Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 58.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31219435242031F Model turbiny: S1AG
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: VM
 Silnik: HR394HPT
JR T1581
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Jun 2020 02:36:57 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-05 04:36:58.047868 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-05 04:36:58.047981 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:36:58.048002 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-05 04:36:58.048018 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:36:58.048027 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-05 04:36:58.048038 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-05 04:36:58.048054 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-05 04:36:58.048063 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:36:58.048068 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:36:58.048076 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 04:36:58.048084 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 04:36:58.048094 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 04:36:58.048101 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 04:36:58.048105 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 04:36:58.048109 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 04:36:58.048113 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-05 04:36:58.048127 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:36:58.048280 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:36:58.048291 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 04:36:58.048297 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-05 04:36:58.048306 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-05 04:36:58.048317 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 04:36:58.048325 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 04:36:58.055325 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 04:36:58.055376 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 04:36:58.055395 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-05 04:36:58.055404 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:36:58.055411 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:36:58.055417 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 04:36:58.055422 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-05 04:36:58.055479 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-05 04:36:58.076092 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-05 04:36:58.076183 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-05 04:36:58.076199 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 04:36:58.076206 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 04:36:58.076213 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 04:36:58.076218 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 04:36:58.076224 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 04:36:58.076239 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 04:36:58.076250 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 04:36:58.076259 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 02:36:57 GMT 2020-06-05 04:36:58.076268 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 04:36:58.076276 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-05 04:36:58.076284 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 04:36:58.076352 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-05 04:36:58.076393 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-05 04:36:58.076430 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-05 04:36:58.082513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.082592 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.082624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.082732 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.089401 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-05 04:36:58.089479 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.089517 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.089532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.089620 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 04:36:58.089653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.095970 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.096041 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.096060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.096127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.096306 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.096335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.096380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.096576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.096684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.096707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.102893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103002 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-05 04:36:58.103054 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.103099 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.103125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.103200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.103346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.103519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103661 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-06-05 04:36:58.103690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.103763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103863 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.103886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.103964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.109663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.109693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.109750 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.109809 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 04:36:58.109854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.109872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.109924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.109948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 04:36:58.109979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.110000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.110039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 04:36:58.110053 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-06-05 04:36:58.110063 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 04:36:58.110069 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-05 04:36:58.110202 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-05 04:36:58.110245 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 04:36:58.110262 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 04:36:58.110270 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 04:36:58.110292 wsdl: got WSDL URL 2020-06-05 04:36:58.110297 wsdl: Parse WSDL 2020-06-05 04:36:58.110792 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-05 04:36:58.110812 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-05 04:36:58.110882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.110892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-05 04:36:58.110914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.110945 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.110956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.110971 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:36:58.110996 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111004 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111014 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:36:58.111033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.111078 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.111094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.111118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111145 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.111152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111163 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-05 04:36:58.111176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.111203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-05 04:36:58.111219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-05 04:36:58.111239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111264 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111280 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:36:58.111298 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111305 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111314 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:36:58.111331 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111338 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111347 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 04:36:58.111360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.111393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.111408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-05 04:36:58.111436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111462 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.111470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-05 04:36:58.111493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.111519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-05 04:36:58.111533 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-05 04:36:58.111553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111578 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111585 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111594 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:36:58.111612 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111618 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111628 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:36:58.111644 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.111651 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111660 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 04:36:58.111677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.111684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111694 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.111706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.111743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.111758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.111779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111803 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.111872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.111888 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111900 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.111910 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-05 04:36:58.111922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:36:58.111947 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 04:36:58.111962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.111968 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-05 04:36:58.111988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112013 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.112020 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112030 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:36:58.112043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.112068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.112082 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112088 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.112102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112125 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112132 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.112187 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.112203 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112214 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.112223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-05 04:36:58.112236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:36:58.112259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-05 04:36:58.112273 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112279 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-05 04:36:58.112293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112317 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.112324 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112334 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 04:36:58.112351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.112358 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112368 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 04:36:58.112384 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.112391 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112400 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 04:36:58.112417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.112429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.112453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.112489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.112503 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.112528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112554 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.112561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-05 04:36:58.112584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.112609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 04:36:58.112623 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112629 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-05 04:36:58.112642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112666 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.112673 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112682 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:36:58.112695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.112720 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.112734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112740 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.112753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112779 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.112786 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112795 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-05 04:36:58.112808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.112833 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-05 04:36:58.112847 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112853 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-05 04:36:58.112867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.112897 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.112919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.112945 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.112959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.112965 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.112978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113002 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.113008 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-05 04:36:58.113030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-05 04:36:58.113069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113075 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-05 04:36:58.113088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113112 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.113118 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113127 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:36:58.113144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.113151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113159 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.113172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113200 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-05 04:36:58.113214 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113220 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.113233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113257 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.113264 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113273 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-05 04:36:58.113286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113310 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-05 04:36:58.113324 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113330 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-05 04:36:58.113343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113366 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.113373 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113382 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:36:58.113399 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.113406 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113415 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.113433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113462 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-05 04:36:58.113477 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113483 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.113496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.113527 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113536 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-05 04:36:58.113549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113573 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-05 04:36:58.113587 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113593 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-05 04:36:58.113606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113629 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.113635 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113645 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.113658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113682 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-05 04:36:58.113696 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113701 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.113714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113738 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.113744 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113754 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-05 04:36:58.113767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113791 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-05 04:36:58.113806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113813 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-05 04:36:58.113826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113849 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.113856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113866 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.113879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.113904 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.113918 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113924 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.113937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113961 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.113968 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.113977 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-05 04:36:58.113990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114014 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 04:36:58.114029 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114035 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-05 04:36:58.114048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114072 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.114078 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114088 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 04:36:58.114100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.114138 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114144 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.114157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114181 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.114188 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114197 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-05 04:36:58.114210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 04:36:58.114249 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114255 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-05 04:36:58.114268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114292 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.114298 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114308 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 04:36:58.114320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114345 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.114366 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114372 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.114385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114409 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.114416 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114431 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-05 04:36:58.114444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114469 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 04:36:58.114484 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114489 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-05 04:36:58.114503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114526 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.114533 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114543 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-05 04:36:58.114561 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.114568 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114577 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-05 04:36:58.114590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114618 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.114632 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114638 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.114652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114675 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.114684 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114693 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-05 04:36:58.114706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114732 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 04:36:58.114746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114752 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 04:36:58.114765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.114796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114806 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.114818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114843 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.114862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114868 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.114881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114905 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.114911 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114921 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 04:36:58.114934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.114958 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:36:58.114972 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.114978 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-05 04:36:58.114991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115016 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:36:58.115022 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115032 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 04:36:58.115044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.115068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.115082 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115088 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.115101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115124 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115130 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.115187 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.115203 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115213 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.115223 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-05 04:36:58.115235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:36:58.115259 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:36:58.115273 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115280 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-05 04:36:58.115293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115318 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:36:58.115325 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115334 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 04:36:58.115347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.115371 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.115386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115391 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.115405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115446 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.115514 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.115530 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.115556 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-05 04:36:58.115568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:36:58.115592 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-05 04:36:58.115607 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115613 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-05 04:36:58.115627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115653 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:36:58.115660 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115669 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 04:36:58.115682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.115707 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.115722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115728 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.115741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115764 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115771 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.115826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.115842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.115863 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-05 04:36:58.115875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:36:58.115899 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:36:58.115913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-05 04:36:58.115932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115956 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.115963 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.115972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-05 04:36:58.115989 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.115996 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-05 04:36:58.116022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116029 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116039 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:36:58.116055 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.116062 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116071 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 04:36:58.116087 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.116094 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116103 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 04:36:58.116120 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.116126 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116135 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-05 04:36:58.116152 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.116158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.116180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.116227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.116241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116247 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.116261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116285 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-05 04:36:58.116314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.116338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-05 04:36:58.116353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116359 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-05 04:36:58.116372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116395 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116441 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116456 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 04:36:58.116476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.116510 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116516 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116531 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 04:36:58.116545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.116579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.116593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116600 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.116613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116637 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-05 04:36:58.116667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.116693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-05 04:36:58.116708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 04:36:58.116728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116751 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116758 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.116780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.116805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.116819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116825 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.116839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116863 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116870 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 04:36:58.116893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.116917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:36:58.116933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116939 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-05 04:36:58.116952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.116983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.116993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.117010 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.117016 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117026 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-05 04:36:58.117042 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.117049 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117058 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-05 04:36:58.117075 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.117082 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117091 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-05 04:36:58.117107 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.117113 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117122 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-05 04:36:58.117136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.117176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.117191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117197 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.117210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117240 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-05 04:36:58.117262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.117287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 04:36:58.117301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 04:36:58.117320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117344 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117351 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117361 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 04:36:58.117378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117384 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.117410 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117417 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117432 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 04:36:58.117446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.117478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.117492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.117512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117543 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 04:36:58.117565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.117590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:36:58.117604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.117623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117648 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.117654 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117664 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:36:58.117680 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117687 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117696 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:36:58.117712 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.117719 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117728 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:36:58.117746 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.117753 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117762 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 04:36:58.117786 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.117793 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117802 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:36:58.117814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.117855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.117870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117876 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.117889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117914 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.117921 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117930 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 04:36:58.117943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.117957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.117967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.117981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118009 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118016 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118026 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.118067 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.118099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.118125 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.118132 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118141 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-05 04:36:58.118158 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.118164 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118173 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-05 04:36:58.118203 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.118211 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118220 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 04:36:58.118238 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.118245 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118254 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-05 04:36:58.118272 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:36:58.118279 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118290 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-05 04:36:58.118307 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118314 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118323 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.118341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118348 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.118380 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118387 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118403 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-05 04:36:58.118439 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118448 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118459 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:36:58.118478 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118485 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118495 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:36:58.118508 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.118589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.118616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118642 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.118649 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118684 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:36:58.118706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118713 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118723 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 04:36:58.118753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.118761 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118770 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 04:36:58.118787 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.118794 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118803 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 04:36:58.118816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.118854 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.118888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118912 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.118919 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-05 04:36:58.118941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.118956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.118966 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.118979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119006 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119022 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.119064 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119089 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.119096 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119105 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 04:36:58.119122 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119128 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 04:36:58.119154 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.119161 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119170 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 04:36:58.119186 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.119193 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119202 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 04:36:58.119219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.119226 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 04:36:58.119252 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.119259 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119268 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 04:36:58.119284 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119291 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119300 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.119317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119323 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119332 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 04:36:58.119348 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119355 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119364 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 04:36:58.119380 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119395 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:36:58.119412 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119418 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119435 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:36:58.119448 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.119515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.119533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.119557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119585 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119592 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119602 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:36:58.119620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.119627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.119654 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.119660 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119670 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:36:58.119687 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.119694 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119704 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.119717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.119767 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119782 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.119802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119825 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119832 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119842 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-05 04:36:58.119855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.119870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.119880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.119893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119920 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119936 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.119966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.119979 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120004 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.120011 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120020 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 04:36:58.120037 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120043 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120052 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 04:36:58.120068 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.120075 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120084 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 04:36:58.120100 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.120107 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120116 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 04:36:58.120132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120139 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 04:36:58.120165 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120172 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120181 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 04:36:58.120197 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.120229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120235 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120244 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 04:36:58.120261 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120267 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120276 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 04:36:58.120293 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120300 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120309 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-05 04:36:58.120326 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120332 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120341 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:36:58.120358 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120365 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120374 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:36:58.120386 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.120460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.120479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120515 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120522 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120532 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.120583 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120610 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.120617 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120627 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-05 04:36:58.120645 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.120652 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120662 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-05 04:36:58.120679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.120686 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120695 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 04:36:58.120712 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120726 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120735 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-05 04:36:58.120766 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120773 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120782 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-05 04:36:58.120798 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120804 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120814 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 04:36:58.120830 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.120836 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120845 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-05 04:36:58.120861 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120868 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120877 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-05 04:36:58.120893 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120899 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120909 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-05 04:36:58.120925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120931 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120940 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 04:36:58.120957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120963 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.120974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 04:36:58.120990 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.120996 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.121005 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-05 04:36:58.121022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.121028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.121037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.121054 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.121060 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.121069 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-05 04:36:58.121081 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.121147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.121166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121172 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-05 04:36:58.121186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121210 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.121217 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121226 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 04:36:58.121239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.121264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.121279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121285 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.121298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121323 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.121330 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121339 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-05 04:36:58.121352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.121376 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 04:36:58.121390 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121396 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-05 04:36:58.121409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.121463 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.121492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.121505 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121515 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 04:36:58.121532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.121539 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121549 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 04:36:58.121571 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.121578 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121587 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 04:36:58.121601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.121638 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-05 04:36:58.121653 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121660 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.121674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121699 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.121707 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121717 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-05 04:36:58.121730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.121758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.121769 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-05 04:36:58.121782 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.121812 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-05 04:36:58.121819 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.121829 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-05 04:36:58.121841 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.121857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.121871 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.121895 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.121902 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.121911 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-05 04:36:58.121928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.121935 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.121944 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-05 04:36:58.121961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.121968 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.121977 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-05 04:36:58.121994 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 04:36:58.122000 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122009 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 04:36:58.122025 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.122032 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122051 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-05 04:36:58.122068 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.122075 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122084 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-05 04:36:58.122101 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.122107 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122116 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:36:58.122133 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.122139 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122148 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-05 04:36:58.122164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.122171 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122180 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-05 04:36:58.122196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.122203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.122224 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-05 04:36:58.122274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.122291 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122297 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-05 04:36:58.122316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122340 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.122347 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.122373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.122398 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.122413 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122419 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.122445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122484 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:36:58.122491 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122502 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-05 04:36:58.122515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.122541 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-05 04:36:58.122558 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-05 04:36:58.122596 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.122603 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 04:36:58.122613 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-05 04:36:58.122631 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:36:58.122638 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-05 04:36:58.122648 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-05 04:36:58.122665 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.122672 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 04:36:58.122681 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-05 04:36:58.122695 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-05 04:36:58.122719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.122754 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.122774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.122809 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122822 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.122840 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.122847 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122856 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 04:36:58.122873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.122880 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122889 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 04:36:58.122901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.122934 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.122948 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122954 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.122968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.122991 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.122998 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123008 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-05 04:36:58.123021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.123045 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.123058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123088 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123095 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123104 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.123146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123170 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123179 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123188 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-05 04:36:58.123206 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123212 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123222 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-05 04:36:58.123239 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.123245 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123254 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 04:36:58.123270 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123277 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123286 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-05 04:36:58.123303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.123309 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123318 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 04:36:58.123334 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123341 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123349 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-05 04:36:58.123366 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.123373 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123382 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-05 04:36:58.123398 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123405 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123418 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 04:36:58.123446 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123467 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123478 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 04:36:58.123491 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.123537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.123558 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123565 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-05 04:36:58.123580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123610 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123617 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123627 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:36:58.123644 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.123651 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123661 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:36:58.123678 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.123685 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123694 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:36:58.123721 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123728 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123750 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 04:36:58.123768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.123774 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123783 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:36:58.123796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.123835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.123849 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123855 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.123873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123896 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123902 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.123959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.123975 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.123986 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.123996 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-05 04:36:58.124008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 04:36:58.124031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 04:36:58.124045 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124052 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-05 04:36:58.124065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124088 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.124095 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124104 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-05 04:36:58.124117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124142 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.124156 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124162 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.124180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124205 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 04:36:58.124212 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124222 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-05 04:36:58.124234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124259 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-05 04:36:58.124273 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124280 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-05 04:36:58.124294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.124324 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124333 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 04:36:58.124350 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.124357 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124366 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 04:36:58.124382 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.124389 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124398 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-05 04:36:58.124410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124472 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.124487 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124493 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.124511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124537 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.124544 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124558 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-05 04:36:58.124573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124599 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 04:36:58.124614 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124621 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-05 04:36:58.124634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.124666 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.124689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124714 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.124729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.124766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124791 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124798 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124807 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-05 04:36:58.124820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.124835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124845 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 04:36:58.124858 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124883 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124890 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124899 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124912 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.124941 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124965 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.124972 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.124982 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-05 04:36:58.124998 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125005 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125014 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-05 04:36:58.125031 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125038 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125047 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-05 04:36:58.125064 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125071 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125085 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-05 04:36:58.125103 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125110 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125119 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-05 04:36:58.125136 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:36:58.125142 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125152 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-05 04:36:58.125168 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:36:58.125175 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125184 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-05 04:36:58.125200 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 04:36:58.125207 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125216 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-05 04:36:58.125232 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.125239 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125248 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-05 04:36:58.125264 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125270 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125287 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-05 04:36:58.125304 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125311 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125320 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-05 04:36:58.125336 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125342 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125351 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-05 04:36:58.125367 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125374 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125383 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-05 04:36:58.125396 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.125483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.125505 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125511 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-05 04:36:58.125526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125559 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125567 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125577 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.125595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.125602 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125612 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.125625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.125659 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.125675 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125681 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.125695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125726 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125746 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125756 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-05 04:36:58.125769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.125784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.125794 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-05 04:36:58.125806 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125831 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125838 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125848 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.125890 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125914 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.125921 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125930 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-05 04:36:58.125947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.125954 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125963 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 04:36:58.125980 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.125986 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.125995 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-05 04:36:58.126012 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 04:36:58.126018 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.126027 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-05 04:36:58.126043 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.126050 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.126059 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-05 04:36:58.126075 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 04:36:58.126082 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.126091 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-05 04:36:58.126107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.126113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.126122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.126135 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-05 04:36:58.126175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.126192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126198 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-05 04:36:58.126212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126235 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.126242 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126251 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.126268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.126275 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126284 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.126297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.126329 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.126344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126350 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-05 04:36:58.126363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126386 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.126406 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126443 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-05 04:36:58.126457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.126487 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-05 04:36:58.126502 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126509 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-05 04:36:58.126523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126548 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.126558 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126570 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.126588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.126595 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126605 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.126618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.126647 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.126662 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126668 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.126868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126895 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.126902 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126911 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-05 04:36:58.126924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.126949 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 04:36:58.126964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.126970 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.126983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127006 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.127013 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127023 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 04:36:58.127040 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.127046 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127055 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 04:36:58.127068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127095 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.127110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127116 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.127133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127164 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127174 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 04:36:58.127187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127211 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.127228 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127255 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127262 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127271 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127314 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.127344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.127370 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:36:58.127377 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127386 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 04:36:58.127401 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.127419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:36:58.127492 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-05 04:36:58.127499 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:36:58.127509 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-05 04:36:58.127523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 04:36:58.127539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127556 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-05 04:36:58.127584 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.127591 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-05 04:36:58.127601 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 04:36:58.127618 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.127626 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-05 04:36:58.127635 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 04:36:58.127649 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-05 04:36:58.127668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127683 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127690 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-05 04:36:58.127704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127750 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.127757 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-05 04:36:58.127780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127804 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.127818 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127824 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.127837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127860 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.127867 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127876 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-05 04:36:58.127889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.127914 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 04:36:58.127928 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127934 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.127948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127971 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.127978 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.127987 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-05 04:36:58.128004 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.128010 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128023 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 04:36:58.128040 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.128047 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128056 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 04:36:58.128074 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128080 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128089 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 04:36:58.128102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.128137 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128152 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128158 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.128171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128195 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128201 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128211 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-05 04:36:58.128223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.128247 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.128260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128290 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128297 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128306 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.128348 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.128378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 04:36:58.128404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.128411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 04:36:58.128447 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128467 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128477 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-05 04:36:58.128495 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.128502 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128512 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 04:36:58.128529 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128545 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 04:36:58.128568 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128576 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128586 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 04:36:58.128603 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 04:36:58.128610 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128620 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-05 04:36:58.128633 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.128672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.128688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128696 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-05 04:36:58.128720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128758 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.128765 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128775 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-05 04:36:58.128791 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128798 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128807 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-05 04:36:58.128823 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128830 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128843 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-05 04:36:58.128860 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.128866 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128883 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-05 04:36:58.128901 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128907 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128916 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-05 04:36:58.128933 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128939 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128948 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-05 04:36:58.128965 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.128971 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.128980 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 04:36:58.128996 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.129003 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129012 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 04:36:58.129024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.129075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.129089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129096 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-05 04:36:58.129113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129137 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.129144 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-05 04:36:58.129167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.129191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 04:36:58.129207 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 04:36:58.129213 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-05 04:36:58.129223 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-05 04:36:58.129238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129244 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-05 04:36:58.129257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.129298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 04:36:58.129314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.129324 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 04:36:58.129334 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-05 04:36:58.129350 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.129356 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-05 04:36:58.129366 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-05 04:36:58.129381 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 04:36:58.129387 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-05 04:36:58.129401 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-05 04:36:58.129418 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.129435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.129446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.129477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.129484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.129494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.129510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.129517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.129526 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.129543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.129551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-05 04:36:58.129564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.129581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.129588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-05 04:36:58.129598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.129615 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:36:58.129621 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-05 04:36:58.129631 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-05 04:36:58.129647 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.129654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.129663 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.129680 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 04:36:58.129687 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-05 04:36:58.129697 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-05 04:36:58.129713 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.129722 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-05 04:36:58.129732 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.129761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.129767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-05 04:36:58.129782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.129798 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 04:36:58.129805 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-05 04:36:58.129814 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-05 04:36:58.129831 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.129837 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.129846 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.129862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.129869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 04:36:58.129879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.129890 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-05 04:36:58.129921 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.129949 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-05 04:36:58.129975 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.130000 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-05 04:36:58.130026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.130051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 04:36:58.130076 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.130101 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-05 04:36:58.130127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.130152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 04:36:58.130178 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.130203 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-05 04:36:58.130227 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.130252 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-05 04:36:58.130277 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-05 04:36:58.130302 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-05 04:36:58.130327 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-05 04:36:58.130352 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-05 04:36:58.130377 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-05 04:36:58.130401 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-05 04:36:58.130458 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.130487 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 04:36:58.130513 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.130539 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 04:36:58.130572 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.130599 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 04:36:58.130625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.130651 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 04:36:58.130678 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.130704 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:36:58.130730 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.130770 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:36:58.130795 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.130820 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-05 04:36:58.130845 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.130870 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-05 04:36:58.130895 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.130920 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-05 04:36:58.130945 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.130970 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-05 04:36:58.130995 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.131021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:36:58.131047 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.131072 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 04:36:58.131098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.131123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 04:36:58.131153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.131178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.131203 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.131228 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.131253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.131278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.131302 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.131327 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 04:36:58.131352 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-05 04:36:58.131377 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-05 04:36:58.131402 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.131438 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-05 04:36:58.131465 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.131489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.131515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.131540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 04:36:58.131565 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.131592 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-05 04:36:58.131617 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.131642 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 04:36:58.131667 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.131693 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 04:36:58.131726 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.131751 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-05 04:36:58.131776 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.131802 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-05 04:36:58.131827 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.131852 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 04:36:58.131882 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.131908 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.131933 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.131958 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 04:36:58.131983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.132008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 04:36:58.132032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.132057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 04:36:58.132083 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132100 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132124 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.132150 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132166 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132183 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132207 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.132233 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.132330 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132355 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.132380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.132484 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132513 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132538 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132563 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132588 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132604 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132629 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132654 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132670 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132695 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132719 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132744 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132769 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132795 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.132821 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132846 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132871 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132896 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.132920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132937 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.132961 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.132986 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.133035 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133060 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.133085 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133110 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.133135 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.133184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.133335 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133352 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133368 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.133437 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133464 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.133489 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133506 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133523 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133539 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133556 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133581 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.133607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133666 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.133694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.133823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.133925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.133996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.134021 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134046 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.134084 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134101 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134133 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134158 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.134182 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134206 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:36:58.134231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.134312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.134429 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134456 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 04:36:58.134711 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134729 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134745 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134771 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.134819 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134843 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.134868 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134884 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134910 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.134935 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134951 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.134976 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.135001 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135017 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135042 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:36:58.135067 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135083 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135108 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.135132 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.135181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135212 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135228 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.135277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:36:58.135453 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135469 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135507 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.135534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135551 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135567 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135593 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.135618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135652 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.135720 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135745 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.135771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.135881 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135906 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.135931 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.135955 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.135980 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136000 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136025 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.136051 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136067 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136092 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.136116 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136141 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.136166 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136191 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.136215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136240 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.136265 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136290 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.136314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136330 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136355 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 04:36:58.136379 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136404 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.136435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.136485 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136525 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.136550 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136575 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.136601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.136757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.136852 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136877 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.136916 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136933 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136950 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136966 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.136983 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137008 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.137034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.137119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 04:36:58.137252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.137354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137391 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.137462 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137487 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 04:36:58.137526 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137543 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137560 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137576 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137602 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 04:36:58.137627 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137654 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 04:36:58.137680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137697 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137713 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.137765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 04:36:58.137891 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137919 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 04:36:58.137945 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137962 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.137978 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138006 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 04:36:58.138034 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138059 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 04:36:58.138084 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138100 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138125 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.138149 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138165 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138190 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 04:36:58.138214 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138230 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138255 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:36:58.138279 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138296 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138321 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 04:36:58.138345 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 04:36:58.138394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.138511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 04:36:58.138658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 04:36:58.138685 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.138740 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.138802 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.138849 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.138895 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.138941 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.138986 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.139031 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.139077 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.139122 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.139168 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.139212 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.139257 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.139301 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.139346 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.139392 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.139457 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.139506 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.139552 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.139598 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.139646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.139693 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.139752 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.139798 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.139844 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.139912 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.139962 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.140007 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.140051 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.140095 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.140139 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.140186 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.140232 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.140278 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.140327 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.140371 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.140436 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.140483 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.140531 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.140578 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.140626 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.140682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.140741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.140787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.140838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.140934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.140982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.141030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.141076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.141123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.141169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.141215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.141259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.141304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.141349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.141393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.141446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.141517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.141564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.141623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.141669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.141714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.141761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.141805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.141851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.141897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.141946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.141995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.142053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.142098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.142143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.142186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.142233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.142278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.142325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.142374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.142419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.142470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.142530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.142576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.142621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.142667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.142720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.142766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.142812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.142858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.142917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.142964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.143008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.143053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.143098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.143144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.143421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.143477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.143522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.143567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.143627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.143673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.143719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.143765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.143810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.143855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.143928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.143975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.144020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.144066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.144112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.144161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.144210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.144254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.144298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.144342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.144391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.144443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.144490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.144537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.144587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.144631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.144675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.144720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.144782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.144833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.144882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.144937 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 04:36:58.144964 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.145024 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.145093 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.145145 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.145197 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.145253 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.145305 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.145361 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.145413 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.145471 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.145522 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.145573 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.145624 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.145676 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.145728 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.145779 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.145830 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.146171 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.146223 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.146274 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.146325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.146378 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.146435 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.146487 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.146539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.146590 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.146640 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.146692 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.146747 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.146799 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.146850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.146900 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.146951 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.147003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.147053 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.147105 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.147156 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.147208 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.147259 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.147310 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.147361 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.147420 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 04:36:58.147449 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.147502 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.147553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.147605 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.147656 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.147708 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.147759 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.147811 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.147867 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.147920 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.147972 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.148022 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.148073 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.148125 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.148177 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.148229 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.148280 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.148332 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.148388 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.148446 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.148498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.148549 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.148601 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.148653 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.148704 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.148755 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.148807 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.148858 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.148914 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.148970 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.149023 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.149075 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.149126 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.149178 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.149231 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.149282 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.149334 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.149386 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.149443 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.149495 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.149547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.149605 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-05 04:36:58.149627 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.149675 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.149769 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.149818 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.149902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.149954 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.150001 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.150047 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.150093 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.150144 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.150191 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.150237 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.150284 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.150330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.150376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.150422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.150474 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.150521 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.150567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.150613 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.150659 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.150705 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.150751 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.150798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.150843 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.150889 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.150934 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.150980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.151026 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.151072 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.151117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.151168 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.151215 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.151262 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.151308 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.151355 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.151401 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.151452 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.151498 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.151549 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.151595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.151648 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-05 04:36:58.151669 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.151718 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.151766 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.151814 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.151862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.151909 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.151957 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.152005 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 04:36:58.152052 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 04:36:58.152100 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 04:36:58.152148 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.152201 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.152249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.152297 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.152345 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.152393 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.152463 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.152514 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.152564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.152614 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.152664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.152727 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.152776 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.152823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.152871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.152919 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.152967 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.153015 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 04:36:58.153063 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.153111 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.153158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.153207 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.153266 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.153315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.153364 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.153412 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.153466 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.153514 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.153562 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.153610 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.153658 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.153708 wsdl: current service: Service1 2020-06-05 04:36:58.153725 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-05 04:36:58.153754 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-05 04:36:58.153780 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-05 04:36:58.153806 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-05 04:36:58.153835 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-05 04:36:58.153856 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.153872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.153881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.153889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.153897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.153910 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.153918 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.153925 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:36:58.153933 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:36:58.153940 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:36:58.153948 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.153955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.153963 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.153970 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.153978 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.153985 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.153993 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.154001 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.154015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.154023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154030 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.154037 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154045 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.154060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.154067 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.154075 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:36:58.154082 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.154089 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.154097 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.154105 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.154112 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.154120 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.154127 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.154135 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.154142 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.154150 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154157 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.154165 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.154172 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.154180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.154189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.154196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.154204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.154211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.154218 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.154225 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.154232 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:36:58.154239 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:36:58.154247 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:36:58.154254 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.154261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.154268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.154276 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.154283 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154290 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154301 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.154309 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154316 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.154323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.154331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154338 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.154345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.154368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.154375 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.154382 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:36:58.154389 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.154396 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.154404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.154412 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.154419 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.154431 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.154439 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.154446 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.154453 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.154461 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154468 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.154479 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.154487 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.154495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.154504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.154511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.154519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.154526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.154534 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.154540 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.154547 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:36:58.154553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:36:58.154560 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:36:58.154568 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.154575 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.154582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.154589 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.154597 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154604 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154611 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.154618 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154625 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.154632 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.154639 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154646 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.154653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.154673 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.154683 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.154691 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:36:58.154698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.154704 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.154711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.154719 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.154726 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.154732 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.154739 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.154746 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.154752 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.154759 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154766 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.154772 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.154779 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.154786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 04:36:58.154794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 04:36:58.154801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 04:36:58.154808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 04:36:58.154815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.154821 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 04:36:58.154828 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 04:36:58.154834 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 04:36:58.154841 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 04:36:58.154848 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 04:36:58.154854 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 04:36:58.154861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 04:36:58.154868 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 04:36:58.154874 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 04:36:58.154881 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154888 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154895 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 04:36:58.154902 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 04:36:58.154909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 04:36:58.154916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 04:36:58.154922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154929 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 04:36:58.154935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 04:36:58.154942 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.154949 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 04:36:58.154955 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 04:36:58.154962 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 04:36:58.154969 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 04:36:58.154975 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 04:36:58.154982 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 04:36:58.154988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 04:36:58.154995 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 04:36:58.155003 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 04:36:58.155010 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 04:36:58.155016 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 04:36:58.155022 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 04:36:58.155029 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 04:36:58.155039 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 04:36:58.155046 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 04:36:58.155053 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 04:36:58.155060 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 04:36:58.155338 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-05 04:36:58.155349 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 04:36:58.155354 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 04:36:58.155359 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 04:36:58.155366 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-05 04:36:58.155370 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 04:36:58.155375 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 04:36:58.155385 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-05 04:36:58.155394 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 04:36:58.155460 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155468 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 04:36:58.155487 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 04:36:58.155511 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-05 04:36:58.155517 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-05 04:36:58.155522 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-05 04:36:58.155526 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-05 04:36:58.155531 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 04:36:58.155546 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:36:58.155553 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:36:58.155558 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:36:58.155568 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155578 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 04:36:58.155583 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-05 04:36:58.155611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.155622 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 04:36:58.155627 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.155654 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 04:36:58.155660 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-05 04:36:58.155664 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-05 04:36:58.155668 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-05 04:36:58.155672 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-05 04:36:58.155676 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-05 04:36:58.155680 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-05 04:36:58.155685 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 04:36:58.155689 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-05 04:36:58.155700 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 04:36:58.155712 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:36:58.155719 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:36:58.155724 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 04:36:58.155730 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155735 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 04:36:58.155740 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 04:36:58.155767 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 04:36:58.155774 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155778 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155785 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155789 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 04:36:58.155801 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 04:36:58.155809 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155814 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:36:58.155819 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 04:36:58.155826 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148022" 2020-06-05 04:36:58.155833 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155837 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:36:58.155841 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155851 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155857 wsdl: in serializeType: returning: 148022 2020-06-05 04:36:58.155863 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 04:36:58.155870 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155874 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:36:58.155878 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 04:36:58.155884 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-05 04:36:58.155891 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155895 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 04:36:58.155906 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155910 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 04:36:58.155915 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-05 04:36:58.155920 wsdl: in serializeType: returning: 148022PLN 2020-06-05 04:36:58.155925 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148022PLN 2020-06-05 04:36:58.155946 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148022PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-05 04:36:58.155951 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-05 04:36:58.155957 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9283"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-05 04:36:58.155971 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-05 04:36:58.155977 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148022PLN 2020-06-05 04:36:58.156040 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-05 04:36:58.156127 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-05 04:36:58.156058 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 04:36:58.156070 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 04:36:58.156076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 04:36:58.156081 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 04:36:58.156085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 04:36:58.156093 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:36:58.156104 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:36:58.156114 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 04:36:58.156119 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 04:36:58.156149 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-05 04:36:58.156160 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 04:36:58.156169 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 04:36:58.162739 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 04:36:58.162755 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 04:36:58.162766 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-05 04:36:58.162772 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-05 04:36:58.162777 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 04:36:58.162783 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 04:36:58.162787 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 04:36:58.162791 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 04:36:58.162796 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-05 04:36:58.162827 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-05 04:36:58.171887 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-05 04:36:58.171906 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-05 04:36:58.171912 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 04:36:58.171918 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 04:36:58.171923 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 04:36:58.171929 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 04:36:58.171935 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 04:36:58.171940 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 04:36:58.171949 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 04:36:58.171956 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 02:36:57 GMT 2020-06-05 04:36:58.171962 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 04:36:58.171968 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-05 04:36:58.171973 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 04:36:58.171982 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-05 04:36:58.172007 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-05 04:36:58.172018 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-05 04:36:58.172028 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 04:36:58.172033 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-05 04:36:58.172038 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-05 04:36:58.172070 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 04:36:58.172083 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 04:36:58.172089 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 04:36:58.172118 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 04:36:58.172128 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Jun 2020 02:36:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-05 04:36:58.172159 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-05 04:36:58.172223 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-05 04:36:58.172289 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-05 04:36:58.172298 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-05 04:36:58.172466 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-05 04:36:58.172578 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-05 04:36:58.172584 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-05 04:36:58.172594 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-05 04:36:58.172608 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 04:36:58.172633 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-05 04:36:58.172689 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-05 04:36:58.172719 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 04:36:58.172732 nusoap_client: got fault 2020-06-05 04:36:58.172741 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-05 04:36:58.172746 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-05 04:36:58.172751 nusoap_client: detail =