Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 58.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-0L040VNT Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T3275
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:08:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:08:23.424152 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:08:23.424223 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:08:23.424239 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199397" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:08:23.424256 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:08:23.424266 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:08:23.424276 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:08:23.424291 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:08:23.424300 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:08:23.424315 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:08:23.424325 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:08:23.424334 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:08:23.424346 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:08:23.424352 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:08:23.424357 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:08:23.424361 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:08:23.424365 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:08:23.424377 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:08:23.424393 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:08:23.424401 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:08:23.424407 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:08:23.424413 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:08:23.424422 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:08:23.424431 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:08:23.432384 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:08:23.432411 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:08:23.432426 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:08:23.432435 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:08:23.432444 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:08:23.432449 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:08:23.432454 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:08:23.432501 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:08:23.456409 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:08:23.456445 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:08:23.456453 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:08:23.456459 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:08:23.456465 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:08:23.456470 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:08:23.456476 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:08:23.456482 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:08:23.456488 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:08:23.456494 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:08:10 GMT 2019-04-25 04:08:23.456499 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:08:23.456505 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:08:23.456512 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:08:23.456525 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:08:23.456560 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:08:23.464123 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:08:23.464165 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:08:23.471729 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 04:08:23.471832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.471879 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:08:23.471909 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 04:08:23.471932 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.479415 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:08:23.479488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.480450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.480494 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:08:23.480524 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:08:23.480544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.480572 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:08:23.480633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.480660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:08:23.480690 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:08:23.487134 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:08:23.487193 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:08:23.487318 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.487352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.488243 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:08:23.488497 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.488550 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:08:23.488592 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:08:23.488624 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 04:08:23.488666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:08:23.488703 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 04:08:23.488719 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:08:23.488725 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:08:23.488838 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:08:23.488877 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:08:23.488895 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:08:23.488902 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:08:23.488923 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:08:23.488928 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:08:23.489107 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:08:23.489124 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:08:23.489178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:08:23.489208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489239 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489249 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489264 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:08:23.489285 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489292 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489303 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:08:23.489337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.489382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.489399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.489424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489459 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.489468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:08:23.489492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.489521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:08:23.489537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:08:23.489559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489584 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489592 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489602 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:08:23.489620 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489627 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489637 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:08:23.489655 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489661 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489671 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:08:23.489684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.489718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.489734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:08:23.489770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489794 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.489801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:08:23.489823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.489847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:08:23.489862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489868 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:08:23.489881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489905 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489912 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489921 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:08:23.489939 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489945 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489955 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:08:23.489972 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.489979 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.489988 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:08:23.490005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.490012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.490034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.490070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.490085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490091 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.490107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490136 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.490198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.490215 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490226 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:08:23.490235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:08:23.490247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:08:23.490271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:08:23.490286 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490292 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:08:23.490313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490353 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.490360 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490370 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:08:23.490384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.490409 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.490424 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490432 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.490452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490478 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.490486 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490496 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:08:23.490509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.490535 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:08:23.490550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490556 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:08:23.490576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.490609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490619 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.490632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.490658 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.490672 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490679 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.490693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490718 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.490726 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490748 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:08:23.490761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.490785 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:08:23.490800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490806 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:08:23.490820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490843 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.490850 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490860 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:08:23.490877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.490884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490894 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.490906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.490934 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:08:23.490948 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490954 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.490968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.490992 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.490999 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491008 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:08:23.491021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491045 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:08:23.491059 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491065 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:08:23.491078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.491110 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491119 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:08:23.491138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.491145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.491166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491194 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:08:23.491208 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491216 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.491234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491260 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.491267 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491276 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:08:23.491289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491321 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:08:23.491349 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491356 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:08:23.491370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.491402 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491412 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.491426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491457 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:08:23.491473 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491480 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.491494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.491527 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491537 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:08:23.491550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491575 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:08:23.491589 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491595 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:08:23.491609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.491641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491651 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.491664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491688 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.491703 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491709 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.491723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491761 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.491768 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491778 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:08:23.491790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491814 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:08:23.491828 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491834 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:08:23.491847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491871 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.491878 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491888 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:08:23.491900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.491924 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.491938 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491945 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.491958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491982 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.491988 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.491998 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:08:23.492010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492034 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:08:23.492048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492054 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:08:23.492069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492093 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.492100 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492109 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:08:23.492122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.492159 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492165 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.492178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492201 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.492208 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:08:23.492230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492253 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:08:23.492267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492273 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:08:23.492286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492314 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.492322 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492346 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:08:23.492364 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.492371 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492380 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:08:23.492394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492423 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.492443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492450 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.492465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492490 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.492497 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492507 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:08:23.492520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492545 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:08:23.492560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492566 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:08:23.492580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.492611 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.492633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492658 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.492673 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492679 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.492693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492717 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.492724 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492747 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:08:23.492760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492784 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:08:23.492798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492804 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:08:23.492817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492840 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:08:23.492847 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492856 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:08:23.492869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.492893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.492907 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492913 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.492926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492948 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492954 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.492991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.493012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.493027 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493038 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:08:23.493048 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:08:23.493060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:08:23.493084 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:08:23.493098 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493103 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:08:23.493117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493142 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:08:23.493149 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493159 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:08:23.493171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.493195 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.493209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493215 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.493228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493257 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493292 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.493318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.493349 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493360 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:08:23.493369 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:08:23.493381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:08:23.493406 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:08:23.493421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493428 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:08:23.493448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.493480 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:08:23.493508 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.493515 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493525 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:08:23.493544 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.493551 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493560 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:08:23.493578 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.493585 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493595 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:08:23.493613 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.493620 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493629 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:08:23.493646 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.493653 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493662 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:08:23.493680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.493686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.493708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.493758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.493773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.493795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493820 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.493827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:08:23.493849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.493874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:08:23.493889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493895 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:08:23.493909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493933 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.493940 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493950 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:08:23.493968 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.493975 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.493984 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.494002 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494009 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494019 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:08:23.494032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.494064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.494079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494085 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.494099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494123 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:08:23.494154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.494180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:08:23.494195 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494202 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:08:23.494215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494247 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.494282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.494312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.494341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494347 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.494362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494387 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:08:23.494417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.494449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:08:23.494464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494471 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:08:23.494485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494509 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494516 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494526 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:08:23.494544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494562 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.494581 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494588 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494598 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:08:23.494610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.494642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.494657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494664 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.494678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494703 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494710 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:08:23.494733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.494770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:08:23.494784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494790 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.494803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494827 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.494835 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494844 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:08:23.494861 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494868 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494877 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:08:23.494894 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.494900 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494909 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:08:23.494926 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.494933 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494942 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:08:23.494960 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.494967 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.494976 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:08:23.494988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.495028 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.495043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495049 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.495062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495087 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495094 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:08:23.495116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.495140 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.495153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495183 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495190 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495199 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.495242 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495266 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.495273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495282 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.495300 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.495312 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495336 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:08:23.495355 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.495362 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495372 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:08:23.495389 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.495396 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495406 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:08:23.495424 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.495432 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495446 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:08:23.495466 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:08:23.495473 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495483 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:08:23.495501 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.495508 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495517 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.495535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.495541 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.495569 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.495575 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495585 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:08:23.495603 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.495610 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495619 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:08:23.495632 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.495702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495708 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.495724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.495769 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495778 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:08:23.495795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.495802 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495811 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:08:23.495828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.495834 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495843 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:08:23.495860 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.495867 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495876 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:08:23.495888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.495923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.495957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495981 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.495988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.495997 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:08:23.496010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.496034 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.496047 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496074 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496080 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496090 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.496131 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496156 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.496162 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496172 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:08:23.496189 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496195 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496206 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:08:23.496223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.496229 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496238 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:08:23.496255 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.496261 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496271 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:08:23.496288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.496295 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496309 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:08:23.496341 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.496348 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496358 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:08:23.496376 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496382 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496392 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.496409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496416 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496425 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:08:23.496449 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496456 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496466 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:08:23.496484 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496491 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496501 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:08:23.496519 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496526 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496535 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:08:23.496548 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.496601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.496620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496626 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.496641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496666 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496673 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496683 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:08:23.496700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.496707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.496746 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.496753 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496763 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:08:23.496779 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.496786 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496795 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.496807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.496843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.496857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.496877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496901 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.496908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:08:23.496930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.496945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.496954 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.496967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.496995 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497002 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.497053 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497077 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.497084 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497093 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:08:23.497110 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497117 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497126 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:08:23.497147 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.497155 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497165 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:08:23.497182 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.497189 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497198 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:08:23.497215 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.497222 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497231 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:08:23.497248 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.497255 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497264 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:08:23.497281 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497288 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.497320 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497342 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497352 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:08:23.497371 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497378 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497388 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:08:23.497405 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497412 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497422 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:08:23.497443 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497450 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497461 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:08:23.497479 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497486 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497495 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:08:23.497508 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.497567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.497583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497612 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497619 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497629 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497642 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.497672 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497698 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.497705 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497715 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:08:23.497733 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.497753 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497762 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:08:23.497780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.497786 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497795 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:08:23.497812 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497818 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497828 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:08:23.497845 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497851 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497861 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:08:23.497878 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.497884 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497894 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:08:23.497910 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.497917 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497926 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:08:23.497942 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.497949 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.497959 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:08:23.497975 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.497995 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498005 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:08:23.498023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.498029 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498039 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:08:23.498056 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.498063 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498072 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:08:23.498090 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.498097 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498106 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:08:23.498124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.498131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.498158 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.498165 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498174 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:08:23.498187 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.498272 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498280 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:08:23.498302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498334 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.498342 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498351 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:08:23.498364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.498391 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498406 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498412 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.498426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498466 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.498474 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498485 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:08:23.498498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.498524 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:08:23.498540 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498546 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:08:23.498565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.498598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.498626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.498633 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498643 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:08:23.498660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.498666 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498676 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:08:23.498693 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.498700 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498709 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:08:23.498722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.498760 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:08:23.498774 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498781 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.498799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498825 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.498832 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498842 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:08:23.498855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.498870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.498879 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:08:23.498893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.498920 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:08:23.498927 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.498936 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:08:23.498949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.498965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.498979 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499005 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.499012 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499022 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:08:23.499040 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.499047 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499057 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:08:23.499075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.499082 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499095 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:08:23.499114 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:08:23.499121 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499131 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:08:23.499149 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.499156 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499165 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:08:23.499182 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.499189 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499199 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:08:23.499217 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.499224 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499233 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:08:23.499251 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.499258 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499267 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:08:23.499285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.499292 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499302 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:08:23.499326 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.499333 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.499356 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:08:23.499406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.499423 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499430 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:08:23.499454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.499488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499497 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.499510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.499536 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.499551 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499557 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.499571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499600 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:08:23.499608 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499617 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:08:23.499631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.499656 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:08:23.499669 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:08:23.499696 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.499703 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:08:23.499712 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:08:23.499730 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:08:23.499737 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:08:23.499746 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:08:23.499764 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.499771 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:08:23.499781 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:08:23.499794 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:08:23.499819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.499834 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499840 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.499861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.499894 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.499922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.499929 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499938 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:08:23.499956 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.499963 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.499973 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:08:23.499985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.500018 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500033 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500039 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.500053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500078 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500085 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500094 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:08:23.500107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.500132 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.500146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500178 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500185 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500195 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.500251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500275 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500283 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500292 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:08:23.500331 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500338 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500349 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:08:23.500366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.500373 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500383 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:08:23.500401 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500408 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:08:23.500438 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.500446 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500457 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:08:23.500475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500482 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500496 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:08:23.500515 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.500522 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500532 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:08:23.500550 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500557 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500566 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:08:23.500584 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500603 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500613 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:08:23.500626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.500670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.500688 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500694 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:08:23.500712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500737 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500744 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500753 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:08:23.500772 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.500778 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500787 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:08:23.500804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.500811 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500820 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:08:23.500837 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500843 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500852 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:08:23.500869 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.500876 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500885 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:08:23.500897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.500938 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.500953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.500959 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.500977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501000 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.501063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.501079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:08:23.501100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:08:23.501111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:08:23.501134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:08:23.501148 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501155 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:08:23.501168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501192 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.501198 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501208 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:08:23.501221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.501245 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.501259 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501279 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.501298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501330 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:08:23.501337 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501347 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:08:23.501360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.501385 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:08:23.501400 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501406 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:08:23.501420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.501457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.501480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.501505 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.501520 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501526 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.501545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501582 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501589 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501599 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:08:23.501612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.501626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.501635 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:08:23.501649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501676 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501683 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501693 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.501734 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501758 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.501766 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501775 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:08:23.501792 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.501798 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501807 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:08:23.501824 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.501831 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501840 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:08:23.501857 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.501863 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501876 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:08:23.501894 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.501900 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501910 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:08:23.501927 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:08:23.501933 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501942 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:08:23.501959 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:08:23.501965 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.501975 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:08:23.501991 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:08:23.501998 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502007 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:08:23.502024 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.502031 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502040 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:08:23.502057 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502063 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502073 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:08:23.502090 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502096 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502106 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:08:23.502122 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502129 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502138 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:08:23.502155 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502162 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502183 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:08:23.502196 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.502258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.502277 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502284 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:08:23.502302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502346 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502356 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:08:23.502369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.502394 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.502409 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502416 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.502430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502461 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.502468 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502478 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:08:23.502491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.502516 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:08:23.502531 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502538 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.502552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502576 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502583 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502606 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:08:23.502624 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.502630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:08:23.502662 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.502668 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502678 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:08:23.502695 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.502702 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502711 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:08:23.502723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.502759 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502774 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502780 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.502793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502817 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502825 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502834 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:08:23.502846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.502861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.502871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.502884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502916 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502923 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502933 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502945 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.502964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.502979 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.503010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:08:23.503036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.503042 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:08:23.503069 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503075 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503085 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:08:23.503102 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.503108 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503118 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:08:23.503135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:08:23.503167 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503174 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503183 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:08:23.503200 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:08:23.503207 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503216 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:08:23.503228 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.503282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.503300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503312 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:08:23.503327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503352 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.503359 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503369 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:08:23.503387 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503394 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503403 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:08:23.503420 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503427 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503442 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:08:23.503460 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.503467 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503476 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:08:23.503494 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503501 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503510 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:08:23.503528 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503534 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503544 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:08:23.503561 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503568 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503578 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:08:23.503608 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503615 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503624 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:08:23.503637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.503693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.503707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503714 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:08:23.503728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503752 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.503759 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:08:23.503781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.503810 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:08:23.503826 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:08:23.503832 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:08:23.503843 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:08:23.503859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503865 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:08:23.503878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.503919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:08:23.503935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.503945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:08:23.503955 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:08:23.503972 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.503978 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:08:23.503988 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:08:23.504003 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:08:23.504023 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:08:23.504032 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:08:23.504049 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.504055 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.504065 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.504083 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.504089 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.504098 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.504114 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.504121 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.504130 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.504146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.504152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:08:23.504161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.504178 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.504184 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:08:23.504193 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.504209 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:08:23.504215 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:08:23.504224 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:08:23.504241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.504247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.504256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.504286 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:08:23.504293 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:08:23.504302 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:08:23.504326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.504333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:08:23.504342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.504360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.504366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:08:23.504539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.504559 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:08:23.504566 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:08:23.504576 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:08:23.504590 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:08:23.504639 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.504668 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:08:23.504694 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.504720 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:08:23.504745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.504771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:08:23.504796 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.504822 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:08:23.504847 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.504872 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:08:23.504898 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:08:23.504922 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:08:23.504947 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:08:23.504972 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:08:23.504998 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:08:23.505024 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:08:23.505049 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.505074 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:08:23.505099 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.505123 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:08:23.505163 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.505189 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:08:23.505215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.505241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:08:23.505273 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.505299 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:08:23.505332 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.505358 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:08:23.505385 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.505410 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:08:23.505441 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.505470 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:08:23.505496 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.505522 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:08:23.505548 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.505577 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:08:23.505604 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.505630 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:08:23.505658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.505684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.505710 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.505736 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.505763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.505789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.505815 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.505841 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:08:23.505867 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:08:23.505906 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:08:23.505932 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.505956 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:08:23.505981 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.506011 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.506036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.506062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:08:23.506087 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.506112 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:08:23.506137 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.506163 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:08:23.506188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.506214 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:08:23.506239 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.506278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:08:23.506309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.506338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:08:23.506366 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506385 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506411 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.506442 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506461 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506477 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506503 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.506529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.506631 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506656 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.506682 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506708 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.506751 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506768 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506793 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.506818 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506835 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506861 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.506887 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506912 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.506937 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.506961 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.506986 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507012 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.507037 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507062 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.507087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507104 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.507154 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507179 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.507204 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507229 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.507254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507293 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.507325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507464 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.507490 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507523 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507549 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.507575 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507601 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.507628 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.507725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.507840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.507938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.507987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.508036 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508066 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.508092 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508110 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508126 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508142 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.508194 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508219 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:08:23.508244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508261 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508301 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.508333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.508461 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508487 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:08:23.508513 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508539 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.508565 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508591 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.508617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.508733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:08:23.508905 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508921 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508946 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.508971 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.508988 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509004 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509029 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.509067 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.509169 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509195 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509220 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509246 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509286 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509319 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509347 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509373 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509390 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509416 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509450 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509476 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509503 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509529 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.509554 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509580 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509606 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509632 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:08:23.509658 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509675 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:08:23.509727 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.509779 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.509831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509857 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.509883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.509984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.510036 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510095 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.510126 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510153 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.510180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510214 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510240 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.510266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:08:23.510390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510407 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510441 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.510493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.510594 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510621 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:08:23.510647 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510682 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510699 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510737 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:08:23.510767 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510793 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:08:23.510818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510877 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.510902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.510992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:08:23.511017 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511042 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:08:23.511067 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511092 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:08:23.511116 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511141 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:08:23.511166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511243 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.511287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:08:23.511479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:08:23.511507 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.511582 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.511633 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.511682 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.511743 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.511789 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.511835 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.511881 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.511944 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.511990 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.512036 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.512081 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.512127 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.512173 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.512220 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.512265 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.512318 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.512380 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.512430 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.512478 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.512546 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.512601 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.512655 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.512702 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.512761 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.512807 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.512851 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.512898 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.512945 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.513008 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.513054 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.513100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.513155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.513201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.513247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.513293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.513358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.513408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.513472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.513524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.513572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.513619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.513667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.513912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.513958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.514005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.514052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.514097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.514143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.514189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.514236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.514297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.514352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.514405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.514457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.514504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.514552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.514598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.514645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.514693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.514754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.514804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.514849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.514896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.514951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.514997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.515043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.515090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.515135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.515181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.515227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.515278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.515344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.515391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.515440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.515487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.515533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.515581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.515629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.515675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.515736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.515783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.515829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.515876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.515923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.515973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.516023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.516067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.516112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.516156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.516206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.516253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.516300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.516374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.516421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.516469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.516526 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:08:23.516553 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.516614 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.516668 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.516734 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.516792 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.516844 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.516895 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.516946 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.516997 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.517049 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.517100 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.517151 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.517203 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.517253 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.517309 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.517377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.517429 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.517483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.517538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.517591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.517644 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.517697 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.517762 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.517813 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.517863 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.517915 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.517998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.518050 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.518100 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.518151 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.518201 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.518252 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.518317 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:08:23.518355 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.518410 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.518463 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.518516 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.518570 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.518623 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.518677 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.518743 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.518794 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.518846 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.518897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.518949 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.519000 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.519235 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.519289 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.519366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.519420 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.519474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.519527 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.519581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.519634 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.519688 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.519753 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.519804 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.519855 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.519907 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.519958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.520009 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.520061 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.520113 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.520163 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.520214 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.520273 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:08:23.520295 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.520362 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.520411 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.520458 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.520513 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.520561 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.520609 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.520657 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.520704 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.520764 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.520810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.520855 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.520901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.520948 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.520993 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.521038 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.521083 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.521130 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.521176 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.521221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.521267 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.521319 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.521381 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.521428 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.521476 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.521528 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.521575 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.521623 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.521670 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.521718 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.521766 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.521828 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.521881 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:08:23.521906 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.521955 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.522004 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.522052 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.522099 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.522147 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:08:23.522194 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:08:23.522242 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:08:23.522308 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.522361 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.522410 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.522460 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.522509 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.522558 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.522612 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.522662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.522711 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.522774 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.522823 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.522870 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.522918 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.522966 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.523013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.523061 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:08:23.523108 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.523155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.523203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.523252 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.523320 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.523371 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.523421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.523471 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.523524 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:08:23.523542 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:08:23.523572 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:08:23.523599 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:08:23.523626 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:08:23.523652 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:08:23.523674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.523691 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.523700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.523709 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.523719 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.523741 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:08:23.523750 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:08:23.523758 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:08:23.523766 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.523775 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.523783 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.523792 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.523799 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.523809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.523817 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.523825 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.523838 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.523846 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.523855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.523864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.523871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.523880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.523887 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.523895 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:08:23.523902 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.523910 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.523918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.523926 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.523934 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.523942 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.523950 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.523958 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.523967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.523976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.523984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.523993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.524000 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.524009 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:08:23.524017 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:08:23.524024 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:08:23.524031 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.524039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.524046 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.524053 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.524061 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524068 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.524075 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.524082 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.524090 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.524097 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.524119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.524126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.524133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.524139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:08:23.524147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.524154 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.524161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.524168 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.524175 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.524183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.524190 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.524197 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.524204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.524213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.524221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.524233 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.524241 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.524248 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:08:23.524255 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:08:23.524275 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:08:23.524283 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.524291 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.524298 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.524310 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.524318 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524326 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.524333 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.524340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.524347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.524354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524361 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524368 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.524374 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.524382 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.524388 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.524395 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:08:23.524403 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.524410 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.524417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.524424 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.524430 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.524437 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.524444 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.524451 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.524458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:08:23.524465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.524472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:08:23.524480 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:08:23.524487 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:08:23.524494 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:08:23.524501 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:08:23.524508 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:08:23.524515 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:08:23.524522 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:08:23.524529 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:08:23.524535 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:08:23.524543 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524563 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.524571 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:08:23.524578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:08:23.524585 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:08:23.524592 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:08:23.524606 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:08:23.524613 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:08:23.524620 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:08:23.524626 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:08:23.524849 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:08:23.524857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:08:23.524864 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:08:23.524871 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:08:23.524877 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:08:23.524884 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:08:23.524891 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:08:23.524897 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:08:23.524904 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:08:23.525194 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:08:23.525205 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:08:23.525211 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:08:23.525215 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:08:23.525222 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:08:23.525227 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:08:23.525231 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:08:23.525240 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:08:23.525250 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:08:23.525311 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525319 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199397" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:08:23.525335 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:08:23.525356 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:08:23.525364 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:08:23.525368 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:08:23.525373 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:08:23.525378 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199397" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:08:23.525389 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:08:23.525396 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:08:23.525401 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:08:23.525414 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525424 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:08:23.525429 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:08:23.525453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.525462 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:08:23.525467 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.525491 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:08:23.525497 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:08:23.525502 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:08:23.525505 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:08:23.525510 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:08:23.525514 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:08:23.525519 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:08:23.525523 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:08:23.525530 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199397" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:08:23.525541 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:08:23.525548 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:08:23.525552 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:08:23.525558 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525564 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:08:23.525568 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:08:23.525592 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:08:23.525599 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525603 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525610 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525615 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:08:23.525628 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:08:23.525635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:08:23.525640 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:08:23.525645 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:08:23.525651 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199397" 2019-04-25 04:08:23.525658 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:08:23.525663 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:08:23.525668 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:08:23.525674 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:08:23.525679 wsdl: in serializeType: returning: 199397 2019-04-25 04:08:23.525686 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:08:23.525692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:08:23.525697 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:08:23.525701 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:08:23.525706 wsdl: in serializeType: returning: 199397 2019-04-25 04:08:23.525710 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199397 2019-04-25 04:08:23.525746 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199397 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:08:23.525751 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:08:23.525757 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4474"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:08:23.525771 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:08:23.525777 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199397 2019-04-25 04:08:23.525787 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:08:23.525862 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:08:23.525801 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:08:23.525812 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:08:23.525817 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:08:23.525822 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:08:23.525826 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:08:23.525832 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:08:23.525842 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:08:23.525850 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:08:23.525855 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:08:23.525868 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:08:23.525878 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:08:23.525886 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:08:23.533742 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:08:23.533767 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:08:23.533780 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:08:23.533786 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:08:23.533793 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:08:23.533797 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:08:23.533802 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:08:23.533806 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:08:23.533811 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:08:23.533853 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:08:23.544434 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:08:23.544468 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:08:23.544474 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:08:23.544480 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:08:23.544486 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:08:23.544491 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:08:23.544498 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:08:23.544503 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:08:23.544509 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:08:23.544515 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:08:10 GMT 2019-04-25 04:08:23.544521 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:08:23.544527 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:08:23.544532 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:08:23.544542 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:08:23.544570 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:08:23.544582 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:08:23.544592 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:08:23.544597 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:08:23.544602 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:08:23.544645 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:08:23.544658 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:08:23.544664 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:08:23.544692 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:08:23.544700 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:08:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:08:23.544745 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:08:23.544755 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:08:23.544781 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:08:23.544787 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:08:23.544896 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:08:23.544992 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:08:23.544998 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:08:23.545007 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:08:23.545018 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:08:23.545040 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:08:23.545094 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:08:23.545123 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:08:23.545137 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:08:23.545145 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:08:23.545150 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:08:23.545154 nusoap_client: detail =