Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 59.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452214-00019040960799 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T2938
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:54:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:54:56.495123 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:54:56.495175 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:56.495194 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:54:56.495210 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:56.495219 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:54:56.495227 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:54:56.495239 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:54:56.495247 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:56.495253 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:56.495262 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:54:56.495270 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:54:56.495281 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:54:56.495286 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:54:56.495291 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:54:56.495295 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:54:56.495299 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:54:56.495311 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:56.495326 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:56.495334 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:54:56.495340 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:54:56.495345 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:54:56.495354 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:54:56.495363 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:54:56.503178 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:54:56.503218 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:54:56.503247 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:54:56.503261 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:56.503272 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:56.503292 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:54:56.503300 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:54:56.503351 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:54:56.525863 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:54:56.525917 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:54:56.525931 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:54:56.525940 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:54:56.525950 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:54:56.525960 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:54:56.525970 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:54:56.525981 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:54:56.525990 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:54:56.526000 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:54:43 GMT 2019-04-25 03:54:56.526010 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:54:56.526020 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:54:56.526030 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:54:56.526048 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:54:56.526091 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:54:56.533713 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.533765 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.533785 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 03:54:56.541338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:56.541965 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.541995 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.542018 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 03:54:56.549134 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:54:56.549489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:54:56.549820 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.549879 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.549945 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.550007 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.550052 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:54:56.557252 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.557288 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.557302 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 03:54:56.557580 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.557610 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.557727 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:54:56.557754 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:54:56.557771 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-04-25 03:54:56.558450 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 03:54:56.558472 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:54:56.558478 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:54:56.558514 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:54:56.558556 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:54:56.558572 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:54:56.558580 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:54:56.558598 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:54:56.558604 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:54:56.558774 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:54:56.558790 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:54:56.558841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.558850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:54:56.558871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.558901 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.558910 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.558925 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:54:56.558946 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.558954 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.558964 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:54:56.558980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.559023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.559039 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559046 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.559064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559091 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.559099 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:54:56.559123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.559186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:54:56.559207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:54:56.559229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559255 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.559266 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559284 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:54:56.559305 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.559312 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559331 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:54:56.559349 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.559356 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559366 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:54:56.559379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.559414 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.559429 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:54:56.559453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559479 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.559487 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:54:56.559510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.559535 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:54:56.559551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:54:56.559572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559596 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.559603 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559613 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:54:56.559631 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.559638 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559647 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:54:56.559665 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.559672 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559681 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:54:56.559699 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.559706 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.559728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.559767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.559782 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.559804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.559897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.559914 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559925 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:56.559936 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:54:56.559948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:56.559972 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:54:56.559988 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.559994 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:54:56.560008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560033 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.560040 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560050 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:56.560064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560088 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.560103 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560110 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.560124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560149 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.560157 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560167 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:54:56.560180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560206 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:54:56.560221 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560227 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:54:56.560242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.560279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.560304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.560344 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560351 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.560365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.560397 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560407 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:54:56.560419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560445 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:54:56.560460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560466 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:54:56.560481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560506 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.560513 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560523 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:54:56.560541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.560548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.560570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560599 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:54:56.560614 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560620 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.560634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560659 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.560666 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560676 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:54:56.560689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560714 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:54:56.560729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560735 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:54:56.560749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560774 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.560781 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560791 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:54:56.560810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.560817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.560840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560869 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:54:56.560884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560891 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.560910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560936 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.560944 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560953 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:54:56.560966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.560981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.560991 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:54:56.561006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561012 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:54:56.561026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.561058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.561081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:54:56.561120 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561126 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.561140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561165 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.561172 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561182 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:54:56.561195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561220 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:54:56.561235 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561241 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:54:56.561254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.561291 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.561315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561339 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.561355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561361 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.561374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561400 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.561407 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561416 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:54:56.561430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561454 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:54:56.561476 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561482 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:54:56.561498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561523 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.561530 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561540 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:54:56.561553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.561616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561638 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.561656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561682 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.561690 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561700 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:54:56.561713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:54:56.561754 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561760 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:54:56.561774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561799 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.561806 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561815 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:54:56.561828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561853 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.561868 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561874 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.561888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561912 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.561919 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561929 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:54:56.561942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.561968 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:54:56.561983 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.561989 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:54:56.562002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562027 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.562033 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562043 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:54:56.562061 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.562068 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562077 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:54:56.562091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.562119 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.562135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562141 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.562155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562180 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.562187 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562196 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:54:56.562209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.562234 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:54:56.562249 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562255 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:54:56.562269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562300 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.562307 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562317 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.562330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.562355 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.562370 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562376 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.562390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562415 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.562422 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562432 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:54:56.562444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.562469 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:56.562484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562490 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:54:56.562504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562529 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:56.562536 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562545 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:54:56.562559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.562583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.562598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562604 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.562618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562648 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.562709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.562725 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562736 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:56.562746 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:54:56.562759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:56.562783 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:56.562798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562805 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:54:56.562818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562844 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:56.562851 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562861 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:54:56.562874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.562900 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.562915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562921 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.562935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562958 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562964 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.562977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.563021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.563038 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563049 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:56.563059 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:54:56.563071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:56.563095 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:56.563110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563116 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:54:56.563130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563161 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563171 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:54:56.563189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563196 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:54:56.563224 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563231 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563241 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:54:56.563259 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.563266 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563282 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:54:56.563315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.563324 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563336 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:54:56.563355 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.563362 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563371 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:54:56.563389 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.563396 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563406 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.563418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.563468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.563483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563490 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.563504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563529 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563536 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:54:56.563559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.563584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:54:56.563599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563606 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:54:56.563620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563644 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563651 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563661 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:54:56.563679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563686 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563696 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.563713 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563720 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563729 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:54:56.563742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.563775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.563790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563796 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.563811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563836 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:54:56.563868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.563893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:54:56.563909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563915 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:54:56.563929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563954 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.563961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563971 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.563984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.563998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.564024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564030 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.564044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564069 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564076 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:54:56.564099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:56.564139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564145 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:54:56.564159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564183 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564190 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564200 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:54:56.564218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564225 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564235 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.564253 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564260 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564270 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:54:56.564290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.564338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564345 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.564359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564384 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:54:56.564414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:56.564454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564460 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.564474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564499 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.564506 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564516 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:54:56.564534 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564540 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564550 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:56.564568 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564574 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564584 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:56.564602 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.564609 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564618 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:54:56.564636 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.564643 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564652 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:54:56.564665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.564721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564728 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.564742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564767 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564784 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:54:56.564797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.564812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564822 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.564836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564866 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564873 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564883 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564914 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.564928 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.564961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.564971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.564989 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.564996 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565005 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:54:56.565023 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.565030 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565040 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:54:56.565057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.565064 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565073 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:54:56.565091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.565098 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565107 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:54:56.565125 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:56.565132 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565141 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:54:56.565159 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565166 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565176 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.565193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.565227 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565234 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565243 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:56.565261 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565267 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565282 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:56.565296 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.565363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.565385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565410 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.565417 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565427 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:56.565444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565451 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565460 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:54:56.565478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565484 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565494 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:54:56.565511 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.565518 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565527 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:54:56.565540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.565577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.565613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:54:56.565668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.565683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.565693 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.565706 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565734 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565741 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565764 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.565795 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565820 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.565828 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565837 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:54:56.565855 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.565862 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565872 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:54:56.565890 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.565897 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565906 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:54:56.565923 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.565930 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:54:56.565957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.565964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.565973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:54:56.565991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.565998 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566007 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:54:56.566025 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566041 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.566058 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566065 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566075 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:54:56.566092 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566099 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566109 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:54:56.566126 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566133 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566143 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:56.566160 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566167 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566177 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:56.566190 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.566244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.566261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.566288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566313 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566320 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566330 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:54:56.566348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.566355 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.566382 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566389 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566399 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:54:56.566416 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.566423 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566433 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.566446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.566482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.566518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566543 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:54:56.566573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.566588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.566598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.566612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.566701 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566727 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.566734 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566743 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:54:56.566761 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566768 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566778 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:54:56.566799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.566806 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566816 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:54:56.566835 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.566841 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566851 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:54:56.566869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.566876 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:54:56.566903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.566910 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566919 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:54:56.566937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.566971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.566978 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.566988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:54:56.567006 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567012 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.567022 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:54:56.567040 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567047 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.567056 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:54:56.567074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567080 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.567090 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:56.567108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.567124 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:56.567136 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.567193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.567209 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567237 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567245 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567254 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.567304 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567330 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.567337 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567346 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:54:56.567364 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.567371 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567381 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:54:56.567399 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.567405 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567415 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:54:56.567432 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567439 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567449 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:54:56.567466 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567473 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567483 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:54:56.567500 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.567507 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567517 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:54:56.567535 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567542 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567552 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:54:56.567569 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.567576 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567586 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:54:56.567660 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.567669 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567681 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:54:56.567701 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.567708 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:54:56.567739 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.567747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567757 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:54:56.567774 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.567781 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567791 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:54:56.567809 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.567815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567825 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.567843 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.567850 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567859 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:54:56.567873 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.567938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.567958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.567965 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:54:56.567980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568006 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.568013 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568023 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:54:56.568036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.568062 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.568077 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568083 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.568097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568122 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.568129 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568139 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:54:56.568153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.568177 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:54:56.568193 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568199 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:54:56.568213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.568245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.568333 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.568340 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568350 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:54:56.568368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.568375 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568387 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:54:56.568406 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.568413 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568423 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:54:56.568436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.568474 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:54:56.568489 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568495 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.568511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568536 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.568544 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568554 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:54:56.568567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.568582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.568592 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:54:56.568605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.568633 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568640 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.568650 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568663 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.568679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.568693 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568718 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.568726 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568736 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:54:56.568753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.568760 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568770 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:54:56.568787 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.568794 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568804 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:54:56.568822 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:54:56.568829 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568838 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:54:56.568856 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.568862 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568872 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:54:56.568890 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.568897 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568906 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:54:56.568924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.568931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568940 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:56.568958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.568964 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.568974 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:54:56.568991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.568998 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.569008 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:54:56.569026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.569033 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.569043 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.569056 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:54:56.569105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569122 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569129 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:54:56.569144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.569176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.569199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.569239 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569245 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.569259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569289 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:56.569297 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569307 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:54:56.569320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569345 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:54:56.569359 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:56.569387 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.569394 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:56.569404 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:54:56.569421 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:56.569428 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:56.569438 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:54:56.569455 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.569462 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:56.569472 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:54:56.569485 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:54:56.569509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569525 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569531 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.569545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.569579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.569606 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.569637 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569649 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:54:56.569669 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.569676 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569686 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:54:56.569699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569733 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569748 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569754 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.569770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569794 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569802 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569812 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:54:56.569825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.569840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569850 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.569863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569891 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569899 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569908 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.569951 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569977 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.569984 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.569994 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:54:56.570012 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570019 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570029 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:54:56.570046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.570053 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570063 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:54:56.570081 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570087 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570097 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:54:56.570115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.570122 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570131 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:54:56.570149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570155 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570165 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:54:56.570182 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.570189 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570199 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:54:56.570217 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570223 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570233 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:54:56.570250 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570257 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570267 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:54:56.570291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.570337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.570355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570362 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:54:56.570377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570401 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570408 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570418 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:54:56.570437 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.570444 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570453 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:56.570471 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.570478 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570487 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:56.570505 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570511 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570521 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:54:56.570538 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.570545 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570555 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:54:56.570567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.570608 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.570624 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570630 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.570644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.570733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.570750 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570761 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:56.570771 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:54:56.570783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:54:56.570807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:54:56.570822 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570828 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:54:56.570842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570867 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.570874 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570884 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:54:56.570897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.570921 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.570936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570943 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.570958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.570983 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:54:56.570990 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571000 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:54:56.571013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.571037 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:54:56.571052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:54:56.571073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571098 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.571105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.571127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.571152 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.571167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571174 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.571187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571212 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571220 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:54:56.571243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.571268 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:54:56.571287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571316 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571323 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571333 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571346 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.571377 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571402 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571410 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571420 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:54:56.571438 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571449 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571459 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:54:56.571478 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571484 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571494 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:54:56.571512 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571518 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571528 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:54:56.571545 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571552 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571562 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:54:56.571580 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:56.571586 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571596 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:54:56.571614 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:56.571621 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571631 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:54:56.571648 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:54:56.571655 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571665 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:54:56.571683 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.571689 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571699 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:54:56.571717 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571724 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571733 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:54:56.571751 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571757 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571767 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:54:56.571785 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571792 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571801 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:54:56.571819 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571826 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571835 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:54:56.571848 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.571910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.571928 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571935 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:54:56.571951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571976 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.571983 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.571993 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:54:56.572006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.572031 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.572046 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572052 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.572066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572090 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.572098 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572108 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:54:56.572121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.572145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:54:56.572160 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572166 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.572181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572205 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.572213 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572222 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:54:56.572240 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.572247 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572257 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:54:56.572279 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.572287 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572297 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:54:56.572315 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.572322 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:54:56.572345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.572381 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572396 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572403 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.572419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572444 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572452 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572462 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:54:56.572475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.572500 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.572513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572542 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572549 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572559 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.572603 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572629 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.572636 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:54:56.572663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.572670 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:54:56.572697 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.572704 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572714 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:54:56.572731 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.572738 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572748 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:54:56.572765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.572772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572782 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:54:56.572799 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.572806 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572816 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:54:56.572833 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:54:56.572840 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572850 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:54:56.572863 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.572901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.572917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572923 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:54:56.572939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572963 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.572970 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.572980 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:54:56.572998 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573004 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573014 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:54:56.573031 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573038 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573048 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:54:56.573065 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.573072 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573081 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:54:56.573098 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573105 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573114 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:54:56.573132 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573138 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573148 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:54:56.573165 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573172 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573182 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:54:56.573199 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573206 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573216 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:54:56.573228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.573285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.573301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573307 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:54:56.573324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573349 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.573356 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573366 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:54:56.573379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.573404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:54:56.573421 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:54:56.573427 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:54:56.573439 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:54:56.573455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573461 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:54:56.573475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.573519 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:54:56.573535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.573546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:54:56.573556 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:54:56.573573 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.573580 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:54:56.573590 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:54:56.573607 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:54:56.573615 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:54:56.573625 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:54:56.573643 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.573649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.573659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.573677 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.573684 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.573693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.573711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.573717 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.573727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.573744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.573750 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:54:56.573760 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.573777 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.573783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:54:56.573793 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.573810 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:56.573816 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:54:56.573826 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:54:56.573843 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.573850 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.573860 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.573876 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:54:56.573883 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:54:56.573893 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:54:56.573909 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.573916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:54:56.573926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.573943 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.573949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:54:56.573959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.573975 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:54:56.573981 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:54:56.573991 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:54:56.574004 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:54:56.574038 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.574068 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:54:56.574095 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.574123 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:54:56.574150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.574177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:54:56.574204 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.574231 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:54:56.574258 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.574290 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:54:56.574318 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:54:56.574345 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:54:56.574372 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:54:56.574398 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:54:56.574427 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:54:56.574455 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:54:56.574481 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.574508 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:54:56.574535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.574562 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:54:56.574588 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.574615 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:54:56.574642 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.574669 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:54:56.574696 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.574723 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:56.574750 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.574823 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:56.574850 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.574877 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:54:56.574904 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.574932 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:54:56.574959 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.574985 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:54:56.575013 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.575041 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:56.575068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.575095 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:54:56.575123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.575150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.575176 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.575203 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.575229 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.575255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.575289 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.575316 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:54:56.575342 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:54:56.575369 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:54:56.575396 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.575423 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:54:56.575449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.575476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.575502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.575529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:54:56.575555 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.575582 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:54:56.575609 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.575636 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:54:56.575663 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.575690 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:54:56.575718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.575745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:54:56.575771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.575800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:54:56.575828 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.575846 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.575873 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.575899 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.575917 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.575934 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.575960 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.575986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.576091 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576117 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576144 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576170 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576197 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576214 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576241 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576268 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576294 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576321 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576349 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576375 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576402 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576429 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.576455 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576482 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576508 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576534 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.576561 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576579 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576605 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.576631 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576658 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.576684 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576711 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.576738 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576764 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.576791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.576947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576965 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.576982 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.577035 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577061 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.577088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577105 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577122 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.577174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.577301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577318 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577378 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.577404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.577507 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577534 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.577561 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577597 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577613 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577641 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.577667 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577693 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:56.577720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577780 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.577806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.577927 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.577954 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:54:56.577980 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578007 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.578033 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.578087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.578190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:54:56.578372 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578389 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578415 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.578442 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578459 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578476 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578502 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.578528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.578632 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578658 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.578684 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578711 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.578737 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578754 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578781 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.578808 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578825 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578851 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.578879 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578904 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.578931 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.578958 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.578984 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579011 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.579037 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579064 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:54:56.579090 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:54:56.579161 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.579214 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579240 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.579267 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579299 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.579326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579344 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.579480 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579497 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579514 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579540 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.579567 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.579620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579637 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.579707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:54:56.579826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579860 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.579930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.579981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580007 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.580033 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580061 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:54:56.580087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580121 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580138 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580165 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:54:56.580191 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580218 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:54:56.580244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.580338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:54:56.580458 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580485 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:54:56.580511 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580538 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:54:56.580564 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580590 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:54:56.580616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.580720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:54:56.580866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:54:56.580892 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.580948 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.580999 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.581049 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.581096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.581144 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.581192 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.581240 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.581299 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.581348 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.581396 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.581444 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.581491 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.581540 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.581589 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.581635 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.581683 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.581731 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.581781 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.581829 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.581880 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.581935 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.581990 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.582038 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.582085 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.582133 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.582180 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.582229 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.582284 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.582340 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.582388 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.582437 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.582493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.582542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.582595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.582644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.582691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.582805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.582862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.582912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.582960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.583008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.583056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.583104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.583151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.583200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.583249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.583356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.583405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.583454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.583503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.583551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.583600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.583652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.583705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.583752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.583800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.583847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.583893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.583942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.583991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.584044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.584091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.584140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.584197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.584246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.584299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.584349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.584395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.584443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.584491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.584538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.584586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.584633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.584682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.584729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.584776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.584824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.584872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.584919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.584966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.585014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.585062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.585111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.585160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.585212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.585265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.585317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.585365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.585411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.585458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.585506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.585555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.585610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.585657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.585706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.585762 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:54:56.585788 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.585851 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.585907 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.585963 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.586018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.586072 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.586127 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.586181 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.586236 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.586302 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.586358 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.586413 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.586468 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.586522 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.586577 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.586631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.586686 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.586741 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.586797 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.586852 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.586906 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.586960 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.587014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.587069 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.587123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.587178 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.587241 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.587312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.587368 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.587423 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.587478 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.587532 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.587595 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:54:56.587619 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.587675 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.587730 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.587785 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.587840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.587895 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.587950 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.588005 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.588060 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.588116 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.588171 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.588225 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.588287 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.588342 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.588399 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.588454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.588509 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.588565 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.588673 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.588730 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.588785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.588841 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.588896 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.588951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.589005 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.589061 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.589116 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.589171 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.589226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.589287 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.589343 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.589397 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.589460 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:54:56.589483 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.589534 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.589584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.589634 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.589684 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.589734 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.589783 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.589833 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.589882 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.589932 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.589982 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.590032 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.590082 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.590132 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.590182 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.590232 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.590286 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.590337 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.590387 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.590437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.590486 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.590536 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.590587 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.590637 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.590687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.590736 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.590786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.590835 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.590885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.590935 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.590985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.591035 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.591092 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:54:56.591115 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.591168 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.591220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.591272 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.591330 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.591381 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:54:56.591432 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:54:56.591483 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:54:56.591535 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.591587 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.591638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.591690 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.591741 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.591792 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.591844 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.591895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.591946 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.591999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.592051 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.592104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.592155 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.592207 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.592258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.592316 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:54:56.592369 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.592420 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.592472 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.592524 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.592576 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.592628 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.592680 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.592731 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.592786 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:54:56.592803 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:54:56.592832 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:54:56.592860 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:54:56.592888 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:54:56.592914 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:54:56.592933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.592947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.592956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.592965 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.592973 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.592983 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:56.592991 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:56.592999 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:56.593007 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.593015 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.593023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.593031 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.593039 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593048 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593056 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.593071 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.593079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593095 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.593103 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.593110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.593118 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.593126 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:56.593134 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.593141 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.593148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.593156 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.593163 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.593171 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.593178 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.593186 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.593194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.593203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.593210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.593219 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.593227 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.593236 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:56.593244 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:56.593251 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:56.593259 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.593266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.593279 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.593287 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.593295 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593303 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593311 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.593327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.593334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593342 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593349 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.593357 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.593364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.593372 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.593380 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:56.593387 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.593394 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.593402 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.593409 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.593417 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.593425 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.593433 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.593440 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.593448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.593456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.593466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.593474 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.593481 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.593488 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:56.593495 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:56.593503 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:56.593510 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.593517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.593523 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.593530 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.593537 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593543 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593550 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.593564 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.593570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593577 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593584 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.593591 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.593598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.593605 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.593611 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:56.593619 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.593626 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.593632 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.593639 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.593646 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.593652 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.593659 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.593665 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.593672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:54:56.593680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.593687 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:54:56.593694 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:54:56.593701 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:54:56.593708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:54:56.593715 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:54:56.593722 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:54:56.593728 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:54:56.593735 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:54:56.593741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:54:56.593748 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:54:56.593755 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593763 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593770 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:54:56.593777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:54:56.593784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:54:56.593790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:54:56.593804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:54:56.593811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:54:56.593818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:54:56.593825 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:54:56.593831 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:54:56.593838 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:54:56.593844 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:54:56.593850 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:54:56.593857 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:54:56.593863 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:54:56.593870 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:54:56.593876 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:54:56.593882 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:54:56.593961 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:54:56.593971 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:54:56.593976 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:54:56.593980 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:54:56.593987 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:54:56.593991 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:54:56.593995 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:54:56.594003 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:54:56.594011 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:54:56.594048 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594055 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:54:56.594068 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:54:56.594090 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:54:56.594096 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:54:56.594100 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:54:56.594104 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:54:56.594109 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:54:56.594119 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:56.594125 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:56.594130 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:56.594139 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594147 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:54:56.594152 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:54:56.594175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.594184 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:54:56.594189 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.594212 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:54:56.594218 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:54:56.594222 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:54:56.594225 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:54:56.594230 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:54:56.594233 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:54:56.594238 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:54:56.594242 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:54:56.594248 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:54:56.594258 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:56.594264 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:56.594268 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:54:56.594279 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594285 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:54:56.594289 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:54:56.594313 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:54:56.594320 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594324 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594330 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594334 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:54:56.594345 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:54:56.594355 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:56.594359 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:54:56.594364 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:54:56.594370 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "185849" 2019-04-25 03:54:56.594377 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:56.594382 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:54:56.594387 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:56.594393 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:56.594398 wsdl: in serializeType: returning: 185849 2019-04-25 03:54:56.594404 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:54:56.594411 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:54:56.594415 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:54:56.594419 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:54:56.594423 wsdl: in serializeType: returning: 185849 2019-04-25 03:54:56.594428 wsdl: serializeRPCParameters returning: 185849 2019-04-25 03:54:56.594489 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=185849 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:54:56.594494 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:54:56.594500 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4390"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:54:56.594514 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:54:56.594519 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=185849 2019-04-25 03:54:56.594529 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:54:56.594601 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:54:56.594541 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:54:56.594551 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:54:56.594556 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:54:56.594561 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:54:56.594565 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:54:56.594571 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:56.594581 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:56.594589 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:54:56.594594 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:54:56.594607 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:54:56.594618 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:54:56.594625 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:54:56.602448 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:54:56.602463 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:54:56.602473 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:54:56.602479 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:54:56.602484 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:54:56.602489 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:54:56.602493 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:54:56.602497 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:54:56.602501 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:54:56.602528 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:54:56.612874 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:54:56.612891 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:54:56.612897 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:54:56.612903 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:54:56.612908 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:54:56.612913 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:54:56.612918 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:54:56.612923 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:54:56.612929 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:54:56.612937 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:54:43 GMT 2019-04-25 03:54:56.612943 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:54:56.612949 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:54:56.612954 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:54:56.612961 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:54:56.612983 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:54:56.612993 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:54:56.613002 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:54:56.613007 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:54:56.613011 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:54:56.613041 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:54:56.613051 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:54:56.613057 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:54:56.613071 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:54:56.613077 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:54:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:54:56.613102 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:54:56.613110 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:54:56.613131 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:54:56.613137 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:54:56.613223 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:54:56.613323 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:54:56.613330 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:54:56.613338 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:54:56.613348 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:54:56.613370 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:54:56.613424 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:54:56.613444 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:54:56.613455 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:54:56.613462 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:54:56.613467 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:54:56.613472 nusoap_client: detail =