059535 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.059548 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059568 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:47:38.059594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.059637 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:47:38.059663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059674 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:47:38.059699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059750 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.059763 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059779 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:47:38.059810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.059821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.059861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.059913 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:47:38.059947 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.059970 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.059996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060043 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.060055 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:47:38.060121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.060168 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:47:38.060196 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060207 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:47:38.060232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060298 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.060312 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060330 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:47:38.060365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.060377 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060395 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.060432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.060518 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:47:38.060545 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060555 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.060585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060648 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.060661 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060680 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:47:38.060705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.060751 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:47:38.060778 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060788 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:47:38.060813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.060869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.060911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.060944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.060981 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:47:38.061010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061021 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.061046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061094 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.061109 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061127 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:47:38.061153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.061199 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:47:38.061226 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061237 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:47:38.061263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.061322 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.061365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.061423 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.061449 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061459 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.061483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061527 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.061539 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061556 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:47:38.061581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.061625 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:47:38.061651 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061661 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:47:38.061704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061752 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.061764 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061781 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:47:38.061806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.061851 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.061902 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.061914 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.061948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062014 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.062041 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062079 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:47:38.062109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.062156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:47:38.062184 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062195 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:47:38.062221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062266 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.062278 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062301 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:47:38.062326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.062372 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.062399 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062410 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.062435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062507 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.062521 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062539 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:47:38.062565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.062612 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:47:38.062671 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062684 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:47:38.062711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062757 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.062770 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062805 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:47:38.062854 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.062867 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062886 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:47:38.062934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.062970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.062991 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.063019 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063057 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.063087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063134 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.063149 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063168 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:47:38.063199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.063291 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:47:38.063319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063331 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:47:38.063356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.063436 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.063496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.063542 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.063571 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063582 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.063608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063654 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.063667 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063685 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:47:38.063711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.063784 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:47:38.063839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063851 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:47:38.063877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063923 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:47:38.063944 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.063964 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:47:38.064018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.064068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.064095 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064107 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.064132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064208 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.064349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.064382 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064431 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:47:38.064454 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:47:38.064479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:47:38.064541 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:47:38.064589 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064601 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:47:38.064627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064675 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:47:38.064688 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064706 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:47:38.064732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.064778 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.064829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064841 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.064867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064912 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.064936 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.065086 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.065105 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065120 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:47:38.065131 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:47:38.065143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:47:38.065169 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:47:38.065186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065193 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:47:38.065209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065245 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065256 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:47:38.065275 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065282 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:47:38.065315 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065322 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:47:38.065350 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.065357 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:47:38.065385 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.065392 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065401 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:47:38.065419 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.065426 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065435 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:47:38.065453 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.065460 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.065482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.065534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.065550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.065572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065607 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:47:38.065630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.065656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:47:38.065671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065677 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:47:38.065691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065717 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065725 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065734 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:47:38.065752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065759 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065769 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.065787 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065793 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065803 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:47:38.065816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.065848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.065863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065869 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.065883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065908 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.065915 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:47:38.065938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.065963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:47:38.065986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.065993 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:47:38.066007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066033 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066040 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.066063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.066088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.066103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.066123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066148 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066155 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:47:38.066178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.066203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:47:38.066218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066224 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:47:38.066237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066264 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066271 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066281 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:47:38.066299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.066334 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066341 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066351 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:47:38.066364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.066398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.066413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066419 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.066433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066459 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066466 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:47:38.066489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.066514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:47:38.066528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.066549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066574 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.066581 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066591 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:47:38.066608 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066615 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066625 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:47:38.066642 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.066649 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066659 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:47:38.066676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.066684 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066693 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:47:38.066711 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.066718 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066728 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:47:38.066741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.066782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.066797 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.066817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.066850 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:47:38.066873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.066888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.066898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.066912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.066942 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.066950 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.066960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.066979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.066996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.067014 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.067046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067056 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.067074 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.067081 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067091 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:47:38.067108 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.067115 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067125 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:47:38.067142 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.067149 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067159 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:47:38.067177 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.067183 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067193 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:47:38.067211 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:47:38.067217 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067227 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:47:38.067245 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067253 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067262 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.067286 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067293 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067302 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.067320 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067326 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067336 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:47:38.067353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067360 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067369 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:47:38.067382 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.067453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067460 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.067474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067500 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.067507 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067517 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:47:38.067534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067551 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:47:38.067568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067576 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067585 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:47:38.067603 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.067610 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067619 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:47:38.067632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.067669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067690 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.067704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067730 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067737 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067747 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:47:38.067760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.067775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.067785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.067798 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067826 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067833 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.067885 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067910 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.067918 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:47:38.067945 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.067952 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.067962 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:47:38.067990 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.067998 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068008 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:47:38.068025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.068032 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068042 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:47:38.068060 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.068067 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:47:38.068094 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.068101 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068110 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:47:38.068128 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.068161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068168 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068177 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:47:38.068195 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068201 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068211 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:47:38.068228 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068235 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068245 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:47:38.068262 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068269 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068278 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:47:38.068298 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.068352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.068369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.068390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068415 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068424 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068434 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:47:38.068451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.068458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.068485 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068491 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068501 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:47:38.068518 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.068524 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068534 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.068547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.068585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.068620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068646 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:47:38.068676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.068691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.068700 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.068714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068742 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068750 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068760 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.068803 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068828 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.068835 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068845 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:47:38.068863 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.068870 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068880 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:47:38.068902 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.068909 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068919 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:47:38.068941 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.068953 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.068974 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:47:38.068997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069004 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:47:38.069039 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069046 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069056 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:47:38.069073 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.069107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069114 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069124 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:47:38.069141 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069148 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069157 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:47:38.069175 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069181 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069191 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:47:38.069209 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069215 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:47:38.069242 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069258 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:47:38.069271 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.069339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.069354 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069384 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069391 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069401 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069414 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.069444 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069470 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.069477 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069487 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:47:38.069504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.069511 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069522 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:47:38.069540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.069547 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069556 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:47:38.069574 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069580 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069590 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:47:38.069607 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069613 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069623 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:47:38.069640 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069647 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069656 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:47:38.069673 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069680 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069689 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:47:38.069707 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069713 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069723 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:47:38.069740 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069747 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069757 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:47:38.069774 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069781 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069791 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:47:38.069808 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069815 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069825 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:47:38.069843 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.069850 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069860 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:47:38.069877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.069884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.069911 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.069918 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.069927 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:47:38.069940 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.070021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.070041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070048 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:47:38.070063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070089 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.070097 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070106 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:47:38.070120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.070146 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.070161 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070167 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.070181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070206 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.070213 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070223 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:47:38.070236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.070261 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:47:38.070276 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070282 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:47:38.070296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.070328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.070356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.070363 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070373 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:47:38.070390 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.070397 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070406 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:47:38.070424 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.070431 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070440 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:47:38.070452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.070489 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:47:38.070504 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070510 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.070523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070548 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.070556 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070565 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:47:38.070578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.070593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.070603 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:47:38.070616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.070643 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070651 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.070661 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070674 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.070691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.070705 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070730 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.070737 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070747 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:47:38.070764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.070771 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070781 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:47:38.070798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.070805 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070814 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:47:38.070832 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:47:38.070838 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070848 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:47:38.070866 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.070873 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070882 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:47:38.070900 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.070907 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070916 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:47:38.070934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.070941 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070951 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:47:38.070978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.070986 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.070995 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:47:38.071014 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.071021 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.071030 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:47:38.071048 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.071055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.071064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.071077 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:47:38.071127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071144 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071151 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:47:38.071167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.071199 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.071221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071246 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.071267 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071273 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.071286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071311 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:47:38.071318 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071328 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:47:38.071340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071365 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:47:38.071378 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:47:38.071404 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.071412 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:47:38.071421 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:47:38.071439 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:47:38.071446 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:47:38.071455 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:47:38.071472 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.071479 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:47:38.071489 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:47:38.071502 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:47:38.071525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071541 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071547 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.071562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.071595 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.071623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.071630 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071639 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:47:38.071656 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.071663 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071673 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:47:38.071686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071719 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071734 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071740 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.071754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071778 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071785 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071795 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:47:38.071807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.071823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071832 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.071845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071872 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071879 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071889 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.071932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071957 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.071965 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.071984 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:47:38.072003 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072010 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:47:38.072037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.072044 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072053 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:47:38.072071 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072078 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072087 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:47:38.072105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.072112 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072122 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:47:38.072139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072146 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072156 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:47:38.072173 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.072181 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072191 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:47:38.072208 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072215 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:47:38.072242 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072266 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:47:38.072279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.072326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.072343 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072350 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:47:38.072364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072388 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072395 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072405 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:47:38.072423 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.072430 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072440 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:47:38.072457 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.072464 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072473 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:47:38.072490 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072497 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072507 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:47:38.072524 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.072531 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072540 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:47:38.072553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.072594 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.072609 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072615 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.072629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072659 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.072718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.072734 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:47:38.072755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:47:38.072768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:47:38.072792 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:47:38.072806 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072814 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:47:38.072827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072852 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.072859 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072869 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:47:38.072882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.072908 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.072922 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.072928 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.072986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073012 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:47:38.073020 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073030 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:47:38.073043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.073068 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:47:38.073083 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073089 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:47:38.073103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.073135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.073157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.073182 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.073197 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073203 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.073217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073241 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073248 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073258 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:47:38.073274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.073299 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:47:38.073312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073340 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073347 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073357 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.073399 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073424 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073432 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073442 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:47:38.073459 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073466 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073475 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:47:38.073493 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073500 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073509 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:47:38.073527 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073533 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073543 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:47:38.073560 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073567 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073576 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:47:38.073594 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:47:38.073601 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073610 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:47:38.073628 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:47:38.073635 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073644 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:47:38.073661 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:47:38.073668 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073678 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:47:38.073695 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.073702 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073712 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:47:38.073729 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073736 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073745 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:47:38.073763 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073770 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073779 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:47:38.073796 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073804 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073814 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:47:38.073831 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.073838 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073848 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:47:38.073860 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.073923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.073940 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073947 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:47:38.073961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.073997 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.074004 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074014 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:47:38.074027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.074053 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.074068 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074074 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.074088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074112 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.074120 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074129 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:47:38.074142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.074167 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:47:38.074182 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.074202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074226 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.074233 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074243 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:47:38.074260 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.074273 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074282 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:47:38.074300 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.074306 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074316 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:47:38.074333 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.074340 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074350 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:47:38.074362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.074399 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074413 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074420 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.074433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074458 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074466 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074476 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:47:38.074489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.074514 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.074527 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074554 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074561 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074571 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.074613 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.074645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074654 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:47:38.074672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.074678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:47:38.074705 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.074712 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074721 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:47:38.074738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.074745 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074755 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:47:38.074772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.074779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074789 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:47:38.074806 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.074813 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074822 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:47:38.074839 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:47:38.074847 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074856 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:47:38.074869 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.074907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.074923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074929 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:47:38.074943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074973 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.074981 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.074991 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:47:38.075009 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075016 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075025 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:47:38.075042 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075049 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075059 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:47:38.075076 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.075083 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075092 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:47:38.075110 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075116 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075126 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:47:38.075143 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075150 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075159 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:47:38.075176 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075182 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075192 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:47:38.075209 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075216 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075225 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:47:38.075238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.075290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.075305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075312 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:47:38.075328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075353 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.075360 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:47:38.075382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.075407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:47:38.075424 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:47:38.075431 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:47:38.075442 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:47:38.075458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075464 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:47:38.075477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.075520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:47:38.075537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.075547 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:47:38.075557 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:47:38.075574 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.075581 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:47:38.075591 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:47:38.075607 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:47:38.075614 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:47:38.075624 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:47:38.075640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.075647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.075657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.075675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.075682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.075691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.075708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.075715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.075724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.075741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.075748 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:47:38.075757 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.075774 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.075780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:47:38.075790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.075806 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:47:38.075813 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:47:38.075822 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:47:38.075839 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.075845 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.075855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.075872 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:47:38.075878 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:47:38.075888 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:47:38.075905 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.075911 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:47:38.075921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.075937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.075944 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:47:38.075954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.075982 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:47:38.075990 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:47:38.076000 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:47:38.076014 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:47:38.076048 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.076076 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:47:38.076103 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.076129 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:47:38.076155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.076181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:47:38.076207 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.076233 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:47:38.076259 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.076285 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:47:38.076310 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:47:38.076336 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:47:38.076361 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:47:38.076387 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:47:38.076412 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:47:38.076438 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:47:38.076464 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.076489 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:47:38.076514 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.076540 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:47:38.076566 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.076591 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:47:38.076617 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.076643 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:47:38.076669 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.076694 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:47:38.076720 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.076746 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:47:38.076772 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.076797 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:47:38.076822 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.076849 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:47:38.076875 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.076901 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:47:38.076927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.076954 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:47:38.076992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.077019 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:47:38.077046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.077072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.077098 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.077123 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.077150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.077176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.077202 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.077227 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:47:38.077253 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:47:38.077279 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:47:38.077305 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.077331 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:47:38.077356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.077382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.077407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.077433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:47:38.077460 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.077485 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:47:38.077511 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.077536 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:47:38.077562 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.077589 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:47:38.077614 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.077640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:47:38.077665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.077692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:47:38.077720 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077738 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077763 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.077788 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077822 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077847 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.077872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.077946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.077982 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078008 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078033 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078059 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078102 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078127 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078152 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078169 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078194 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078220 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078246 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078272 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078298 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.078324 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078349 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078375 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078400 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.078425 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078468 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.078493 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078518 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.078543 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078569 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.078594 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078620 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.078645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.078794 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.078878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078903 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.078928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.078993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.079018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.079136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079153 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.079235 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.079335 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079361 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.079395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079412 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079428 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079444 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079470 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.079496 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079521 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:47:38.079547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079604 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.079631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.079747 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079772 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:47:38.079797 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079822 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.079847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.079898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079915 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079947 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.079984 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.080016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:47:38.080244 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080275 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080327 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.080369 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080397 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080428 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080476 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.080537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.080656 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080682 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.080707 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080733 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.080777 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080807 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080834 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.080860 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080877 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080902 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.080927 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.080953 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.080988 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081014 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.081040 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081066 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.081092 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081139 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:47:38.081186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081212 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:47:38.081265 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081291 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.081316 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081345 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.081371 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081396 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.081422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081520 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.081569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.081653 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081678 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.081704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081762 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.081787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:47:38.081941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.081989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.082058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082074 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.082165 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082191 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:47:38.082217 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082234 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082250 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082266 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082293 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:47:38.082319 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082350 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:47:38.082375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082464 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.082491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:47:38.082608 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082634 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:47:38.082659 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082685 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:47:38.082710 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:47:38.082789 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.082898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.082988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.083004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.083026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:47:38.083052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:47:38.083078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.083158 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.083218 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.083268 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.083314 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.083362 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.083409 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.083456 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.083543 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.083592 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.083640 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.083686 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.083732 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.083780 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.083834 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.083903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.083952 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.084010 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.084059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.084113 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.084162 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.084240 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.084315 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.084372 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.084418 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.084464 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.084509 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.084557 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.084630 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.084690 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.084736 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.084785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.084841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.084888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.084936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.085043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.085092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.085145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.085192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.085239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.085286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.085334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.085401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.085458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.085504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.085552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.085600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.085646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.085711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.085773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.085823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.085871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.085919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.085979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.086032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.086078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.086132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.086211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.086258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.086316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.086372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.086422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.086468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.086540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.086609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.086658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.086705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.086752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.086799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.086846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.086916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.086980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.087028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.087075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.087123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.087168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.087214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.087291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.087345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.087391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.087438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.087485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.087532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.087580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.087645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.087712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.087765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.087811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.087857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.087903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.087981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.088049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.088099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.088152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.088199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.088248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.088372 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:47:38.088413 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.088474 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.088528 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.088584 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.088636 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.088702 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.088774 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.088828 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.088880 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.088932 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.088991 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.089044 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.089096 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.089180 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.089233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.089286 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.089337 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.089390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.089452 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.089531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.089586 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.089638 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.089690 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.089742 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.089794 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.089878 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.089939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.090003 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.090056 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.090108 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.090162 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.090244 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.090313 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:47:38.090337 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.090390 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.090445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.090498 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.090558 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.090633 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.090687 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.090740 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.090792 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.090846 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.090935 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.090997 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.091051 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.091104 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.091156 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.091208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.091283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.091348 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.091664 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.091719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.091772 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.091824 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.091877 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.091934 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.092023 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.092079 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.092131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.092184 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.092236 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.092326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.092388 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.092443 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.092503 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:47:38.092526 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.092574 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.092621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.092695 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.092749 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.092796 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.092842 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.092889 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.092935 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.093007 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.093075 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.093123 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.093169 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.093216 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.093267 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.093313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.093360 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.093440 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.093489 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.093535 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.093581 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.093628 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.093674 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.093755 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.093807 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.093853 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.093899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.093945 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.094005 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.094052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.094108 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.094179 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.094235 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:47:38.094257 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.094306 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.094356 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.094404 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.094473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.094539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:47:38.094589 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:47:38.094637 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:47:38.094685 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.094734 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.094782 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.094860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.094913 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.094962 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.095017 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.095065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.095114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.095200 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.095251 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.095300 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.095349 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.095398 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.095447 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.095495 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:47:38.095590 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.095641 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.095688 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.095737 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.095785 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.095833 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.095917 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.095974 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.096029 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:47:38.096046 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:47:38.096076 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:47:38.096103 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:47:38.096129 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:47:38.096155 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:47:38.096175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.096192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.096201 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.096210 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.096219 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.096227 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:47:38.096235 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:47:38.096243 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:47:38.096251 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.096259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.096268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.096279 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.096298 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096313 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.096327 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.096342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.096351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.096359 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096368 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.096383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.096396 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.096404 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.096412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:47:38.096420 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.096428 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.096435 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.096443 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.096451 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.096458 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.096466 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.096473 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.096481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.096490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.096498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.096506 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.096513 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.096522 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:47:38.096529 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:47:38.096537 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:47:38.096545 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.096552 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.096559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.096567 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.096574 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096582 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.096590 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.096598 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.096605 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.096613 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096620 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096628 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.096636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.096643 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.096654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.096668 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:47:38.096681 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.096695 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.096708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.096717 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.096725 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.096733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.096740 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.096748 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.096756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.096765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.096772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.096781 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.096788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.096796 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:47:38.096803 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:47:38.096810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:47:38.096817 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.096829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.096838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.096845 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.096852 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096860 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.096867 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.096874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.096881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.096888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.096903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.096909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.096917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.096924 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.096931 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:47:38.096938 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.096945 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.096952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.096959 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.096976 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.096983 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.096990 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.096998 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.097005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:47:38.097014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:47:38.097029 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:47:38.097036 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:47:38.097043 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:47:38.097055 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:47:38.097066 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:47:38.097078 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:47:38.097091 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:47:38.097104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:47:38.097111 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:47:38.097119 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.097126 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.097134 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:47:38.097140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:47:38.097148 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:47:38.097154 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.097161 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:47:38.097168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:47:38.097176 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:47:38.097183 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:47:38.097190 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:47:38.097197 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:47:38.097204 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:47:38.097211 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:47:38.097218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:47:38.097225 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:47:38.097236 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:47:38.097243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:47:38.097250 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:47:38.097265 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:47:38.097514 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:47:38.097527 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:47:38.097532 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:47:38.097537 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:47:38.097544 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:47:38.097548 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:47:38.097552 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:47:38.097561 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:47:38.097570 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:47:38.097605 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097612 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179323" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:47:38.097625 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:47:38.097646 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:47:38.097653 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:47:38.097658 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:47:38.097662 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:47:38.097667 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179323" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:47:38.097677 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:47:38.097684 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:47:38.097690 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:47:38.097701 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097710 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:47:38.097715 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:47:38.097740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.097749 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:47:38.097756 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.097796 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:47:38.097806 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:47:38.097811 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:47:38.097816 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:47:38.097820 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:47:38.097824 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:47:38.097829 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:47:38.097834 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:47:38.097841 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179323" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:47:38.097853 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:47:38.097859 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:47:38.097864 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:47:38.097870 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097876 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:47:38.097880 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:47:38.097905 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:47:38.097912 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097916 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097922 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097927 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:47:38.097937 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:47:38.097945 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:47:38.097949 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:47:38.097954 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:47:38.097960 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179323" 2019-06-27 00:47:38.097978 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:47:38.097982 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:47:38.097988 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:47:38.097994 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:47:38.097999 wsdl: in serializeType: returning: 179323 2019-06-27 00:47:38.098006 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:47:38.098013 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:47:38.098017 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:47:38.098021 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:47:38.098026 wsdl: in serializeType: returning: 179323 2019-06-27 00:47:38.098030 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179323 2019-06-27 00:47:38.098052 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179323 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:47:38.098057 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:47:38.098063 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8312"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:47:38.098077 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:47:38.098083 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179323 2019-06-27 00:47:38.098093 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:47:38.098171 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:47:38.098106 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:47:38.098117 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:47:38.098122 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:47:38.098127 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:47:38.098131 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:47:38.098138 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:47:38.098147 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:47:38.098156 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:47:38.098161 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:47:38.098182 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:47:38.098195 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:47:38.098207 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:47:38.106204 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:47:38.106219 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:47:38.106230 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:47:38.106235 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:47:38.106241 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:47:38.106246 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:47:38.106250 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:47:38.106254 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:47:38.106259 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:47:38.106290 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:47:38.129853 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:47:38.129878 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:47:38.129885 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:47:38.129891 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:47:38.129897 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:47:38.129906 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:47:38.129913 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:47:38.129919 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:47:38.129930 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:47:38.129937 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:46:46 GMT 2019-06-27 00:47:38.129944 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:47:38.129950 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:47:38.129956 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:47:38.129966 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:47:38.129992 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:47:38.130004 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:47:38.130015 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:47:38.130019 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:47:38.130024 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:47:38.130079 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:47:38.130098 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:47:38.130108 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:47:38.130141 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:47:38.130156 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:46:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:47:38.130194 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:47:38.130205 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:47:38.130253 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:47:38.130265 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:47:38.130380 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:47:38.130497 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:47:38.130504 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:47:38.130512 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:47:38.130523 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:47:38.130546 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:47:38.130603 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:47:38.130630 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:47:38.130645 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:47:38.130653 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:47:38.130658 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:47:38.130662 nusoap_client: detail =