Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 58.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31219435242031F Model turbiny: S1AG
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: VM
 Silnik: HR394HPT
JR T1581
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:53:52.377926 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:53:52.377994 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:52.378014 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:53:52.378036 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:52.378049 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:53:52.378061 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:53:52.378077 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:53:52.378090 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:52.378100 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:52.378113 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:52.378125 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:53:52.378142 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:53:52.378151 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:53:52.378158 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:53:52.378166 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:53:52.378172 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:53:52.378189 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:52.378208 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:52.378220 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:53:52.378228 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:53:52.378238 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:53:52.378251 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:53:52.378265 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:53:52.386056 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:53:52.386094 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:53:52.386116 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:53:52.386128 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:52.386138 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:52.386146 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:53:52.386155 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:53:52.386202 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:53:52.402169 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:53:52.402208 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:53:52.402220 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:52.402230 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:53:52.402240 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:53:52.402249 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:53:52.402258 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:53:52.402267 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:53:52.402276 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:53:52.402285 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:37 GMT 2019-04-25 13:53:52.402295 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:53:52.402303 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:53:52.402312 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:53:52.402327 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:53:52.402383 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:53:52.402413 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 13:53:52.410070 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:52.410118 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:52.417681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:52.418017 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:52.418078 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:52.418102 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 13:53:52.425369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:52.425462 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:53:52.425626 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:52.425694 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:53:52.425731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:52.425771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:52.425787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:53:52.426013 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:52.426065 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:52.426157 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:52.426175 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:53:52.433193 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:52.433222 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 13:53:52.433356 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:52.433534 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:52.433556 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:52.433570 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-04-25 13:53:52.433693 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 13:53:52.433759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:53:52.434514 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 13:53:52.434531 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:53:52.434537 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:53:52.434569 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:53:52.434605 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:53:52.434619 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:53:52.434626 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:53:52.434644 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:53:52.434662 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:53:52.434840 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:53:52.434854 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:53:52.434899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.434907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:53:52.434925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.434954 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.434962 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.434976 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:52.434996 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435003 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435013 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:52.435028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.435067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.435082 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.435104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435130 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.435137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435148 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:53:52.435160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.435186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:53:52.435201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:53:52.435219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435243 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435250 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435259 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:52.435297 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435304 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435314 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:52.435332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435351 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435362 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:53:52.435375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.435417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.435436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:53:52.435458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435483 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.435490 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:53:52.435513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.435539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:53:52.435554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:53:52.435574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435599 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435606 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435616 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:52.435634 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435641 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435663 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:52.435680 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.435687 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435696 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:53:52.435725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.435732 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.435753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.435789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.435803 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.435823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.435910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.435925 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435936 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:52.435946 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:53:52.435957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.435971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:52.435980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:53:52.435995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436000 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:53:52.436013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.436056 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436067 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:52.436114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.436161 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.436187 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436194 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.436208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436234 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.436245 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436255 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:53:52.436268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.436320 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:53:52.436336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436342 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:53:52.436356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.436398 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436414 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.436428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.436454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.436469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436476 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.436489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436514 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.436521 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436532 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:53:52.436544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.436570 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:53:52.436585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436591 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:53:52.436605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436630 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.436637 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436647 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:52.436665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.436672 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.436694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.436723 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:53:52.436738 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436744 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.436758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.436789 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436799 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:53:52.436812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.436837 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:53:52.436852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436858 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:53:52.436872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.436903 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436925 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:52.436944 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.436952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.436973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.436992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437002 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:53:52.437017 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437023 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.437040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437065 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.437072 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437081 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:53:52.437094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437118 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:53:52.437133 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437139 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:53:52.437152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.437183 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437192 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.437205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437229 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:53:52.437243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437249 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.437262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437308 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.437316 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:53:52.437339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437365 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:53:52.437380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437386 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:53:52.437401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.437438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.437461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437486 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.437511 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437517 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.437531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437556 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.437563 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437573 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:53:52.437586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437623 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:53:52.437638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437644 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:53:52.437658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437682 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.437689 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437698 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:53:52.437711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437735 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.437750 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437756 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.437769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437802 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.437809 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:53:52.437831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:53:52.437870 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437875 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:53:52.437888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437912 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.437918 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437928 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:53:52.437940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.437964 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.437979 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.437985 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.437998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438021 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.438028 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438038 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:53:52.438051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.438075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:53:52.438089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438095 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:53:52.438108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438132 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.438138 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438148 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:53:52.438165 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.438172 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438181 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:53:52.438194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.438222 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.438237 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438243 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.438257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438300 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.438307 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438318 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:53:52.438331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.438357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:53:52.438372 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438378 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:52.438392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438424 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.438432 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438442 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.438455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.438480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.438504 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438510 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.438523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438548 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.438555 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438566 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:52.438578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.438604 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:52.438619 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438625 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:53:52.438638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438663 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:52.438670 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438680 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:53:52.438693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.438730 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.438745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438751 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.438764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438799 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.438857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.438873 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:52.438905 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:53:52.438917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:52.438941 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:52.438955 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438962 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:53:52.438975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.438997 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:52.439004 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439044 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:53:52.439069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.439109 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.439125 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439131 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.439145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439178 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.439232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.439247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439257 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:52.439267 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:53:52.439298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:52.439323 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:52.439370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439379 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:53:52.439396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439432 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.439440 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439451 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:53:52.439469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.439476 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:53:52.439513 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.439520 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439530 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:52.439548 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.439554 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439564 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:52.439581 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.439588 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439598 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:53:52.439615 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.439622 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439631 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:53:52.439649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.439668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.439690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.439815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.439846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439856 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.439881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.439935 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.439956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:53:52.439979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.440019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:53:52.440051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440061 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:53:52.440085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440127 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.440139 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440155 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:53:52.440185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.440266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440308 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.440432 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.440460 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440481 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:52.440543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.440603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.440629 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440639 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.440686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440777 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.440798 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:53:52.440840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.440878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:53:52.440901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440910 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:52.440931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.440977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.440991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.441022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.441057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.441088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441096 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.441116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.441161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:52.441194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.441229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:52.441250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441259 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:52.441297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441344 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.441355 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441382 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:53:52.441412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.441423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441442 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.441526 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.441538 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441554 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:52.441575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.441625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.441650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441659 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.441697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441746 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.441760 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:52.441806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.441844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:52.441867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441875 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.441896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441963 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.441976 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.441994 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:52.442027 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.442039 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442063 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:52.442134 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.442148 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442165 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:52.442207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.442218 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442235 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:52.442265 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.442283 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442301 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:52.442333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.442416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.442444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.442478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442522 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:53:52.442576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.442600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.442619 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.442645 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442721 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442734 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.442846 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.442902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.442947 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.442957 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.442972 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:53:52.443004 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.443017 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443038 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:53:52.443069 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.443080 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443095 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:53:52.443130 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.443152 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443167 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:53:52.443194 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:52.443203 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443218 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:53:52.443244 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.443254 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443289 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.443318 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.443328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443344 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.443371 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.443382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443398 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:52.443428 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.443438 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443453 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:52.443474 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.443583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.443617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443657 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.443667 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443682 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:52.443710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.443721 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443736 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:52.443762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.443772 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443787 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:52.443826 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.443836 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443851 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:53:52.443870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.443925 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.443948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.443957 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.443978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.444016 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.444041 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:53:52.444061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.444083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.444098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.444119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444160 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.444250 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.444308 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444322 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:52.444349 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444360 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444375 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:53:52.444401 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.444411 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444438 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:52.444466 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.444476 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444492 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:53:52.444519 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.444528 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444543 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:52.444581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.444592 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444606 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:52.444632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444642 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.444683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444693 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444708 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:53:52.444727 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444734 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444743 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:53:52.444760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444776 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:52.444807 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444815 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444826 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:52.444839 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.444897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.444916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.444923 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.444937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.444964 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.444971 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.444981 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:52.444998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.445018 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.445046 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445052 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445063 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:52.445080 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.445087 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445097 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.445110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.445148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.445185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445210 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445217 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:53:52.445240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.445255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.445265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.445285 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445327 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445335 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.445387 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445428 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.445437 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445447 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:52.445465 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445472 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445482 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:53:52.445504 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.445511 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445522 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:52.445539 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.445546 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445661 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:53:52.445688 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.445695 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:52.445736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.445743 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445752 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:52.445769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445781 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445791 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.445809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445816 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445825 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:53:52.445842 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445848 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445858 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:53:52.445875 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.445882 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445891 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:53:52.445908 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445914 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445924 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:52.445941 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.445947 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.445956 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:52.445969 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.446038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.446054 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446081 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446088 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446097 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446109 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.446137 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446162 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.446168 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446177 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:53:52.446194 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.446200 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446209 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:53:52.446225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.446255 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446292 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:53:52.446324 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.446332 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446342 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:53:52.446360 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.446366 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446380 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:53:52.446397 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.446408 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446432 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:52.446451 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.446458 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446468 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:53:52.446485 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.446492 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446502 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:53:52.446519 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.446526 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446536 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:53:52.446553 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.446560 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446583 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:52.446600 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.446606 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:52.446633 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.446639 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446649 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:53:52.446666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.446672 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.446699 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.446717 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446727 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:53:52.446740 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.446821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446827 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:53:52.446843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446866 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.446872 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446882 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:52.446893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.446918 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446932 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446937 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.446950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446974 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.446980 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.446990 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:53:52.447002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.447025 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:53:52.447039 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447046 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:53:52.447059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.447088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.447114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.447120 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447129 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:52.447145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.447151 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447160 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:52.447176 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.447182 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447191 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:53:52.447203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.447237 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:53:52.447251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447257 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.447277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447316 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.447323 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447332 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:53:52.447345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.447370 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:53:52.447383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.447414 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447422 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.447446 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447459 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.447476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.447490 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447516 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.447523 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447533 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:53:52.447551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.447558 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447568 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:53:52.447598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.447605 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447614 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:53:52.447631 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:52.447637 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447646 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:53:52.447663 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.447669 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447679 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:53:52.447696 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.447702 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447711 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:53:52.447741 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.447748 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447757 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:52.447773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.447779 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447788 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:53:52.447804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.447811 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447820 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:53:52.447836 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.447842 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.447863 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:52.447909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.447925 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447931 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:53:52.447944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.447974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.447983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.447995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.448018 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.448033 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448038 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.448052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448075 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:52.448082 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448092 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:53:52.448104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.448128 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:53:52.448140 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:52.448164 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.448170 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:52.448180 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:53:52.448196 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:52.448202 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:52.448211 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:53:52.448228 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.448234 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:52.448243 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:53:52.448255 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:52.448282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.448298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448304 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.448318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.448348 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.448374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.448380 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448389 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:52.448410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.448417 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448439 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:52.448452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.448484 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448499 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448505 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.448518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448542 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:53:52.448572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.448586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.448596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.448610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448636 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448643 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448652 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.448694 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448718 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.448725 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448734 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:53:52.448751 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.448757 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:53:52.448784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.448790 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448800 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:53:52.448816 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.448823 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448832 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:53:52.448848 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.448854 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448877 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:53:52.448936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.448947 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448959 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:53:52.448979 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.448987 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.448997 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:53:52.449019 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.449027 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.449037 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:52.449055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.449062 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.449072 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:52.449085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.449175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.449217 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449227 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:53:52.449252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449286 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.449295 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449305 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:52.449323 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.449329 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449339 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:52.449356 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.449362 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449372 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:52.449389 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.449395 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449410 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:52.449429 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.449435 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449445 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:52.449457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.449498 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.449513 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449519 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.449533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449556 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449562 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.449619 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.449635 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449645 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:52.449655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:53:52.449667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:52.449690 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:53:52.449705 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449711 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:53:52.449725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449748 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.449755 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449764 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:53:52.449777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.449801 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.449816 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449822 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.449835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449858 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:52.449865 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449874 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:53:52.449887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.449910 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:53:52.449924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449930 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:53:52.449943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.449973 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.449983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.449995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.450018 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.450033 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450039 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.450053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450077 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450084 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450093 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:53:52.450106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.450130 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:53:52.450143 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450170 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450177 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450187 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450214 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.450228 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450253 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450260 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450270 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:53:52.450298 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450305 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450315 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:53:52.450332 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450338 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450348 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:53:52.450365 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450371 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450381 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:53:52.450398 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450407 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450418 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:53:52.450436 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:52.450442 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450452 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:53:52.450468 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:52.450475 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450484 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:53:52.450501 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:52.450507 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450516 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:53:52.450533 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.450539 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450548 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:53:52.450565 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450571 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450580 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:53:52.450597 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450603 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450613 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:53:52.450630 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450636 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450645 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:53:52.450662 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450668 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450677 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:53:52.450690 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.450761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.450779 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450784 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:53:52.450799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450823 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.450829 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450838 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:53:52.450851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.450874 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.450888 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450893 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.450906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450929 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.450936 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450945 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:53:52.450957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.450971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.450981 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:53:52.450994 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451000 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.451013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451036 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451042 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451052 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:53:52.451068 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.451075 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451084 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:52.451100 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.451106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:52.451132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451138 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451147 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:52.451159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.451193 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.451225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451249 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451255 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451265 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:53:52.451282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.451307 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.451320 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451348 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451354 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451363 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.451407 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.451454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451463 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:52.451480 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.451487 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:52.451513 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451520 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451529 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:53:52.451546 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.451552 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451562 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:53:52.451579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451585 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:52.451611 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451617 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451626 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:53:52.451643 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:52.451650 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451659 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:53:52.451671 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.451721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.451738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451744 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:53:52.451758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451781 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.451787 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451797 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:53:52.451839 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451846 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451856 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:53:52.451873 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451879 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451888 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:53:52.451904 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.451910 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451919 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:53:52.451936 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451942 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451951 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:53:52.451967 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.451974 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.451983 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:53:52.451999 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.452027 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452046 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:53:52.452078 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.452089 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452101 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:53:52.452114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.452169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.452184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452191 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:53:52.452207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452230 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.452236 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:53:52.452258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.452288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:53:52.452304 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:52.452310 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:53:52.452322 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:53:52.452337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452342 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:53:52.452355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.452395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:52.452415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.452438 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:52.452449 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:53:52.452466 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.452473 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:53:52.452484 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:53:52.452499 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:52.452505 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:53:52.452515 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:53:52.452531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.452537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.452547 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.452563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.452570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.452579 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.452595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.452601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.452611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.452627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.452633 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:53:52.452643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.452659 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.452665 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:53:52.452675 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.452691 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:52.452697 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:53:52.452707 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:53:52.452735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.452741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.452751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.452766 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:52.452772 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:53:52.452781 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:53:52.452832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.452843 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:53:52.452859 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.452886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.452897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:52.452913 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.452941 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:52.452951 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:53:52.452966 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:53:52.452984 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:53:52.453037 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.453084 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:53:52.453126 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.453153 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:53:52.453182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.453208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:53:52.453232 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.453257 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:53:52.453288 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.453313 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:53:52.453338 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:53:52.453362 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:53:52.453387 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:53:52.453419 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:53:52.453459 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:53:52.453485 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:53:52.453511 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.453536 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:53:52.453562 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.453587 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:53:52.453612 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.453637 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:53:52.453662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.453687 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:53:52.453725 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.453750 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:52.453775 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.453799 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:52.453824 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.453848 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:52.453872 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.453898 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:53:52.453923 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.453947 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:53:52.453974 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.453999 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:52.454023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.454048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:52.454074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.454098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.454123 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.454147 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.454172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.454197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.454221 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.454245 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:53:52.454269 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:53:52.454299 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:53:52.454324 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.454348 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:53:52.454373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.454457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.454484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.454509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:53:52.454535 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.454560 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:53:52.454586 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.454611 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:53:52.454636 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.454662 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:53:52.454747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.454796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:52.454847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.454895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:53:52.454943 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.454972 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455015 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.455060 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455100 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455130 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455177 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.455222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.455433 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455482 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.455549 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455609 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.455654 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455689 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455738 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.455796 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455826 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455872 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.455921 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.455967 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.456013 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456061 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.456119 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.456208 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456267 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.456322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456353 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456400 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.456449 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.456579 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456632 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.456682 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456741 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.456789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.456966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.457075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457116 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457143 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457187 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.457232 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457283 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.457340 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457407 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.457509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.457697 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.457851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457919 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.457956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.457992 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458029 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.458067 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458090 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458114 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458137 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458176 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.458213 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458249 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:52.458304 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.458441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.458628 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458666 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:53:52.458704 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458753 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.458790 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.458864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458910 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.458970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.459006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:53:52.459243 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459266 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459322 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.459360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459384 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459408 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459460 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.459499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459524 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.459661 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459698 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.459747 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459784 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.459820 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459843 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459879 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.459916 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459939 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.459975 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.460012 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460048 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.460086 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460122 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.460159 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460196 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.460233 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460269 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:52.460325 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:52.460438 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.460516 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460556 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.460605 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460643 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.460681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.460905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460927 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.460986 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.461023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461061 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.461098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461121 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.461217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:52.461407 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461444 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.461585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461656 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.461745 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461782 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:52.461819 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461842 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461865 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461888 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461925 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:52.461962 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.461999 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:52.462070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462099 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462116 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462141 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.462170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:52.462302 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462328 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:53:52.462353 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462378 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:52.462407 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:52.462473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.462590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:52.462741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:53:52.462766 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.462820 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.462867 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.462913 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.462957 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.463001 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.463046 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.463090 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.463139 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.463183 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.463228 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.463292 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.463338 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.463385 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.463453 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.463501 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.463561 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.463608 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.463656 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.463703 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.463762 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.463813 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.463864 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.463907 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.463950 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.463994 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.464037 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.464082 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.464128 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.464178 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.464222 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.464267 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.464325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.464370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.464421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.464480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.464526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.464574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.464620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.464666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.464768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.464816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.464865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.464908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.464996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.465041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.465086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.465130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.465174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.465219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.465263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.465314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.465360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.465415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.465479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.465525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.465570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.465615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.465725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.465803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.465856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.465904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.465948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.465993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.466046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.466091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.466136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.466181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.466224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.466268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.466319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.466364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.466413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.466472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.466519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.466565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.466610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.466657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.466703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.466760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.466804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.466863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.466910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.466957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.467018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.467070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.467121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.467168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.467215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.467285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.467345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.467397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.467455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.467522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.467618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.467675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.467731 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:53:52.467758 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.467833 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.467886 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.467953 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.468007 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.468061 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.468114 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.468168 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.468250 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.468330 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.468388 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.468448 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.468503 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.468556 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.468610 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.468664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.468734 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.468799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.468849 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.468899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.468949 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.469000 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.469050 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.469099 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.469149 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.469199 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.469256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.469326 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.469379 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.469451 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.469505 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.469558 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.469631 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:53:52.469654 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.469707 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.469770 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.469820 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.469870 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.469920 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.469970 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.470021 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.470071 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.470122 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.470172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.470300 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.470360 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.470423 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.470546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.470613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.470665 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.470731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.470782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.470833 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.470883 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.470933 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.470983 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.471033 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.471083 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.471134 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.471184 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.471234 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.471304 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.471357 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.471416 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.471484 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.471546 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:53:52.471581 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.471629 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.471676 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.471736 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.471780 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.471825 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.471870 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.471914 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.471959 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.472004 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.472049 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.472094 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.472139 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.472184 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.472229 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.472293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.472354 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.472408 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.472458 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.472506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.472554 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.472603 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.472663 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.472721 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.472767 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.472811 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.472856 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.472900 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.472945 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.472989 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.473033 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.473079 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.473131 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:53:52.473151 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.473197 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.473307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.473369 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.473445 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.473496 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:52.473546 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:52.473607 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:52.473656 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.473745 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.473808 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.473857 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.473905 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.473968 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.474018 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.474068 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.474118 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.474181 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.474229 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.474297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.474349 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.474400 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.474454 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.474504 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:52.474555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.474604 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.474709 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.474761 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.474818 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.474873 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.474961 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.475012 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.475063 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:53:52.475080 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:53:52.475109 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:53:52.475135 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:53:52.475161 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:53:52.475186 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:53:52.475217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.475231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.475239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.475247 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.475254 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.475262 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:52.475270 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:52.475283 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:52.475303 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.475311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.475318 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.475326 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.475333 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475341 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.475348 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.475356 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.475363 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.475370 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.475392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.475402 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.475413 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.475420 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:52.475428 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.475449 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.475456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.475464 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.475471 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.475479 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.475486 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.475494 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.475502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.475510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.475519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.475527 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.475534 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.475542 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:52.475550 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:52.475558 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:52.475565 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.475586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.475594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.475601 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.475608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475615 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.475622 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.475629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.475637 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.475644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.475666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.475673 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.475680 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.475687 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:52.475694 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.475701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.475708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.475727 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.475785 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.475813 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.475835 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.475843 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.475851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.475859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.475868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.475875 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.475882 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.475893 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:52.475900 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:52.475907 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:52.475914 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.475920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.475926 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.475933 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.475940 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.475967 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.475980 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.475992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.476005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.476017 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.476029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.476041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.476053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.476067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.476079 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.476092 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:52.476104 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.476116 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.476128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.476140 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.476152 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.476175 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.476187 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.476197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.476210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:52.476222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.476233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:52.476244 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:52.476255 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:52.476266 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:52.476284 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:52.476308 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:52.476320 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:52.476332 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:52.476344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:52.476356 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:52.476369 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.476382 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.476393 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:52.476405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:52.476417 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:52.476440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.476453 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:52.476465 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:52.476477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:52.476489 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:52.476502 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:52.476514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:52.476526 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:52.476538 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:52.476550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:52.476562 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:52.476573 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:52.476585 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:52.476597 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:52.476609 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:52.476712 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:53:52.476727 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:52.476763 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:52.476774 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:52.476785 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:53:52.476792 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:53:52.476800 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:53:52.476813 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:53:52.476827 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:53:52.476890 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.476902 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:52.476923 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:53:52.476971 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:53:52.476982 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:53:52.476988 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:53:52.476994 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:53:52.477002 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:52.477017 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:52.477027 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:52.477034 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:52.477047 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.477061 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:52.477068 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:53:52.477101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.477115 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:52.477123 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.477158 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:53:52.477167 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:53:52.477174 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:53:52.477179 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:53:52.477186 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:53:52.477192 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:53:52.477199 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:52.477206 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:53:52.477215 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:52.477231 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:52.477241 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:52.477248 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:52.477257 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.477266 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:52.477291 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:52.477330 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:53:52.477341 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.477348 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.477356 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.477363 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:52.477377 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:53:52.477389 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:52.477396 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:52.477403 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:53:52.477413 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148022" 2019-04-25 13:53:52.477437 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:52.477444 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:52.477453 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:52.477462 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:52.477469 wsdl: in serializeType: returning: 148022 2019-04-25 13:53:52.477480 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:53:52.477491 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:52.477497 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:52.477504 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:53:52.477512 wsdl: in serializeType: returning: 148022 2019-04-25 13:53:52.477519 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148022 2019-04-25 13:53:52.477835 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148022 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:53:52.477842 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:53:52.477849 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4479"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:53:52.477862 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:53:52.477868 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148022 2019-04-25 13:53:52.477877 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:53:52.477945 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:53:52.477888 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:53:52.477898 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:53:52.477903 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:53:52.477907 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:53:52.477911 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:53:52.477918 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:52.477927 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:52.477934 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:53:52.477939 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:53:52.477952 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:53:52.477960 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:53:52.477967 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:53:52.485847 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:53:52.485862 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:53:52.485871 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:53:52.485877 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:53:52.485882 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:52.485887 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:52.485891 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:53:52.485894 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:53:52.485899 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:53:52.485925 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:53:52.495521 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:53:52.495538 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:53:52.495544 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:52.495550 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:53:52.495555 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:53:52.495572 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:53:52.495578 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:53:52.495583 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:53:52.495592 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:53:52.495597 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:37 GMT 2019-04-25 13:53:52.495603 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:53:52.495608 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:53:52.495613 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:53:52.495620 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:53:52.495641 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:53:52.495650 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:53:52.495658 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:53:52.495662 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:53:52.495667 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:53:52.495694 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:53:52.495704 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:53:52.495709 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:53:52.495725 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:52.495731 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:53:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:53:52.495753 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:53:52.495762 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:53:52.495781 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:53:52.495787 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:53:52.495871 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:53:52.495953 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:53:52.495959 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:53:52.495967 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:53:52.495976 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:53:52.495997 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:53:52.496049 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:53:52.496072 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:53:52.496084 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:53:52.496092 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:53:52.496096 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:53:52.496100 nusoap_client: detail =