Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 59.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452214-00019040960799 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T2938
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:11:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:12:08.399144 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:12:08.399199 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:08.399214 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:12:08.399232 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:08.399241 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:12:08.399249 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:12:08.399264 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:12:08.399272 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:08.399278 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:08.399288 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:08.399296 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:12:08.399307 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:12:08.399313 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:12:08.399318 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:12:08.399322 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:12:08.399326 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:12:08.399339 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:08.399354 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:08.399362 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:12:08.399368 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:12:08.399374 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:12:08.399383 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:12:08.399393 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:12:08.407480 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:12:08.407499 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:12:08.407512 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:12:08.407519 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:08.407524 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:08.407528 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:12:08.407532 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:12:08.407558 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:12:08.424734 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:12:08.424753 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:12:08.424780 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:08.424787 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:12:08.424793 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:12:08.424799 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:12:08.424805 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:12:08.424826 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:12:08.424834 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:12:08.424840 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:11:57 GMT 2019-08-18 23:12:08.424845 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:12:08.424851 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:12:08.424857 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:12:08.424893 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:12:08.424924 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:12:08.424946 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:12:08.432522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.432745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.432845 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:08.432938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.440221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.440732 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.440754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.440904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.440945 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:08.447918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.447958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448555 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:08.448611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.448635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448868 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.448894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.448968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.449054 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.449093 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:12:08.449188 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.449222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.449244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.455720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.455752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.455780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.455814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456638 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.456667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.456896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.457066 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:12:08.459115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.459158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.459190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.459212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.459231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.459271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:08.459370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:08.459402 soap_transport_http: read buffer of 4175 bytes 2019-08-18 23:12:08.459421 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:12:08.459431 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:12:08.459468 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:12:08.459534 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:12:08.459558 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:12:08.459567 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:12:08.459594 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:12:08.459604 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:12:08.459859 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:12:08.459877 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:12:08.459928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.459937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:12:08.459959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.459992 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460002 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460025 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:08.460047 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460054 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460065 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:08.460085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.460142 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.460160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.460185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460214 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.460222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460233 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:12:08.460248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.460276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:12:08.460292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:12:08.460314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460339 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460347 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460357 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:08.460376 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460383 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460393 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:08.460411 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460418 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460427 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:08.460441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.460476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.460492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:12:08.460513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460539 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.460546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:12:08.460570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.460596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:12:08.460612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:12:08.460632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460657 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460664 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460673 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:08.460691 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460704 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460714 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:08.460733 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.460740 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460750 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:08.460767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.460774 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.460797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.460836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.460852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.460878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.460963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.461049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.461078 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461095 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:08.461108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:12:08.461121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:08.461147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:12:08.461164 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:12:08.461186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461212 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.461219 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461229 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:08.461247 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.461254 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461263 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:08.461290 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.461302 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461321 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:08.461354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.461367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461379 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.461393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.461431 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.461447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.461472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461520 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.461533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:12:08.461588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.461634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:12:08.461660 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461670 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:12:08.461696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461751 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.461763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461782 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:08.461807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.461842 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.461861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461872 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.461896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461942 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.461955 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.461974 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:12:08.462000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.462047 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:12:08.462075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462086 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:12:08.462117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.462173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.462200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.462232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.462259 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462271 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.462296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462343 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.462356 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462375 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:12:08.462399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.462442 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:12:08.462466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462473 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:12:08.462488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462515 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.462522 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462532 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:08.462550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.462557 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.462589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.462618 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:12:08.462634 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462640 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.462653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462678 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.462685 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462694 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:12:08.462715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.462740 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:12:08.462756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462763 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:12:08.462777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462801 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.462808 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462818 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:08.462836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.462843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.462865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.462894 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:12:08.462910 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462916 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.462930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462954 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.462961 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.462971 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:12:08.462997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463021 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:12:08.463036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463042 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:12:08.463055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.463085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463094 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.463107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:12:08.463146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463151 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.463164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463187 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.463194 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463203 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:12:08.463216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463240 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:12:08.463254 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463260 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:12:08.463273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463296 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.463303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.463325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463349 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.463363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463369 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.463382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.463412 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463422 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:12:08.463435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463459 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:12:08.463473 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463479 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:12:08.463492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463517 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.463524 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463533 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:12:08.463546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463570 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.463585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463591 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.463604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463641 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.463648 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463658 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:12:08.463671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:12:08.463717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463724 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:12:08.463738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463764 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.463771 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463781 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:12:08.463794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.463834 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463840 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.463854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.463885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463895 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:12:08.463908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.463933 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:12:08.463948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.463954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:12:08.463968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464005 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.464012 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464022 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:12:08.464039 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.464046 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464055 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:12:08.464068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.464095 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.464110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464116 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.464129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464153 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.464159 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464169 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:12:08.464181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.464205 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:12:08.464220 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464226 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:08.464242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464286 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.464299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.464338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.464364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.464380 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464386 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.464400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464432 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.464445 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464463 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:08.464479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.464505 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:08.464521 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464528 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:12:08.464542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464578 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:08.464586 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464595 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:12:08.464622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.464648 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.464664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464670 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.464684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464721 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464759 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.464779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.464796 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464807 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:08.464817 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:12:08.464830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:08.464855 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:08.464878 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464884 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:12:08.464898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464923 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:08.464930 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464940 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:08.464953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.464968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.464978 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.465006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465012 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.465025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465054 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.465108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.465124 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:08.465144 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:12:08.465157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:08.465179 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:12:08.465194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465200 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:12:08.465214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465238 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:08.465244 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465254 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:12:08.465266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.465290 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.465313 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465324 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.465349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465404 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.465501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.465527 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465539 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:08.465550 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:12:08.465562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:08.465585 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:08.465618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465625 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:12:08.465640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.465680 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:12:08.465740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.465748 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:12:08.465779 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.465786 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465795 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:08.465813 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.465820 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465829 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:08.465851 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.465860 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465885 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:12:08.465919 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.465931 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.465950 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:12:08.465983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.465996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.466037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.466127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.466156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.466179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466205 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.466212 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:12:08.466259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.466303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:12:08.466330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466341 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:12:08.466366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466423 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.466435 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466453 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:12:08.466483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.466494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466511 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.466539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.466549 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466563 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:08.466590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.466658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.466694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466712 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.466739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.466797 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:12:08.466835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.466861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:12:08.466878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:08.466907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.466963 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.466979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.467017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.467059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.467084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.467120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467173 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467185 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:08.467224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.467284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:08.467317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:08.467339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467365 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467373 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467383 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:12:08.467401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467417 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.467435 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467441 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467451 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:08.467464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.467499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.467514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467520 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.467535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467560 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467567 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:08.467601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.467635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:08.467657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.467678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467709 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.467717 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467727 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:08.467745 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467752 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467761 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:08.467779 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.467786 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467795 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:08.467813 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.467820 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467829 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:08.467847 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.467854 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:08.467877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.467918 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.467940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.467951 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.467975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468015 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468023 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468032 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:12:08.468046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.468075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.468090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468118 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468125 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468135 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.468177 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.468207 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.468234 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.468241 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468250 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:12:08.468267 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.468274 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468283 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:12:08.468300 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.468306 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468315 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:12:08.468332 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.468338 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468347 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:12:08.468364 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:08.468370 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468380 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:12:08.468398 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468404 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468413 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.468430 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.468462 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468468 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468478 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:12:08.468495 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468501 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468510 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:08.468527 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468533 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468542 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:08.468554 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.468658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468664 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.468679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468710 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.468717 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468728 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:08.468746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468753 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468762 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:08.468780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.468786 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468796 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:08.468814 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.468821 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468830 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:12:08.468843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.468880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468902 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.468916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468942 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.468949 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.468959 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:12:08.468972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.469011 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.469024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469066 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.469108 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.469139 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469149 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:08.469166 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469173 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469182 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:12:08.469199 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.469205 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469214 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:08.469231 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.469238 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469246 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:12:08.469264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.469270 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469279 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:08.469314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.469321 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469331 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:08.469349 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469356 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469365 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.469383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469389 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469399 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:12:08.469416 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469423 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469433 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:12:08.469451 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469458 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469467 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:08.469484 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469491 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469500 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:08.469514 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.469566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.469593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.469616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469641 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469648 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469658 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:08.469676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.469682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.469715 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.469723 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469732 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:08.469750 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.469757 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469773 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.469797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.469865 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.469910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469920 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.469946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.469992 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.470022 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:12:08.470046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.470073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.470091 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.470113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470156 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.470262 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470306 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.470319 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470336 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:08.470366 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.470377 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470393 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:12:08.470425 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.470437 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470453 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:08.470485 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.470497 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470514 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:12:08.470544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.470557 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470582 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:08.470626 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.470638 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470655 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:08.470687 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.470706 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470727 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.470760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.470773 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470791 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:12:08.470823 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.470835 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470853 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:12:08.470904 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.470915 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470931 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:12:08.470962 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.470973 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.470989 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:08.471020 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.471032 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.471048 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:08.471071 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.471181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.471212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471258 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471270 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471289 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471316 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.471372 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471419 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.471431 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471448 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:12:08.471479 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.471491 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471510 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:12:08.471543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.471555 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471574 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:12:08.471607 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.471620 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471636 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:12:08.471665 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.471676 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471694 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:12:08.471735 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.471747 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471765 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:08.471790 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.471799 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471817 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:12:08.471840 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.471847 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471857 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:12:08.471876 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.471887 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471906 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:12:08.471938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.471951 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.471969 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:08.472014 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.472025 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472042 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:08.472082 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.472094 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472111 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:12:08.472142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.472153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472169 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.472205 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.472213 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472223 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:12:08.472236 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.472362 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472373 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:12:08.472401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472442 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.472452 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472467 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:08.472492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.472534 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472558 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472568 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.472614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472671 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.472682 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472694 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:12:08.472715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.472742 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:12:08.472759 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472765 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:12:08.472779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472805 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.472811 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472821 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.472840 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.472846 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472856 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:08.472880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.472887 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472896 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:08.472914 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.472921 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472930 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:08.472943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.472970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.472981 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:12:08.473009 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473015 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.473028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473065 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.473072 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473081 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:12:08.473097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.473142 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:12:08.473157 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.473185 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473192 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.473201 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.473230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.473243 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473267 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.473274 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473282 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:12:08.473299 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.473305 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473314 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:12:08.473330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.473336 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473345 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:12:08.473361 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:08.473367 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473376 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:08.473392 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.473398 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473406 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:12:08.473422 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.473428 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473437 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:12:08.473453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.473459 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473468 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:08.473484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.473490 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473499 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:12:08.473515 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.473521 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473531 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:12:08.473547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.473553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473570 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.473601 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:08.473652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.473672 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473678 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:12:08.473714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.473774 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473791 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.473806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.473832 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.473848 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473855 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.473869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473909 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:08.473922 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473941 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:12:08.473958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.473974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.473984 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:12:08.474011 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:08.474041 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.474060 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:08.474070 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:12:08.474087 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:08.474094 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:08.474103 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:12:08.474130 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.474142 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:08.474158 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:12:08.474182 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:08.474220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.474249 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474258 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.474280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.474332 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.474375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.474384 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474393 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:08.474410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.474416 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474425 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:08.474437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.474472 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474487 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474495 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.474518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474560 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474593 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474610 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:12:08.474635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.474662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.474692 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.474726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474776 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474789 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474807 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.474886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474933 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.474946 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.474965 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:12:08.475011 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475022 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475037 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:12:08.475077 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.475089 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475106 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:12:08.475136 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475147 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475164 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:12:08.475192 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.475200 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475210 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:12:08.475227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475234 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475243 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:12:08.475259 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.475265 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475276 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:12:08.475295 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475301 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475310 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:08.475326 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475341 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:08.475354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.475396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.475413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475419 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:12:08.475432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475456 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475462 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475472 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:08.475488 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.475494 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475503 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:08.475526 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.475533 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475542 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:08.475559 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475565 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475596 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:08.475613 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.475620 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475629 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:08.475642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.475681 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.475717 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475723 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.475738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475763 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475770 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.475829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.475846 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475857 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:08.475867 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:12:08.475880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:08.475905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:12:08.475920 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475926 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:12:08.475941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475965 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.475972 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.475982 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:12:08.476008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.476033 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.476059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476065 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.476078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476101 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:08.476108 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476117 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:12:08.476129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.476152 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:12:08.476166 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476172 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:12:08.476185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.476214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476223 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.476235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.476258 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.476273 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476278 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.476291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476314 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476321 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476329 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:12:08.476342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.476355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.476364 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:12:08.476377 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476401 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476408 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476417 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476429 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.476456 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476480 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476486 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476495 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:12:08.476511 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476518 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476526 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:12:08.476542 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476549 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476557 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:12:08.476589 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476598 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476611 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:12:08.476629 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476636 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476645 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:12:08.476662 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:08.476668 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476677 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:12:08.476694 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:08.476706 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476716 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:12:08.476733 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:08.476740 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476763 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:12:08.476781 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.476787 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476797 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:12:08.476815 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476821 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476832 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:12:08.476849 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476856 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476865 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:12:08.476882 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476889 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476898 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:12:08.476915 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.476922 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.476931 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:12:08.476944 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.477026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.477071 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477081 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:12:08.477108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477153 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.477164 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:12:08.477203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.477247 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.477269 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477275 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.477288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477312 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.477320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477332 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:12:08.477344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.477368 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:12:08.477383 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.477402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477425 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.477432 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477441 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:12:08.477458 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.477464 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:08.477490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.477496 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477505 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:08.477522 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.477528 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477536 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:08.477549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.477602 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477616 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477622 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.477636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477660 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477667 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477677 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:12:08.477709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.477726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.477736 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.477751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477778 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477785 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.477839 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.477884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:08.477911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.477917 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477926 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:08.477943 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.477950 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.477959 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:12:08.477976 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.477995 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.478004 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:12:08.478020 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.478039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:08.478070 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478081 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.478099 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:12:08.478122 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:08.478129 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.478139 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:12:08.478151 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.478187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.478204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478213 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:12:08.478273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478299 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.478306 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478315 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:12:08.478332 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478338 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478347 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:12:08.478367 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478374 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478383 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:12:08.478399 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.478406 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478415 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:12:08.478444 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478455 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478473 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:12:08.478505 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478517 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478533 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:12:08.478561 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478571 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478597 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:12:08.478629 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.478641 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478659 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:12:08.478684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.478748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.478764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:12:08.478785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.478836 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:12:08.478894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.478918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.478938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:12:08.478965 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:08.478975 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:12:08.478992 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:12:08.479019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.479029 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:12:08.479052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.479092 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.479115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:08.479131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.479141 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:08.479150 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:12:08.479167 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.479173 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:12:08.479186 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:12:08.479216 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:08.479226 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:12:08.479244 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:12:08.479266 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.479272 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.479282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.479298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.479304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.479313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.479328 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.479334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.479343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.479363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.479369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:12:08.479379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.479395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.479401 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:12:08.479410 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.479426 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:08.479432 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:12:08.479441 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:12:08.479456 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.479462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.479471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.479487 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:08.479493 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:12:08.479501 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:12:08.479517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.479523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:12:08.479532 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.479548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.479554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:08.479563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.479590 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:08.479596 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:12:08.479606 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:12:08.479619 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:12:08.479653 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.479693 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:12:08.479728 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.479756 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:12:08.479783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.479809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:12:08.479836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.479863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:12:08.479902 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.479927 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:12:08.479953 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.479978 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:12:08.480016 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:12:08.480040 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:12:08.480065 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:12:08.480090 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:12:08.480115 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:12:08.480139 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:12:08.480164 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.480188 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:12:08.480213 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.480238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:12:08.480262 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.480287 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:12:08.480312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.480336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:12:08.480361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.480385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:08.480409 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.480434 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:08.480458 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.480483 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:12:08.480508 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.480532 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:08.480557 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.480595 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:12:08.480620 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.480646 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:12:08.480671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.480697 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:08.480749 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.480801 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:08.480846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.480892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.480917 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.480943 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.480967 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.480992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.481016 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.481041 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:12:08.481065 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:12:08.481089 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:12:08.481114 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.481139 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:12:08.481163 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.481187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.481211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.481236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:12:08.481260 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.481284 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:12:08.481309 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.481333 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:12:08.481357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.481383 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:12:08.481408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.481433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:08.481457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.481482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:12:08.481508 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481525 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481549 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.481573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481602 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481618 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481643 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.481668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.481791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.481913 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.481938 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.481963 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482002 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.482027 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482043 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482067 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.482091 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482107 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482131 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.482156 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482180 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.482205 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482229 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.482253 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482277 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.482301 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482325 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.482349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482389 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.482413 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482438 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.482463 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.482512 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482536 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.482560 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482585 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.482610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.482875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482907 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482937 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.482998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.483044 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483091 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.483137 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483235 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.483282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.483490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483577 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.483622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483725 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.483794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483844 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.483903 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483938 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.483969 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484011 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484058 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.484101 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484147 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:08.484194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484224 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.484341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.484549 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484603 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:12:08.484651 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484715 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.484765 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484813 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.484859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.484988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.485035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:12:08.485308 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485339 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485387 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.485429 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485453 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485470 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485495 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.485519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.485619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.485735 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485760 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.485785 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485811 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.485836 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485852 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485877 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.485902 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485918 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.485943 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.485968 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486006 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.486030 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.486079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.486127 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:08.486176 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486216 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:08.486240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486264 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.486288 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486313 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.486337 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486361 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.486385 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486409 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.486434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486496 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486578 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.486621 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486638 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486654 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.486735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486763 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.486788 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486820 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.486892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.486957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:08.487164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.487277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.487446 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487474 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:08.487505 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487536 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487575 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487607 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487725 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:08.487778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487828 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:08.487891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.487957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.488061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:08.488232 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488262 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:12:08.488292 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488318 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:08.488343 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:08.488394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488426 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.488493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:08.488636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:12:08.488678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.488743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.488794 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.488843 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.488904 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.488963 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.489008 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.489053 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.489097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.489141 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.489185 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.489230 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.489274 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.489318 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.489364 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.489408 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.489454 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.489498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.489542 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.489603 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.489649 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.489716 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.489765 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.489872 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.489987 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.490064 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.490110 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.490153 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.490197 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.490242 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.490287 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.490335 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.490379 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.490424 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.490477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.490522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.490566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.490630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.490691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.490745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.490795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.490894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.490942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.491021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.491067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.491116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.491160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.491227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.491283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.491328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.491385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.491472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.491556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.491653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.491723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.491795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.491892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.492006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.492096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.492142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.492189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.492232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.492276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.492321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.492366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.492415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.492458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.492504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.492556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.492622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.492684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.492740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.492789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.492836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.492884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.492932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.492992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.493050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.493093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.493137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.493181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.493224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.493269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.493314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.493358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.493404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.493448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.493492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.493558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.493620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.493740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.493794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.493846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.493892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.493959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.494006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.494062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.494108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.494153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.494202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.494245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.494290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.494341 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:12:08.494366 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.494422 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.494473 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.494524 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.494574 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.494639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.494711 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.494765 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.494819 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.494873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.494926 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.494994 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.495057 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.495107 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.495157 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.495206 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.495256 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.495324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.495384 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.495438 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.495502 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.495616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.495737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.495845 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.495948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.496082 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.496178 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.496277 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.496374 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.496469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.496563 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.496692 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.496807 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.496885 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.496993 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:12:08.497029 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.497109 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.497181 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.497282 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.497380 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.497475 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.497568 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.497646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.497773 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.497893 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.498015 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.498115 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.498209 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.498302 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.498360 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.498411 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.498461 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.498512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.498562 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.498612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.498661 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.498733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.498785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.498838 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.498889 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.498941 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.499006 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.499056 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.499106 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.499157 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.499206 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.499256 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.499306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.499359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.499457 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:12:08.499479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.499526 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.499575 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.499621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.499666 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.499732 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.499780 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.499826 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.499917 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.500023 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.500110 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.500169 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.500220 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.500312 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.500397 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.500488 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.500579 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.500670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.500776 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.500875 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.500948 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.501058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.501104 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.501149 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.501193 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.501238 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.501285 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.501329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.501375 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.501446 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.501492 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.501538 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.501582 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.501628 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.501694 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:12:08.501722 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.501772 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.501822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.501871 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.501928 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.501989 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.502036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:08.502083 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:08.502130 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:08.502176 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.502224 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.502271 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.502318 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.502364 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.502411 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.502457 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.502504 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.502550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.502624 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.502743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.502839 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.502899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.502949 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.503011 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.503058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.503105 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:08.503152 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.503198 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.503257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.503312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.503359 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.503407 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.503454 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.503502 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.503552 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:12:08.503569 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:12:08.503623 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:12:08.503673 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:12:08.503733 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:12:08.503761 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:12:08.503791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.503872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.503889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.503904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.503918 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.503931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.503940 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:08.503947 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:08.503955 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:08.503964 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.503978 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.504004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.504018 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.504033 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504044 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.504051 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.504060 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.504067 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.504075 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.504082 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504089 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504096 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.504104 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.504113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.504127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.504140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:08.504152 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.504165 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.504179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.504192 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.504206 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.504220 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.504233 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.504246 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.504258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.504276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.504290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.504304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.504318 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.504333 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.504346 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:08.504360 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:08.504375 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:08.504388 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.504402 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.504416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.504442 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.504456 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504470 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.504492 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.504506 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.504519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.504533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.504545 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504573 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.504587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.504601 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.504615 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.504629 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:08.504643 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.504657 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.504670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.504680 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.504708 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.504717 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.504724 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.504737 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.504764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.504780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.504793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.504806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.504819 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.504828 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.504835 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:08.504842 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:08.504849 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:08.504856 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.504863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.504869 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.504876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.504883 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504890 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.504896 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.504903 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.504910 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.504916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.504927 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504934 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.504943 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.504949 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.504956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.504963 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.504970 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:08.504976 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.504995 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.505002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.505008 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.505015 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.505021 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.505027 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.505033 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.505040 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:08.505048 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:08.505062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:08.505068 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:08.505075 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:08.505081 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:08.505087 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:08.505095 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:08.505101 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:08.505108 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:08.505114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:08.505120 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:08.505127 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.505133 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.505139 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:08.505146 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:08.505152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:08.505159 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:08.505165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.505183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:08.505191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:08.505197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:08.505204 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:08.505212 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:08.505223 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:08.505231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:08.505238 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:08.505244 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:08.505251 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:08.505258 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:08.505264 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:08.505271 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:08.505278 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:08.505352 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:12:08.505362 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:08.505367 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:08.505371 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:08.505377 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:12:08.505381 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:12:08.505386 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:12:08.505395 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:12:08.505403 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:12:08.505436 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505442 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:08.505455 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:12:08.505476 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:12:08.505482 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:12:08.505487 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:12:08.505490 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:12:08.505495 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:08.505505 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:08.505511 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:08.505516 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:08.505525 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505533 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:08.505538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:12:08.505561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.505569 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:08.505574 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.505601 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:12:08.505607 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:12:08.505611 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:12:08.505615 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:12:08.505619 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:12:08.505623 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:12:08.505628 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:08.505632 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:12:08.505638 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185849" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:08.505648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:08.505654 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:08.505658 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:08.505665 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505670 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:08.505674 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:08.505717 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:12:08.505724 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505729 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505735 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505739 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:08.505749 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:12:08.505758 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:08.505762 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:08.505767 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:12:08.505773 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "185849" 2019-08-18 23:12:08.505780 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:08.505785 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:08.505790 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:08.505796 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:08.505801 wsdl: in serializeType: returning: 185849 2019-08-18 23:12:08.505808 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:12:08.505815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:08.505819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:08.505823 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:12:08.505828 wsdl: in serializeType: returning: 185849 2019-08-18 23:12:08.505833 wsdl: serializeRPCParameters returning: 185849 2019-08-18 23:12:08.505846 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=185849 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:12:08.505851 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:12:08.505857 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5573"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:12:08.505871 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:12:08.505877 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=185849 2019-08-18 23:12:08.505886 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:12:08.505960 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:12:08.505899 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:12:08.505910 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:12:08.505915 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:12:08.505920 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:12:08.505924 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:12:08.505931 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:08.505941 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:08.505948 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:12:08.505954 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:12:08.505967 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:12:08.505977 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:12:08.505997 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:12:08.513961 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:12:08.513992 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:12:08.514003 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:12:08.514009 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:12:08.514014 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:08.514019 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:08.514023 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:12:08.514030 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:12:08.514035 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:12:08.514058 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:12:08.524120 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:12:08.524139 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:12:08.524145 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:08.524155 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:12:08.524161 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:12:08.524166 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:12:08.524172 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:12:08.524179 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:12:08.524185 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:12:08.524190 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:11:57 GMT 2019-08-18 23:12:08.524196 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:12:08.524201 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:12:08.524207 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:12:08.524215 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:12:08.524239 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:12:08.524249 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:12:08.524258 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:12:08.524263 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:12:08.524268 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:12:08.524298 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:12:08.524310 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:12:08.524315 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:12:08.524334 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:08.524340 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:11:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:12:08.524371 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:12:08.524381 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:12:08.524400 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:12:08.524405 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:12:08.524510 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:12:08.524610 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:12:08.524617 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:12:08.524625 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:12:08.524636 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:12:08.524659 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:12:08.524726 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:12:08.524747 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:12:08.524758 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:12:08.524766 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:12:08.524770 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:12:08.524776 nusoap_client: detail =