Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 58.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31219435242031F Model turbiny: S1AG
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: VM
 Silnik: HR394HPT
JR T1581
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:23:08 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:23:21.449903 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:23:21.449953 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:21.449971 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:23:21.449987 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:21.449997 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:23:21.450004 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:23:21.450018 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:23:21.450032 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:21.450042 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:21.450055 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:23:21.450068 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:23:21.450086 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:23:21.450095 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:23:21.450102 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:23:21.450113 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:23:21.450128 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:23:21.450160 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:21.450179 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:21.450193 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:23:21.450202 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:23:21.450211 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:23:21.450228 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:23:21.450241 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:23:21.456399 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:23:21.456431 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:23:21.456449 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:23:21.456464 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:21.456473 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:21.456481 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:23:21.456488 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:23:21.456523 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:23:21.472430 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:23:21.472493 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:23:21.472506 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:21.472516 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:23:21.472526 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:23:21.472542 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:23:21.472552 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:23:21.472563 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:23:21.472581 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:23:21.472591 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:23:08 GMT 2019-10-21 14:23:21.472602 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:23:21.472611 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:23:21.472622 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:23:21.472638 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:23:21.472722 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:23:21.472755 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:23:21.478772 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:21.478873 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:21.478892 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-21 14:23:21.484629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:21.484987 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:23:21.485128 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:23:21.485202 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-21 14:23:21.490640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.490992 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.491650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.496755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.496821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:21.496853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.496894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.496919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.496950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497330 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.497980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498040 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 14:23:21.498073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:21.498100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:23:21.498285 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:23:21.498310 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 14:23:21.498326 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:23:21.498336 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:23:21.498476 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:23:21.498530 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:23:21.498552 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:23:21.498565 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:23:21.498590 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:23:21.498601 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:23:21.498851 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:23:21.498873 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:23:21.498947 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.498963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:23:21.498998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499056 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.499072 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499101 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:21.499143 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.499156 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499176 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:21.499206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.499275 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.499304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499315 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.499346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499397 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.499411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:23:21.499456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.499509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:23:21.499540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:23:21.499580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499630 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.499644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499664 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:21.499708 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.499722 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499742 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:21.499776 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.499789 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499807 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:21.499834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.499900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.499931 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.499944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:23:21.499972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500019 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.500033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500053 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:23:21.500080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.500128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:23:21.500158 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:23:21.500196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500242 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.500255 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500275 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:21.500312 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.500326 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500345 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:21.500377 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.500390 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500407 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:21.500441 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.500455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500475 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.500503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.500576 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.500606 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500619 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.500648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500697 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.500835 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.500872 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500894 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:21.500914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:23:21.500938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.500965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:21.500987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:23:21.501015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:23:21.501060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501111 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.501123 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501142 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:23:21.501174 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.501187 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501207 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:23:21.501243 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.501256 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501274 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:23:21.501308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.501321 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.501365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.501435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.501465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.501506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501558 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.501572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501592 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:23:21.501620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.501670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:23:21.501707 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501719 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:23:21.501747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.501809 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501827 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:21.501853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.501901 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.501930 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.501942 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.501971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502019 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.502032 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502056 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:23:21.502083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.502132 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:23:21.502162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502174 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:23:21.502199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.502259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.502304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.502353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.502381 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502393 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.502418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502466 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.502480 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502499 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:23:21.502527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.502720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:23:21.502753 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502765 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:23:21.502792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502845 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.502858 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502877 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:21.502912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.502925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.502943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.502968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.503027 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:23:21.503057 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503068 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.503094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503144 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.503157 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503175 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:23:21.503200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.503251 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:23:21.503281 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503293 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:23:21.503320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503366 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.503379 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503398 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:21.503433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.503446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.503493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.503554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:23:21.503583 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503595 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.503623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503673 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.503686 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503712 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:23:21.503739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.503789 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:23:21.503817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503827 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:23:21.503865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503914 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.503927 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503947 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.503973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.503999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.504021 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:23:21.504050 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504062 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.504088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504134 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.504148 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:23:21.504193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.504241 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:23:21.504270 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504282 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:23:21.504308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.504370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504389 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.504416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.504464 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.504494 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504506 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.504534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504584 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.504598 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504618 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:23:21.504645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.504695 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:23:21.504734 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504747 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:23:21.504773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504821 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.504834 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504855 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:23:21.504880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.504930 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.504959 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.504970 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.504994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505045 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.505058 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505078 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:23:21.505104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.505153 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:23:21.505181 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505192 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:23:21.505217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505266 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.505279 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505298 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:23:21.505323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.505371 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.505400 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505412 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.505439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505490 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.505503 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505523 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:23:21.505551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.505601 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:23:21.505630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:23:21.505669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505722 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.505736 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505755 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:23:21.505789 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.505801 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505818 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:23:21.505845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.505901 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.505930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.505943 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.505969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506017 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.506030 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506050 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:23:21.506077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.506124 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:23:21.506155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506166 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:21.506192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.506257 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.506298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.506345 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.506372 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506383 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.506411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506465 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.506478 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506498 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:21.506525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.506573 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:21.506603 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506616 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:23:21.506644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506692 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:21.506712 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506732 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:23:21.506758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.506809 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.506838 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506850 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.506875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506918 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506929 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.506955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.507043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.507078 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507099 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:21.507120 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:23:21.507144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:21.507191 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:21.507220 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507232 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:23:21.507259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507306 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:21.507319 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507338 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:21.507365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.507415 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.507445 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507457 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.507484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507531 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507543 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.507656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.507689 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:21.507739 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:23:21.507765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:21.507813 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:23:21.507841 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507853 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:23:21.507882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507931 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:21.507944 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.507963 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:23:21.507990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.508037 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.508064 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508076 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.508103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508148 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508160 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.508271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.508306 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508326 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:21.508347 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:23:21.508373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:21.508423 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:21.508451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508464 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:23:21.508490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.508552 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:23:21.508602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.508615 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:23:21.508667 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.508680 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508707 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:23:21.508742 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.508755 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508774 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:21.508808 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.508821 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508838 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:23:21.508870 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.508883 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508902 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:23:21.508935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.508947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.508965 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.508991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.509087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.509119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509131 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.509159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509210 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.509223 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:23:21.509269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.509316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:23:21.509345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509357 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:23:21.509382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509428 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.509440 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509459 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:23:21.509493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.509505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.509558 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.509570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509589 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:21.509615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.509676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.509712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509726 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.509753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509801 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.509814 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509833 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:23:21.509858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.509906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:23:21.509934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.509947 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:21.509974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.510037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510056 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.510083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.510133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.510162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510173 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.510199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510246 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.510260 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:21.510305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.510352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:21.510381 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510394 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:23:21.510420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510466 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.510480 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510499 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:23:21.510533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.510545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510562 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.510596 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.510609 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510629 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:21.510653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.510724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.510754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510767 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.510796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510846 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.510859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:23:21.510906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.510955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:21.510984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.510995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.511022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511070 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.511083 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511101 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:21.511132 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.511146 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511165 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:21.511200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.511212 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511231 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:21.511266 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.511279 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511297 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:21.511330 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.511342 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511360 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:21.511387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.511464 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.511493 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.511534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511583 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.511597 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511616 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:23:21.511643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.511672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.511694 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.512036 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512094 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512108 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512127 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.512211 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.512271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.512322 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.512335 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512355 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:23:21.512389 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.512402 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512421 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:23:21.512455 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.512468 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512487 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:23:21.512521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.512533 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512551 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:23:21.512584 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:21.512597 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512614 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:23:21.512645 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.512656 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512672 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.512707 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.512720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.512775 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.512787 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512805 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:23:21.512837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.512848 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512867 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:21.512902 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.512914 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.512933 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:21.512958 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.513094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.513135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513181 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.513194 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513212 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:21.513247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.513260 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513280 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:21.513315 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.513328 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513347 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:21.513382 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.513395 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513420 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:23:21.513447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.513518 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.513586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513637 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513650 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:23:21.513696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.513733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.513753 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.513781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513834 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513847 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513893 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.513950 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.513997 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.514009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514029 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:21.514061 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514073 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514091 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:23:21.514123 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.514136 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514155 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:21.514191 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.514204 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514223 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:23:21.514257 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.514270 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514289 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:21.514329 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.514343 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514361 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:21.514395 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514407 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514426 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.514461 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514473 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514492 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:23:21.514523 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514535 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514554 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:23:21.514589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514602 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514620 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:21.514653 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514665 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514684 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:21.514717 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.514819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.514853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.514866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.514892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.514942 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.514956 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.514976 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:21.515011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.515024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.515077 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.515090 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515109 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:21.515142 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.515155 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515172 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.515199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.515271 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.515339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515388 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515401 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:23:21.515447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.515474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.515494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.515519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515570 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515628 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.515682 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515740 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.515753 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515772 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:21.515808 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.515821 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515841 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:23:21.515875 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.515888 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515907 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:23:21.515941 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.515955 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.515974 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:23:21.516008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.516021 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516039 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:21.516074 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.516086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516104 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:21.516137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.516149 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.516201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.516213 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516231 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:23:21.516264 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.516276 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516295 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:23:21.516329 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516341 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516359 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:23:21.516389 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.516402 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516421 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:21.516455 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.516467 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516485 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:21.516510 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.516612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.516646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516708 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516723 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516743 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.516825 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516874 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.516888 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516906 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:23:21.516939 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.516952 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.516971 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:23:21.517005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.517017 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517034 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:23:21.517069 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.517082 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517100 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:23:21.517133 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.517145 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517162 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:23:21.517196 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.517208 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517226 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:23:21.517259 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.517271 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517296 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:23:21.517332 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.517345 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517364 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:23:21.517399 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.517411 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517831 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:23:21.517874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.517887 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517906 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:23:21.517939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.517952 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.517971 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:23:21.518006 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.518018 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.518036 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:23:21.518070 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.518083 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.518101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.518134 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.518146 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.518163 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:23:21.518190 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.518314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.518351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518363 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:23:21.518399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518450 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.518464 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518485 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:23:21.518512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.518563 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.518591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518602 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.518635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518685 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.518707 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518727 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:23:21.518753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.518803 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:23:21.518832 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518844 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:23:21.518870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.518932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.518950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.518983 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.518995 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519013 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:21.519048 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.519060 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519079 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:21.519111 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.519123 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519147 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:21.519175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.519247 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:23:21.519277 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519290 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.519318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519369 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.519383 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519403 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:23:21.519429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.519458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.519479 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:23:21.519505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.519562 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519576 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.519596 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.519656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.519684 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519745 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.519759 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519778 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:23:21.519812 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.519824 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519842 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:23:21.519878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.519890 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519910 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:23:21.519945 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:23:21.519958 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.519976 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:23:21.520008 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.520021 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520041 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:23:21.520075 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.520087 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520105 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:23:21.520137 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.520148 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520166 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:21.520201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.520214 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520233 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:23:21.520268 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.520281 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520309 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:23:21.520344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.520357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.520402 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:23:21.520494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.520530 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520542 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:23:21.520576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520627 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.520640 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520659 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.520686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.520744 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.520772 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520784 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.520811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520859 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:21.520871 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520890 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:23:21.520917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.520946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.520965 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:23:21.520990 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:21.521039 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.521053 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:21.521073 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:23:21.521109 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:21.521122 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:21.521142 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:23:21.521176 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.521188 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:21.521214 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:23:21.521241 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:23:21.521283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.521313 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521325 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.521352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521401 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.521414 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521432 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.521466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.521479 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:23:21.521530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.521543 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521562 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:23:21.521588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.521653 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.521683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521695 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.521739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521790 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.521803 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521821 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:23:21.521847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.521874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.521895 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.521922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.521971 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.521985 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522005 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.522090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522143 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522156 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522176 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:23:21.522210 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522223 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:23:21.522283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.522296 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522313 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:23:21.522347 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522361 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522379 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:23:21.522412 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.522424 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522441 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:23:21.522474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522487 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522506 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:23:21.522540 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.522552 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522571 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:23:21.522606 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522619 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522637 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:23:21.522670 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522682 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522708 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:23:21.522736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.522825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.522860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.522872 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:23:21.522906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.522957 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.522971 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.522990 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:23:21.523025 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.523038 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523056 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:21.523090 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.523101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:21.523155 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.523168 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523187 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:21.523220 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.523232 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523259 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:23:21.523285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.523363 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.523392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.523432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523478 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.523602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.523636 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523656 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:21.523677 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:23:21.523711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:23:21.523763 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:23:21.523794 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523806 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:23:21.523839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523888 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.523901 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523920 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:23:21.523945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.523973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.523995 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.524021 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524033 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.524057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524105 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:21.524118 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524137 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:23:21.524163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.524211 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:23:21.524239 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:23:21.524281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.524342 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.524386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.524431 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.524461 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524473 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.524500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524550 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524564 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524583 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:23:21.524610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.524639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.524660 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:23:21.524687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524776 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524790 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524808 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524834 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.524891 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524948 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.524961 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.524980 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:23:21.525016 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525028 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525046 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:23:21.525079 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525090 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525109 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:23:21.525143 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525156 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525174 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:23:21.525207 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525218 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525236 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:23:21.525271 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:21.525285 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525305 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:23:21.525340 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:21.525353 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525373 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:23:21.525406 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:23:21.525419 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525439 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:23:21.525474 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.525487 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525508 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:23:21.525544 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525556 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525581 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:23:21.525616 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525629 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525647 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:23:21.525681 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525694 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525720 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:23:21.525754 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.525766 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525783 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:23:21.525810 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.525927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.525962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.525974 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:23:21.526007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.526069 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526087 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:23:21.526113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.526163 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.526192 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526204 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.526231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526280 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.526294 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526313 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:23:21.526341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.526389 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:23:21.526417 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526428 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.526462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526509 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.526522 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526539 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:23:21.526575 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.526588 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526606 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:23:21.526640 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.526652 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:23:21.526713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.526725 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526744 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:23:21.526770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.526840 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.526868 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.526911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526962 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.526976 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.526996 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:23:21.527023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.527051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.527072 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.527099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527150 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527164 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527182 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.527266 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.527329 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527347 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:23:21.527380 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.527392 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:23:21.527455 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.527468 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527487 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:23:21.527522 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.527536 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527556 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:23:21.527590 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.527604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527622 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:23:21.527655 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.527667 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.527685 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:23:21.528094 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:21.528109 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.528128 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:23:21.528155 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.528226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.528260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528272 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:23:21.528304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528354 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.528367 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528386 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:23:21.528418 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.528431 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528451 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:23:21.528485 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.528497 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528515 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:23:21.528551 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.528563 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528582 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:23:21.528613 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.528624 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528641 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:23:21.528673 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.528685 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528710 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:23:21.528743 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.528755 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528772 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:23:21.528805 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.528817 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528836 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:23:21.528863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.528938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.528962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.528991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529004 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:23:21.529039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529091 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.529104 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:23:21.529151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.529202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:23:21.529236 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:23:21.529249 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:23:21.529274 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:23:21.529307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529318 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:23:21.529345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.529432 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:23:21.529464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.529485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:23:21.529503 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:23:21.529536 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.529549 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:23:21.529570 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:23:21.529603 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:23:21.529615 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:23:21.529634 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:23:21.529666 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.529678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.529705 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.529740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.529752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.529770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.529803 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.529815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.529835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.529866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.529878 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:23:21.529896 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.529928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.529940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:23:21.529966 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.530002 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:21.530014 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:23:21.530034 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:23:21.530067 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.530080 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.530099 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.530133 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:23:21.530145 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:23:21.530175 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:23:21.530208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.530220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:23:21.530239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.530273 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.530285 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:23:21.530304 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.530333 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:23:21.530344 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:23:21.530362 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:23:21.530389 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:23:21.530454 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.530512 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:23:21.530564 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.530618 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:23:21.530676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.530737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:23:21.530789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.530846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:23:21.530903 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.530958 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:23:21.531013 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.531066 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:23:21.531129 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:23:21.531184 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:23:21.531239 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:23:21.531290 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:23:21.531340 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:23:21.531394 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:23:21.531446 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.531499 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:23:21.531574 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.531629 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:23:21.531680 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.531740 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:23:21.531796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.531852 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:23:21.531908 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.531963 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:21.532016 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.532068 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:21.532120 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.532172 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:23:21.532227 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.532279 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:23:21.532332 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.532384 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:23:21.532435 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.532490 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:23:21.532543 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.532833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:21.532888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.532941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:23:21.532994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.533045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.533102 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.533154 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.533209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.533262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.533315 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.533365 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:23:21.533418 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:23:21.533468 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:23:21.533520 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.533575 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:23:21.533631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.533686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.533747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.533800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:23:21.533853 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.533904 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:23:21.533957 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.534009 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:23:21.534065 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.534118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:23:21.534170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.534224 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:23:21.534282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.534335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:23:21.534393 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534429 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534483 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.534536 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534569 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534605 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534656 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.534712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.534917 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.534988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.535124 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535178 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.535233 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535286 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.535340 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535375 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535425 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.535481 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535513 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535562 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.535616 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535676 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.535738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535789 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.535843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.535942 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.535997 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.536051 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.536192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536245 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.536295 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536345 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.536398 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536450 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.536502 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536555 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.536608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.536931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.536966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537002 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537054 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.537113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537166 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.537215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.537389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.537625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537694 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537796 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.537848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.537998 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.538052 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538104 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.538157 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538190 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538220 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538253 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538312 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.538363 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538417 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:21.538472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.538649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.538894 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.538948 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:23:21.539002 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.539106 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539160 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.539211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.539419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:23:21.539778 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539812 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539854 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.539902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539937 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.539968 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540018 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.540071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.540275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.540480 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540532 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.540581 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540630 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.540676 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540717 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540772 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.540825 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540857 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.540919 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.540975 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541029 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.541083 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541136 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.541185 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541236 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.541290 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541343 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:23:21.541394 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:23:21.541534 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541590 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.541637 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.541682 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.541967 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542025 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.542080 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542138 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.542190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.542495 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542530 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.542681 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.542799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542866 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.542918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.542968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:23:21.543210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543274 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543310 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543362 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.543412 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543449 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.543624 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543676 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:23:21.543740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543814 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543846 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.543902 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:23:21.543953 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544006 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:23:21.544058 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.544231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:23:21.544471 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544522 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:23:21.544575 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544632 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:23:21.544686 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544748 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:23:21.544800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.544955 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.545009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:23:21.545288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:23:21.545371 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.545487 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.545584 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.545688 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.545800 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.545896 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.545994 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.546092 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.546188 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.546291 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.546387 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.546487 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.546588 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.546688 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.546796 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.546893 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.546992 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.547092 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.547191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.547292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.547389 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.547486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.547588 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.547710 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.547825 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.547940 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.548040 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.548136 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.548232 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.548333 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.548431 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.548540 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.548646 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.548757 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.548899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.548999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.549098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.549196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.549294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.549667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.549774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.549875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.549973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.550074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.550174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.550273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.550369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.550465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.550567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.550665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.550775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.550872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.550973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.551072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.551170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.551271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.551371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.551483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.551593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.551690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.551822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.551919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.552017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.552117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.552226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.552335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.552432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.552533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.552648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.552757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.552857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.552956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.553057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.553152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.553249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.553347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.553443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.553545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.553640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.553755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.553854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.553950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.554050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.554149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.554246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.554349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.554449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.554554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.554657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.554772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.554871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.554983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.555094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.555188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.555288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.555395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.555492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.555593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.555694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.555815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.555911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.556015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.556128 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:23:21.556178 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.556307 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.556422 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.556539 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.556652 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.556774 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.556886 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.556999 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.557111 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.557223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.557338 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.557450 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.557564 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.557676 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.557841 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.557953 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.558067 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.558199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.558320 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.558433 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.558545 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.558660 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.558781 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.558897 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.559009 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.559125 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.559236 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.559350 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.559462 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.559575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.559691 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.559808 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.559943 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.560057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.560185 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:23:21.560514 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.560634 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.560756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.560870 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.560983 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.561110 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.561218 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.561327 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.561431 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.561541 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.561652 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.561773 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.561902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.562006 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.562108 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.562210 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.562279 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.562383 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.562496 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.562621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.562678 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.562739 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.562798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.562852 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.562905 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.562959 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.563026 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.563081 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.563134 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.563188 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.563247 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.563301 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.563354 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.563426 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.563489 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:23:21.563511 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.563561 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.563644 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.563773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.563848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.563958 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.564078 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.564199 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.564293 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.564385 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.564474 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.564565 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.564657 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.564757 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.564852 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.564944 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.565032 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.565143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.565552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.565646 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.565745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.565835 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.565924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.566015 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.566111 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.566211 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.566324 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.566413 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.566504 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.566595 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.566685 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.566783 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.566873 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.566966 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.567072 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:23:21.567109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.567233 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.567327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.567421 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.567515 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.567610 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.567749 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:23:21.567844 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:23:21.567940 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:23:21.568047 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.568162 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.568259 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.568355 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.568447 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.568541 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.568633 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.568734 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.568830 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.568925 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.569023 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.569117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.569212 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.569303 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.569396 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.569488 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.569581 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:23:21.569677 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.569777 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.569872 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.569967 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.570069 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.570163 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.570257 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.570351 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.570451 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:23:21.570480 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:23:21.570539 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:23:21.570588 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:23:21.570635 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:23:21.570681 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:23:21.570716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.570745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.570762 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.570779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.570795 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.570810 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.570826 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:21.570843 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:21.570860 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:21.570877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.570893 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.570910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.570926 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.570941 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.570956 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.570971 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.570987 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.571001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.571016 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.571031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.571047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.571063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.571080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.571096 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.571111 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.571127 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:21.571143 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.571157 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.571172 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.571188 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.571203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.571217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.571234 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.571250 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.571266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.571287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.571303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.571320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.571334 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.571350 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.571365 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:21.571380 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:21.571396 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:21.571411 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.571426 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.571441 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.571456 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.571471 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.571486 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.571508 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.571525 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.571540 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.571556 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.571570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.571586 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.571601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.571617 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.571633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.571648 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.571663 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:21.571679 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.571693 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.571718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.571735 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.571750 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.571765 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.571781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.571797 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.571813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.571831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.571845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.571860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.571874 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.571888 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.571902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:21.571916 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:21.571931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:21.571946 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.571961 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.571977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.571991 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.572006 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.572020 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.572034 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.572048 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.572064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.572078 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.572092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.572108 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.572123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.572137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.572151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.572165 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.572179 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:21.572193 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.572208 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.572222 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.572236 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.572250 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.572264 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.572283 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.572297 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.572313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:23:21.572330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.572344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:23:21.572359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:23:21.572373 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:23:21.572387 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:23:21.572400 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:23:21.572416 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:23:21.572431 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:23:21.572444 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:23:21.572458 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:23:21.572472 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:23:21.572487 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:23:21.572501 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.572514 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.572529 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:23:21.572543 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:23:21.572557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:23:21.572572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:23:21.572586 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.572599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:23:21.572613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:23:21.572627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:23:21.572641 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:23:21.572655 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:23:21.572669 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:23:21.572682 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:23:21.572696 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:23:21.572717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:23:21.572734 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:23:21.572749 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:23:21.572763 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:23:21.572777 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:23:21.572790 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:23:21.573129 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:23:21.573147 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:21.573155 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:21.573165 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:23:21.573177 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:23:21.573185 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:23:21.573193 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:23:21.573214 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:23:21.573228 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:23:21.573290 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573303 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:21.573326 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:23:21.573364 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:23:21.573377 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:23:21.573385 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:23:21.573393 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:23:21.573403 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:21.573422 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:21.573436 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:21.573445 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:21.573462 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573477 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:23:21.573487 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:23:21.573529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.573546 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:21.573555 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.573597 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:23:21.573608 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:23:21.573616 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:23:21.573623 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:23:21.573631 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:23:21.573639 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:23:21.573647 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:21.573656 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:23:21.573671 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148022" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:23:21.573692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:21.573711 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:21.573720 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:23:21.573732 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573743 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:23:21.573751 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:23:21.573796 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:23:21.573809 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573817 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573828 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573836 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:23:21.573853 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:23:21.573869 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:21.573878 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:21.573887 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:23:21.573900 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148022" 2019-10-21 14:23:21.573916 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:21.573925 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:21.573934 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:21.573945 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:21.573954 wsdl: in serializeType: returning: 148022 2019-10-21 14:23:21.573967 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:23:21.573982 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:23:21.573991 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:23:21.573999 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:23:21.574010 wsdl: in serializeType: returning: 148022 2019-10-21 14:23:21.574019 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148022 2019-10-21 14:23:21.574049 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148022 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:23:21.574058 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:23:21.574071 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3705"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:23:21.574095 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:23:21.574105 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148022 2019-10-21 14:23:21.574127 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:23:21.574251 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:23:21.574145 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:23:21.574165 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:23:21.574176 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:23:21.574185 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:23:21.574192 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:23:21.574203 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:21.574217 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:21.574231 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:23:21.574240 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:23:21.574263 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:23:21.574278 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:23:21.574291 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:23:21.580732 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:23:21.580750 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:23:21.580765 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:23:21.580775 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:23:21.580785 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:23:21.580795 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:23:21.580803 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:23:21.580811 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:23:21.580820 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:23:21.580860 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:23:21.588838 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:23:21.588870 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:23:21.588882 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:21.588893 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:23:21.588904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:23:21.588915 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:23:21.588926 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:23:21.588938 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:23:21.588948 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:23:21.588959 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:23:08 GMT 2019-10-21 14:23:21.588971 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:23:21.588982 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:23:21.588993 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:23:21.589008 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:23:21.589048 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:23:21.589073 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:23:21.589089 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:23:21.589099 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:23:21.589107 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:23:21.589151 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:23:21.589169 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:23:21.589179 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:23:21.589215 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:23:21.589227 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:23:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:23:21.589272 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:23:21.589288 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:23:21.589327 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:23:21.589339 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:23:21.589495 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:23:21.589682 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:23:21.589694 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:23:21.589716 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:23:21.589734 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:23:21.589776 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:23:21.589874 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:23:21.589914 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:23:21.589936 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:23:21.589949 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:23:21.589958 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:23:21.589966 nusoap_client: detail =